"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "packages/hoppscotch-app/locales/no.json" between
hoppscotch-2.2.1.tar.gz and hoppscotch-3.0.0.tar.gz

About: Hoppscotch is a light-weight, web based API development suite.

no.json  (hoppscotch-2.2.1):no.json  (hoppscotch-3.0.0)
{ {
"action": { "action": {
"autoscroll": "Autoscroll",
"cancel": "Avbryt", "cancel": "Avbryt",
"choose_file": "Velg en fil", "choose_file": "Velg en fil",
"clear": "Tøm", "clear": "Tøm",
"clear_all": "Tøm alt", "clear_all": "Tøm alt",
"close": "Close",
"connect": "Koble", "connect": "Koble",
"copy": "Kopiere", "copy": "Kopiere",
"delete": "Slett", "delete": "Slett",
"disconnect": "Koble fra", "disconnect": "Koble fra",
"dismiss": "Avbryt", "dismiss": "Avbryt",
"dont_save": "Don't save",
"download_file": "Last ned fil", "download_file": "Last ned fil",
"drag_to_reorder": "Drag to reorder",
"duplicate": "Duplicate", "duplicate": "Duplicate",
"edit": "Rediger", "edit": "Rediger",
"filter_response": "Filter response",
"go_back": "Gå tilbake", "go_back": "Gå tilbake",
"label": "Merkelapp", "label": "Merkelapp",
"learn_more": "Lær mer", "learn_more": "Lær mer",
"more": "Mer",
"less": "Less", "less": "Less",
"more": "Mer",
"new": "Ny", "new": "Ny",
"no": "Nei", "no": "Nei",
"open_workspace": "Open workspace",
"paste": "Paste",
"prettify": "Forskjønn", "prettify": "Forskjønn",
"remove": "Ta bort", "remove": "Ta bort",
"restore": "Gjenopprett", "restore": "Gjenopprett",
"save": "Lagre", "save": "Lagre",
"scroll_to_bottom": "Scroll to bottom",
"scroll_to_top": "Scroll to top",
"search": "Søk", "search": "Søk",
"send": "Sende", "send": "Sende",
"start": "Start", "start": "Start",
"stop": "Stoppe", "stop": "Stoppe",
"to_close": "to close", "to_close": "to close",
"to_navigate": "to navigate", "to_navigate": "to navigate",
"to_select": "to select", "to_select": "to select",
"turn_off": "Skru av", "turn_off": "Skru av",
"turn_on": "Slå på", "turn_on": "Slå på",
"undo": "Angre", "undo": "Angre",
"yes": "Ja" "yes": "Ja"
}, },
"add": { "add": {
"new": "Legg til ny", "new": "Legg til ny",
"star": "Legg til stjerne" "star": "Legg til stjerne"
}, },
"app": { "app": {
"chat_with_us": "Snakk med oss", "chat_with_us": "Snakk med oss",
"contact_us": "Kontakt oss", "contact_us": "Kontakt oss",
"copy": "Kopiere", "copy": "Kopiere",
"copy_user_id": "Copy User Auth Token",
"developer_option": "Developer options",
"developer_option_description": "Developer tools which helps in development
and maintenance of Hoppscotch.",
"discord": "Discord",
"documentation": "Dokumentasjon", "documentation": "Dokumentasjon",
"github": "GitHub", "github": "GitHub",
"help": "Hjelp, tilbakemelding og dokumentasjon", "help": "Hjelp, tilbakemelding og dokumentasjon",
"home": "Hjem", "home": "Hjem",
"invite": "Invitere", "invite": "Invitere",
"invite_description": "I Hoppscotch designet vi et enkelt og intuitivt grens esnitt for å lage og administrere dine API-er. Hoppscotch er et verktøy som hjel per deg med å bygge, teste, dokumentere og dele API-ene dine.", "invite_description": "I Hoppscotch designet vi et enkelt og intuitivt grens esnitt for å lage og administrere dine API-er. Hoppscotch er et verktøy som hjel per deg med å bygge, teste, dokumentere og dele API-ene dine.",
"invite_your_friends": "Inviter vennene dine", "invite_your_friends": "Inviter vennene dine",
"join_discord_community": "Bli med i Discord-fellesskapet vårt", "join_discord_community": "Bli med i Discord-fellesskapet vårt",
"keyboard_shortcuts": "Tastatursnarveier", "keyboard_shortcuts": "Tastatursnarveier",
"name": "Hoppscotch", "name": "Hoppscotch",
"new_version_found": "Ny versjon funnet. Last ned for å oppdatere.", "new_version_found": "Ny versjon funnet. Last ned for å oppdatere.",
"options": "Options",
"proxy_privacy_policy": "Personvernerklæring for proxy", "proxy_privacy_policy": "Personvernerklæring for proxy",
"reload": "Last på nytt", "reload": "Last på nytt",
"search": "Søk", "search": "Søk",
"share": "Dele", "share": "Dele",
"shortcuts": "Snarveier", "shortcuts": "Snarveier",
"spotlight": "Spotlight", "spotlight": "Spotlight",
"status": "Status", "status": "Status",
"status_description": "Check the status of the website",
"terms_and_privacy": "Vilkår og personvern", "terms_and_privacy": "Vilkår og personvern",
"twitter": "Twitter", "twitter": "Twitter",
