"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/lang/nl.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

nl.json  (matomo-4.1.2-rc2):nl.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 35 skipping to change at line 35
"Broken": "Defect", "Broken": "Defect",
"BrokenDownReportDocumentation": "Het is onderverdeeld in verschillende rapporten welke weergegeven worden als sparklines onderaan de pagina. De grafiek en kunnen vergroot worden door op het rapport te klikken dat u wilt zien.", "BrokenDownReportDocumentation": "Het is onderverdeeld in verschillende rapporten welke weergegeven worden als sparklines onderaan de pagina. De grafiek en kunnen vergroot worden door op het rapport te klikken dat u wilt zien.",
"Cancel": "Annuleren", "Cancel": "Annuleren",
"CannotUnzipFile": "Kan bestand %1$s niet uitpakken: %2$s", "CannotUnzipFile": "Kan bestand %1$s niet uitpakken: %2$s",
"ChangePassword": "Wachtwoord wijzigen", "ChangePassword": "Wachtwoord wijzigen",
"ChangeTagCloudView": "Je kunt het rapport ook op andere manieren dan ee n tag-cloud bekijken door de icoontjes onderaan het rapport te gebruiken.", "ChangeTagCloudView": "Je kunt het rapport ook op andere manieren dan ee n tag-cloud bekijken door de icoontjes onderaan het rapport te gebruiken.",
"ChooseDate": "Kies datum, momenteel geselecteerde datum is: %s", "ChooseDate": "Kies datum, momenteel geselecteerde datum is: %s",
"ChooseLanguage": "Kies taal", "ChooseLanguage": "Kies taal",
"ChoosePeriod": "Kies periode", "ChoosePeriod": "Kies periode",
"ClickHere": "Klik hier voor meer informatie.", "ClickHere": "Klik hier voor meer informatie.",
"CompareTo": "In vergelijking met:", "CompareTo": "Vergelijk met:",
"DoubleClickToChangePeriod": "Dubbelklik om deze periode toe te passen." , "DoubleClickToChangePeriod": "Dubbelklik om deze periode toe te passen." ,
"Close": "Sluiten", "Close": "Sluiten",
"ClickToSearch": "Klik om te zoeken", "ClickToSearch": "Klik om te zoeken",
"Copy": "Kopiëren", "Copy": "Kopiëren",
"Confirm": "Bevestigen", "Confirm": "Bevestigen",
"ColumnActionsPerVisit": "Acties per bezoek", "ColumnActionsPerVisit": "Acties per bezoek",
"ColumnActionsPerVisitDocumentation": "Het gemiddelde aantal acties (pag inaweergaven, zoekopdrachten op de site, downloads of uitgaande links) die zijn uitgevoerd tijdens de bezoeken.", "ColumnActionsPerVisitDocumentation": "Het gemiddelde aantal acties (pag inaweergaven, zoekopdrachten op de site, downloads of uitgaande links) die zijn uitgevoerd tijdens de bezoeken.",
"ColumnAverageGenerationTime": "Gemiddelde generatietijd", "ColumnAverageGenerationTime": "Gemiddelde generatietijd",
"ColumnViewsWithGenerationTime": "Paginaweergaven met generatietijd", "ColumnViewsWithGenerationTime": "Paginaweergaven met generatietijd",
"ColumnAverageGenerationTimeDocumentation": "De gemiddelde tijd die nodi g was om de pagina te genereren. Deze statistiek bevat de tijd die de server nod ig had om de webpagina te genereren, plus de tijd die de bezoeker nodig had om h et antwoord van de server te downloaden. Een lagere 'Gemiddelde generatietijd' b etekent een snellere website voor uw bezoekers!", "ColumnAverageGenerationTimeDocumentation": "De gemiddelde tijd die nodi g was om de pagina te genereren. Deze statistiek bevat de tijd die de server nod ig had om de webpagina te genereren, plus de tijd die de bezoeker nodig had om h et antwoord van de server te downloaden. Een lagere 'Gemiddelde generatietijd' b etekent een snellere website voor uw bezoekers!",
