"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "locales/tr.json" between
hoppscotch-2.0.0.tar.gz and hoppscotch-2.1.0.tar.gz

About: Hoppscotch is a light-weight, web based API development suite.

tr.json  (hoppscotch-2.0.0):tr.json  (hoppscotch-2.1.0)
{ {
"action": { "action": {
"cancel": "İptal", "cancel": "İptal",
"choose_file": "Bir dosya seçin", "choose_file": "Bir dosya seçin",
"clear": "Açık", "clear": "Açık",
"clear_all": "Hepsini temizle", "clear_all": "Hepsini temizle",
"connect": "Bağlamak", "connect": "Bağlan",
"copy": "kopyala", "copy": "kopyala",
"delete": "Silmek", "delete": "Sil",
"disconnect": "bağlantıyı kes", "disconnect": "bağlantıyı kes",
"dismiss": "Azletmek", "dismiss": "Azlalt",
"download_file": "Dosyayı indir", "download_file": "Dosyayı indir",
"edit": "Düzenlemek", "edit": "Düzenle",
"go_back": "Geri gitmek", "go_back": "Geri git",
"label": "Etiket", "label": "Etiket",
"learn_more": "Daha fazla bilgi edin", "learn_more": "Daha fazla bilgi edin",
"more": "Daha", "more": "Daha",
"new": "Yeni", "new": "Yeni",
"no": "Numara", "no": "Numara",
"preserve_current": "Akımı koru", "preserve_current": "Şimdikini koru",
"prettify": "Güzelleştirmek", "prettify": "Güzelleştir",
"remove": "Kaldırmak", "remove": "Kaldır",
"replace_current": "Akımı değiştir", "replace_current": "Şimdikini değiştir",
"replace_json": "JSON ile değiştir", "replace_json": "JSON ile değiştir",
"restore": "Onarmak", "restore": "Onar",
"save": "Kaydetmek", "save": "Kaydet",
"search": "Arama", "search": "Arama",
"send": "Göndermek", "send": "Gönder",
"start": "Başlangıç", "start": "Başla",
"stop": "Durmak", "stop": "Dur",
"turn_off": "Kapat", "turn_off": "Kapat",
"turn_on": "Aç", "turn_on": "Aç",
"undo": "Geri alma", "undo": "Geri al",
"yes": "Evet" "yes": "Evet"
}, },
"add": { "add": {
"new": "Yeni ekle", "new": "Yeni ekle",
"star": "Yıldız ekle" "star": "Yıldız ekle"
}, },
"app": { "app": {
"chat_with_us": "bizle sohbet et", "chat_with_us": "bizimle sohbet et",
"contact_us": "Bize Ulaşın", "contact_us": "Bize Ulaşın",
"copy": "kopyala", "copy": "kopyala",
"documentation": "belgeler", "documentation": "belgeler",
"help": "Yardım, geri bildirim ve</br>belgeler", "github": "GitHub",
"home": "Ev", "help": "Yardım, geri bildirim ve belgeler",
"home": "Ana sayfa",
"invite": "Davet etmek", "invite": "Davet etmek",
"invite_description": "Hoppscotch'ta API'lerinizi oluşturmak ve yönetmek içi n basit ve sezgisel bir arayüz tasarladık. Hoppscotch, API'lerinizi oluşturmanız a, test etmenize, belgelemenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir araçtır.", "invite_description": "Hoppscotch'ta API'lerinizi oluşturmak ve yönetmek içi n basit ve sezgisel bir arayüz tasarladık. Hoppscotch, API'lerinizi oluşturmanız a, test etmenize, belgelemenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir araçtır.",
"invite_your_friends": "Arkadaşlarını davet et", "invite_your_friends": "Arkadaşlarını davet et",
