"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "packages/hoppscotch-app/locales/cs.json" between
hoppscotch-2.2.1.tar.gz and hoppscotch-3.0.0.tar.gz

About: Hoppscotch is a light-weight, web based API development suite.

cs.json  (hoppscotch-2.2.1):cs.json  (hoppscotch-3.0.0)
{ {
"action": { "action": {
"autoscroll": "Autoscroll",
"cancel": "zrušení", "cancel": "zrušení",
"choose_file": "Vyberte soubor", "choose_file": "Vyberte soubor",
"clear": "Průhledná", "clear": "Průhledná",
"clear_all": "Vymazat vše", "clear_all": "Vymazat vše",
"close": "Close",
"connect": "Připojit", "connect": "Připojit",
"copy": "kopírovat", "copy": "kopírovat",
"delete": "Vymazat", "delete": "Vymazat",
"disconnect": "Odpojit", "disconnect": "Odpojit",
"dismiss": "Zavrhnout", "dismiss": "Zavrhnout",
"dont_save": "Don't save",
"download_file": "Stáhnout soubor", "download_file": "Stáhnout soubor",
"drag_to_reorder": "Drag to reorder",
"duplicate": "Duplicate", "duplicate": "Duplicate",
"edit": "Upravit", "edit": "Upravit",
"filter_response": "Filter response",
"go_back": "Vrať se", "go_back": "Vrať se",
"label": "Označení", "label": "Označení",
"learn_more": "Další informace", "learn_more": "Další informace",
"more": "Více",
"less": "Less", "less": "Less",
"more": "Více",
"new": "Nový", "new": "Nový",
"no": "Ne", "no": "Ne",
"open_workspace": "Open workspace",
"paste": "Paste",
"prettify": "Prettify", "prettify": "Prettify",
"remove": "Odstranit", "remove": "Odstranit",
"restore": "Obnovit", "restore": "Obnovit",
"save": "Uložit", "save": "Uložit",
"scroll_to_bottom": "Scroll to bottom",
"scroll_to_top": "Scroll to top",
"search": "Vyhledávání", "search": "Vyhledávání",
"send": "Poslat", "send": "Poslat",
"start": "Start", "start": "Start",
"stop": "Stop", "stop": "Stop",
"to_close": "to close", "to_close": "to close",
"to_navigate": "to navigate", "to_navigate": "to navigate",
"to_select": "to select", "to_select": "to select",
"turn_off": "Vypnout", "turn_off": "Vypnout",
"turn_on": "Zapnout", "turn_on": "Zapnout",
"undo": "vrátit", "undo": "vrátit",
"yes": "Ano" "yes": "Ano"
}, },
"add": { "add": {
"new": "Přidat nový", "new": "Přidat nový",
"star": "Přidat hvězdičku" "star": "Přidat hvězdičku"
}, },
"app": { "app": {
"chat_with_us": "piš si s námi", "chat_with_us": "piš si s námi",
"contact_us": "Kontaktujte nás", "contact_us": "Kontaktujte nás",
"copy": "kopírovat", "copy": "kopírovat",
"copy_user_id": "Copy User Auth Token",
"developer_option": "Developer options",
"developer_option_description": "Developer tools which helps in development
and maintenance of Hoppscotch.",
"discord": "Discord",
"documentation": "Dokumentace", "documentation": "Dokumentace",
"github": "GitHub", "github": "GitHub",
"help": "Nápověda, zpětná vazba a dokumentace", "help": "Nápověda, zpětná vazba a dokumentace",
"home": "Domov", "home": "Domov",
"invite": "Pozvat", "invite": "Pozvat",
"invite_description": "V Hoppscotch jsme navrhli jednoduché a intuitivní roz hraní pro vytváření a správu vašich API. Hoppscotch je nástroj, který vám pomáhá vytvářet, testovat, dokumentovat a sdílet vaše API.", "invite_description": "V Hoppscotch jsme navrhli jednoduché a intuitivní roz hraní pro vytváření a správu vašich API. Hoppscotch je nástroj, který vám pomáhá vytvářet, testovat, dokumentovat a sdílet vaše API.",
"invite_your_friends": "Pozvi své přátele", "invite_your_friends": "Pozvi své přátele",
"join_discord_community": "Připojte se k naší komunitě Discord", "join_discord_community": "Připojte se k naší komunitě Discord",
"keyboard_shortcuts": "Klávesové zkratky", "keyboard_shortcuts": "Klávesové zkratky",
"name": "Hoppscotch", "name": "Hoppscotch",
"new_version_found": "Nalezena nová verze. Aktualizujte aktualizací.", "new_version_found": "Nalezena nová verze. Aktualizujte aktualizací.",
"options": "Options",
"proxy_privacy_policy": "Zásady ochrany osobních údajů proxy", "proxy_privacy_policy": "Zásady ochrany osobních údajů proxy",
"reload": "Znovu načíst", "reload": "Znovu načíst",
"search": "Vyhledávání", "search": "Vyhledávání",
"share": "Podíl", "share": "Podíl",
"shortcuts": "Klávesové zkratky", "shortcuts": "Klávesové zkratky",
"spotlight": "Reflektor", "spotlight": "Reflektor",
"status": "Postavení", "status": "Postavení",
"status_description": "Check the status of the website",