skipping to change at line 201 skipping to change at line 201
"ExceptionInvalidToken": "Token is niet geldig.", "ExceptionInvalidToken": "Token is niet geldig.",
"ExceptionLanguageFileNotFound": "Taalbestand '%s' niet gevonden.", "ExceptionLanguageFileNotFound": "Taalbestand '%s' niet gevonden.",
"ExceptionMethodNotFound": "De methode '%1$s' bestaat niet of is niet be schikbaar in de module '%2$s'.", "ExceptionMethodNotFound": "De methode '%1$s' bestaat niet of is niet be schikbaar in de module '%2$s'.",
"ExceptionMissingFile": "Ontbrekend bestand: %s", "ExceptionMissingFile": "Ontbrekend bestand: %s",
"ExceptionUnexpectedFile": "E zijn bestanden gevonden in uw Matomo-insta llatie die we daar niet verwacht hadden.", "ExceptionUnexpectedFile": "E zijn bestanden gevonden in uw Matomo-insta llatie die we daar niet verwacht hadden.",
"ExceptionUnexpectedFilePleaseDelete": "Verwijder deze bestanden om fout en te voorkomen.", "ExceptionUnexpectedFilePleaseDelete": "Verwijder deze bestanden om fout en te voorkomen.",
"ExceptionUnexpectedDirectory": "E zijn mappen gevonden in uw Matomo-ins tallatie die we daar niet verwacht hadden.", "ExceptionUnexpectedDirectory": "E zijn mappen gevonden in uw Matomo-ins tallatie die we daar niet verwacht hadden.",
"ExceptionUnexpectedDirectoryPleaseDelete": "Verwijder deze mappen om fo uten te voorkomen.", "ExceptionUnexpectedDirectoryPleaseDelete": "Verwijder deze mappen om fo uten te voorkomen.",
"ExceptionFileToDelete": "Te verwijderen bestand: %s", "ExceptionFileToDelete": "Te verwijderen bestand: %s",
"ExceptionDirectoryToDelete": "Te verwijderen map: %s", "ExceptionDirectoryToDelete": "Te verwijderen map: %s",
"ExceptionNonceMismatch": "Kan het security token in dit formulier niet verifiëren.", "ExceptionNonceMismatch": "Het security token in dit formulier kon niet geverifieerd worden.",
"ExceptionPrivilege": "Je hebt geen toegang tot deze bron, omdat %s toeg ang is vereist.", "ExceptionPrivilege": "Je hebt geen toegang tot deze bron, omdat %s toeg ang is vereist.",
"ExceptionPrivilegeAccessWebsite": "U hebt geen toegang tot deze bron, o mdat %s toegang is vereist voor website id = %d", "ExceptionPrivilegeAccessWebsite": "U hebt geen toegang tot deze bron, o mdat %s toegang is vereist voor website id = %d",
"ExceptionCapabilityAccessWebsite": "U hebt geen toegang tot deze bron, omdat %s toegang is vereist voor website id = %d", "ExceptionCapabilityAccessWebsite": "U hebt geen toegang tot deze bron, omdat %s toegang is vereist voor website id = %d",
"ExceptionPrivilegeAtLeastOneWebsite": "U hebt geen toegang tot deze bro n, omdat %s toegang is vereist voor tenminste één website.", "ExceptionPrivilegeAtLeastOneWebsite": "U hebt geen toegang tot deze bro n, omdat %s toegang is vereist voor tenminste één website.",
"ExceptionUnableToStartSession": "Kon sessie niet starten.", "ExceptionUnableToStartSession": "Kon sessie niet starten.",
"ExceptionUndeletableFile": "Kon %s niet verwijderen", "ExceptionUndeletableFile": "Kon %s niet verwijderen",
"ExceptionUnreadableFileDisabledMethod": "Het configuratiebestand {%1$s} kon niet worden gelezen. Uw host kan %2$s uitgeschakeld hebben.", "ExceptionUnreadableFileDisabledMethod": "Het configuratiebestand {%1$s} kon niet worden gelezen. Uw host kan %2$s uitgeschakeld hebben.",
"ExceptionReportNotFound": "Het opgevraagde rapport bestaat niet.", "ExceptionReportNotFound": "Het opgevraagde rapport bestaat niet.",
"ExceptionWidgetNotFound": "De opgevraagde widget bestaat niet.", "ExceptionWidgetNotFound": "De opgevraagde widget bestaat niet.",