"join_discord_community": "Discord topluluğumuza katılın", "join_discord_community": "Discord topluluğumuza katılın",
"keyboard_shortcuts": "Klavye kısayolları", "keyboard_shortcuts": "Klavye kısayolları",
"name": "seksek", "name": "seksek",
"new_version_found": "Yeni sürüm bulundu. Güncellemek için yenileyin.", "new_version_found": "Yeni sürüm bulundu. Güncellemek için yenileyin.",
"proxy_privacy_policy": "Proxy gizlilik ilkesi", "proxy_privacy_policy": "Proxy gizlilik ilkesi",
"reload": "Tekrar yükle", "reload": "Tekrar yükle",
"search": "Arama", "search": "Arama",
skipping to change at line 73 skipping to change at line 74
"type_a_command_search": "Bir komut yazın veya arayın…", "type_a_command_search": "Bir komut yazın veya arayın…",
"version": "v2.0", "version": "v2.0",
"we_use_cookies": "çerez kullanıyoruz", "we_use_cookies": "çerez kullanıyoruz",
"whats_new": "Ne var ne yok?", "whats_new": "Ne var ne yok?",
"wiki": "Wiki" "wiki": "Wiki"
}, },
"auth": { "auth": {
"account_exists": "Farklı kimlik bilgilerine sahip hesap var - Her iki hesab ı birbirine bağlamak için giriş yapın", "account_exists": "Farklı kimlik bilgilerine sahip hesap var - Her iki hesab ı birbirine bağlamak için giriş yapın",
"all_sign_in_options": "Tüm oturum açma seçenekleri", "all_sign_in_options": "Tüm oturum açma seçenekleri",
"continue_with_email": "E-posta ile devam et", "continue_with_email": "E-posta ile devam et",
"continue_with_github": "GitHub'a devam et", "continue_with_github": "GitHub ile devam et",
"continue_with_google": "Google ile devam", "continue_with_google": "Google ile devam",
"email": "E-posta", "email": "E-posta",
"logged_out": "Çıkış yapıldı", "logged_out": "Çıkış yapıldı",
"login": "Giriş yapmak", "login": "Giriş yapmak",
"login_success": "Başarıyla giriş yapıldı", "login_success": "Başarıyla giriş yapıldı",
"login_to_hoppscotch": "Hoppscotch'a giriş yapın", "login_to_hoppscotch": "Hoppscotch'a giriş yapın",
"logout": "Çıkış Yap", "logout": "Çıkış Yap",
"re_enter_email": "E-mail adresinizi yeniden girin", "re_enter_email": "E-mail adresinizi yeniden girin",
"send_magic_link": "Sihirli bir bağlantı gönder", "send_magic_link": "Sihirli bir bağlantı gönder",
"sync": "senkronizasyon", "sync": "senkronizasyon",
skipping to change at line 131 skipping to change at line 132
"count": { "count": {
"header": "Başlık {count}", "header": "Başlık {count}",
"message": "Mesaj {count}", "message": "Mesaj {count}",
"parameter": "Parametre {sayım}", "parameter": "Parametre {sayım}",
"protocol": "Protokol {sayım}", "protocol": "Protokol {sayım}",
"value": "Değer {count}", "value": "Değer {count}",
"variable": "Değişken {count}" "variable": "Değişken {count}"
}, },
"documentation": { "documentation": {
"generate": "Belge oluştur", "generate": "Belge oluştur",
"generate_message": "Hareket halindeyken API belgeleri oluşturmak için herha ngi bir Hoppscotch koleksiyonunu içe aktarın." "generate_message": "Güncel API belgelerini oluşturmak için herhangi bir Hop pscotch koleksiyonunu içe aktarın."