"terms_and_privacy": "Podmínky a soukromí", "terms_and_privacy": "Podmínky a soukromí",
"twitter": "Cvrlikání", "twitter": "Cvrlikání",
"type_a_command_search": "Zadejte příkaz nebo hledejte…", "type_a_command_search": "Zadejte příkaz nebo hledejte…",
"we_use_cookies": "Používáme cookies", "we_use_cookies": "Používáme cookies",
"whats_new": "Co je nového?", "whats_new": "Co je nového?",
"wiki": "Wiki" "wiki": "Wiki"
}, },
"auth": { "auth": {
"account_exists": "Účet existuje s různými pověřeními - Přihlaste se a propo jte oba účty", "account_exists": "Účet existuje s různými pověřeními - Přihlaste se a propo jte oba účty",
"all_sign_in_options": "Všechny možnosti přihlášení", "all_sign_in_options": "Všechny možnosti přihlášení",
"continue_with_email": "Pokračujte e -mailem", "continue_with_email": "Pokračujte e -mailem",
"continue_with_github": "Pokračujte na GitHubu", "continue_with_github": "Pokračujte na GitHubu",
"continue_with_google": "Pokračovat s Google", "continue_with_google": "Pokračovat s Google",
"continue_with_microsoft": "Continue with Microsoft",
"email": "E-mailem", "email": "E-mailem",
"logged_out": "Odhlásit", "logged_out": "Odhlásit",
"login": "Přihlásit se", "login": "Přihlásit se",
"login_success": "Úspěšně přihlášen", "login_success": "Úspěšně přihlášen",
"login_to_hoppscotch": "Přihlaste se do Hoppscotch", "login_to_hoppscotch": "Přihlaste se do Hoppscotch",
"logout": "Odhlásit se", "logout": "Odhlásit se",
"re_enter_email": "Znovu zadat e-mail", "re_enter_email": "Znovu zadat e-mail",
"send_magic_link": "Pošlete kouzelný odkaz", "send_magic_link": "Pošlete kouzelný odkaz",
"sync": "Synchronizace", "sync": "Synchronizace",
"we_sent_magic_link": "Poslali jsme vám kouzelný odkaz!", "we_sent_magic_link": "Poslali jsme vám kouzelný odkaz!",
skipping to change at line 105 skipping to change at line 121
"token": "Žeton", "token": "Žeton",
"type": "Typ autorizace", "type": "Typ autorizace",
"username": "Uživatelské jméno" "username": "Uživatelské jméno"
}, },
"collection": { "collection": {
"created": "Kolekce vytvořena", "created": "Kolekce vytvořena",
"edit": "Upravit sbírku", "edit": "Upravit sbírku",
"invalid_name": "Uveďte prosím platný název kolekce", "invalid_name": "Uveďte prosím platný název kolekce",
"my_collections": "Moje sbírky", "my_collections": "Moje sbírky",
"name": "Moje nová kolekce", "name": "Moje nová kolekce",
"name_length_insufficient": "Collection name should be at least 3 characters long",
"new": "Nová kolekce", "new": "Nová kolekce",
"renamed": "Sbírka přejmenována", "renamed": "Sbírka přejmenována",
"request_in_use": "Request in use", "request_in_use": "Request in use",
"save_as": "Uložit jako", "save_as": "Uložit jako",
"select": "Vyberte sbírku", "select": "Vyberte sbírku",
"select_location": "Vyberte umístění", "select_location": "Vyberte umístění",
"select_team": "Vyberte tým", "select_team": "Vyberte tým",
"team_collections": "Týmové sbírky" "team_collections": "Týmové sbírky"
}, },
"confirm": { "confirm": {
"exit_team": "Are you sure you want to leave this team?", "exit_team": "Are you sure you want to leave this team?",
"logout": "Opravdu se chcete odhlásit?", "logout": "Opravdu se chcete odhlásit?",
"remove_collection": "Opravdu chcete tuto sbírku trvale smazat?", "remove_collection": "Opravdu chcete tuto sbírku trvale smazat?",
"remove_environment": "Opravdu chcete toto prostředí trvale odstranit?", "remove_environment": "Opravdu chcete toto prostředí trvale odstranit?",
"remove_folder": "Opravdu chcete tuto složku trvale smazat?", "remove_folder": "Opravdu chcete tuto složku trvale smazat?",
"remove_history": "Opravdu chcete trvale smazat celou historii?", "remove_history": "Opravdu chcete trvale smazat celou historii?",
"remove_request": "Opravdu chcete tento požadavek trvale smazat?", "remove_request": "Opravdu chcete tento požadavek trvale smazat?",
"remove_team": "Opravdu chcete tento tým smazat?", "remove_team": "Opravdu chcete tento tým smazat?",
"remove_telemetry": "Opravdu se chcete odhlásit z telemetrie?", "remove_telemetry": "Opravdu se chcete odhlásit z telemetrie?",
"request_change": "Are you sure you want to discard current request, unsaved changes will be lost.",
"sync": "Opravdu chcete synchronizovat tento pracovní prostor?" "sync": "Opravdu chcete synchronizovat tento pracovní prostor?"
