"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "packages/hoppscotch-app/locales/pl.json" between
hoppscotch-2.2.1.tar.gz and hoppscotch-3.0.0.tar.gz

About: Hoppscotch is a light-weight, web based API development suite.

pl.json  (hoppscotch-2.2.1):pl.json  (hoppscotch-3.0.0)
{ {
"action": { "action": {
"autoscroll": "Autoscroll",
"cancel": "anuluj", "cancel": "anuluj",
"choose_file": "Wybierz plik", "choose_file": "Wybierz plik",
"clear": "Wyczyść", "clear": "Wyczyść",
"clear_all": "Wyczyść wszystko", "clear_all": "Wyczyść wszystko",
"close": "Close",
"connect": "Połącz", "connect": "Połącz",
"copy": "Kopiuj", "copy": "Kopiuj",
"delete": "Usuń", "delete": "Usuń",
"disconnect": "Rozłącz", "disconnect": "Rozłącz",
"dismiss": "Odrzuć", "dismiss": "Odrzuć",
"dont_save": "Don't save",
"download_file": "Pobieranie pliku", "download_file": "Pobieranie pliku",
"drag_to_reorder": "Drag to reorder",
"duplicate": "Duplicate", "duplicate": "Duplicate",
"edit": "Edytuj", "edit": "Edytuj",
"filter_response": "Filter response",
"go_back": "Wróć", "go_back": "Wróć",
"label": "Etykieta", "label": "Etykieta",
"learn_more": "Dowiedz się więcej", "learn_more": "Dowiedz się więcej",
"more": "Więcej",
"less": "Less", "less": "Less",
"more": "Więcej",
"new": "Nowa", "new": "Nowa",
"no": "Nie", "no": "Nie",
"open_workspace": "Open workspace",
"paste": "Paste",
"prettify": "Popraw czytelność", "prettify": "Popraw czytelność",
"remove": "Usuń", "remove": "Usuń",
"restore": "Przywróć", "restore": "Przywróć",
"save": "Zapisz", "save": "Zapisz",
"scroll_to_bottom": "Scroll to bottom",
"scroll_to_top": "Scroll to top",
"search": "Szukaj", "search": "Szukaj",
"send": "Wyślij", "send": "Wyślij",
"start": "Rozpocznij", "start": "Rozpocznij",
"stop": "Zatrzymaj", "stop": "Zatrzymaj",
"to_close": "to close", "to_close": "to close",
"to_navigate": "to navigate", "to_navigate": "to navigate",
"to_select": "to select", "to_select": "to select",
"turn_off": "Wyłącz", "turn_off": "Wyłącz",
"turn_on": "Włącz", "turn_on": "Włącz",
"undo": "Cofnij", "undo": "Cofnij",
"yes": "Tak" "yes": "Tak"
}, },
"add": { "add": {
"new": "Dodaj nowe", "new": "Dodaj nowe",
"star": "Dodaj gwiazdkę" "star": "Dodaj gwiazdkę"
}, },
"app": { "app": {
"chat_with_us": "Porozmawiaj z nami", "chat_with_us": "Porozmawiaj z nami",
"contact_us": "Skontaktuj się z nami", "contact_us": "Skontaktuj się z nami",
"copy": "Kopiuj", "copy": "Kopiuj",
"copy_user_id": "Copy User Auth Token",
"developer_option": "Developer options",
"developer_option_description": "Developer tools which helps in development
and maintenance of Hoppscotch.",
"discord": "Discord",
"documentation": "Dokumentacja", "documentation": "Dokumentacja",
"github": "GitHub", "github": "GitHub",
"help": "Pomoc, opinie i dokumentacja", "help": "Pomoc, opinie i dokumentacja",
"home": "Start", "home": "Start",
"invite": "Zaproś", "invite": "Zaproś",
"invite_description": "W Hoppscotch zaprojektowaliśmy prosty i intuicyjny in terfejs do tworzenia i zarządzania Twoimi API. Hoppscotch to narzędzie, które po maga budować, testować, dokumentować i udostępniać interfejsy API.", "invite_description": "W Hoppscotch zaprojektowaliśmy prosty i intuicyjny in terfejs do tworzenia i zarządzania Twoimi API. Hoppscotch to narzędzie, które po maga budować, testować, dokumentować i udostępniać interfejsy API.",
"invite_your_friends": "Zaproś swoich znajomych", "invite_your_friends": "Zaproś swoich znajomych",
"join_discord_community": "Dołącz do naszej społeczności Discord", "join_discord_community": "Dołącz do naszej społeczności Discord",
"keyboard_shortcuts": "Skróty klawiszowe", "keyboard_shortcuts": "Skróty klawiszowe",
"name": "Hoppscotch", "name": "Hoppscotch",
"new_version_found": "Znaleziono nową wersję. Odśwież, aby zaktualizować.", "new_version_found": "Znaleziono nową wersję. Odśwież, aby zaktualizować.",
"options": "Options",
"proxy_privacy_policy": "Polityka prywatności proxy", "proxy_privacy_policy": "Polityka prywatności proxy",
"reload": "Przeładuj", "reload": "Przeładuj",
"search": "Szukaj", "search": "Szukaj",
"share": "Udostępnij", "share": "Udostępnij",
"shortcuts": "Skróty", "shortcuts": "Skróty",
"spotlight": "Reflektor", "spotlight": "Reflektor",
"status": "Status", "status": "Status",
"status_description": "Check the status of the website",
"terms_and_privacy": "Warunki i prywatność", "terms_and_privacy": "Warunki i prywatność",
"twitter": "Twitter", "twitter": "Twitter",
