"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "lang/main-sk.json" between
jitsi-meet-5584.tar.gz and jitsi-meet-5586.tar.gz

About: Jitsi Meet allows secure, flexible, and scalable video conferencing.

main-sk.json  (jitsi-meet-5584):main-sk.json  (jitsi-meet-5586)
skipping to change at line 556 skipping to change at line 556
"disconnected": "Odpojený", "disconnected": "Odpojený",
"expired": "Vypršaní", "expired": "Vypršaní",
"ignored": "Ignorovaný", "ignored": "Ignorovaný",
"initializingCall": "Volanie je inicializované...", "initializingCall": "Volanie je inicializované...",
"invited": "Pozvať", "invited": "Pozvať",
"rejected": "Zložiť", "rejected": "Zložiť",
"ringing": "Zvoní..." "ringing": "Zvoní..."
}, },
"profile": { "profile": {
"setDisplayNameLabel": "Nastavte si meno", "setDisplayNameLabel": "Nastavte si meno",
"setEmailInput": "Zadajte e-mail", "setEmailInput": "Zadajte email",
"setEmailLabel": "Nastavte si email vašeho gravataru", "setEmailLabel": "Nastavte si email vašeho gravataru",
"title": "Profil" "title": "Profil"
}, },
"raisedHand": "Chcel by som hovoriť", "raisedHand": "Chcel by som hovoriť",
"recording": { "recording": {
"limitNotificationDescriptionWeb": "Nahrávanie je obmedzené na {{limit}} minút. Pre neobmedzené nahrávanie skúste <a href={{url}} rel='noopener noreferr er' target='_blank'>{{app}}</a>.", "limitNotificationDescriptionWeb": "Nahrávanie je obmedzené na {{limit}} minút. Pre neobmedzené nahrávanie skúste <a href={{url}} rel='noopener noreferr er' target='_blank'>{{app}}</a>.",
"limitNotificationDescriptionNative": "Nahrávanie je obmedzené na {{limi t}} minút. Pre neobmedzené nahrávanie skúste <3>{{app}}</3>.", "limitNotificationDescriptionNative": "Nahrávanie je obmedzené na {{limi t}} minút. Pre neobmedzené nahrávanie skúste <3>{{app}}</3>.",
"authDropboxText": "Nahrať na Dropbox", "authDropboxText": "Nahrať na Dropbox",
"availableSpace": "Dostupná kapacita {{spaceLeft}} MB (ca. {{duration}} minút nahrávania)", "availableSpace": "Dostupná kapacita {{spaceLeft}} MB (ca. {{duration}} minút nahrávania)",
"beta": "BETA", "beta": "BETA",
skipping to change at line 637 skipping to change at line 637
"alertCancel": "Zrušiť", "alertCancel": "Zrušiť",
"alertTitle": "Upozornenie", "alertTitle": "Upozornenie",
"alertURLText": "Zadaná serverová URL je neplatná", "alertURLText": "Zadaná serverová URL je neplatná",
"buildInfoSection": "informácie o kompilácií", "buildInfoSection": "informácie o kompilácií",
"conferenceSection": "Konferencia", "conferenceSection": "Konferencia",
"disableCallIntegration": "Deaktivovať integráciu s natívnymi volaniami" , "disableCallIntegration": "Deaktivovať integráciu s natívnymi volaniami" ,
"disableP2P": "Deaktivovať mód s koncovými zariadeniami", "disableP2P": "Deaktivovať mód s koncovými zariadeniami",
"disableCrashReporting": "Vypnúť oznamovanie pádov", "disableCrashReporting": "Vypnúť oznamovanie pádov",
"disableCrashReportingWarning": "Naozak chcete vypnúť oznamovanie pádov? Nastavenie bude aktívne po reštartovaní aplikácie.", "disableCrashReportingWarning": "Naozak chcete vypnúť oznamovanie pádov? Nastavenie bude aktívne po reštartovaní aplikácie.",
"displayName": "Ukázať", "displayName": "Ukázať",
"email": "E-mail", "email": "Email",
