"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/CoreAdminHome/lang/nl.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

nl.json  (matomo-4.1.2-rc2):nl.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 52 skipping to change at line 52
"JSTracking_EnableDoNotTrack_AlreadyEnabled": "Opmerking: Server side Do NotTrack ondersteuning is ingeschakeld, deze optie heeft dus geen effect.", "JSTracking_EnableDoNotTrack_AlreadyEnabled": "Opmerking: Server side Do NotTrack ondersteuning is ingeschakeld, deze optie heeft dus geen effect.",
"JSTracking_EnableDoNotTrackDesc": "Tracking verzoeken zullen niet worde n verzonden indien de bezoeker niet wenst gevolgd te worden.", "JSTracking_EnableDoNotTrackDesc": "Tracking verzoeken zullen niet worde n verzonden indien de bezoeker niet wenst gevolgd te worden.",
"JSTracking_GroupPageTitlesByDomain": "Plaats het sitedomein voor de pag inatitel tijdens het traceren.", "JSTracking_GroupPageTitlesByDomain": "Plaats het sitedomein voor de pag inatitel tijdens het traceren.",
"JSTracking_GroupPageTitlesByDomainDesc1": "Als iemand de 'over mij' bez oekt op blog.%1$s wordt het bewaard als 'blog \/ over mij'. Dit is de gemakkelij kste manier om een overzicht volgens subdomein te krijgen op je verkeer.", "JSTracking_GroupPageTitlesByDomainDesc1": "Als iemand de 'over mij' bez oekt op blog.%1$s wordt het bewaard als 'blog \/ over mij'. Dit is de gemakkelij kste manier om een overzicht volgens subdomein te krijgen op je verkeer.",
"JSTracking_MergeAliases": "In het \"Uitgaande links\" rapport, verberg kliks naar bekende aliassen van", "JSTracking_MergeAliases": "In het \"Uitgaande links\" rapport, verberg kliks naar bekende aliassen van",
"JSTracking_MergeAliasesDesc": "zo zullen kliks op links naar Ailias URL 's (bijv. %s) zullen niet worden geteld worden als \"Uitgaande Link\"", "JSTracking_MergeAliasesDesc": "zo zullen kliks op links naar Ailias URL 's (bijv. %s) zullen niet worden geteld worden als \"Uitgaande Link\"",
"JSTracking_MergeSubdomains": "Volg bezoekers op elk subdomein van", "JSTracking_MergeSubdomains": "Volg bezoekers op elk subdomein van",
"JSTracking_MergeSubdomainsDesc": "Als een bezoeker %1$s en %2$s bezoekt , wordt deze geteld als een unieke bezoeker.", "JSTracking_MergeSubdomainsDesc": "Als een bezoeker %1$s en %2$s bezoekt , wordt deze geteld als een unieke bezoeker.",
"JSTracking_PageCustomVars": "Hou een custom variabele bij voor elke pag inaweergave.", "JSTracking_PageCustomVars": "Hou een custom variabele bij voor elke pag inaweergave.",
"JSTracking_PageCustomVarsDesc": "Bijvoorbeeld met variabele \"Categorie \" en waarde \"Whitepaper\"", "JSTracking_PageCustomVarsDesc": "Bijvoorbeeld met variabele \"Categorie \" en waarde \"Whitepaper\"",
"JSTracking_TrackNoScript": "Volg gebruikers via JavaScript is uitgescha "JSTracking_TrackNoScript": "Volg gebruikers als JavaScript uitgeschakel
keld", d is",
"JSTracking_VisitorCustomVars": "Hou custom variabelen bij voor deze bez "JSTracking_VisitorCustomVars": "Houd aangepaste variabelen bij voor dez
oeker", e bezoeker",
"JSTracking_VisitorCustomVarsDesc": "Bijvoorbeeld met variabele naam \"T ype\" en waarde \"Klant\"", "JSTracking_VisitorCustomVarsDesc": "Bijvoorbeeld met variabele naam \"T ype\" en waarde \"Klant\"",
"JSTracking_EndNote": "Opmerking: Na het installatie proces, kun je cust om tracking code genereren in het %1$sTracking Code%2$s admin gedeelte.", "JSTracking_EndNote": "Opmerking: Na het installatie proces, kun je cust om tracking code genereren in het %1$sTracking Code%2$s admin gedeelte.",