"type_a_command_search": "Skriv inn en kommando eller søk ...", "type_a_command_search": "Skriv inn en kommando eller søk ...",
"we_use_cookies": "Vi bruker informasjonskapsler", "we_use_cookies": "Vi bruker informasjonskapsler",
"whats_new": "Hva er nytt?", "whats_new": "Hva er nytt?",
"wiki": "Wiki" "wiki": "Wiki"
}, },
"auth": { "auth": {
"account_exists": "Kontoen eksisterer med annen legitimasjon - Logg på for å koble begge kontoene", "account_exists": "Kontoen eksisterer med annen legitimasjon - Logg på for å koble begge kontoene",
"all_sign_in_options": "Alle påloggingsalternativer", "all_sign_in_options": "Alle påloggingsalternativer",
"continue_with_email": "Fortsett med e-post", "continue_with_email": "Fortsett med e-post",
"continue_with_github": "Fortsett med GitHub", "continue_with_github": "Fortsett med GitHub",
"continue_with_google": "Fortsett med Google", "continue_with_google": "Fortsett med Google",
"continue_with_microsoft": "Continue with Microsoft",
"email": "E-post", "email": "E-post",
"logged_out": "Logget ut", "logged_out": "Logget ut",
"login": "Logg inn", "login": "Logg inn",
"login_success": "Logget på", "login_success": "Logget på",
"login_to_hoppscotch": "Logg inn i Hoppscotch", "login_to_hoppscotch": "Logg inn i Hoppscotch",
"logout": "Logg ut", "logout": "Logg ut",
"re_enter_email": "Skriv inn e-post på nytt", "re_enter_email": "Skriv inn e-post på nytt",
"send_magic_link": "Send en magisk lenke", "send_magic_link": "Send en magisk lenke",
"sync": "Synk", "sync": "Synk",
"we_sent_magic_link": "Vi har sendt deg en magisk lenke!", "we_sent_magic_link": "Vi har sendt deg en magisk lenke!",
skipping to change at line 105 skipping to change at line 121
"token": "Nøkkel", "token": "Nøkkel",
"type": "Godkjenningstype", "type": "Godkjenningstype",
"username": "Brukernavn" "username": "Brukernavn"
}, },
"collection": { "collection": {
"created": "Samlingen er opprettet", "created": "Samlingen er opprettet",
"edit": "Rediger samling", "edit": "Rediger samling",
"invalid_name": "Oppgi et gyldig navn på samlingen", "invalid_name": "Oppgi et gyldig navn på samlingen",
"my_collections": "Mine samlinger", "my_collections": "Mine samlinger",
"name": "Min nye samling", "name": "Min nye samling",
"name_length_insufficient": "Collection name should be at least 3 characters long",
"new": "Ny kolleksjon", "new": "Ny kolleksjon",
"renamed": "Samlingen ble omdøpt", "renamed": "Samlingen ble omdøpt",
"request_in_use": "Request in use", "request_in_use": "Request in use",
"save_as": "Lagre som", "save_as": "Lagre som",
"select": "Velg en samling", "select": "Velg en samling",
"select_location": "Velg plassering", "select_location": "Velg plassering",
"select_team": "Velg et lag", "select_team": "Velg et lag",
"team_collections": "Lagsamlinger" "team_collections": "Lagsamlinger"
}, },
"confirm": { "confirm": {
"exit_team": "Are you sure you want to leave this team?", "exit_team": "Are you sure you want to leave this team?",
"logout": "Er du sikker på at du vil logge deg av?", "logout": "Er du sikker på at du vil logge deg av?",
"remove_collection": "Er du sikker på at du vil slette denne samlingen perma nent?", "remove_collection": "Er du sikker på at du vil slette denne samlingen perma nent?",
"remove_environment": "Er du sikker på at du vil slette dette miljøet for go dt?", "remove_environment": "Er du sikker på at du vil slette dette miljøet for go dt?",
"remove_folder": "Er du sikker på at du vil slette denne mappen for godt?", "remove_folder": "Er du sikker på at du vil slette denne mappen for godt?",
"remove_history": "Er du sikker på at du vil slette all historikk permanent? ", "remove_history": "Er du sikker på at du vil slette all historikk permanent? ",
"remove_request": "Er du sikker på at du vil slette denne forespørselen for godt?", "remove_request": "Er du sikker på at du vil slette denne forespørselen for godt?",
"remove_team": "Er du sikker på at du vil slette dette laget?", "remove_team": "Er du sikker på at du vil slette dette laget?",
"remove_telemetry": "Er du sikker på at du vil velge bort telemetri?", "remove_telemetry": "Er du sikker på at du vil velge bort telemetri?",
"request_change": "Are you sure you want to discard current request, unsaved changes will be lost.",
"sync": "Er du sikker på at du vil synkronisere dette arbeidsområdet?" "sync": "Er du sikker på at du vil synkronisere dette arbeidsområdet?"