"type_a_command_search": "Wpisz polecenie lub wyszukaj…", "type_a_command_search": "Wpisz polecenie lub wyszukaj…",
"we_use_cookies": "Używamy plików cookie", "we_use_cookies": "Używamy plików cookie",
"whats_new": "Co nowego?", "whats_new": "Co nowego?",
"wiki": "Wiki" "wiki": "Wiki"
}, },
"auth": { "auth": {
"account_exists": "Konto istnieje z różnymi danymi uwierzytelniającymi - Zal oguj się, aby połączyć oba konta", "account_exists": "Konto istnieje z różnymi danymi uwierzytelniającymi - Zal oguj się, aby połączyć oba konta",
"all_sign_in_options": "Wszystkie opcje logowania", "all_sign_in_options": "Wszystkie opcje logowania",
"continue_with_email": "Kontynuuj z e-mailem", "continue_with_email": "Kontynuuj z e-mailem",
"continue_with_github": "Kontynuuj z GitHub", "continue_with_github": "Kontynuuj z GitHub",
"continue_with_google": "Kontynuuj z Google", "continue_with_google": "Kontynuuj z Google",
"continue_with_microsoft": "Continue with Microsoft",
"email": "E-mail", "email": "E-mail",
"logged_out": "Wylogowano", "logged_out": "Wylogowano",
"login": "Zaloguj sie", "login": "Zaloguj sie",
"login_success": "Zalogowano się pomyślnie", "login_success": "Zalogowano się pomyślnie",
"login_to_hoppscotch": "Zaloguj się do Hoppscotch", "login_to_hoppscotch": "Zaloguj się do Hoppscotch",
"logout": "Wyloguj", "logout": "Wyloguj",
"re_enter_email": "Wprowadź email ponownie", "re_enter_email": "Wprowadź email ponownie",
"send_magic_link": "Wyślij magiczny link", "send_magic_link": "Wyślij magiczny link",
"sync": "Synchronizuj", "sync": "Synchronizuj",
"we_sent_magic_link": "Wysłaliśmy Ci magiczny link!", "we_sent_magic_link": "Wysłaliśmy Ci magiczny link!",
skipping to change at line 105 skipping to change at line 121
"token": "Token", "token": "Token",
"type": "Typ autoryzacji", "type": "Typ autoryzacji",
"username": "Nazwa użytkownika" "username": "Nazwa użytkownika"
}, },
"collection": { "collection": {
"created": "Utworzono kolekcję", "created": "Utworzono kolekcję",
"edit": "Edytuj kolekcję", "edit": "Edytuj kolekcję",
"invalid_name": "Podaj prawidłową nazwę kolekcji", "invalid_name": "Podaj prawidłową nazwę kolekcji",
"my_collections": "Moje kolekcje", "my_collections": "Moje kolekcje",
"name": "Moja nowa kolekcja", "name": "Moja nowa kolekcja",
"name_length_insufficient": "Collection name should be at least 3 characters long",
"new": "Nowa kolekcja", "new": "Nowa kolekcja",
"renamed": "Zmieniono nazwę kolekcji", "renamed": "Zmieniono nazwę kolekcji",
"request_in_use": "Request in use", "request_in_use": "Request in use",
"save_as": "Zapisz jako", "save_as": "Zapisz jako",
"select": "Wybierz kolekcję", "select": "Wybierz kolekcję",
"select_location": "Wybierz lokalizację", "select_location": "Wybierz lokalizację",
"select_team": "Wybierz zespół", "select_team": "Wybierz zespół",
"team_collections": "Kolekcje zespołowe" "team_collections": "Kolekcje zespołowe"
}, },
"confirm": { "confirm": {
"exit_team": "Are you sure you want to leave this team?", "exit_team": "Are you sure you want to leave this team?",
"logout": "Czy na pewno chcesz się wylogować?", "logout": "Czy na pewno chcesz się wylogować?",
"remove_collection": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć tę kolekcję?", "remove_collection": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć tę kolekcję?",
"remove_environment": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć to środowisko?", "remove_environment": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć to środowisko?",
"remove_folder": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć ten folder?", "remove_folder": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć ten folder?",
"remove_history": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć całą historię?", "remove_history": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć całą historię?",
"remove_request": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć te żądanie?", "remove_request": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć te żądanie?",
"remove_team": "Czy na pewno chcesz usunąć ten zespół?", "remove_team": "Czy na pewno chcesz usunąć ten zespół?",
"remove_telemetry": "Czy na pewno chcesz zrezygnować z telemetrii?", "remove_telemetry": "Czy na pewno chcesz zrezygnować z telemetrii?",
"request_change": "Are you sure you want to discard current request, unsaved changes will be lost.",
"sync": "Czy na pewno chcesz zsynchronizować ten obszar roboczy?" "sync": "Czy na pewno chcesz zsynchronizować ten obszar roboczy?"