"ExceptionReportNotEnabled": "Het opgevraagde rapport is niet geactiveer d. Dit betekend in de meeste gevallen dat de plugin, die dit rapport bevat, gede activeerd is of dat je niet voldoende rechten hebt voor de toegang tot het rappo rt.", "ExceptionReportNotEnabled": "Het opgevraagde rapport is niet geactiveer d. Dit betekend in de meeste gevallen dat de plugin, die dit rapport bevat, gede activeerd is of dat je niet voldoende rechten hebt voor de toegang tot het rappo rt.",
skipping to change at line 310 skipping to change at line 310
"NotInstalled": "Niet geïnstalleerd", "NotInstalled": "Niet geïnstalleerd",
"NotRecommended": "niet aangeraden", "NotRecommended": "niet aangeraden",
"NotValid": "%s is niet geldig", "NotValid": "%s is niet geldig",
"NumberOfVisits": "Aantal bezoeken", "NumberOfVisits": "Aantal bezoeken",
"NUsers": "%s gebruikers", "NUsers": "%s gebruikers",
"NVisits": "%s bezoeken", "NVisits": "%s bezoeken",
"NUniqueVisitors": "%s unieke bezoekers", "NUniqueVisitors": "%s unieke bezoekers",
"Ok": "Ok", "Ok": "Ok",
"OneAction": "1 actie", "OneAction": "1 actie",
"OneVisit": "1 bezoek", "OneVisit": "1 bezoek",
"OnlyEnterIfRequired": "Vul alleen een gebruikersnaam in als uw SMTP ser "OnlyEnterIfRequired": "Vul alleen een gebruikersnaam in als uw SMTP ser
ver het vereist.", ver dit vereist.",
"OnlyEnterIfRequiredPassword": "Vul alleen een wachtwoord in als uw SMTP "OnlyEnterIfRequiredPassword": "Vul alleen een wachtwoord in als uw SMTP
server het vereist.", server dit vereist.",
"SmtpFromEmailHelp": "De standaardwaarde is noreply@{DOMAIN}, waar {DOMA IN} wordt vervangen door het Matomo domein \"%1$s\". <br>Als het verzenden van e -mails niet werkt, moet dit adres mogelijk ingesteld worden op uw SMTP-gebruiker snaam.", "SmtpFromEmailHelp": "De standaardwaarde is noreply@{DOMAIN}, waar {DOMA IN} wordt vervangen door het Matomo domein \"%1$s\". <br>Als het verzenden van e -mails niet werkt, moet dit adres mogelijk ingesteld worden op uw SMTP-gebruiker snaam.",
"NameShownInTheSenderColumn": "De naam wordt getoond in de verzender kol om", "NameShownInTheSenderColumn": "De getoonde naam in de verzender kolom",
"OnlyUsedIfUserPwdIsSet": "Alleen gebruikt als een gebruikersnaam\/wacht woord is ingesteld. Vraag na bij uw provider als u niet weet welke methode te ge bruiken.", "OnlyUsedIfUserPwdIsSet": "Alleen gebruikt als een gebruikersnaam\/wacht woord is ingesteld. Vraag na bij uw provider als u niet weet welke methode te ge bruiken.",
"OpenSourceWebAnalytics": "Open Source Web Analytics platform", "OpenSourceWebAnalytics": "Open Source Web Analytics platform",
"OperationAtLeast": "Ten minste", "OperationAtLeast": "Ten minste",
"OperationAtMost": "Maximaal", "OperationAtMost": "Maximaal",
"OperationContains": "Bevat", "OperationContains": "Bevat",
"OperationDoesNotContain": "Bevat niet", "OperationDoesNotContain": "Bevat niet",
"OperationEquals": "Gelijk aan", "OperationEquals": "Gelijk aan",
"OperationGreaterThan": "Groter dan", "OperationGreaterThan": "Groter dan",
"OperationIs": "Is", "OperationIs": "Is",
"OperationIsNot": "Is niet", "OperationIsNot": "Is niet",
skipping to change at line 336 skipping to change at line 336
"OperationStartsWith": "Begint met", "OperationStartsWith": "Begint met",
"OperationEndsWith": "Eindigt met", "OperationEndsWith": "Eindigt met",
"OptionalSmtpPort": "Optioneel. Standaard is 25 voor niet-versleutelde e n TLS SMTP en 465 voor SSL SMTP.", "OptionalSmtpPort": "Optioneel. Standaard is 25 voor niet-versleutelde e n TLS SMTP en 465 voor SSL SMTP.",
