"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/API/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 14 skipping to change at line 14
"GenerateVisits": "Om du inte har data för idag så kan du först skapa nå gra data med hjälp av %1$s plugin. Du kan aktivera %2$s plugin, klicka sedan på 'Besöksgeneratorn'-menyn i Matomo administrationsområdet.", "GenerateVisits": "Om du inte har data för idag så kan du först skapa nå gra data med hjälp av %1$s plugin. Du kan aktivera %2$s plugin, klicka sedan på 'Besöksgeneratorn'-menyn i Matomo administrationsområdet.",
"KeepTokenSecret": "Detta token_auth är lika hemligt som ditt användarna mn och lösenord, %1$s dela inte med dig av detta! %2$s!", "KeepTokenSecret": "Detta token_auth är lika hemligt som ditt användarna mn och lösenord, %1$s dela inte med dig av detta! %2$s!",
"LoadedAPIs": "Laddade in %s API'er utan problem", "LoadedAPIs": "Laddade in %s API'er utan problem",
"MoreInformation": "För mer information om Matomos API'er, ta en titt i %1$s Introduction to Matomo API %2$s och %3$s Matomo API Reference %4$s.", "MoreInformation": "För mer information om Matomos API'er, ta en titt i %1$s Introduction to Matomo API %2$s och %3$s Matomo API Reference %4$s.",
"PluginDescription": "Allt data i Matomo finns tillgängligt genom enkla API:er. Denna plugin är en web service entry point, vilken du kan använda för at t hämta ditt Matomo-data i formaten xml, json, php, csv, etc.", "PluginDescription": "Allt data i Matomo finns tillgängligt genom enkla API:er. Denna plugin är en web service entry point, vilken du kan använda för at t hämta ditt Matomo-data i formaten xml, json, php, csv, etc.",
"ReportingApiReference": "Rapporterings-API referens", "ReportingApiReference": "Rapporterings-API referens",
"TopLinkTooltip": "Få åtkomst till webbanalysdata programmatiskt genom e tt enkelt API i t.ex. json, xml etc.", "TopLinkTooltip": "Få åtkomst till webbanalysdata programmatiskt genom e tt enkelt API i t.ex. json, xml etc.",
"UserAuthentication": "Användarautentisering", "UserAuthentication": "Användarautentisering",
"UsingTokenAuth": "Om du vill %1$s begära data i ett skript, en crontab, osv., %2$s behöver du lägga till en URL-parameter %3$s till URL:erna för API-an ropen som kräver autentisering.", "UsingTokenAuth": "Om du vill %1$s begära data i ett skript, en crontab, osv., %2$s behöver du lägga till en URL-parameter %3$s till URL:erna för API-an ropen som kräver autentisering.",
"Glossary": "Ordbok", "Glossary": "Ordbok",
"MainMetricsReportDocumentation": "Denna rapport ger dig en översikt öve r de viktigaste mätvärdena i alla kategorier och plugins.",
"LearnAboutCommonlyUsedTerms2": "Lär dig mer om de vanligaste termerna f ör att få ut mest av Matomo Analytics.", "LearnAboutCommonlyUsedTerms2": "Lär dig mer om de vanligaste termerna f ör att få ut mest av Matomo Analytics.",
"EvolutionMetricName": "%s Utveckling" "EvolutionMetricName": "%s Utveckling"
} }
} }
 End of changes. 1 change blocks. 
0 lines changed or deleted 1 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)