"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "packages/hoppscotch-app/locales/ca.json" between
hoppscotch-2.2.1.tar.gz and hoppscotch-3.0.0.tar.gz

About: Hoppscotch is a light-weight, web based API development suite.

ca.json  (hoppscotch-2.2.1):ca.json  (hoppscotch-3.0.0)
{ {
"action": { "action": {
"autoscroll": "Autoscroll",
"cancel": "Cancel · lar", "cancel": "Cancel · lar",
"choose_file": "Trieu un fitxer", "choose_file": "Trieu un fitxer",
"clear": "Clar", "clear": "Clar",
"clear_all": "Esborra-ho tot", "clear_all": "Esborra-ho tot",
"close": "Close",
"connect": "Connecteu", "connect": "Connecteu",
"copy": "Copia", "copy": "Copia",
"delete": "Suprimeix", "delete": "Suprimeix",
"disconnect": "Desconnecta", "disconnect": "Desconnecta",
"dismiss": "Destitueix", "dismiss": "Destitueix",
"dont_save": "Don't save",
"download_file": "Descarrega l'arxiu", "download_file": "Descarrega l'arxiu",
"drag_to_reorder": "Drag to reorder",
"duplicate": "Duplicate", "duplicate": "Duplicate",
"edit": "Edita", "edit": "Edita",
"filter_response": "Filter response",
"go_back": "Torna", "go_back": "Torna",
"label": "Etiqueta", "label": "Etiqueta",
"learn_more": "Aprèn més", "learn_more": "Aprèn més",
"more": "Més",
"less": "Less", "less": "Less",
"more": "Més",
"new": "Novetat", "new": "Novetat",
"no": "No", "no": "No",
"open_workspace": "Open workspace",
"paste": "Paste",
"prettify": "Prettify", "prettify": "Prettify",
"remove": "Elimina", "remove": "Elimina",
"restore": "Restaura", "restore": "Restaura",
"save": "Desa", "save": "Desa",
"scroll_to_bottom": "Scroll to bottom",
"scroll_to_top": "Scroll to top",
"search": "Cerca", "search": "Cerca",
"send": "Envia", "send": "Envia",
"start": "Començar", "start": "Començar",
"stop": "Atura", "stop": "Atura",
"to_close": "to close", "to_close": "to close",
"to_navigate": "to navigate", "to_navigate": "to navigate",
"to_select": "to select", "to_select": "to select",
"turn_off": "Tanca", "turn_off": "Tanca",
"turn_on": "Encendre", "turn_on": "Encendre",
"undo": "Desfés", "undo": "Desfés",
"yes": "Sí" "yes": "Sí"
}, },
"add": { "add": {
"new": "Afegir nou", "new": "Afegir nou",
"star": "Afegeix una estrella" "star": "Afegeix una estrella"
}, },
"app": { "app": {
"chat_with_us": "Xateja amb nosaltres", "chat_with_us": "Xateja amb nosaltres",
"contact_us": "Poseu-vos en contacte amb nosaltres", "contact_us": "Poseu-vos en contacte amb nosaltres",
"copy": "Copia", "copy": "Copia",
"copy_user_id": "Copy User Auth Token",
"developer_option": "Developer options",
"developer_option_description": "Developer tools which helps in development
and maintenance of Hoppscotch.",
"discord": "Discord",
"documentation": "Documentació", "documentation": "Documentació",
"github": "GitHub", "github": "GitHub",
"help": "Ajuda, comentaris i documentació", "help": "Ajuda, comentaris i documentació",
"home": "Inici", "home": "Inici",
"invite": "Convidar", "invite": "Convidar",
"invite_description": "A Hoppscotch, hem dissenyat una interfície senzilla i intuïtiva per crear i gestionar les vostres API. Hoppscotch és una eina que us ajuda a construir, provar, documentar i compartir les vostres API.", "invite_description": "A Hoppscotch, hem dissenyat una interfície senzilla i intuïtiva per crear i gestionar les vostres API. Hoppscotch és una eina que us ajuda a construir, provar, documentar i compartir les vostres API.",
"invite_your_friends": "Convida els teus amics", "invite_your_friends": "Convida els teus amics",
"join_discord_community": "Uniu-vos a la nostra comunitat Discord", "join_discord_community": "Uniu-vos a la nostra comunitat Discord",
"keyboard_shortcuts": "Dreceres de teclat", "keyboard_shortcuts": "Dreceres de teclat",
"name": "Hoppscotch", "name": "Hoppscotch",
"new_version_found": "S'ha trobat una nova versió. Actualitzeu per actualitz ar.", "new_version_found": "S'ha trobat una nova versió. Actualitzeu per actualitz ar.",
"options": "Options",
"proxy_privacy_policy": "Política de privadesa del servidor intermediari", "proxy_privacy_policy": "Política de privadesa del servidor intermediari",
"reload": "Recarregar", "reload": "Recarregar",
"search": "Cerca", "search": "Cerca",
"share": "Compartir", "share": "Compartir",
"shortcuts": "Dreceres", "shortcuts": "Dreceres",
"spotlight": "Destac", "spotlight": "Destac",
"status": "Estat", "status": "Estat",
"status_description": "Check the status of the website",
"terms_and_privacy": "Condicions i privadesa", "terms_and_privacy": "Condicions i privadesa",
"twitter": "Twitter", "twitter": "Twitter",
"type_a_command_search": "Escriviu una ordre o cerqueu ...", "type_a_command_search": "Escriviu una ordre o cerqueu ...",
