"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "packages/hoppscotch-app/locales/sv.json" between
hoppscotch-2.2.1.tar.gz and hoppscotch-3.0.0.tar.gz

About: Hoppscotch is a light-weight, web based API development suite.

sv.json  (hoppscotch-2.2.1):sv.json  (hoppscotch-3.0.0)
{ {
"action": { "action": {
"autoscroll": "Autoscroll",
"cancel": "Annullera", "cancel": "Annullera",
"choose_file": "Välj en fil", "choose_file": "Välj en fil",
"clear": "Klar", "clear": "Klar",
"clear_all": "Rensa alla", "clear_all": "Rensa alla",
"close": "Close",
"connect": "Ansluta", "connect": "Ansluta",
"copy": "Kopiera", "copy": "Kopiera",
"delete": "Radera", "delete": "Radera",
"disconnect": "Koppla ifrån", "disconnect": "Koppla ifrån",
"dismiss": "Avfärda", "dismiss": "Avfärda",
"dont_save": "Don't save",
"download_file": "Nedladdning fil", "download_file": "Nedladdning fil",
"drag_to_reorder": "Drag to reorder",
"duplicate": "Duplicate", "duplicate": "Duplicate",
"edit": "Redigera", "edit": "Redigera",
"filter_response": "Filter response",
"go_back": "Gå tillbaka", "go_back": "Gå tillbaka",
"label": "Märka", "label": "Märka",
"learn_more": "Läs mer", "learn_more": "Läs mer",
"more": "Mer",
"less": "Less", "less": "Less",
"more": "Mer",
"new": "Ny", "new": "Ny",
"no": "Nej", "no": "Nej",
"open_workspace": "Open workspace",
"paste": "Paste",
"prettify": "Försköna", "prettify": "Försköna",
"remove": "Avlägsna", "remove": "Avlägsna",
"restore": "Återställ", "restore": "Återställ",
"save": "Spara", "save": "Spara",
"scroll_to_bottom": "Scroll to bottom",
"scroll_to_top": "Scroll to top",
"search": "Sök", "search": "Sök",
"send": "Skicka", "send": "Skicka",
"start": "Start", "start": "Start",
"stop": "Sluta", "stop": "Sluta",
"to_close": "to close", "to_close": "to close",
"to_navigate": "to navigate", "to_navigate": "to navigate",
"to_select": "to select", "to_select": "to select",
"turn_off": "Stäng av", "turn_off": "Stäng av",
"turn_on": "Sätta på", "turn_on": "Sätta på",
"undo": "Ångra", "undo": "Ångra",
"yes": "Ja" "yes": "Ja"
}, },
"add": { "add": {
"new": "Lägg till ny", "new": "Lägg till ny",
"star": "Lägg till stjärna" "star": "Lägg till stjärna"
}, },
"app": { "app": {
"chat_with_us": "chatta med oss", "chat_with_us": "chatta med oss",
"contact_us": "Kontakta oss", "contact_us": "Kontakta oss",
"copy": "Kopiera", "copy": "Kopiera",
"copy_user_id": "Copy User Auth Token",
"developer_option": "Developer options",
"developer_option_description": "Developer tools which helps in development
and maintenance of Hoppscotch.",
"discord": "Discord",
"documentation": "Dokumentation", "documentation": "Dokumentation",
"github": "GitHub", "github": "GitHub",
"help": "Hjälp, feedback och dokumentation", "help": "Hjälp, feedback och dokumentation",
"home": "Hem", "home": "Hem",
"invite": "Inbjudan", "invite": "Inbjudan",
"invite_description": "I Hoppscotch designade vi ett enkelt och intuitivt gr änssnitt för att skapa och hantera dina API: er. Hoppscotch är ett verktyg som h jälper dig att bygga, testa, dokumentera och dela dina API: er.", "invite_description": "I Hoppscotch designade vi ett enkelt och intuitivt gr änssnitt för att skapa och hantera dina API: er. Hoppscotch är ett verktyg som h jälper dig att bygga, testa, dokumentera och dela dina API: er.",
"invite_your_friends": "Bjud in dina vänner", "invite_your_friends": "Bjud in dina vänner",
"join_discord_community": "Gå med i vår Discord -community", "join_discord_community": "Gå med i vår Discord -community",
"keyboard_shortcuts": "Tangentbordsgenvägar", "keyboard_shortcuts": "Tangentbordsgenvägar",
"name": "Hoppscotch", "name": "Hoppscotch",
"new_version_found": "Ny version hittades. Uppdatera för att uppdatera.", "new_version_found": "Ny version hittades. Uppdatera för att uppdatera.",
"options": "Options",
"proxy_privacy_policy": "Sekretesspolicy för proxy", "proxy_privacy_policy": "Sekretesspolicy för proxy",
"reload": "Ladda om", "reload": "Ladda om",
"search": "Sök", "search": "Sök",
"share": "Dela med sig", "share": "Dela med sig",
"shortcuts": "Genvägar", "shortcuts": "Genvägar",
"spotlight": "Strålkastare", "spotlight": "Strålkastare",
"status": "Status", "status": "Status",
"status_description": "Check the status of the website",
"terms_and_privacy": "Villkor och sekretess", "terms_and_privacy": "Villkor och sekretess",
"twitter": "Twitter", "twitter": "Twitter",
