"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "locales/pl.json" between
hoppscotch-2.0.0.tar.gz and hoppscotch-2.1.0.tar.gz

About: Hoppscotch is a light-weight, web based API development suite.

pl.json  (hoppscotch-2.0.0):pl.json  (hoppscotch-2.1.0)
{ {
"action": { "action": {
"cancel": "anulować", "cancel": "anuluj",
"choose_file": "Wybierz plik", "choose_file": "Wybierz plik",
"clear": "Jasne", "clear": "Wyczyść",
"clear_all": "Wyczyść wszystko", "clear_all": "Wyczyść wszystko",
"connect": "Łączyć", "connect": "Połącz",
"copy": "Kopiuj", "copy": "Kopiuj",
"delete": "Usunąć", "delete": "Usuń",
"disconnect": "Rozłączyć się", "disconnect": "Rozłącz",
"dismiss": "Odrzucać", "dismiss": "Odrzuć",
"download_file": "Pobieranie pliku", "download_file": "Pobieranie pliku",
"edit": "Edytować", "edit": "Edytuj",
"go_back": "Wróć", "go_back": "Wróć",
"label": "Etykieta", "label": "Etykieta",
"learn_more": "Ucz się więcej", "learn_more": "Dowiedz się więcej",
"more": "Więcej", "more": "Więcej",
"new": "Nowy", "new": "Nowa",
"no": "Nie", "no": "Nie",
"preserve_current": "Zachowaj prąd", "preserve_current": "Zachowaj bieżący",
"prettify": "Upiększać", "prettify": "Popraw czytelność",
"remove": "Usunąć", "remove": "Usuń",
"replace_current": "Wymień obecny", "replace_current": "Zastąp bieżący",
"replace_json": "Zastąp JSON", "replace_json": "Zastąp JSON",
"restore": "Przywrócić", "restore": "Przywróć",
"save": "Ratować", "save": "Zapisz",
"search": "Szukaj", "search": "Szukaj",
"send": "Wysłać", "send": "Wyślij",
"start": "Początek", "start": "Rozpocznij",
"stop": "Zatrzymać", "stop": "Zatrzymaj",
"turn_off": "Wyłączyć coś", "turn_off": "Wyłącz",
"turn_on": "Włączyć", "turn_on": "Włącz",
"undo": "Cofnij", "undo": "Cofnij",
"yes": "TAk" "yes": "Tak"
}, },
"add": { "add": {
"new": "Dodaj nowe", "new": "Dodaj nowe",
"star": "Dodaj gwiazdkę" "star": "Dodaj gwiazdkę"
}, },
"app": { "app": {
"chat_with_us": "Porozmawiaj z nami", "chat_with_us": "Porozmawiaj z nami",
"contact_us": "Skontaktuj się z nami", "contact_us": "Skontaktuj się z nami",
"copy": "Kopiuj", "copy": "Kopiuj",
"documentation": "Dokumentacja", "documentation": "Dokumentacja",
"help": "Pomoc, opinie i</br>dokumentacja", "github": "GitHub",
"home": "Dom", "help": "Pomoc, opinie i dokumentacja",
"invite": "Zapraszam", "home": "Start",
"invite": "Zaproś",
"invite_description": "W Hoppscotch zaprojektowaliśmy prosty i intuicyjny in terfejs do tworzenia i zarządzania Twoimi API. Hoppscotch to narzędzie, które po maga budować, testować, dokumentować i udostępniać interfejsy API.", "invite_description": "W Hoppscotch zaprojektowaliśmy prosty i intuicyjny in terfejs do tworzenia i zarządzania Twoimi API. Hoppscotch to narzędzie, które po maga budować, testować, dokumentować i udostępniać interfejsy API.",
"invite_your_friends": "Zaproś swoich znajomych", "invite_your_friends": "Zaproś swoich znajomych",