"we_use_cookies": "Utilitzem cookies", "we_use_cookies": "Utilitzem cookies",
"whats_new": "Que hi ha de nou?", "whats_new": "Que hi ha de nou?",
"wiki": "Wiki" "wiki": "Wiki"
}, },
"auth": { "auth": {
"account_exists": "El compte existeix amb credencials diferents: inicieu la sessió per enllaçar els dos comptes", "account_exists": "El compte existeix amb credencials diferents: inicieu la sessió per enllaçar els dos comptes",
"all_sign_in_options": "Totes les opcions d'inici de sessió", "all_sign_in_options": "Totes les opcions d'inici de sessió",
"continue_with_email": "Continueu amb el correu electrònic", "continue_with_email": "Continueu amb el correu electrònic",
"continue_with_github": "Continueu amb GitHub", "continue_with_github": "Continueu amb GitHub",
"continue_with_google": "Continueu amb Google", "continue_with_google": "Continueu amb Google",
"continue_with_microsoft": "Continue with Microsoft",
"email": "Correu electrònic", "email": "Correu electrònic",
"logged_out": "Desconnectat", "logged_out": "Desconnectat",
"login": "iniciar Sessió", "login": "iniciar Sessió",
"login_success": "S'ha iniciat la sessió correctament", "login_success": "S'ha iniciat la sessió correctament",
"login_to_hoppscotch": "Inicieu la sessió a Hoppscotch", "login_to_hoppscotch": "Inicieu la sessió a Hoppscotch",
"logout": "Tancar sessió", "logout": "Tancar sessió",
"re_enter_email": "Re-escriu el teu correu", "re_enter_email": "Re-escriu el teu correu",
"send_magic_link": "Envia un enllaç màgic", "send_magic_link": "Envia un enllaç màgic",
"sync": "Sincronitzar", "sync": "Sincronitzar",
"we_sent_magic_link": "Us hem enviat un enllaç màgic!", "we_sent_magic_link": "Us hem enviat un enllaç màgic!",
skipping to change at line 105 skipping to change at line 121
"token": "Testimoni", "token": "Testimoni",
"type": "Tipus d'autorització", "type": "Tipus d'autorització",
"username": "Nom d'usuari" "username": "Nom d'usuari"
}, },
"collection": { "collection": {
"created": "S'ha creat la col·lecció", "created": "S'ha creat la col·lecció",
"edit": "Edita la col·lecció", "edit": "Edita la col·lecció",
"invalid_name": "Proporcioneu un nom vàlid per a la col·lecció", "invalid_name": "Proporcioneu un nom vàlid per a la col·lecció",
"my_collections": "Les meves col·leccions", "my_collections": "Les meves col·leccions",
"name": "La meva nova col·lecció", "name": "La meva nova col·lecció",
"name_length_insufficient": "Collection name should be at least 3 characters long",
"new": "Nova col · lecció", "new": "Nova col · lecció",
"renamed": "S'ha canviat el nom de la col·lecció", "renamed": "S'ha canviat el nom de la col·lecció",
"request_in_use": "Request in use", "request_in_use": "Request in use",
"save_as": "Guardar com", "save_as": "Guardar com",
"select": "Seleccioneu una col·lecció", "select": "Seleccioneu una col·lecció",
"select_location": "Seleccioneu la ubicació", "select_location": "Seleccioneu la ubicació",
"select_team": "Selecciona un equip", "select_team": "Selecciona un equip",
"team_collections": "Col·leccions per equips" "team_collections": "Col·leccions per equips"
}, },
"confirm": { "confirm": {
"exit_team": "Are you sure you want to leave this team?", "exit_team": "Are you sure you want to leave this team?",
"logout": "Esteu segur que voleu tancar la sessió?", "logout": "Esteu segur que voleu tancar la sessió?",
"remove_collection": "Esteu segur que voleu suprimir permanentment aquesta c ol·lecció?", "remove_collection": "Esteu segur que voleu suprimir permanentment aquesta c ol·lecció?",
"remove_environment": "Esteu segur que voleu suprimir permanentment aquest e ntorn?", "remove_environment": "Esteu segur que voleu suprimir permanentment aquest e ntorn?",
"remove_folder": "Esteu segur que voleu suprimir definitivament aquesta carp eta?", "remove_folder": "Esteu segur que voleu suprimir definitivament aquesta carp eta?",
"remove_history": "Esteu segur que voleu suprimir definitivament tot l'histo rial?", "remove_history": "Esteu segur que voleu suprimir definitivament tot l'histo rial?",
"remove_request": "Esteu segur que voleu suprimir definitivament aquesta sol ·licitud?", "remove_request": "Esteu segur que voleu suprimir definitivament aquesta sol ·licitud?",
"remove_team": "Esteu segur que voleu suprimir aquest equip?", "remove_team": "Esteu segur que voleu suprimir aquest equip?",
"remove_telemetry": "Esteu segur que voleu desactivar Telemetry?", "remove_telemetry": "Esteu segur que voleu desactivar Telemetry?",
"request_change": "Are you sure you want to discard current request, unsaved changes will be lost.",
"sync": "Esteu segur que voleu sincronitzar aquest espai de treball?" "sync": "Esteu segur que voleu sincronitzar aquest espai de treball?"