"type_a_command_search": "Skriv ett kommando eller sök ...", "type_a_command_search": "Skriv ett kommando eller sök ...",
"we_use_cookies": "Vi använder cookies", "we_use_cookies": "Vi använder cookies",
"whats_new": "Vad är nytt?", "whats_new": "Vad är nytt?",
"wiki": "Wiki" "wiki": "Wiki"
}, },
"auth": { "auth": {
"account_exists": "Kontot finns med olika uppgifter - Logga in för att länka båda kontona", "account_exists": "Kontot finns med olika uppgifter - Logga in för att länka båda kontona",
"all_sign_in_options": "Alla inloggningsalternativ", "all_sign_in_options": "Alla inloggningsalternativ",
"continue_with_email": "Fortsätt med e -post", "continue_with_email": "Fortsätt med e -post",
"continue_with_github": "Fortsätt med GitHub", "continue_with_github": "Fortsätt med GitHub",
"continue_with_google": "Fortsätt med Google", "continue_with_google": "Fortsätt med Google",
"continue_with_microsoft": "Continue with Microsoft",
"email": "E-post", "email": "E-post",
"logged_out": "Utloggad", "logged_out": "Utloggad",
"login": "Logga in", "login": "Logga in",
"login_success": "Loggade in", "login_success": "Loggade in",
"login_to_hoppscotch": "Logga in på Hoppscotch", "login_to_hoppscotch": "Logga in på Hoppscotch",
"logout": "Logga ut", "logout": "Logga ut",
"re_enter_email": "Ange e-post igen", "re_enter_email": "Ange e-post igen",
"send_magic_link": "Skicka en magisk länk", "send_magic_link": "Skicka en magisk länk",
"sync": "Synkronisera", "sync": "Synkronisera",
"we_sent_magic_link": "Vi skickade en magisk länk till dig!", "we_sent_magic_link": "Vi skickade en magisk länk till dig!",
skipping to change at line 105 skipping to change at line 121
"token": "Tecken", "token": "Tecken",
"type": "Godkännande typ", "type": "Godkännande typ",
"username": "Användarnamn" "username": "Användarnamn"
}, },
"collection": { "collection": {
"created": "Samlingen skapad", "created": "Samlingen skapad",
"edit": "Redigera samling", "edit": "Redigera samling",
"invalid_name": "Ange ett giltigt namn för samlingen", "invalid_name": "Ange ett giltigt namn för samlingen",
"my_collections": "Mina samlingar", "my_collections": "Mina samlingar",
"name": "Min nya samling", "name": "Min nya samling",
"name_length_insufficient": "Collection name should be at least 3 characters long",
"new": "Ny kollektion", "new": "Ny kollektion",
"renamed": "Samling bytt namn", "renamed": "Samling bytt namn",
"request_in_use": "Request in use", "request_in_use": "Request in use",
"save_as": "Spara som", "save_as": "Spara som",
"select": "Välj en samling", "select": "Välj en samling",
"select_location": "Välj plats", "select_location": "Välj plats",
"select_team": "Välj ett lag", "select_team": "Välj ett lag",
"team_collections": "Lagsamlingar" "team_collections": "Lagsamlingar"
}, },
"confirm": { "confirm": {
"exit_team": "Are you sure you want to leave this team?", "exit_team": "Are you sure you want to leave this team?",
"logout": "Är du säker på att du vill logga ut?", "logout": "Är du säker på att du vill logga ut?",
"remove_collection": "Är du säker på att du vill radera denna samling perman ent?", "remove_collection": "Är du säker på att du vill radera denna samling perman ent?",
"remove_environment": "Är du säker på att du vill ta bort den här miljön per manent?", "remove_environment": "Är du säker på att du vill ta bort den här miljön per manent?",
"remove_folder": "Är du säker på att du vill ta bort den här mappen permanen t?", "remove_folder": "Är du säker på att du vill ta bort den här mappen permanen t?",
"remove_history": "Är du säker på att du vill radera all historik permanent? ", "remove_history": "Är du säker på att du vill radera all historik permanent? ",
"remove_request": "Är du säker på att du vill radera denna begäran permanent ?", "remove_request": "Är du säker på att du vill radera denna begäran permanent ?",
"remove_team": "Är du säker på att du vill ta bort det här laget?", "remove_team": "Är du säker på att du vill ta bort det här laget?",
"remove_telemetry": "Är du säker på att du vill välja bort telemetri?", "remove_telemetry": "Är du säker på att du vill välja bort telemetri?",
"request_change": "Are you sure you want to discard current request, unsaved changes will be lost.",
"sync": "Är du säker på att du vill synkronisera den här arbetsytan?" "sync": "Är du säker på att du vill synkronisera den här arbetsytan?"