}, },
"count": { "count": {
"header": "Záhlaví {count}", "header": "Záhlaví {count}",
"message": "Zpráva {count}", "message": "Zpráva {count}",
"parameter": "Parametr {count}", "parameter": "Parametr {count}",
"protocol": "Protokol {count}", "protocol": "Protokol {count}",
"value": "Hodnota {count}", "value": "Hodnota {count}",
"variable": "Proměnná {count}" "variable": "Proměnná {count}"
}, },
skipping to change at line 156 skipping to change at line 174
"folder": "Složka je prázdná", "folder": "Složka je prázdná",
"headers": "Tento požadavek nemá žádná záhlaví", "headers": "Tento požadavek nemá žádná záhlaví",
"history": "Historie je prázdná", "history": "Historie je prázdná",
"invites": "Invite list is empty", "invites": "Invite list is empty",
"members": "Tým je prázdný", "members": "Tým je prázdný",
"parameters": "Tento požadavek nemá žádné parametry", "parameters": "Tento požadavek nemá žádné parametry",
"pending_invites": "There are no pending invites for this team", "pending_invites": "There are no pending invites for this team",
"profile": "Login in to view your profile", "profile": "Login in to view your profile",
"protocols": "Protokoly jsou prázdné", "protocols": "Protokoly jsou prázdné",
"schema": "Připojte se ke koncovému bodu GraphQL", "schema": "Připojte se ke koncovému bodu GraphQL",
"shortcodes": "Shortcodes are empty",
"team_name": "Název týmu prázdný", "team_name": "Název týmu prázdný",
"teams": "Týmy jsou prázdné", "teams": "Týmy jsou prázdné",
"tests": "Pro tento požadavek neexistují žádné testy" "tests": "Pro tento požadavek neexistují žádné testy"
}, },
"environment": { "environment": {
"add_to_global": "Add to Global",
"added": "Environment addition",
"create_new": "Vytvořit nové prostředí", "create_new": "Vytvořit nové prostředí",
"created": "Environment created",
"deleted": "Environment deletion",
"edit": "Upravit prostředí", "edit": "Upravit prostředí",
"invalid_name": "Zadejte platný název prostředí", "invalid_name": "Zadejte platný název prostředí",
"nested_overflow": "nested environment variables are limited to 10 levels",
"new": "Nové prostředí", "new": "Nové prostředí",
"no_environment": "Žádné prostředí", "no_environment": "Žádné prostředí",
"no_environment_description": "No environments were selected. Choose what to do with the following variables.",
"select": "Vyberte prostředí", "select": "Vyberte prostředí",
"title": "Prostředí", "title": "Prostředí",
"updated": "Environment updation",
"variable_list": "Seznam proměnných" "variable_list": "Seznam proměnných"
}, },
"error": { "error": {
"browser_support_sse": "Zdá se, že tento prohlížeč nemá podporu událostí ode slaných serverem.", "browser_support_sse": "Zdá se, že tento prohlížeč nemá podporu událostí ode slaných serverem.",
"check_console_details": "Podrobnosti najdete v protokolu konzoly.", "check_console_details": "Podrobnosti najdete v protokolu konzoly.",
"curl_invalid_format": "cURL nemá správný formát", "curl_invalid_format": "cURL nemá správný formát",
"empty_req_name": "Název prázdného požadavku", "empty_req_name": "Název prázdného požadavku",
"f12_details": "(F12 pro podrobnosti)", "f12_details": "(F12 pro podrobnosti)",
"gql_prettify_invalid_query": "Neplatný dotaz nelze předběžně upravit, vyřeš it chyby syntaxe dotazu a zkusit to znovu", "gql_prettify_invalid_query": "Neplatný dotaz nelze předběžně upravit, vyřeš it chyby syntaxe dotazu a zkusit to znovu",
"incomplete_config_urls": "Incomplete configuration URLs",
"incorrect_email": "Incorrect email", "incorrect_email": "Incorrect email",
"invalid_link": "Invalid link", "invalid_link": "Invalid link",
"invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.", "invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.",
"json_parsing_failed": "Invalid JSON",