}, },
"count": { "count": {
"header": "Capçalera {count}", "header": "Capçalera {count}",
"message": "{Compte} de missatges", "message": "{Compte} de missatges",
"parameter": "Paràmetre {count}", "parameter": "Paràmetre {count}",
"protocol": "Protocol {count}", "protocol": "Protocol {count}",
"value": "Valor {count}", "value": "Valor {count}",
"variable": "Variable {count}" "variable": "Variable {count}"
}, },
skipping to change at line 156 skipping to change at line 174
"folder": "La carpeta està buida", "folder": "La carpeta està buida",
"headers": "Aquesta sol·licitud no té cap capçalera", "headers": "Aquesta sol·licitud no té cap capçalera",
"history": "La història és buida", "history": "La història és buida",
"invites": "Invite list is empty", "invites": "Invite list is empty",
"members": "L'equip està buit", "members": "L'equip està buit",
"parameters": "Aquesta sol·licitud no té cap paràmetre", "parameters": "Aquesta sol·licitud no té cap paràmetre",
"pending_invites": "There are no pending invites for this team", "pending_invites": "There are no pending invites for this team",
"profile": "Login in to view your profile", "profile": "Login in to view your profile",
"protocols": "Els protocols estan buits", "protocols": "Els protocols estan buits",
"schema": "Connecteu-vos a un punt final GraphQL", "schema": "Connecteu-vos a un punt final GraphQL",
"shortcodes": "Shortcodes are empty",
"team_name": "El nom de l'equip és buit", "team_name": "El nom de l'equip és buit",
"teams": "Els equips estan buits", "teams": "Els equips estan buits",
"tests": "No hi ha proves per a aquesta sol·licitud" "tests": "No hi ha proves per a aquesta sol·licitud"
}, },
"environment": { "environment": {
"add_to_global": "Add to Global",
"added": "Environment addition",
"create_new": "Crea un entorn nou", "create_new": "Crea un entorn nou",
"created": "Environment created",
"deleted": "Environment deletion",
"edit": "Edita l'entorn", "edit": "Edita l'entorn",
"invalid_name": "Proporcioneu un nom vàlid per a l'entorn", "invalid_name": "Proporcioneu un nom vàlid per a l'entorn",
"nested_overflow": "nested environment variables are limited to 10 levels",
"new": "Nou entorn", "new": "Nou entorn",
"no_environment": "Sense entorn", "no_environment": "Sense entorn",
"no_environment_description": "No environments were selected. Choose what to do with the following variables.",
"select": "Seleccioneu un entorn", "select": "Seleccioneu un entorn",
"title": "Entorns", "title": "Entorns",
"updated": "Environment updation",
"variable_list": "Llista de variables" "variable_list": "Llista de variables"
}, },
"error": { "error": {
"browser_support_sse": "Sembla que aquest navegador no és compatible amb els esdeveniments enviats per servidor.", "browser_support_sse": "Sembla que aquest navegador no és compatible amb els esdeveniments enviats per servidor.",
"check_console_details": "Consulteu el registre de la consola per obtenir mé s informació.", "check_console_details": "Consulteu el registre de la consola per obtenir mé s informació.",
"curl_invalid_format": "cURL no està formatat correctament", "curl_invalid_format": "cURL no està formatat correctament",
"empty_req_name": "Nom de la sol·licitud buida", "empty_req_name": "Nom de la sol·licitud buida",
"f12_details": "(F12 per obtenir més informació)", "f12_details": "(F12 per obtenir més informació)",
"gql_prettify_invalid_query": "No s'ha pogut definir una consulta no vàlida, resoldre els errors de sintaxi de la consulta i tornar-ho a provar", "gql_prettify_invalid_query": "No s'ha pogut definir una consulta no vàlida, resoldre els errors de sintaxi de la consulta i tornar-ho a provar",
"incomplete_config_urls": "Incomplete configuration URLs",
"incorrect_email": "Incorrect email", "incorrect_email": "Incorrect email",
"invalid_link": "Invalid link", "invalid_link": "Invalid link",
"invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.", "invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.",
"json_parsing_failed": "Invalid JSON",
"json_prettify_invalid_body": "No s'ha pogut personalitzar un cos no vàlid, resoldre errors de sintaxi json i tornar-ho a provar", "json_prettify_invalid_body": "No s'ha pogut personalitzar un cos no vàlid, resoldre errors de sintaxi json i tornar-ho a provar",