}, },
"count": { "count": {
"header": "Rubrik {count}", "header": "Rubrik {count}",
"message": "Meddelande {count}", "message": "Meddelande {count}",
"parameter": "Parameter {count}", "parameter": "Parameter {count}",
"protocol": "Protokoll {count}", "protocol": "Protokoll {count}",
"value": "Värde {count}", "value": "Värde {count}",
"variable": "Variabel {count}" "variable": "Variabel {count}"
}, },
skipping to change at line 156 skipping to change at line 174
"folder": "Mappen är tom", "folder": "Mappen är tom",
"headers": "Denna begäran har inga rubriker", "headers": "Denna begäran har inga rubriker",
"history": "Historien är tom", "history": "Historien är tom",
"invites": "Invite list is empty", "invites": "Invite list is empty",
"members": "Teamet är tomt", "members": "Teamet är tomt",
"parameters": "Denna begäran har inga parametrar", "parameters": "Denna begäran har inga parametrar",
"pending_invites": "There are no pending invites for this team", "pending_invites": "There are no pending invites for this team",
"profile": "Login in to view your profile", "profile": "Login in to view your profile",
"protocols": "Protokoll är tomma", "protocols": "Protokoll är tomma",
"schema": "Anslut till en GraphQL -slutpunkt", "schema": "Anslut till en GraphQL -slutpunkt",
"shortcodes": "Shortcodes are empty",
"team_name": "Lagets namn är tomt", "team_name": "Lagets namn är tomt",
"teams": "Lag är tomma", "teams": "Lag är tomma",
"tests": "Det finns inga tester för denna begäran" "tests": "Det finns inga tester för denna begäran"
}, },
"environment": { "environment": {
"add_to_global": "Add to Global",
"added": "Environment addition",
"create_new": "Skapa ny miljö", "create_new": "Skapa ny miljö",
"created": "Environment created",
"deleted": "Environment deletion",
"edit": "Redigera miljö", "edit": "Redigera miljö",
"invalid_name": "Ange ett giltigt namn på miljön", "invalid_name": "Ange ett giltigt namn på miljön",
"nested_overflow": "nested environment variables are limited to 10 levels",
"new": "Ny miljö", "new": "Ny miljö",
"no_environment": "Ingen miljö", "no_environment": "Ingen miljö",
"no_environment_description": "No environments were selected. Choose what to do with the following variables.",
"select": "Välj miljö", "select": "Välj miljö",
"title": "Miljöer", "title": "Miljöer",
"updated": "Environment updation",
"variable_list": "Variabel lista" "variable_list": "Variabel lista"
}, },
"error": { "error": {
"browser_support_sse": "Den här webbläsaren verkar inte ha stöd för Server S ent Events.", "browser_support_sse": "Den här webbläsaren verkar inte ha stöd för Server S ent Events.",
"check_console_details": "Kontrollera konsolloggen för mer information.", "check_console_details": "Kontrollera konsolloggen för mer information.",
"curl_invalid_format": "cURL är inte korrekt formaterad", "curl_invalid_format": "cURL är inte korrekt formaterad",
"empty_req_name": "Tom förfrågningsnamn", "empty_req_name": "Tom förfrågningsnamn",
"f12_details": "(F12 för detaljer)", "f12_details": "(F12 för detaljer)",
"gql_prettify_invalid_query": "Det gick inte att pryda en ogiltig fråga, lös a frågesyntaxfel och försök igen", "gql_prettify_invalid_query": "Det gick inte att pryda en ogiltig fråga, lös a frågesyntaxfel och försök igen",
"incomplete_config_urls": "Incomplete configuration URLs",
"incorrect_email": "Incorrect email", "incorrect_email": "Incorrect email",
"invalid_link": "Invalid link", "invalid_link": "Invalid link",
"invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.", "invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.",
"json_parsing_failed": "Invalid JSON",
"json_prettify_invalid_body": "Det gick inte att pryda en ogiltig kropp, lös a json -syntaxfel och försök igen", "json_prettify_invalid_body": "Det gick inte att pryda en ogiltig kropp, lös a json -syntaxfel och försök igen",
