"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/DevicesDetection/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 28 skipping to change at line 28
"Console": "Konsol", "Console": "Konsol",
"dataTableLabelBrands": "Märke", "dataTableLabelBrands": "Märke",
"dataTableLabelModels": "Modell", "dataTableLabelModels": "Modell",
"dataTableLabelSystemVersion": "Hanterar Systemets version", "dataTableLabelSystemVersion": "Hanterar Systemets version",
"dataTableLabelTypes": "Typ", "dataTableLabelTypes": "Typ",
"ClientType": "Klienttyp", "ClientType": "Klienttyp",
"ClientTypes": "Klienttyper", "ClientTypes": "Klienttyper",
"Device": "Enhet", "Device": "Enhet",
"DeviceBrand": "Typ av utrustning", "DeviceBrand": "Typ av utrustning",
"DeviceBrands": "Typ av utrustning", "DeviceBrands": "Typ av utrustning",
"DeviceBrandReportDocumentation": "Den här rapporten visar de varumärken \/ tillverkare av de enheter som dina besökare använde. I de flesta fall är den na information endast tillgänglig för enheter som inte är stationära.",
"DeviceDetection": "Utrustningsinformation", "DeviceDetection": "Utrustningsinformation",
"DeviceModel": "Modell", "DeviceModel": "Modell",
"DeviceModels": "Enhetsmodell", "DeviceModels": "Enhetsmodell",
"DeviceModelReportDocumentation": "Den här rapporten visar vilka enheter dina besökare använder. Varje modell visas i kombination med enhetens märke eft ersom vissa modellnamn används av flera märken.",
"DevicesDetection": "Besöksutrustning", "DevicesDetection": "Besöksutrustning",
"DeviceType": "Utrustningstyp", "DeviceType": "Utrustningstyp",
"DeviceTypes": "Enhetstyper", "DeviceTypes": "Enhetstyper",
"DeviceTypeReportDocumentation": "Den här rapporten visar vilka typer av enheter dina besökare använde. Denna rapport visar alltid alla typer av enheter som Matomo har möjlighet att upptäcka, även om det inte fanns några besök med e n viss typ av enhet.",
"FeaturePhone": "Telefonmodell", "FeaturePhone": "Telefonmodell",
"OperatingSystemFamilies": "Operativsystemfamiljer", "OperatingSystemFamilies": "Operativsystemfamiljer",
"OperatingSystemFamily": "Operativsystemfamilj", "OperatingSystemFamily": "Operativsystemfamilj",
"OperatingSystemFamiliesReportDocumentation": "Denna rapport visar vilka operativsystem dina besökare använder grupperat på operativsystemfamilj. En ope rativsystemfamilj består av olika versioner eller distributioner.",
"OperatingSystemCode": "Operativsystemskod", "OperatingSystemCode": "Operativsystemskod",
"OperatingSystems": "Operativsystem", "OperatingSystems": "Operativsystem",
"OperatingSystemVersions": "Operativsystemversion", "OperatingSystemVersions": "Operativsystemversion",
"OperatingSystemVersionsReportDocumentation": "Denna rapport innehåller information om vilken typ av webbläsare dina besökare använde. Varje version och distribution av webbläsare är listad separat.", "OperatingSystemVersionsReportDocumentation": "Denna rapport innehåller information om vilken typ av webbläsare dina besökare använde. Varje version och distribution av webbläsare är listad separat.",
"PluginDescription": "Visar utökad information om användarenheter som t. ex. tillverkare, modell, typ av enhet mm.", "PluginDescription": "Visar utökad information om användarenheter som t. ex. tillverkare, modell, typ av enhet mm.",
"SmartDisplay": "Smart skärm", "SmartDisplay": "Smart skärm",
"Smartphone": "Smartphone", "Smartphone": "Smartphone",
"SmartSpeaker": "Smart högtalare", "SmartSpeaker": "Smart högtalare",
"PortableMediaPlayer": "Portabel mediaspelare", "PortableMediaPlayer": "Portabel mediaspelare",
"Devices": "Enheter", "Devices": "Enheter",
 End of changes. 4 change blocks. 
0 lines changed or deleted 4 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)