"network_error": "There seems to be a network error. Please try again.", "network_error": "There seems to be a network error. Please try again.",
"network_fail": "No s'ha pogut enviar la sol·licitud", "network_fail": "No s'ha pogut enviar la sol·licitud",
"no_duration": "Sense durada", "no_duration": "Sense durada",
"no_results_found": "No matches found",
"page_not_found": "This page could not be found",
"script_fail": "No s'ha pogut executar l'script de sol·licitud prèvia", "script_fail": "No s'ha pogut executar l'script de sol·licitud prèvia",
"something_went_wrong": "Alguna cosa ha anat malament" "something_went_wrong": "Alguna cosa ha anat malament",
"test_script_fail": "Could not execute post-request script"
}, },
"export": { "export": {
"as_json": "Exporta com a JSON", "as_json": "Exporta com a JSON",
"create_secret_gist": "Crea un resum secret", "create_secret_gist": "Crea un resum secret",
"gist_created": "Gist creat", "gist_created": "Gist creat",
"require_github": "Inicieu la sessió amb GitHub per crear un resum secret" "require_github": "Inicieu la sessió amb GitHub per crear un resum secret",
"title": "Export"
}, },
"folder": { "folder": {
"created": "S'ha creat la carpeta", "created": "S'ha creat la carpeta",
"edit": "Edita la carpeta", "edit": "Edita la carpeta",
"invalid_name": "Proporcioneu un nom per a la carpeta", "invalid_name": "Proporcioneu un nom per a la carpeta",
"name_length_insufficient": "Folder name should be at least 3 characters lon g",
"new": "Carpeta nova", "new": "Carpeta nova",
"renamed": "S'ha canviat el nom de la carpeta" "renamed": "S'ha canviat el nom de la carpeta"
}, },
"graphql": { "graphql": {
"mutations": "Mutacions", "mutations": "Mutacions",
"schema": "Esquema", "schema": "Esquema",
"subscriptions": "Subscripcions" "subscriptions": "Subscripcions"
}, },
"header": { "header": {
"account": "Compte",
"install_pwa": "Instal·la l'aplicació", "install_pwa": "Instal·la l'aplicació",
"login": "iniciar Sessió", "login": "iniciar Sessió",
"save_workspace": "Desa el meu espai de treball" "save_workspace": "Desa el meu espai de treball"
}, },
"helpers": { "helpers": {
"authorization": "La capçalera de l'autorització es generarà automàticament quan envieu la sol·licitud.", "authorization": "La capçalera de l'autorització es generarà automàticament quan envieu la sol·licitud.",
"generate_documentation_first": "Genereu documentació primer", "generate_documentation_first": "Genereu documentació primer",
"network_fail": "No es pot arribar al punt final de l'API. Comproveu la conn exió de xarxa i torneu-ho a provar.", "network_fail": "No es pot arribar al punt final de l'API. Comproveu la conn exió de xarxa i torneu-ho a provar.",
"offline": "Sembla que estàs fora de línia. És possible que les dades d'aque st espai de treball no estiguin actualitzades.", "offline": "Sembla que estàs fora de línia. És possible que les dades d'aque st espai de treball no estiguin actualitzades.",
"offline_short": "Sembla que estàs fora de línia.", "offline_short": "Sembla que estàs fora de línia.",
"post_request_tests": "Els scripts de prova s'escriuen en JavaScript i s'exe cuten després de rebre la resposta.", "post_request_tests": "Els scripts de prova s'escriuen en JavaScript i s'exe cuten després de rebre la resposta.",
"pre_request_script": "Els scripts de sol·licitud prèvia s'escriuen en JavaS cript i s'executen abans que s'enviï la sol·licitud.", "pre_request_script": "Els scripts de sol·licitud prèvia s'escriuen en JavaS cript i s'executen abans que s'enviï la sol·licitud.",
"script_fail": "Sembla que hi ha un error a l'script de sol·licitud prèvia. Comproveu l'error a continuació i solucioneu l'script en conseqüència.", "script_fail": "Sembla que hi ha un error a l'script de sol·licitud prèvia. Comproveu l'error a continuació i solucioneu l'script en conseqüència.",
"test_script_fail": "There seems to be an error with test script. Please fix the errors and run tests again",
"tests": "Escriviu un script de prova per automatitzar la depuració." "tests": "Escriviu un script de prova per automatitzar la depuració."
}, },
"hide": { "hide": {
"collection": "Collapse Collection Panel",
"more": "Amaga més", "more": "Amaga més",
"preview": "Amaga la previsualització", "preview": "Amaga la previsualització",
"sidebar": "Amaga la barra lateral" "sidebar": "Amaga la barra lateral"
}, },
"import": { "import": {
"collections": "Importar col·leccions", "collections": "Importar col·leccions",
"curl": "Importa cURL", "curl": "Importa cURL",
"failed": "La importació ha fallat", "failed": "La importació ha fallat",
"from_gist": "Importa de Gist", "from_gist": "Importa de Gist",
"from_gist_description": "Import from Gist URL", "from_gist_description": "Import from Gist URL",
"from_insomnia": "Import from Insomnia", "from_insomnia": "Import from Insomnia",
"from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection", "from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"from_my_collections": "Importa de Les meves col·leccions", "from_my_collections": "Importa de Les meves col·leccions",
"from_my_collections_description": "Import from My Collections file", "from_my_collections_description": "Import from My Collections file",
"from_openapi": "Import from OpenAPI", "from_openapi": "Import from OpenAPI",
"from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)", "from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)",
"from_postman": "Import from Postman", "from_postman": "Import from Postman",
"from_postman_description": "Import from Postman collection", "from_postman_description": "Import from Postman collection",
"from_url": "Import from URL", "from_url": "Import from URL",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"gist_url": "Introduïu l'URL Gist", "gist_url": "Introduïu l'URL Gist",
"import_from_url_invalid_fetch": "Couldn't get data from the url",
"import_from_url_invalid_file_format": "Error while importing collections",
"import_from_url_invalid_type": "Unsupported type. accepted values are 'hopp
scotch', 'openapi', 'postman', 'insomnia'",
"import_from_url_success": "Collections Imported",
"json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile", "json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile",
"title": "Importació" "title": "Importació"
}, },
"layout": { "layout": {
"collapse_collection": "Collapse or Expand Collections",
"collapse_sidebar": "Collapse or Expand the sidebar",
"column": "Vertical layout", "column": "Vertical layout",
"name": "Layout",
"row": "Horizontal layout", "row": "Horizontal layout",
"zen_mode": "Mode Zen" "zen_mode": "Mode Zen"
}, },
"modal": { "modal": {
"collections": "Col·leccions", "collections": "Col·leccions",
"confirm": "Confirmeu", "confirm": "Confirmeu",
"edit_request": "Sol·licitud d'edició", "edit_request": "Sol·licitud d'edició",
"import_export": "Importació-exportació" "import_export": "Importació-exportació"
}, },
"mqtt": { "mqtt": {
skipping to change at line 308 skipping to change at line 349
}, },
"remove": { "remove": {
"star": "Elimina l'estrella" "star": "Elimina l'estrella"
}, },
"request": { "request": {
"added": "S'ha afegit la sol·licitud", "added": "S'ha afegit la sol·licitud",
"authorization": "Autorització", "authorization": "Autorització",
"body": "Organisme de sol·licitud", "body": "Organisme de sol·licitud",
"choose_language": "Tria l'idioma", "choose_language": "Tria l'idioma",
"content_type": "Tipus de contingut", "content_type": "Tipus de contingut",
"content_type_titles": {
"others": "Others",
"structured": "Structured",
"text": "Text"
},
"copy_link": "Copia l'enllaç", "copy_link": "Copia l'enllaç",
"duration": "Durada", "duration": "Durada",
"enter_curl": "Introduïu cURL", "enter_curl": "Introduïu cURL",
"generate_code": "Generar codi", "generate_code": "Generar codi",
"generated_code": "Codi generat", "generated_code": "Codi generat",
"header_list": "Llista de capçaleres", "header_list": "Llista de capçaleres",
"invalid_name": "Proporcioneu un nom per a la sol·licitud", "invalid_name": "Proporcioneu un nom per a la sol·licitud",
"method": "Mètode", "method": "Mètode",
"name": "Sol·licita el nom", "name": "Sol·licita el nom",
"new": "New Request",
"override": "Override",
"override_help": "Set <xmp>Content-Type</xmp> in Headers",
"overriden": "Overridden",
"parameter_list": "Paràmetres de consulta", "parameter_list": "Paràmetres de consulta",
"parameters": "Paràmetres", "parameters": "Paràmetres",
"path": "Camí",
"payload": "Càrrega útil", "payload": "Càrrega útil",
"query": "Consulta", "query": "Consulta",
"raw_body": "Cos de sol·licitud en brut", "raw_body": "Cos de sol·licitud en brut",
"renamed": "S'ha canviat el nom de la sol·licitud", "renamed": "S'ha canviat el nom de la sol·licitud",
"run": "Correr", "run": "Correr",
"save": "Desa", "save": "Desa",
"save_as": "Guardar com", "save_as": "Guardar com",
"saved": "S'ha desat la sol·licitud", "saved": "S'ha desat la sol·licitud",