"json_prettify_invalid_body": "Nelze předtifikovat neplatné tělo, vyřešit ch yby syntaxe json a zkusit to znovu", "json_prettify_invalid_body": "Nelze předtifikovat neplatné tělo, vyřešit ch yby syntaxe json a zkusit to znovu",
"network_error": "There seems to be a network error. Please try again.", "network_error": "There seems to be a network error. Please try again.",
"network_fail": "Žádost nelze odeslat", "network_fail": "Žádost nelze odeslat",
"no_duration": "Žádné trvání", "no_duration": "Žádné trvání",
"no_results_found": "No matches found",
"page_not_found": "This page could not be found",
"script_fail": "Skript předběžného požadavku nelze spustit", "script_fail": "Skript předběžného požadavku nelze spustit",
"something_went_wrong": "Něco se pokazilo" "something_went_wrong": "Něco se pokazilo",
"test_script_fail": "Could not execute post-request script"
}, },
"export": { "export": {
"as_json": "Exportovat jako JSON", "as_json": "Exportovat jako JSON",
"create_secret_gist": "Vytvořte tajnou podstatu", "create_secret_gist": "Vytvořte tajnou podstatu",
"gist_created": "Podstata vytvořena", "gist_created": "Podstata vytvořena",
"require_github": "Přihlaste se pomocí GitHub a vytvořte tajný seznam" "require_github": "Přihlaste se pomocí GitHub a vytvořte tajný seznam",
"title": "Export"
}, },
"folder": { "folder": {
"created": "Složka vytvořena", "created": "Složka vytvořena",
"edit": "Upravit složku", "edit": "Upravit složku",
"invalid_name": "Zadejte název složky", "invalid_name": "Zadejte název složky",
"name_length_insufficient": "Folder name should be at least 3 characters lon g",
"new": "Nová složka", "new": "Nová složka",
"renamed": "Složka přejmenována" "renamed": "Složka přejmenována"
}, },
"graphql": { "graphql": {
"mutations": "Mutace", "mutations": "Mutace",
"schema": "Schéma", "schema": "Schéma",
"subscriptions": "Předplatné" "subscriptions": "Předplatné"
}, },
"header": { "header": {
"account": "Účet",
"install_pwa": "Nainstalovat aplikaci", "install_pwa": "Nainstalovat aplikaci",
"login": "Přihlásit se", "login": "Přihlásit se",
"save_workspace": "Uložit můj pracovní prostor" "save_workspace": "Uložit můj pracovní prostor"
}, },
"helpers": { "helpers": {
"authorization": "Autorizační hlavička se automaticky vygeneruje při odeslán í požadavku.", "authorization": "Autorizační hlavička se automaticky vygeneruje při odeslán í požadavku.",
"generate_documentation_first": "Nejprve vytvořte dokumentaci", "generate_documentation_first": "Nejprve vytvořte dokumentaci",
"network_fail": "Nelze dosáhnout koncového bodu API. Zkontrolujte připojení k síti a zkuste to znovu.", "network_fail": "Nelze dosáhnout koncového bodu API. Zkontrolujte připojení k síti a zkuste to znovu.",
"offline": "Zdá se, že jste offline. Data v tomto pracovním prostoru nemusí být aktuální.", "offline": "Zdá se, že jste offline. Data v tomto pracovním prostoru nemusí být aktuální.",
"offline_short": "Zdá se, že jste offline.", "offline_short": "Zdá se, že jste offline.",
"post_request_tests": "Testovací skripty jsou napsány v JavaScriptu a jsou s puštěny po přijetí odpovědi.", "post_request_tests": "Testovací skripty jsou napsány v JavaScriptu a jsou s puštěny po přijetí odpovědi.",
"pre_request_script": "Skripty před požadavkem jsou napsány v JavaScriptu a jsou spuštěny před odesláním požadavku.", "pre_request_script": "Skripty před požadavkem jsou napsány v JavaScriptu a jsou spuštěny před odesláním požadavku.",
"script_fail": "Zdá se, že ve skriptu předběžného požadavku je chyba. Zkontr olujte níže uvedenou chybu a opravte skript odpovídajícím způsobem.", "script_fail": "Zdá se, že ve skriptu předběžného požadavku je chyba. Zkontr olujte níže uvedenou chybu a opravte skript odpovídajícím způsobem.",
"test_script_fail": "There seems to be an error with test script. Please fix the errors and run tests again",
"tests": "Napište testovací skript pro automatizaci ladění." "tests": "Napište testovací skript pro automatizaci ladění."
}, },
"hide": { "hide": {
"collection": "Collapse Collection Panel",
"more": "Skrýt více", "more": "Skrýt více",
"preview": "Skrýt náhled", "preview": "Skrýt náhled",
"sidebar": "Skrýt postranní panel" "sidebar": "Skrýt postranní panel"
}, },
"import": { "import": {
"collections": "Import sbírek", "collections": "Import sbírek",
"curl": "Importovat cURL", "curl": "Importovat cURL",
"failed": "Import se nezdařil", "failed": "Import se nezdařil",
"from_gist": "Import z Gist", "from_gist": "Import z Gist",
"from_gist_description": "Import from Gist URL", "from_gist_description": "Import from Gist URL",
"from_insomnia": "Import from Insomnia", "from_insomnia": "Import from Insomnia",
"from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection", "from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"from_my_collections": "Importovat z mých sbírek", "from_my_collections": "Importovat z mých sbírek",
"from_my_collections_description": "Import from My Collections file", "from_my_collections_description": "Import from My Collections file",
"from_openapi": "Import from OpenAPI", "from_openapi": "Import from OpenAPI",
"from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)", "from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)",
"from_postman": "Import from Postman", "from_postman": "Import from Postman",
"from_postman_description": "Import from Postman collection", "from_postman_description": "Import from Postman collection",
"from_url": "Import from URL", "from_url": "Import from URL",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"gist_url": "Zadejte URL adresy", "gist_url": "Zadejte URL adresy",
"import_from_url_invalid_fetch": "Couldn't get data from the url",
"import_from_url_invalid_file_format": "Error while importing collections",
"import_from_url_invalid_type": "Unsupported type. accepted values are 'hopp
scotch', 'openapi', 'postman', 'insomnia'",
"import_from_url_success": "Collections Imported",
"json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile", "json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile",
"title": "Import" "title": "Import"
}, },
"layout": { "layout": {
"collapse_collection": "Collapse or Expand Collections",
"collapse_sidebar": "Collapse or Expand the sidebar",
"column": "Vertical layout", "column": "Vertical layout",
"name": "Layout",
"row": "Horizontal layout", "row": "Horizontal layout",
"zen_mode": "Zenový režim" "zen_mode": "Zenový režim"
}, },
"modal": { "modal": {
"collections": "Sbírky", "collections": "Sbírky",
"confirm": "Potvrdit", "confirm": "Potvrdit",
"edit_request": "Upravit požadavek", "edit_request": "Upravit požadavek",
"import_export": "Import Export" "import_export": "Import Export"
}, },
"mqtt": { "mqtt": {
skipping to change at line 308 skipping to change at line 349
}, },
"remove": { "remove": {
"star": "Odstraňte hvězdu" "star": "Odstraňte hvězdu"
}, },
"request": { "request": {
"added": "Žádost přidána", "added": "Žádost přidána",
"authorization": "Povolení", "authorization": "Povolení",
"body": "Žádost", "body": "Žádost",
"choose_language": "Vyber jazyk", "choose_language": "Vyber jazyk",
"content_type": "Typ obsahu", "content_type": "Typ obsahu",
"content_type_titles": {
"others": "Others",
"structured": "Structured",
"text": "Text"
},
"copy_link": "Kopírovat odkaz", "copy_link": "Kopírovat odkaz",
"duration": "Doba trvání", "duration": "Doba trvání",
"enter_curl": "Zadejte cURL", "enter_curl": "Zadejte cURL",
"generate_code": "Vygenerujte kód", "generate_code": "Vygenerujte kód",
"generated_code": "Generovaný kód", "generated_code": "Generovaný kód",
"header_list": "Seznam záhlaví", "header_list": "Seznam záhlaví",
"invalid_name": "Uveďte prosím název žádosti", "invalid_name": "Uveďte prosím název žádosti",
"method": "Metoda", "method": "Metoda",
"name": "Vyžádejte si jméno", "name": "Vyžádejte si jméno",
"new": "New Request",
"override": "Override",
"override_help": "Set <xmp>Content-Type</xmp> in Headers",
"overriden": "Overridden",
"parameter_list": "Parametry dotazu", "parameter_list": "Parametry dotazu",
"parameters": "Parametry", "parameters": "Parametry",
"path": "Cesta",
"payload": "Užitečné zatížení", "payload": "Užitečné zatížení",
"query": "Dotaz", "query": "Dotaz",
"raw_body": "Raw Request Body", "raw_body": "Raw Request Body",
"renamed": "Žádost přejmenována", "renamed": "Žádost přejmenována",
"run": "Běh", "run": "Běh",
"save": "Uložit", "save": "Uložit",
"save_as": "Uložit jako", "save_as": "Uložit jako",
"saved": "Žádost uložena", "saved": "Žádost uložena",