}, },
"empty": { "empty": {
"authorization": "Bu istek herhangi bir yetkilendirme kullanmıyor", "authorization": "Bu istek herhangi bir yetkilendirme kullanmıyor",
"body": "Bu isteğin bir gövdesi yok", "body": "Bu isteğin bir gövdesi yok",
"collection": "Koleksiyon boş", "collection": "Koleksiyon boş",
"collections": "Koleksiyonlar boş", "collections": "Koleksiyonlar boş",
"environments": "Ortamlar boş", "environments": "Ortamlar boş",
"folder": "Klasör boş", "folder": "Klasör boş",
"headers": "Bu isteğin herhangi bir başlığı yok", "headers": "Bu isteğin herhangi bir başlığı yok",
"history": "Geçmiş boş", "history": "Geçmiş boş",
skipping to change at line 154 skipping to change at line 155
"protocols": "Protokoller boş", "protocols": "Protokoller boş",
"schema": "Bir GraphQL uç noktasına bağlanma", "schema": "Bir GraphQL uç noktasına bağlanma",
"team_name": "Takım adı boş", "team_name": "Takım adı boş",
"teams": "Takımlar boş", "teams": "Takımlar boş",
"tests": "Bu istek için test yok" "tests": "Bu istek için test yok"
}, },
"environment": { "environment": {
"create_new": "Yeni ortam oluştur", "create_new": "Yeni ortam oluştur",
"edit": "Ortamı Düzenle", "edit": "Ortamı Düzenle",
"invalid_name": "Lütfen ortam için geçerli bir ad girin", "invalid_name": "Lütfen ortam için geçerli bir ad girin",
"new": "Yeni çevre", "new": "Yeni ortam",
"no_environment": "Çevre yok", "no_environment": "Ortam yok",
"select": "Ortam seçin", "select": "Ortam seçin",
"title": "ortamlar", "title": "Ortamlar",
"variable_list": "Değişken Listesi" "variable_list": "Değişken Listesi"
}, },
"error": { "error": {
"browser_support_sse": "Bu tarayıcıda Sunucu Gönderilen Olaylar desteği yok gibi görünüyor.", "browser_support_sse": "Bu tarayıcıda Sunucu Gönderilen Olaylar desteği yok gibi görünüyor.",
"check_console_details": "Ayrıntılar için konsol günlüğünü kontrol edin.", "check_console_details": "Ayrıntılar için konsol günlüğünü kontrol edin.",
"curl_invalid_format": "cURL düzgün biçimlendirilmemiş", "curl_invalid_format": "cURL düzgün biçimlendirilmemiş",
"empty_req_name": "Boş İstek Adı", "empty_req_name": "Boş İstek Adı",
"f12_details": "(Ayrıntılar için F12)", "f12_details": "(Ayrıntılar için F12)",
"gql_prettify_invalid_query": "Geçersiz bir sorgu güzelleştirilemedi, sorgu sözdizimi hatalarını çözüp tekrar deneyin", "gql_prettify_invalid_query": "Geçersiz bir sorgu güzelleştirilemedi, sorgu sözdizimi hatalarını çözüp tekrar deneyin",
"json_prettify_invalid_body": "Geçersiz bir gövde güzelleştirilemedi, json s özdizimi hatalarını çözüp tekrar deneyin", "json_prettify_invalid_body": "Geçersiz bir gövde güzelleştirilemedi, json s özdizimi hatalarını çözüp tekrar deneyin",
"network_fail": "istek gönderilemedi", "network_fail": "istek gönderilemedi",
"no_duration": "Süre yok", "no_duration": "Süre yok",
"something_went_wrong": "Bir şeyler yanlış gitti" "something_went_wrong": "Bir şeyler yanlış gitti"
}, },
"export": { "export": {
"as_json": "JSON olarak dışa aktar", "as_json": "JSON olarak dışa aktar",
"create_secret_gist": "Gizli Gist oluştur", "create_secret_gist": "Gizli Gist oluştur",
"gist_created": "Öz oluşturuldu", "gist_created": "Gist oluşturuldu",
"require_github": "Gizli öz oluşturmak için GitHub ile giriş yapın" "require_github": "Gizli Gist oluşturmak için GitHub ile giriş yapın"