"JSTrackingIntro1": "Je kunt bezoekers aan je website op meerdere manier en volgen. De geadviseerde manier is om dit via JavaScript te doen. Om deze mani er te gebruiken moet je ervoor zorgen dat elke pagina van je website een stukje JavaScript-code bevat die je hier kunt genereren.", "JSTrackingIntro1": "Je kunt bezoekers aan je website op meerdere manier en volgen. De geadviseerde manier is om dit via JavaScript te doen. Om deze mani er te gebruiken moet je ervoor zorgen dat elke pagina van je website een stukje JavaScript-code bevat die je hier kunt genereren.",
"JSTrackingIntro2": "Wanneer je de JavaScript code voor je website hebt, kopieer en plak de code naar alle pagina's die je wilt volgen met Matomo", "JSTrackingIntro2": "Wanneer je de JavaScript code voor je website hebt, kopieer en plak de code naar alle pagina's die je wilt volgen met Matomo",
"JSTrackingIntro3a": "In de meeste websites, blogs, CMS'en etc. kun je e en plugin gebruiken om het technische werk voor je uit te voeren. (Kijk op onze %1$slijst met plugins om Matomo%2$s te integreren.)", "JSTrackingIntro3a": "In de meeste websites, blogs, CMS'en etc. kun je e en plugin gebruiken om het technische werk voor je uit te voeren. (Kijk op onze %1$slijst met plugins om Matomo%2$s te integreren.)",
"JSTrackingIntro3b": "Als er geen plugin bestaat dan kun je je website t emplate aanpassen en daar de JavaScript tracking-code aan de <\/head> tag toe te voegen. Dit wordt vaak gedefinieerd in een 'header.php', 'header.tpl' of vergelijkbaar bestand.", "JSTrackingIntro3b": "Als er geen plugin bestaat dan kun je je website t emplate aanpassen en daar de JavaScript tracking-code aan de <\/head> tag toe te voegen. Dit wordt vaak gedefinieerd in een 'header.php', 'header.tpl' of vergelijkbaar bestand.",
"JSTrackingIntro4": "Indien je geen gebruik wilt maken van JavaScript om gebruikers te volgen, %1$skun je een afbeelding tracking link hieronder generer en.%2$s", "JSTrackingIntro4": "Indien je geen gebruik wilt maken van JavaScript om gebruikers te volgen, %1$skun je een afbeelding tracking link hieronder generer en.%2$s",
"JSTrackingIntro5": "Indien je meer wilt bijhouden dan paginaweergaves, lees dan de %1$sMatomo Javascript Tracking documentatie%2$s voor de lijst van be schikbare functies. Via deze functies kun je doelen, eigen variabelen, ecommerce bestellingen, afgebroken bestellingen en meer.", "JSTrackingIntro5": "Indien je meer wilt bijhouden dan paginaweergaves, lees dan de %1$sMatomo Javascript Tracking documentatie%2$s voor de lijst van be schikbare functies. Via deze functies kun je doelen, eigen variabelen, ecommerce bestellingen, afgebroken bestellingen en meer.",
"LogoNotWriteableInstruction": "Om je eigen logo te gebruiken in plaats van het standaard Matomo-logo moet je schrijfrechten geven op de directory: %1$s . Matomo heeft schrijfrechten nodig voor je logo's die opgeslagen zijn in de bes tanden %2$s.", "LogoNotWriteableInstruction": "Om je eigen logo te gebruiken in plaats van het standaard Matomo-logo moet je schrijfrechten geven op de directory: %1$s . Matomo heeft schrijfrechten nodig voor je logo's die opgeslagen zijn in de bes tanden %2$s.",
"FileUploadDisabled": "Het uploaden van documenten is niet geactiveerd i n je PHP configuratie. Om een aangepast logo up te loaden pas %s aan in php.ini en herstart de webserver.", "FileUploadDisabled": "Het uploaden van documenten is niet geactiveerd i n je PHP configuratie. Om een aangepast logo up te loaden pas %s aan in php.ini en herstart de webserver.",
