"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "locales/lt/messages.json" between
mailvelope-4.2.0.tar.gz and mailvelope-4.2.1.tar.gz

About: Mailvelope is a browser extension offering email encryption with PGP (for Firefox and Chrome).

messages.json  (mailvelope-4.2.0):messages.json  (mailvelope-4.2.1)
skipping to change at line 99 skipping to change at line 99
}, },
"alert_no_domainmatchpattern_warning": { "alert_no_domainmatchpattern_warning": {
"message": "Reikalingas bent vienas srities šablonas.", "message": "Reikalingas bent vienas srities šablonas.",
"description": "Alert header of category warning." "description": "Alert header of category warning."
}, },
"auth_domain_headline": { "auth_domain_headline": {
"message": "Įgalioti sritį", "message": "Įgalioti sritį",
"description": "Headline of authorize domain dialog." "description": "Headline of authorize domain dialog."
}, },
"auth_domain_description": { "auth_domain_description": {
"message": "Would you like to allow the use of Mailvelope for the domain $1?", "message": "Ar norėtumėte leisti naudoti Mailvelope šioje srityje: $1?",
"description": "Description in authorize domain dialog" "description": "Description in authorize domain dialog"
}, },
"auth_domain_api_label": { "auth_domain_api_label": {
"message": "Leisti API", "message": "Leisti API",
"description": "Label for API allowed info" "description": "Label for API allowed info"
}, },
"change_link": { "change_link": {
"message": "Pakeisti", "message": "Pakeisti",
"description": "Navigation link to change this setting." "description": "Navigation link to change this setting."
}, },
skipping to change at line 135 skipping to change at line 135
}, },
"dashboard_link_view_security_log": { "dashboard_link_view_security_log": {
"message": "Saugumo žurnalai", "message": "Saugumo žurnalai",
"description": "Dashboard view security logs link" "description": "Dashboard view security logs link"
}, },
"decrypt_attachment_label": { "decrypt_attachment_label": {
"message": "Priedai", "message": "Priedai",
"description": "Label for attachments in decrypted message" "description": "Label for attachments in decrypted message"
}, },
"decrypt_att_frame_help_text": { "decrypt_att_frame_help_text": {
"message": "Click here to view the message", "message": "Spustelėkite čia, norėdami peržiūrėti laišką",
"description": "Help text on decrypt frame with encrypted attachments or clipped armored message." "description": "Help text on decrypt frame with encrypted attachments or clipped armored message."
}, },
"decrypt_cleartext_warning": { "decrypt_cleartext_warning": {
"message": "The following text was not encrypted!", "message": "Sekantis tekstas nebuvo užšifruotas.",
"description": "Warning when cleartext is shown in decrypt component" "description": "Warning when cleartext is shown in decrypt component"
}, },
"decrypt_digital_signature": { "decrypt_digital_signature": {
"message": "Pasirašytas", "message": "Pasirašytas",
"description": "Caption digital signature" "description": "Caption digital signature"
}, },
"decrypt_digital_signature_failure": { "decrypt_digital_signature_failure": {
"message": "Parašas negalioja", "message": "Parašas negalioja",
"description": "Caption digital signature" "description": "Caption digital signature"
}, },
"decrypt_digital_signature_null": { "decrypt_digital_signature_null": {
"message": "Nežinomas parašas", "message": "Nežinomas parašas",
"description": "Caption digital signature" "description": "Caption digital signature"
}, },
"decrypt_digital_signature_null_info": { "decrypt_digital_signature_null_info": {
"message": "Key with ID $1 not found!", "message": "Nerastas raktas, kurio ID $1.",
"description": "Digital signature unknown info message" "description": "Digital signature unknown info message"
}, },
"decrypt_digital_signature_null_info_short": { "decrypt_digital_signature_null_info_short": {
"message": "Raktas nerastas!", "message": "Rastas nerastas.",
"description": "Digital signature unknown short info message" "description": "Digital signature unknown short info message"
}, },
"decrypt_file_error_header": { "decrypt_file_error_header": {
"message": "Failo $1 iššifravimas yra neįmanomas!", "message": "Failo $1 iššifravimas yra neįmanomas.",
"description": "Header of file decryption error on decrypt result page." "description": "Header of file decryption error on decrypt result page."
