"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "db/languages/sk" between
lynis-3.0.5.tar.gz and lynis-3.0.6.tar.gz

About: Lynis is a security and system auditing tool.

sk  (lynis-3.0.5):sk  (lynis-3.0.6)
skipping to change at line 13 skipping to change at line 13
GEN_CHECKING="Kontrolujem" GEN_CHECKING="Kontrolujem"
GEN_CURRENT_VERSION="Aktuálna verzia" GEN_CURRENT_VERSION="Aktuálna verzia"
GEN_DEBUG_MODE="Debug mód" GEN_DEBUG_MODE="Debug mód"
GEN_INITIALIZE_PROGRAM="Inicializácia programu" GEN_INITIALIZE_PROGRAM="Inicializácia programu"
GEN_LATEST_VERSION="Posledná verzia" GEN_LATEST_VERSION="Posledná verzia"
GEN_PHASE="fáza" GEN_PHASE="fáza"
GEN_PLUGINS_ENABLED="Zapnuté pluginy" GEN_PLUGINS_ENABLED="Zapnuté pluginy"
GEN_UPDATE_AVAILABLE="aktualizácia k dispozícii" GEN_UPDATE_AVAILABLE="aktualizácia k dispozícii"
GEN_VERBOSE_MODE="Detailný mód" GEN_VERBOSE_MODE="Detailný mód"
GEN_WHAT_TO_DO="Čo robiť" GEN_WHAT_TO_DO="Čo robiť"
NOTE_EXCEPTIONS_FOUND="Našli sa výnimky"
NOTE_EXCEPTIONS_FOUND_DETAILED="Vyskytli sa niektoré výnimočné udalosti alebo in formácie" NOTE_EXCEPTIONS_FOUND_DETAILED="Vyskytli sa niektoré výnimočné udalosti alebo in formácie"
NOTE_EXCEPTIONS_FOUND="Našli sa výnimky"
NOTE_PLUGINS_TAKE_TIME="Poznámka: Pluginy majú rozsiahlejšie testy a dokončenie môže trvať niekoľko minút" NOTE_PLUGINS_TAKE_TIME="Poznámka: Pluginy majú rozsiahlejšie testy a dokončenie môže trvať niekoľko minút"
NOTE_SKIPPED_TESTS_NON_PRIVILEGED="Preskočené testy v dôsledku neprivilegovaného režimu" NOTE_SKIPPED_TESTS_NON_PRIVILEGED="Preskočené testy v dôsledku neprivilegovaného režimu"
#SECTION_ACCOUNTING="Accounting"
#SECTION_BANNERS_AND_IDENTIFICATION="Banners and identification"
#SECTION_BASICS="Basics"
#SECTION_BOOT_AND_SERVICES="Boot and services"
#SECTION_CONTAINERS="Containers"
#SECTION_CRYPTOGRAPHY="Cryptography"
SECTION_CUSTOM_TESTS="Vlastné testy" SECTION_CUSTOM_TESTS="Vlastné testy"
#SECTION_DATABASES="Databases"
#SECTION_DATA_UPLOAD="Data upload"
#SECTION_DOWNLOADS="Downloads"
#SECTION_EMAIL_AND_MESSAGING="Software: e-mail and messaging"
#SECTION_FILE_INTEGRITY="Software: file integrity"
#SECTION_FILE_PERMISSIONS="File Permissions"
#SECTION_FILE_SYSTEMS="File systems"
#SECTION_FIREWALLS="Software: firewalls"
#SECTION_GENERAL="General"
#SECTION_HARDENING="Hardening"
#SECTION_HOME_DIRECTORIES="Home directories"
#SECTION_IMAGE="Image"
#SECTION_INITIALIZING_PROGRAM="Initializing program"
#SECTION_INSECURE_SERVICES="Insecure services"
#SECTION_KERNEL_HARDENING="Kernel Hardening"
#SECTION_KERNEL="Kernel"
#SECTION_LDAP_SERVICES="LDAP Services"
#SECTION_LOGGING_AND_FILES="Logging and files"
SECTION_MALWARE="Malware" SECTION_MALWARE="Malware"
SECTION_MEMORY_AND_PROCESSES="Pamäť a procesy" SECTION_MEMORY_AND_PROCESSES="Pamäť a procesy"
