"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "lang/main-cs.json" between
jitsi-meet-5584.tar.gz and jitsi-meet-5586.tar.gz

About: Jitsi Meet allows secure, flexible, and scalable video conferencing.

main-cs.json  (jitsi-meet-5584):main-cs.json  (jitsi-meet-5586)
{ {
"addPeople": { "addPeople": {
"add": "Pozvat", "add": "Pozvat",
"addContacts": "Pozvat vaše kontakty", "addContacts": "Pozvat vaše kontakty",
"copyInvite": "Zkopírovat pozvánku na toto setkání", "copyInvite": "Zkopírovat pozvánku na toto setkání",
"copyLink": "Zkopírovat odkaz na setkání", "copyLink": "Zkopírovat odkaz na setkání",
"copyStream": "Zkopírovat odkaz na živý přenos", "copyStream": "Zkopírovat odkaz na živý přenos",
"countryNotSupported": "Toto místo zatím nepodporujeme.", "countryNotSupported": "Toto místo zatím nepodporujeme.",
"countryReminder": "Voláte mimo USA? Nezapomeňte začít kódem své země!", "countryReminder": "Voláte mimo USA? Nezapomeňte začít kódem své země!",
"defaultEmail": "Vás výchozí e-mail", "defaultEmail": "Vás výchozí email",
"disabled": "Nemůžete pozvat lidi.", "disabled": "Nemůžete pozvat lidi.",
"failedToAdd": "Nepodařilo se přidat účastníky", "failedToAdd": "Nepodařilo se přidat účastníky",
"footerText": "Vytáčení je zakázáno.", "footerText": "Vytáčení je zakázáno.",
"googleEmail": "E-mail Google", "googleEmail": "Email Google",
"inviteMoreHeader": "Jste v setkání sám/sama", "inviteMoreHeader": "Jste v setkání sám/sama",
"inviteMoreMailSubject": "Přidejte se k setkání {{appName}}", "inviteMoreMailSubject": "Přidejte se k setkání {{appName}}",
"inviteMorePrompt": "Pozvat další lidi", "inviteMorePrompt": "Pozvat další lidi",
"linkCopied": "Odkaz se zkopíroval do schránky", "linkCopied": "Odkaz se zkopíroval do schránky",
"loading": "Hledání lidí a telefonních čísel", "loading": "Hledání lidí a telefonních čísel",
"loadingNumber": "Ověření telefonního čísla", "loadingNumber": "Ověření telefonního čísla",
"loadingPeople": "Hledání lidí pro pozvání", "loadingPeople": "Hledání lidí pro pozvání",
"noResults": "Žádné odpovídající výsledky vyhledávání", "noResults": "Žádné odpovídající výsledky vyhledávání",
"noValidNumbers": "Zadejte telefonní číslo", "noValidNumbers": "Zadejte telefonní číslo",
"outlookEmail": "E-mail Outlook", "outlookEmail": "Email Outlook",
"searchNumbers": "Přidat telefonní čísla", "searchNumbers": "Přidat telefonní čísla",
"searchPeople": "Hledat lidi", "searchPeople": "Hledat lidi",
"searchPeopleAndNumbers": "Hledat lidi nebo přidat jejich telefonní čísl a", "searchPeopleAndNumbers": "Hledat lidi nebo přidat jejich telefonní čísl a",
"shareInvite": "Sdílet pozvánku na setkání", "shareInvite": "Sdílet pozvánku na setkání",
"shareLink": "Pozvěte ostatní tak, že jim pošlete odkaz na setkání", "shareLink": "Pozvěte ostatní tak, že jim pošlete odkaz na setkání",
"shareStream": "Sdílet odkaz na živý přenos", "shareStream": "Sdílet odkaz na živý přenos",
"telephone": "Telefonní číslo: {{number}}", "telephone": "Telefonní číslo: {{number}}",
"title": "Pozvěte lidi na toto setkání", "title": "Pozvěte lidi na toto setkání",
"yahooEmail": "E-mail Yahoo" "yahooEmail": "Email Yahoo"
}, },
"audioDevices": { "audioDevices": {