"join_discord_community": "Dołącz do naszej społeczności Discord", "join_discord_community": "Dołącz do naszej społeczności Discord",
"keyboard_shortcuts": "Skróty klawiszowe", "keyboard_shortcuts": "Skróty klawiszowe",
"name": "Gra w klasy", "name": "Hoppscotch",
"new_version_found": "Znaleziono nową wersję. Odśwież, aby zaktualizować.", "new_version_found": "Znaleziono nową wersję. Odśwież, aby zaktualizować.",
"proxy_privacy_policy": "Polityka prywatności proxy", "proxy_privacy_policy": "Polityka prywatności proxy",
"reload": "Przeładować", "reload": "Przeładuj",
"search": "Szukaj", "search": "Szukaj",
"share": "Udział", "share": "Udostępnij",
"shortcuts": "Skróty", "shortcuts": "Skróty",
"spotlight": "Reflektor", "spotlight": "Reflektor",
"status": "Status", "status": "Status",
"terms_and_privacy": "Warunki i prywatność", "terms_and_privacy": "Warunki i prywatność",
"twitter": "Świergot", "twitter": "Twitter",
"type_a_command_search": "Wpisz polecenie lub wyszukaj…", "type_a_command_search": "Wpisz polecenie lub wyszukaj…",
"version": "v2.0", "version": "v2.0",
"we_use_cookies": "Używamy plików cookie", "we_use_cookies": "Używamy plików cookie",
"whats_new": "Co nowego?", "whats_new": "Co nowego?",
"wiki": "Wiki" "wiki": "Wiki"
}, },
"auth": { "auth": {
"account_exists": "Konto istnieje z różnymi danymi uwierzytelniającymi - Zal oguj się, aby połączyć oba konta", "account_exists": "Konto istnieje z różnymi danymi uwierzytelniającymi - Zal oguj się, aby połączyć oba konta",
"all_sign_in_options": "Wszystkie opcje logowania", "all_sign_in_options": "Wszystkie opcje logowania",
"continue_with_email": "Kontynuuj z e-mailem", "continue_with_email": "Kontynuuj z e-mailem",
"continue_with_github": "Kontynuuj z GitHub", "continue_with_github": "Kontynuuj z GitHub",
"continue_with_google": "Kontynuuj z Google", "continue_with_google": "Kontynuuj z Google",
"email": "E-mail", "email": "E-mail",
"logged_out": "Wylogowano", "logged_out": "Wylogowano",
"login": "Zaloguj sie", "login": "Zaloguj sie",
"login_success": "Zalogowano się pomyślnie", "login_success": "Zalogowano się pomyślnie",
"login_to_hoppscotch": "Zaloguj się do klasy", "login_to_hoppscotch": "Zaloguj się do Hoppscotch",
"logout": "Wyloguj", "logout": "Wyloguj",
"re_enter_email": "Wprowadź email ponownie", "re_enter_email": "Wprowadź email ponownie",
"send_magic_link": "Wyślij magiczny link", "send_magic_link": "Wyślij magiczny link",
"sync": "Synchronizuj", "sync": "Synchronizuj",
"we_sent_magic_link": "Wysłaliśmy Ci magiczny link!", "we_sent_magic_link": "Wysłaliśmy Ci magiczny link!",
"we_sent_magic_link_description": "Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą – wysłal iśmy e-mail na adres {email}. Zawiera magiczny link, który Cię zaloguje." "we_sent_magic_link_description": "Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą – wysłal iśmy e-mail na adres {email}. Zawiera magiczny link, który Cię zaloguje."