"share": "Compartir", "share": "Compartir",
"share_description": "Share Hoppscotch with your friends",
"title": "Sol·licitud", "title": "Sol·licitud",
"type": "Tipus de sol·licitud", "type": "Tipus de sol·licitud",
"url": "URL", "url": "URL",
"variables": "Les variables" "variables": "Les variables",
"view_my_links": "View my links"
}, },
"response": { "response": {
"body": "Cos de resposta", "body": "Cos de resposta",
"filter_response_body": "Filter JSON response body (uses JSONPath syntax)",
"headers": "Capçaleres", "headers": "Capçaleres",
"html": "HTML", "html": "HTML",
"image": "Imatge", "image": "Imatge",
"json": "JSON", "json": "JSON",
"pdf": "PDF",
"preview_html": "Previsualitza HTML", "preview_html": "Previsualitza HTML",
"raw": "Raw", "raw": "Raw",
"size": "Mida", "size": "Mida",
"status": "Estat", "status": "Estat",
"time": "Temps", "time": "Temps",
"title": "Resposta", "title": "Resposta",
"waiting_for_connection": "esperant la connexió", "waiting_for_connection": "esperant la connexió",
"xml": "XML" "xml": "XML"
}, },
"settings": { "settings": {
skipping to change at line 366 skipping to change at line 421
"change_font_size": "Canvia la mida de la lletra", "change_font_size": "Canvia la mida de la lletra",
"choose_language": "Tria l'idioma", "choose_language": "Tria l'idioma",
"dark_mode": "Fosc", "dark_mode": "Fosc",
"expand_navigation": "Expand navigation", "expand_navigation": "Expand navigation",
"experiments": "Experiments", "experiments": "Experiments",
"experiments_notice": "Es tracta d'una col·lecció d'experiments en què estem treballant que poden resultar útils, divertits, o ambdós. No són finals i potse r no són estables, de manera que si passa alguna cosa massa estrany, no us espan teu. Només cal que apagueu la cosa dang. Bromes a part,", "experiments_notice": "Es tracta d'una col·lecció d'experiments en què estem treballant que poden resultar útils, divertits, o ambdós. No són finals i potse r no són estables, de manera que si passa alguna cosa massa estrany, no us espan teu. Només cal que apagueu la cosa dang. Bromes a part,",
"extension_ver_not_reported": "No s'ha informat", "extension_ver_not_reported": "No s'ha informat",
"extension_version": "Versió d'extensió", "extension_version": "Versió d'extensió",
"extensions": "Extensions", "extensions": "Extensions",
"extensions_use_toggle": "Utilitzeu l'extensió del navegador per enviar sol· licituds (si n'hi ha)", "extensions_use_toggle": "Utilitzeu l'extensió del navegador per enviar sol· licituds (si n'hi ha)",
"follow": "Follow Us",
"font_size": "Mida de la font", "font_size": "Mida de la font",
"font_size_large": "Gran", "font_size_large": "Gran",
"font_size_medium": "Mitjà", "font_size_medium": "Mitjà",
"font_size_small": "Petit", "font_size_small": "Petit",
"interceptor": "Interceptor", "interceptor": "Interceptor",
"interceptor_description": "Middleware entre aplicació i API.", "interceptor_description": "Middleware entre aplicació i API.",
"language": "Llenguatge", "language": "Llenguatge",
"light_mode": "Llum", "light_mode": "Llum",
"official_proxy_hosting": "El servidor intermediari oficial està allotjat pe r Hoppscotch.", "official_proxy_hosting": "El servidor intermediari oficial està allotjat pe r Hoppscotch.",
"profile": "Profile", "profile": "Profile",
"profile_description": "Update your profile details", "profile_description": "Update your profile details",
"profile_email": "Email address", "profile_email": "Email address",
"profile_name": "Profile name", "profile_name": "Profile name",
"proxy": "Servidor intermediari", "proxy": "Servidor intermediari",
"proxy_url": "URL del servidor intermediari", "proxy_url": "URL del servidor intermediari",
"proxy_use_toggle": "Utilitzeu el middleware del servidor intermediari per e nviar sol·licituds", "proxy_use_toggle": "Utilitzeu el middleware del servidor intermediari per e nviar sol·licituds",
"read_the": "Llegir el", "read_the": "Llegir el",
"reset_default": "Restableix el valor predeterminat", "reset_default": "Restableix el valor predeterminat",
"short_codes": "Short codes",
"short_codes_description": "Short codes which were created by you.",
"sidebar_on_left": "Sidebar on left", "sidebar_on_left": "Sidebar on left",
"sync": "Sincronitza", "sync": "Sincronitza",
"sync_collections": "Col·leccions", "sync_collections": "Col·leccions",
"sync_description": "Aquesta configuració se sincronitza amb el núvol.", "sync_description": "Aquesta configuració se sincronitza amb el núvol.",
"sync_environments": "Entorns", "sync_environments": "Entorns",
"sync_history": "Història", "sync_history": "Història",
"system_mode": "Sistema", "system_mode": "Sistema",
"telemetry": "Telemetria", "telemetry": "Telemetria",
