"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "lang/main-pl.json" between
jitsi-meet-5584.tar.gz and jitsi-meet-5586.tar.gz

About: Jitsi Meet allows secure, flexible, and scalable video conferencing.

main-pl.json  (jitsi-meet-5584):main-pl.json  (jitsi-meet-5586)
skipping to change at line 727 skipping to change at line 727
"expired": "Wygasły", "expired": "Wygasły",
"ignored": "Zignorowane", "ignored": "Zignorowane",
"initializingCall": "Inicjalizacja połączenia...", "initializingCall": "Inicjalizacja połączenia...",
"invited": "Zaproszony", "invited": "Zaproszony",
"rejected": "Odrzucony", "rejected": "Odrzucony",
"ringing": "Dzwonek..." "ringing": "Dzwonek..."
}, },
"profile": { "profile": {
"avatar": "awatar", "avatar": "awatar",
"setDisplayNameLabel": "Podaj swoją wyświetlaną nazwę", "setDisplayNameLabel": "Podaj swoją wyświetlaną nazwę",
"setEmailInput": "Wprowadź adres e-mail", "setEmailInput": "Wprowadź adres email",
"setEmailLabel": "Ustaw adres poczty elektronicznej swojego Gravatara", "setEmailLabel": "Ustaw adres poczty elektronicznej swojego Gravatara",
"title": "Profil" "title": "Profil"
}, },
"raisedHand": "Chcę coś powiedzieć", "raisedHand": "Chcę coś powiedzieć",
"recording": { "recording": {
"limitNotificationDescriptionWeb": "Ze względu na duże zapotrzebowanie t woje nagrywanie będzie ograniczone do {{limit}} minut. Aby strumieniować bez ogr aniczeń wybróbuj <a href={{url}} rel='noopener noreferrer' target='_blank'>{{app }}</a>.", "limitNotificationDescriptionWeb": "Ze względu na duże zapotrzebowanie t woje nagrywanie będzie ograniczone do {{limit}} minut. Aby strumieniować bez ogr aniczeń wybróbuj <a href={{url}} rel='noopener noreferrer' target='_blank'>{{app }}</a>.",
"limitNotificationDescriptionNative": "Ze względu na duże zapotrzebowani e twoje nagrywanie będzie ograniczone do {{limit}} minut. Aby strumieniować bez ograniczeń wybróbuj <3>{{app}}</3>.", "limitNotificationDescriptionNative": "Ze względu na duże zapotrzebowani e twoje nagrywanie będzie ograniczone do {{limit}} minut. Aby strumieniować bez ograniczeń wybróbuj <3>{{app}}</3>.",
"authDropboxText": "Prześlij na Dropbox", "authDropboxText": "Prześlij na Dropbox",
"availableSpace": "Dostępna przestrzeń: {{spaceLeft}} MB (około {{durati on}} minut nagrania)", "availableSpace": "Dostępna przestrzeń: {{spaceLeft}} MB (około {{durati on}} minut nagrania)",
"beta": "BETA", "beta": "BETA",
skipping to change at line 825 skipping to change at line 825
"alertCancel": "Anuluj", "alertCancel": "Anuluj",
"alertTitle": "Uwaga", "alertTitle": "Uwaga",
"alertURLText": "Wprowadzony adres URL serwera jest nieprawidłowy", "alertURLText": "Wprowadzony adres URL serwera jest nieprawidłowy",
"buildInfoSection": "Informacja o kompilacji", "buildInfoSection": "Informacja o kompilacji",
"conferenceSection": "Konferencja", "conferenceSection": "Konferencja",
"disableCallIntegration": "Wyłącz natywną integrację połczeń tel.", "disableCallIntegration": "Wyłącz natywną integrację połczeń tel.",
"disableP2P": "Wyłącz tryb Peer-To-Peer", "disableP2P": "Wyłącz tryb Peer-To-Peer",
"disableCrashReporting": "Wyłącz raportowanie błędów", "disableCrashReporting": "Wyłącz raportowanie błędów",
"disableCrashReportingWarning": "Czy na pewno chcesz wyłączyć raportowan ie błędów? Ustawienie zacznie funkcjonować po restarcie aplikacji.", "disableCrashReportingWarning": "Czy na pewno chcesz wyłączyć raportowan ie błędów? Ustawienie zacznie funkcjonować po restarcie aplikacji.",
"displayName": "Wyświetlana nazwa", "displayName": "Wyświetlana nazwa",
"email": "E-mail", "email": "Email",
"header": "Ustawienia", "header": "Ustawienia",
"profileSection": "Profil", "profileSection": "Profil",
"serverURL": "Adres URL serwera", "serverURL": "Adres URL serwera",
"showAdvanced": "Pokaż ustawienia zawansowane", "showAdvanced": "Pokaż ustawienia zawansowane",
"startWithAudioMuted": "Rozpocznij z wyciszonym dźwiękiem", "startWithAudioMuted": "Rozpocznij z wyciszonym dźwiękiem",
"startWithVideoMuted": "Rozpocznij z wyłączonym obrazem", "startWithVideoMuted": "Rozpocznij z wyłączonym obrazem",
"version": "Wersja" "version": "Wersja"
}, },
"share": { "share": {
"dialInfoText": "\n\n=====\n\nChcesz wdzwonić się ze swojego telefonu?\n \n{{defaultDialInNumber}}Kliknij w ten link aby zobaczyć numery wdzwaniania na t o spotkanie\n{{dialInfoPageUrl}}", "dialInfoText": "\n\n=====\n\nChcesz wdzwonić się ze swojego telefonu?\n \n{{defaultDialInNumber}}Kliknij w ten link aby zobaczyć numery wdzwaniania na t o spotkanie\n{{dialInfoPageUrl}}",
 End of changes. 2 change blocks. 
2 lines changed or deleted 2 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)