"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "data/sv.paragraphs" between
klavaro-3.03.tar.bz2 and klavaro-3.04.tar.bz2

About: Klavaro is a touch typing tutor program.

sv.paragraphs  (klavaro-3.03.tar.bz2):sv.paragraphs  (klavaro-3.04.tar.bz2)
skipping to change at line 65 skipping to change at line 65
Fri programvara är programvara som utvecklare och användare har friheten att anv ända, studera, modifiera och sprida vidare med den enda restriktionen att framti da användare måste kunna åtnjuta samma friheter. För att den som använder fri pr ogramvara skall kunna utnyttja friheten, måste den mänskligt läsbara formen av p rogramvaran (det vill säga källkoden) finnas tillgänglig och levereras tillsamma ns med en notis som anger nämnda friheter och restriktioner.Programkod jämställs i upphovsrätten med litterära verk. För att programvaran skall vara fri måste d en alltså i allmänhet explicit spridas med en programvarulicens som omfattar de nödvändiga friheterna. Begreppet fri programvara är till sitt innehåll väsentlig en synonymt med öppen källkod, men valet av uttryck speglar olika idetraditioner . Fri programvara är programvara som utvecklare och användare har friheten att anv ända, studera, modifiera och sprida vidare med den enda restriktionen att framti da användare måste kunna åtnjuta samma friheter. För att den som använder fri pr ogramvara skall kunna utnyttja friheten, måste den mänskligt läsbara formen av p rogramvaran (det vill säga källkoden) finnas tillgänglig och levereras tillsamma ns med en notis som anger nämnda friheter och restriktioner.Programkod jämställs i upphovsrätten med litterära verk. För att programvaran skall vara fri måste d en alltså i allmänhet explicit spridas med en programvarulicens som omfattar de nödvändiga friheterna. Begreppet fri programvara är till sitt innehåll väsentlig en synonymt med öppen källkod, men valet av uttryck speglar olika idetraditioner .
Muskler är kroppsvävnader som är uppbyggda av muskelceller och har förmåga till sammandragning (kontraktion). Tillsammans bildar de kroppens muskulatur. De två första slagen kallas tvärstrimmig muskulatur därför att de ser tvärstrimmiga ut i mikroskop. Skelettmusklerna står under inflytande av viljan, medan hjärtmuskle rs och glatta musklers aktivitet huvudsakligen styrs av det autonoma nervsysteme t. Muskler är kroppsvävnader som är uppbyggda av muskelceller och har förmåga till sammandragning (kontraktion). Tillsammans bildar de kroppens muskulatur. De två första slagen kallas tvärstrimmig muskulatur därför att de ser tvärstrimmiga ut i mikroskop. Skelettmusklerna står under inflytande av viljan, medan hjärtmuskle rs och glatta musklers aktivitet huvudsakligen styrs av det autonoma nervsysteme t.
Varje muskel delas upp i en massa muskelbuntar som bildar en muskel. Runt om des sa finns det ett bindvävslager (muskel-fascia). Detta har till uppgift att bilda ett glidlager mot andra muskler och ge muskeln dess form. Varje muskelbunt inne håller ett visst antal muskelceller (myon) och dessa kallas även muskelfiber. Varje muskel delas upp i en massa muskelbuntar som bildar en muskel. Runt om des sa finns det ett bindvävslager (muskel-fascia). Detta har till uppgift att bilda ett glidlager mot andra muskler och ge muskeln dess form. Varje muskelbunt inne håller ett visst antal muskelceller (myon) och dessa kallas även muskelfiber.
Ekologisk mat eller ekomat är mat gjord på råvaror som räknas som ekologiska, de t vill säga att de kommer från ekologisk odlingar där syntetiska bekämpningsmede l, genetiskt modifierade organismer och konstgödsel ej används. Den vanligaste m ärkningen för ekologisk mat i Sverige beviljas av Krav, som är en ekonomisk före ning. Luomu-märket beviljas för ekologiska produkter som övervakas av finska myn digheter. Vissa tillsatser till mat brukar vara förbjudna vid Krav-märkning av m at, däribland tillsats av glutamat. Ekologisk mat eller ekomat är mat gjord på råvaror som räknas som ekologiska, de t vill säga att de kommer från ekologisk odlingar där syntetiska bekämpningsmede l, genetiskt modifierade organismer och konstgödsel ej används. Den vanligaste m ärkningen för ekologisk mat i Sverige beviljas av Krav, som är en ekonomisk före ning. Luomu-märket beviljas för ekologiska produkter som övervakas av finska myn digheter. Vissa tillsatser till mat brukar vara förbjudna vid Krav-märkning av m at, däribland tillsats av glutamat.