}, },
"count": { "count": {
"header": "Overskrift {count}", "header": "Overskrift {count}",
"message": "Melding {count}", "message": "Melding {count}",
"parameter": "Parameter {count}", "parameter": "Parameter {count}",
"protocol": "Protokoll {count}", "protocol": "Protokoll {count}",
"value": "Verdi {count}", "value": "Verdi {count}",
"variable": "Variabel {count}" "variable": "Variabel {count}"
}, },
skipping to change at line 156 skipping to change at line 174
"folder": "Mappen er tom", "folder": "Mappen er tom",
"headers": "Denne forespørselen har ingen overskrifter", "headers": "Denne forespørselen har ingen overskrifter",
"history": "Historien er tom", "history": "Historien er tom",
"invites": "Invite list is empty", "invites": "Invite list is empty",
"members": "Teamet er tomt", "members": "Teamet er tomt",
"parameters": "Denne forespørselen har ingen parametere", "parameters": "Denne forespørselen har ingen parametere",
"pending_invites": "There are no pending invites for this team", "pending_invites": "There are no pending invites for this team",
"profile": "Login in to view your profile", "profile": "Login in to view your profile",
"protocols": "Protokoller er tomme", "protocols": "Protokoller er tomme",
"schema": "Koble til et GraphQL-endepunkt", "schema": "Koble til et GraphQL-endepunkt",
"shortcodes": "Shortcodes are empty",
"team_name": "Lagnavnet er tomt", "team_name": "Lagnavnet er tomt",
"teams": "Lagene er tomme", "teams": "Lagene er tomme",
"tests": "Det er ingen tester for denne forespørselen" "tests": "Det er ingen tester for denne forespørselen"
}, },
"environment": { "environment": {
"add_to_global": "Add to Global",
"added": "Environment addition",
"create_new": "Skap nytt miljø", "create_new": "Skap nytt miljø",
"created": "Environment created",
"deleted": "Environment deletion",
"edit": "Rediger miljø", "edit": "Rediger miljø",
"invalid_name": "Oppgi et gyldig navn på miljøet", "invalid_name": "Oppgi et gyldig navn på miljøet",
"nested_overflow": "nested environment variables are limited to 10 levels",
"new": "Nytt miljø", "new": "Nytt miljø",
"no_environment": "Ingen miljø", "no_environment": "Ingen miljø",
"no_environment_description": "No environments were selected. Choose what to do with the following variables.",
"select": "Velg miljø", "select": "Velg miljø",
"title": "Miljøer", "title": "Miljøer",
"updated": "Environment updation",
"variable_list": "Variabel liste" "variable_list": "Variabel liste"
}, },
"error": { "error": {
"browser_support_sse": "Denne nettleseren ser ikke ut til å ha Server Sent E vents -støtte.", "browser_support_sse": "Denne nettleseren ser ikke ut til å ha Server Sent E vents -støtte.",
"check_console_details": "Sjekk konsollloggen for detaljer.", "check_console_details": "Sjekk konsollloggen for detaljer.",
"curl_invalid_format": "cURL er ikke riktig formatert", "curl_invalid_format": "cURL er ikke riktig formatert",
"empty_req_name": "Tom forespørselsnavn", "empty_req_name": "Tom forespørselsnavn",
"f12_details": "(F12 for detaljer)", "f12_details": "(F12 for detaljer)",
"gql_prettify_invalid_query": "Kunne ikke forskjønne en ugyldig spørring, lø se spørringssyntaksfeil og prøve igjen", "gql_prettify_invalid_query": "Kunne ikke forskjønne en ugyldig spørring, lø se spørringssyntaksfeil og prøve igjen",
"incomplete_config_urls": "Incomplete configuration URLs",
"incorrect_email": "Incorrect email", "incorrect_email": "Incorrect email",
"invalid_link": "Invalid link", "invalid_link": "Invalid link",
"invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.", "invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.",
"json_parsing_failed": "Invalid JSON",
"json_prettify_invalid_body": "Kunne ikke forskjønne et ugyldig brødtekst, l øse json -syntaksfeil og prøve igjen", "json_prettify_invalid_body": "Kunne ikke forskjønne et ugyldig brødtekst, l øse json -syntaksfeil og prøve igjen",
