"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/CoreUpdater/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"CoreUpdater": { "CoreUpdater": {
"CheckingForPluginUpdates": "Sök efter uppdateringar för plugins", "CheckingForPluginUpdates": "Sök efter uppdateringar för plugins",
"ClickHereToViewSqlQueries": "Klicka här för att visa och kopiera listan över SQL-frågor och konsolkommandon som kommer att köras.",
"CriticalErrorDuringTheUpgradeProcess": "Kritiskt fel uppstod under uppd ateringsprocessen:", "CriticalErrorDuringTheUpgradeProcess": "Kritiskt fel uppstod under uppd ateringsprocessen:",
"DatabaseUpgradeRequired": "Databasuppgradering krävs", "DatabaseUpgradeRequired": "Databasuppgradering krävs",
"DisablingIncompatiblePlugins": "Inaktiverar inkompatibla tillägg: %s", "DisablingIncompatiblePlugins": "Inaktiverar inkompatibla tillägg: %s",
"DownloadingUpdateFromX": "Laddar ner uppdatering från %s", "DownloadingUpdateFromX": "Laddar ner uppdatering från %s",
"DownloadX": "Ladda ner %s", "DownloadX": "Ladda ner %s",
"UpdateLog": "Uppdateringslogg",
"EmptyDatabaseError": "Databasen %s är tom. Du måste redigera eller ta b ort din konfigurationsfil för Matomo.", "EmptyDatabaseError": "Databasen %s är tom. Du måste redigera eller ta b ort din konfigurationsfil för Matomo.",
"ErrorDIYHelp": "Om du är en avancerad användare och stöter på ett fel v id databasuppgraderingen:", "ErrorDIYHelp": "Om du är en avancerad användare och stöter på ett fel v id databasuppgraderingen:",
"ErrorDIYHelp_1": "identifiera och korrigera källan till problemet (t.ex . memory_limit eller max_execution_time)", "ErrorDIYHelp_1": "identifiera och korrigera källan till problemet (t.ex . memory_limit eller max_execution_time)",
"ErrorDIYHelp_2": "Exekvera återstående frågor i uppdateringen som missl yckades", "ErrorDIYHelp_2": "Exekvera återstående frågor i uppdateringen som missl yckades",
"ErrorDIYHelp_3": "uppdatera manuellt tabellen `option` i din Matomo dat abas, ange värdet av version_core till versionen av den misslyckade uppdateringe n", "ErrorDIYHelp_3": "uppdatera manuellt tabellen `option` i din Matomo dat abas, ange värdet av version_core till versionen av den misslyckade uppdateringe n",
"ErrorDIYHelp_4": "kör uppdateraren på nytt (via webbläsaren eller komma ndoraden) för att fortsätta med de kvarvarande uppdateringarna", "ErrorDIYHelp_4": "kör uppdateraren på nytt (via webbläsaren eller komma ndoraden) för att fortsätta med de kvarvarande uppdateringarna",
"ErrorDIYHelp_5": "Rapportera problemet (och lösningen) så att Matomo ka n förbättras.", "ErrorDIYHelp_5": "Rapportera problemet (och lösningen) så att Matomo ka n förbättras.",
"ErrorDuringPluginsUpdates": "Problem uppstod vid uppdatering av plugins :", "ErrorDuringPluginsUpdates": "Problem uppstod vid uppdatering av plugins :",
"ExceptionAlreadyLatestVersion": "Din Matomo är version %s är aktuell.", "ExceptionAlreadyLatestVersion": "Din Matomo är version %s är aktuell.",
"ExceptionArchiveEmpty": "Tomt arkiv.", "ExceptionArchiveEmpty": "Tomt arkiv.",
"ExceptionArchiveIncompatible": "Inkompatibelt arkiv: %s", "ExceptionArchiveIncompatible": "Inkompatibelt arkiv: %s",
"ExceptionArchiveIncomplete": "Arkivet är ofullständigt: några av filern a saknas (t.ex. %s).", "ExceptionArchiveIncomplete": "Arkivet är ofullständigt: några av filern a saknas (t.ex. %s).",
"FeedbackRequest": "Dela gärna med dig av dina idéer och förslag med Mat omo teamet här:", "FeedbackRequest": "Dela gärna med dig av dina idéer och förslag med Mat omo teamet här:",