}, },
"folder": { "folder": {
"created": "Klasör oluşturuldu", "created": "Klasör oluşturuldu",
"edit": "Klasörü Düzenle", "edit": "Klasörü Düzenle",
"invalid_name": "Lütfen klasör için bir ad girin", "invalid_name": "Lütfen klasör için bir ad girin",
"new": "Yeni dosya", "new": "Yeni dosya",
"renamed": "Klasör yeniden adlandırıldı" "renamed": "Klasör yeniden adlandırıldı"
}, },
"graphql": { "graphql": {
"mutations": "mutasyonlar", "mutations": "mutasyonlar",
"schema": "Şema", "schema": "Şema",
"subscriptions": "abonelikler" "subscriptions": "abonelikler"
}, },
"header": { "header": {
"account": "Hesap", "account": "Hesap",
"install_pwa": "Uygulamayı yükle", "install_pwa": "Uygulamayı yükle",
"login": "Giriş yapmak", "login": "Giriş yap",
"save_workspace": "Çalışma Alanımı Kaydet" "save_workspace": "Çalışma Alanımı Kaydet"
}, },
"helpers": { "helpers": {
"authorization": "Yetkilendirme başlığı, isteği gönderdiğinizde otomatik ola rak oluşturulur.", "authorization": "Yetkilendirme başlığı, isteği gönderdiğinizde otomatik ola rak oluşturulur.",
"generate_documentation_first": "Önce belgeleri oluşturun", "generate_documentation_first": "Önce belgeleri oluşturun",
"network_fail": "API uç noktasına ulaşılamıyor. Ağ bağlantınızı kontrol edin ve tekrar deneyin.", "network_fail": "API uç noktasına ulaşılamıyor. Ağ bağlantınızı kontrol edin ve tekrar deneyin.",
"offline": "Çevrimdışı görünüyorsun. Bu çalışma alanındaki veriler güncel ol mayabilir.", "offline": "Çevrimdışı görünüyorsun. Bu çalışma alanındaki veriler güncel ol mayabilir.",
"offline_short": "Çevrimdışı görünüyorsun.", "offline_short": "Çevrimdışı görünüyorsun.",
"post_request_tests": "Test komut dosyaları JavaScript'te yazılır ve yanıt a lındıktan sonra çalıştırılır.", "post_request_tests": "Test komut dosyaları JavaScript'te yazılır ve yanıt a lındıktan sonra çalıştırılır.",
"pre_request_script": "Ön istek komut dosyaları JavaScript'te yazılır ve ist ek gönderilmeden önce çalıştırılır.", "pre_request_script": "Ön istek komut dosyaları JavaScript'te yazılır ve ist ek gönderilmeden önce çalıştırılır.",
skipping to change at line 219 skipping to change at line 220
"sidebar": "Kenar çubuğunu gizle" "sidebar": "Kenar çubuğunu gizle"
}, },
"import": { "import": {
"collections": "Koleksiyonları içe aktar", "collections": "Koleksiyonları içe aktar",
"curl": "cURL'yi içe aktar", "curl": "cURL'yi içe aktar",
"failed": "İçe aktarılamadı", "failed": "İçe aktarılamadı",
"from_gist": "Gist'ten içe aktar", "from_gist": "Gist'ten içe aktar",
"from_my_collections": "Koleksiyonlarımdan İçe Aktar", "from_my_collections": "Koleksiyonlarımdan İçe Aktar",
"gist_url": "Gist URL'sini girin", "gist_url": "Gist URL'sini girin",
"json": "JSON'dan içe aktar", "json": "JSON'dan içe aktar",
"title": "İçe aktarmak" "title": "İçe aktar"
}, },
"layout": { "layout": {
"column": "Dikey görünüm",
"row": "Yatay görünüm",
"zen_mode": "Zen modu" "zen_mode": "Zen modu"
}, },
"modal": { "modal": {
"collections": "Koleksiyonlar", "collections": "Koleksiyonlar",
"confirm": "Onaylamak", "confirm": "Onaylamak",
"edit_request": "İsteği Düzenle", "edit_request": "İsteği Düzenle",
"import_export": "İthalat ihracat" "import_export": "Yükleme/Dışa aktarma"
}, },
"mqtt": { "mqtt": {
"communication": "İletişim", "communication": "İletişim",
"log": "Kayıt", "log": "Kayıt",