"network_error": "There seems to be a network error. Please try again.", "network_error": "There seems to be a network error. Please try again.",
"network_fail": "Det gick inte att skicka förfrågan", "network_fail": "Det gick inte att skicka förfrågan",
"no_duration": "Ingen varaktighet", "no_duration": "Ingen varaktighet",
"no_results_found": "No matches found",
"page_not_found": "This page could not be found",
"script_fail": "Det gick inte att köra skriptet för förhandsbegäran", "script_fail": "Det gick inte att köra skriptet för förhandsbegäran",
"something_went_wrong": "Något gick fel" "something_went_wrong": "Något gick fel",
"test_script_fail": "Could not execute post-request script"
}, },
"export": { "export": {
"as_json": "Exportera som JSON", "as_json": "Exportera som JSON",
"create_secret_gist": "Skapa hemlig Gist", "create_secret_gist": "Skapa hemlig Gist",
"gist_created": "Gist skapad", "gist_created": "Gist skapad",
"require_github": "Logga in med GitHub för att skapa hemlig information" "require_github": "Logga in med GitHub för att skapa hemlig information",
"title": "Export"
}, },
"folder": { "folder": {
"created": "Mapp skapad", "created": "Mapp skapad",
"edit": "Redigera mapp", "edit": "Redigera mapp",
"invalid_name": "Ange ett namn på mappen", "invalid_name": "Ange ett namn på mappen",
"name_length_insufficient": "Folder name should be at least 3 characters lon g",
"new": "Ny mapp", "new": "Ny mapp",
"renamed": "Mappen har bytt namn" "renamed": "Mappen har bytt namn"
}, },
"graphql": { "graphql": {
"mutations": "Mutationer", "mutations": "Mutationer",
"schema": "Schema", "schema": "Schema",
"subscriptions": "Prenumerationer" "subscriptions": "Prenumerationer"
}, },
"header": { "header": {
"account": "konto",
"install_pwa": "Installera app", "install_pwa": "Installera app",
"login": "Logga in", "login": "Logga in",
"save_workspace": "Spara min arbetsyta" "save_workspace": "Spara min arbetsyta"
}, },
"helpers": { "helpers": {
"authorization": "Auktoriseringsrubriken genereras automatiskt när du skicka r begäran.", "authorization": "Auktoriseringsrubriken genereras automatiskt när du skicka r begäran.",
"generate_documentation_first": "Skapa dokumentation först", "generate_documentation_first": "Skapa dokumentation först",
"network_fail": "Det gick inte att nå API -slutpunkten. Kontrollera din nätv erksanslutning och försök igen.", "network_fail": "Det gick inte att nå API -slutpunkten. Kontrollera din nätv erksanslutning och försök igen.",
"offline": "Du verkar vara offline. Data i denna arbetsyta är kanske inte up pdaterad.", "offline": "Du verkar vara offline. Data i denna arbetsyta är kanske inte up pdaterad.",
"offline_short": "Du verkar vara offline.", "offline_short": "Du verkar vara offline.",
"post_request_tests": "Testskript skrivs i JavaScript och körs efter att sva ret har mottagits.", "post_request_tests": "Testskript skrivs i JavaScript och körs efter att sva ret har mottagits.",
"pre_request_script": "Skript för förfrågan skrivs i JavaScript och körs inn an begäran skickas.", "pre_request_script": "Skript för förfrågan skrivs i JavaScript och körs inn an begäran skickas.",
"script_fail": "Det verkar finnas ett fel i skriptet för förhandsbegäran. Ko ntrollera felet nedan och fixa skriptet därefter.", "script_fail": "Det verkar finnas ett fel i skriptet för förhandsbegäran. Ko ntrollera felet nedan och fixa skriptet därefter.",
"test_script_fail": "There seems to be an error with test script. Please fix the errors and run tests again",
"tests": "Skriv ett testskript för att automatisera felsökning." "tests": "Skriv ett testskript för att automatisera felsökning."
}, },
"hide": { "hide": {
"collection": "Collapse Collection Panel",
"more": "Dölj mer", "more": "Dölj mer",
"preview": "Dölj förhandsgranskning", "preview": "Dölj förhandsgranskning",
"sidebar": "Dölj sidofältet" "sidebar": "Dölj sidofältet"
}, },
"import": { "import": {
"collections": "Importera samlingar", "collections": "Importera samlingar",
"curl": "Importera cURL", "curl": "Importera cURL",
"failed": "Importen misslyckades", "failed": "Importen misslyckades",
"from_gist": "Importera från Gist", "from_gist": "Importera från Gist",
"from_gist_description": "Import from Gist URL", "from_gist_description": "Import from Gist URL",
"from_insomnia": "Import from Insomnia", "from_insomnia": "Import from Insomnia",
"from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection", "from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"from_my_collections": "Importera från Mina samlingar", "from_my_collections": "Importera från Mina samlingar",
"from_my_collections_description": "Import from My Collections file", "from_my_collections_description": "Import from My Collections file",
"from_openapi": "Import from OpenAPI", "from_openapi": "Import from OpenAPI",
"from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)", "from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)",
"from_postman": "Import from Postman", "from_postman": "Import from Postman",
"from_postman_description": "Import from Postman collection", "from_postman_description": "Import from Postman collection",
"from_url": "Import from URL", "from_url": "Import from URL",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"gist_url": "Ange Gist URL", "gist_url": "Ange Gist URL",
"import_from_url_invalid_fetch": "Couldn't get data from the url",
"import_from_url_invalid_file_format": "Error while importing collections",
"import_from_url_invalid_type": "Unsupported type. accepted values are 'hopp
scotch', 'openapi', 'postman', 'insomnia'",
"import_from_url_success": "Collections Imported",
"json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile", "json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile",
"title": "Importera" "title": "Importera"
}, },
"layout": { "layout": {
"collapse_collection": "Collapse or Expand Collections",
"collapse_sidebar": "Collapse or Expand the sidebar",
"column": "Vertical layout", "column": "Vertical layout",
"name": "Layout",
"row": "Horizontal layout", "row": "Horizontal layout",
"zen_mode": "Zen -läge" "zen_mode": "Zen -läge"
}, },
"modal": { "modal": {
"collections": "Samlingar", "collections": "Samlingar",
"confirm": "Bekräfta", "confirm": "Bekräfta",
"edit_request": "Redigera begäran", "edit_request": "Redigera begäran",
"import_export": "Import Export" "import_export": "Import Export"
}, },
"mqtt": { "mqtt": {
skipping to change at line 308 skipping to change at line 349
}, },
"remove": { "remove": {
"star": "Ta bort stjärnan" "star": "Ta bort stjärnan"
}, },
"request": { "request": {
"added": "Begäran har lagts till", "added": "Begäran har lagts till",
"authorization": "Tillstånd", "authorization": "Tillstånd",
"body": "Begär organ", "body": "Begär organ",
"choose_language": "Välj språk", "choose_language": "Välj språk",
"content_type": "Innehållstyp", "content_type": "Innehållstyp",
"content_type_titles": {
"others": "Others",
"structured": "Structured",
"text": "Text"
},
"copy_link": "Kopiera länk", "copy_link": "Kopiera länk",
"duration": "Varaktighet", "duration": "Varaktighet",
"enter_curl": "Ange cURL", "enter_curl": "Ange cURL",
"generate_code": "Generera kod", "generate_code": "Generera kod",
"generated_code": "Genererad kod", "generated_code": "Genererad kod",
"header_list": "Rubriklista", "header_list": "Rubriklista",
"invalid_name": "Ange ett namn på begäran", "invalid_name": "Ange ett namn på begäran",
"method": "Metod", "method": "Metod",
"name": "Begär namn", "name": "Begär namn",
"new": "New Request",
"override": "Override",
"override_help": "Set <xmp>Content-Type</xmp> in Headers",
"overriden": "Overridden",
"parameter_list": "Frågeparametrar", "parameter_list": "Frågeparametrar",
"parameters": "Parametrar", "parameters": "Parametrar",
"path": "Väg",
"payload": "Nyttolast", "payload": "Nyttolast",
"query": "Fråga", "query": "Fråga",
"raw_body": "Raw Request Body", "raw_body": "Raw Request Body",
"renamed": "Begäran bytt namn", "renamed": "Begäran bytt namn",
"run": "Springa", "run": "Springa",
"save": "Spara", "save": "Spara",
"save_as": "Spara som", "save_as": "Spara som",
"saved": "Begäran sparad", "saved": "Begäran sparad",