}, },
"authorization": { "authorization": {
"generate_token": "Wygeneruj token", "generate_token": "Wygeneruj token",
"include_in_url": "Uwzględnij w adresie URL", "include_in_url": "Uwzględnij w adresie URL",
"learn": "Naucz się jak", "learn": "Naucz się jak",
"password": "Hasło", "password": "Hasło",
"token": "Znak", "token": "Token",
"type": "Typ autoryzacji", "type": "Typ autoryzacji",
"username": "Nazwa użytkownika" "username": "Nazwa użytkownika"
}, },
"collection": { "collection": {
"created": "Utworzono kolekcję", "created": "Utworzono kolekcję",
"edit": "Edytuj kolekcję", "edit": "Edytuj kolekcję",
"invalid_name": "Podaj prawidłową nazwę kolekcji", "invalid_name": "Podaj prawidłową nazwę kolekcji",
"my_collections": "Moje kolekcje", "my_collections": "Moje kolekcje",
"name": "Moja nowa kolekcja", "name": "Moja nowa kolekcja",
"new": "Nowa kolekcja", "new": "Nowa kolekcja",
"renamed": "Zmieniono nazwę kolekcji", "renamed": "Zmieniono nazwę kolekcji",
"save_as": "Zapisz jako", "save_as": "Zapisz jako",
"select": "Wybierz kolekcję", "select": "Wybierz kolekcję",
"select_location": "Wybierz lokalizację", "select_location": "Wybierz lokalizację",
"select_team": "Wybierz drużynę", "select_team": "Wybierz zespół",
"team_collections": "Kolekcje drużynowe" "team_collections": "Kolekcje zespołowe"
}, },
"confirm": { "confirm": {
"logout": "Czy na pewno chcesz się wylogować?", "logout": "Czy na pewno chcesz się wylogować?",
"remove_collection": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć tę kolekcję?", "remove_collection": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć tę kolekcję?",
"remove_environment": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć to środowisko?", "remove_environment": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć to środowisko?",
"remove_folder": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć ten folder?", "remove_folder": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć ten folder?",
"remove_history": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć całą historię?", "remove_history": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć całą historię?",
"remove_request": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć tę prośbę?", "remove_request": "Czy na pewno chcesz trwale usunąć te żądanie?",
"remove_team": "Czy na pewno chcesz usunąć ten zespół?", "remove_team": "Czy na pewno chcesz usunąć ten zespół?",
"remove_telemetry": "Czy na pewno chcesz zrezygnować z telemetrii?", "remove_telemetry": "Czy na pewno chcesz zrezygnować z telemetrii?",
"sync": "Czy na pewno chcesz zsynchronizować ten obszar roboczy?" "sync": "Czy na pewno chcesz zsynchronizować ten obszar roboczy?"
}, },
"count": { "count": {
"header": "Nagłówek {count}", "header": "Nagłówek {count}",
"message": "Wiadomość {count}", "message": "Wiadomość {count}",
"parameter": "Parametr {liczba}", "parameter": "Parametr {liczba}",
"protocol": "Protokół {liczba}", "protocol": "Protokół {liczba}",
"value": "Wartość {liczba}", "value": "Wartość {liczba}",
"variable": "Zmienna {liczba}" "variable": "Zmienna {liczba}"
}, },
"documentation": { "documentation": {
"generate": "Wygeneruj dokumentację", "generate": "Wygeneruj dokumentację",
"generate_message": "Importuj dowolną kolekcję Hoppscotch, aby generować dok umentację API w podróży." "generate_message": "Importuj dowolną kolekcję Hoppscotch, aby generować dok umentację API na żądanie."
}, },
"empty": { "empty": {
"authorization": "To żądanie nie używa żadnej autoryzacji", "authorization": "To żądanie nie używa żadnej autoryzacji",
"body": "Ta prośba nie ma treści", "body": "To żądanie nie ma treści",
"collection": "Kolekcja jest pusta", "collection": "Kolekcja jest pusta",
"collections": "Kolekcje są puste", "collections": "Kolekcje są puste",
"environments": "Środowiska są puste", "environments": "Środowiska są puste",
"folder": "Folder jest pusty", "folder": "Folder jest pusty",
"headers": "To żądanie nie ma żadnych nagłówków", "headers": "To żądanie nie ma żadnych nagłówków",
"history": "Historia jest pusta", "history": "Historia jest pusta",
"members": "Drużyna jest pusta", "members": "Zespół jest pusty",
"parameters": "To żądanie nie ma żadnych parametrów", "parameters": "To żądanie nie ma żadnych parametrów",
"protocols": "Protokoły są puste", "protocols": "Protokoły są puste",
"schema": "Połącz się z punktem końcowym GraphQL", "schema": "Połącz się z punktem końcowym GraphQL",
"team_name": "Nazwa zespołu jest pusta", "team_name": "Nazwa zespołu jest pusta",
"teams": "Drużyny są puste", "teams": "Zespoły są puste",
"tests": "Nie ma testów dla tego żądania" "tests": "Nie ma testów dla tego żądania"
}, },
"environment": { "environment": {
"create_new": "Stwórz nowe środowisko", "create_new": "Stwórz nowe środowisko",
"edit": "Edytuj środowisko", "edit": "Edytuj środowisko",
"invalid_name": "Podaj prawidłową nazwę środowiska", "invalid_name": "Podaj prawidłową nazwę środowiska",
"new": "Nowe środowisko", "new": "Nowe środowisko",
"no_environment": "Brak środowiska", "no_environment": "Brak środowiska",
"select": "Wybierz środowisko", "select": "Wybierz środowisko",
"title": "Środowiska", "title": "Środowiska",
"variable_list": "Lista zmiennych" "variable_list": "Lista zmiennych"
}, },
"error": { "error": {
"browser_support_sse": "Wygląda na to, że ta przeglądarka nie obsługuje zdar zeń wysłanych przez serwer.", "browser_support_sse": "Wygląda na to, że ta przeglądarka nie obsługuje zdar zeń wysłanych przez serwer.",
"check_console_details": "Sprawdź dziennik konsoli, aby uzyskać szczegółowe informacje.", "check_console_details": "Sprawdź dziennik konsoli, aby uzyskać szczegółowe informacje.",
"curl_invalid_format": "cURL nie jest poprawnie sformatowany", "curl_invalid_format": "cURL nie jest poprawnie sformatowany",
"empty_req_name": "Pusta nazwa żądania", "empty_req_name": "Pusta nazwa żądania",
"f12_details": "(F12 po szczegóły)", "f12_details": "(F12 po szczegóły)",
"gql_prettify_invalid_query": "Nie można upiększyć nieprawidłowego zapytania "gql_prettify_invalid_query": "Nie można poprawić czytelności nieprawidłoweg
, napraw błędy składni zapytania i spróbuj ponownie", o zapytania, napraw błędy składni zapytania i spróbuj ponownie",
"json_prettify_invalid_body": "Nie można upiększyć nieprawidłowej treści, ro "json_prettify_invalid_body": "Nie można poprawić czytelności nieprawidłowej
związać błędy składni json i spróbować ponownie", treści, napraw błędy składni json i spróbuj ponownie",
"network_fail": "Nie udało się wysłać prośby", "network_fail": "Nie udało się wysłać zapytania",
"no_duration": "Brak czasu trwania", "no_duration": "Brak czasu trwania",
"something_went_wrong": "Coś poszło nie tak" "something_went_wrong": "Coś poszło nie tak"
}, },
"export": { "export": {
"as_json": "Eksportuj jako JSON", "as_json": "Eksportuj jako JSON",
"create_secret_gist": "Utwórz tajny opis", "create_secret_gist": "Utwórz tajny Gist",
"gist_created": "Utworzono treść", "gist_created": "Utworzono Gist",
"require_github": "Zaloguj się za pomocą GitHub, aby utworzyć tajny opis" "require_github": "Zaloguj się za pomocą GitHub, aby utworzyć tajny Gist"
}, },
"folder": { "folder": {
"created": "Utworzono folder", "created": "Utworzono folder",
"edit": "Edytuj folder", "edit": "Edytuj folder",
"invalid_name": "Podaj nazwę folderu", "invalid_name": "Podaj nazwę folderu",
"new": "Nowy folder", "new": "Nowy folder",
"renamed": "Zmieniono nazwę folderu" "renamed": "Zmieniono nazwę folderu"
}, },
"graphql": { "graphql": {
"mutations": "Mutacje", "mutations": "Mutacje",
skipping to change at line 222 skipping to change at line 223
"collections": "Importuj kolekcje", "collections": "Importuj kolekcje",
"curl": "Importuj CURL", "curl": "Importuj CURL",
"failed": "Import nie powiódł się", "failed": "Import nie powiódł się",
"from_gist": "Importuj z Gist", "from_gist": "Importuj z Gist",
"from_my_collections": "Importuj z Moich kolekcji", "from_my_collections": "Importuj z Moich kolekcji",
"gist_url": "Wpisz adres URL Gist", "gist_url": "Wpisz adres URL Gist",
"json": "Importuj z JSON", "json": "Importuj z JSON",
"title": "Import" "title": "Import"
}, },
"layout": { "layout": {
"column": "Pionowy układ",
"row": "Poziomy układ",
"zen_mode": "Tryb Zen" "zen_mode": "Tryb Zen"
}, },
"modal": { "modal": {
"collections": "Kolekcje", "collections": "Kolekcje",
"confirm": "Potwierdzać", "confirm": "Potwierdź",
"edit_request": "Edytuj żądanie", "edit_request": "Edytuj żądanie",
"import_export": "Import Eksport" "import_export": "Import Eksport"
}, },
"mqtt": { "mqtt": {
"communication": "Komunikacja", "communication": "Komunikacja",
"log": "Dziennik", "log": "Logi",
"message": "Wiadomość", "message": "Wiadomość",
"publish": "Publikować", "publish": "Publikuj",
"subscribe": "Subskrybuj", "subscribe": "Subskrybuj",
"topic": "Temat", "topic": "Temat",
"topic_name": "Nazwa tematu", "topic_name": "Nazwa tematu",
"topic_title": "Opublikuj/zasubskrybuj temat", "topic_title": "Opublikuj/zasubskrybuj temat",
"unsubscribe": "Anuluj subskrypcję", "unsubscribe": "Anuluj subskrypcję",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"navigation": { "navigation": {
"doc": "Dokumenty", "doc": "Dokumenty",
"graphql": "WykresQL", "graphql": "GraphQL",
"realtime": "Czas rzeczywisty", "realtime": "Czas rzeczywisty",
"rest": "ODPOCZYNEK", "rest": "REST",
"settings": "Ustawienia" "settings": "Ustawienia"
}, },
"preRequest": { "preRequest": {
"javascript_code": "Kod JavaScript", "javascript_code": "Kod JavaScript",
"learn": "Przeczytaj dokumentację", "learn": "Przeczytaj dokumentację",
"script": "Skrypt żądania wstępnego", "script": "Skrypt żądania wstępnego",
"snippets": "Fragmenty" "snippets": "Snippety"
}, },
"remove": { "remove": {
"star": "Usuń gwiazdkę" "star": "Usuń gwiazdkę"
}, },
"request": { "request": {
"added": "Dodano prośbę", "added": "Dodano żądanie",
"authorization": "Upoważnienie", "authorization": "Autoryzacja",
"body": "Treść zapytania", "body": "Treść zapytania",
"choose_language": "Wybierz język", "choose_language": "Wybierz język",
"content_type": "Typ zawartości", "content_type": "Typ zawartości",
"copy_link": "Skopiuj link", "copy_link": "Skopiuj link",
"duration": "Czas trwania", "duration": "Czas trwania",
"enter_curl": "Wpisz cURL", "enter_curl": "Wpisz cURL",
"generate_code": "Wygeneruj kod", "generate_code": "Wygeneruj kod",
"generated_code": "Wygenerowany kod", "generated_code": "Wygenerowany kod",
"header_list": "Lista nagłówków", "header_list": "Lista nagłówków",
"invalid_name": "Podaj nazwę prośby", "invalid_name": "Podaj nazwę żądania",
"method": "metoda", "method": "metoda",
"name": "Poproś o imię i nazwisko", "name": "Nazwa",
"parameter_list": "Parametry zapytania", "parameter_list": "Parametry zapytania",
"parameters": "Parametry", "parameters": "Parametry",
"payload": "Ładunek", "payload": "Dane żądania",
"query": "Zapytanie", "query": "Zapytanie",
