"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/CorePluginsAdmin/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 36 skipping to change at line 36
"LikeThisPlugin": "Gillar du det här insticksprogrammet?", "LikeThisPlugin": "Gillar du det här insticksprogrammet?",
"ConsiderDonating": "Överväg att donera", "ConsiderDonating": "Överväg att donera",
"CommunityContributedPlugin": "Detta är ett gemensamt utvecklat plugin s om är gratis för dig att använda.", "CommunityContributedPlugin": "Detta är ett gemensamt utvecklat plugin s om är gratis för dig att använda.",
"ConsiderDonatingCreatorOf": "Överväg gärna en donation till personen ba kom %s", "ConsiderDonatingCreatorOf": "Överväg gärna en donation till personen ba kom %s",
"PluginsExtendPiwik": "Insticksprogram utökar och vidgar funktionerna i Matomo.", "PluginsExtendPiwik": "Insticksprogram utökar och vidgar funktionerna i Matomo.",
"OncePluginIsInstalledYouMayActivateHere": "När ett insticksprogram har installerats kan du aktivera eller avaktivera det här.", "OncePluginIsInstalledYouMayActivateHere": "När ett insticksprogram har installerats kan du aktivera eller avaktivera det här.",
"MenuPlatform": "Plattform", "MenuPlatform": "Plattform",
"MissingRequirementsNotice": "Uppdatera %1$s och %2$s till en nyare vers ion, %1$s %3$s krävs.", "MissingRequirementsNotice": "Uppdatera %1$s och %2$s till en nyare vers ion, %1$s %3$s krävs.",
"MissingRequirementsPleaseInstallNotice": "Vänligen installera %1$s %2$s då det krävs av %3$s.", "MissingRequirementsPleaseInstallNotice": "Vänligen installera %1$s %2$s då det krävs av %3$s.",
"NoZipFileSelected": "Var vänlig och välj en ZIP-fil.", "NoZipFileSelected": "Var vänlig och välj en ZIP-fil.",
"FileExceedsUploadLimit": "Den valda filen överskrider överföringsgränse n för din server.",
"NumUpdatesAvailable": "%s uppdateringar tillgängliga", "NumUpdatesAvailable": "%s uppdateringar tillgängliga",
"NoPluginSettings": "Insticksprogrammet har inga inställningar som kan ä ndras", "NoPluginSettings": "Insticksprogrammet har inga inställningar som kan ä ndras",
"Origin": "Ursprung", "Origin": "Ursprung",
"OriginCore": "Kärna", "OriginCore": "Kärna",
"OriginOfficial": "Officiell", "OriginOfficial": "Officiell",
"OriginThirdParty": "Tredje-part", "OriginThirdParty": "Tredje-part",
"PluginHomepage": "Insticksprogrammets hemsida", "PluginHomepage": "Insticksprogrammets hemsida",
"PluginNotCompatibleWith": "%1$s plugin är inte kompatibelt med %2$s.", "PluginNotCompatibleWith": "%1$s plugin är inte kompatibelt med %2$s.",
"PluginNotFound": "Insticksprogrammet %1$s hittades inte i filsystemet." , "PluginNotFound": "Insticksprogrammet %1$s hittades inte i filsystemet." ,
"PluginNotFoundAlternative": "Om du har använt denna plugin, försök att ladda upp den igen eller installera igen från marknadsplatsen. Om inte så klicka på avinstallera för att ta bort den från listan.", "PluginNotFoundAlternative": "Om du har använt denna plugin, försök att ladda upp den igen eller installera igen från marknadsplatsen. Om inte så klicka på avinstallera för att ta bort den från listan.",
skipping to change at line 68 skipping to change at line 69
"TeaserExtendPiwikByTheme": "Njut av ett nytt utseende genom att%1$sinst allera ett nytt tema%2$s.", "TeaserExtendPiwikByTheme": "Njut av ett nytt utseende genom att%1$sinst allera ett nytt tema%2$s.",
"InstallingNewPluginViaMarketplaceOrUpload": "Du kan automatiskt install era plugin från Butiken eller %1$sladda upp en plugin%2$s i .zip format.", "InstallingNewPluginViaMarketplaceOrUpload": "Du kan automatiskt install era plugin från Butiken eller %1$sladda upp en plugin%2$s i .zip format.",
