"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Actions/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 44 skipping to change at line 44
"ColumnInteractionPosition": "Interaktionsplats", "ColumnInteractionPosition": "Interaktionsplats",
"ColumnPageViewPosition": "Position för sidvisning", "ColumnPageViewPosition": "Position för sidvisning",
"ActionsInVisit": "Aktiviteter under besök", "ActionsInVisit": "Aktiviteter under besök",
"DownloadsReportDocumentation": "I denna rapport kan du se vilka filer s om besökarna har laddat ner. %s Vad Matomo räknar som en nedladdning är klicket på en nedladdningslänk. Oavsett om nedladdningen slutfördes eller inte.", "DownloadsReportDocumentation": "I denna rapport kan du se vilka filer s om besökarna har laddat ner. %s Vad Matomo räknar som en nedladdning är klicket på en nedladdningslänk. Oavsett om nedladdningen slutfördes eller inte.",
"EntryPagesReportDocumentation": "Denna rapport innehåller information o m ingångssidor som användes under perioden. En ingångssida är den första sida en användare landar på under sitt besök. %s Ingångs-URL:er visas i en katalogstruk tur.", "EntryPagesReportDocumentation": "Denna rapport innehåller information o m ingångssidor som användes under perioden. En ingångssida är den första sida en användare landar på under sitt besök. %s Ingångs-URL:er visas i en katalogstruk tur.",
"EntryPageTitles": "Målsidors titel", "EntryPageTitles": "Målsidors titel",
"EntryPageTitlesReportDocumentation": "Den här rapporten innehåller info rmation om sidtitlar för målsidorna som använts under den valda perioden.", "EntryPageTitlesReportDocumentation": "Den här rapporten innehåller info rmation om sidtitlar för målsidorna som använts under den valda perioden.",
"ExitPagesReportDocumentation": "Denna rapport innehåller information om utgångssidor som användes under perioden. En utgångssida är den sista sida en a nvändare ser på under sitt besök. %sUtgångsside-URL:er visas i en katalogstruktu r.", "ExitPagesReportDocumentation": "Denna rapport innehåller information om utgångssidor som användes under perioden. En utgångssida är den sista sida en a nvändare ser på under sitt besök. %sUtgångsside-URL:er visas i en katalogstruktu r.",
"ExitPageTitles": "Utgångssidors titel", "ExitPageTitles": "Utgångssidors titel",
"ExitPageTitlesReportDocumentation": "Den här rapporten innehåller infor mation om sidtitlar för utgångssidorna som använts under den valda perioden.", "ExitPageTitlesReportDocumentation": "Den här rapporten innehåller infor mation om sidtitlar för utgångssidorna som använts under den valda perioden.",
"MainMetricsReportDocumentation": "Denna rapport ger en mycket grundlägg ande översikt över vilka åtgärder dina besökare gör på din webbplats.",
"OneSearch": "1 sökning", "OneSearch": "1 sökning",
"OutlinkDocumentation": "En utlänk är en länk som leder besökaren bort f rån webbplatsen (till en annan domän).", "OutlinkDocumentation": "En utlänk är en länk som leder besökaren bort f rån webbplatsen (till en annan domän).",
"OutlinksReportDocumentation": "Denna rapport visar en hierarkisk lista över utlänkarnas webbadresser som klickades på utav dina besökare.", "OutlinksReportDocumentation": "Denna rapport visar en hierarkisk lista över utlänkarnas webbadresser som klickades på utav dina besökare.",
"PagesReportDocumentation": "Denna rapport innehåller information om web badresserna som har besökts. %s Tabellen ordnas hierarkiskt, webbadresserna visa s som en mappstruktur.", "PagesReportDocumentation": "Denna rapport innehåller information om web badresserna som har besökts. %s Tabellen ordnas hierarkiskt, webbadresserna visa s som en mappstruktur.",
"PageTitlesReportDocumentation": "Denna rapport innehåller information o m titlarna på de sidor som har besökts. %1$s sidans titel är HTML-taggen %2$s so m de flesta webbläsare visar i sina fönster titel.", "PageTitlesReportDocumentation": "Denna rapport innehåller information o m titlarna på de sidor som har besökts. %1$s sidans titel är HTML-taggen %2$s so m de flesta webbläsare visar i sina fönster titel.",
"PageUrls": "Webbadresser", "PageUrls": "Webbadresser",