"raw_body": "Surowa treść żądania", "raw_body": "Surowa treść żądania",
"renamed": "Zmieniono nazwę żądania", "renamed": "Zmieniono nazwę żądania",
"run": "Uruchomić", "run": "Uruchom",
"save": "Ratować", "save": "Zapisz",
"save_as": "Zapisz jako", "save_as": "Zapisz jako",
"saved": "Prośba została zapisana", "saved": "Żądanie zostało zapisane",
"share": "Udział", "share": "Udostępnij",
"title": "Wniosek", "title": "Żądanie",
"type": "Typ żądania", "type": "Typ żądania",
"url": "URL", "url": "URL",
"variables": "Zmienne" "variables": "Zmienne"
}, },
"response": { "response": {
"body": "Organ odpowiedzi", "body": "Ciało odpowiedzi",
"headers": "Nagłówki", "headers": "Nagłówki",
"html": "HTML", "html": "HTML",
"image": "Obraz", "image": "Obraz",
"json": "JSON", "json": "JSON",
"preview_html": "Podgląd HTML", "preview_html": "Podgląd HTML",
"raw": "Surowe", "raw": "Surowe",
"size": "Rozmiar", "size": "Rozmiar",
"status": "Status", "status": "Status",
"time": "Czas", "time": "Czas",
"title": "Odpowiedź", "title": "Odpowiedź",
skipping to change at line 325 skipping to change at line 328
"experiments": "Eksperymenty", "experiments": "Eksperymenty",
"experiments_notice": "To jest zbiór eksperymentów, nad którymi pracujemy, k tóre mogą okazać się przydatne, zabawne, obie te rzeczy albo żadne. Nie są ostat eczne i mogą nie być stabilne, więc jeśli wydarzy się coś zbyt dziwnego, nie pan ikuj. Po prostu wyłącz to cholerstwo. Żarty na bok,", "experiments_notice": "To jest zbiór eksperymentów, nad którymi pracujemy, k tóre mogą okazać się przydatne, zabawne, obie te rzeczy albo żadne. Nie są ostat eczne i mogą nie być stabilne, więc jeśli wydarzy się coś zbyt dziwnego, nie pan ikuj. Po prostu wyłącz to cholerstwo. Żarty na bok,",
"extension_ver_not_reported": "Nie zgłoszony", "extension_ver_not_reported": "Nie zgłoszony",
"extension_version": "Wersja rozszerzenia", "extension_version": "Wersja rozszerzenia",
"extensions": "Rozszerzenia", "extensions": "Rozszerzenia",
"extensions_use_toggle": "Użyj rozszerzenia przeglądarki do wysyłania żądań (jeśli istnieje)", "extensions_use_toggle": "Użyj rozszerzenia przeglądarki do wysyłania żądań (jeśli istnieje)",
"font_size": "Rozmiar czcionki", "font_size": "Rozmiar czcionki",
"font_size_large": "Wielki", "font_size_large": "Wielki",
"font_size_medium": "Średni", "font_size_medium": "Średni",
"font_size_small": "Mały", "font_size_small": "Mały",
"interceptor": "Przechwytywacz", "interceptor": "Interceptor",
"interceptor_description": "Oprogramowanie pośredniczące między aplikacją a interfejsami API.", "interceptor_description": "Oprogramowanie pośredniczące między aplikacją a interfejsami API.",
"language": "Język", "language": "Język",
"light_mode": "Lekki", "light_mode": "Jasny",
"navigation_sidebar": "Pasek boczny nawigacji", "navigation_sidebar": "Pasek boczny nawigacji",
"official_proxy_hosting": "Oficjalne pełnomocnictwo jest obsługiwane przez H "official_proxy_hosting": "Oficjalne proxy jest obsługiwane przez Hoppscotch
oppscotch.", .",
"proxy": "Pełnomocnik", "proxy": "Proxy",
"proxy_url": "Adres URL proxy", "proxy_url": "Adres URL proxy",
"proxy_use_toggle": "Użyj oprogramowania pośredniczącego proxy do wysyłania żądań", "proxy_use_toggle": "Użyj oprogramowania pośredniczącego proxy do wysyłania żądań",
"read_the": "Przeczytać", "read_the": "Sprawdź",
"reset_default": "Przywróć ustawienia domyślne", "reset_default": "Przywróć ustawienia domyślne",
"sync": "Synchronizować", "sync": "Synchronizuj",
"sync_collections": "Kolekcje", "sync_collections": "Kolekcje",
"sync_description": "Te ustawienia są synchronizowane z chmurą.", "sync_description": "Te ustawienia są synchronizowane z chmurą.",
