"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "locales/sv.json" between
hoppscotch-2.0.0.tar.gz and hoppscotch-2.1.0.tar.gz

About: Hoppscotch is a light-weight, web based API development suite.

sv.json  (hoppscotch-2.0.0):sv.json  (hoppscotch-2.1.0)
skipping to change at line 45 skipping to change at line 45
}, },
"add": { "add": {
"new": "Lägg till ny", "new": "Lägg till ny",
"star": "Lägg till stjärna" "star": "Lägg till stjärna"
}, },
"app": { "app": {
"chat_with_us": "chatta med oss", "chat_with_us": "chatta med oss",
"contact_us": "Kontakta oss", "contact_us": "Kontakta oss",
"copy": "Kopiera", "copy": "Kopiera",
"documentation": "Dokumentation", "documentation": "Dokumentation",
"help": "Hjälp, feedback och </br> dokumentation", "github": "GitHub",
"help": "Hjälp, feedback och dokumentation",
"home": "Hem", "home": "Hem",
"invite": "Inbjudan", "invite": "Inbjudan",
"invite_description": "I Hoppscotch designade vi ett enkelt och intuitivt gr änssnitt för att skapa och hantera dina API: er. Hoppscotch är ett verktyg som h jälper dig att bygga, testa, dokumentera och dela dina API: er.", "invite_description": "I Hoppscotch designade vi ett enkelt och intuitivt gr änssnitt för att skapa och hantera dina API: er. Hoppscotch är ett verktyg som h jälper dig att bygga, testa, dokumentera och dela dina API: er.",
"invite_your_friends": "Bjud in dina vänner", "invite_your_friends": "Bjud in dina vänner",
"join_discord_community": "Gå med i vår Discord -community", "join_discord_community": "Gå med i vår Discord -community",
"keyboard_shortcuts": "Tangentbordsgenvägar", "keyboard_shortcuts": "Tangentbordsgenvägar",
"name": "Hoppscotch", "name": "Hoppscotch",
"new_version_found": "Ny version hittades. Uppdatera för att uppdatera.", "new_version_found": "Ny version hittades. Uppdatera för att uppdatera.",
"proxy_privacy_policy": "Sekretesspolicy för proxy", "proxy_privacy_policy": "Sekretesspolicy för proxy",
"reload": "Ladda om", "reload": "Ladda om",
skipping to change at line 222 skipping to change at line 223
"collections": "Importera samlingar", "collections": "Importera samlingar",
"curl": "Importera cURL", "curl": "Importera cURL",
"failed": "Importen misslyckades", "failed": "Importen misslyckades",
"from_gist": "Importera från Gist", "from_gist": "Importera från Gist",
"from_my_collections": "Importera från Mina samlingar", "from_my_collections": "Importera från Mina samlingar",
"gist_url": "Ange Gist URL", "gist_url": "Ange Gist URL",
"json": "Importera från JSON", "json": "Importera från JSON",
"title": "Importera" "title": "Importera"
}, },
"layout": { "layout": {
"column": "Vertical layout",
"row": "Horizontal layout",
"zen_mode": "Zen -läge" "zen_mode": "Zen -läge"
}, },
"modal": { "modal": {
"collections": "Samlingar", "collections": "Samlingar",
"confirm": "Bekräfta", "confirm": "Bekräfta",
"edit_request": "Redigera begäran", "edit_request": "Redigera begäran",
"import_export": "Import Export" "import_export": "Import Export"
}, },
"mqtt": { "mqtt": {
"communication": "Kommunikation", "communication": "Kommunikation",
skipping to change at line 246 skipping to change at line 249
"topic": "Ämne", "topic": "Ämne",
"topic_name": "Ämnesnamn", "topic_name": "Ämnesnamn",
"topic_title": "Publicera / prenumerera ämne", "topic_title": "Publicera / prenumerera ämne",
"unsubscribe": "Säga upp", "unsubscribe": "Säga upp",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"navigation": { "navigation": {
"doc": "Dokument", "doc": "Dokument",
"graphql": "GraphQL", "graphql": "GraphQL",
"realtime": "Realtid", "realtime": "Realtid",
"rest": "RESTEN", "rest": "REST",
"settings": "inställningar" "settings": "inställningar"
}, },
"preRequest": { "preRequest": {
"javascript_code": "JavaScript -kod", "javascript_code": "JavaScript -kod",