#SECTION_NAME_SERVICES="Name services"
#SECTION_NETWORKING="Networking"
#SECTION_PERMISSIONS="Permissions"
#SECTION_PORTS_AND_PACKAGES="Ports and packages"
#SECTION_PRINTERS_AND_SPOOLS="Printers and Spools"
#SECTION_PROGRAM_DETAILS="Program Details"
#SECTION_SCHEDULED_TASKS="Scheduled tasks"
#SECTION_SECURITY_FRAMEWORKS="Security frameworks"
#SECTION_SHELLS="Shells"
#SECTION_SNMP_SUPPORT="SNMP Support"
#SECTION_SOFTWARE="Software"
#SECTION_SQUID_SUPPORT="Squid Support"
#SECTION_SSH_SUPPORT="SSH Support"
#SECTION_STORAGE="Storage"
#SECTION_SYSTEM_INTEGRITY="Software: System integrity"
#SECTION_SYSTEM_TOOLING="Software: System tooling"
#SECTION_SYSTEM_TOOLS="System tools"
#SECTION_TIME_AND_SYNCHRONIZATION="Time and Synchronization"
#SECTION_USB_DEVICES="USB Devices"
#SECTION_USERS_GROUPS_AND_AUTHENTICATION="Users, Groups and Authentication"
#SECTION_VIRTUALIZATION="Virtualization"
#SECTION_WEBSERVER="Software: webserver"
#STATUS_ACTIVE="ACTIVE"
#STATUS_CHECK_NEEDED="CHECK NEEDED"
#STATUS_DEBUG="DEBUG"
#STATUS_DEFAULT="DEFAULT"
#STATUS_DIFFERENT="DIFFERENT"
STATUS_DISABLED="ZABLOKOVANÉ" STATUS_DISABLED="ZABLOKOVANÉ"
STATUS_DONE="HOTOVO" STATUS_DONE="HOTOVO"
STATUS_ENABLED="POVOLENÉ" STATUS_ENABLED="POVOLENÉ"
STATUS_ERROR="CHYBA" STATUS_ERROR="CHYBA"
#STATUS_EXPOSED="EXPOSED"
#STATUS_FAILED="FAILED"
#STATUS_FILES_FOUND="FILES FOUND"
STATUS_FOUND="NÁJDENÉ" STATUS_FOUND="NÁJDENÉ"
STATUS_YES="ÁNO" #STATUS_HARDENED="HARDENED"
#STATUS_INSTALLED="INSTALLED"
#STATUS_LOCAL_ONLY="LOCAL ONLY"
#STATUS_MEDIUM="MEDIUM"
#STATUS_NON_DEFAULT="NON DEFAULT"
STATUS_NONE="ŽIADNE"
STATUS_NO="NIE" STATUS_NO="NIE"
#STATUS_NOT_CONFIGURED="NOT CONFIGURED"
#STATUS_NOT_DISABLED="NOT DISABLED"
#STATUS_NOT_ENABLED="NOT ENABLED"
STATUS_NOT_FOUND="NENÁJDENÉ"
STATUS_NOT_RUNNING="NEBEŽÍ"
#STATUS_NO_UPDATE="NO UPDATE"
STATUS_OFF="VYPNUTÉ" STATUS_OFF="VYPNUTÉ"
STATUS_OK="OK" STATUS_OK="OK"
STATUS_ON="ZAPNUTÉ" STATUS_ON="ZAPNUTÉ"
STATUS_NONE="ŽIADNE" #STATUS_PARTIALLY_HARDENED="PARTIALLY HARDENED"
STATUS_NOT_FOUND="NENÁJDENÉ" #STATUS_PROTECTED="PROTECTED"
STATUS_NOT_RUNNING="NEBEŽÍ"
STATUS_RUNNING="BEŽÍ" STATUS_RUNNING="BEŽÍ"
STATUS_SKIPPED="PRESKOČENÉ" STATUS_SKIPPED="PRESKOČENÉ"
STATUS_SUGGESTION="NÁVRH" STATUS_SUGGESTION="NÁVRH"
STATUS_UNKNOWN="NEZNÁME" STATUS_UNKNOWN="NEZNÁME"
#STATUS_UNSAFE="UNSAFE"
#STATUS_UPDATE_AVAILABLE="UPDATE AVAILABLE"
STATUS_WARNING="VAROVANIE" STATUS_WARNING="VAROVANIE"
TEXT_YOU_CAN_HELP_LOGFILE="Môžete pomôcť poskytnutím log súboru" #STATUS_WEAK="WEAK"
STATUS_YES="ÁNO"
TEXT_UPDATE_AVAILABLE="aktualizácia k dispozícii" TEXT_UPDATE_AVAILABLE="aktualizácia k dispozícii"
TEXT_YOU_CAN_HELP_LOGFILE="Môžete pomôcť poskytnutím log súboru"
 End of changes. 12 change blocks. 
6 lines changed or deleted 73 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)