"Options": "Opties", "Options": "Opties",
"Or": "of", "Or": "of",
"OrCancel": "of %1$s Annuleren %2$s", "OrCancel": "of %1$s Annuleren %2$s",
"Others": "Overige", "Others": "Overige",
"Outlink": "Uitgaande link", "Outlink": "Uitgaande link",
"Outlinks": "Uitgaande links", "Outlinks": "Uitgaande links",
"OverlayRowActionTooltip": "Bekijk analyse data direct op je website (op ent in een nieuwe tab)", "OverlayRowActionTooltip": "Bekijk analyse data direct op je website (op ent in een nieuwe tab)",
"OverlayRowActionTooltipTitle": "Open Page Overlay", "OverlayRowActionTooltipTitle": "Open pagina overlay",
"Overview": "Overzicht", "Overview": "Overzicht",
"Pages": "Pagina's", "Pages": "Pagina's",
"Pagination": "%1$s - %2$s van %3$s", "Pagination": "%1$s - %2$s van %3$s",
"PaginationWithoutTotal": "%1$s - %2$s", "PaginationWithoutTotal": "%1$s - %2$s",
"ParameterMustIntegerBetween": "Parameter %1$s moet een geheel getal tus sen %2$s en %3$s zijn.", "ParameterMustIntegerBetween": "Parameter %1$s moet een geheel getal tus sen %2$s en %3$s zijn.",
"Password": "Wachtwoord", "Password": "Wachtwoord",
"Period": "Periode", "Period": "Periode",
"Piechart": "Cirkeldiagram", "Piechart": "Cirkeldiagram",
"Print": "Print", "Print": "Print",
"Profiles": "Profielen", "Profiles": "Profielen",
skipping to change at line 413 skipping to change at line 413
"Settings": "Instellingen", "Settings": "Instellingen",
"Shipping": "Verzending", "Shipping": "Verzending",
"Show": "tonen", "Show": "tonen",
"SingleWebsitesDashboard": "Enkele Website dashboard", "SingleWebsitesDashboard": "Enkele Website dashboard",
"SmallTrafficYouCanLeaveDefault": "Voor kleine websites kunt u de standa ardwaarde op %s seconden laten staan, en kunt u alle rapporten realtime bekijken .", "SmallTrafficYouCanLeaveDefault": "Voor kleine websites kunt u de standa ardwaarde op %s seconden laten staan, en kunt u alle rapporten realtime bekijken .",
"SmtpEncryption": "SMTP-encryptie", "SmtpEncryption": "SMTP-encryptie",
"SmtpPassword": "SMTP-wachtwoord", "SmtpPassword": "SMTP-wachtwoord",
"SmtpPort": "SMTP-poort", "SmtpPort": "SMTP-poort",
"SmtpServerAddress": "SMTP-serveradres", "SmtpServerAddress": "SMTP-serveradres",
"SmtpUsername": "SMTP-gebruikersnaam", "SmtpUsername": "SMTP-gebruikersnaam",
"SmtpFromName": "SMTP van naam", "SmtpFromName": "SMTP afzender naam",
"SmtpFromAddress": "SMTP van adres", "SmtpFromAddress": "SMTP afzender adres",
"Source": "Bron", "Source": "Bron",
"StatisticsAreNotRecorded": "Matomo Bezoeker Tracking is momenteel uitge schakeld! Schakel tracking opnieuw in door record_statistics = 1 in je config\/c onfig.ini.php bestand aan te passen.", "StatisticsAreNotRecorded": "Matomo Bezoeker Tracking is momenteel uitge schakeld! Schakel tracking opnieuw in door record_statistics = 1 in je config\/c onfig.ini.php bestand aan te passen.",
"Subtotal": "Subtotaal", "Subtotal": "Subtotaal",
"Summary": "Samenvatting", "Summary": "Samenvatting",
"Table": "Tabel", "Table": "Tabel",
"TagCloud": "Tag Cloud", "TagCloud": "Tag Cloud",
"Tax": "Belasting", "Tax": "Belasting",
"TimeAgo": "%s geleden", "TimeAgo": "%s geleden",
"TimeFormat": "Tijdsformaat", "TimeFormat": "Tijdsformaat",
"TimeOnPage": "Tijd op pagina", "TimeOnPage": "Tijd op pagina",
skipping to change at line 509 skipping to change at line 509
"YearlyReport": "jaarlijks", "YearlyReport": "jaarlijks",
"YearlyReports": "Jaarlijkse rapporten", "YearlyReports": "Jaarlijkse rapporten",