"TagManagerNowAvailableTitle": "Matomo Tag Manager är nu tillgänglig", "TagManagerNowAvailableTitle": "Matomo Tag Manager är nu tillgänglig",
"TagManagerNowAvailableSubtitle": "Hantera smidigt alla dina taggar med en plattform för att nå de insikter du önskar, möjligheterna är oändliga!", "TagManagerNowAvailableSubtitle": "Hantera smidigt alla dina taggar med en plattform för att nå de insikter du önskar, möjligheterna är oändliga!",
"ActivateTagManagerNow": "Aktivera Tag Manager nu", "ActivateTagManagerNow": "Aktivera Tag Manager nu",
"TagManagerEmailSuperUserToActivate": "Mejla superanvändare för att akti vera denna nya funktion", "TagManagerEmailSuperUserToActivate": "Mejla superanvändare för att akti vera denna nya funktion",
"TagManagerTeaserHideSuperUser": "Visa inte den här sidan för någon anvä ndare", "TagManagerTeaserHideSuperUser": "Visa inte den här sidan för någon anvä ndare",
"TagManagerTeaserHideNonSuperUser": "Inte intresserad. Visa inte den här sidan igen", "TagManagerTeaserHideNonSuperUser": "Inte intresserad. Visa inte den här sidan igen",
"TagManagerTeaserEmailSuperUserBody": "Hej! %1$s Matomo Tag Manager finn s nu tillgänglig i Matomo och jag skulle gilla att använda denna nya funktion. E ftersom du har superanvändarbehörighet, skulle du kunna aktivera denna funktion via Tag Manager sidan som finns i topp menyn?%2$s Matomo URL:en är %3$s. %4$s Ta ck så mycket!", "TagManagerTeaserEmailSuperUserBody": "Hej! %1$s Matomo Tag Manager finn s nu tillgänglig i Matomo och jag skulle gilla att använda denna nya funktion. E ftersom du har superanvändarbehörighet, skulle du kunna aktivera denna funktion via Tag Manager sidan som finns i topp menyn?%2$s Matomo URL:en är %3$s. %4$s Ta ck så mycket!",
"WhatIsTagManager": "Vad är en Tag Manager?", "WhatIsTagManager": "Vad är en Tag Manager?",
"WhatIsTagManagerDetails1": "På liknande sätt som ett Content Management System (CMS) ger dig all flexibilitet för att publicera innehåll på din webbpla ts utan att du behöver ha teknisk kunskap om HTML\/CSS, är ett Tag Managment Sys tem (TMS) ditt ställe att gå till för att förenkla processen för att inbädda för sta- och tredjeparts spårningstaggar för applikationer (också känt som snippets eller pixels) på din webbplats.", "WhatIsTagManagerDetails1": "På liknande sätt som ett Content Management System (CMS) ger dig all flexibilitet för att publicera innehåll på din webbpla ts utan att du behöver ha teknisk kunskap om HTML\/CSS, är ett Tag Managment Sys tem (TMS) ditt ställe att gå till för att förenkla processen för att inbädda för sta- och tredjeparts spårningstaggar för applikationer (också känt som kodsnutta r eller pixlar) på din webbplats.",
"WhatIsTagManagerDetails2": "Säg att du vill se resultatet från dina omv andlingar\/mål, nyhetsbrev, anmälningar, sociala widgetar, utgångar med popups o ch marknadsföringskampanjer; Det som tidigare var en högst teknisk och tidsödand e process görs nu lätt med TMS och tar bara några få klick att införa.", "WhatIsTagManagerDetails2": "Säg att du vill se resultatet från dina omv andlingar\/mål, nyhetsbrev, anmälningar, sociala widgetar, utgångar med popups o ch marknadsföringskampanjer; Det som tidigare var en högst teknisk och tidsödand e process görs nu lätt med TMS och tar bara några få klick att införa.",
"TagManagerLearnMoreInUserGuide": "Lär dig mer i användarguiden för Tag Manager", "TagManagerLearnMoreInUserGuide": "Lär dig mer i användarguiden för Tag Manager",
"WhyUsingATagManager": "Vaför en Tag Manager?", "WhyUsingATagManager": "Vaför en Tag Manager?",