"message": "İleti", "message": "İleti",
"publish": "Yayınla", "publish": "Yayınla",
"subscribe": "Abone", "subscribe": "Abone",
"topic": "Başlık", "topic": "Başlık",
"topic_name": "Konu adı", "topic_name": "Konu adı",
"topic_title": "Konuyu Yayınla / Abone Ol", "topic_title": "Konuyu Yayınla / Abone Ol",
"unsubscribe": "Aboneliği iptal et", "unsubscribe": "Aboneliği iptal et",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"navigation": { "navigation": {
"doc": "Dokümanlar", "doc": "Dokümanlar",
"graphql": "GraphQL", "graphql": "GraphQL",
"realtime": "Gerçek zamanlı", "realtime": "Gerçek zamanlı",
"rest": "DİNLENMEK", "rest": "REST",
"settings": "Ayarlar" "settings": "Ayarlar"
}, },
"preRequest": { "preRequest": {
"javascript_code": "JavaScript Kodu", "javascript_code": "JavaScript Kodu",
"learn": "Belgeleri okuyun", "learn": "Belgeleri okuyun",
"script": "Ön İstek Komut Dosyası", "script": "Ön İstek Komut Dosyası",
"snippets": "snippet'ler" "snippets": "snippet'ler"
}, },
"remove": { "remove": {
"star": "Yıldızı kaldır" "star": "Yıldızı kaldır"
skipping to change at line 284 skipping to change at line 287
"parameters": "parametreler", "parameters": "parametreler",
"payload": "yük", "payload": "yük",
"query": "Sorgu", "query": "Sorgu",
"raw_body": "Ham İstek Gövdesi", "raw_body": "Ham İstek Gövdesi",
"renamed": "Yeniden adlandırılmış istek", "renamed": "Yeniden adlandırılmış istek",
"run": "Çalıştırmak", "run": "Çalıştırmak",
"save": "Kayıt etmek", "save": "Kayıt etmek",
"save_as": "Farklı kaydet", "save_as": "Farklı kaydet",
"saved": "İstek kaydedildi", "saved": "İstek kaydedildi",
"share": "Paylaşmak", "share": "Paylaşmak",
"title": "Rica etmek", "title": "İstek",
"type": "İstek Türü", "type": "İstek Türü",
"url": "URL", "url": "URL",
"variables": "Değişkenler" "variables": "Değişkenler"
}, },
"response": { "response": {
"body": "Yanıt Gövdesi", "body": "Yanıt Gövdesi",
"headers": "Başlıklar", "headers": "Başlıklar",
"html": "HTML", "html": "HTML",
"image": "resim", "image": "resim",
"json": "JSON", "json": "JSON",
skipping to change at line 327 skipping to change at line 330
"extension_ver_not_reported": "Rapor edilmemiş", "extension_ver_not_reported": "Rapor edilmemiş",
"extension_version": "Uzantı Sürümü", "extension_version": "Uzantı Sürümü",
"extensions": "Uzantılar", "extensions": "Uzantılar",
"extensions_use_toggle": "İstek göndermek için tarayıcı uzantısını kullanın (varsa)", "extensions_use_toggle": "İstek göndermek için tarayıcı uzantısını kullanın (varsa)",
"font_size": "Yazı Boyutu", "font_size": "Yazı Boyutu",
"font_size_large": "Büyük", "font_size_large": "Büyük",
"font_size_medium": "Orta", "font_size_medium": "Orta",
"font_size_small": "Küçük", "font_size_small": "Küçük",
"interceptor": "önleyici", "interceptor": "önleyici",
"interceptor_description": "Uygulama ve API'ler arasındaki ara katman yazılı mı.", "interceptor_description": "Uygulama ve API'ler arasındaki ara katman yazılı mı.",
"language": "Dilim", "language": "Dil",
"light_mode": "Işık", "light_mode": "Işık",
"navigation_sidebar": "Gezinme kenar çubuğu", "navigation_sidebar": "Gezinme kenar çubuğu",
"official_proxy_hosting": "Resmi Proxy, Hoppscotch tarafından barındırılmakt adır.", "official_proxy_hosting": "Resmi Proxy, Hoppscotch tarafından barındırılmakt adır.",