"LogoUploadFailed": "Het geüploade bestand kon niet worden verwerkt. Con troleer of het bestand een geldig bestandsformaat heeft.", "LogoUploadFailed": "Het geüploade bestand kon niet worden verwerkt. Con troleer of het bestand een geldig bestandsformaat heeft.",
"LogoUpload": "Selecteer een logo om te uploaden", "LogoUpload": "Selecteer een logo om te uploaden",
"FaviconUpload": "Selecteer een favicon om up te loaden", "FaviconUpload": "Selecteer een favicon om te uploaden",
"LogoUploadHelp": "Upload een bestand in %1$s formaten met een minimum h oogte van %2$s pixels.", "LogoUploadHelp": "Upload een bestand in %1$s formaten met een minimum h oogte van %2$s pixels.",
"MenuDiagnostic": "Diagnose", "MenuDiagnostic": "Diagnostisch",
"MenuGeneralSettings": "Algemene instellingen", "MenuGeneralSettings": "Algemene instellingen",
"MenuSystem": "Systeem", "MenuSystem": "Systeem",
"MenuDevelopment": "Ontwikkeling", "MenuDevelopment": "Ontwikkeling",
"MenuMeasurables": "Meetbaar", "MenuMeasurables": "Meetbaar",
"OptOutComplete": "Opt-out ingesteld; uw bezoeken aan deze website zulle n niet worden opgeslagen voor analyse.", "OptOutComplete": "Opt-out ingesteld; uw bezoeken aan deze website zulle n niet worden opgeslagen voor analyse.",
"OptOutCompleteBis": "Als u uw cookies wist, de opt-out cookie verwijder t of wisselt van computer of webbrowser, zult u deze opt-out procedure opnieuw m oeten uitvoeren.", "OptOutCompleteBis": "Als u uw cookies wist, de opt-out cookie verwijder t of wisselt van computer of webbrowser, zult u deze opt-out procedure opnieuw m oeten uitvoeren.",
"OptOutDntFound": "Je bezoek wordt niet gemeten omdat je browser aangeef t dat je dat niet wil. Dit is een instelling van je browser, dus je kunt geen ge bruik maken van opt-in totdat je de 'Volg mij Niet'-functie uitschakelt.", "OptOutDntFound": "Je bezoek wordt niet gemeten omdat je browser aangeef t dat je dat niet wil. Dit is een instelling van je browser, dus je kunt geen ge bruik maken van opt-in totdat je de 'Volg mij Niet'-functie uitschakelt.",
"OptOutExplanation": "Matomo is ingericht om privacy op internet te resp ecteren. U kunt uw bezoekers de opt-out optie van Matomo Web Analytics aanbieden . Daartoe kunt u de volgende HTML-code toevoegen aan uw website, bijvoorbeeld op een pagina met een Privacybeleid.", "OptOutExplanation": "Matomo is ingericht om privacy op internet te resp ecteren. U kunt uw bezoekers de opt-out optie van Matomo Web Analytics aanbieden . Daartoe kunt u de volgende HTML-code toevoegen aan uw website, bijvoorbeeld op een pagina met een Privacybeleid.",
"OptOutExplanationIntro": "Deze code toont een Iframe met een link waarm ee je bezoekers kunnen aangeven dat ze niet gevolgd willen worden door Matomo, h iervoor wordt een opt-out cookie geplaatst in hun webbrowser. Kijk hieronder(of %1$s klik hier%2$s) om de inhoud van het te tonen Iframe te bekijken.", "OptOutExplanationIntro": "Deze code toont een Iframe met een link waarm ee je bezoekers kunnen aangeven dat ze niet gevolgd willen worden door Matomo, h iervoor wordt een opt-out cookie geplaatst in hun webbrowser. Kijk hieronder(of %1$s klik hier%2$s) om de inhoud van het te tonen Iframe te bekijken.",
"OptOutForYourVisitors": "Matomo opt-out voor uw bezoekers", "OptOutForYourVisitors": "Matomo opt-out voor uw bezoekers",
skipping to change at line 95 skipping to change at line 95