"share": "Dela med sig", "share": "Dela med sig",
"share_description": "Share Hoppscotch with your friends",
"title": "Begäran", "title": "Begäran",
"type": "Typ av förfrågan", "type": "Typ av förfrågan",
"url": "URL", "url": "URL",
"variables": "Variabler" "variables": "Variabler",
"view_my_links": "View my links"
}, },
"response": { "response": {
"body": "Svarskommitté", "body": "Svarskommitté",
"filter_response_body": "Filter JSON response body (uses JSONPath syntax)",
"headers": "Rubriker", "headers": "Rubriker",
"html": "HTML", "html": "HTML",
"image": "Bild", "image": "Bild",
"json": "JSON", "json": "JSON",
"pdf": "PDF",
"preview_html": "Förhandsgranska HTML", "preview_html": "Förhandsgranska HTML",
"raw": "Rå", "raw": "Rå",
"size": "Storlek", "size": "Storlek",
"status": "Status", "status": "Status",
"time": "Tid", "time": "Tid",
"title": "Svar", "title": "Svar",
"waiting_for_connection": "väntar på anslutning", "waiting_for_connection": "väntar på anslutning",
"xml": "XML" "xml": "XML"
}, },
"settings": { "settings": {
skipping to change at line 366 skipping to change at line 421
"change_font_size": "Ändra typsnittsstorlek", "change_font_size": "Ändra typsnittsstorlek",
"choose_language": "Välj språk", "choose_language": "Välj språk",
"dark_mode": "Mörk", "dark_mode": "Mörk",
"expand_navigation": "Expand navigation", "expand_navigation": "Expand navigation",
"experiments": "Experiment", "experiments": "Experiment",
"experiments_notice": "Det här är en samling experiment vi arbetar med som k an visa sig vara användbara, roliga, båda eller ingen av dem. De är inte slutgil tiga och kanske inte är stabila, så om inget alltför konstigt händer, var inte r ädd. Stäng bara av det jävla. Skämt åt sidan,", "experiments_notice": "Det här är en samling experiment vi arbetar med som k an visa sig vara användbara, roliga, båda eller ingen av dem. De är inte slutgil tiga och kanske inte är stabila, så om inget alltför konstigt händer, var inte r ädd. Stäng bara av det jävla. Skämt åt sidan,",
"extension_ver_not_reported": "Inte raporterad", "extension_ver_not_reported": "Inte raporterad",
"extension_version": "Tilläggsversion", "extension_version": "Tilläggsversion",
"extensions": "Tillägg", "extensions": "Tillägg",
"extensions_use_toggle": "Använd webbläsartillägget för att skicka förfrågni ngar (om sådana finns)", "extensions_use_toggle": "Använd webbläsartillägget för att skicka förfrågni ngar (om sådana finns)",
"follow": "Follow Us",
"font_size": "Textstorlek", "font_size": "Textstorlek",
"font_size_large": "Stor", "font_size_large": "Stor",
"font_size_medium": "Medium", "font_size_medium": "Medium",
"font_size_small": "Små", "font_size_small": "Små",
"interceptor": "Jaktplan", "interceptor": "Jaktplan",
"interceptor_description": "Mellanprogram mellan applikation och API: er.", "interceptor_description": "Mellanprogram mellan applikation och API: er.",
"language": "Språk", "language": "Språk",
"light_mode": "Ljus", "light_mode": "Ljus",
"official_proxy_hosting": "Officiell proxy är värd av Hoppscotch.", "official_proxy_hosting": "Officiell proxy är värd av Hoppscotch.",
"profile": "Profile", "profile": "Profile",
"profile_description": "Update your profile details", "profile_description": "Update your profile details",
"profile_email": "Email address", "profile_email": "Email address",
"profile_name": "Profile name", "profile_name": "Profile name",
"proxy": "Ombud", "proxy": "Ombud",
"proxy_url": "Proxy -URL", "proxy_url": "Proxy -URL",
"proxy_use_toggle": "Använd proxy -mellanprogrammet för att skicka förfrågni ngar", "proxy_use_toggle": "Använd proxy -mellanprogrammet för att skicka förfrågni ngar",
"read_the": "Läs", "read_the": "Läs",
"reset_default": "Återställ till standard", "reset_default": "Återställ till standard",
"short_codes": "Short codes",
"short_codes_description": "Short codes which were created by you.",
"sidebar_on_left": "Sidebar on left", "sidebar_on_left": "Sidebar on left",
"sync": "Synkronisera", "sync": "Synkronisera",
"sync_collections": "Samlingar", "sync_collections": "Samlingar",
"sync_description": "Dessa inställningar synkroniseras till moln.", "sync_description": "Dessa inställningar synkroniseras till moln.",
"sync_environments": "Miljöer", "sync_environments": "Miljöer",
"sync_history": "Historia", "sync_history": "Historia",
"system_mode": "Systemet", "system_mode": "Systemet",
"telemetry": "Telemetri", "telemetry": "Telemetri",
