"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Contents/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"Contents": { "Contents": {
"PluginDescription": "Innehålls- och bannertracking ger dig möjlighet at t mäta prestanda (visningar, klick, CTR) för alla typer av innehåll på dina sido r (bannerannonser, bilder mm).", "PluginDescription": "Innehålls- och bannertracking ger dig möjlighet at t mäta prestanda (visningar, klick, CTR) för alla typer av innehåll på dina sido r (bannerannonser, bilder mm).",
"Impressions": "Visningar", "Impressions": "Visningar",
"ContentImpression": "Innehållsintryck", "ContentImpression": "Innehållsintryck",
"ContentInteraction": "Innehållsinteraktion", "ContentInteraction": "Innehållsinteraktion",
"ContentInteractions": "Innehållsinteraktioner", "ContentInteractions": "Innehållsinteraktioner",
"InteractionRate": "Andel interaktioner", "InteractionRate": "Andel interaktioner",
"ContentName": "Namn på innehåll", "ContentName": "Namn på innehåll",
"ContentNameReportDocumentation": "Denna rapport visar namnen på det inn ehåll som dina besökare tittade på och interagerade med.",
"ContentNames": "Innehållsnamn", "ContentNames": "Innehållsnamn",
"ContentPiece": "Innehållsdel", "ContentPiece": "Innehållsdel",
"ContentPieceReportDocumentation": "Den här rapporten visar det innehåll som dina besökare tittade på och interagerade med.",
"ContentPieces": "Innehållsdelar", "ContentPieces": "Innehållsdelar",
"ContentTarget": "Innehållsmål", "ContentTarget": "Innehållsmål",
"ContentTargets": "Innehållsmål", "ContentTargets": "Innehållsmål",
"Contents": "Innehåll", "Contents": "Innehåll",
"InteractionsMetricDocumentation": "Antalet gånger ett innehållsblock ha r interagerats med (t.ex. ett \"klick\" på en banner eller annons).", "InteractionsMetricDocumentation": "Antalet gånger ett innehållsblock ha r interagerats med (t.ex. ett \"klick\" på en banner eller annons).",
"ImpressionsMetricDocumentation": "Antalet gånger ett innehållsblock sås om en banner eller en annons har visats på en sida.", "ImpressionsMetricDocumentation": "Antalet gånger ett innehållsblock sås om en banner eller en annons har visats på en sida.",
"InteractionRateMetricDocumentation": "Förhållandet mellan innehållsvisn "InteractionRateMetricDocumentation": "Förhållandet mellan innehållsvisn
ingar och interaktioner." ingar och interaktioner.",
"ContentsSubcategoryHelp1": "Innehållsspårning hjälper dig att bestämma
populariteten för specifika innehållsdelar på vilken sida som helst på din webbp
lats eller applikation. Detta avsnitt rapporterar antalet intryck och interaktio
ner som de olika innehållsdelarna på din webbplats får.",
"ContentsSubcategoryHelp2": "Läs mer i innehållsspårningsguiden."
} }
} }
 End of changes. 3 change blocks. 
2 lines changed or deleted 9 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)