"network_error": "There seems to be a network error. Please try again.", "network_error": "There seems to be a network error. Please try again.",
"network_fail": "Kunne ikke sende forespørsel", "network_fail": "Kunne ikke sende forespørsel",
"no_duration": "Ingen varighet", "no_duration": "Ingen varighet",
"no_results_found": "No matches found",
"page_not_found": "This page could not be found",
"script_fail": "Kunne ikke kjøre forhåndsforespørselsskript", "script_fail": "Kunne ikke kjøre forhåndsforespørselsskript",
"something_went_wrong": "Noe gikk galt" "something_went_wrong": "Noe gikk galt",
"test_script_fail": "Could not execute post-request script"
}, },
"export": { "export": {
"as_json": "Eksporter som JSON", "as_json": "Eksporter som JSON",
"create_secret_gist": "Lag hemmelig Gist", "create_secret_gist": "Lag hemmelig Gist",
"gist_created": "Gist opprettet", "gist_created": "Gist opprettet",
"require_github": "Logg på med GitHub for å lage en hemmelig oppgave" "require_github": "Logg på med GitHub for å lage en hemmelig oppgave",
"title": "Export"
}, },
"folder": { "folder": {
"created": "Mappen er opprettet", "created": "Mappen er opprettet",
"edit": "Rediger mappe", "edit": "Rediger mappe",
"invalid_name": "Oppgi et navn på mappen", "invalid_name": "Oppgi et navn på mappen",
"name_length_insufficient": "Folder name should be at least 3 characters lon g",
"new": "Ny mappe", "new": "Ny mappe",
"renamed": "Mappen ble gitt nytt navn" "renamed": "Mappen ble gitt nytt navn"
}, },
"graphql": { "graphql": {
"mutations": "Mutasjoner", "mutations": "Mutasjoner",
"schema": "Skjema", "schema": "Skjema",
"subscriptions": "Abonnementer" "subscriptions": "Abonnementer"
}, },
"header": { "header": {
"account": "Regnskap",
"install_pwa": "Installer app", "install_pwa": "Installer app",
"login": "Logg Inn", "login": "Logg Inn",
"save_workspace": "Lagre arbeidsområdet mitt" "save_workspace": "Lagre arbeidsområdet mitt"
}, },
"helpers": { "helpers": {
"authorization": "Autorisasjonsoverskriften genereres automatisk når du send er forespørselen.", "authorization": "Autorisasjonsoverskriften genereres automatisk når du send er forespørselen.",
"generate_documentation_first": "Lag dokumentasjon først", "generate_documentation_first": "Lag dokumentasjon først",
"network_fail": "Kan ikke nå API-endepunktet. Kontroller nettverkstilkobling en og prøv igjen.", "network_fail": "Kan ikke nå API-endepunktet. Kontroller nettverkstilkobling en og prøv igjen.",
"offline": "Du ser ut til å være frakoblet. Data i dette arbeidsområdet er k anskje ikke oppdatert.", "offline": "Du ser ut til å være frakoblet. Data i dette arbeidsområdet er k anskje ikke oppdatert.",
"offline_short": "Du ser ut til å være frakoblet.", "offline_short": "Du ser ut til å være frakoblet.",
"post_request_tests": "Testskript er skrevet i JavaScript og kjøres etter at svaret er mottatt.", "post_request_tests": "Testskript er skrevet i JavaScript og kjøres etter at svaret er mottatt.",
"pre_request_script": "Skript for forespørsel er skrevet i JavaScript og kjø res før forespørselen sendes.", "pre_request_script": "Skript for forespørsel er skrevet i JavaScript og kjø res før forespørselen sendes.",
"script_fail": "Det ser ut til at det er en feil i forhåndsforespørselsskrip tet. Sjekk feilen nedenfor og fiks skriptet deretter.", "script_fail": "Det ser ut til at det er en feil i forhåndsforespørselsskrip tet. Sjekk feilen nedenfor og fiks skriptet deretter.",
"test_script_fail": "There seems to be an error with test script. Please fix the errors and run tests again",
"tests": "Skriv et testskript for å automatisere feilsøking." "tests": "Skriv et testskript for å automatisere feilsøking."