}, },
"decrypt_frame_help_text": { "decrypt_frame_help_text": {
"message": "Spustelėkite norėdami iššifruoti", "message": "Spustelėkite norėdami iššifruoti",
"description": "Help text on decrypt frame." "description": "Help text on decrypt frame."
}, },
"decrypt_header": { "decrypt_header": {
"message": "Iššifruoti duomenis", "message": "Iššifruoti duomenis",
"description": "Header of file/text decrypt page." "description": "Header of file/text decrypt page."
}, },
skipping to change at line 203 skipping to change at line 203
}, },
"decrypt_text_area_label": { "decrypt_text_area_label": {
"message": "Tekstas, kurį iššifruoti", "message": "Tekstas, kurį iššifruoti",
"description": "Label of textarea to paste armored block in on decrypt p age." "description": "Label of textarea to paste armored block in on decrypt p age."
}, },
"decrypt_text_decryption_btn": { "decrypt_text_decryption_btn": {
"message": "Ar norite taip pat iššifruoti tekstą?", "message": "Ar norite taip pat iššifruoti tekstą?",
"description": "Text decryption button label on decrypt page." "description": "Text decryption button label on decrypt page."
}, },
"decrypt_text_error_header": { "decrypt_text_error_header": {
"message": "Teksto iššifravimas yra neįmanomas!", "message": "Teksto iššifravimas yra neįmanomas.",
"description": "Header of text decryption error on decrypt result page." "description": "Header of text decryption error on decrypt result page."
}, },
"dialog_cancel_btn": { "dialog_cancel_btn": {
"message": "Atsisakyti", "message": "Atsisakyti",
"description": "Dialog cancel button label" "description": "Dialog cancel button label"
}, },
"dialog_no_btn": { "dialog_no_btn": {
"message": "Ne", "message": "Ne",
"description": "Dialog no button label" "description": "Dialog no button label"
}, },
skipping to change at line 331 skipping to change at line 331
}, },
"encrypt_encrypted_for_label": { "encrypt_encrypted_for_label": {
"message": "Šifruota:", "message": "Šifruota:",
"description": "Encrypted for label on encrypt success page." "description": "Encrypted for label on encrypt success page."
}, },
"encrypt_error": { "encrypt_error": {
"message": "Nepavyko šifruoti šio laiško: $1", "message": "Nepavyko šifruoti šio laiško: $1",
"description": "Error during encryption process." "description": "Error during encryption process."
}, },
"encrypt_file_error_header": { "encrypt_file_error_header": {
"message": "Failo $1 šifravimas yra neįmanomas!", "message": "Failo $1 šifravimas yra neįmanomas.",
"description": "Header of file decryption error on decrypt result page." "description": "Header of file decryption error on decrypt result page."
}, },
"encrypt_frame_btn_label": { "encrypt_frame_btn_label": {
"message": "Rašyti saugų el. laišką", "message": "Rašyti saugų el. laišką",
"description": "Text on expanded editor button of editable email area" "description": "Text on expanded editor button of editable email area"
}, },
"encrypt_header": { "encrypt_header": {
"message": "Šifruoti duomenis", "message": "Šifruoti duomenis",
"description": "Header of file/text encrypt page." "description": "Header of file/text encrypt page."
}, },
skipping to change at line 371 skipping to change at line 371
}, },
"encrypt_signer_info": { "encrypt_signer_info": {
"message": "Šifruoti duomenys yra pasirašyti jūsų raktu ($1)", "message": "Šifruoti duomenys yra pasirašyti jūsų raktu ($1)",
"description": "Signer info text on encrypt page." "description": "Signer info text on encrypt page."
}, },
"encrypt_text_encryption_btn": { "encrypt_text_encryption_btn": {
"message": "Ar norite taip šifruoti tekstą?", "message": "Ar norite taip šifruoti tekstą?",
"description": "Text encryption button label on encrypt page." "description": "Text encryption button label on encrypt page."
}, },
"encrypt_text_error_header": { "encrypt_text_error_header": {
"message": "Teksto šifravimas yra neįmanomas!", "message": "Teksto šifravimas yra neįmanomas.",
"description": "Header of text decryption error on decrypt result page." "description": "Header of text decryption error on decrypt result page."
