"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "data/fi.paragraphs" between
klavaro-3.03.tar.bz2 and klavaro-3.04.tar.bz2

About: Klavaro is a touch typing tutor program.

fi.paragraphs  (klavaro-3.03.tar.bz2):fi.paragraphs  (klavaro-3.04.tar.bz2)
skipping to change at line 27 skipping to change at line 27
Askartelu on käsityön alalaji, jossa tehdään käsin käyttöesineitä tai koriste-es ineitä. Askartelussa käytetään yleensä helposti työstettäviä materiaaleja, kuten paperi, kartonki, liima tai silkkipaperi sekä yksinkertaiset ja melko vaarattom at työvälineet. Askarteluvälineinä voidaan käyttää esimerkiksi kynää, saksia tai puikkoa. Askartelun oppiminen ei edellytä ennakkotietämystä tai kummoisia käden taitoja, minkä vuoksi se on lasten ja erityisryhmien suosiossa. Askartelu sopiik in kaikenikäisille ja -taitoisille. Vaativan askartelun yhteydessä puhutaan ylee nsä käsityöstä tai taidekäsityöstä. Askartelu on käsityön alalaji, jossa tehdään käsin käyttöesineitä tai koriste-es ineitä. Askartelussa käytetään yleensä helposti työstettäviä materiaaleja, kuten paperi, kartonki, liima tai silkkipaperi sekä yksinkertaiset ja melko vaarattom at työvälineet. Askarteluvälineinä voidaan käyttää esimerkiksi kynää, saksia tai puikkoa. Askartelun oppiminen ei edellytä ennakkotietämystä tai kummoisia käden taitoja, minkä vuoksi se on lasten ja erityisryhmien suosiossa. Askartelu sopiik in kaikenikäisille ja -taitoisille. Vaativan askartelun yhteydessä puhutaan ylee nsä käsityöstä tai taidekäsityöstä.
Tämän kirjan tarkoitus on perehtyä erilaisiin kitaratyyppeihin, niiden virittämi seen ja soittamiseen. Kirja on suunnattu aloittaville kitaristeille ja kitaran s oitosta kiinnostuneille (ja tulevaisuudessa ehkä pidemmällekin päässeille). Kita ra on yksi vanhimmista soittimista ja sen esikuvia on tavattu muinaisessa Keski- Aasiassa. Kitaraa voidaan soittaa hyvin erilaisissa kokoonpanoissa sooloista use amman hengen bändeihin. Kitaran kanssa samantapaisia soittimia ovat myös mm. uku lele, mandoliini ja balalaikka. Tämän kirjan tarkoitus on perehtyä erilaisiin kitaratyyppeihin, niiden virittämi seen ja soittamiseen. Kirja on suunnattu aloittaville kitaristeille ja kitaran s oitosta kiinnostuneille (ja tulevaisuudessa ehkä pidemmällekin päässeille). Kita ra on yksi vanhimmista soittimista ja sen esikuvia on tavattu muinaisessa Keski- Aasiassa. Kitaraa voidaan soittaa hyvin erilaisissa kokoonpanoissa sooloista use amman hengen bändeihin. Kitaran kanssa samantapaisia soittimia ovat myös mm. uku lele, mandoliini ja balalaikka.
Sävellyksen voi kirjoittaa heti nuoteille, tai sitten sen voi esimerkiksi ainoas taan painaa mieleensä, nauhoittaa jollain soittimella, syöttää tietokoneen musii kkiohjelmaan. Säveltäminen ei sinänsä vaadi mitään taitoa, koska kuka tahansa vo i keksiä uusia melodioita. Säveltäjät kuitenkin luokitellaan usein vähemmän ja e nemmän arvostettuihin heidän teostensa perusteella, ja säveltämistaitoja voi keh ittää opiskelemalla ja harjoittelemalla. Tyypillistä populaarimusiikissa on, ett ä säveltäjä luo parhaat kappaleensa uransa alkuaikoina, mikäli ura kestää vuosik ymmeniä. Taidemusiikissa taas monet suurimmista teoksista on luotu säveltäjän vi imeisinä elinvuosina. Sävellyksen voi kirjoittaa heti nuoteille, tai sitten sen voi esimerkiksi ainoas taan painaa mieleensä, nauhoittaa jollain soittimella, syöttää tietokoneen musii kkiohjelmaan. Säveltäminen ei sinänsä vaadi mitään taitoa, koska kuka tahansa vo i keksiä uusia melodioita. Säveltäjät kuitenkin luokitellaan usein vähemmän ja e nemmän arvostettuihin heidän teostensa perusteella, ja säveltämistaitoja voi keh ittää opiskelemalla ja harjoittelemalla. Tyypillistä populaarimusiikissa on, ett ä säveltäjä luo parhaat kappaleensa uransa alkuaikoina, mikäli ura kestää vuosik ymmeniä. Taidemusiikissa taas monet suurimmista teoksista on luotu säveltäjän vi imeisinä elinvuosina.
