"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "ned.h" between
lookat_bekijk-1.4.3.tar.gz and lookat_bekijk-1.4.4.tar.gz

About: Lookat/Bekijk is a program to view Un*x text files and manual pages.

ned.h  (lookat_bekijk-1.4.3):ned.h  (lookat_bekijk-1.4.4)
/* /*
* ned.h * ned.h
* *
* Copyright (C) 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 Staf Wagemaker s Belgium * Copyright (C) 1997 - 2015 Staf Wagemakers Belgium
* *
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by * it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version. * (at your option) any later version.
* *
* This program is distributed in the hope that it will be useful, * This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details. * GNU General Public License for more details.
skipping to change at line 29 skipping to change at line 29
* *
*/ */
const int sel_bm ='b'; const int sel_bm ='b';
const int sel_gm ='g'; const int sel_gm ='g';
const int sel_zm ='z'; const int sel_zm ='z';
const int sel_om ='o'; const int sel_om ='o';
const int sel_hm ='h'; const int sel_hm ='h';
char *txt_help[] = { char *txt_help[] = {
"---------------------------------------------------------------------------", "---------------------------------------------------------------------------",
"bekijk 1.4.3 (GPL) 1997-2013 Belgie Belgium", "bekijk 1.4.4 (GPL) 1997-2015 Belgie Belgium",
" Staf Wagemakers", " Staf Wagemakers",
" email: staf@wagemakers.be", " email: staf@wagemakers.be",
" ", " ",
"Je kan 'bekijk' op de volgende manieren starten:", "Je kan 'bekijk' op de volgende manieren starten:",
" " " "
"- door gewoon 'bekijk' te typen, hierna kan je uit het bestandsmenu", "- door gewoon 'bekijk' te typen, hierna kan je uit het bestandsmenu",
" een bestand selekteren om te bekijken.", " een bestand selekteren om te bekijken.",
"- door 'bekijk <dir_naam>' te typen, de huidige direktorie wordt", "- door 'bekijk <dir_naam>' te typen, de huidige direktorie wordt",
" verandert in <dir_naam>.", " verandert in <dir_naam>.",
"- door 'bekijk <bestandsnaam>' te typen, hierdoor wordt bij het", "- door 'bekijk <bestandsnaam>' te typen, hierdoor wordt bij het",
skipping to change at line 132 skipping to change at line 132
"Achtergrond", "Achtergrond",
"[ OK ]","[ Probeer ]","[ Anuleer ]",NULL}; "[ OK ]","[ Probeer ]","[ Anuleer ]",NULL};
char *txt_kleuren[] = {"zwart","rood","groen","geel","blauw", char *txt_kleuren[] = {"zwart","rood","groen","geel","blauw",
"magenta","cyan", "wit",NULL}; "magenta","cyan", "wit",NULL};
char *txt_attributen[] = {"normaal","dik","onderlijnd","reverse", char *txt_attributen[] = {"normaal","dik","onderlijnd","reverse",
"standout",NULL}; "standout",NULL};
char txt_ondersheid_g[] ="[ ] grootte & kleine letters "; char txt_ondersheid_g[] ="[ ] grootte & kleine letters ";
char txt_search_back[] ="[ ] Achteruit zoeken"; char txt_search_back[] ="[ ] Achteruit zoeken";
char *txt_over[] ={ char *txt_over[] ={
"Bekijk versie 1.4.3 GNU Public License", "Bekijk versie 1.4.4 GNU Public License",
"Staf Wagemakers (1997-2013) Belgie","\n", "Staf Wagemakers (1997-2015) Belgie","\n",
"email: staf@wagemakers.be", "email: staf@wagemakers.be",
"homepagina: http://www.wagemakers.be","\n",NULL}; "homepagina: http://www.wagemakers.be","\n",NULL};
char txt_bedank[] ="Bedankt voor het gebruik van dit programma!"; char txt_bedank[] ="Bedankt voor het gebruik van dit programma!";
char *txt_verder_zoeken_begin[]={"Begin van het document bereikt, van 't einde v erder zoeken?",NULL}; char *txt_verder_zoeken_begin[]={"Begin van het document bereikt, van 't einde v erder zoeken?",NULL};
char *txt_verder_zoeken_einde[]={"Einde van het document bereikt, van 't begin v erder zoeken?",NULL}; char *txt_verder_zoeken_einde[]={"Einde van het document bereikt, van 't begin v erder zoeken?",NULL};
char *txt_t_nt_gevonden[]={"Tekst niet gevonden ...",NULL}; char *txt_t_nt_gevonden[]={"Tekst niet gevonden ...",NULL};
char txt_z_v_tekst[] =" Zoeken van een tekst ... "; char txt_z_v_tekst[] =" Zoeken van een tekst ... ";
char txt_c_type[] =" Wijzigen van een type ... "; char txt_c_type[] =" Wijzigen van een type ... ";
char txt_n_type[] =" Nieuwe type ... "; char txt_n_type[] =" Nieuwe type ... ";
char txt_geef_de_tekst[]="Geef de tekst : "; char txt_geef_de_tekst[]="Geef de tekst : ";
 End of changes. 3 change blocks. 
4 lines changed or deleted 4 lines changed or added

Home  |  About  |  All  |  Newest  |  Fossies Dox  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTPS