"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "packages/hoppscotch-app/locales/nl.json" between
hoppscotch-2.2.1.tar.gz and hoppscotch-3.0.0.tar.gz

About: Hoppscotch is a light-weight, web based API development suite.

nl.json  (hoppscotch-2.2.1):nl.json  (hoppscotch-3.0.0)
{ {
"action": { "action": {
"autoscroll": "Autoscroll",
"cancel": "Annuleren", "cancel": "Annuleren",
"choose_file": "Kies een bestand", "choose_file": "Kies een bestand",
"clear": "Wis", "clear": "Wis",
"clear_all": "Wis alles", "clear_all": "Wis alles",
"close": "Close",
"connect": "Verbinden", "connect": "Verbinden",
"copy": "Kopiëren", "copy": "Kopiëren",
"delete": "Verwijderen", "delete": "Verwijderen",
"disconnect": "Verbinding verbreken", "disconnect": "Verbinding verbreken",
"dismiss": "Afwijzen", "dismiss": "Afwijzen",
"dont_save": "Don't save",
"download_file": "Download bestand", "download_file": "Download bestand",
"drag_to_reorder": "Drag to reorder",
"duplicate": "Duplicate", "duplicate": "Duplicate",
"edit": "Bewerking", "edit": "Bewerking",
"filter_response": "Filter response",
"go_back": "Ga terug", "go_back": "Ga terug",
"label": "Label", "label": "Label",
"learn_more": "Leer meer", "learn_more": "Leer meer",
"more": "Meer",
"less": "Less", "less": "Less",
"more": "Meer",
"new": "Nieuw", "new": "Nieuw",
"no": "Nee", "no": "Nee",
"open_workspace": "Open workspace",
"paste": "Paste",
"prettify": "Netter opmaken", "prettify": "Netter opmaken",
"remove": "Verwijderen", "remove": "Verwijderen",
"restore": "Herstellen", "restore": "Herstellen",
"save": "Opslaan", "save": "Opslaan",
"scroll_to_bottom": "Scroll to bottom",
"scroll_to_top": "Scroll to top",
"search": "Zoeken", "search": "Zoeken",
"send": "Versturen", "send": "Versturen",
"start": "Begin", "start": "Begin",
"stop": "Stop", "stop": "Stop",
"to_close": "to close", "to_close": "to close",
"to_navigate": "to navigate", "to_navigate": "to navigate",
"to_select": "to select", "to_select": "to select",
"turn_off": "Uitschakelen", "turn_off": "Uitschakelen",
"turn_on": "Inschakelen", "turn_on": "Inschakelen",
"undo": "Ongedaan maken", "undo": "Ongedaan maken",
"yes": "Ja" "yes": "Ja"
}, },
"add": { "add": {
"new": "Nieuwe toevoegen", "new": "Nieuwe toevoegen",
"star": "Ster toevoegen" "star": "Ster toevoegen"
}, },
"app": { "app": {
"chat_with_us": "Chat met ons", "chat_with_us": "Chat met ons",
"contact_us": "Neem contact op", "contact_us": "Neem contact op",
"copy": "Kopiëren", "copy": "Kopiëren",
"copy_user_id": "Copy User Auth Token",
"developer_option": "Developer options",
"developer_option_description": "Developer tools which helps in development
and maintenance of Hoppscotch.",
"discord": "Discord",
"documentation": "Documentatie", "documentation": "Documentatie",
"github": "GitHub", "github": "GitHub",
"help": "Hulp, feedback en documentatie", "help": "Hulp, feedback en documentatie",
"home": "Home", "home": "Home",
"invite": "Uitnodiging", "invite": "Uitnodiging",
"invite_description": "In Hoppscotch hebben we een eenvoudige en intuïtieve interface ontworpen voor het maken en beheren van uw API's. Hoppscotch is een to ol die je helpt bij het bouwen, testen, documenteren en delen van je API's.", "invite_description": "In Hoppscotch hebben we een eenvoudige en intuïtieve interface ontworpen voor het maken en beheren van uw API's. Hoppscotch is een to ol die je helpt bij het bouwen, testen, documenteren en delen van je API's.",
"invite_your_friends": "Nodig je vrienden uit", "invite_your_friends": "Nodig je vrienden uit",
"join_discord_community": "Word lid van onze Discord-community", "join_discord_community": "Word lid van onze Discord-community",
"keyboard_shortcuts": "Toetsenbord sneltoetsen", "keyboard_shortcuts": "Toetsenbord sneltoetsen",
"name": "Hoppscotch", "name": "Hoppscotch",
"new_version_found": "Nieuwe versie gevonden. Vernieuwen om te updaten.", "new_version_found": "Nieuwe versie gevonden. Vernieuwen om te updaten.",
"options": "Options",
"proxy_privacy_policy": "Proxy-privacybeleid", "proxy_privacy_policy": "Proxy-privacybeleid",
"reload": "Herladen", "reload": "Herladen",
"search": "Zoeken", "search": "Zoeken",
"share": "Deel", "share": "Deel",
"shortcuts": "Sneltoetsen", "shortcuts": "Sneltoetsen",
"spotlight": "Spotlight", "spotlight": "Spotlight",
"status": "Toestand", "status": "Toestand",
"status_description": "Check the status of the website",
"terms_and_privacy": "Voorwaarden en privacy", "terms_and_privacy": "Voorwaarden en privacy",
"twitter": "Twitter", "twitter": "Twitter",
"type_a_command_search": "Typ een opdracht of zoek...", "type_a_command_search": "Typ een opdracht of zoek...",
"we_use_cookies": "Wij gebruiken cookies", "we_use_cookies": "Wij gebruiken cookies",
"whats_new": "Wat is er nieuw?", "whats_new": "Wat is er nieuw?",
"wiki": "Wiki" "wiki": "Wiki"
}, },
"auth": { "auth": {
"account_exists": "Account bestaat met verschillende inloggegevens. Log in o m beide accounts te koppelen", "account_exists": "Account bestaat met verschillende inloggegevens. Log in o m beide accounts te koppelen",
"all_sign_in_options": "Alle aanmeldmogelijkheden", "all_sign_in_options": "Alle aanmeldmogelijkheden",
"continue_with_email": "Ga verder met e-mail", "continue_with_email": "Ga verder met e-mail",
"continue_with_github": "Ga verder met GitHub", "continue_with_github": "Ga verder met GitHub",
"continue_with_google": "Ga verder met Google", "continue_with_google": "Ga verder met Google",
"continue_with_microsoft": "Continue with Microsoft",
"email": "E-mail", "email": "E-mail",
"logged_out": "Uitgelogd", "logged_out": "Uitgelogd",
"login": "Log in", "login": "Log in",
"login_success": "Succesvol ingelogd", "login_success": "Succesvol ingelogd",
"login_to_hoppscotch": "Inloggen op Hoppscotch", "login_to_hoppscotch": "Inloggen op Hoppscotch",
"logout": "Uitloggen", "logout": "Uitloggen",
"re_enter_email": "E-mailadres opnieuw invoeren", "re_enter_email": "E-mailadres opnieuw invoeren",
"send_magic_link": "Stuur een magische link", "send_magic_link": "Stuur een magische link",
"sync": "Synchroniseren", "sync": "Synchroniseren",
"we_sent_magic_link": "We hebben je een magische link gestuurd!", "we_sent_magic_link": "We hebben je een magische link gestuurd!",
skipping to change at line 105 skipping to change at line 121
"token": "token", "token": "token",
"type": "Autorisatietype:", "type": "Autorisatietype:",
"username": "Gebruikersnaam" "username": "Gebruikersnaam"
}, },
"collection": { "collection": {
"created": "Collectie gemaakt", "created": "Collectie gemaakt",
"edit": "Verzameling bewerken", "edit": "Verzameling bewerken",
"invalid_name": "Geef een geldige naam op voor de collectie", "invalid_name": "Geef een geldige naam op voor de collectie",
"my_collections": "Mijn collecties", "my_collections": "Mijn collecties",
"name": "Mijn nieuwe collectie", "name": "Mijn nieuwe collectie",
"name_length_insufficient": "Collection name should be at least 3 characters long",
"new": "Nieuwe collectie", "new": "Nieuwe collectie",
"renamed": "Collectie hernoemd", "renamed": "Collectie hernoemd",
"request_in_use": "Request in use", "request_in_use": "Request in use",
"save_as": "Opslaan als", "save_as": "Opslaan als",
"select": "Selecteer een collectie", "select": "Selecteer een collectie",
"select_location": "Selecteer een locatie", "select_location": "Selecteer een locatie",
"select_team": "Selecteer een team", "select_team": "Selecteer een team",
"team_collections": "Teamcollecties" "team_collections": "Teamcollecties"
}, },
"confirm": { "confirm": {
"exit_team": "Are you sure you want to leave this team?", "exit_team": "Are you sure you want to leave this team?",
"logout": "Weet u zeker dat u wilt uitloggen?", "logout": "Weet u zeker dat u wilt uitloggen?",
"remove_collection": "Weet je zeker dat je deze collectie definitief wilt ve rwijderen?", "remove_collection": "Weet je zeker dat je deze collectie definitief wilt ve rwijderen?",
"remove_environment": "Weet u zeker dat u deze omgeving permanent wilt verwi jderen?", "remove_environment": "Weet u zeker dat u deze omgeving permanent wilt verwi jderen?",
"remove_folder": "Weet u zeker dat u deze map permanent wilt verwijderen?", "remove_folder": "Weet u zeker dat u deze map permanent wilt verwijderen?",
"remove_history": "Weet je zeker dat je de hele geschiedenis permanent wilt verwijderen?", "remove_history": "Weet je zeker dat je de hele geschiedenis permanent wilt verwijderen?",
"remove_request": "Weet u zeker dat u dit verzoek definitief wilt verwijdere n?", "remove_request": "Weet u zeker dat u dit verzoek definitief wilt verwijdere n?",
"remove_team": "Weet je zeker dat je dit team wilt verwijderen?", "remove_team": "Weet je zeker dat je dit team wilt verwijderen?",
"remove_telemetry": "Weet u zeker dat u zich wilt afmelden voor telemetrie?" , "remove_telemetry": "Weet u zeker dat u zich wilt afmelden voor telemetrie?" ,
"request_change": "Are you sure you want to discard current request, unsaved changes will be lost.",
"sync": "Weet u zeker dat u deze werkruimte wilt synchroniseren?" "sync": "Weet u zeker dat u deze werkruimte wilt synchroniseren?"
}, },
"count": { "count": {
"header": "Kop {telling}", "header": "Kop {telling}",
"message": "Bericht {tel}", "message": "Bericht {tel}",
"parameter": "Parameter {aantal}", "parameter": "Parameter {aantal}",
"protocol": "Protocol {tel}", "protocol": "Protocol {tel}",
"value": "Waarde {count}", "value": "Waarde {count}",
"variable": "Variabele {count}" "variable": "Variabele {count}"
}, },
skipping to change at line 156 skipping to change at line 174
"folder": "Map is leeg", "folder": "Map is leeg",
"headers": "Dit verzoek heeft geen headers", "headers": "Dit verzoek heeft geen headers",
"history": "Geschiedenis is leeg", "history": "Geschiedenis is leeg",
"invites": "Invite list is empty", "invites": "Invite list is empty",
"members": "Team is leeg", "members": "Team is leeg",
"parameters": "Dit verzoek heeft geen parameters", "parameters": "Dit verzoek heeft geen parameters",
"pending_invites": "There are no pending invites for this team", "pending_invites": "There are no pending invites for this team",
"profile": "Login in to view your profile", "profile": "Login in to view your profile",
"protocols": "Protocollen zijn leeg", "protocols": "Protocollen zijn leeg",
"schema": "Verbinding maken met een GraphQL-eindpunt", "schema": "Verbinding maken met een GraphQL-eindpunt",
"shortcodes": "Shortcodes are empty",
"team_name": "Teamnaam leeg", "team_name": "Teamnaam leeg",
"teams": "Teams zijn leeg", "teams": "Teams zijn leeg",
"tests": "Er zijn geen tests voor dit verzoek" "tests": "Er zijn geen tests voor dit verzoek"
}, },
"environment": { "environment": {
"add_to_global": "Add to Global",
"added": "Environment addition",
"create_new": "Nieuwe omgeving maken", "create_new": "Nieuwe omgeving maken",
"created": "Environment created",
"deleted": "Environment deletion",
"edit": "Omgeving bewerken", "edit": "Omgeving bewerken",
"invalid_name": "Geef een geldige naam op voor de omgeving", "invalid_name": "Geef een geldige naam op voor de omgeving",
"nested_overflow": "nested environment variables are limited to 10 levels",
"new": "Nieuwe omgeving", "new": "Nieuwe omgeving",
"no_environment": "Geen omgeving", "no_environment": "Geen omgeving",
"no_environment_description": "No environments were selected. Choose what to do with the following variables.",
"select": "Selecteer omgeving", "select": "Selecteer omgeving",
"title": "omgevingen", "title": "omgevingen",
"updated": "Environment updation",
"variable_list": "Variabele lijst" "variable_list": "Variabele lijst"
}, },
"error": { "error": {
"browser_support_sse": "Deze browser lijkt geen ondersteuning te hebben voor door de server verzonden gebeurtenissen.", "browser_support_sse": "Deze browser lijkt geen ondersteuning te hebben voor door de server verzonden gebeurtenissen.",
"check_console_details": "Controleer het consolelogboek voor details.", "check_console_details": "Controleer het consolelogboek voor details.",
"curl_invalid_format": "cURL is niet correct geformatteerd", "curl_invalid_format": "cURL is niet correct geformatteerd",
"empty_req_name": "Lege aanvraagnaam", "empty_req_name": "Lege aanvraagnaam",
"f12_details": "(F12 voor details)", "f12_details": "(F12 voor details)",
"gql_prettify_invalid_query": "Kon een ongeldige zoekopdracht niet mooier ma ken, syntaxisfouten in de query oplossen en opnieuw proberen", "gql_prettify_invalid_query": "Kon een ongeldige zoekopdracht niet mooier ma ken, syntaxisfouten in de query oplossen en opnieuw proberen",
"incomplete_config_urls": "Incomplete configuration URLs",
"incorrect_email": "Incorrect email", "incorrect_email": "Incorrect email",
"invalid_link": "Invalid link", "invalid_link": "Invalid link",
"invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.", "invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.",
"json_parsing_failed": "Invalid JSON",
"json_prettify_invalid_body": "Kon een ongeldige hoofdtekst niet mooier make n, json-syntaxisfouten oplossen en opnieuw proberen", "json_prettify_invalid_body": "Kon een ongeldige hoofdtekst niet mooier make n, json-syntaxisfouten oplossen en opnieuw proberen",
"network_error": "There seems to be a network error. Please try again.", "network_error": "There seems to be a network error. Please try again.",
"network_fail": "Kan verzoek niet versturen", "network_fail": "Kan verzoek niet versturen",
"no_duration": "Geen duur", "no_duration": "Geen duur",
"no_results_found": "No matches found",
"page_not_found": "This page could not be found",
"script_fail": "Kon pre-aanvraagscript niet uitvoeren", "script_fail": "Kon pre-aanvraagscript niet uitvoeren",
"something_went_wrong": "Er is iets fout gegaan" "something_went_wrong": "Er is iets fout gegaan",
"test_script_fail": "Could not execute post-request script"
}, },
"export": { "export": {
"as_json": "Exporteren als JSON", "as_json": "Exporteren als JSON",
"create_secret_gist": "Maak geheime kern", "create_secret_gist": "Maak geheime kern",
"gist_created": "Kern gemaakt", "gist_created": "Kern gemaakt",
"require_github": "Log in met GitHub om een geheime kern te maken" "require_github": "Log in met GitHub om een geheime kern te maken",
"title": "Export"
}, },
"folder": { "folder": {
"created": "Map aangemaakt", "created": "Map aangemaakt",
"edit": "Map bewerken", "edit": "Map bewerken",
"invalid_name": "Geef een naam op voor de map", "invalid_name": "Geef een naam op voor de map",
"name_length_insufficient": "Folder name should be at least 3 characters lon g",
"new": "Nieuwe map", "new": "Nieuwe map",
"renamed": "Map hernoemd" "renamed": "Map hernoemd"
}, },
"graphql": { "graphql": {
"mutations": "Mutaties", "mutations": "Mutaties",
"schema": "Schema", "schema": "Schema",
"subscriptions": "Abonnementen" "subscriptions": "Abonnementen"
}, },
"header": { "header": {
"account": "Rekening",
"install_pwa": "Installeer app", "install_pwa": "Installeer app",
"login": "Log in", "login": "Log in",
"save_workspace": "Bewaar mijn werkruimte" "save_workspace": "Bewaar mijn werkruimte"
}, },
"helpers": { "helpers": {
"authorization": "De autorisatieheader wordt automatisch gegenereerd wanneer u het verzoek verzendt.", "authorization": "De autorisatieheader wordt automatisch gegenereerd wanneer u het verzoek verzendt.",
"generate_documentation_first": "Genereer eerst documentatie", "generate_documentation_first": "Genereer eerst documentatie",
"network_fail": "Kan het API-eindpunt niet bereiken. Controleer uw netwerkve rbinding en probeer het opnieuw.", "network_fail": "Kan het API-eindpunt niet bereiken. Controleer uw netwerkve rbinding en probeer het opnieuw.",
"offline": "Je lijkt offline te zijn. Gegevens in deze werkruimte zijn mogel ijk niet up-to-date.", "offline": "Je lijkt offline te zijn. Gegevens in deze werkruimte zijn mogel ijk niet up-to-date.",
"offline_short": "Je lijkt offline te zijn.", "offline_short": "Je lijkt offline te zijn.",
"post_request_tests": "Testscripts zijn geschreven in JavaScript en worden u itgevoerd nadat het antwoord is ontvangen.", "post_request_tests": "Testscripts zijn geschreven in JavaScript en worden u itgevoerd nadat het antwoord is ontvangen.",
"pre_request_script": "Pre-request scripts zijn geschreven in JavaScript en worden uitgevoerd voordat het verzoek wordt verzonden.", "pre_request_script": "Pre-request scripts zijn geschreven in JavaScript en worden uitgevoerd voordat het verzoek wordt verzonden.",
"script_fail": "Het lijkt erop dat er een storing is in het pre-request scri pt. Controleer de onderstaande fout en corrigeer het script dienovereenkomstig." , "script_fail": "Het lijkt erop dat er een storing is in het pre-request scri pt. Controleer de onderstaande fout en corrigeer het script dienovereenkomstig." ,
"test_script_fail": "There seems to be an error with test script. Please fix the errors and run tests again",
"tests": "Schrijf een testscript om foutopsporing te automatiseren." "tests": "Schrijf een testscript om foutopsporing te automatiseren."
}, },
"hide": { "hide": {
"collection": "Collapse Collection Panel",
"more": "Meer verbergen", "more": "Meer verbergen",
"preview": "Voorbeeld verbergen", "preview": "Voorbeeld verbergen",
"sidebar": "Verberg de zijbalk" "sidebar": "Verberg de zijbalk"
}, },
"import": { "import": {
"collections": "Collecties importeren", "collections": "Collecties importeren",
"curl": "cURL-commando importeren", "curl": "cURL-commando importeren",
"failed": "Importeren mislukt", "failed": "Importeren mislukt",
"from_gist": "Importeren uit Gist", "from_gist": "Importeren uit Gist",
"from_gist_description": "Import from Gist URL", "from_gist_description": "Import from Gist URL",
"from_insomnia": "Import from Insomnia", "from_insomnia": "Import from Insomnia",
"from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection", "from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"from_my_collections": "Importeren uit Mijn collecties", "from_my_collections": "Importeren uit Mijn collecties",
"from_my_collections_description": "Import from My Collections file", "from_my_collections_description": "Import from My Collections file",
"from_openapi": "Import from OpenAPI", "from_openapi": "Import from OpenAPI",
"from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)", "from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)",
"from_postman": "Import from Postman", "from_postman": "Import from Postman",
"from_postman_description": "Import from Postman collection", "from_postman_description": "Import from Postman collection",
"from_url": "Import from URL", "from_url": "Import from URL",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"gist_url": "Vul de hoofd-URL in", "gist_url": "Vul de hoofd-URL in",
"import_from_url_invalid_fetch": "Couldn't get data from the url",
"import_from_url_invalid_file_format": "Error while importing collections",
"import_from_url_invalid_type": "Unsupported type. accepted values are 'hopp
scotch', 'openapi', 'postman', 'insomnia'",
"import_from_url_success": "Collections Imported",
"json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile", "json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile",
"title": "Importeren" "title": "Importeren"
}, },
"layout": { "layout": {
"collapse_collection": "Collapse or Expand Collections",
"collapse_sidebar": "Collapse or Expand the sidebar",
"column": "Vertical layout", "column": "Vertical layout",
"name": "Layout",
"row": "Horizontal layout", "row": "Horizontal layout",
"zen_mode": "Zen-modus" "zen_mode": "Zen-modus"
}, },
"modal": { "modal": {
"collections": "Collecties", "collections": "Collecties",
"confirm": "Bevestigen", "confirm": "Bevestigen",
"edit_request": "Verzoek bewerken", "edit_request": "Verzoek bewerken",
"import_export": "Importeren / exporteren" "import_export": "Importeren / exporteren"
}, },
"mqtt": { "mqtt": {
skipping to change at line 308 skipping to change at line 349
}, },
"remove": { "remove": {
"star": "Ster verwijderen" "star": "Ster verwijderen"
}, },
"request": { "request": {
"added": "Verzoek toegevoegd", "added": "Verzoek toegevoegd",
"authorization": "autorisatie", "authorization": "autorisatie",
"body": "Body", "body": "Body",
"choose_language": "Kies een taal", "choose_language": "Kies een taal",
"content_type": "Type inhoud", "content_type": "Type inhoud",
"content_type_titles": {
"others": "Others",
"structured": "Structured",
"text": "Text"
},
"copy_link": "Kopieer link", "copy_link": "Kopieer link",
"duration": "Duur", "duration": "Duur",
"enter_curl": "Voer cURL . in", "enter_curl": "Voer cURL . in",
"generate_code": "Genereer code", "generate_code": "Genereer code",
"generated_code": "Gegenereerde code", "generated_code": "Gegenereerde code",
"header_list": "Koplijst", "header_list": "Koplijst",
"invalid_name": "Geef een naam op voor het verzoek", "invalid_name": "Geef een naam op voor het verzoek",
"method": "Methode", "method": "Methode",
"name": "Naam aanvragen", "name": "Naam aanvragen",
"new": "New Request",
"override": "Override",
"override_help": "Set <xmp>Content-Type</xmp> in Headers",
"overriden": "Overridden",
"parameter_list": "Queryparameters", "parameter_list": "Queryparameters",
"parameters": "Parameters:", "parameters": "Parameters:",
"path": "Pad",
"payload": "Payload", "payload": "Payload",
"query": "Vraag", "query": "Vraag",
"raw_body": "Ruwe body", "raw_body": "Ruwe body",
"renamed": "Verzoek hernoemd", "renamed": "Verzoek hernoemd",
"run": "Uitvoeren", "run": "Uitvoeren",
"save": "Opslaan", "save": "Opslaan",
"save_as": "Opslaan als", "save_as": "Opslaan als",
"saved": "Verzoek opgeslagen", "saved": "Verzoek opgeslagen",
"share": "Deel", "share": "Deel",
"share_description": "Share Hoppscotch with your friends",
"title": "Verzoek", "title": "Verzoek",
"type": "Aanvraag type", "type": "Aanvraag type",
"url": "URL", "url": "URL",
"variables": "Variabelen" "variables": "Variabelen",
"view_my_links": "View my links"
}, },
"response": { "response": {
"body": "Reactie inhoud", "body": "Reactie inhoud",
"filter_response_body": "Filter JSON response body (uses JSONPath syntax)",
"headers": "Headers", "headers": "Headers",
"html": "HTML", "html": "HTML",
"image": "Afbeelding", "image": "Afbeelding",
"json": "JSON", "json": "JSON",
"pdf": "PDF",
"preview_html": "Voorbeeld van HTML", "preview_html": "Voorbeeld van HTML",
"raw": "Ruw", "raw": "Ruw",
"size": "Grootte", "size": "Grootte",
"status": "Status", "status": "Status",
"time": "Tijd", "time": "Tijd",
"title": "Antwoord", "title": "Antwoord",
"waiting_for_connection": "wachten op verbinding", "waiting_for_connection": "wachten op verbinding",
"xml": "XML" "xml": "XML"
}, },
"settings": { "settings": {
skipping to change at line 366 skipping to change at line 421
"change_font_size": "Verander lettergrootte", "change_font_size": "Verander lettergrootte",
"choose_language": "Kies een taal", "choose_language": "Kies een taal",
"dark_mode": "Donker", "dark_mode": "Donker",
"expand_navigation": "Expand navigation", "expand_navigation": "Expand navigation",
"experiments": "Experimentele functies", "experiments": "Experimentele functies",
"experiments_notice": "Dit is een verzameling experimenten waaraan we werken en die nuttig, leuk, beide of geen van beide kunnen te zijn. Ze zijn niet defin itief en zijn mogelijk niet stabiel, dus als er iets heel raars gebeurt, raak da n niet in paniek. Zet de functie uit, en", "experiments_notice": "Dit is een verzameling experimenten waaraan we werken en die nuttig, leuk, beide of geen van beide kunnen te zijn. Ze zijn niet defin itief en zijn mogelijk niet stabiel, dus als er iets heel raars gebeurt, raak da n niet in paniek. Zet de functie uit, en",
"extension_ver_not_reported": "Niet gerapporteerd", "extension_ver_not_reported": "Niet gerapporteerd",
"extension_version": "Extensie versie", "extension_version": "Extensie versie",
"extensions": "Extensies", "extensions": "Extensies",
"extensions_use_toggle": "Gebruik de browserextensie om verzoeken te verstur en (indien aanwezig)", "extensions_use_toggle": "Gebruik de browserextensie om verzoeken te verstur en (indien aanwezig)",
"follow": "Follow Us",
"font_size": "Lettergrootte", "font_size": "Lettergrootte",
"font_size_large": "Groot", "font_size_large": "Groot",
"font_size_medium": "Medium", "font_size_medium": "Medium",
"font_size_small": "Klein", "font_size_small": "Klein",
"interceptor": "Interceptor", "interceptor": "Interceptor",
"interceptor_description": "Middleware tussen applicatie en API's.", "interceptor_description": "Middleware tussen applicatie en API's.",
"language": "Taal", "language": "Taal",
"light_mode": "Licht", "light_mode": "Licht",
"official_proxy_hosting": "Officiële proxy wordt gehost door Hoppscotch.", "official_proxy_hosting": "Officiële proxy wordt gehost door Hoppscotch.",
"profile": "Profile", "profile": "Profile",
"profile_description": "Update your profile details", "profile_description": "Update your profile details",
"profile_email": "Email address", "profile_email": "Email address",
"profile_name": "Profile name", "profile_name": "Profile name",
"proxy": "Proxy", "proxy": "Proxy",
"proxy_url": "Proxy-URL", "proxy_url": "Proxy-URL",
"proxy_use_toggle": "Gebruik de proxy-middleware om verzoeken te versturen", "proxy_use_toggle": "Gebruik de proxy-middleware om verzoeken te versturen",
"read_the": "Lees de", "read_the": "Lees de",
"reset_default": "Reset naar standaard", "reset_default": "Reset naar standaard",
"short_codes": "Short codes",
"short_codes_description": "Short codes which were created by you.",
"sidebar_on_left": "Sidebar on left", "sidebar_on_left": "Sidebar on left",
"sync": "Synchroniseren", "sync": "Synchroniseren",
"sync_collections": "Collecties", "sync_collections": "Collecties",
"sync_description": "Deze instellingen worden gesynchroniseerd met de cloud. ", "sync_description": "Deze instellingen worden gesynchroniseerd met de cloud. ",
"sync_environments": "omgevingen", "sync_environments": "omgevingen",
"sync_history": "Geschiedenis", "sync_history": "Geschiedenis",
"system_mode": "Systeem", "system_mode": "Systeem",
"telemetry": "Telemetrie", "telemetry": "Telemetrie",
"telemetry_helps_us": "Telemetrie helpt ons om onze activiteiten te personal iseren en u de beste ervaring te bieden.", "telemetry_helps_us": "Telemetrie helpt ons om onze activiteiten te personal iseren en u de beste ervaring te bieden.",
"theme": "Thema", "theme": "Thema",
"theme_description": "Pas uw toepassingsthema aan.", "theme_description": "Pas uw toepassingsthema aan.",
"use_experimental_url_bar": "Experimentele URL-balk gebruiken met omgevingsm arkering", "use_experimental_url_bar": "Experimentele URL-balk gebruiken met omgevingsm arkering",
"user": "Gebruiker", "user": "Gebruiker",
"verified_email": "Verified email",
"verify_email": "Verify email" "verify_email": "Verify email"
}, },
"shortcodes": {
"actions": "Actions",
"created_on": "Created on",
"deleted": "Shortcode deleted",
"method": "Method",
"not_found": "Shortcode not found",
"short_code": "Short code",
"url": "URL"
},
"shortcut": { "shortcut": {
"general": { "general": {
"close_current_menu": "Huidig menu sluiten", "close_current_menu": "Huidig menu sluiten",
"command_menu": "Zoek- en commandomenu", "command_menu": "Zoek- en commandomenu",
"help_menu": "Help-menu", "help_menu": "Help-menu",
"show_all": "Toetsenbord sneltoetsen", "show_all": "Toetsenbord sneltoetsen",
"title": "Algemeen" "title": "Algemeen"
}, },
"miscellaneous": { "miscellaneous": {
"invite": "Mensen uitnodigen voor Hoppscotch", "invite": "Mensen uitnodigen voor Hoppscotch",
skipping to change at line 429 skipping to change at line 497
"settings": "Ga naar de pagina Instellingen", "settings": "Ga naar de pagina Instellingen",
"title": "Navigatie" "title": "Navigatie"
}, },
"request": { "request": {
"copy_request_link": "Kopieer aanvraaglink", "copy_request_link": "Kopieer aanvraaglink",
"delete_method": "Selecteer DELETE-methode", "delete_method": "Selecteer DELETE-methode",
"get_method": "Selecteer GET-methode", "get_method": "Selecteer GET-methode",
"head_method": "Selecteer HEAD-methode:", "head_method": "Selecteer HEAD-methode:",
"method": "Methode", "method": "Methode",
"next_method": "Selecteer volgende methode", "next_method": "Selecteer volgende methode",
"path": "Pad",
"post_method": "Selecteer POST-methode", "post_method": "Selecteer POST-methode",
"previous_method": "Selecteer vorige methode", "previous_method": "Selecteer vorige methode",
"put_method": "Selecteer PUT-methode", "put_method": "Selecteer PUT-methode",
"reset_request": "Verzoek resetten", "reset_request": "Verzoek resetten",
"save_to_collections": "Opslaan in collecties", "save_to_collections": "Opslaan in collecties",
"send_request": "Verstuur verzoek", "send_request": "Verstuur verzoek",
"title": "Verzoek" "title": "Verzoek"
}, },
"theme": { "theme": {
"black": "Switch theme to black mode", "black": "Switch theme to black mode",
"dark": "Switch theme to dark mode", "dark": "Switch theme to dark mode",
"light": "Switch theme to light mode", "light": "Switch theme to light mode",
"system": "Switch theme to system mode", "system": "Switch theme to system mode",
"title": "Theme" "title": "Theme"
} }
}, },
"show": { "show": {
"code": "Toon code", "code": "Toon code",
"collection": "Expand Collection Panel",
"more": "Laat meer zien", "more": "Laat meer zien",
"sidebar": "Toon zijbalk" "sidebar": "Toon zijbalk"
}, },
"socketio": { "socketio": {
"communication": "Communicatie", "communication": "Communicatie",
"connection_not_authorized": "This SocketIO connection does not use any auth entication.",
"event_name": "Evenement naam", "event_name": "Evenement naam",
"events": "Evenementen", "events": "Evenementen",
"log": "Logboek", "log": "Logboek",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"sse": { "sse": {
"event_type": "Evenementtype", "event_type": "Evenementtype",
"log": "Logboek", "log": "Logboek",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"state": { "state": {
"bulk_mode": "Bulkbewerking", "bulk_mode": "Bulkbewerking",
"bulk_mode_placeholder": "Invoer wordt gescheiden door een nieuwe regel\nSle utels en waarden worden gescheiden door:\nVoeg # toe aan elke rij die u wilt toe voegen, maar blijf uitgeschakeld", "bulk_mode_placeholder": "Invoer wordt gescheiden door een nieuwe regel\nSle utels en waarden worden gescheiden door:\nVoeg # toe aan elke rij die u wilt toe voegen, maar blijf uitgeschakeld",
"cleared": "gewist", "cleared": "gewist",
"connected": "Verbonden", "connected": "Verbonden",
"connected_to": "Verbonden met {naam}", "connected_to": "Verbonden met {naam}",
"connecting_to": "Verbinding maken met {naam}...", "connecting_to": "Verbinding maken met {naam}...",
"connection_error": "Failed to connect",
"connection_failed": "Connection failed",
"connection_lost": "Connection lost",
"copied_to_clipboard": "Gekopieerd naar het klembord", "copied_to_clipboard": "Gekopieerd naar het klembord",
"deleted": "verwijderd", "deleted": "verwijderd",
"deprecated": "VEROUDERD", "deprecated": "VEROUDERD",
"disabled": "uitgeschakeld", "disabled": "uitgeschakeld",
"disconnected": "Verbinding verbroken", "disconnected": "Verbinding verbroken",
"disconnected_from": "Verbinding verbroken met {name}", "disconnected_from": "Verbinding verbroken met {name}",
"docs_generated": "Documentatie gegenereerd", "docs_generated": "Documentatie gegenereerd",
"download_started": "Download gestart", "download_started": "Download gestart",
"enabled": "ingeschakeld", "enabled": "ingeschakeld",
"file_imported": "Bestand geïmporteerd", "file_imported": "Bestand geïmporteerd",
"finished_in": "Klaar in {duration}ms", "finished_in": "Klaar in {duration} ms",
"history_deleted": "Geschiedenis verwijderd", "history_deleted": "Geschiedenis verwijderd",
"linewrap": "Regels afbreken", "linewrap": "Regels afbreken",
"loading": "Bezig met laden...", "loading": "Bezig met laden...",
"message_received": "Message: {message} arrived on topic: {topic}",
"mqtt_subscription_failed": "Something went wrong while subscribing to topic
: {topic}",
"none": "Geen", "none": "Geen",
"nothing_found": "Niets gevonden voor", "nothing_found": "Niets gevonden voor",
"published_error": "Something went wrong while publishing msg: {topic} to to
pic: {message}",
"published_message": "Published message: {message} to topic: {topic}",
"reconnection_error": "Failed to reconnect",
"subscribed_failed": "Failed to subscribe to topic: {topic}",
"subscribed_success": "Successfully subscribed to topic: {topic}",
"unsubscribed_failed": "Failed to unsubscribe from topic: {topic}",
"unsubscribed_success": "Successfully unsubscribed from topic: {topic}",
"waiting_send_request": "Wachten om verzoek te versturen" "waiting_send_request": "Wachten om verzoek te versturen"
}, },
"support": { "support": {
"changelog": "Lees meer over de nieuwste releases", "changelog": "Lees meer over de nieuwste releases",
"chat": "Vragen? Chat met ons!", "chat": "Vragen? Chat met ons!",
"community": "Stel vragen en help anderen", "community": "Stel vragen en help anderen",
"documentation": "Lees meer over Hoppscotch", "documentation": "Lees meer over Hoppscotch",
"forum": "Stel vragen en krijg antwoorden", "forum": "Stel vragen en krijg antwoorden",
"github": "Follow us on Github",
"shortcuts": "Sneller door de app bladeren", "shortcuts": "Sneller door de app bladeren",
"team": "Neem contact op met het team", "team": "Neem contact op met het team",
"title": "Steun", "title": "Steun",
"twitter": "Volg ons op Twitter" "twitter": "Volg ons op Twitter"
}, },
"tab": { "tab": {
"authorization": "Autorisatie", "authorization": "Autorisatie",
"body": "Inhoud", "body": "Inhoud",
"collections": "Collecties", "collections": "Collecties",
"documentation": "Documentatie", "documentation": "Documentatie",
skipping to change at line 558 skipping to change at line 640
"member_removed": "Gebruiker verwijderd", "member_removed": "Gebruiker verwijderd",
"member_role_updated": "Gebruikersrollen bijgewerkt", "member_role_updated": "Gebruikersrollen bijgewerkt",
"members": "Leden", "members": "Leden",
"name_length_insufficient": "Teamnaam moet minimaal 6 tekens lang zijn", "name_length_insufficient": "Teamnaam moet minimaal 6 tekens lang zijn",
"name_updated": "Team name updated", "name_updated": "Team name updated",
"new": "Nieuw team", "new": "Nieuw team",
"new_created": "Nieuw team gemaakt", "new_created": "Nieuw team gemaakt",
"new_name": "Mijn nieuwe team", "new_name": "Mijn nieuwe team",
"no_access": "U heeft geen bewerkingsrechten voor deze collecties", "no_access": "U heeft geen bewerkingsrechten voor deze collecties",
"no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.", "no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.",
"not_found": "Team not found. Contact your team owner.",
"not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.", "not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.",
"pending_invites": "Pending invites", "pending_invites": "Pending invites",
"permissions": "Rechten", "permissions": "Rechten",
"saved": "Team gered", "saved": "Team gered",
"select_a_team": "Select a team", "select_a_team": "Select a team",
"title": "teams", "title": "teams",
"we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!", "we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!",
"we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team." "we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team."
}, },
"test": { "test": {
 End of changes. 55 change blocks. 
9 lines changed or deleted 96 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)