"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Feedback/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 19 skipping to change at line 19
"PrivacyClaim": "Matomo respekterar din %1$sintegritet%2$s och ger dig f ull kontroll över din information.", "PrivacyClaim": "Matomo respekterar din %1$sintegritet%2$s och ger dig f ull kontroll över din information.",
"RateFeatureLeaveMessageDislike": "Vi är ledsna över att du inte gillar det! Berätta gärna för oss hur vi kan förbättra Matomo.", "RateFeatureLeaveMessageDislike": "Vi är ledsna över att du inte gillar det! Berätta gärna för oss hur vi kan förbättra Matomo.",
"RateFeatureLeaveMessageLike": "Vi är glada att du gillar det! Berätta f ör oss vad du gillar mest med Matomo eller om du har ett förslag på en funktion. ", "RateFeatureLeaveMessageLike": "Vi är glada att du gillar det! Berätta f ör oss vad du gillar mest med Matomo eller om du har ett förslag på en funktion. ",
"RateFeatureSendFeedbackInformation": "Din Matomo plattform kommer att s kicka oss (Matomo teamet) ett e-post (inklusive din e-postadress) så att vi kan komma i kontakt med dig om du har några frågor.", "RateFeatureSendFeedbackInformation": "Din Matomo plattform kommer att s kicka oss (Matomo teamet) ett e-post (inklusive din e-postadress) så att vi kan komma i kontakt med dig om du har några frågor.",
"RateFeatureThankYouTitle": "Tack för att du betygsatt '%s'!", "RateFeatureThankYouTitle": "Tack för att du betygsatt '%s'!",
"RateFeatureTitle": "Tycker du om '%s'-funktionen? Vänligen betygsätt oc h lämna en kommentar", "RateFeatureTitle": "Tycker du om '%s'-funktionen? Vänligen betygsätt oc h lämna en kommentar",
"SendFeedback": "Skicka Feedback", "SendFeedback": "Skicka Feedback",
"ThankYou": "Tack för att du hjälper oss att göra Matomo bättre!", "ThankYou": "Tack för att du hjälper oss att göra Matomo bättre!",
"TopLinkTooltip": "Tala om för oss vad du tycker, eller fråga efter prof essionell support.", "TopLinkTooltip": "Tala om för oss vad du tycker, eller fråga efter prof essionell support.",
"ViewAnswersToFAQ": "Se svar på %1$svanliga frågor%2$s", "ViewAnswersToFAQ": "Se svar på %1$svanliga frågor%2$s",
"FAQs": "FAQ:s",
"ViewUserGuides": "Lär dig att konfigurera Matomo och hur man på ett eff ektivt sätt analyserar data med våra %1$sanvändarguider%2$s", "ViewUserGuides": "Lär dig att konfigurera Matomo och hur man på ett eff ektivt sätt analyserar data med våra %1$sanvändarguider%2$s",
"UserGuides": "Användarhandböcker",
"CommunityHelp": "Community Hjälp", "CommunityHelp": "Community Hjälp",
"ProfessionalHelp": "Professionell hjälp", "ProfessionalHelp": "Professionell hjälp",
"ProfessionalServicesOfferIntro": "Vilka tjänster kan du dra nytta av?", "ProfessionalServicesOfferIntro": "Vilka tjänster kan du dra nytta av?",
"ProfessionalServicesDedicatedSupport": "Stöd från en dedikerad Matomo-t
eammedlem varje steg på vägen",
"ProfessionalServicesOnboarding": "Onboarding-frågeformulär och möte med
en Matomo Support-medlem",
"ProfessionalServicesSupport": "24\/7 online-begäran service",
"ProfessionalServicesTraining": "Exklusiv tillgång till Matomo instrukti
onsvideor",
"ProfessionalServicesEmailAlerts": "E-postmeddelanden om säkerhetsreleas
er för Matomo",
"ContactUs": "Kontakta oss", "ContactUs": "Kontakta oss",
"VisitTheForums": "Besök %1$s forumet%2$s och få hjälp av Matomo-använda re", "VisitTheForums": "Besök %1$s forumet%2$s och få hjälp av Matomo-använda re",
"Forums": "Forum", "Forums": "Forum",
"ReviewMatomoTitle": "Tror du på Matomo?",
"PleaseLeaveExternalReviewForMatomo": "Dela dina tankar på någon av dess
a webbplatser och inspirera andra att vara med i vår datarevolution.",
"RemindMeLater": "Påminn mig senare", "RemindMeLater": "Påminn mig senare",
"NeverAskMeAgain": "Fråga mig inte igen", "NeverAskMeAgain": "Fråga mig inte igen",
"HowCanWeHelp": "Hur kan vi hjälpa?", "HowCanWeHelp": "Hur kan vi hjälpa?",
"NotTrackingVisits": "Matomo spårar inte några besök" "NotTrackingVisits": "Matomo spårar inte några besök",
"TrackMultipleSites": "Jag behöver spåra flera webbplatser eller underdo
mäner",
"RemoveOtherLabel": "Jag vill se min \"Övriga\" data",
"PurgeOldData": "Jag vill ta bort viss gammal data",
"SearchHelpResources": "Sök efter matomo.org hjälpresurser",
"PopularHelpTopics": "Populära hjälpämnen"
} }
} }
 End of changes. 5 change blocks. 
1 lines changed or deleted 21 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)