"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Actions/lang/nl.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

nl.json  (matomo-4.1.2-rc2):nl.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 36 skipping to change at line 36
"ColumnSiteSearchKeywords": "Unieke sleutelwoorden", "ColumnSiteSearchKeywords": "Unieke sleutelwoorden",
"ColumnUniqueClicks": "Unieke kliks", "ColumnUniqueClicks": "Unieke kliks",
"ColumnUniqueClicksDocumentation": "Het aantal bezoeken dat een klik op deze link betrokken. Als een link is geklikt meerdere keren tijdens een bezoek, is het maar een keer geteld.", "ColumnUniqueClicksDocumentation": "Het aantal bezoeken dat een klik op deze link betrokken. Als een link is geklikt meerdere keren tijdens een bezoek, is het maar een keer geteld.",
"ColumnUniqueDownloads": "Unieke downloads", "ColumnUniqueDownloads": "Unieke downloads",
"ColumnUniqueOutlinks": "Unieke uitgaande links", "ColumnUniqueOutlinks": "Unieke uitgaande links",
"ColumnIdPageview": "Paginaweergave-ID", "ColumnIdPageview": "Paginaweergave-ID",
"ColumnInteractionPosition": "Positie interactie", "ColumnInteractionPosition": "Positie interactie",
"ActionsInVisit": "Acties tijdens bezoek", "ActionsInVisit": "Acties tijdens bezoek",
"DownloadsReportDocumentation": "Dit rapport laat zien welke bestanden d oor de bezoekers zijn gedownload. %s Matomo telt een klik op een downloadlink al s een download. Matomo kan niet zien of de download succesvol is uitgevoerd en a fgerond.", "DownloadsReportDocumentation": "Dit rapport laat zien welke bestanden d oor de bezoekers zijn gedownload. %s Matomo telt een klik op een downloadlink al s een download. Matomo kan niet zien of de download succesvol is uitgevoerd en a fgerond.",
"EntryPagesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de l andingpagina's van een bezoeker welke bezocht zijn gedurende een specifieke peri ode. Een landingspagina is de eerste pagina die bekeken wordt tijdens een bezoek . %s. The landingspagina's URL's worden getoond in een folder structuur.", "EntryPagesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de l andingpagina's van een bezoeker welke bezocht zijn gedurende een specifieke peri ode. Een landingspagina is de eerste pagina die bekeken wordt tijdens een bezoek . %s. The landingspagina's URL's worden getoond in een folder structuur.",
"EntryPageTitles": "Inkomende paginatitels", "EntryPageTitles": "Binnenkomende paginatitels",
"EntryPageTitlesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de titels van de inkomende pagina's in de opgegeven periode.", "EntryPageTitlesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de titels van de inkomende pagina's in de opgegeven periode.",
"ExitPagesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de ex it pagina's gedurende een geselecteerde periode. Een exit pagina is de laatste p agina die bekeken is gedurende een bezoek. %s De exit pagina's worden getoond in een folder structuur.", "ExitPagesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de ex it pagina's gedurende een geselecteerde periode. Een exit pagina is de laatste p agina die bekeken is gedurende een bezoek. %s De exit pagina's worden getoond in een folder structuur.",
"ExitPageTitles": "Titels vertrekpagina's", "ExitPageTitles": "Titels vertrekpagina's",
"ExitPageTitlesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de titels van de uitgaande pagina's in de opgegeven periode.", "ExitPageTitlesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de titels van de uitgaande pagina's in de opgegeven periode.",
"OneSearch": "1 zoekopdracht", "OneSearch": "1 zoekopdracht",
"OutlinkDocumentation": "Een uitgaande link is een link die de bezoeker wegleid van uw website (naar een ander domein).", "OutlinkDocumentation": "Een uitgaande link is een link die de bezoeker wegleid van uw website (naar een ander domein).",
"OutlinksReportDocumentation": "Dit rapport geeft een hiërarchische lijs t van outlink URL's die zijn aangeklikt door uw bezoekers.", "OutlinksReportDocumentation": "Dit rapport geeft een hiërarchische lijs t van outlink URL's die zijn aangeklikt door uw bezoekers.",
"PagesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de pagina -URL's die zijn bezocht. %s De tabel is hiërarchisch georganiseerd. De URL's wor den weergegeven in een map structuur.", "PagesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de pagina -URL's die zijn bezocht. %s De tabel is hiërarchisch georganiseerd. De URL's wor den weergegeven in een map structuur.",
"PageTitlesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de t itels van de pagina's die zijn bezocht. %1$s De paginatitel is de HTML %2$s Tag dat de meeste browsers laten zien in hun window titel.", "PageTitlesReportDocumentation": "Dit rapport bevat informatie over de t itels van de pagina's die zijn bezocht. %1$s De paginatitel is de HTML %2$s Tag dat de meeste browsers laten zien in hun window titel.",
"PageUrls": "Pagina-URL's", "PageUrls": "Pagina-URL's",
skipping to change at line 64 skipping to change at line 64
"SiteSearchCategory": "Categorie (zoeken via site)", "SiteSearchCategory": "Categorie (zoeken via site)",
"SiteSearchCategories": "Categorieën (zoeken via site)", "SiteSearchCategories": "Categorieën (zoeken via site)",
"SiteSearchKeyword": "Sleutelwoord (zoeken via site)", "SiteSearchKeyword": "Sleutelwoord (zoeken via site)",
"SiteSearchKeywords": "Sleutelwoorden (zoeken via site)", "SiteSearchKeywords": "Sleutelwoorden (zoeken via site)",
"SiteSearchKeywordsDocumentation": "Dit rapport toont een lijst met sleu telwoorden waarop bezoekers hebben gezocht met de interne zoekoptie van uw websi te.", "SiteSearchKeywordsDocumentation": "Dit rapport toont een lijst met sleu telwoorden waarop bezoekers hebben gezocht met de interne zoekoptie van uw websi te.",
"SiteSearchKeywordsNoResultDocumentation": "Dit rapport toon een lijst m et sleutelwoorden waarop door uw website geen zoekresultaten werden gegeven. Wel licht kan het zoekalgoritme worden verbeterd of misschien wordt gezocht op conte nt dat (nog) niet beschikbaar is op uw website.", "SiteSearchKeywordsNoResultDocumentation": "Dit rapport toon een lijst m et sleutelwoorden waarop door uw website geen zoekresultaten werden gegeven. Wel licht kan het zoekalgoritme worden verbeterd of misschien wordt gezocht op conte nt dat (nog) niet beschikbaar is op uw website.",
"SubmenuPagesEntry": "Binnenkomstpagina's", "SubmenuPagesEntry": "Binnenkomstpagina's",
"SubmenuPagesExit": "Vertrekpagina's", "SubmenuPagesExit": "Vertrekpagina's",
"SubmenuPageTitles": "Paginatitels", "SubmenuPageTitles": "Paginatitels",
"SubmenuSitesearch": "Lokale zoekopdracht", "SubmenuSitesearch": "Lokale zoekopdracht",
"WidgetEntryPageTitles": "Inkomende paginatitels.", "WidgetEntryPageTitles": "Binnenkomende paginatitels",
"WidgetExitPageTitles": "Uitgaande paginatitels", "WidgetExitPageTitles": "Uitgaande paginatitels",
"WidgetPagesEntry": "Binnenkomstpagina's", "WidgetPagesEntry": "Binnenkomstpagina's",
"WidgetPagesExit": "Vertrekpagina's", "WidgetPagesExit": "Vertrekpagina's",
"WidgetPageTitles": "Paginatitels", "WidgetPageTitles": "Paginatitels",
"WidgetPageTitlesFollowingSearch": "Paginatitels na zoekopdrachten", "WidgetPageTitlesFollowingSearch": "Paginatitels na zoekopdrachten",
"WidgetPageUrlsFollowingSearch": "Bestemmings pagina na lokale zoekopdra cht", "WidgetPageUrlsFollowingSearch": "Bestemmingspagina na zoekopdracht",
"WidgetSearchCategories": "Zoekcategorieën", "WidgetSearchCategories": "Zoekcategorieën",
"WidgetSearchKeywords": "Zoektermen lokale zoekopdracht", "WidgetSearchKeywords": "Zoektermen",
"WidgetSearchNoResultKeywords": "Zoekwoorden zonder resultaten", "WidgetSearchNoResultKeywords": "Zoekwoorden zonder resultaten",
"ActionType": "Soort actie", "ActionType": "Soort actie",
"ActionTypes": "Soorten acties", "ActionTypes": "Soorten acties",
"Behaviour": "Gedrag", "Behaviour": "Gedrag",
"PagesSubcategoryHelp3": "Gebruik de + en - icoontjes aan de linkerzijde om te navigeren." "PagesSubcategoryHelp3": "Gebruik de + en - icoontjes aan de linkerzijde om te navigeren."
} }
} }
 End of changes. 4 change blocks. 
4 lines changed or deleted 4 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)