"sync_environments": "Środowiska", "sync_environments": "Środowiska",
"sync_history": "Historia", "sync_history": "Historia",
"system_mode": "System", "system_mode": "System",
"telemetry": "Telemetria", "telemetry": "Telemetria",
"telemetry_helps_us": "Telemetria pomaga nam spersonalizować nasze działania i zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia.", "telemetry_helps_us": "Telemetria pomaga nam spersonalizować nasze działania i zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia.",
"theme": "Motyw", "theme": "Motyw",
"theme_description": "Dostosuj motyw aplikacji.", "theme_description": "Dostosuj motyw aplikacji.",
"use_experimental_url_bar": "Użyj eksperymentalnego paska adresu URL z podśw ietlaniem środowiska", "use_experimental_url_bar": "Użyj eksperymentalnego paska adresu URL z podśw ietlaniem środowiska",
skipping to change at line 359 skipping to change at line 362
"shortcut": { "shortcut": {
"general": { "general": {
"close_current_menu": "Zamknij bieżące menu", "close_current_menu": "Zamknij bieżące menu",
"command_menu": "Menu wyszukiwania i poleceń", "command_menu": "Menu wyszukiwania i poleceń",
"help_menu": "Menu pomocy", "help_menu": "Menu pomocy",
"show_all": "Skróty klawiszowe", "show_all": "Skróty klawiszowe",
"title": "Ogólny" "title": "Ogólny"
}, },
"miscellaneous": { "miscellaneous": {
"invite": "Zaproś ludzi do Hoppscotch", "invite": "Zaproś ludzi do Hoppscotch",
"title": "Różnorodny" "title": "Różne"
}, },
"navigation": { "navigation": {
"back": "Wróć do poprzedniej strony", "back": "Wróć do poprzedniej strony",
"documentation": "Przejdź do strony dokumentacji", "documentation": "Przejdź do strony dokumentacji",
"forward": "Przejdź do następnej strony", "forward": "Przejdź do następnej strony",
"graphql": "Przejdź do strony GraphQL", "graphql": "Przejdź do strony GraphQL",
"realtime": "Przejdź do strony Realtime", "realtime": "Przejdź do strony Realtime",
"rest": "Przejdź do strony REST", "rest": "Przejdź do strony REST",
"settings": "Przejdź do strony Ustawienia", "settings": "Przejdź do strony Ustawienia",
"title": "Nawigacja" "title": "Nawigacja"
}, },
"request": { "request": {
"copy_request_link": "Kopiuj łącze żądania", "copy_request_link": "Kopiuj łącze żądania",
"delete_method": "Wybierz metodę USUŃ", "delete_method": "Wybierz metodę DELETE",
"get_method": "Wybierz metodę GET", "get_method": "Wybierz metodę GET",
"head_method": "Wybierz metodę HEAD", "head_method": "Wybierz metodę HEAD",
"method": "metoda", "method": "metoda",
"next_method": "Wybierz następną metodę", "next_method": "Wybierz następną metodę",
"path": "Ścieżka", "path": "Ścieżka",
"post_method": "Wybierz metodę POST", "post_method": "Wybierz metodę POST",
"previous_method": "Wybierz poprzednią metodę", "previous_method": "Wybierz poprzednią metodę",
"put_method": "Wybierz metodę PUT", "put_method": "Wybierz metodę PUT",
"reset_request": "Zresetuj żądanie", "reset_request": "Zresetuj żądanie",
"save_to_collections": "Zapisz w kolekcjach", "save_to_collections": "Zapisz w kolekcjach",
"send_request": "Wysłać prośbę", "send_request": "Wyślij żądanie",
"title": "Wniosek" "title": "Żądania"
} }
}, },
"show": { "show": {
"code": "Pokaż kod", "code": "Pokaż kod",
"more": "Pokaż więcej", "more": "Pokaż więcej",
"sidebar": "Pokaż pasek boczny" "sidebar": "Pokaż pasek boczny"
}, },
"socketio": { "socketio": {
"communication": "Komunikacja", "communication": "Komunikacja",
"event_name": "Nazwa wydarzenia", "event_name": "Nazwa wydarzenia",
"events": "Wydarzenia", "events": "Wydarzenia",