"YearsDays": "%1$s jaar %2$s dagen", "YearsDays": "%1$s jaar %2$s dagen",
"Yes": "Ja", "Yes": "Ja",
"YouAreCurrentlyUsing": "U gebruikt momenteel Matomo %s.", "YouAreCurrentlyUsing": "U gebruikt momenteel Matomo %s.",
"YouAreViewingDemoMessage": "U bekijkt de demo van %1$sMatomo%2$s", "YouAreViewingDemoMessage": "U bekijkt de demo van %1$sMatomo%2$s",
"YouMustBeLoggedIn": "U moet ingelogd zijn om deze functionaliteit te ge bruiken.", "YouMustBeLoggedIn": "U moet ingelogd zijn om deze functionaliteit te ge bruiken.",
"YourChangesHaveBeenSaved": "Uw wijzigingen zijn opgeslagen.", "YourChangesHaveBeenSaved": "Uw wijzigingen zijn opgeslagen.",
"YourSessionHasExpired": "Je sessie is verlopen vanwege inactiviteit. Lo g in om door te gaan.", "YourSessionHasExpired": "Je sessie is verlopen vanwege inactiviteit. Lo g in om door te gaan.",
"ThankYouForUsingMatomo": "Bedankt voor het gebruiken van Matomo", "ThankYouForUsingMatomo": "Bedankt voor het gebruiken van Matomo",
"TheMatomoTeam": "Het Matomo team", "TheMatomoTeam": "Het Matomo-team",
"PleaseTryAgain": "Probeer nogmaals", "PleaseTryAgain": "Probeer het nogmaals",
"ComparisonRatioTooltip": "Dit is een %1$s wijziging vergeleken met '%2$ s' segment op%3$s.", "ComparisonRatioTooltip": "Dit is een %1$s wijziging vergeleken met '%2$ s' segment op%3$s.",
"ComparisonCardTooltip1": "'%1$s' op %2$s bevat%3$s van alle bezoeken (% 4$s van het %5$s totaal).", "ComparisonCardTooltip1": "'%1$s' op %2$s bevat%3$s van alle bezoeken (% 4$s van het %5$s totaal).",
"ComparisonCardTooltip2": "Het aantal bezoeken verschilt per %1$svergele ken met %2$sover %3$s.", "ComparisonCardTooltip2": "Het aantal bezoeken verschilt per %1$svergele ken met %2$sover %3$s.",
"VisualizationDoesNotSupportComparison": "Deze visualisatie ondersteunt geen segment \/ periode vergelijking.", "VisualizationDoesNotSupportComparison": "Deze visualisatie ondersteunt geen segment \/ periode vergelijking.",
"ChangeInX": "Wijzig in %1$s", "ChangeInX": "Wijzig in %1$s",
"Comparisons": "Vergelijkingen", "Comparisons": "Vergelijkingen",
"ClickToRemoveComp": "Klik om deze vergelijking te verwijderen.", "ClickToRemoveComp": "Klik om deze vergelijking te verwijderen.",
"MaximumNumberOfSegmentsComparedIs": "Het maximum aantal segmenten dat t e gelijk vergeleken kan worden is %s.", "MaximumNumberOfSegmentsComparedIs": "Het maximum aantal segmenten dat t e gelijk vergeleken kan worden is %s.",
"CompareDatesParamMustMatchComparePeriods": "%1$s lengte van de query pa rameter moet overeenkomen %2$s lengte van de query parameter.", "CompareDatesParamMustMatchComparePeriods": "%1$s lengte van de query pa rameter moet overeenkomen %2$s lengte van de query parameter.",
"MaximumNumberOfPeriodsComparedIs": "Het maximum aantal perioden dat te gelijk vergeleken kan worden is %s.", "MaximumNumberOfPeriodsComparedIs": "Het maximum aantal perioden dat te gelijk vergeleken kan worden is %s.",
"Custom": "Maatwerk", "Custom": "Aangepast",
"PreviousPeriod": "Vorige periode", "PreviousPeriod": "Vorige periode",
"PreviousYear": "Vorig jaar", "PreviousYear": "Vorig jaar",
"ViewAccessRequired": "De gebruikte token_auth heeft te veel toegang om te worden gebruikt in een niet-API verzoek URL. Gebruik een app-specifiek wachtw oord voor een gebruiker die alleen weergavetoegang heeft." "ViewAccessRequired": "De gebruikte token_auth heeft te veel toegang om te worden gebruikt in een niet-API verzoek URL. Gebruik een app-specifiek wachtw oord voor een gebruiker die alleen weergavetoegang heeft."