Elokuvaopas on avuksi elokuvien katsomisjärjestyksestä päättämiseen. Oppaassa on lueteltu elokuvia tähditettynä yhdestä neljään. Perustana luokitukselle ovat le hdistön kriitikkojen antamat tähdet sekä arvosanoja kokoavat elokuvasivustot. Tä llä hetkellä oppaassa on noin 9500 nimikettä. Ylläpidon helpottamiseksi viiden t ähden elokuvat luetaan neljän tähden elokuvien joukkoon. Kolmen tähden elokuva o n suositeltava, kaksi tähteä tai vähemmän saaneet ovat henkilökohtaisempaan maku un. Elokuvaopas on avuksi elokuvien katsomisjärjestyksestä päättämiseen. Oppaassa on lueteltu elokuvia tähditettynä yhdestä neljään. Perustana luokitukselle ovat le hdistön kriitikkojen antamat tähdet sekä arvosanoja kokoavat elokuvasivustot. Tä llä hetkellä oppaassa on noin 9500 nimikettä. Ylläpidon helpottamiseksi viiden t ähden elokuvat luetaan neljän tähden elokuvien joukkoon. Kolmen tähden elokuva o n suositeltava, kaksi tähteä tai vähemmän saaneet ovat henkilökohtaisempaan maku un.
Esperanto on kaikkien aikojen puhutuin keinotekoinen kieli. Sen nimi tulee salan imestä Dr. Esperanto, jonka alla L. L. Zamenhof, puolalainen silmälääkäri, julka isi kielen vuonna 1887. Hänen tarkoituksenaan oli luoda helposti opittava, neutr aali kieli käytettäväksi lingua francana kansainvälisessä kommunikoinnissa esime rkiksi englannin sijaan. Vaikka mikään ylikansallinen elin ei ole ottanut sitä v irallisesti käyttöön, esperantolla on kasvava puhujayhteisö, joka on käyttänyt k ieltä jatkuvasti sen julkaisemisen jälkeen. Nykyään esperantoa käytetään monenla iseen toimintaan, kuten matkustamiseen, kirjeenvaihtoon, kulttuurivaihtoon, koko uksiin, kirjallisuuteen ja kielineuvontaan. Esperanto on kaikkien aikojen puhutuin keinotekoinen kieli. Sen nimi tulee salan imestä Dr. Esperanto, jonka alla L. L. Zamenhof, puolalainen silmälääkäri, julka isi kielen vuonna 1887. Hänen tarkoituksenaan oli luoda helposti opittava, neutr aali kieli käytettäväksi lingua francana kansainvälisessä kommunikoinnissa esime rkiksi englannin sijaan. Vaikka mikään ylikansallinen elin ei ole ottanut sitä v irallisesti käyttöön, esperantolla on kasvava puhujayhteisö, joka on käyttänyt k ieltä jatkuvasti sen julkaisemisen jälkeen. Nykyään esperantoa käytetään monenla iseen toimintaan, kuten matkustamiseen, kirjeenvaihtoon, kulttuurivaihtoon, koko uksiin, kirjallisuuteen ja kielineuvontaan.
Klassinen egypti (joskus myös Keskivaltakunnan kieli) on muinaisen Egyptin kieli stä ehkä tunnetuin variaatio. Sitä käytettiin pääasiassa Keskivaltakunnan aikana (n. 20551650 eaa), mutta se säilytti merkityksensä uskonnollisissa teksteissä aina Kreikkalais-Roomalaiselle kaudelle saakka. Klassista egyptiä kirjoitettiin pääasiassa hieroglyfein uskonnollisissa yhteyksissä, kun taas hallinnollisissa a siakirjoissa käytettiin pääasiassa kursiivihieroglyfejä. Klassinen egypti (joskus myös Keskivaltakunnan kieli) on muinaisen Egyptin kieli stä ehkä tunnetuin variaatio. Sitä käytettiin pääasiassa Keskivaltakunnan aikana (n. 2055-1650 eaa), mutta se säilytti merkityksensä uskonnollisissa teksteissä aina Kreikkalais-Roomalaiselle kaudelle saakka. Klassista egyptiä kirjoitettiin pääasiassa hieroglyfein uskonnollisissa yhteyksissä, kun taas hallinnollisissa a siakirjoissa käytettiin pääasiassa kursiivihieroglyfejä.