}, },
"count": { "count": {
"header": "Nagłówek {count}", "header": "Nagłówek {count}",
"message": "Wiadomość {count}", "message": "Wiadomość {count}",
"parameter": "Parametr {liczba}", "parameter": "Parametr {liczba}",
"protocol": "Protokół {liczba}", "protocol": "Protokół {liczba}",
"value": "Wartość {liczba}", "value": "Wartość {liczba}",
"variable": "Zmienna {liczba}" "variable": "Zmienna {liczba}"
}, },
skipping to change at line 156 skipping to change at line 174
"folder": "Folder jest pusty", "folder": "Folder jest pusty",
"headers": "To żądanie nie ma żadnych nagłówków", "headers": "To żądanie nie ma żadnych nagłówków",
"history": "Historia jest pusta", "history": "Historia jest pusta",
"invites": "Invite list is empty", "invites": "Invite list is empty",
"members": "Zespół jest pusty", "members": "Zespół jest pusty",
"parameters": "To żądanie nie ma żadnych parametrów", "parameters": "To żądanie nie ma żadnych parametrów",
"pending_invites": "There are no pending invites for this team", "pending_invites": "There are no pending invites for this team",
"profile": "Login in to view your profile", "profile": "Login in to view your profile",
"protocols": "Protokoły są puste", "protocols": "Protokoły są puste",
"schema": "Połącz się z punktem końcowym GraphQL", "schema": "Połącz się z punktem końcowym GraphQL",
"shortcodes": "Shortcodes are empty",
"team_name": "Nazwa zespołu jest pusta", "team_name": "Nazwa zespołu jest pusta",
"teams": "Zespoły są puste", "teams": "Zespoły są puste",
"tests": "Nie ma testów dla tego żądania" "tests": "Nie ma testów dla tego żądania"
}, },
"environment": { "environment": {
"add_to_global": "Add to Global",
"added": "Environment addition",
"create_new": "Stwórz nowe środowisko", "create_new": "Stwórz nowe środowisko",
"created": "Environment created",
"deleted": "Environment deletion",
"edit": "Edytuj środowisko", "edit": "Edytuj środowisko",
"invalid_name": "Podaj prawidłową nazwę środowiska", "invalid_name": "Podaj prawidłową nazwę środowiska",
"nested_overflow": "nested environment variables are limited to 10 levels",
"new": "Nowe środowisko", "new": "Nowe środowisko",
"no_environment": "Brak środowiska", "no_environment": "Brak środowiska",
"no_environment_description": "No environments were selected. Choose what to do with the following variables.",
"select": "Wybierz środowisko", "select": "Wybierz środowisko",
"title": "Środowiska", "title": "Środowiska",
"updated": "Environment updation",
"variable_list": "Lista zmiennych" "variable_list": "Lista zmiennych"
}, },
"error": { "error": {
"browser_support_sse": "Wygląda na to, że ta przeglądarka nie obsługuje zdar zeń wysłanych przez serwer.", "browser_support_sse": "Wygląda na to, że ta przeglądarka nie obsługuje zdar zeń wysłanych przez serwer.",
"check_console_details": "Sprawdź dziennik konsoli, aby uzyskać szczegółowe informacje.", "check_console_details": "Sprawdź dziennik konsoli, aby uzyskać szczegółowe informacje.",
"curl_invalid_format": "cURL nie jest poprawnie sformatowany", "curl_invalid_format": "cURL nie jest poprawnie sformatowany",
"empty_req_name": "Pusta nazwa żądania", "empty_req_name": "Pusta nazwa żądania",
"f12_details": "(F12 po szczegóły)", "f12_details": "(F12 po szczegóły)",
"gql_prettify_invalid_query": "Nie można poprawić czytelności nieprawidłoweg o zapytania, napraw błędy składni zapytania i spróbuj ponownie", "gql_prettify_invalid_query": "Nie można poprawić czytelności nieprawidłoweg o zapytania, napraw błędy składni zapytania i spróbuj ponownie",
"incomplete_config_urls": "Incomplete configuration URLs",
"incorrect_email": "Incorrect email", "incorrect_email": "Incorrect email",
"invalid_link": "Invalid link", "invalid_link": "Invalid link",
"invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.", "invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.",
"json_parsing_failed": "Invalid JSON",