}, },
"hide": { "hide": {
"collection": "Collapse Collection Panel",
"more": "Skjul mer", "more": "Skjul mer",
"preview": "Skjul forhåndsvisning", "preview": "Skjul forhåndsvisning",
"sidebar": "Skjul sidefeltet" "sidebar": "Skjul sidefeltet"
}, },
"import": { "import": {
"collections": "Importer samlinger", "collections": "Importer samlinger",
"curl": "Importer cURL", "curl": "Importer cURL",
"failed": "Import mislyktes", "failed": "Import mislyktes",
"from_gist": "Import fra Gist", "from_gist": "Import fra Gist",
"from_gist_description": "Import from Gist URL", "from_gist_description": "Import from Gist URL",
"from_insomnia": "Import from Insomnia", "from_insomnia": "Import from Insomnia",
"from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection", "from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"from_my_collections": "Importer fra Mine samlinger", "from_my_collections": "Importer fra Mine samlinger",
"from_my_collections_description": "Import from My Collections file", "from_my_collections_description": "Import from My Collections file",
"from_openapi": "Import from OpenAPI", "from_openapi": "Import from OpenAPI",
"from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)", "from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)",
"from_postman": "Import from Postman", "from_postman": "Import from Postman",
"from_postman_description": "Import from Postman collection", "from_postman_description": "Import from Postman collection",
"from_url": "Import from URL", "from_url": "Import from URL",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"gist_url": "Skriv inn Gist URL", "gist_url": "Skriv inn Gist URL",
"import_from_url_invalid_fetch": "Couldn't get data from the url",
"import_from_url_invalid_file_format": "Error while importing collections",
"import_from_url_invalid_type": "Unsupported type. accepted values are 'hopp
scotch', 'openapi', 'postman', 'insomnia'",
"import_from_url_success": "Collections Imported",
"json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile", "json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile",
"title": "Import" "title": "Import"
}, },
"layout": { "layout": {
"collapse_collection": "Collapse or Expand Collections",
"collapse_sidebar": "Collapse or Expand the sidebar",
"column": "Vertical layout", "column": "Vertical layout",
"name": "Layout",
"row": "Horizontal layout", "row": "Horizontal layout",
"zen_mode": "Zen-modus" "zen_mode": "Zen-modus"
}, },
"modal": { "modal": {
"collections": "Samlinger", "collections": "Samlinger",
"confirm": "Bekrefte", "confirm": "Bekrefte",
"edit_request": "Rediger forespørsel", "edit_request": "Rediger forespørsel",
"import_export": "Import / Eksport" "import_export": "Import / Eksport"
}, },
"mqtt": { "mqtt": {
skipping to change at line 308 skipping to change at line 349
}, },
"remove": { "remove": {
"star": "Fjern stjernen" "star": "Fjern stjernen"
}, },
"request": { "request": {
"added": "Forespørsel lagt til", "added": "Forespørsel lagt til",
"authorization": "Autorisasjon", "authorization": "Autorisasjon",
"body": "Forespørselsorgan", "body": "Forespørselsorgan",
"choose_language": "Velg språk", "choose_language": "Velg språk",
"content_type": "Innholdstype", "content_type": "Innholdstype",
"content_type_titles": {
"others": "Others",
"structured": "Structured",
"text": "Text"
},
"copy_link": "Kopier link", "copy_link": "Kopier link",
"duration": "Varighet", "duration": "Varighet",
"enter_curl": "Skriv inn cURL", "enter_curl": "Skriv inn cURL",
"generate_code": "Generer kode", "generate_code": "Generer kode",
"generated_code": "Generert kode", "generated_code": "Generert kode",
"header_list": "Toppliste", "header_list": "Toppliste",
"invalid_name": "Oppgi et navn på forespørselen", "invalid_name": "Oppgi et navn på forespørselen",
"method": "Metode", "method": "Metode",
"name": "Forespørselsnavn", "name": "Forespørselsnavn",
"new": "New Request",
"override": "Override",
"override_help": "Set <xmp>Content-Type</xmp> in Headers",
"overriden": "Overridden",
"parameter_list": "Spørringsparametere", "parameter_list": "Spørringsparametere",
"parameters": "Parametere", "parameters": "Parametere",
"path": "Sti",
"payload": "Nyttelast", "payload": "Nyttelast",
"query": "Spørsmål", "query": "Spørsmål",
"raw_body": "Raw Request Body", "raw_body": "Raw Request Body",
"renamed": "Forespørsel omdøpt", "renamed": "Forespørsel omdøpt",
"run": "Løpe", "run": "Løpe",
"save": "Lagre", "save": "Lagre",
"save_as": "Lagre som", "save_as": "Lagre som",
