"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/CoreHome/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 19 skipping to change at line 19
"ClickToSeeFullInformation": "Klicka för att se all information", "ClickToSeeFullInformation": "Klicka för att se all information",
"CloseSearch": "Stäng sökning", "CloseSearch": "Stäng sökning",
"CloseWidgetDirections": "Du kan stänga widgeten genom att klicka på (X) på widgetens topp.", "CloseWidgetDirections": "Du kan stänga widgeten genom att klicka på (X) på widgetens topp.",
"ChooseX": "Välj %1$s", "ChooseX": "Välj %1$s",
"DataForThisReportHasBeenPurged": "Data för denna rapport är mer än %s m ånader gammal och har tagits bort.", "DataForThisReportHasBeenPurged": "Data för denna rapport är mer än %s m ånader gammal och har tagits bort.",
"DataTableExcludeAggregateRows": "Aggregerade rader dolda %s Dölj dem", "DataTableExcludeAggregateRows": "Aggregerade rader dolda %s Dölj dem",
"DataTableIncludeAggregateRows": "Aggregerade rader dolda %s Visa dem", "DataTableIncludeAggregateRows": "Aggregerade rader dolda %s Visa dem",
"DataTableHowToSearch": "Tryck enter eller klicka på sökikonen för att s öka", "DataTableHowToSearch": "Tryck enter eller klicka på sökikonen för att s öka",
"DataTableShowDimensions": "Dimensioner som är kombinerade %s Visa dimen sioner separerade", "DataTableShowDimensions": "Dimensioner som är kombinerade %s Visa dimen sioner separerade",
"DataTableCombineDimensions": "Dimensioner som visas separerade %s Visa dimensioner kombinerade", "DataTableCombineDimensions": "Dimensioner som visas separerade %s Visa dimensioner kombinerade",
"DateInvalid": "Den angivna datum- och periodkombinationen är ogiltig. V älj ett giltigt datum i datumväljaren.",
"Default": "standard", "Default": "standard",
"DonateCall1": "Matomo kommer alltid vara gratis att använda men det inn ebär inte att det inte kostar något att skapa den.", "DonateCall1": "Matomo kommer alltid vara gratis att använda men det inn ebär inte att det inte kostar något att skapa den.",
"DonateCall2": "Matomo behöver ditt fortsatta stöd för att växa och frod as.", "DonateCall2": "Matomo behöver ditt fortsatta stöd för att växa och frod as.",
"DonateCall3": "Om du tycker att Matomo bidragit till din verksamhet är vi tacksamma om du överväger att %1$sdonera%2$s eller %3$sköpa premiumfunktioner %4$s. Varje öre bidrar.", "DonateCall3": "Om du tycker att Matomo bidragit till din verksamhet är vi tacksamma om du överväger att %1$sdonera%2$s eller %3$sköpa premiumfunktioner %4$s. Varje öre bidrar.",
"EndShortcut": "Slut", "EndShortcut": "Slut",
"EnterZenMode": "Starta Zen-läge (göm menyerna)", "EnterZenMode": "Starta Zen-läge (göm menyerna)",
"ExitZenMode": "Avsluta Zen-läge (visa menyerna)", "ExitZenMode": "Avsluta Zen-läge (visa menyerna)",
"ExceptionNotAllowlistedIP": "Du kan inte använda denna Matomo eftersom din IP %s inte är tillåten.",
"ExcludeRowsWithLowPopulation": "Alla rader visas %s Dölj rader med låga värden", "ExcludeRowsWithLowPopulation": "Alla rader visas %s Dölj rader med låga värden",
"ExternalHelp": "Hjälp (öppnas i en ny flik)", "ExternalHelp": "Hjälp (öppnas i en ny flik)",
"FlattenDataTable": "Rapporten är hierarkisk %s Gör den plan", "FlattenDataTable": "Rapporten är hierarkisk %s Gör den plan",
"FormatMetrics": "Formatera variabler", "FormatMetrics": "Formatera variabler",
"ShowExportUrl": "Visa exportadress", "ShowExportUrl": "Visa exportadress",
"HideExportUrl": "Dölj exportadress", "HideExportUrl": "Dölj exportadress",
"HomeShortcut": "Hem", "HomeShortcut": "Hem",
"SupportUsOn": "Stöd oss på",
