"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/CoreHome/lang/tr.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

tr.json  (matomo-4.1.2-rc2):tr.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 119 skipping to change at line 119
"StandardReport": "Standart rapor", "StandardReport": "Standart rapor",
"FlattenReport": "Düz rapor", "FlattenReport": "Düz rapor",
"ReportWithMetadata": "Üst veriler ile rapor", "ReportWithMetadata": "Üst veriler ile rapor",
"ReadMoreOnlineGuide": "Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için çevr imiçi rehbere bakabilirsiniz.", "ReadMoreOnlineGuide": "Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için çevr imiçi rehbere bakabilirsiniz.",
"SeeAvailableVersions": "Kullanılabilecek Sürümlere Bakın", "SeeAvailableVersions": "Kullanılabilecek Sürümlere Bakın",
"QuickLinks": "Kestirme Bağlantıları", "QuickLinks": "Kestirme Bağlantıları",
"Profilable": "Profillenebilir", "Profilable": "Profillenebilir",
"SearchOnMatomo": "Matomo.org üzerinde '%1$s' arayın", "SearchOnMatomo": "Matomo.org üzerinde '%1$s' arayın",
"ReportingCategoryHelpPrefix": "\"%1$s > %2$s\" raporları bölümü bana na sıl yardımcı olabilir?", "ReportingCategoryHelpPrefix": "\"%1$s > %2$s\" raporları bölümü bana na sıl yardımcı olabilir?",
"VisitorsCategoryHelp1": "Ziyaretçiler bölümünde, ziyaretçilerin kim old uğu hakkında bilgiler bulunur. Ziyaretçilerin nereden geldiği, hangi aygıtlar üz erinde hangi tarayıcıları kullandığı ve genel olarak web sitenizi ne zaman ziyar et ettikleri gibi bilgiler sunulur. Kitlenin kimlerden oluştuğunun anlaşılmasını ve nasıl büyütülebileceğini görmek için aykırılıklara toplu olarak bakılabilmes ini sağlar.", "VisitorsCategoryHelp1": "Ziyaretçiler bölümünde, ziyaretçilerin kim old uğu hakkında bilgiler bulunur. Ziyaretçilerin nereden geldiği, hangi aygıtlar üz erinde hangi tarayıcıları kullandığı ve genel olarak web sitenizi ne zaman ziyar et ettikleri gibi bilgiler sunulur. Kitlenin kimlerden oluştuğunun anlaşılmasını ve nasıl büyütülebileceğini görmek için aykırılıklara toplu olarak bakılabilmes ini sağlar.",
"VisitorsCategoryHelp2": "Ziyaretçiler hakkındaki genel bilgilere ek ola "VisitorsCategoryHelp2": "Ziyaretçiler hakkındaki genel bilgilere ek ola
rak, her ziyarette ne olduğunu görmek için %1$sZiyaret Günlüğü%2$s kullanılabili rak, her ziyaret sırasında neler olduğunu görmek için %1$sZiyaret Günlüğü%2$s ku
r." llanılabilir.",
"VisitorsOverviewHelp": "Ziyaretçiler Özeti, sitenizin ne kadar beğenild
iğini anlamanıza yardımcı olur. Sitenin seçilmiş bir dönemde kaç ziyaret aldığı
ile aramalar ve indirmeler gibi bağlılık arttırıcı özelliklerin ortalama etkileş
im düzeyini gösteren çizelgeler gibi bilgiler içerir.",
"DevicesSubcategoryHelp": "Aygıtlar bölümü, ziyaretçilerin siteye erişme
k için kullandığı teknolojinin anlaşılmasını sağlar. Sitenin yaygın kullanılan a
ygıtlara göre iyileştirilmesine yardımcı olan aygıt türü ve belirli model raporl
arı içerir.",
"SoftwareSubcategoryHelp": "Yazılım bölümü, ziyaretçilerin siteye erişme
k için kullandığı işletim sistemlerini, tarayıcıları ve eklentileri içerir. Böyl
ece site yaygın kullanılan yazılımlarla tam olarak uyumlu olacak şekilde iyileşt
irilebilir.",
"EngagementSubcategoryHelp1": "Bağlılık arttırma bölümü, yeni ve geri ge
len ziyaretçilerin ölçülmesini sağlayan raporlar içerir. Ayrıca raporlara, ortal
ama ziyaret süresi ve ziyaret edilen sayfa sayısı yanında bir ziyaretçinin sitey
i kaç kez ziyaret ettiği ve ziyaretler arasındaki genellikle kaç gün olduğu gibi
çeşitli kırılımlara göre bakabilirsiniz.",
"EngagementSubcategoryHelp2": "Bunlar ziyaretlerin sıklığını ve etkileşi
m oranını arttırarak erişimi iyileştirmeye yardımcı olabilir."
} }
} }
 End of changes. 1 change blocks. 
3 lines changed or deleted 22 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)