"header": "Nastavenia", "header": "Nastavenia",
"profileSection": "Profil", "profileSection": "Profil",
"serverURL": "Adresa URL servera", "serverURL": "Adresa URL servera",
"showAdvanced": "Ukázať rozšírené nastavenia", "showAdvanced": "Ukázať rozšírené nastavenia",
"startWithAudioMuted": "Začať so stlmeným zvukom", "startWithAudioMuted": "Začať so stlmeným zvukom",
"startWithVideoMuted": "Začať so vypnutým videom", "startWithVideoMuted": "Začať so vypnutým videom",
"version": "Verzia" "version": "Verzia"
}, },
"share": { "share": {
"dialInfoText": "\n\n=====\n\n Chcete ma zavolať na Vašom telefóne?\n\n{ {{defaultDialInNumber}}}Kliknite na nasledujúci odkaz, aby ste videli vybrané te lefónne čislo na stretnutí\n{{dialInfoPageUrl}}", "dialInfoText": "\n\n=====\n\n Chcete ma zavolať na Vašom telefóne?\n\n{ {{defaultDialInNumber}}}Kliknite na nasledujúci odkaz, aby ste videli vybrané te lefónne čislo na stretnutí\n{{dialInfoPageUrl}}",
skipping to change at line 887 skipping to change at line 887
"helpView": { "helpView": {
"header": "Centrum pomoci" "header": "Centrum pomoci"
}, },
"lobby": { "lobby": {
"knockingParticipantList": "Zoznam čakajúcich účastníkov", "knockingParticipantList": "Zoznam čakajúcich účastníkov",
"allow": "Povoliť", "allow": "Povoliť",
"backToKnockModeButton": "Žiadne heslo, požiadať o vstup", "backToKnockModeButton": "Žiadne heslo, požiadať o vstup",
"dialogTitle": "Čakáreň", "dialogTitle": "Čakáreň",
"disableDialogContent": "Čakáreň je zapnutá. Táto funkcia zabezpečuje, ž e do konferencie nemôžu vstúpiť neželaní účastníci. Chcete ju vypnúť?", "disableDialogContent": "Čakáreň je zapnutá. Táto funkcia zabezpečuje, ž e do konferencie nemôžu vstúpiť neželaní účastníci. Chcete ju vypnúť?",
"disableDialogSubmit": "Vypnúť", "disableDialogSubmit": "Vypnúť",
"emailField": "Zadajte vašu e-mailovú adresu", "emailField": "Zadajte vašu emailovú adresu",
"enableDialogPasswordField": "Nastaviť heslo (voliteľné)", "enableDialogPasswordField": "Nastaviť heslo (voliteľné)",
"enableDialogSubmit": "Zapnúť", "enableDialogSubmit": "Zapnúť",
"enableDialogText": "Čakáreň umožňuje zabezpečiť konferenciu tým, že úča stníci môžu do konferencie vstúpiť len po schválení moderátorom.", "enableDialogText": "Čakáreň umožňuje zabezpečiť konferenciu tým, že úča stníci môžu do konferencie vstúpiť len po schválení moderátorom.",
"enterPasswordButton": "Zadať heslo do konferencie", "enterPasswordButton": "Zadať heslo do konferencie",
"enterPasswordTitle": "Zadajte heslo pre vstup do konferencie", "enterPasswordTitle": "Zadajte heslo pre vstup do konferencie",
"invalidPassword": "Nesprávne heslo", "invalidPassword": "Nesprávne heslo",
"joiningMessage": "Vstúpite do konferencie, keď niekto schváli vašu žiad osť", "joiningMessage": "Vstúpite do konferencie, keď niekto schváli vašu žiad osť",
"joinWithPasswordMessage": "Vstupujem s heslom...", "joinWithPasswordMessage": "Vstupujem s heslom...",
"joinRejectedMessage": "Vaša žiadosť bola zamietnutá moderátorom.", "joinRejectedMessage": "Vaša žiadosť bola zamietnutá moderátorom.",
"joinTitle": "Vstup do konferencie", "joinTitle": "Vstup do konferencie",
 End of changes. 3 change blocks. 
3 lines changed or deleted 3 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)