"HelpMessageContent": "Kolla i %1$s Matomo FAQ %2$s vilken förklarar de vanligaste fel vid uppdateringar. %3$s Fråga din systemadministratör - de kanske kan hjälpa dig med det fel som är mest sannolikt relaterat till din server elle r MySQL installation.", "HelpMessageContent": "Kolla i %1$s Matomo FAQ %2$s vilken förklarar de vanligaste fel vid uppdateringar. %3$s Fråga din systemadministratör - de kanske kan hjälpa dig med det fel som är mest sannolikt relaterat till din server elle r MySQL installation.",
"HelpMessageIntroductionWhenError": "Ovanstående är huvudsakliga felmedd elandet. Det bör bidra till att förklara orsaken, men om du behöver mer hjälp vä nligen:", "HelpMessageIntroductionWhenError": "Ovanstående är huvudsakliga felmedd elandet. Det bör bidra till att förklara orsaken, men om du behöver mer hjälp vä nligen:",
"HelpMessageIntroductionWhenWarning": "Uppdateringen slutfördes framgång srikt, men det fanns dock problem under processen. Vänligen läs ovanstående besk rivningar för detaljer. För ytterligare hjälp:", "HelpMessageIntroductionWhenWarning": "Uppdateringen slutfördes framgång srikt, men det fanns dock problem under processen. Vänligen läs ovanstående besk rivningar för detaljer. För ytterligare hjälp:",
"HighTrafficPiwikServerEnableMaintenance": "Om du hanterar en Matomo ser ver med mycket trafik rekommenderar vi att du tillfälligt %1$sinaktiverar spårni ng av besökare och sätter Matomo's användargränssnitt i underhållsläge%2$s.", "HighTrafficPiwikServerEnableMaintenance": "Om du hanterar en Matomo ser ver med mycket trafik rekommenderar vi att du tillfälligt %1$sinaktiverar spårni ng av besökare och sätter Matomo's användargränssnitt i underhållsläge%2$s.",
"IncompatbilePluginsWillBeDisabledInfo": "Obs: vissa plugins är inte kom patibla med Matomo %s. Vi kommer att uppdatera dem om det finns en uppdatering p å Marketplace, annars inaktiverar vi dem när du uppgraderar:",
"InstallingTheLatestVersion": "Installerar den senaste versionen", "InstallingTheLatestVersion": "Installerar den senaste versionen",
"LatestBetaRelease": "Senaste betaversion", "LatestBetaRelease": "Senaste betaversion",
"LatestStableRelease": "Senaste stabila versionen", "LatestStableRelease": "Senaste stabila versionen",
"LatestXBetaRelease": "Senaste betaversionen %s",
"LtsSupportVersion": "Version med långtidsstöd", "LtsSupportVersion": "Version med långtidsstöd",
"ListOfSqlQueriesFYI": "FYI: dessa är SQL-frågor och konsolkommandon som
kommer att köras för att uppgradera din databas till Matomo %s",
"TheseSqlQueriesWillBeExecuted": "Dessa SQL-frågor kommer att köras:",
"TheseCommandsWillBeExecuted": "Dessa konsolkommandon kommer att köras:"
,
"MajorUpdateWarning1": "Det här är en stor uppdatering! Den kommer att t a längre tid än vanligt.", "MajorUpdateWarning1": "Det här är en stor uppdatering! Den kommer att t a längre tid än vanligt.",
"MajorUpdateWarning2": "Följande råd är extra viktiga för stora installa tioner.", "MajorUpdateWarning2": "Följande råd är extra viktiga för stora installa tioner.",
"NeedHelpUpgrading": "Behöver du hjälp med att uppdatera Matomo?", "NeedHelpUpgrading": "Behöver du hjälp med att uppdatera Matomo?",
"NeedHelpUpgradingText": "Om du behöver hjälp med att uppgradera Matomo, så finns skaparna av Matomo här för att hjälpa dig med instruktioner, bästa til lvägagångssätt och löpande support. %1$s Kontakta Matomo-experterna för att komm a igång med uppgraderingen av Matomo på ett säkert sätt.%2$s", "NeedHelpUpgradingText": "Om du behöver hjälp med att uppgradera Matomo, så finns skaparna av Matomo här för att hjälpa dig med instruktioner, bästa til lvägagångssätt och löpande support. %1$s Kontakta Matomo-experterna för att komm a igång med uppgraderingen av Matomo på ett säkert sätt.%2$s",
"NoteForLargePiwikInstances": "Viktig notering för stora Matomo-installa tioner", "NoteForLargePiwikInstances": "Viktig notering för stora Matomo-installa tioner",