"proxy": "vekil", "proxy": "vekil",
"proxy_url": "Proxy URL'si", "proxy_url": "Proxy URL'si",
"proxy_use_toggle": "İstek göndermek için proxy ara yazılımını kullanın", "proxy_use_toggle": "İstek göndermek için proxy ara yazılımını kullanın",
"read_the": "Okumak", "read_the": "Oku",
"reset_default": "Varsayılana sıfırla", "reset_default": "Varsayılana sıfırla",
"sync": "senkronize et", "sync": "senkronize et",
"sync_collections": "Koleksiyonlar", "sync_collections": "Koleksiyonlar",
"sync_description": "Bu ayarlar bulutla senkronize edilir.", "sync_description": "Bu ayarlar bulutla senkronize edilir.",
"sync_environments": "ortamlar", "sync_environments": "ortamlar",
"sync_history": "Tarih", "sync_history": "Tarih",
"system_mode": "sistem", "system_mode": "sistem",
"telemetry": "telemetri", "telemetry": "telemetri",
"telemetry_helps_us": "Telemetri, operasyonlarımızı kişiselleştirmemize ve s ize en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olur.", "telemetry_helps_us": "Telemetri, operasyonlarımızı kişiselleştirmemize ve s ize en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olur.",
"theme": "Tema", "theme": "Tema",
"theme_description": "Uygulama temanızı özelleştirin.", "theme_description": "Uygulama temanızı özelleştirin.",
"use_experimental_url_bar": "Ortam vurgulamalı deneysel URL çubuğunu kullanı n", "use_experimental_url_bar": "Ortam vurgulamalı deneysel URL çubuğunu kullanı n",
"user": "kullanıcı" "user": "kullanıcı"
}, },
"shortcut": { "shortcut": {
"general": { "general": {
"close_current_menu": "Geçerli menüyü kapat", "close_current_menu": "Güncel menüyü kapat",
"command_menu": "Arama ve komut menüsü", "command_menu": "Arama ve komut menüsü",
"help_menu": "Yardım menüsü", "help_menu": "Yardım menüsü",
"show_all": "Klavye kısayolları", "show_all": "Klavye kısayolları",
"title": "Genel" "title": "Genel"
}, },
"miscellaneous": { "miscellaneous": {
"invite": "İnsanları Seksek'e davet edin", "invite": "İnsanları Hoppscotch'a davet edin",
"title": "Çeşitli" "title": "Çeşitli"
}, },
"navigation": { "navigation": {
"back": "Önceki sayfaya geri dön", "back": "Önceki sayfaya geri dön",
"documentation": "Belgeler sayfasına git", "documentation": "Belgeler sayfasına git",
"forward": "Sonraki sayfaya ilerle", "forward": "Sonraki sayfaya ilerle",
"graphql": "GraphQL sayfasına git", "graphql": "GraphQL sayfasına git",
"realtime": "Gerçek Zamanlı sayfasına git", "realtime": "Gerçek Zamanlı sayfasına git",
"rest": "REST sayfasına git", "rest": "REST sayfasına git",
"settings": "Ayarlar sayfasına git", "settings": "Ayarlar sayfasına git",
skipping to change at line 385 skipping to change at line 388
"head_method": "HEAD yöntemini seçin", "head_method": "HEAD yöntemini seçin",
"method": "Yöntem", "method": "Yöntem",
"next_method": "Sonraki yöntemi seçin", "next_method": "Sonraki yöntemi seçin",
"path": "Yol", "path": "Yol",
"post_method": "POST yöntemini seçin", "post_method": "POST yöntemini seçin",
"previous_method": "Önceki yöntemi seçin", "previous_method": "Önceki yöntemi seçin",
"put_method": "PUT yöntemini seçin", "put_method": "PUT yöntemini seçin",
"reset_request": "İsteği Sıfırla", "reset_request": "İsteği Sıfırla",
"save_to_collections": "Koleksiyonlara Kaydet", "save_to_collections": "Koleksiyonlara Kaydet",
"send_request": "İstek gönder", "send_request": "İstek gönder",