Stäppvargen (tyska: Der Steppenwolf) är en roman av Hermann Hesse som publicerad es 1927 av S. Fischer Verlag. Den räknas som Hesses mest lästa roman. Som merpar ten av Hermann Hesses böcker bär Stäppvargen tydliga influenser från sagan. Roma nen är starkt influerad av psykoanalys. Hesse gick i terapi för Carl Gustav Jung . Romanen har påfallande likheter med Hesses roman Peter Camenzind. Handling: Hu vudpersonen Harry Haller, en medelålders man, upplever sig tydligt distanserad t ill samhället. Han betraktar världen som ytlig och skränig. Plötsligt får Haller ett litet häfte tryckt i sina händer, Traktat om Stäppvargen. Häftet beskriver en kluven person som är hälften människa och hälften varg; instängd i moral och tradition drivs denna varelse ständigt mot stäppen och ensamheten. Stäppvargen (tyska: Der Steppenwolf) är en roman av Hermann Hesse som publicerad es 1927 av S. Fischer Verlag. Den räknas som Hesses mest lästa roman. Som merpar ten av Hermann Hesses böcker bär Stäppvargen tydliga influenser från sagan. Roma nen är starkt influerad av psykoanalys. Hesse gick i terapi för Carl Gustav Jung . Romanen har påfallande likheter med Hesses roman Peter Camenzind. Handling: Hu vudpersonen Harry Haller, en medelålders man, upplever sig tydligt distanserad t ill samhället. Han betraktar världen som ytlig och skränig. Plötsligt får Haller ett litet häfte tryckt i sina händer, Traktat om Stäppvargen. Häftet beskriver en kluven person som är hälften människa och hälften varg; instängd i moral och tradition drivs denna varelse ständigt mot stäppen och ensamheten.
Edward Joseph Snowden, född 21 juni 1983 i Elizabeth City, North Carolina, är en amerikansk whistleblower (visselblåsare) och tidigare CIA-anställd som arbetat som konsult åt USA:s nationella säkerhetstjänst National Security Agency. Snowde n läckte sekretessbelagda dokument som påvisade existensen av storskaliga och to pphemliga övervakningprojekt såsom PRISM och Boundless informant (gränslös infor mant). Han har även läckt dokument som han menar visar på att USA och Storbritan nien bedriver hackingattacker riktade mot datorer över hela världen, bland annat mot delegaterna på G20-mötet i London 2009,samt i Hongkong och fastlands-Kina. Snowden överlämnade dokumenten till tidningarna The Guardian och The Washington Post i juni 2013.Citat: ” I don't want to live in a world where everything I say , everything I do, everyone I talk to, every expression of creativity and love o r friendship is recorded.” Edward Joseph Snowden, född 21 juni 1983 i Elizabeth City, North Carolina, är en amerikansk whistleblower (visselblåsare) och tidigare CIA-anställd som arbetat som konsult åt USA:s nationella säkerhetstjänst National Security Agency. Snowde n läckte sekretessbelagda dokument som påvisade existensen av storskaliga och to pphemliga övervakningprojekt såsom PRISM och Boundless informant (gränslös infor mant). Han har även läckt dokument som han menar visar på att USA och Storbritan nien bedriver hackingattacker riktade mot datorer över hela världen, bland annat mot delegaterna på G20-mötet i London 2009,samt i Hongkong och fastlands-Kina. Snowden överlämnade dokumenten till tidningarna The Guardian och The Washington Post i juni 2013.
Ubuntu är ett fritt operativsystem baserat på GNU/linuxkärnan och är en fork av distributionen Debian. Ubuntu kommer alltid att vara gratis och tillgängligt för alla. Namnet kommer från zuluspråkets "ubuntu", som löst översatt blir "medmäns klighet" eller "En person är en person bara genom andra människor". Ubuntus måls ättning är bland annat att vara ett aktuellt, stabilt operativsystem för den gen omsnittlige användaren, med ett starkt fokus på användarvänlighet och enkel inst allation. Ubuntu har blivit rankad som den mest populära linuxdistributionen för persondatorer. Ubuntu är ett fritt operativsystem baserat på GNU/linuxkärnan och är en fork av distributionen Debian. Ubuntu kommer alltid att vara gratis och tillgängligt för alla. Namnet kommer från zuluspråkets "ubuntu", som löst översatt blir "medmäns klighet" eller "En person är en person bara genom andra människor". Ubuntus måls ättning är bland annat att vara ett aktuellt, stabilt operativsystem för den gen omsnittlige användaren, med ett starkt fokus på användarvänlighet och enkel inst allation. Ubuntu har blivit rankad som den mest populära linuxdistributionen för persondatorer.
 End of changes. 1 change blocks. 
1 lines changed or deleted 1 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)