"json_prettify_invalid_body": "Nie można poprawić czytelności nieprawidłowej treści, napraw błędy składni json i spróbuj ponownie", "json_prettify_invalid_body": "Nie można poprawić czytelności nieprawidłowej treści, napraw błędy składni json i spróbuj ponownie",
"network_error": "There seems to be a network error. Please try again.", "network_error": "There seems to be a network error. Please try again.",
"network_fail": "Nie udało się wysłać zapytania", "network_fail": "Nie udało się wysłać zapytania",
"no_duration": "Brak czasu trwania", "no_duration": "Brak czasu trwania",
"no_results_found": "No matches found",
"page_not_found": "This page could not be found",
"script_fail": "Nie można wykonać skryptu żądania wstępnego", "script_fail": "Nie można wykonać skryptu żądania wstępnego",
"something_went_wrong": "Coś poszło nie tak" "something_went_wrong": "Coś poszło nie tak",
"test_script_fail": "Could not execute post-request script"
}, },
"export": { "export": {
"as_json": "Eksportuj jako JSON", "as_json": "Eksportuj jako JSON",
"create_secret_gist": "Utwórz tajny Gist", "create_secret_gist": "Utwórz tajny Gist",
"gist_created": "Utworzono Gist", "gist_created": "Utworzono Gist",
"require_github": "Zaloguj się za pomocą GitHub, aby utworzyć tajny Gist" "require_github": "Zaloguj się za pomocą GitHub, aby utworzyć tajny Gist",
"title": "Export"
}, },
"folder": { "folder": {
"created": "Utworzono folder", "created": "Utworzono folder",
"edit": "Edytuj folder", "edit": "Edytuj folder",
"invalid_name": "Podaj nazwę folderu", "invalid_name": "Podaj nazwę folderu",
"name_length_insufficient": "Folder name should be at least 3 characters lon g",
"new": "Nowy folder", "new": "Nowy folder",
"renamed": "Zmieniono nazwę folderu" "renamed": "Zmieniono nazwę folderu"
}, },
"graphql": { "graphql": {
"mutations": "Mutacje", "mutations": "Mutacje",
"schema": "Schemat", "schema": "Schemat",
"subscriptions": "Subskrypcje" "subscriptions": "Subskrypcje"
}, },
"header": { "header": {
"account": "Konto",
"install_pwa": "Zainstaluj aplikację", "install_pwa": "Zainstaluj aplikację",
"login": "Zaloguj sie", "login": "Zaloguj sie",
"save_workspace": "Zapisz mój obszar roboczy" "save_workspace": "Zapisz mój obszar roboczy"
}, },
"helpers": { "helpers": {
"authorization": "Nagłówek autoryzacji zostanie wygenerowany automatycznie p o wysłaniu żądania.", "authorization": "Nagłówek autoryzacji zostanie wygenerowany automatycznie p o wysłaniu żądania.",
"generate_documentation_first": "Najpierw wygeneruj dokumentację", "generate_documentation_first": "Najpierw wygeneruj dokumentację",
"network_fail": "Nie można połączyć się z punktem końcowym interfejsu API. S prawdź połączenie sieciowe i spróbuj ponownie.", "network_fail": "Nie można połączyć się z punktem końcowym interfejsu API. S prawdź połączenie sieciowe i spróbuj ponownie.",
"offline": "Wygląda na to, że jesteś offline. Dane w tym obszarze roboczym m ogą być nieaktualne.", "offline": "Wygląda na to, że jesteś offline. Dane w tym obszarze roboczym m ogą być nieaktualne.",
"offline_short": "Wygląda na to, że jesteś offline.", "offline_short": "Wygląda na to, że jesteś offline.",
"post_request_tests": "Skrypty testowe są pisane w języku JavaScript i są ur uchamiane po otrzymaniu odpowiedzi.", "post_request_tests": "Skrypty testowe są pisane w języku JavaScript i są ur uchamiane po otrzymaniu odpowiedzi.",
"pre_request_script": "Skrypty żądań wstępnych są napisane w języku JavaScri pt i są uruchamiane przed wysłaniem żądania.", "pre_request_script": "Skrypty żądań wstępnych są napisane w języku JavaScri pt i są uruchamiane przed wysłaniem żądania.",
"script_fail": "Wygląda na to, że w skrypcie żądania wstępnego jest usterka. Sprawdź poniższy błąd i odpowiednio napraw skrypt.", "script_fail": "Wygląda na to, że w skrypcie żądania wstępnego jest usterka. Sprawdź poniższy błąd i odpowiednio napraw skrypt.",
"test_script_fail": "There seems to be an error with test script. Please fix the errors and run tests again",
"tests": "Napisz skrypt testowy, aby zautomatyzować debugowanie." "tests": "Napisz skrypt testowy, aby zautomatyzować debugowanie."