"share": "Podíl", "share": "Podíl",
"share_description": "Share Hoppscotch with your friends",
"title": "Žádost", "title": "Žádost",
"type": "Typ požadavku", "type": "Typ požadavku",
"url": "URL", "url": "URL",
"variables": "Proměnné" "variables": "Proměnné",
"view_my_links": "View my links"
}, },
"response": { "response": {
"body": "Odpovědní orgán", "body": "Odpovědní orgán",
"filter_response_body": "Filter JSON response body (uses JSONPath syntax)",
"headers": "Záhlaví", "headers": "Záhlaví",
"html": "HTML", "html": "HTML",
"image": "obraz", "image": "obraz",
"json": "JSON", "json": "JSON",
"pdf": "PDF",
"preview_html": "Náhled HTML", "preview_html": "Náhled HTML",
"raw": "Drsný", "raw": "Drsný",
"size": "Velikost", "size": "Velikost",
"status": "Postavení", "status": "Postavení",
"time": "Čas", "time": "Čas",
"title": "Odezva", "title": "Odezva",
"waiting_for_connection": "čekání na připojení", "waiting_for_connection": "čekání na připojení",
"xml": "XML" "xml": "XML"
}, },
"settings": { "settings": {
skipping to change at line 366 skipping to change at line 421
"change_font_size": "Změnit velikost písma", "change_font_size": "Změnit velikost písma",
"choose_language": "Vyber jazyk", "choose_language": "Vyber jazyk",
"dark_mode": "Temný", "dark_mode": "Temný",
"expand_navigation": "Expand navigation", "expand_navigation": "Expand navigation",
"experiments": "Experimenty", "experiments": "Experimenty",
"experiments_notice": "Toto je sbírka experimentů, na kterých pracujeme a kt eré se mohou ukázat jako užitečné, zábavné, obojí, nebo ani jedno. Nejsou konečn é a nemusí být stabilní, takže pokud se stane něco příliš divného, nepanikařte. Prostě vypni tu nebezpečnou věc. Vtipy stranou,", "experiments_notice": "Toto je sbírka experimentů, na kterých pracujeme a kt eré se mohou ukázat jako užitečné, zábavné, obojí, nebo ani jedno. Nejsou konečn é a nemusí být stabilní, takže pokud se stane něco příliš divného, nepanikařte. Prostě vypni tu nebezpečnou věc. Vtipy stranou,",
"extension_ver_not_reported": "Nehlášeno", "extension_ver_not_reported": "Nehlášeno",
"extension_version": "Verze rozšíření", "extension_version": "Verze rozšíření",
"extensions": "Rozšíření", "extensions": "Rozšíření",
"extensions_use_toggle": "K odeslání požadavků použijte rozšíření prohlížeče (je -li k dispozici)", "extensions_use_toggle": "K odeslání požadavků použijte rozšíření prohlížeče (je -li k dispozici)",
"follow": "Follow Us",
"font_size": "Velikost písma", "font_size": "Velikost písma",
"font_size_large": "Velký", "font_size_large": "Velký",
"font_size_medium": "Střední", "font_size_medium": "Střední",
"font_size_small": "Malý", "font_size_small": "Malý",
"interceptor": "Interceptor", "interceptor": "Interceptor",
"interceptor_description": "Middleware mezi aplikací a API.", "interceptor_description": "Middleware mezi aplikací a API.",
"language": "Jazyk", "language": "Jazyk",
"light_mode": "Světlo", "light_mode": "Světlo",
"official_proxy_hosting": "Oficiální proxy je hostitelem Hoppscotch.", "official_proxy_hosting": "Oficiální proxy je hostitelem Hoppscotch.",
"profile": "Profile", "profile": "Profile",
"profile_description": "Update your profile details", "profile_description": "Update your profile details",
"profile_email": "Email address", "profile_email": "Email address",
"profile_name": "Profile name", "profile_name": "Profile name",
"proxy": "Proxy", "proxy": "Proxy",
"proxy_url": "Proxy URL", "proxy_url": "Proxy URL",
"proxy_use_toggle": "K odesílání žádostí použijte middleware proxy", "proxy_use_toggle": "K odesílání žádostí použijte middleware proxy",
"read_the": "Číst", "read_the": "Číst",
"reset_default": "Obnovit do základního nastavení", "reset_default": "Obnovit do základního nastavení",
"short_codes": "Short codes",
"short_codes_description": "Short codes which were created by you.",
"sidebar_on_left": "Sidebar on left", "sidebar_on_left": "Sidebar on left",
"sync": "Synchronizovat", "sync": "Synchronizovat",
"sync_collections": "Sbírky", "sync_collections": "Sbírky",
"sync_description": "Tato nastavení jsou synchronizována s cloudem.", "sync_description": "Tato nastavení jsou synchronizována s cloudem.",
"sync_environments": "Prostředí", "sync_environments": "Prostředí",
"sync_history": "Dějiny", "sync_history": "Dějiny",
"system_mode": "Systém", "system_mode": "Systém",
"telemetry": "Telemetrie", "telemetry": "Telemetrie",
"telemetry_helps_us": "Telemetrie nám pomáhá personalizovat naše operace a p oskytovat vám to nejlepší prostředí.", "telemetry_helps_us": "Telemetrie nám pomáhá personalizovat naše operace a p oskytovat vám to nejlepší prostředí.",