"WhyUsingATagManagerDetails1": "En Tag Manager gör ditt liv lättare! Du behöver inte längre vänta på att en utvecklare ska ändra första- eller tredjepar tssnippets på din webbplats eftersom Tag Manager ger dig en stressfri upplevelse för att göra dessa förändringar och driftsätta din webbplats på egen hand.", "WhyUsingATagManagerDetails1": "En Tag Manager gör ditt liv lättare! Du behöver inte längre vänta på att en utvecklare ska ändra första- eller tredjepar ts-kodsnuttar på din webbplats eftersom Tag Manager ger dig en stressfri uppleve lse för att göra dessa förändringar och driftsätta din webbplats på egen hand.",
"WhyUsingATagManagerDetails2": "Det kan inte bli mer bekvämt och den låt er dig inte bara ta förändringarna till marknaden snabbare, utan minskar även ko stnaderna.", "WhyUsingATagManagerDetails2": "Det kan inte bli mer bekvämt och den låt er dig inte bara ta förändringarna till marknaden snabbare, utan minskar även ko stnaderna.",
"WhyUsingATagManagerDetails3": "Detta gör teamen inom marknadsföring, di gitala team och IT-personalen glada... Det är en vinst för alla!", "WhyUsingATagManagerDetails3": "Detta gör teamen inom marknadsföring, di gitala team och IT-personalen glada... Det är en vinst för alla!",
"AreThereAnyRisks": "Finns det några risker?", "AreThereAnyRisks": "Finns det några risker?",
"AreThereAnyRisksDetails1": "När du aktiverar Tag Manager kommer använda re med admin behörighet kunna skapa skräddarsydda HTML taggar, utlösare och vari abler som kan exekvera JavaScript på din webbplats. Dessa anpassade mallar kan m issbrukas för att stjäla t ex känslig information från din webbplats besökare (k änt som %1$s XSS %2$s).", "AreThereAnyRisksDetails1": "När du aktiverar Tag Manager kommer använda re med admin behörighet kunna skapa skräddarsydda HTML taggar, utlösare och vari abler som kan exekvera JavaScript på din webbplats. Dessa anpassade mallar kan m issbrukas för att stjäla t ex känslig information från din webbplats besökare (k änt som %1$s XSS %2$s).",
"AreThereAnyRisksDetails2": "Du kan avaktivera dessa anpassade mallar un der \"Administration => Allmänna inställningar\" så snart du har aktiverat Tag M anager. Alternativt kan du även begränsa användningen av dessa mallar till speci fika användare eller bara superanvändare.", "AreThereAnyRisksDetails2": "Du kan avaktivera dessa anpassade mallar un der \"Administration => Allmänna inställningar\" så snart du har aktiverat Tag M anager. Alternativt kan du även begränsa användningen av dessa mallar till speci fika användare eller bara superanvändare.",
"Theme": "Tema", "Theme": "Tema",
"Themes": "Teman", "Themes": "Teman",
"ThemesDescription": "Teman kan förändra utseendet på Matomos gränssnitt , och erbjuda en helt ny visuell upplevelse där du kan ta del av dina analysrapp orter.", "ThemesDescription": "Teman kan förändra utseendet på Matomos gränssnitt , och erbjuda en helt ny visuell upplevelse där du kan ta del av dina analysrapp orter.",
"ThemesManagement": "Hantera teman", "ThemesManagement": "Hantera teman",
"UninstallConfirm": "Du är påväg att avinstallera ett plugin %s. Plugine t kommer att tas bort helt från din plattform och du kommer inte kunna återställ a det. Är du säker på att du vill göra det?", "UninstallConfirm": "Du är påväg att avinstallera ett plugin %s. Plugine t kommer att tas bort helt från din plattform och du kommer inte kunna återställ a det. Är du säker på att du vill göra det?",
 End of changes. 3 change blocks. 
2 lines changed or deleted 3 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)