"bluetooth": "Bluetooth", "bluetooth": "Bluetooth",
"headphones": "Sluchátka", "headphones": "Sluchátka",
"none": "Nejsou k dispozici žádná zvuková zařízení", "none": "Nejsou k dispozici žádná zvuková zařízení",
"phone": "Telefon", "phone": "Telefon",
"speaker": "Reproduktor" "speaker": "Reproduktor"
}, },
"audioOnly": { "audioOnly": {
"audioOnly": "Nízká přenosová rychlost" "audioOnly": "Nízká přenosová rychlost"
skipping to change at line 465 skipping to change at line 465
"streamIdHelp": "Co je tohle?", "streamIdHelp": "Co je tohle?",
"unavailableTitle": "Živý přenos není dostupný", "unavailableTitle": "Živý přenos není dostupný",
"youtubeTerms": "Podmínky používání YouTube" "youtubeTerms": "Podmínky používání YouTube"
}, },
"lobby": { "lobby": {
"allow": "Povolit", "allow": "Povolit",
"backToKnockModeButton": "Žádné heslo, místo toho požádat o přijetí", "backToKnockModeButton": "Žádné heslo, místo toho požádat o přijetí",
"dialogTitle": "Mód předsálí", "dialogTitle": "Mód předsálí",
"disableDialogContent": "Je zapnutý mód předsálí. Zajišťuje, aby do setk ání nemohli vstoupit nežádoucí účastníci. Chcete jej vypnout?", "disableDialogContent": "Je zapnutý mód předsálí. Zajišťuje, aby do setk ání nemohli vstoupit nežádoucí účastníci. Chcete jej vypnout?",
"disableDialogSubmit": "Vypnout", "disableDialogSubmit": "Vypnout",
"emailField": "Zadejte svoje e-mailovou adresu", "emailField": "Zadejte svoje emailovou adresu",
"enableDialogPasswordField": "Nastavte heslo (volitelně)", "enableDialogPasswordField": "Nastavte heslo (volitelně)",
"enableDialogSubmit": "Zapnout", "enableDialogSubmit": "Zapnout",
"enableDialogText": "Mód předsálí vám umožňuje zabezpečit setkání tím, ž e se lidé mohou připojit až po formálním schválení moderátorem.", "enableDialogText": "Mód předsálí vám umožňuje zabezpečit setkání tím, ž e se lidé mohou připojit až po formálním schválení moderátorem.",
"enterPasswordButton": "Zadat heslo setkání", "enterPasswordButton": "Zadat heslo setkání",
"enterPasswordTitle": "Zadejte heslo pro připojení se k setkání", "enterPasswordTitle": "Zadejte heslo pro připojení se k setkání",
"invalidPassword": "Chybné heslo", "invalidPassword": "Chybné heslo",
"joinRejectedMessage": "Moderátor zamítl vaši žádost o připojení.", "joinRejectedMessage": "Moderátor zamítl vaši žádost o připojení.",
"joinTitle": "Vstoupit do setkání", "joinTitle": "Vstoupit do setkání",
"joinWithPasswordMessage": "Pokus o připojení pomocí hesla, prosím čekej te…", "joinWithPasswordMessage": "Pokus o připojení pomocí hesla, prosím čekej te…",
"joiningMessage": "K setkání se připojíte, až někdo přijme vaši žádost", "joiningMessage": "K setkání se připojíte, až někdo přijme vaši žádost",
skipping to change at line 640 skipping to change at line 640
"disconnected": "Odpojeno", "disconnected": "Odpojeno",
"expired": "Spojení vypršelo", "expired": "Spojení vypršelo",
"ignored": "Spojení ignorováno", "ignored": "Spojení ignorováno",
"initializingCall": "Nastavuji hovor...", "initializingCall": "Nastavuji hovor...",
"invited": "Pozván", "invited": "Pozván",
"rejected": "Odmítnuto", "rejected": "Odmítnuto",
"ringing": "Zvoní..." "ringing": "Zvoní..."