}, },
"hide": { "hide": {
"collection": "Collapse Collection Panel",
"more": "Ukryj więcej", "more": "Ukryj więcej",
"preview": "Ukryj podgląd", "preview": "Ukryj podgląd",
"sidebar": "Ukryj pasek boczny" "sidebar": "Ukryj pasek boczny"
}, },
"import": { "import": {
"collections": "Importuj kolekcje", "collections": "Importuj kolekcje",
"curl": "Importuj CURL", "curl": "Importuj CURL",
"failed": "Import nie powiódł się", "failed": "Import nie powiódł się",
"from_gist": "Importuj z Gist", "from_gist": "Importuj z Gist",
"from_gist_description": "Import from Gist URL", "from_gist_description": "Import from Gist URL",
"from_insomnia": "Import from Insomnia", "from_insomnia": "Import from Insomnia",
"from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection", "from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"from_my_collections": "Importuj z Moich kolekcji", "from_my_collections": "Importuj z Moich kolekcji",
"from_my_collections_description": "Import from My Collections file", "from_my_collections_description": "Import from My Collections file",
"from_openapi": "Import from OpenAPI", "from_openapi": "Import from OpenAPI",
"from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)", "from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)",
"from_postman": "Import from Postman", "from_postman": "Import from Postman",
"from_postman_description": "Import from Postman collection", "from_postman_description": "Import from Postman collection",
"from_url": "Import from URL", "from_url": "Import from URL",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"gist_url": "Wpisz adres URL Gist", "gist_url": "Wpisz adres URL Gist",
"import_from_url_invalid_fetch": "Couldn't get data from the url",
"import_from_url_invalid_file_format": "Error while importing collections",
"import_from_url_invalid_type": "Unsupported type. accepted values are 'hopp
scotch', 'openapi', 'postman', 'insomnia'",
"import_from_url_success": "Collections Imported",
"json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile", "json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile",
"title": "Import" "title": "Import"
}, },
"layout": { "layout": {
"collapse_collection": "Collapse or Expand Collections",
"collapse_sidebar": "Collapse or Expand the sidebar",
"column": "Pionowy układ", "column": "Pionowy układ",
"name": "Layout",
"row": "Poziomy układ", "row": "Poziomy układ",
"zen_mode": "Tryb Zen" "zen_mode": "Tryb Zen"
}, },
"modal": { "modal": {
"collections": "Kolekcje", "collections": "Kolekcje",
"confirm": "Potwierdź", "confirm": "Potwierdź",
"edit_request": "Edytuj żądanie", "edit_request": "Edytuj żądanie",
"import_export": "Import Eksport" "import_export": "Import Eksport"
}, },
"mqtt": { "mqtt": {
skipping to change at line 308 skipping to change at line 349
}, },
"remove": { "remove": {
"star": "Usuń gwiazdkę" "star": "Usuń gwiazdkę"
}, },
"request": { "request": {
"added": "Dodano żądanie", "added": "Dodano żądanie",
"authorization": "Autoryzacja", "authorization": "Autoryzacja",
"body": "Treść zapytania", "body": "Treść zapytania",
"choose_language": "Wybierz język", "choose_language": "Wybierz język",
"content_type": "Typ zawartości", "content_type": "Typ zawartości",
"content_type_titles": {
"others": "Others",
"structured": "Structured",
"text": "Text"
},
"copy_link": "Skopiuj link", "copy_link": "Skopiuj link",
"duration": "Czas trwania", "duration": "Czas trwania",
"enter_curl": "Wpisz cURL", "enter_curl": "Wpisz cURL",
"generate_code": "Wygeneruj kod", "generate_code": "Wygeneruj kod",
"generated_code": "Wygenerowany kod", "generated_code": "Wygenerowany kod",
"header_list": "Lista nagłówków", "header_list": "Lista nagłówków",
"invalid_name": "Podaj nazwę żądania", "invalid_name": "Podaj nazwę żądania",
"method": "metoda", "method": "metoda",
"name": "Nazwa", "name": "Nazwa",
"new": "New Request",
"override": "Override",
"override_help": "Set <xmp>Content-Type</xmp> in Headers",
"overriden": "Overridden",
"parameter_list": "Parametry zapytania", "parameter_list": "Parametry zapytania",
"parameters": "Parametry", "parameters": "Parametry",
"path": "Ścieżka",
"payload": "Dane żądania", "payload": "Dane żądania",
"query": "Zapytanie", "query": "Zapytanie",
"raw_body": "Surowa treść żądania", "raw_body": "Surowa treść żądania",
"renamed": "Zmieniono nazwę żądania", "renamed": "Zmieniono nazwę żądania",
"run": "Uruchom", "run": "Uruchom",
"save": "Zapisz", "save": "Zapisz",
"save_as": "Zapisz jako", "save_as": "Zapisz jako",
"saved": "Żądanie zostało zapisane", "saved": "Żądanie zostało zapisane",
"share": "Udostępnij", "share": "Udostępnij",