"PluginSettingsValueNotAllowed": "De waarde voor veld \"%1$s\" in plugin \"%2$s\" is niet toegestaan", "PluginSettingsValueNotAllowed": "De waarde voor veld \"%1$s\" in plugin \"%2$s\" is niet toegestaan",
"PluginSettingsSaveFailed": "Opslaan van plugin instellingen niet gelukt ", "PluginSettingsSaveFailed": "Opslaan van plugin instellingen niet gelukt ",
"PluginSettingsSaveSuccess": "Plugin-instellingen bijgewerkt.", "PluginSettingsSaveSuccess": "Plugin-instellingen bijgewerkt.",
"TrackingFailures": "Tracking fouten", "TrackingFailures": "Tracking fouten",
"SettingsSaveSuccess": "Instellingen bijgewerkt.", "SettingsSaveSuccess": "Instellingen bijgewerkt.",
"SendPluginUpdateCommunication": "Stuur een email wanneer een plugin upd ate beschikbaar is.", "SendPluginUpdateCommunication": "Stuur een email wanneer een plugin upd ate beschikbaar is.",
"SendPluginUpdateCommunicationHelp": "Een email wordt verstuurd naar de Super User wanneer er een nieuwe versie voor de plugin is.", "SendPluginUpdateCommunicationHelp": "Een email wordt verstuurd naar de Super User wanneer er een nieuwe versie voor de plugin is.",
"StableReleases": "Indien Matomo een essentieel onderdeel is van uw zaak , dan raaden wij aan om de laatste stabiele versie te draaien. Indien je de laat ste beta gebruikt en je ontdekt bugs of hebt een suggestie, %1$skijk dan hier%2$ s.", "StableReleases": "Indien Matomo een essentieel onderdeel is van uw zaak , dan raaden wij aan om de laatste stabiele versie te draaien. Indien je de laat ste beta gebruikt en je ontdekt bugs of hebt een suggestie, %1$skijk dan hier%2$ s.",
"LtsReleases": "LTS(Lange Termijn Support) versies ontvangen alleen secu rity en bug oplossingen.", "LtsReleases": "LTS(Lange Termijn Support) versies ontvangen alleen secu rity en bug oplossingen.",
"SystemPluginSettings": "Systeem Plugin Instellingen", "SystemPluginSettings": "Systeem Plugin Instellingen",
"TrackAGoal": "Hou een doel bij.", "TrackAGoal": "Hou een doel bij",
"TrackingCode": "Trackingcode", "TrackingCode": "Trackingcode",
"TrackingCodeIntro": "Matomo biedt je meerdere manieren om de tracking c ode op je website, mobiele app en zelfs voor elk apparaat of applicatie in te vo egen", "TrackingCodeIntro": "Matomo biedt je meerdere manieren om de tracking c ode op je website, mobiele app en zelfs voor elk apparaat of applicatie in te vo egen",
"TrustedHostConfirm": "Weet je zker dat je de vertrouwde Matomo hostnaam wilt aanpassen?", "TrustedHostConfirm": "Weet je zker dat je de vertrouwde Matomo hostnaam wilt aanpassen?",
"TrustedHostSettings": "Toegestane Matomo hostnaam", "TrustedHostSettings": "Toegestane Matomo hostnaam",
"UiDemo": "UI Demo", "UiDemo": "UI Demo",
"UpdateSettings": "Instellingen bijwerken", "UpdateSettings": "Instellingen bijwerken",
"UseCustomLogo": "Aangepast logo gebruiken", "UseCustomLogo": "Aangepast logo gebruiken",
"ValidPiwikHostname": "Geldige Matomo hostnaam.", "ValidPiwikHostname": "Geldige Matomo hostnaam",
"WithOptionalRevenue": "met optionele inkomsten", "WithOptionalRevenue": "met optionele inkomsten",
"YouAreOptedOut": "U bent momenteel afgemeld.", "YouAreOptedOut": "U bent momenteel afgemeld.",
"YouAreNotOptedOut": "U bent momenteel aangemeld.", "YouAreNotOptedOut": "U bent momenteel aangemeld.",
"YouMayOptOut": "U kunt ervoor kiezen om geen uniek cookie identificatie nummer van uw computer te hebben, zodat er op deze website van uw apparaat geen data verzameld of geanalyseerd kan worden.", "YouMayOptOut": "U kunt ervoor kiezen om geen uniek cookie identificatie nummer van uw computer te hebben, zodat er op deze website van uw apparaat geen data verzameld of geanalyseerd kan worden.",