"learn": "Läs dokumentation", "learn": "Läs dokumentation",
"script": "Skript för förfrågan", "script": "Skript för förfrågan",
"snippets": "Utdrag" "snippets": "Utdrag"
}, },
"remove": { "remove": {
"star": "Ta bort stjärnan" "star": "Ta bort stjärnan"
skipping to change at line 406 skipping to change at line 409
"events": "evenemang", "events": "evenemang",
"log": "Logga", "log": "Logga",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"sse": { "sse": {
"event_type": "Event typ", "event_type": "Event typ",
"log": "Logga", "log": "Logga",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"state": { "state": {
"bulk_mode": "Massredigering",
"bulk_mode_placeholder": "Posterna separeras med ny rad\nNycklar och värden
separeras med:\nFörbered // till vilken rad du vill lägga till men behåll inakti
verad",
"cleared": "Rensat", "cleared": "Rensat",
"connected": "Ansluten", "connected": "Ansluten",
"connected_to": "Ansluten till {name}", "connected_to": "Ansluten till {name}",
"connecting_to": "Ansluter till {name} ...", "connecting_to": "Ansluter till {name} ...",
"copied_to_clipboard": "Kopierat till urklipp", "copied_to_clipboard": "Kopierat till urklipp",
"deleted": "raderade", "deleted": "raderade",
"deprecated": "DEPRECATED", "deprecated": "DEPRECATED",
"disabled": "Inaktiverad", "disabled": "Inaktiverad",
"disconnected": "Osammanhängande", "disconnected": "Osammanhängande",
"disconnected_from": "Kopplad från {name}", "disconnected_from": "Kopplad från {name}",
"docs_generated": "Dokumentation genererad", "docs_generated": "Dokumentation genererad",
"download_started": "Nedladdningen startade", "download_started": "Nedladdningen startade",
"enabled": "Aktiverad", "enabled": "Aktiverad",
"file_imported": "Filen har importerats", "file_imported": "Filen har importerats",
"finished_in": "Avslutad på {duration} ms", "finished_in": "Avslutad på {duration} ms",
"history_deleted": "Historik raderad", "history_deleted": "Historik raderad",
"linewrap": "Slå in linjer",
"loading": "Läser in...", "loading": "Läser in...",
"none": "Ingen", "none": "Ingen",
"nothing_found": "Inget hittat för", "nothing_found": "Inget hittat för",
"waiting_send_request": "Väntar på att skicka förfrågan" "waiting_send_request": "Väntar på att skicka förfrågan"
}, },
"support": { "support": {
"changelog": "Läs mer om de senaste utgåvorna", "changelog": "Läs mer om de senaste utgåvorna",
"chat": "Frågor? Chatta med oss!", "chat": "Frågor? Chatta med oss!",
"community": "Ställ frågor och hjälp andra", "community": "Ställ frågor och hjälp andra",
"documentation": "Läs mer om Hoppscotch", "documentation": "Läs mer om Hoppscotch",
"forum": "Ställ frågor och få svar", "forum": "Ställ frågor och få svar",
"shortcuts": "Bläddra snabbare i appen", "shortcuts": "Bläddra snabbare i appen",
"team": "Ta kontakt med laget", "team": "Ta kontakt med laget",
"title": "Stöd", "title": "Stöd",
"twitter": "Följ oss på Twitter" "twitter": "Följ oss på Twitter"
}, },
"tab": { "tab": {
"authorization": "Tillstånd", "authorization": "Tillstånd",
"body": "Kropp", "body": "Kropp",
"collections": "Samlingar", "collections": "Samlingar",
"documentation": "Dokumentation",
"headers": "Rubriker", "headers": "Rubriker",
"history": "Historia", "history": "Historia",
"mqtt": "MQTT", "mqtt": "MQTT",
"parameters": "Parametrar", "parameters": "Parametrar",
"pre_request_script": "Skript i förväg", "pre_request_script": "Skript i förväg",
"queries": "Frågor", "queries": "Frågor",
"query": "Fråga", "query": "Fråga",
"socketio": "Socket.IO", "socketio": "Socket.IO",
"sse": "SSE", "sse": "SSE",
"tests": "Tester", "tests": "Tester",
 End of changes. 6 change blocks. 
2 lines changed or deleted 11 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)