"theme": "Téma", "theme": "Téma",
"theme_description": "Přizpůsobte si motiv aplikace.", "theme_description": "Přizpůsobte si motiv aplikace.",
"use_experimental_url_bar": "Použijte experimentální lištu URL se zvýraznění m prostředí", "use_experimental_url_bar": "Použijte experimentální lištu URL se zvýraznění m prostředí",
"user": "Uživatel", "user": "Uživatel",
"verified_email": "Verified email",
"verify_email": "Verify email" "verify_email": "Verify email"
}, },
"shortcodes": {
"actions": "Actions",
"created_on": "Created on",
"deleted": "Shortcode deleted",
"method": "Method",
"not_found": "Shortcode not found",
"short_code": "Short code",
"url": "URL"
},
"shortcut": { "shortcut": {
"general": { "general": {
"close_current_menu": "Zavřít aktuální nabídku", "close_current_menu": "Zavřít aktuální nabídku",
"command_menu": "Nabídka Hledat a příkazy", "command_menu": "Nabídka Hledat a příkazy",
"help_menu": "Nabídka nápovědy", "help_menu": "Nabídka nápovědy",
"show_all": "Klávesové zkratky", "show_all": "Klávesové zkratky",
"title": "Všeobecné" "title": "Všeobecné"
}, },
"miscellaneous": { "miscellaneous": {
"invite": "Pozvěte lidi na Hoppscotch", "invite": "Pozvěte lidi na Hoppscotch",
skipping to change at line 429 skipping to change at line 497
"settings": "Přejděte na stránku Nastavení", "settings": "Přejděte na stránku Nastavení",
"title": "Navigace" "title": "Navigace"
}, },
"request": { "request": {
"copy_request_link": "Kopírovat požadavek na odkaz", "copy_request_link": "Kopírovat požadavek na odkaz",
"delete_method": "Vyberte metodu ODSTRANIT", "delete_method": "Vyberte metodu ODSTRANIT",
"get_method": "Vyberte metodu ZÍSKAT", "get_method": "Vyberte metodu ZÍSKAT",
"head_method": "Vyberte metodu HEAD", "head_method": "Vyberte metodu HEAD",
"method": "Metoda", "method": "Metoda",
"next_method": "Vyberte Další metoda", "next_method": "Vyberte Další metoda",
"path": "Cesta",
"post_method": "Vyberte metodu POST", "post_method": "Vyberte metodu POST",
"previous_method": "Vyberte předchozí metodu", "previous_method": "Vyberte předchozí metodu",
"put_method": "Vyberte metodu PUT", "put_method": "Vyberte metodu PUT",
"reset_request": "Resetovat požadavek", "reset_request": "Resetovat požadavek",
"save_to_collections": "Uložit do sbírek", "save_to_collections": "Uložit do sbírek",
"send_request": "Poslat žádost", "send_request": "Poslat žádost",
"title": "Žádost" "title": "Žádost"
}, },
"theme": { "theme": {
"black": "Switch theme to black mode", "black": "Switch theme to black mode",
"dark": "Switch theme to dark mode", "dark": "Switch theme to dark mode",
"light": "Switch theme to light mode", "light": "Switch theme to light mode",
"system": "Switch theme to system mode", "system": "Switch theme to system mode",
"title": "Theme" "title": "Theme"
} }
}, },
"show": { "show": {
"code": "Zobrazit kód", "code": "Zobrazit kód",
"collection": "Expand Collection Panel",
"more": "Zobrazit více", "more": "Zobrazit více",
"sidebar": "Zobrazit postranní panel" "sidebar": "Zobrazit postranní panel"
}, },
"socketio": { "socketio": {
"communication": "Sdělení", "communication": "Sdělení",
"connection_not_authorized": "This SocketIO connection does not use any auth entication.",
"event_name": "Název události", "event_name": "Název události",
"events": "Události", "events": "Události",
"log": "Záznam", "log": "Záznam",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"sse": { "sse": {
"event_type": "Typ události", "event_type": "Typ události",
"log": "Záznam", "log": "Záznam",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"state": { "state": {
"bulk_mode": "Hromadná úprava", "bulk_mode": "Hromadná úprava",
"bulk_mode_placeholder": "Záznamy jsou odděleny novým řádkem\nKlíče a hodnot y jsou odděleny:\nPředřadte # do libovolného řádku, který chcete přidat, ale pon echte jej deaktivovaný", "bulk_mode_placeholder": "Záznamy jsou odděleny novým řádkem\nKlíče a hodnot y jsou odděleny:\nPředřadte # do libovolného řádku, který chcete přidat, ale pon echte jej deaktivovaný",
"cleared": "Vymazáno", "cleared": "Vymazáno",
"connected": "Připojeno", "connected": "Připojeno",
"connected_to": "Připojeno k {name}", "connected_to": "Připojeno k {name}",
"connecting_to": "Připojování k {name} ...", "connecting_to": "Připojování k {name} ...",
"connection_error": "Failed to connect",
"connection_failed": "Connection failed",
"connection_lost": "Connection lost",
"copied_to_clipboard": "Zkopírováno do schránky", "copied_to_clipboard": "Zkopírováno do schránky",