"telemetry_helps_us": "Telemetri hjälper oss att anpassa vår verksamhet och leverera den bästa upplevelsen till dig.", "telemetry_helps_us": "Telemetri hjälper oss att anpassa vår verksamhet och leverera den bästa upplevelsen till dig.",
"theme": "Tema", "theme": "Tema",
"theme_description": "Anpassa ditt applikationstema.", "theme_description": "Anpassa ditt applikationstema.",
"use_experimental_url_bar": "Använd experimentell URL -fält med miljömarkeri ng", "use_experimental_url_bar": "Använd experimentell URL -fält med miljömarkeri ng",
"user": "Användare", "user": "Användare",
"verified_email": "Verified email",
"verify_email": "Verify email" "verify_email": "Verify email"
}, },
"shortcodes": {
"actions": "Actions",
"created_on": "Created on",
"deleted": "Shortcode deleted",
"method": "Method",
"not_found": "Shortcode not found",
"short_code": "Short code",
"url": "URL"
},
"shortcut": { "shortcut": {
"general": { "general": {
"close_current_menu": "Stäng aktuell meny", "close_current_menu": "Stäng aktuell meny",
"command_menu": "Sök- och kommandomeny", "command_menu": "Sök- och kommandomeny",
"help_menu": "Hjälp -meny", "help_menu": "Hjälp -meny",
"show_all": "Tangentbordsgenvägar", "show_all": "Tangentbordsgenvägar",
"title": "Allmän" "title": "Allmän"
}, },
"miscellaneous": { "miscellaneous": {
"invite": "Bjud in människor till Hoppscotch", "invite": "Bjud in människor till Hoppscotch",
skipping to change at line 429 skipping to change at line 497
"settings": "Gå till sidan Inställningar", "settings": "Gå till sidan Inställningar",
"title": "Navigering" "title": "Navigering"
}, },
"request": { "request": {
"copy_request_link": "Kopiera begäran länk", "copy_request_link": "Kopiera begäran länk",
"delete_method": "Välj DELETE method", "delete_method": "Välj DELETE method",
"get_method": "Välj GET -metod", "get_method": "Välj GET -metod",
"head_method": "Välj HEAD -metod", "head_method": "Välj HEAD -metod",
"method": "Metod", "method": "Metod",
"next_method": "Välj Nästa metod", "next_method": "Välj Nästa metod",
"path": "Väg",
"post_method": "Välj POST -metod", "post_method": "Välj POST -metod",
"previous_method": "Välj föregående metod", "previous_method": "Välj föregående metod",
"put_method": "Välj PUT -metod", "put_method": "Välj PUT -metod",
"reset_request": "Återställ begäran", "reset_request": "Återställ begäran",
"save_to_collections": "Spara i samlingar", "save_to_collections": "Spara i samlingar",
"send_request": "Skicka förfrågan", "send_request": "Skicka förfrågan",
"title": "Begäran" "title": "Begäran"
}, },
"theme": { "theme": {
"black": "Switch theme to black mode", "black": "Switch theme to black mode",
"dark": "Switch theme to dark mode", "dark": "Switch theme to dark mode",
"light": "Switch theme to light mode", "light": "Switch theme to light mode",
"system": "Switch theme to system mode", "system": "Switch theme to system mode",
"title": "Theme" "title": "Theme"
} }
}, },
"show": { "show": {
"code": "Visa kod", "code": "Visa kod",
"collection": "Expand Collection Panel",
"more": "Visa mer", "more": "Visa mer",
"sidebar": "Visa sidofältet" "sidebar": "Visa sidofältet"
}, },
"socketio": { "socketio": {
"communication": "Kommunikation", "communication": "Kommunikation",
"connection_not_authorized": "This SocketIO connection does not use any auth entication.",
"event_name": "Event namn", "event_name": "Event namn",
"events": "evenemang", "events": "evenemang",
"log": "Logga", "log": "Logga",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"sse": { "sse": {
"event_type": "Event typ", "event_type": "Event typ",
"log": "Logga", "log": "Logga",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"state": { "state": {
"bulk_mode": "Massredigering", "bulk_mode": "Massredigering",
"bulk_mode_placeholder": "Posterna separeras med ny rad\nNycklar och värden separeras med:\nFörbered # till vilken rad du vill lägga till men behåll inaktiv erad", "bulk_mode_placeholder": "Posterna separeras med ny rad\nNycklar och värden separeras med:\nFörbered # till vilken rad du vill lägga till men behåll inaktiv erad",
"cleared": "Rensat", "cleared": "Rensat",
"connected": "Ansluten", "connected": "Ansluten",
"connected_to": "Ansluten till {name}", "connected_to": "Ansluten till {name}",
"connecting_to": "Ansluter till {name} ...", "connecting_to": "Ansluter till {name} ...",
"connection_error": "Failed to connect",
"connection_failed": "Connection failed",
"connection_lost": "Connection lost",
"copied_to_clipboard": "Kopierat till urklipp", "copied_to_clipboard": "Kopierat till urklipp",