}, },
"profile": { "profile": {
"setDisplayNameLabel": "Nastavte si jméno", "setDisplayNameLabel": "Nastavte si jméno",
"setEmailInput": "Zadejte e-mail", "setEmailInput": "Zadejte email",
"setEmailLabel": "Nastavte si e-mail vašeho Gravataru", "setEmailLabel": "Nastavte si email vašeho Gravataru",
"title": "Profil" "title": "Profil"
}, },
"raisedHand": "Chtěl(a) bych mluvit", "raisedHand": "Chtěl(a) bych mluvit",
"recording": { "recording": {
"authDropboxText": "Nahrát na Dropbox", "authDropboxText": "Nahrát na Dropbox",
"availableSpace": "Dostupný prostor: {{spaceLeft}} MB (přibližně {{durat ion}} minut záznamu)", "availableSpace": "Dostupný prostor: {{spaceLeft}} MB (přibližně {{durat ion}} minut záznamu)",
"beta": "BETA", "beta": "BETA",
"busy": "Snažíme se uvolnit zdroje pro nahrávání. Zkuste to prosím znovu za pár minut.", "busy": "Snažíme se uvolnit zdroje pro nahrávání. Zkuste to prosím znovu za pár minut.",
"busyTitle": "Nahrávací zdroje jsou zaneprázdněné", "busyTitle": "Nahrávací zdroje jsou zaneprázdněné",
"error": "Nahrávání selhalo. Zkuste to prosím znovu.", "error": "Nahrávání selhalo. Zkuste to prosím znovu.",
skipping to change at line 721 skipping to change at line 721
"alertOk": "OK", "alertOk": "OK",
"alertTitle": "Varování", "alertTitle": "Varování",
"alertURLText": "Adresa URL k serveru je neplatná", "alertURLText": "Adresa URL k serveru je neplatná",
"buildInfoSection": "Informace o sestavení", "buildInfoSection": "Informace o sestavení",
"conferenceSection": "Konference", "conferenceSection": "Konference",
"disableCallIntegration": "Vypnout integraci nativních hovorů", "disableCallIntegration": "Vypnout integraci nativních hovorů",
"disableCrashReporting": "Vypnout hlášení o pádu", "disableCrashReporting": "Vypnout hlášení o pádu",
"disableCrashReportingWarning": "Určitě chcete vypnout hlášení o pádu? N astavení se uplatní, až restartujete aplikaci.", "disableCrashReportingWarning": "Určitě chcete vypnout hlášení o pádu? N astavení se uplatní, až restartujete aplikaci.",
"disableP2P": "Vypnout mód Peer-To-Peer", "disableP2P": "Vypnout mód Peer-To-Peer",
"displayName": "Zobrazované jméno", "displayName": "Zobrazované jméno",
"email": "E-mail", "email": "Email",
"header": "Nastavení", "header": "Nastavení",
"profileSection": "Profil", "profileSection": "Profil",
"serverURL": "URL serveru", "serverURL": "URL serveru",
"showAdvanced": "Zobrazit pokročilá nastavení", "showAdvanced": "Zobrazit pokročilá nastavení",
"startWithAudioMuted": "Začít se ztišeným zvukem", "startWithAudioMuted": "Začít se ztišeným zvukem",
"startWithVideoMuted": "Začít s vypnutým videem", "startWithVideoMuted": "Začít s vypnutým videem",
"version": "Verze" "version": "Verze"
}, },
"share": { "share": {
"dialInfoText": "\n\n=====\n\nChcete se připojit jen vytočením po telefo nu?\n\n{{defaultDialInNumber}}Klikněte na tento odkaz pro telefonní čísla k tomu to setkání\n{{dialInfoPageUrl}}", "dialInfoText": "\n\n=====\n\nChcete se připojit jen vytočením po telefo nu?\n\n{{defaultDialInNumber}}Klikněte na tento odkaz pro telefonní čísla k tomu to setkání\n{{dialInfoPageUrl}}",
 End of changes. 7 change blocks. 
8 lines changed or deleted 8 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)