}, },
"encrypt_upload_file_warning_too_big": { "encrypt_upload_file_warning_too_big": {
"message": "Vienas iš failų yra pernelyg didelis.", "message": "Vienas iš failų yra pernelyg didelis.",
"description": "." "description": "."
}, },
"ext_description": { "ext_description": {
"message": "Patobulinkite savo el. pašto teikėją ištisinio perdavimo šif ravimu. Saugus bendravimas el. paštu, pagrįstas OpenPGP standartu.", "message": "Patobulinkite savo el. pašto teikėją ištisinio perdavimo šif ravimu. Saugus bendravimas el. paštu, pagrįstas OpenPGP standartu.",
"description": "Description of the extension." "description": "Description of the extension."
}, },
skipping to change at line 551 skipping to change at line 551
}, },
"general_openpgp_preferences": { "general_openpgp_preferences": {
"message": "OpenPGP nuostatos", "message": "OpenPGP nuostatos",
"description": "Headline for OpenPGP settings." "description": "Headline for OpenPGP settings."
}, },
"general_prefer_gnupg_note": { "general_prefer_gnupg_note": {
"message": "Pastaba: viešieji raktai yra sinchronizuojami tarp prieinamų raktinių. Priklausomai nuo privačiųjų raktų prieinamumo, Mailvelope gali nustel bti pageidaujamą šifravimo bibliotekos nustatymą.", "message": "Pastaba: viešieji raktai yra sinchronizuojami tarp prieinamų raktinių. Priklausomai nuo privačiųjų raktų prieinamumo, Mailvelope gali nustel bti pageidaujamą šifravimo bibliotekos nustatymą.",
"description": "Help text for GnuPG as the preferred OpenPGP backend opt ion." "description": "Help text for GnuPG as the preferred OpenPGP backend opt ion."
}, },
"gmail_integration_auth_error_download": { "gmail_integration_auth_error_download": {
"message": "Mailvelope nėra įgaliota atsisiųsti priedus!", "message": "Mailvelope nėra įgaliota atsisiųsti priedus.",
"description": "Error message for components requiring authorization of GMAIL integration" "description": "Error message for components requiring authorization of GMAIL integration"
}, },
"gmail_integration_auth_error_send": { "gmail_integration_auth_error_send": {
"message": "Mailvelope nėra įgaliota siųsti el. laiškus!", "message": "Mailvelope nėra įgaliota siųsti el. laiškus.",
"description": "Error message for components requiring authorization of GMAIL integration" "description": "Error message for components requiring authorization of GMAIL integration"
}, },
"gmail_integration_id_validation_error_gsuite": { "gmail_integration_id_validation_error_gsuite": {
"message": "Email addresses assigned to a G-Suite account are not suppor "message": "Dabartinėje testavimo fazėje G Suite paskyrai priskirti el.
ted in the current test phase!", pašto adresai nėra palaikomi.",
"description": "Error message for G-Suite users when trying to authorize "description": "Error message for G Suite users when trying to authorize
GMAIL integration" Gmail integration"
}, },
"gmail_integration_quoted_mail_header_reply": { "gmail_integration_quoted_mail_header_reply": {
"message": "On $1, $2 wrote:", "message": "Ties $1, $2 rašė:",
"description": "Header for quoted reply mail" "description": "Header for quoted reply mail"
}, },
"gmail_integration_quoted_mail_header_forward": { "gmail_integration_quoted_mail_header_forward": {
"message": "---------- Forwarded message ---------\nFrom: $1\nDate: $2\n Subject: $3\nTo: $4", "message": "---------- Persiųstas laiškas ---------\nNuo: $1\nData: $2\n Tema: $3\nKam: $4",
"description": "Header for forwarded mail" "description": "Header for forwarded mail"
}, },
"gmail_integration_sent_success": { "gmail_integration_sent_success": {
"message": "El. laiškas buvo sėkmingai išsiųstas!", "message": "El. laiškas buvo sėkmingai išsiųstas.",
"description": "Email sent success notification" "description": "Email sent success notification"
}, },
"gnupg_connection": { "gnupg_connection": {