"NotificationClickToUpdatePlugins": "Klicka här för att uppdatera dina t illägg nu:", "NotificationClickToUpdatePlugins": "Klicka här för att uppdatera dina t illägg nu:",
"NotificationClickToUpdateThemes": "Klicka här för att uppdatera dina te man nu:", "NotificationClickToUpdateThemes": "Klicka här för att uppdatera dina te man nu:",
"NotificationSubjectAvailableCoreUpdate": "Ny Matomo %s finns tillgängli g", "NotificationSubjectAvailableCoreUpdate": "Ny Matomo %s finns tillgängli g",
"NotificationSubjectAvailablePluginUpdate": "Uppdateringar tillgängliga för dina tillägg i Matomo", "NotificationSubjectAvailablePluginUpdate": "Uppdateringar tillgängliga för dina tillägg i Matomo",
"PiwikHasBeenSuccessfullyUpgraded": "Matomo har uppdaterats utan problem !", "PiwikHasBeenSuccessfullyUpgraded": "Matomo har uppdaterats utan problem !",
skipping to change at line 73 skipping to change at line 80
"UpdateUsingHttpsFailedHelp": "Varför blev det fel? Nerladdning av den s enaste versionen av Matomo (via säker HTTPS anslutning) kan misslyckas av flera anledningar, exempelvis på grund av nätverksproblem, långsam internethastighet e ller fel systemkonfigurering. Notera att det även kan bero på att din server är måltavla för MITM-attack och att någon försöker ersätta uppdateringen med en ska dlig version av Matomo.", "UpdateUsingHttpsFailedHelp": "Varför blev det fel? Nerladdning av den s enaste versionen av Matomo (via säker HTTPS anslutning) kan misslyckas av flera anledningar, exempelvis på grund av nätverksproblem, långsam internethastighet e ller fel systemkonfigurering. Notera att det även kan bero på att din server är måltavla för MITM-attack och att någon försöker ersätta uppdateringen med en ska dlig version av Matomo.",
"UpdateUsingHttpsFailedHelpWhatToDo": "Vi rekommenderar att du laddar ne r på nytt genom att använda en säker HTTPS-anslutning eftersom det förhindrar MI TM-attacker.", "UpdateUsingHttpsFailedHelpWhatToDo": "Vi rekommenderar att du laddar ne r på nytt genom att använda en säker HTTPS-anslutning eftersom det förhindrar MI TM-attacker.",
"UsingHttps": "använd den säkra HTTPS-anslutningen (rekommenderas)", "UsingHttps": "använd den säkra HTTPS-anslutningen (rekommenderas)",
"UsingHttp": "använd den osäkra HTTP-anslutningen", "UsingHttp": "använd den osäkra HTTP-anslutningen",
"UpgradeComplete": "Uppgradering färdig!", "UpgradeComplete": "Uppgradering färdig!",
"UpgradePiwik": "Uppgradera Matomo", "UpgradePiwik": "Uppgradera Matomo",
"ConsoleStartingDbUpgrade": "Nu startas processen för databasuppgraderin gen. Detta kan ta en stund, så vänligen avvakta och ha tålamod.", "ConsoleStartingDbUpgrade": "Nu startas processen för databasuppgraderin gen. Detta kan ta en stund, så vänligen avvakta och ha tålamod.",
"DbUpgradeNotExecuted": "Databasuppgraderingen har inte utförts.", "DbUpgradeNotExecuted": "Databasuppgraderingen har inte utförts.",
"ConsoleUpdateUnexpectedUserWarning": "Det verkar som om du har kört den här uppdateringen med användaren %1$s, medan filerna för Matomo ägs av %2$s. \n \nFör att säkerställa att filerna för Matomo kan läsas av rätt användare kan du behöva köra följande kommando (eller ett liknande kommando beroende på din serve rkonfiguration):\n\n$ %3$s", "ConsoleUpdateUnexpectedUserWarning": "Det verkar som om du har kört den här uppdateringen med användaren %1$s, medan filerna för Matomo ägs av %2$s. \n \nFör att säkerställa att filerna för Matomo kan läsas av rätt användare kan du behöva köra följande kommando (eller ett liknande kommando beroende på din serve rkonfiguration):\n\n$ %3$s",
"ConsoleUpdateFailure": "Matomo kunde inte uppdateras! Se ovan för mer i nformation.", "ConsoleUpdateFailure": "Matomo kunde inte uppdateras! Se ovan för mer i nformation.",