"saved": "Forespørselen er lagret", "saved": "Forespørselen er lagret",
"share": "Dele", "share": "Dele",
"share_description": "Share Hoppscotch with your friends",
"title": "Be om", "title": "Be om",
"type": "Type forespørsel", "type": "Type forespørsel",
"url": "URL", "url": "URL",
"variables": "Variabler" "variables": "Variabler",
"view_my_links": "View my links"
}, },
"response": { "response": {
"body": "Svarkropp", "body": "Svarkropp",
"filter_response_body": "Filter JSON response body (uses JSONPath syntax)",
"headers": "Overskrifter", "headers": "Overskrifter",
"html": "HTML", "html": "HTML",
"image": "Bilde", "image": "Bilde",
"json": "JSON", "json": "JSON",
"pdf": "PDF",
"preview_html": "Forhåndsvis HTML", "preview_html": "Forhåndsvis HTML",
"raw": "Rå", "raw": "Rå",
"size": "Størrelse", "size": "Størrelse",
"status": "Status", "status": "Status",
"time": "Tid", "time": "Tid",
"title": "Respons", "title": "Respons",
"waiting_for_connection": "venter på tilkobling", "waiting_for_connection": "venter på tilkobling",
"xml": "XML" "xml": "XML"
}, },
"settings": { "settings": {
skipping to change at line 366 skipping to change at line 421
"change_font_size": "Endre skriftstørrelse", "change_font_size": "Endre skriftstørrelse",
"choose_language": "Velg språk", "choose_language": "Velg språk",
"dark_mode": "Mørk", "dark_mode": "Mørk",
"expand_navigation": "Expand navigation", "expand_navigation": "Expand navigation",
"experiments": "Eksperimenter", "experiments": "Eksperimenter",
"experiments_notice": "Dette er en samling eksperimenter vi jobber med som k an vise seg å være nyttige, morsomme, begge deler eller ingen av dem. De er ikke endelige og er kanskje ikke stabile, så hvis det skjer noe altfor rart, ikke få panikk. Bare slå av det. Vitser til side,", "experiments_notice": "Dette er en samling eksperimenter vi jobber med som k an vise seg å være nyttige, morsomme, begge deler eller ingen av dem. De er ikke endelige og er kanskje ikke stabile, så hvis det skjer noe altfor rart, ikke få panikk. Bare slå av det. Vitser til side,",
"extension_ver_not_reported": "Ikke rapportert", "extension_ver_not_reported": "Ikke rapportert",
"extension_version": "Utvidelsesversjon", "extension_version": "Utvidelsesversjon",
"extensions": "Utvidelser", "extensions": "Utvidelser",
"extensions_use_toggle": "Bruk nettleserutvidelsen til å sende forespørsler (hvis de er tilstede)", "extensions_use_toggle": "Bruk nettleserutvidelsen til å sende forespørsler (hvis de er tilstede)",
"follow": "Follow Us",
"font_size": "Skriftstørrelse", "font_size": "Skriftstørrelse",
"font_size_large": "Stor", "font_size_large": "Stor",
"font_size_medium": "Medium", "font_size_medium": "Medium",
"font_size_small": "Liten", "font_size_small": "Liten",
"interceptor": "Interceptor", "interceptor": "Interceptor",
"interceptor_description": "Mellomvare mellom applikasjon og API-er.", "interceptor_description": "Mellomvare mellom applikasjon og API-er.",
"language": "Språk", "language": "Språk",
"light_mode": "Lys", "light_mode": "Lys",
"official_proxy_hosting": "Official Proxy er vert for Hoppscotch.", "official_proxy_hosting": "Official Proxy er vert for Hoppscotch.",
"profile": "Profile", "profile": "Profile",
"profile_description": "Update your profile details", "profile_description": "Update your profile details",
"profile_email": "Email address", "profile_email": "Email address",
"profile_name": "Profile name", "profile_name": "Profile name",
"proxy": "Fullmakt", "proxy": "Fullmakt",
"proxy_url": "Proxy-URL", "proxy_url": "Proxy-URL",
"proxy_use_toggle": "Bruk proxy-mellomvaren til å sende forespørsler", "proxy_use_toggle": "Bruk proxy-mellomvaren til å sende forespørsler",
"read_the": "Les", "read_the": "Les",
"reset_default": "Tilbakestill til standard", "reset_default": "Tilbakestill til standard",
"short_codes": "Short codes",
"short_codes_description": "Short codes which were created by you.",
"sidebar_on_left": "Sidebar on left", "sidebar_on_left": "Sidebar on left",
"sync": "Synkroniser", "sync": "Synkroniser",
"sync_collections": "Samlinger", "sync_collections": "Samlinger",
"sync_description": "Disse innstillingene er synkronisert med skyen.", "sync_description": "Disse innstillingene er synkronisert med skyen.",
"sync_environments": "Miljøer", "sync_environments": "Miljøer",
"sync_history": "Historie", "sync_history": "Historie",
"system_mode": "System", "system_mode": "System",
"telemetry": "Telemetri", "telemetry": "Telemetri",