"message": "GnuPG ryšys", "message": "GnuPG ryšys",
"description": "Header that shows that GnuPG is available on the system. " "description": "Header that shows that GnuPG is available on the system. "
}, },
"gnupg_error_unusable_pub_key": { "gnupg_error_unusable_pub_key": {
"message": "Patikrinkite ar šie viešieji raktai yra prieinami jūsų GnuPG raktinėje ir, ar jie galioja: $1", "message": "Patikrinkite ar šie viešieji raktai yra prieinami jūsų GnuPG raktinėje ir, ar jie galioja: $1",
"description": "" "description": ""
}, },
skipping to change at line 723 skipping to change at line 723
}, },
"key_gen_wait_header": { "key_gen_wait_header": {
"message": "Rakto generavimas eigoje...", "message": "Rakto generavimas eigoje...",
"description": "Wait dialog header" "description": "Wait dialog header"
}, },
"key_gen_wait_info": { "key_gen_wait_info": {
"message": "Prašome palaukti, rakto generavimas gali užimti iki kelių mi nučių, priklausomai nuo įvairių faktorių, tokių kaip rakto dydis.", "message": "Prašome palaukti, rakto generavimas gali užimti iki kelių mi nučių, priklausomai nuo įvairių faktorių, tokių kaip rakto dydis.",
"description": "Wait dialog info message" "description": "Wait dialog info message"
}, },
"key_import_bulk_success": { "key_import_bulk_success": {
"message": "Raktai sėkmingai importuoti/atnaujinti!", "message": "Raktai sėkmingai importuoti/atnaujinti.",
"description": "Import success message for more than 5 keys" "description": "Import success message for more than 5 keys"
}, },
"key_import_contacts_import_btn": { "key_import_contacts_import_btn": {
"message": "Importuoti adresatus", "message": "Importuoti adresatus",
"description": "Contact import button label on key import page." "description": "Contact import button label on key import page."
}, },
"key_import_default_description": { "key_import_default_description": {
"message": "Patvirtinkite, norėdami įjungti šifruotą bendravimą su šiuo gavėju:", "message": "Patvirtinkite, norėdami įjungti šifruotą bendravimą su šiuo gavėju:",
"description": "Key import dialog description." "description": "Key import dialog description."
}, },
skipping to change at line 1415 skipping to change at line 1415
}, },
"provider_gmail_auth_send": { "provider_gmail_auth_send": {
"message": "siųsti el. laiškus", "message": "siųsti el. laiškus",
"description": "Send authorization" "description": "Send authorization"
}, },
"provider_gmail_auth_dialog_title": { "provider_gmail_auth_dialog_title": {
"message": "Suteikti įgaliojimą", "message": "Suteikti įgaliojimą",
"description": "Title of GMAIL OAuth dialog." "description": "Title of GMAIL OAuth dialog."
}, },
"provider_gmail_auth_dialog_intro": { "provider_gmail_auth_dialog_intro": {
"message": "To use the Gmail integration for <0></0>, the following perm issions must be granted to Mailvelope:", "message": "Norint naudoti Gmail integraciją su <0></0>, Mailvelope priv alo būti suteikti šie leidimai:",
"description": "Intro text for GMAIL OAuth dialog." "description": "Intro text for GMAIL OAuth dialog."
}, },
"provider_gmail_auth_dialog_outro": { "provider_gmail_auth_dialog_outro": {
"message": "If you confirm this dialog with \"Yes\", a Google authorizat ion window opens. Select your Gmail account for the email address <0></0> and fo llow the instructions.", "message": "Jei patvirtinsite šį dialogą spusteldami \"Taip\", tuomet bu s atvertas Google įgaliojimų suteikimo langas. Pasirinkite savo el. pašto adreso <0></0> Gmail paskyrą ir vadovaukitės instrukcijomis.",
"description": "Outro text for GMAIL OAuth dialog." "description": "Outro text for GMAIL OAuth dialog."
}, },
"provider_gmail_auth_cancel_btn": {
"message": "Nutraukti įgaliojimą",
"description": "Cancel authorization button"
},
"provider_gmail_auth_table_title": {
"message": "Įgaliojimai",
"description": "Title for authorization table."