"telemetry_helps_us": "La telemetria ens ajuda a personalitzar les nostres o peracions i oferir-vos la millor experiència.", "telemetry_helps_us": "La telemetria ens ajuda a personalitzar les nostres o peracions i oferir-vos la millor experiència.",
"theme": "Tema", "theme": "Tema",
"theme_description": "Personalitzeu el tema de l'aplicació.", "theme_description": "Personalitzeu el tema de l'aplicació.",
"use_experimental_url_bar": "Utilitzeu la barra d'URL experimental amb ressa ltat de l'entorn", "use_experimental_url_bar": "Utilitzeu la barra d'URL experimental amb ressa ltat de l'entorn",
"user": "Usuari", "user": "Usuari",
"verified_email": "Verified email",
"verify_email": "Verify email" "verify_email": "Verify email"
}, },
"shortcodes": {
"actions": "Actions",
"created_on": "Created on",
"deleted": "Shortcode deleted",
"method": "Method",
"not_found": "Shortcode not found",
"short_code": "Short code",
"url": "URL"
},
"shortcut": { "shortcut": {
"general": { "general": {
"close_current_menu": "Tanca el menú actual", "close_current_menu": "Tanca el menú actual",
"command_menu": "Menú de cerca i ordres", "command_menu": "Menú de cerca i ordres",
"help_menu": "Menú d'ajuda", "help_menu": "Menú d'ajuda",
"show_all": "Dreceres de teclat", "show_all": "Dreceres de teclat",
"title": "General" "title": "General"
}, },
"miscellaneous": { "miscellaneous": {
"invite": "Convidar gent a Hoppscotch", "invite": "Convidar gent a Hoppscotch",
skipping to change at line 429 skipping to change at line 497
"settings": "Aneu a la pàgina Configuració", "settings": "Aneu a la pàgina Configuració",
"title": "Navegació" "title": "Navegació"
}, },
"request": { "request": {
"copy_request_link": "Copia l'enllaç de la sol·licitud", "copy_request_link": "Copia l'enllaç de la sol·licitud",
"delete_method": "Seleccioneu el mètode DELETE", "delete_method": "Seleccioneu el mètode DELETE",
"get_method": "Seleccioneu el mètode GET", "get_method": "Seleccioneu el mètode GET",
"head_method": "Seleccioneu el mètode HEAD", "head_method": "Seleccioneu el mètode HEAD",
"method": "Mètode", "method": "Mètode",
"next_method": "Seleccioneu Mètode següent", "next_method": "Seleccioneu Mètode següent",
"path": "Camí",
"post_method": "Seleccioneu el mètode POST", "post_method": "Seleccioneu el mètode POST",
"previous_method": "Seleccioneu el mètode anterior", "previous_method": "Seleccioneu el mètode anterior",
"put_method": "Seleccioneu el mètode PUT", "put_method": "Seleccioneu el mètode PUT",
"reset_request": "Sol·licitud de restabliment", "reset_request": "Sol·licitud de restabliment",
"save_to_collections": "Desa a les col·leccions", "save_to_collections": "Desa a les col·leccions",
"send_request": "Enviar sol.licitud", "send_request": "Enviar sol.licitud",
"title": "Sol·licitud" "title": "Sol·licitud"
}, },
"theme": { "theme": {
"black": "Switch theme to black mode", "black": "Switch theme to black mode",
"dark": "Switch theme to dark mode", "dark": "Switch theme to dark mode",
"light": "Switch theme to light mode", "light": "Switch theme to light mode",
"system": "Switch theme to system mode", "system": "Switch theme to system mode",
"title": "Theme" "title": "Theme"
} }
}, },
"show": { "show": {
"code": "Mostra el codi", "code": "Mostra el codi",
"collection": "Expand Collection Panel",
"more": "Mostra més", "more": "Mostra més",
"sidebar": "Mostra la barra lateral" "sidebar": "Mostra la barra lateral"
}, },
"socketio": { "socketio": {
"communication": "Comunicació", "communication": "Comunicació",
"connection_not_authorized": "This SocketIO connection does not use any auth entication.",
"event_name": "Nom de l'esdeveniment", "event_name": "Nom de l'esdeveniment",
"events": "Esdeveniments", "events": "Esdeveniments",
"log": "Registre", "log": "Registre",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"sse": { "sse": {
"event_type": "Tipus d'esdeveniment", "event_type": "Tipus d'esdeveniment",
"log": "Registre", "log": "Registre",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"state": { "state": {
"bulk_mode": "Edició massiva", "bulk_mode": "Edició massiva",
"bulk_mode_placeholder": "Les entrades estan separades per una nova línia\nL es claus i els valors estan separats per:\nPrepara # a qualsevol fila que vulgui s afegir, però continua desactivat", "bulk_mode_placeholder": "Les entrades estan separades per una nova línia\nL es claus i els valors estan separats per:\nPrepara # a qualsevol fila que vulgui s afegir, però continua desactivat",
"cleared": "Esborrat", "cleared": "Esborrat",
"connected": "Connectat", "connected": "Connectat",
"connected_to": "Connectat a {name}", "connected_to": "Connectat a {name}",
"connecting_to": "S'està connectant a {name} ...", "connecting_to": "S'està connectant a {name} ...",
"connection_error": "Failed to connect",
"connection_failed": "Connection failed",
"connection_lost": "Connection lost",