"telemetry_helps_us": "Telemetri hjelper oss med å tilpasse driften og lever e den beste opplevelsen til deg.", "telemetry_helps_us": "Telemetri hjelper oss med å tilpasse driften og lever e den beste opplevelsen til deg.",
"theme": "Tema", "theme": "Tema",
"theme_description": "Tilpass søknadstemaet ditt.", "theme_description": "Tilpass søknadstemaet ditt.",
"use_experimental_url_bar": "Bruk en eksperimentell URL-linje med utheving a v miljøet", "use_experimental_url_bar": "Bruk en eksperimentell URL-linje med utheving a v miljøet",
"user": "Bruker", "user": "Bruker",
"verified_email": "Verified email",
"verify_email": "Verify email" "verify_email": "Verify email"
}, },
"shortcodes": {
"actions": "Actions",
"created_on": "Created on",
"deleted": "Shortcode deleted",
"method": "Method",
"not_found": "Shortcode not found",
"short_code": "Short code",
"url": "URL"
},
"shortcut": { "shortcut": {
"general": { "general": {
"close_current_menu": "Lukk gjeldende meny", "close_current_menu": "Lukk gjeldende meny",
"command_menu": "Søk- og kommandomeny", "command_menu": "Søk- og kommandomeny",
"help_menu": "Hjelpemeny", "help_menu": "Hjelpemeny",
"show_all": "Tastatursnarveier", "show_all": "Tastatursnarveier",
"title": "Generell" "title": "Generell"
}, },
"miscellaneous": { "miscellaneous": {
"invite": "Inviter folk til Hoppscotch", "invite": "Inviter folk til Hoppscotch",
skipping to change at line 429 skipping to change at line 497
"settings": "Gå til Innstillinger-siden", "settings": "Gå til Innstillinger-siden",
"title": "Navigasjon" "title": "Navigasjon"
}, },
"request": { "request": {
"copy_request_link": "Kopier forespørselskobling", "copy_request_link": "Kopier forespørselskobling",
"delete_method": "Velg SLETT metoden", "delete_method": "Velg SLETT metoden",
"get_method": "Velg GET-metode", "get_method": "Velg GET-metode",
"head_method": "Velg HEAD-metode", "head_method": "Velg HEAD-metode",
"method": "Metode", "method": "Metode",
"next_method": "Velg Neste metode", "next_method": "Velg Neste metode",
"path": "Sti",
"post_method": "Velg POST-metode", "post_method": "Velg POST-metode",
"previous_method": "Velg Forrige metode", "previous_method": "Velg Forrige metode",
"put_method": "Velg PUT-metode", "put_method": "Velg PUT-metode",
"reset_request": "Tilbakestill forespørsel", "reset_request": "Tilbakestill forespørsel",
"save_to_collections": "Lagre i samlinger", "save_to_collections": "Lagre i samlinger",
"send_request": "Send forespørsel", "send_request": "Send forespørsel",
"title": "Be om" "title": "Be om"
}, },
"theme": { "theme": {
"black": "Switch theme to black mode", "black": "Switch theme to black mode",
"dark": "Switch theme to dark mode", "dark": "Switch theme to dark mode",
"light": "Switch theme to light mode", "light": "Switch theme to light mode",
"system": "Switch theme to system mode", "system": "Switch theme to system mode",
"title": "Theme" "title": "Theme"
} }
}, },
"show": { "show": {
"code": "Vis kode", "code": "Vis kode",
"collection": "Expand Collection Panel",
"more": "Vis mer", "more": "Vis mer",
"sidebar": "Vis sidefeltet" "sidebar": "Vis sidefeltet"
}, },
"socketio": { "socketio": {
"communication": "Kommunikasjon", "communication": "Kommunikasjon",
"connection_not_authorized": "This SocketIO connection does not use any auth entication.",
"event_name": "Arrangementsnavn", "event_name": "Arrangementsnavn",
"events": "arrangementer", "events": "arrangementer",
"log": "Logg", "log": "Logg",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"sse": { "sse": {
"event_type": "Hendelsestype", "event_type": "Hendelsestype",
"log": "Logg", "log": "Logg",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"state": { "state": {
"bulk_mode": "Masse redigering", "bulk_mode": "Masse redigering",
"bulk_mode_placeholder": "Oppføringer skilles med ny linje\nNøkler og verdie r er atskilt med:\nForbered # til hvilken som helst rad du vil legge til, men be hold den deaktivert", "bulk_mode_placeholder": "Oppføringer skilles med ny linje\nNøkler og verdie r er atskilt med:\nForbered # til hvilken som helst rad du vil legge til, men be hold den deaktivert",
"cleared": "Ryddet", "cleared": "Ryddet",
"connected": "Tilkoblet", "connected": "Tilkoblet",
"connected_to": "Koblet til {name}", "connected_to": "Koblet til {name}",
"connecting_to": "Kobler til {name} ...", "connecting_to": "Kobler til {name} ...",
"connection_error": "Failed to connect",
"connection_failed": "Connection failed",
"connection_lost": "Connection lost",
"copied_to_clipboard": "Kopiert til utklippstavlen", "copied_to_clipboard": "Kopiert til utklippstavlen",