"share_description": "Share Hoppscotch with your friends",
"title": "Żądanie", "title": "Żądanie",
"type": "Typ żądania", "type": "Typ żądania",
"url": "URL", "url": "URL",
"variables": "Zmienne" "variables": "Zmienne",
"view_my_links": "View my links"
}, },
"response": { "response": {
"body": "Ciało odpowiedzi", "body": "Ciało odpowiedzi",
"filter_response_body": "Filter JSON response body (uses JSONPath syntax)",
"headers": "Nagłówki", "headers": "Nagłówki",
"html": "HTML", "html": "HTML",
"image": "Obraz", "image": "Obraz",
"json": "JSON", "json": "JSON",
"pdf": "PDF",
"preview_html": "Podgląd HTML", "preview_html": "Podgląd HTML",
"raw": "Surowe", "raw": "Surowe",
"size": "Rozmiar", "size": "Rozmiar",
"status": "Status", "status": "Status",
"time": "Czas", "time": "Czas",
"title": "Odpowiedź", "title": "Odpowiedź",
"waiting_for_connection": "oczekiwanie na połączenie", "waiting_for_connection": "oczekiwanie na połączenie",
"xml": "XML" "xml": "XML"
}, },
"settings": { "settings": {
skipping to change at line 366 skipping to change at line 421
"change_font_size": "Zmień rozmiar czczionki", "change_font_size": "Zmień rozmiar czczionki",
"choose_language": "Wybierz język", "choose_language": "Wybierz język",
"dark_mode": "Ciemny", "dark_mode": "Ciemny",
"expand_navigation": "Expand navigation", "expand_navigation": "Expand navigation",
"experiments": "Eksperymenty", "experiments": "Eksperymenty",
"experiments_notice": "To jest zbiór eksperymentów, nad którymi pracujemy, k tóre mogą okazać się przydatne, zabawne, obie te rzeczy albo żadne. Nie są ostat eczne i mogą nie być stabilne, więc jeśli wydarzy się coś zbyt dziwnego, nie pan ikuj. Po prostu wyłącz to cholerstwo. Żarty na bok,", "experiments_notice": "To jest zbiór eksperymentów, nad którymi pracujemy, k tóre mogą okazać się przydatne, zabawne, obie te rzeczy albo żadne. Nie są ostat eczne i mogą nie być stabilne, więc jeśli wydarzy się coś zbyt dziwnego, nie pan ikuj. Po prostu wyłącz to cholerstwo. Żarty na bok,",
"extension_ver_not_reported": "Nie zgłoszony", "extension_ver_not_reported": "Nie zgłoszony",
"extension_version": "Wersja rozszerzenia", "extension_version": "Wersja rozszerzenia",
"extensions": "Rozszerzenia", "extensions": "Rozszerzenia",
"extensions_use_toggle": "Użyj rozszerzenia przeglądarki do wysyłania żądań (jeśli istnieje)", "extensions_use_toggle": "Użyj rozszerzenia przeglądarki do wysyłania żądań (jeśli istnieje)",
"follow": "Follow Us",
"font_size": "Rozmiar czcionki", "font_size": "Rozmiar czcionki",
"font_size_large": "Wielki", "font_size_large": "Wielki",
"font_size_medium": "Średni", "font_size_medium": "Średni",
"font_size_small": "Mały", "font_size_small": "Mały",
"interceptor": "Interceptor", "interceptor": "Interceptor",
"interceptor_description": "Oprogramowanie pośredniczące między aplikacją a interfejsami API.", "interceptor_description": "Oprogramowanie pośredniczące między aplikacją a interfejsami API.",
"language": "Język", "language": "Język",
"light_mode": "Jasny", "light_mode": "Jasny",
"official_proxy_hosting": "Oficjalne proxy jest obsługiwane przez Hoppscotch .", "official_proxy_hosting": "Oficjalne proxy jest obsługiwane przez Hoppscotch .",
"profile": "Profile", "profile": "Profile",
"profile_description": "Update your profile details", "profile_description": "Update your profile details",
"profile_email": "Email address", "profile_email": "Email address",
"profile_name": "Profile name", "profile_name": "Profile name",
"proxy": "Proxy", "proxy": "Proxy",
"proxy_url": "Adres URL proxy", "proxy_url": "Adres URL proxy",
"proxy_use_toggle": "Użyj oprogramowania pośredniczącego proxy do wysyłania żądań", "proxy_use_toggle": "Użyj oprogramowania pośredniczącego proxy do wysyłania żądań",
"read_the": "Sprawdź", "read_the": "Sprawdź",
"reset_default": "Przywróć ustawienia domyślne", "reset_default": "Przywróć ustawienia domyślne",
"short_codes": "Short codes",
"short_codes_description": "Short codes which were created by you.",
"sidebar_on_left": "Sidebar on left", "sidebar_on_left": "Sidebar on left",
"sync": "Synchronizuj", "sync": "Synchronizuj",
"sync_collections": "Kolekcje", "sync_collections": "Kolekcje",
"sync_description": "Te ustawienia są synchronizowane z chmurą.", "sync_description": "Te ustawienia są synchronizowane z chmurą.",
"sync_environments": "Środowiska", "sync_environments": "Środowiska",
"sync_history": "Historia", "sync_history": "Historia",
"system_mode": "System", "system_mode": "System",
"telemetry": "Telemetria", "telemetry": "Telemetria",