"deleted": "Smazáno", "deleted": "Smazáno",
"deprecated": "ZASTARALÉ", "deprecated": "ZASTARALÉ",
"disabled": "Zakázáno", "disabled": "Zakázáno",
"disconnected": "Odpojeno", "disconnected": "Odpojeno",
"disconnected_from": "Odpojeno od {name}", "disconnected_from": "Odpojeno od {name}",
"docs_generated": "Vygenerovaná dokumentace", "docs_generated": "Vygenerovaná dokumentace",
"download_started": "Stahování zahájeno", "download_started": "Stahování zahájeno",
"enabled": "Povoleno", "enabled": "Povoleno",
"file_imported": "Soubor importován", "file_imported": "Soubor importován",
"finished_in": "Hotovo za {duration} ms", "finished_in": "Hotovo za {duration} ms",
"history_deleted": "Historie odstraněna", "history_deleted": "Historie odstraněna",
"linewrap": "Zabalit linky", "linewrap": "Zabalit linky",
"loading": "Načítání...", "loading": "Načítání...",
"message_received": "Message: {message} arrived on topic: {topic}",
"mqtt_subscription_failed": "Something went wrong while subscribing to topic
: {topic}",
"none": "Žádný", "none": "Žádný",
"nothing_found": "Nic nebylo nalezeno pro", "nothing_found": "Nic nebylo nalezeno pro",
"published_error": "Something went wrong while publishing msg: {topic} to to
pic: {message}",
"published_message": "Published message: {message} to topic: {topic}",
"reconnection_error": "Failed to reconnect",
"subscribed_failed": "Failed to subscribe to topic: {topic}",
"subscribed_success": "Successfully subscribed to topic: {topic}",
"unsubscribed_failed": "Failed to unsubscribe from topic: {topic}",
"unsubscribed_success": "Successfully unsubscribed from topic: {topic}",
"waiting_send_request": "Čekání na odeslání požadavku" "waiting_send_request": "Čekání na odeslání požadavku"
}, },
"support": { "support": {
"changelog": "Přečtěte si více o nejnovějších verzích", "changelog": "Přečtěte si více o nejnovějších verzích",
"chat": "Otázky? Piš si s námi!", "chat": "Otázky? Piš si s námi!",
"community": "Ptejte se a pomozte ostatním", "community": "Ptejte se a pomozte ostatním",
"documentation": "Přečtěte si více o Hoppscotch", "documentation": "Přečtěte si více o Hoppscotch",
"forum": "Ptejte se a získejte odpovědi", "forum": "Ptejte se a získejte odpovědi",
"github": "Follow us on Github",
"shortcuts": "Procházejte aplikaci rychleji", "shortcuts": "Procházejte aplikaci rychleji",
"team": "Spojte se s týmem", "team": "Spojte se s týmem",
"title": "Podpěra, podpora", "title": "Podpěra, podpora",
"twitter": "Sleduj nás na Twitteru" "twitter": "Sleduj nás na Twitteru"
}, },
"tab": { "tab": {
"authorization": "Povolení", "authorization": "Povolení",
"body": "Tělo", "body": "Tělo",
"collections": "Sbírky", "collections": "Sbírky",
"documentation": "Dokumentace", "documentation": "Dokumentace",
skipping to change at line 558 skipping to change at line 640
"member_removed": "Uživatel odstraněn", "member_removed": "Uživatel odstraněn",
"member_role_updated": "Role uživatelů aktualizovány", "member_role_updated": "Role uživatelů aktualizovány",
"members": "Členové", "members": "Členové",
"name_length_insufficient": "Název týmu by měl mít alespoň 6 znaků", "name_length_insufficient": "Název týmu by měl mít alespoň 6 znaků",
"name_updated": "Team name updated", "name_updated": "Team name updated",
"new": "Nový tým", "new": "Nový tým",
"new_created": "Vytvořen nový tým", "new_created": "Vytvořen nový tým",
"new_name": "Můj nový tým", "new_name": "Můj nový tým",
"no_access": "K těmto kolekcím nemáte přístup k úpravám", "no_access": "K těmto kolekcím nemáte přístup k úpravám",
"no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.", "no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.",
"not_found": "Team not found. Contact your team owner.",
"not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.", "not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.",
"pending_invites": "Pending invites", "pending_invites": "Pending invites",
"permissions": "Oprávnění", "permissions": "Oprávnění",
"saved": "Tým uložen", "saved": "Tým uložen",
"select_a_team": "Select a team", "select_a_team": "Select a team",
"title": "Týmy", "title": "Týmy",
"we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!", "we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!",
"we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team." "we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team."
}, },
"test": { "test": {
 End of changes. 54 change blocks. 
8 lines changed or deleted 95 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)