}, },
"Mobile": { "Mobile": {
"AboutPiwikMobile": "Over Matomo Mobile", "AboutPiwikMobile": "Over Matomo Mobile",
"AccessUrlLabel": "Matomo toegangs-url", "AccessUrlLabel": "Matomo toegangs-url",
"Account": "Account", "Account": "Account",
"Accounts": "Accounts", "Accounts": "Accounts",
"AddAccount": "Account toevoegen", "AddAccount": "Account toevoegen",
skipping to change at line 599 skipping to change at line 599
"ShowLess": "Minder tonen", "ShowLess": "Minder tonen",
"StaticGraph": "Overzichtsgrafiek", "StaticGraph": "Overzichtsgrafiek",
"TopVisitedWebsites": "Top bezochte websites", "TopVisitedWebsites": "Top bezochte websites",
"TryIt": "Probeer het!", "TryIt": "Probeer het!",
"UseSearchBarHint": "Alleen de eerste %s websites worden hier weergeven. Gebruik de zoekbalk om toegang tot uw andere websites te krijgen.", "UseSearchBarHint": "Alleen de eerste %s websites worden hier weergeven. Gebruik de zoekbalk om toegang tot uw andere websites te krijgen.",
"VerifyAccount": "Verifiëren account", "VerifyAccount": "Verifiëren account",
"ValidateSslCertificate": "SSL-certificaat valideren", "ValidateSslCertificate": "SSL-certificaat valideren",
"VerifyLoginData": "Zorg ervoor dat uw gebruikersnaam- en wachtwoordcomb inatie juist zijn.", "VerifyLoginData": "Zorg ervoor dat uw gebruikersnaam- en wachtwoordcomb inatie juist zijn.",
"YouAreOffline": "Sorry, u bent momenteel offline.", "YouAreOffline": "Sorry, u bent momenteel offline.",
"ExceptionNoViewAccess": "Controleer gebruikersnaam en wachtwoord. Wees er zeker van dat je op ten minste één website de volgende rechten hebt: %s", "ExceptionNoViewAccess": "Controleer gebruikersnaam en wachtwoord. Wees er zeker van dat je op ten minste één website de volgende rechten hebt: %s",
"Mobile_HowtoExitAndroid": "Klik nogmaals op de terugtoets om het progra mma te beëindigen", "Mobile_HowtoExitAndroid": "Klik nogmaals op terug om te verlaten",
"MatomoMarketplace": "Matomo Markplaats", "MatomoMarketplace": "Matomo Markplaats",
"EnterAuthCode": "Voer authenticatiecode in", "EnterAuthCode": "Voer authenticatiecode in",
"EnterCorrectAuthCode": "Voer correcte authenticatiecode in", "EnterCorrectAuthCode": "Voer correcte authenticatiecode in",
"EnterAuthCodeExplanation": "Het lijkt erop dat je 2 factor authenticati e gebruikt. Voer de 6 cijferige code in om op je account in te loggen." "EnterAuthCodeExplanation": "Het lijkt erop dat je 2 factor authenticati e gebruikt. Voer de 6 cijferige code in om op je account in te loggen."
}, },
"RowEvolution": { "RowEvolution": {
"AvailableMetrics": "Beschikbare statistieken", "AvailableMetrics": "Beschikbare statistieken",
"CompareDocumentation": "Klik op de link hieronder en open deze pop-up v oor een andere rij uit dezelfde tabel om meerdere records te vergelijken.<br\/>G ebruik shift-click om de rij voor vergelijking te markeren zonder deze pop-up te openen.", "CompareDocumentation": "Klik op de link hieronder en open deze pop-up v oor een andere rij uit dezelfde tabel om meerdere records te vergelijken.<br\/>G ebruik shift-click om de rij voor vergelijking te markeren zonder deze pop-up te openen.",
"CompareRows": "Records vergelijken", "CompareRows": "Records vergelijken",
"ComparingRecords": "Bezig met %s rijen te vergelijken", "ComparingRecords": "Bezig met %s rijen te vergelijken",
 End of changes. 9 change blocks. 
14 lines changed or deleted 14 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)