"title": "Rica etmek" "title": "İstek"
} }
}, },
"show": { "show": {
"code": "Kodu göster", "code": "Kodu göster",
"more": "Daha fazla göster", "more": "Daha fazla göster",
"sidebar": "Kenar çubuğunu göster" "sidebar": "Kenar çubuğunu göster"
}, },
"socketio": { "socketio": {
"communication": "İletişim", "communication": "İletişim",
"event_name": "Etkinlik ismi", "event_name": "Etkinlik ismi",
"events": "Olaylar", "events": "Olaylar",
"log": "Kayıt", "log": "Kayıt",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"sse": { "sse": {
"event_type": "Etkinlik tipi", "event_type": "Etkinlik tipi",
"log": "Kayıt", "log": "Kayıt",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"state": { "state": {
"bulk_mode": "Toplu düzenleme",
"bulk_mode_placeholder": "Girişler yeni satırla ayrılır\nAnahtarlar ve değer
ler şu şekilde ayrılır:\nEklemek istediğiniz ancak devre dışı bırakmak istediğin
iz herhangi bir satırın başına // ekleyin",
"cleared": "Temizlendi", "cleared": "Temizlendi",
"connected": "bağlı", "connected": "bağlı",
"connected_to": "{name} ile bağlantılı", "connected_to": "{name} ile bağlantılı",
"connecting_to": "{name} adlı kullanıcıya bağlanılıyor...", "connecting_to": "{name} adlı kullanıcıya bağlanılıyor...",
"copied_to_clipboard": "Panoya kopyalandı", "copied_to_clipboard": "Panoya kopyalandı",
"deleted": "silindi", "deleted": "silindi",
"deprecated": "KULLANIMDAN KALDIRILMIŞ", "deprecated": "KULLANIMDAN KALDIRILMIŞ",
"disabled": "Engelli", "disabled": "Engelli",
"disconnected": "Bağlantı kesildi", "disconnected": "Bağlantı kesildi",
"disconnected_from": "{name} ile bağlantı kesildi", "disconnected_from": "{name} ile bağlantı kesildi",
"docs_generated": "Dokümantasyon oluşturuldu", "docs_generated": "Dokümantasyon oluşturuldu",
"download_started": "İndirme başladı", "download_started": "İndirme başladı",
"enabled": "Etkinleştirilmiş", "enabled": "Etkinleştirilmiş",
"file_imported": "Dosya içe aktarıldı", "file_imported": "Dosya içe aktarıldı",
"finished_in": "{duration} ms içinde tamamlandı", "finished_in": "{duration} ms içinde tamamlandı",
"history_deleted": "Geçmiş silindi", "history_deleted": "Geçmiş silindi",
"linewrap": "Çizgileri sarın",
"loading": "Yükleniyor...", "loading": "Yükleniyor...",
"none": "Hiçbiri", "none": "Hiçbiri",
"nothing_found": "için hiçbir şey bulunamadı", "nothing_found": "için hiçbir şey bulunamadı",
"waiting_send_request": "istek göndermek için bekliyorum" "waiting_send_request": "istek göndermek için bekliyorum"
}, },
"support": { "support": {
"changelog": "En son sürümler hakkında daha fazla bilgi edinin", "changelog": "En son sürümler hakkında daha fazla bilgi edin",
"chat": "sorular? Bizle sohbet et!", "chat": "Sorun mu var? Bizle sohbet et!",
"community": "Sorular sorun ve başkalarına yardım edin", "community": "Sorular sorun ve başkalarına yardım edin",
"documentation": "Hoppscotch hakkında daha fazla bilgi edinin", "documentation": "Hoppscotch hakkında daha fazla bilgi edin",
"forum": "Sorular sorun ve cevaplar alın", "forum": "Sorular sorun ve cevaplar alın",
"shortcuts": "Uygulamaya daha hızlı göz atın", "shortcuts": "Uygulamaya daha hızlı göz atın",
"team": "Ekiple iletişim kurun", "team": "Takımla iletişim kurun",
"title": "Destek", "title": "Destek",
"twitter": "Bizi Twitter'da takip edin" "twitter": "Bizi Twitter'da takip edin"