"copied_to_clipboard": "Copiat al porta-retalls", "copied_to_clipboard": "Copiat al porta-retalls",
"deleted": "Suprimit", "deleted": "Suprimit",
"deprecated": "DEPRECAT", "deprecated": "DEPRECAT",
"disabled": "Desactivat", "disabled": "Desactivat",
"disconnected": "Desconnectat", "disconnected": "Desconnectat",
"disconnected_from": "Desconnectat de {name}", "disconnected_from": "Desconnectat de {name}",
"docs_generated": "Documentació generada", "docs_generated": "Documentació generada",
"download_started": "S'ha iniciat la baixada", "download_started": "S'ha iniciat la baixada",
"enabled": "Activat", "enabled": "Activat",
"file_imported": "Fitxer importat", "file_imported": "Fitxer importat",
"finished_in": "Acabat en {duration} ms", "finished_in": "Acabat en {duration} ms",
"history_deleted": "S'ha suprimit l'historial", "history_deleted": "S'ha suprimit l'historial",
"linewrap": "Línies d'embolcall", "linewrap": "Línies d'embolcall",
"loading": "S'està carregant ...", "loading": "S'està carregant ...",
"message_received": "Message: {message} arrived on topic: {topic}",
"mqtt_subscription_failed": "Something went wrong while subscribing to topic
: {topic}",
"none": "Cap", "none": "Cap",
"nothing_found": "No s'ha trobat res", "nothing_found": "No s'ha trobat res",
"published_error": "Something went wrong while publishing msg: {topic} to to
pic: {message}",
"published_message": "Published message: {message} to topic: {topic}",
"reconnection_error": "Failed to reconnect",
"subscribed_failed": "Failed to subscribe to topic: {topic}",
"subscribed_success": "Successfully subscribed to topic: {topic}",
"unsubscribed_failed": "Failed to unsubscribe from topic: {topic}",
"unsubscribed_success": "Successfully unsubscribed from topic: {topic}",
"waiting_send_request": "S'està esperant l'enviament de la sol·licitud" "waiting_send_request": "S'està esperant l'enviament de la sol·licitud"
}, },
"support": { "support": {
"changelog": "Llegiu més sobre les darreres versions", "changelog": "Llegiu més sobre les darreres versions",
"chat": "Tens preguntes? Xateja amb nosaltres!", "chat": "Tens preguntes? Xateja amb nosaltres!",
"community": "Feu preguntes i ajudeu els altres", "community": "Feu preguntes i ajudeu els altres",
"documentation": "Llegiu més sobre Hoppscotch", "documentation": "Llegiu més sobre Hoppscotch",
"forum": "Feu preguntes i obteniu respostes", "forum": "Feu preguntes i obteniu respostes",
"github": "Follow us on Github",
"shortcuts": "Navega per l'aplicació més ràpidament", "shortcuts": "Navega per l'aplicació més ràpidament",
"team": "Poseu-vos en contacte amb l'equip", "team": "Poseu-vos en contacte amb l'equip",
"title": "Suport", "title": "Suport",
"twitter": "segueix-nos a Twitter" "twitter": "segueix-nos a Twitter"
}, },
"tab": { "tab": {
"authorization": "Autorització", "authorization": "Autorització",
"body": "Cos", "body": "Cos",
"collections": "Col·leccions", "collections": "Col·leccions",
"documentation": "Documentació", "documentation": "Documentació",
skipping to change at line 558 skipping to change at line 640
"member_removed": "S'ha eliminat l'usuari", "member_removed": "S'ha eliminat l'usuari",
"member_role_updated": "Rols d'usuari actualitzats", "member_role_updated": "Rols d'usuari actualitzats",
"members": "Membres", "members": "Membres",
"name_length_insufficient": "El nom de l'equip ha de tenir com a mínim 6 car àcters", "name_length_insufficient": "El nom de l'equip ha de tenir com a mínim 6 car àcters",
"name_updated": "Team name updated", "name_updated": "Team name updated",
"new": "Nou equip", "new": "Nou equip",
"new_created": "S'ha creat un nou equip", "new_created": "S'ha creat un nou equip",
"new_name": "El meu nou equip", "new_name": "El meu nou equip",
"no_access": "No teniu accés d'edició a aquestes col·leccions", "no_access": "No teniu accés d'edició a aquestes col·leccions",
"no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.", "no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.",
"not_found": "Team not found. Contact your team owner.",
"not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.", "not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.",
"pending_invites": "Pending invites", "pending_invites": "Pending invites",
"permissions": "Permisos", "permissions": "Permisos",
"saved": "L'equip s'ha desat", "saved": "L'equip s'ha desat",
"select_a_team": "Select a team", "select_a_team": "Select a team",
"title": "Equips", "title": "Equips",
"we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!", "we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!",
"we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team." "we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team."
}, },
"test": { "test": {
 End of changes. 54 change blocks. 
8 lines changed or deleted 95 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)