"telemetry_helps_us": "Telemetria pomaga nam spersonalizować nasze działania i zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia.", "telemetry_helps_us": "Telemetria pomaga nam spersonalizować nasze działania i zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia.",
"theme": "Motyw", "theme": "Motyw",
"theme_description": "Dostosuj motyw aplikacji.", "theme_description": "Dostosuj motyw aplikacji.",
"use_experimental_url_bar": "Użyj eksperymentalnego paska adresu URL z podśw ietlaniem środowiska", "use_experimental_url_bar": "Użyj eksperymentalnego paska adresu URL z podśw ietlaniem środowiska",
"user": "Użytkownik", "user": "Użytkownik",
"verified_email": "Verified email",
"verify_email": "Verify email" "verify_email": "Verify email"
}, },
"shortcodes": {
"actions": "Actions",
"created_on": "Created on",
"deleted": "Shortcode deleted",
"method": "Method",
"not_found": "Shortcode not found",
"short_code": "Short code",
"url": "URL"
},
"shortcut": { "shortcut": {
"general": { "general": {
"close_current_menu": "Zamknij bieżące menu", "close_current_menu": "Zamknij bieżące menu",
"command_menu": "Menu wyszukiwania i poleceń", "command_menu": "Menu wyszukiwania i poleceń",
"help_menu": "Menu pomocy", "help_menu": "Menu pomocy",
"show_all": "Skróty klawiszowe", "show_all": "Skróty klawiszowe",
"title": "Ogólny" "title": "Ogólny"
}, },
"miscellaneous": { "miscellaneous": {
"invite": "Zaproś ludzi do Hoppscotch", "invite": "Zaproś ludzi do Hoppscotch",
skipping to change at line 429 skipping to change at line 497
"settings": "Przejdź do strony Ustawienia", "settings": "Przejdź do strony Ustawienia",
"title": "Nawigacja" "title": "Nawigacja"
}, },
"request": { "request": {
"copy_request_link": "Kopiuj łącze żądania", "copy_request_link": "Kopiuj łącze żądania",
"delete_method": "Wybierz metodę DELETE", "delete_method": "Wybierz metodę DELETE",
"get_method": "Wybierz metodę GET", "get_method": "Wybierz metodę GET",
"head_method": "Wybierz metodę HEAD", "head_method": "Wybierz metodę HEAD",
"method": "metoda", "method": "metoda",
"next_method": "Wybierz następną metodę", "next_method": "Wybierz następną metodę",
"path": "Ścieżka",
"post_method": "Wybierz metodę POST", "post_method": "Wybierz metodę POST",
"previous_method": "Wybierz poprzednią metodę", "previous_method": "Wybierz poprzednią metodę",
"put_method": "Wybierz metodę PUT", "put_method": "Wybierz metodę PUT",
"reset_request": "Zresetuj żądanie", "reset_request": "Zresetuj żądanie",
"save_to_collections": "Zapisz w kolekcjach", "save_to_collections": "Zapisz w kolekcjach",
"send_request": "Wyślij żądanie", "send_request": "Wyślij żądanie",
"title": "Żądania" "title": "Żądania"
}, },
"theme": { "theme": {
"black": "Switch theme to black mode", "black": "Switch theme to black mode",
"dark": "Switch theme to dark mode", "dark": "Switch theme to dark mode",
"light": "Switch theme to light mode", "light": "Switch theme to light mode",
"system": "Switch theme to system mode", "system": "Switch theme to system mode",
"title": "Theme" "title": "Theme"
} }
}, },
"show": { "show": {
"code": "Pokaż kod", "code": "Pokaż kod",
"collection": "Expand Collection Panel",
"more": "Pokaż więcej", "more": "Pokaż więcej",
"sidebar": "Pokaż pasek boczny" "sidebar": "Pokaż pasek boczny"
}, },
"socketio": { "socketio": {
"communication": "Komunikacja", "communication": "Komunikacja",
"connection_not_authorized": "This SocketIO connection does not use any auth entication.",
"event_name": "Nazwa wydarzenia", "event_name": "Nazwa wydarzenia",
"events": "Wydarzenia", "events": "Wydarzenia",
"log": "Logi", "log": "Logi",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"sse": { "sse": {
"event_type": "Typ wydarzenia", "event_type": "Typ wydarzenia",
"log": "Logi", "log": "Logi",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"state": { "state": {
"bulk_mode": "Edycja zbiorcza", "bulk_mode": "Edycja zbiorcza",
"bulk_mode_placeholder": "Wpisy są oddzielone znakiem nowej linii\nKlucze i wartości są oddzielone:\nDołącz # do dowolnego wiersza, który chcesz dodać, ale pozostaw wyłączony", "bulk_mode_placeholder": "Wpisy są oddzielone znakiem nowej linii\nKlucze i wartości są oddzielone:\nDołącz # do dowolnego wiersza, który chcesz dodać, ale pozostaw wyłączony",
"cleared": "Wyczyszczono", "cleared": "Wyczyszczono",
"connected": "Połączony", "connected": "Połączony",
"connected_to": "Połączony z {name}", "connected_to": "Połączony z {name}",
"connecting_to": "Łączę z {name}...", "connecting_to": "Łączę z {name}...",
"connection_error": "Failed to connect",
"connection_failed": "Connection failed",
"connection_lost": "Connection lost",
"copied_to_clipboard": "Skopiowane do schowka", "copied_to_clipboard": "Skopiowane do schowka",
"deleted": "Usunięto", "deleted": "Usunięto",