"YouMayOptOutBis": "Om hiervoor te kiezen kunt u hieronder klikken om ee n opt-out cookie te ontvangen.", "YouMayOptOutBis": "Om hiervoor te kiezen kunt u hieronder klikken om ee n opt-out cookie te ontvangen.",
"OptingYouOut": "Opt-out inschakelen, even geduld a.u.b...", "OptingYouOut": "Opt-out inschakelen, even geduld a.u.b...",
"ProtocolNotDetectedCorrectly": "Op dit moment bezoek je Matomo geen bev eiligde verbinding op de server kunnen vinden.", "ProtocolNotDetectedCorrectly": "Op dit moment bezoek je Matomo geen bev eiligde verbinding op de server kunnen vinden.",
"ProtocolNotDetectedCorrectlySolution": "Om zeker te zijn dat Matomo ver zoeken van je content over een beveiligde HTTPS verbinding serveert, kan je in h et bestand %1$s de proxy settings aanpassen of je kan de regel %2$s onder sectie %3$s aanpassen. %4$sLeer meer%5$s", "ProtocolNotDetectedCorrectlySolution": "Om zeker te zijn dat Matomo ver zoeken van je content over een beveiligde HTTPS verbinding serveert, kan je in h et bestand %1$s de proxy settings aanpassen of je kan de regel %2$s onder sectie %3$s aanpassen. %4$sLeer meer%5$s",
"YouMayOptOut2": "U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan analyseren.", "YouMayOptOut2": "U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan analyseren.",
"YouMayOptOut3": "Hierdoor wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook vo orkomen dat de beheerder van de website van uw acties kan leren en een betere er varing voor u en andere gebruikers kan creëren.", "YouMayOptOut3": "Hierdoor wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook vo orkomen dat de beheerder van de website van uw acties kan leren en een betere er varing voor u en andere gebruikers kan creëren.",
skipping to change at line 129 skipping to change at line 129
"MissingTrackingCodeEmailSubject": "Geen verkeer voor %s opgenomen in Ma tomo Analyses, begin er nu mee.", "MissingTrackingCodeEmailSubject": "Geen verkeer voor %s opgenomen in Ma tomo Analyses, begin er nu mee.",
"JsTrackingCodeMissingEmail1": "Een par dagen geleden heb je de website '%s' aan je Matomo Analyses toegevoegd. We hebben net een controle uitgevoerd en het lijkt alsof Matomo helemaal geen verkeer heeft vastgelegd voor deze website .", "JsTrackingCodeMissingEmail1": "Een par dagen geleden heb je de website '%s' aan je Matomo Analyses toegevoegd. We hebben net een controle uitgevoerd en het lijkt alsof Matomo helemaal geen verkeer heeft vastgelegd voor deze website .",
"JsTrackingCodeMissingEmail2": "Om te beginnen met tracking data en daar door inzicht te krijgen in je bezoekers moet je eerst tracking inrichten op je w ebsite of mobiele app. Voor een website voeg je simpelweg de tracking code in vl ak voor de %s tag.", "JsTrackingCodeMissingEmail2": "Om te beginnen met tracking data en daar door inzicht te krijgen in je bezoekers moet je eerst tracking inrichten op je w ebsite of mobiele app. Voor een website voeg je simpelweg de tracking code in vl ak voor de %s tag.",
"JsTrackingCodeMissingEmail3": "Om je tracking code te vinden en aan te passen, %1$s klik hier%2$s (of kijk in de %3$sJavaScript Tracking Client handlei ding%4$s).", "JsTrackingCodeMissingEmail3": "Om je tracking code te vinden en aan te passen, %1$s klik hier%2$s (of kijk in de %3$sJavaScript Tracking Client handlei ding%4$s).",