"IncludeRowsWithLowPopulation": "Rader med låga värden är dolda %s Visa alla rader", "IncludeRowsWithLowPopulation": "Rader med låga värden är dolda %s Visa alla rader",
"InjectedHostEmailBody": "Hej, jag försökte komma åt Matomo idag och stö tte på varningen det okända värdnamnet.", "InjectedHostEmailBody": "Hej, jag försökte komma åt Matomo idag och stö tte på varningen det okända värdnamnet.",
"InjectedHostEmailSubject": "Matomo nåddes genom ett okänt värdnamn: %s" , "InjectedHostEmailSubject": "Matomo nåddes genom ett okänt värdnamn: %s" ,
"InjectedHostNonSuperUserWarning": "%1$sKlicka här för att öppna en säke r anslutning till Matomo%2$s och ta bort varningen. Du kan också kontakta admini stratören för Matomo angående det här problemet (%3$sklicka här för att skicka e -post%4$s).", "InjectedHostNonSuperUserWarning": "%1$sKlicka här för att öppna en säke r anslutning till Matomo%2$s och ta bort varningen. Du kan också kontakta admini stratören för Matomo angående det här problemet (%3$sklicka här för att skicka e -post%4$s).",
"InjectedHostSuperUserWarning": "Matomo kan vara felkonfigurerat (t.ex. om Matomo nyligen har flyttats till en ny server eller URL). Du kan antigen %1$s klicka här och lägga till %2$s som ett giltigt värdnamn för Matomo (om det är gi ltigt)%3$s, eller %4$sklicka här för att gå till %5$s och ansluta till Matomo sä kert%6$s.", "InjectedHostSuperUserWarning": "Matomo kan vara felkonfigurerat (t.ex. om Matomo nyligen har flyttats till en ny server eller URL). Du kan antigen %1$s klicka här och lägga till %2$s som ett giltigt värdnamn för Matomo (om det är gi ltigt)%3$s, eller %4$sklicka här för att gå till %5$s och ansluta till Matomo sä kert%6$s.",
"InjectedHostWarningIntro": "Du ansluter till Matomo från %1$s, men Mato mo har konfigurerats att köras från den här adressen: %2$s.", "InjectedHostWarningIntro": "Du ansluter till Matomo från %1$s, men Mato mo har konfigurerats att köras från den här adressen: %2$s.",
"JavascriptDisabled": "JavaScript måste vara aktiverat för att du ska ku nna använda Matomo i standardläge.<br \\\/>Det verkar som att JavaScript antinge n är inaktiverat eller att det inte stöds av din webbläsare.<br \\\/>För att anv ända standardläget, aktivera JavaScript genom att ändra din webbläsares inställn ingar och%1$sförsök sedan igen%2$s.<br \\\/>", "JavascriptDisabled": "JavaScript måste vara aktiverat för att du ska ku nna använda Matomo i standardläge.<br \\\/>Det verkar som att JavaScript antinge n är inaktiverat eller att det inte stöds av din webbläsare.<br \\\/>För att anv ända standardläget, aktivera JavaScript genom att ändra din webbläsares inställn ingar och%1$sförsök sedan igen%2$s.<br \\\/>",
"VisitStatusOrdered": "Beställde", "VisitStatusOrdered": "Beställde",
"VisitStatusOrderedThenAbandoned": "Beställde men övergav kundvagn", "VisitStatusOrderedThenAbandoned": "Beställde men övergav kundvagn",
"VisitTypeReturning": "Återkommande", "VisitTypeReturning": "Återkommande",
"VisitTypeReturningCustomer": "Återkommande kund", "VisitTypeReturningCustomer": "Återkommande kund",
"MainNavigation": "Huvudmenu", "MainNavigation": "Huvudmenu",
"YourDonationWillHelp": "Din donation hjälper direkt till att finansiera
nya funktioner och förbättringar för denna open source analysplattform. Det bet
yder att communityn alltid kommer att dra nytta av ett verktyg som skyddar integ
riteten och låter dig ha kontroll över dina data.",
"ThanksFromAllOfUs": "Tack från oss alla på Matomo!",
"Menu": "Meny", "Menu": "Meny",