"deleted": "raderade", "deleted": "raderade",
"deprecated": "DEPRECATED", "deprecated": "DEPRECATED",
"disabled": "Inaktiverad", "disabled": "Inaktiverad",
"disconnected": "Osammanhängande", "disconnected": "Osammanhängande",
"disconnected_from": "Kopplad från {name}", "disconnected_from": "Kopplad från {name}",
"docs_generated": "Dokumentation genererad", "docs_generated": "Dokumentation genererad",
"download_started": "Nedladdningen startade", "download_started": "Nedladdningen startade",
"enabled": "Aktiverad", "enabled": "Aktiverad",
"file_imported": "Filen har importerats", "file_imported": "Filen har importerats",
"finished_in": "Avslutad på {duration} ms", "finished_in": "Avslutad på {duration} ms",
"history_deleted": "Historik raderad", "history_deleted": "Historik raderad",
"linewrap": "Slå in linjer", "linewrap": "Slå in linjer",
"loading": "Läser in...", "loading": "Läser in...",
"message_received": "Message: {message} arrived on topic: {topic}",
"mqtt_subscription_failed": "Something went wrong while subscribing to topic
: {topic}",
"none": "Ingen", "none": "Ingen",
"nothing_found": "Inget hittat för", "nothing_found": "Inget hittat för",
"published_error": "Something went wrong while publishing msg: {topic} to to
pic: {message}",
"published_message": "Published message: {message} to topic: {topic}",
"reconnection_error": "Failed to reconnect",
"subscribed_failed": "Failed to subscribe to topic: {topic}",
"subscribed_success": "Successfully subscribed to topic: {topic}",
"unsubscribed_failed": "Failed to unsubscribe from topic: {topic}",
"unsubscribed_success": "Successfully unsubscribed from topic: {topic}",
"waiting_send_request": "Väntar på att skicka förfrågan" "waiting_send_request": "Väntar på att skicka förfrågan"
}, },
"support": { "support": {
"changelog": "Läs mer om de senaste utgåvorna", "changelog": "Läs mer om de senaste utgåvorna",
"chat": "Frågor? Chatta med oss!", "chat": "Frågor? Chatta med oss!",
"community": "Ställ frågor och hjälp andra", "community": "Ställ frågor och hjälp andra",
"documentation": "Läs mer om Hoppscotch", "documentation": "Läs mer om Hoppscotch",
"forum": "Ställ frågor och få svar", "forum": "Ställ frågor och få svar",
"github": "Follow us on Github",
"shortcuts": "Bläddra snabbare i appen", "shortcuts": "Bläddra snabbare i appen",
"team": "Ta kontakt med laget", "team": "Ta kontakt med laget",
"title": "Stöd", "title": "Stöd",
"twitter": "Följ oss på Twitter" "twitter": "Följ oss på Twitter"
}, },
"tab": { "tab": {
"authorization": "Tillstånd", "authorization": "Tillstånd",
"body": "Kropp", "body": "Kropp",
"collections": "Samlingar", "collections": "Samlingar",
"documentation": "Dokumentation", "documentation": "Dokumentation",
skipping to change at line 558 skipping to change at line 640
"member_removed": "Användaren har tagits bort", "member_removed": "Användaren har tagits bort",
"member_role_updated": "Användarroller uppdaterade", "member_role_updated": "Användarroller uppdaterade",
"members": "Medlemmar", "members": "Medlemmar",
"name_length_insufficient": "Lagets namn bör vara minst 6 tecken långt", "name_length_insufficient": "Lagets namn bör vara minst 6 tecken långt",
"name_updated": "Team name updated", "name_updated": "Team name updated",
"new": "Nytt lag", "new": "Nytt lag",
"new_created": "Nytt team skapat", "new_created": "Nytt team skapat",
"new_name": "Mitt nya team", "new_name": "Mitt nya team",
"no_access": "Du har inte redigeringsåtkomst till dessa samlingar", "no_access": "Du har inte redigeringsåtkomst till dessa samlingar",
"no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.", "no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.",
"not_found": "Team not found. Contact your team owner.",
"not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.", "not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.",
"pending_invites": "Pending invites", "pending_invites": "Pending invites",
"permissions": "Behörigheter", "permissions": "Behörigheter",
"saved": "Lag räddade", "saved": "Lag räddade",
"select_a_team": "Select a team", "select_a_team": "Select a team",
"title": "Lag", "title": "Lag",
"we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!", "we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!",
"we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team." "we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team."
}, },
"test": { "test": {
 End of changes. 54 change blocks. 
8 lines changed or deleted 95 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)