"TrackingFailuresIntroduction": "Deze pagina toont de tracking fouten di e tijdens de afgelopen %s dagen zijn opgetreden. Bedenk daarbij dat alleen de me est voorkomende tracking fouten zijn gelogd en dus niet alle.", "TrackingFailuresIntroduction": "Deze pagina toont de tracking fouten di e tijdens de afgelopen %s dagen zijn opgetreden. Bedenk daarbij dat alleen de me est voorkomende tracking fouten zijn gelogd en dus niet alle.",
"NoKnownFailures": "Er zijn geen bekende tracking fouten", "NoKnownFailures": "Er zijn geen bekende tracking fouten",
"Problem": "Probleem", "Problem": "Probleem",
"Solution": "Oplossing", "Solution": "Oplossing",
"TrackingURL": "Tracking URL", "TrackingURL": "Tracking URL",
"LearnMore": "Meer weten", "LearnMore": "Meer weten",
"DeleteAllFailures": "Verwijder alle mislukkingen", "DeleteAllFailures": "Verwijder alle fouten",
"NTrackingFailures": "%s tracking fouten", "NTrackingFailures": "%s tracking fouten",
"ViewAllTrackingFailures": "Bekijk alle tracking fouten", "ViewAllTrackingFailures": "Bekijk alle tracking fouten",
"TrackingFailureInvalidSiteProblem": "Deze website bestaat niet.", "TrackingFailureInvalidSiteProblem": "De website bestaat niet.",
"TrackingFailureInvalidSiteSolution": "Update de geconfigureerde idSite in de tracker.", "TrackingFailureInvalidSiteSolution": "Update de geconfigureerde idSite in de tracker.",
"TrackingFailureAuthenticationProblem": "Aanvraag was niet geautoriseerd maar autorisatie was verplicht.", "TrackingFailureAuthenticationProblem": "Aanvraag was niet geautoriseerd maar autorisatie was verplicht.",
"TrackingFailureAuthenticationSolution": "Zet of corrigeer een \"token_a uth\" in je tracking aanvraag.", "TrackingFailureAuthenticationSolution": "Zet of corrigeer een \"token_a uth\" in je tracking aanvraag.",
"ConfirmDeleteAllTrackingFailures": "Weet u zeker dat u alle tracking fo uten wilt verwijderen?", "ConfirmDeleteAllTrackingFailures": "Weet u zeker dat u alle tracking fo uten wilt verwijderen?",
"ConfirmDeleteThisTrackingFailure": "Weet u zeker dat u deze tracking fo ut wilt verwijderen?", "ConfirmDeleteThisTrackingFailure": "Weet u zeker dat u deze tracking fo ut wilt verwijderen?",
"TrackingFailuresEmailSubject": "Tracking fouten in je Matomo Analyses", "TrackingFailuresEmailSubject": "Tracking fouten in je Matomo Analyses",
"TrackingFailuresEmail1": "Dit is om je te laten weten dat er gedurende de afgelopen dagen %s verschillende tracking fouten zijn opgetreden.", "TrackingFailuresEmail1": "Dit is om je te laten weten dat er gedurende de afgelopen dagen %s verschillende tracking fouten zijn opgetreden.",
"TrackingFailuresEmail2": "Om alle foute tracking aanvragen te bekijken %1$sklik hier%2$s.", "TrackingFailuresEmail2": "Om alle foute tracking aanvragen te bekijken %1$sklik hier%2$s.",
"ImportFromGoogleAnalytics": "Importeer van Google Analytics", "ImportFromGoogleAnalytics": "Importeer van Google Analytics",
"ImportFromGoogleAnalyticsDescription": "Indien u een Google Analytics e igendomsrecht heeft en overschakelt naar Matomo kan u de bestaande gegevens impo rteren met de %1$sGoogleAnalyticsImporter%2$s plugin." "ImportFromGoogleAnalyticsDescription": "Indien u een Google Analytics e igendomsrecht heeft en overschakelt naar Matomo kan u de bestaande gegevens impo rteren met de %1$sGoogleAnalyticsImporter%2$s plugin."
 End of changes. 7 change blocks. 
10 lines changed or deleted 10 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)