"NoPrivilegesAskPiwikAdmin": "Du är inloggad som '%1$s' men det verkar s om om du inte har några rättigheter satta i Matomo. %2$s Fråga din Matomo admini stratör (klicka för att e-posta)%3$s för att få läsrättighet till en webbplats." , "NoPrivilegesAskPiwikAdmin": "Du är inloggad som '%1$s' men det verkar s om om du inte har några rättigheter satta i Matomo. %2$s Fråga din Matomo admini stratör (klicka för att e-posta)%3$s för att få läsrättighet till en webbplats." ,
"OnlyForSuperUserAccess": "Denna widget visas bara för superanvändare i standardkontrollpanelen.", "OnlyForSuperUserAccess": "Denna widget visas bara för superanvändare i standardkontrollpanelen.",
"PeriodRange": "Intervall", "PeriodRange": "Intervall",
"ReportGeneratedOn": "Rapporten genererades på %s", "ReportGeneratedOn": "Rapporten genererades på %s",
"ReportGeneratedXAgo": "Rapporten genererades för %s sen", "ReportGeneratedXAgo": "Rapporten genererades för %s sen",
"SharePiwikLong": "Hej! Jag har hittat en riktigt bra och gratis mjukvar a: Matomo!\n\nMatomo hjälper dig att spåra besökarna på din hemsida helt gratis. Du borde definitivt kolla in det!", "SharePiwikLong": "Hej! Jag har hittat en riktigt bra och gratis mjukvar a: Matomo!\n\nMatomo hjälper dig att spåra besökarna på din hemsida helt gratis. Du borde definitivt kolla in det!",
"SharePiwikShort": "Matomo! Gratis och öppen webbstatistik. Äg din egen data.", "SharePiwikShort": "Matomo! Gratis och öppen webbstatistik. Äg din egen data.",
"ShareThis": "Dela det här", "ShareThis": "Dela det här",
"ShortcutsAvailable": "Tillgängliga genvägar", "ShortcutsAvailable": "Tillgängliga genvägar",
skipping to change at line 81 skipping to change at line 86
"WebAnalyticsReports": "Webbanalys rapporter", "WebAnalyticsReports": "Webbanalys rapporter",
"YouAreUsingTheLatestVersion": "Du använder den senaste versionen av Mat omo!", "YouAreUsingTheLatestVersion": "Du använder den senaste versionen av Mat omo!",
"ClickRowToExpandOrContract": "Klicka på denna rad för att visa eller dö lja undertabeller.", "ClickRowToExpandOrContract": "Klicka på denna rad för att visa eller dö lja undertabeller.",
"UndoPivotBySubtable": "Denna rapport har pivoterats %s Ångra pivotering ", "UndoPivotBySubtable": "Denna rapport har pivoterats %s Ångra pivotering ",
"NoSuchPage": "Denna sida finns inte", "NoSuchPage": "Denna sida finns inte",
"PageUpShortcutDescription": "för att komma till toppen av sidan", "PageUpShortcutDescription": "för att komma till toppen av sidan",
"PageDownShortcutDescription": "för att komma till botten av sidan", "PageDownShortcutDescription": "för att komma till botten av sidan",
"PivotBySubtable": "Denna rapport är inte pivoterad %1$s Pivotera med %2 $s", "PivotBySubtable": "Denna rapport är inte pivoterad %1$s Pivotera med %2 $s",
"SystemSummaryWidget": "Systemsammanfattning", "SystemSummaryWidget": "Systemsammanfattning",
"SystemSummaryNWebsites": "%d webbplatser", "SystemSummaryNWebsites": "%d webbplatser",
"SystemSummaryNSegments": "%1$d segment",
"SystemSummaryNActivatedPlugins": "%d aktiverade plugins", "SystemSummaryNActivatedPlugins": "%d aktiverade plugins",
"SystemSummaryPiwikVersion": "Matomo version", "SystemSummaryPiwikVersion": "Matomo version",
"SystemSummaryMysqlVersion": "MySQL version", "SystemSummaryMysqlVersion": "MySQL version",
"SystemSummaryPhpVersion": "PHP version", "SystemSummaryPhpVersion": "PHP version",
"QuickAccessTitle": "Sök efter %s. Använd piltangenterna för att naviger a i sökresultatet. Genväg: Tryck på 'f' för att söka.", "QuickAccessTitle": "Sök efter %s. Använd piltangenterna för att naviger a i sökresultatet. Genväg: Tryck på 'f' för att söka.",
"MenuEntries": "Menyposter", "MenuEntries": "Menyposter",
"Segments": "Segment", "Segments": "Segment",
