"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "data/da.words" between
klavaro-3.03.tar.bz2 and klavaro-3.04.tar.bz2

About: Klavaro is a touch typing tutor program.

da.words  (klavaro-3.03.tar.bz2):da.words  (klavaro-3.04.tar.bz2)
skipping to change at line 1083 skipping to change at line 1083
hvid hvid
mælkesaft mælkesaft
Bladene Bladene
er er
for for
det det
meste meste
enkle enkle
tilsyneladende tilsyneladende
med med
ét et
akselblad akselblad
som som
dog dog
i i
virkeligheden virkeligheden
er er
to to
sammenvoksede sammenvoksede
Dette Dette
sammenvoksede sammenvoksede
 End of changes. 1 change blocks. 
1 lines changed or deleted 1 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)