"deprecated": "PRZESTARZAŁE", "deprecated": "PRZESTARZAŁE",
"disabled": "Wyłączony", "disabled": "Wyłączony",
"disconnected": "Rozłączono", "disconnected": "Rozłączono",
"disconnected_from": "Rozłączono z {name}", "disconnected_from": "Rozłączono z {name}",
"docs_generated": "Wygenerowana dokumentacja", "docs_generated": "Wygenerowana dokumentacja",
"download_started": "Pobieranie rozpoczęte", "download_started": "Pobieranie rozpoczęte",
"enabled": "Włączony", "enabled": "Włączony",
"file_imported": "Zaimportowany plik", "file_imported": "Zaimportowany plik",
"finished_in": "Zakończono za {duration} ms", "finished_in": "Zakończono za {duration} ms",
"history_deleted": "Historia została usunięta", "history_deleted": "Historia została usunięta",
"linewrap": "Zawijaj linie", "linewrap": "Zawijaj linie",
"loading": "Ładowanie...", "loading": "Ładowanie...",
"message_received": "Message: {message} arrived on topic: {topic}",
"mqtt_subscription_failed": "Something went wrong while subscribing to topic
: {topic}",
"none": "Brak", "none": "Brak",
"nothing_found": "Nic nie znaleziono dla", "nothing_found": "Nic nie znaleziono dla",
"published_error": "Something went wrong while publishing msg: {topic} to to
pic: {message}",
"published_message": "Published message: {message} to topic: {topic}",
"reconnection_error": "Failed to reconnect",
"subscribed_failed": "Failed to subscribe to topic: {topic}",
"subscribed_success": "Successfully subscribed to topic: {topic}",
"unsubscribed_failed": "Failed to unsubscribe from topic: {topic}",
"unsubscribed_success": "Successfully unsubscribed from topic: {topic}",
"waiting_send_request": "Czekam na wysłanie żądania" "waiting_send_request": "Czekam na wysłanie żądania"
}, },
"support": { "support": {
"changelog": "Przeczytaj więcej o najnowszych wydaniach", "changelog": "Przeczytaj więcej o najnowszych wydaniach",
"chat": "Pytania? Porozmawiaj z nami!", "chat": "Pytania? Porozmawiaj z nami!",
"community": "Zadawaj pytania i pomagaj innym", "community": "Zadawaj pytania i pomagaj innym",
"documentation": "Przeczytaj więcej o Hoppscotch", "documentation": "Przeczytaj więcej o Hoppscotch",
"forum": "Zadawaj pytania i otrzymuj odpowiedzi", "forum": "Zadawaj pytania i otrzymuj odpowiedzi",
"github": "Follow us on Github",
"shortcuts": "Przeglądaj aplikację szybciej", "shortcuts": "Przeglądaj aplikację szybciej",
"team": "Skontaktuj się z zespołem", "team": "Skontaktuj się z zespołem",
"title": "Wsparcie", "title": "Wsparcie",
"twitter": "Śledź nas na Twitterze" "twitter": "Śledź nas na Twitterze"
}, },
"tab": { "tab": {
"authorization": "Autoryzacja", "authorization": "Autoryzacja",
"body": "Ciało", "body": "Ciało",
"collections": "Kolekcje", "collections": "Kolekcje",
"documentation": "Dokumentacja", "documentation": "Dokumentacja",
skipping to change at line 558 skipping to change at line 640
"member_removed": "Użytkownik usunięty", "member_removed": "Użytkownik usunięty",
"member_role_updated": "Zaktualizowano role użytkowników", "member_role_updated": "Zaktualizowano role użytkowników",
"members": "Członkowie", "members": "Członkowie",
"name_length_insufficient": "Nazwa zespołu powinna mieć co najmniej 6 znaków ", "name_length_insufficient": "Nazwa zespołu powinna mieć co najmniej 6 znaków ",
"name_updated": "Team name updated", "name_updated": "Team name updated",
"new": "Nowy zespół", "new": "Nowy zespół",
"new_created": "Utworzono nowy zespół", "new_created": "Utworzono nowy zespół",
"new_name": "Mój nowy zespół", "new_name": "Mój nowy zespół",
"no_access": "Nie masz uprawnień do edycji tych kolekcji", "no_access": "Nie masz uprawnień do edycji tych kolekcji",
"no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.", "no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.",
"not_found": "Team not found. Contact your team owner.",
"not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.", "not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.",
"pending_invites": "Pending invites", "pending_invites": "Pending invites",
"permissions": "Uprawnienia", "permissions": "Uprawnienia",
"saved": "Zespół zapisany", "saved": "Zespół zapisany",
"select_a_team": "Select a team", "select_a_team": "Select a team",
"title": "Zespoły", "title": "Zespoły",
"we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!", "we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!",
"we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team." "we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team."
}, },
"test": { "test": {
 End of changes. 54 change blocks. 
8 lines changed or deleted 95 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)