"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Ecommerce/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"Ecommerce": { "Ecommerce": {
"PluginDescription": "E-handel låter dig spåra när användare lägger till produkter i varukorgen, och när de genomför ett köp. Spårar även visningar av p rodukter och produktkategorier såväl som övergivna varukorgar.", "PluginDescription": "E-handel låter dig spåra när användare lägger till produkter i varukorgen, och när de genomför ett köp. Spårar även visningar av p rodukter och produktkategorier såväl som övergivna varukorgar.",
"Sales": "Försäljning", "Sales": "Försäljning",
"Order": "Order", "Order": "Order",
"OrderId": "Order ID", "OrderId": "Order ID",
"Orders": "Ordrar", "Orders": "Ordrar",
"ViewedProductCategory": "Visad produktkategori",
"ViewedProductName": "Visat produktnamn",
"ViewedProductPrice": "Visat produktpris",
"SalesBy": "Försäljning genom %s", "SalesBy": "Försäljning genom %s",
"SalesAdjective": "Försäljning %s", "SalesAdjective": "Försäljning %s",
"NumberOfItems": "Antal artiklar i Varukorgen", "NumberOfItems": "Antal artiklar i Varukorgen",
"OrderValue": "Ordervärde", "OrderValue": "Ordervärde",
"LifeTimeValue": "E-handel livstid värde", "LifeTimeValue": "E-handel livstid värde",
"LifeTimeValueDescription": "Summan av alla e-handelsinkomster som tilld elats denna kund i alla besök: summan av intäkterna för alla e-handelsorder för Visitor ID %s.", "LifeTimeValueDescription": "Summan av alla e-handelsinkomster som tilld elats denna kund i alla besök: summan av intäkterna för alla e-handelsorder för Visitor ID %s.",
"VisitorProfileLTV": "Genererade Life Time Revenue för %1$s.", "VisitorProfileLTV": "Genererade Life Time Revenue för %1$s.",
"VisitorProfileItemsAndOrders": "Har köpt %1$s artiklar i %2$s e-handels ordrar.", "VisitorProfileItemsAndOrders": "Har köpt %1$s artiklar i %2$s e-handels ordrar.",
"VisitorProfileAbandonedCartSummary": "Har övergivit %1$s varukorgar med "VisitorProfileAbandonedCartSummary": "Har övergivit %1$s varukorgar med
%2$s artiklar till ett totalt värde av %3$s." %2$s artiklar till ett totalt värde av %3$s.",
"EcommerceOverviewSubcategoryHelp1": "Sektionen E-handelöversikt är det
bästa stället att få en överblick över din webbutiks resultat på hög nivå. Med e
n överblick kan du se hur många försäljningar du gör, hur mycket inkomst du gene
rerar och din webbplats konverteringsfrekvens.",
"EcommerceOverviewSubcategoryHelp2": "Klicka på ett enskilt mått i spark
line-diagrammet för att fokusera på det i det fullstora utvecklingsdiagrammet.",
"SalesSubcategoryHelp1": "Detta avsnitt innehåller en omfattande samling
rapporter som hjälper dig att analysera de olika förhållanden som oftast leder
till försäljning, såsom trafik- och kampanjkällor, användarens tid och plats och
enheter som används för att komma åt dem.",
"SalesSubcategoryHelp2": "Du kan också lära dig exakt hur intäkterna är
kopplade till varje dimension, till exempel specifika trafiktyper eller spårade
kampanjer.",
"EcommerceLogSubcategoryHelp1": "E-handelsloggen innehåller detaljerad s
essionsnivåinformation så att du kan titta på hela sessionen för varje användare
som antingen gjorde ett köp eller övergav sin kundvagn. Detta kan hjälpa dig at
t förstå vad användare gör före och efter inköp för att upptäcka optimeringsmöjl
igheter.",
"EcommerceLogSubcategoryHelp2": "Data på den här sidan uppdateras i real
tid.",
"ProductSubcategoryHelp": "Produktvyn kan hjälpa dig att identifiera pro
dukter och kategorier som är överpresterande eller underpresterande för att avsl
öja trender och möjligheter relaterade till ditt produktval och butiksidor."
} }
} }
 End of changes. 2 change blocks. 
2 lines changed or deleted 28 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)