"deleted": "Slettet", "deleted": "Slettet",
"deprecated": "FORELDET", "deprecated": "FORELDET",
"disabled": "Deaktivert", "disabled": "Deaktivert",
"disconnected": "Frakoblet", "disconnected": "Frakoblet",
"disconnected_from": "Koblet fra {name}", "disconnected_from": "Koblet fra {name}",
"docs_generated": "Dokumentasjon generert", "docs_generated": "Dokumentasjon generert",
"download_started": "Nedlastingen startet", "download_started": "Nedlastingen startet",
"enabled": "Aktivert", "enabled": "Aktivert",
"file_imported": "Fil importert", "file_imported": "Fil importert",
"finished_in": "Ferdig om {duration} ms", "finished_in": "Ferdig om {duration} ms",
"history_deleted": "Historikk slettet", "history_deleted": "Historikk slettet",
"linewrap": "Brekk linjer", "linewrap": "Brekk linjer",
"loading": "Laster inn ...", "loading": "Laster inn ...",
"message_received": "Message: {message} arrived on topic: {topic}",
"mqtt_subscription_failed": "Something went wrong while subscribing to topic
: {topic}",
"none": "Ingen", "none": "Ingen",
"nothing_found": "Ingenting funnet for", "nothing_found": "Ingenting funnet for",
"published_error": "Something went wrong while publishing msg: {topic} to to
pic: {message}",
"published_message": "Published message: {message} to topic: {topic}",
"reconnection_error": "Failed to reconnect",
"subscribed_failed": "Failed to subscribe to topic: {topic}",
"subscribed_success": "Successfully subscribed to topic: {topic}",
"unsubscribed_failed": "Failed to unsubscribe from topic: {topic}",
"unsubscribed_success": "Successfully unsubscribed from topic: {topic}",
"waiting_send_request": "Venter på å sende forespørsel" "waiting_send_request": "Venter på å sende forespørsel"
}, },
"support": { "support": {
"changelog": "Les mer om de siste utgivelsene", "changelog": "Les mer om de siste utgivelsene",
"chat": "Spørsmål? Snakk med oss!", "chat": "Spørsmål? Snakk med oss!",
"community": "Still spørsmål og hjelp andre", "community": "Still spørsmål og hjelp andre",
"documentation": "Les mer om Hoppscotch", "documentation": "Les mer om Hoppscotch",
"forum": "Still spørsmål og få svar", "forum": "Still spørsmål og få svar",
"github": "Follow us on Github",
"shortcuts": "Bla gjennom appen raskere", "shortcuts": "Bla gjennom appen raskere",
"team": "Ta kontakt med teamet", "team": "Ta kontakt med teamet",
"title": "Brukerstøtte", "title": "Brukerstøtte",
"twitter": "Følg oss på Twitter" "twitter": "Følg oss på Twitter"
}, },
"tab": { "tab": {
"authorization": "Autorisasjon", "authorization": "Autorisasjon",
"body": "Kropp", "body": "Kropp",
"collections": "Samlinger", "collections": "Samlinger",
"documentation": "Dokumentasjon", "documentation": "Dokumentasjon",
skipping to change at line 558 skipping to change at line 640
"member_removed": "Bruker fjernet", "member_removed": "Bruker fjernet",
"member_role_updated": "Brukerroller er oppdatert", "member_role_updated": "Brukerroller er oppdatert",
"members": "Medlemmer", "members": "Medlemmer",
"name_length_insufficient": "Lagnavnet bør være minst 6 tegn langt", "name_length_insufficient": "Lagnavnet bør være minst 6 tegn langt",
"name_updated": "Team name updated", "name_updated": "Team name updated",
"new": "Nytt lag", "new": "Nytt lag",
"new_created": "Nytt lag opprettet", "new_created": "Nytt lag opprettet",
"new_name": "Mitt nye lag", "new_name": "Mitt nye lag",
"no_access": "Du har ikke redigeringstilgang til disse samlingene", "no_access": "Du har ikke redigeringstilgang til disse samlingene",
"no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.", "no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.",
"not_found": "Team not found. Contact your team owner.",
"not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.", "not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.",
"pending_invites": "Pending invites", "pending_invites": "Pending invites",
"permissions": "Tillatelser", "permissions": "Tillatelser",
"saved": "Lag reddet", "saved": "Lag reddet",
"select_a_team": "Select a team", "select_a_team": "Select a team",
"title": "Lag", "title": "Lag",
"we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!", "we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!",
"we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team." "we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team."
}, },
"test": { "test": {
 End of changes. 54 change blocks. 
8 lines changed or deleted 95 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)