"OneClickUpdateNotPossibleAsMultiServerEnvironment": "En-klicksuppgrader ing är inte tillgängligt för du använder Matomo på flera servrar. Ladda ner den senaste versionen från %1$sför att fortsätta.", "OneClickUpdateNotPossibleAsMultiServerEnvironment": "En-klicksuppgrader ing är inte tillgängligt för du använder Matomo på flera servrar. Ladda ner den senaste versionen från %1$sför att fortsätta.",
"CssDidntLoad": "Din webbläsare kunde inte läsa in stilen på den här sid an.", "CssDidntLoad": "Din webbläsare kunde inte läsa in stilen på den här sid an.",
"JsDidntLoad": "Din webbläsare kunde inte läsa in skripten på den här si dan.", "JsDidntLoad": "Din webbläsare kunde inte läsa in skripten på den här si dan.",
skipping to change at line 107 skipping to change at line 113
"RowLimit": "Radbegränsning", "RowLimit": "Radbegränsning",
"CustomLimit": "Anpassad begränsning", "CustomLimit": "Anpassad begränsning",
"ExportFormat": "Format för exportering", "ExportFormat": "Format för exportering",
"ExpandSubtables": "Expandera undertabeller", "ExpandSubtables": "Expandera undertabeller",
"StandardReport": "Standardrapport", "StandardReport": "Standardrapport",
"FlattenReport": "Platta till rapport", "FlattenReport": "Platta till rapport",
"ReportWithMetadata": "Rapport med metadata", "ReportWithMetadata": "Rapport med metadata",
"ReadMoreOnlineGuide": "Läs mer om ämnet i onlineguiden.", "ReadMoreOnlineGuide": "Läs mer om ämnet i onlineguiden.",
"SeeAvailableVersions": "Se tillgängliga versioner", "SeeAvailableVersions": "Se tillgängliga versioner",
"QuickLinks": "Snabblänkar", "QuickLinks": "Snabblänkar",
"SearchOnMatomo": "Sök efter '%1$s' på Matomo.org" "SearchOnMatomo": "Sök efter '%1$s' på Matomo.org",
"ReportingCategoryHelpPrefix": "Hur hjälper \"%1$s > %2$s\" rapportering
ssidan mig?",
"VisitorsCategoryHelp1": "Besökarsidorna berättar vem dina besökare är.
Sådant som var dina besökare kom ifrån, vilka enheter och webbläsare de använder
och när de vanligtvis besöker din webbplats. Förstå, i sammantaget, vem din pub
lik är och leta efter avvikelser för att se hur din publik kan växa.",
"VisitorsCategoryHelp2": "Förutom allmän information om dina besökare ka
n du också använda %1$sbesöksloggen%2$s för att se vad som hände vid varje enski
lt besök.",
"VisitorsOverviewHelp": "Besökaröversikten hjälper dig att förstå popula
riteten på din webbplats. Den gör det genom att tillhandahålla diagram som visar
hur många besök din webbplats får under en vald period och den genomsnittliga e
ngagemangsnivån för viktiga funktioner, såsom sökningar och nedladdningar.",
"DevicesSubcategoryHelp": "Avsnittet Enheter hjälper dig att förstå den
teknik som dina besökare använder för att besöka din webbplats. Du kommer att se
rapporter om typer av enheter och specifika modeller så att du kan optimera din
webbplats för de mest populära enheterna.",
"SoftwareSubcategoryHelp": "Avsnittet Programvara visar de operativsyste
m, webbläsare och plugins som dina besökare använder för att besöka webbplatsen
så att du kan optimera din webbplats för att säkerställa att den är helt kompati
bel med de mest populära konfigurationerna..",
"EngagementSubcategoryHelp1": "Avsnittet Engagemang ger rapporter som hj
älper till att kvantifiera hur många nya och återkommande besökare du får. Du ka
n också granska rapporter som tar upp genomsnittlig tid och antal sidvisningar p
er besök, liksom antalet gånger en besökare har varit på din webbplats och det v
anligaste antalet dagar mellan besök.",
"EngagementSubcategoryHelp2": "Detta kan hjälpa dig att optimera för bes
ök med hög frekvens och interaktion utöver att maximera din räckvidd."
} }
} }
 End of changes. 6 change blocks. 
1 lines changed or deleted 38 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)