},
"provider_gmail_integration": { "provider_gmail_integration": {
"message": "Gmail integration (experimental)", "message": "Gmail integracija (eksperimentinė)",
"description": "Label for Gmail integration option." "description": "Label for Gmail integration option."
}, },
"provider_gmail_integration_info": { "provider_gmail_integration_info": {
"message": "Mailvelope requires additional permissions for Gmail integra tion. As soon as you use the encryption functions of Mailvelope in Gmail, Google starts an authorization dialog that guides you through the approval process.", "message": "Gmail integracijai, Mailvelope reikalauja papildomų leidimų. Kai tik pradėsite naudoti Mailvelope šifravimo funkcijas Gmail puslapyje, Googl e paleis įgaliojimų suteikimo dialogą, kuris lydės jus per patvirtinimo procesą. ",
"description": "Info message for Gmail integration option" "description": "Info message for Gmail integration option"
}, },
"provider_gmail_integration_warning": { "provider_gmail_integration_warning": {
"message": "Gmail is not authorized with the search pattern <0></0>. Ple ase check the settings in <1></1>.", "message": "Gmail nėra įgaliota naudoti paieškos šabloną <0></0>. Patikr inkite nustatymus ties <1></1>.",
"description": "Warning message, when Gmail is not authorized" "description": "Warning message, when Gmail is not authorized"
}, },
"provider_gmail_secure_reply_btn": { "provider_gmail_secure_reply_btn": {
"message": "Secure reply", "message": "Saugiai atsakyti",
"description": "Secure reply button title/tooltip" "description": "Secure reply button title/tooltip"
}, },
"provider_gmail_secure_replyAll_btn": { "provider_gmail_secure_replyAll_btn": {
"message": "Secure reply all", "message": "Saugiai atsakyti visiems",
"description": "Secure reply all button title/tooltip" "description": "Secure reply all button title/tooltip"
}, },
"provider_gmail_secure_forward_btn": { "provider_gmail_secure_forward_btn": {
"message": "Secure forward", "message": "Saugiai persiųsti",
"description": "Secure forward button title/tooltip" "description": "Secure forward button title/tooltip"
}, },
"pwd_dialog_cache_pwd": { "pwd_dialog_cache_pwd": {
"message": "Laikinai prisiminti slaptažodį", "message": "Laikinai prisiminti slaptažodį",
"description": "Checkbox label for remembering of the password." "description": "Checkbox label for remembering of the password."
}, },
"pwd_dialog_cancel": { "pwd_dialog_cancel": {
"message": "Raktų atrakinimo buvo atsisakyta.", "message": "Raktų atrakinimo buvo atsisakyta.",
"description": "User canceled key unlock dialog." "description": "User canceled key unlock dialog."
}, },
skipping to change at line 2075 skipping to change at line 2083
}, },
"usersignatures_title": { "usersignatures_title": {
"message": "Patvirtinimai", "message": "Patvirtinimai",
"description": "Title of signatures panel in user." "description": "Title of signatures panel in user."
}, },
"verify_error": { "verify_error": {
"message": "Nepavyko patikrinti šio laiško: $1", "message": "Nepavyko patikrinti šio laiško: $1",
"description": "Error during verification process." "description": "Error during verification process."
}, },
"verify_frame_help_text": { "verify_frame_help_text": {
"message": "Click to verify signature", "message": "Spustelėkite, norėdami patikrinti parašą",
"description": "Help text on verify frame." "description": "Help text on verify frame."
}, },
"waiting_dialog_decryption_failed": { "waiting_dialog_decryption_failed": {
"message": "Iššifravimas nepavyko!", "message": "Iššifravimas nepavyko.",
"description": "Error message in the waiting dialog after failing to dec rypt a message" "description": "Error message in the waiting dialog after failing to dec rypt a message"
}, },
"watchlist_command_create": { "watchlist_command_create": {
"message": "Pridėti naują įrašą", "message": "Pridėti naują įrašą",
"description": "Create entry in watchlist." "description": "Create entry in watchlist."
}, },
"watchlist_command_edit": { "watchlist_command_edit": {
"message": "Keisti", "message": "Keisti",
"description": "Edit entry in watchlist." "description": "Edit entry in watchlist."
}, },
 End of changes. 27 change blocks. 
29 lines changed or deleted 37 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)