}, },
"tab": { "tab": {
"authorization": "yetki", "authorization": "yetki",
"body": "Vücut", "body": "Vücut",
"collections": "Koleksiyonlar", "collections": "Koleksiyonlar",
"documentation": "belgeler",
"headers": "Başlıklar", "headers": "Başlıklar",
"history": "Tarih", "history": "Geçmiş",
"mqtt": "MQTT", "mqtt": "MQTT",
"parameters": "parametreler", "parameters": "parametreler",
"pre_request_script": "Ön İstek Komut Dosyası", "pre_request_script": "Ön İstek Komut Dosyası",
"queries": "Sorguları", "queries": "Sorgular",
"query": "Sorgu", "query": "Sorgu",
"socketio": "Soket.IO", "socketio": "Soket.IO",
"sse": "SSE", "sse": "SSE",
"tests": "testler", "tests": "testler",
"types": "Türler", "types": "Türler",
"variables": "Değişkenler", "variables": "Değişkenler",
"websocket": "WebSocket" "websocket": "WebSocket"
}, },
"team": { "team": {
"create_new": "Yeni ekip oluştur", "create_new": "Yeni takım oluştur",
"deleted": "Takım silindi", "deleted": "Takım silindi",
"edit": "Takımı Düzenle", "edit": "Takımı Düzenle",
"email": "e-posta", "email": "e-posta",
"exit": "Takımdan Çık", "exit": "Takımdan Çık",
"exit_disabled": "Yalnızca sahip ekipten çıkamaz", "exit_disabled": "Takımın kurucusu çıkamaz.",
"invalid_email_format": "E-posta biçimi geçersiz", "invalid_email_format": "E-posta biçimi geçersiz",
"invalid_member_permission": "Lütfen ekip üyesine geçerli bir izin verin", "invalid_member_permission": "Lütfen takım üyesine geçerli bir izin verin",
"join_beta": "Ekiplere erişmek için beta programına katılın.", "join_beta": "Takımlara erişmek için beta programına katılın.",
"left": "takımdan ayrıldın", "left": "takımdan ayrıldın",
"member_removed": "Kullanıcı kaldırıldı", "member_removed": "Kullanıcı kaldırıldı",
"member_role_updated": "Kullanıcı rolleri güncellendi", "member_role_updated": "Kullanıcı rolleri güncellendi",
"members": "Üyeler", "members": "Üyeler",
"name_length_insufficient": "Takım adı en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdı r", "name_length_insufficient": "Takım adı en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdı r",
"new": "Yeni takım", "new": "Yeni takım",
"new_created": "Yeni ekip oluşturuldu", "new_created": "Yeni takım oluşturuldu",
"new_name": "Yeni Takımım", "new_name": "Yeni Takımım",
"no_access": "Bu koleksiyonlar için düzenleme erişiminiz yok", "no_access": "Bu koleksiyonlar için düzenleme erişiminiz yok",
"permissions": "izinler", "permissions": "izinler",
"saved": "Ekip kaydedildi", "saved": "Takım kaydedildi",
"title": "Takımlar" "title": "Başlık"
}, },
"test": { "test": {
"javascript_code": "JavaScript Kodu", "javascript_code": "JavaScript Kodu",
"learn": "Belgeleri okuyun", "learn": "Belgeleri okuyun",
"report": "Test raporu", "report": "Test raporu",
"results": "Test sonuçları", "results": "Test sonuçları",
"script": "Senaryo", "script": "Komut dosyası",
"snippets": "snippet'ler" "snippets": "snippet'ler"
}, },
"websocket": { "websocket": {
"communication": "İletişim", "communication": "İletişim",
"log": "Kayıt", "log": "Kayıt",
"message": "İleti", "message": "Mesaj",
"protocols": "protokoller", "protocols": "protokoller",
"url": "URL" "url": "URL"
} }
} }
 End of changes. 41 change blocks. 
50 lines changed or deleted 59 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)