"ConsoleUpdateNoSqlQueries": "Obs: Det finns inga SQL-frågor eller konso lkommandon att utföra.",
"AlreadyUpToDate": "Allt är redan uppdaterat.", "AlreadyUpToDate": "Allt är redan uppdaterat.",
"ExecuteDbUpgrade": "En databasuppgradering krävs. Vill du köra uppdater ingen nu?", "ExecuteDbUpgrade": "En databasuppgradering krävs. Vill du köra uppdater ingen nu?",
"DryRun": "OBS! Detta är en testkörning", "DryRun": "OBS! Detta är en testkörning",
"DryRunEnd": "Testkörning har slutförts", "DryRunEnd": "Testkörning har slutförts",
"ConsoleParameterDescription": "Utför uppdateringen direkt utan att att be om bekräftelse", "ConsoleParameterDescription": "Utför uppdateringen direkt utan att att be om bekräftelse",
"VerifyingUnpackedFiles": "Kontrollerar uppackage filer", "VerifyingUnpackedFiles": "Kontrollerar uppackage filer",
"WarningMessages": "Varningsmeddelande:", "WarningMessages": "Varningsmeddelande:",
"WeAutomaticallyDeactivatedTheFollowingPlugins": "Vi har automatiskt ina ktiverat följande plugins: %s", "WeAutomaticallyDeactivatedTheFollowingPlugins": "Vi har automatiskt ina ktiverat följande plugins: %s",
"YouCanUpgradeAutomaticallyOrDownloadPackage": "Du kan uppdatera till de n senaste versionen %s automatiskt eller ladda ner paketet och installera det ma nuellt:", "YouCanUpgradeAutomaticallyOrDownloadPackage": "Du kan uppdatera till de n senaste versionen %s automatiskt eller ladda ner paketet och installera det ma nuellt:",
"YouMustDownloadPackageOrFixPermissions": "Matomo kunde inte skriva över din aktuella installation. Du kan antingen fixa mapp-\/filrättigheterna eller l adda ner paketet och installera versionen %s manuellt:", "YouMustDownloadPackageOrFixPermissions": "Matomo kunde inte skriva över din aktuella installation. Du kan antingen fixa mapp-\/filrättigheterna eller l adda ner paketet och installera versionen %s manuellt:",
"YourDatabaseIsOutOfDate": "Din Matomo-databas är inte uppdaterad och må ste därför uppgraderas innan du kan fortsätta.", "YourDatabaseIsOutOfDate": "Din Matomo-databas är inte uppdaterad och må ste därför uppgraderas innan du kan fortsätta.",
"ViewVersionChangelog": "Visa ändringslogg för denna version:", "ViewVersionChangelog": "Visa ändringslogg för denna version:",
"ReceiveEmailBecauseIsSuperUser": "Du får det här mailet eftersom du är "ReceiveEmailBecauseIsSuperUser": "Du får det här mailet eftersom du är
en Super User för Matomo på: %s" en Super User för Matomo på: %s",
"ConvertToUtf8mb4": "Konvertera databas till UTF8mb4 teckenkodning",
"TriggerDatabaseConversion": "Trigga databaskonvertering i bakgrunden",
"Utf8mb4ConversionHelp": "Din databas använder för närvarande inte utf8m
b4-teckenkodning. Detta gör det omöjligt att lagra 4-byte-tecken, såsom emojis,
mindre vanliga tecken på asiatiska språk, olika historiska skript eller matemati
ska symboler. De ersätts för närvarande med %1$s. <br \/><br \/>Din databas stöd
er utf8mb4-teckenkodningen och det skulle vara möjligt att konvertera den. <br \
/><br \/>Om du kan köra konsolkommandon rekommenderar vi att du använder det här
kommandot: %2$s<br \/><br \/>Alternativt kan du aktivera konverteringen här. De
t körs sedan automatiskt som en schemalagd uppgift i bakgrunden.<br \/><br \/>Ob
s: Konverteringen av databasen kan ta upp till ett par timmar beroende på databa
sstorlek. Eftersom spårning kanske inte fungerar under den här processen rekomme
nderar vi inte att du använder triggern för större instanser. <br \/><br \/>Du k
an hitta mer information om detta ämne i denna %3$sFAQ%4$s."
} }
} }
 End of changes. 7 change blocks. 
2 lines changed or deleted 26 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)