Maan kiinteä kuorikerros koostuu paristakymmenestä mannerlaatasta, jotka kelluva t vaippaa raskaamman kiviaineksen päällä. Laatat liikkuvat alituisesti toistensa suhteen, aiheuttaen maanjäristyksiä ja tulivuoritoimintaa, lähinnä laattojen re unoilla, jossa ne törmäävät tai työntyvät toisensa alle. Toisaalta uutta laattam ateriaalia eli merenpohjaa muodostuu valtamerten keskellä, kuten Islannissa, jos sa kiviainesta työntyy esiin Maan vaipasta. Laattaliikkeen energianlähde on radi oaktiivinen hajoaminen. Maan kiinteä kuorikerros koostuu paristakymmenestä mannerlaatasta, jotka kelluva t vaippaa raskaamman kiviaineksen päällä. Laatat liikkuvat alituisesti toistensa suhteen, aiheuttaen maanjäristyksiä ja tulivuoritoimintaa, lähinnä laattojen re unoilla, jossa ne törmäävät tai työntyvät toisensa alle. Toisaalta uutta laattam ateriaalia eli merenpohjaa muodostuu valtamerten keskellä, kuten Islannissa, jos sa kiviainesta työntyy esiin Maan vaipasta. Laattaliikkeen energianlähde on radi oaktiivinen hajoaminen.
Seuraava osa vaippa, on noin 3000 kilometriä paksu. Vaipan ainesosia ei tarkalle en tiedetä, mutta sen arvellaan olevan pääosin kovaa, kiinteätä ainetta. Keskell ä on maan ydin, jonka säde on noin puolet Maapallon säteestä, eli 3300 kilometri ä. Se on jaettavissa kahteen osaan, sulaan ja jähmeään ytimeen. Maan sisäinen ko ostumus on meille elintärkeä. Planeetalla on nimittäin jatkuvan radioaktiivisen hajoamisen ansiosta sula rauta-nikkeli-ydin, joka saa aikaan voimakkaan magneett ikentän, mikä suojaa elämää vaaralliselta säteilyltä sekä Auringosta tulevalta s uurienergiseltä hiukkaspommitukselta. Seuraava osa vaippa, on noin 3000 kilometriä paksu. Vaipan ainesosia ei tarkalle en tiedetä, mutta sen arvellaan olevan pääosin kovaa, kiinteätä ainetta. Keskell ä on maan ydin, jonka säde on noin puolet Maapallon säteestä, eli 3300 kilometri ä. Se on jaettavissa kahteen osaan, sulaan ja jähmeään ytimeen. Maan sisäinen ko ostumus on meille elintärkeä. Planeetalla on nimittäin jatkuvan radioaktiivisen hajoamisen ansiosta sula rauta-nikkeli-ydin, joka saa aikaan voimakkaan magneett ikentän, mikä suojaa elämää vaaralliselta säteilyltä sekä Auringosta tulevalta s uurienergiseltä hiukkaspommitukselta.
Ajankohtaisten tapahtumien historiallisia juuria tarkastelemalla liitetään opisk eltavat sisällöt yhteiskuntaopin keskeisiin käsitteisiin. Oppiaineiden tavoittei den kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi erila isten ikätasolle sopivien ensi- ja toisen käden lähteiden tutkimista sekä avoimi en oppimisympäristöjen käyttöä historiallisissa tutkimustehtävissä. Tavoitteena on kannustaa oppilaita omien tulkintojen tekemiseen ja eriävien tulkintojen arvi oimiseen. Ajankohtaisten tapahtumien historiallisia juuria tarkastelemalla liitetään opisk eltavat sisällöt yhteiskuntaopin keskeisiin käsitteisiin. Oppiaineiden tavoittei den kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi erila isten ikätasolle sopivien ensi- ja toisen käden lähteiden tutkimista sekä avoimi en oppimisympäristöjen käyttöä historiallisissa tutkimustehtävissä. Tavoitteena on kannustaa oppilaita omien tulkintojen tekemiseen ja eriävien tulkintojen arvi oimiseen.
Systeemin käytännöllisyys tulee ilmi silloin, kun koodeja luokitellaan. Digitaal isen koodin yksiköt ovat selvästi toisistaan erottuvia, jonka vuoksi ne ovat use in helpommin ymmärrettäviä. Analoginen koodi puolestaan toimii jatkumolla ja luo nnon koodit ovat usein tässä mielessä analogisia. Fiske käyttää esimerkkinä tans sia, jossa käytetään hyväksi eleitä, asentoja ja tanssijoiden keskinäistä etäisy yttä. Niitä on hankala erottaa toisistaan täsmällisesti ja mitattavasti, mikä te kee niistä analogisia. Systeemin käytännöllisyys tulee ilmi silloin, kun koodeja luokitellaan. Digitaal isen koodin yksiköt ovat selvästi toisistaan erottuvia, jonka vuoksi ne ovat use in helpommin ymmärrettäviä. Analoginen koodi puolestaan toimii jatkumolla ja luo nnon koodit ovat usein tässä mielessä analogisia. Fiske käyttää esimerkkinä tans sia, jossa käytetään hyväksi eleitä, asentoja ja tanssijoiden keskinäistä etäisy yttä. Niitä on hankala erottaa toisistaan täsmällisesti ja mitattavasti, mikä te kee niistä analogisia.
 End of changes. 1 change blocks. 
1 lines changed or deleted 1 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)