"PageViewsByVisitor": "Antal gånger som den här sidan har visats av besö karen, alla besök summerade", "PageViewsByVisitor": "Antal gånger som den här sidan har visats av besö karen, alla besök summerade",
"PluginDescription": "Rapporter om sidvisningar och sidtitlar. Låter dig mäta din webbplats sökmotor. Spårar klick på externa länkar och filnedladdninga r.", "PluginDescription": "Rapporter om sidvisningar och sidtitlar. Låter dig mäta din webbplats sökmotor. Spårar klick på externa länkar och filnedladdninga r.",
"RevisitedPages": "Sidor visade fler än en gång", "RevisitedPages": "Sidor visade fler än en gång",
"SiteSearchCategories1": "Den här rapporten listar kategorierna som besö karna valt när dom gjort en sökning på din webbplats.", "SiteSearchCategories1": "Den här rapporten listar kategorierna som besö karna valt när dom gjort en sökning på din webbplats.",
skipping to change at line 83 skipping to change at line 84
"WidgetPageTitles": "Sidtitlar", "WidgetPageTitles": "Sidtitlar",
"WidgetPageTitlesFollowingSearch": "Sidtitlar från en webbplatssökning", "WidgetPageTitlesFollowingSearch": "Sidtitlar från en webbplatssökning",
"WidgetPageUrlsFollowingSearch": "Sidor från en webbplatssökning", "WidgetPageUrlsFollowingSearch": "Sidor från en webbplatssökning",
"WidgetSearchCategories": "Sök kategorier", "WidgetSearchCategories": "Sök kategorier",
"WidgetSearchKeywords": "Nyckelord från webbplatssökningar", "WidgetSearchKeywords": "Nyckelord från webbplatssökningar",
"WidgetSearchNoResultKeywords": "Nyckelord utan resultat", "WidgetSearchNoResultKeywords": "Nyckelord utan resultat",
"ActionType": "Åtgärdstyp", "ActionType": "Åtgärdstyp",
"ActionTypes": "Typer av handlingar", "ActionTypes": "Typer av handlingar",
"Behaviour": "Beteende", "Behaviour": "Beteende",
"TimeSpentInReferringAction": "Tid lagd i hänvisningsaktivitet", "TimeSpentInReferringAction": "Tid lagd i hänvisningsaktivitet",
"PagesSubcategoryHelp3": "Använd plus- och minusikonerna till höger för "PagesSubcategoryHelp1": "Denna rapport innehåller information om sidans
att navigera." webbadresser som har besökts.",
"PagesSubcategoryHelp2": "Tabellen är organiserad hierarkiskt, URL:erna
visas som en mappstruktur.",
"PagesSubcategoryHelp3": "Använd plus- och minusikonerna till höger för
att navigera.",
"EntryPagesSubcategoryHelp1": "Denna rapport innehåller information om d
e ingångssidor som användes under den angivna perioden. En ingångssida är den fö
rsta sidan som en användare ser under sitt besök.",
"EntryPagesSubcategoryHelp2": "Ingångs-URL:erna visas som en mappstruktu
r.",
"ExitPagesSubcategoryHelp1": "Denna rapport innehåller information om ut
gångssidorna som inträffade under den angivna perioden. En utgångssida är den si
sta sidan som en användare ser under sitt besök.",
"ExitPagesSubcategoryHelp2": "Utgångs-URL:erna visas som en mappstruktur
.",
"PageTitlesSubcategoryHelp1": "Denna rapport innehåller information om t
itlarna på de sidor som har besökts.",
"SiteSearchSubcategoryHelp1": "Sökdelen visar vilka nyckelord besökare a
nvänder när de söker på din webbplats. Det visar också vilka sidor användarna gå
r in på efter en sökning och vilka sökord som inte ger några resultat alls.",
"SiteSearchSubcategoryHelp2": "Dessa rapporter kan ge dig en bild av inn
ehåll som saknas på din webbplats, inblick i vad dina besökare letar efter men s
om de inte hittar så lätt, och mer.",
"SiteSearchSubcategoryHelp3": "Läs mer i webbplatssök-guiden.",
"OutlinksSubcategoryHelp1": "Den här rapporten visar en hierarkisk lista
över utlänk-URL:er som besökarna klickade på. En utlänk är en länk som leder be
sökaren bort från din webbplats (till en annan domän).",
"DownloadsSubcategoryHelp1": "I den här rapporten kan du se vilka filer
dina besökare har laddat ner.",
"DownloadsSubcategoryHelp2": "Vad Matomo räknar som en nedladdning är de
t klick som görs på en nedladdningslänk. Huruvida nedladdningen slutfördes eller
inte är inte känt för Matomo."
} }
} }
 End of changes. 2 change blocks. 
2 lines changed or deleted 34 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)