"log": "Dziennik", "log": "Logi",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"sse": { "sse": {
"event_type": "Typ wydarzenia", "event_type": "Typ wydarzenia",
"log": "Dziennik", "log": "Logi",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"state": { "state": {
"bulk_mode": "Edycja zbiorcza",
"bulk_mode_placeholder": "Wpisy są oddzielone znakiem nowej linii\nKlucze i
wartości są oddzielone:\nDołącz // do dowolnego wiersza, który chcesz dodać, ale
pozostaw wyłączony",
"cleared": "Wyczyszczono", "cleared": "Wyczyszczono",
"connected": "Połączony", "connected": "Połączony",
"connected_to": "Połączony z {name}", "connected_to": "Połączony z {name}",
"connecting_to": "Łączę z {name}...", "connecting_to": "Łączę z {name}...",
"copied_to_clipboard": "Skopiowane do schowka", "copied_to_clipboard": "Skopiowane do schowka",
"deleted": "Usunięto", "deleted": "Usunięto",
"deprecated": "PRZESTARZAŁE", "deprecated": "PRZESTARZAŁE",
"disabled": "Niepełnosprawny", "disabled": "Wyłączony",
"disconnected": "Niepowiązany", "disconnected": "Rozłączono",
"disconnected_from": "Odłączono od {name}", "disconnected_from": "Rozłączono z {name}",
"docs_generated": "Wygenerowana dokumentacja", "docs_generated": "Wygenerowana dokumentacja",
"download_started": "Pobieranie rozpoczęte", "download_started": "Pobieranie rozpoczęte",
"enabled": "Włączony", "enabled": "Włączony",
"file_imported": "Zaimportowany plik", "file_imported": "Zaimportowany plik",
"finished_in": "Zakończono za {duration} ms", "finished_in": "Zakończono za {duration} ms",
"history_deleted": "Historia została usunięta", "history_deleted": "Historia została usunięta",
"linewrap": "Zawijaj linie",
"loading": "Ładowanie...", "loading": "Ładowanie...",
"none": "Nic", "none": "Brak",
"nothing_found": "Nic nie znaleziono dla", "nothing_found": "Nic nie znaleziono dla",
"waiting_send_request": "Czekam na wysłanie prośby" "waiting_send_request": "Czekam na wysłanie żądania"
}, },
"support": { "support": {
"changelog": "Przeczytaj więcej o najnowszych wydaniach", "changelog": "Przeczytaj więcej o najnowszych wydaniach",
"chat": "Pytania? Porozmawiaj z nami!", "chat": "Pytania? Porozmawiaj z nami!",
"community": "Zadawaj pytania i pomagaj innym", "community": "Zadawaj pytania i pomagaj innym",
"documentation": "Przeczytaj więcej o grze w klasy", "documentation": "Przeczytaj więcej o Hoppscotch",
"forum": "Zadawaj pytania i otrzymuj odpowiedzi", "forum": "Zadawaj pytania i otrzymuj odpowiedzi",
"shortcuts": "Przeglądaj aplikację szybciej", "shortcuts": "Przeglądaj aplikację szybciej",
"team": "Skontaktuj się z zespołem", "team": "Skontaktuj się z zespołem",
"title": "Wsparcie", "title": "Wsparcie",
"twitter": "Śledź nas na Twitterze" "twitter": "Śledź nas na Twitterze"
}, },
"tab": { "tab": {
"authorization": "Upoważnienie", "authorization": "Autoryzacja",
"body": "Ciało", "body": "Ciało",
"collections": "Kolekcje", "collections": "Kolekcje",
"documentation": "Dokumentacja",
"headers": "Nagłówki", "headers": "Nagłówki",
"history": "Historia", "history": "Historia",
"mqtt": "MQTT", "mqtt": "MQTT",
"parameters": "Parametry", "parameters": "Parametry",
"pre_request_script": "Skrypt żądania wstępnego", "pre_request_script": "Skrypt żądania wstępnego",
"queries": "Zapytania", "queries": "Zapytania",
"query": "Zapytanie", "query": "Zapytanie",
"socketio": "Gniazdo.IO", "socketio": "Socket.IO",
"sse": "SSE", "sse": "SSE",
"tests": "Testy", "tests": "Testy",
"types": "Rodzaje", "types": "Rodzaje",
"variables": "Zmienne", "variables": "Zmienne",
"websocket": "WebSocket" "websocket": "WebSocket"
}, },
"team": { "team": {
"create_new": "Utwórz nowy zespół", "create_new": "Utwórz nowy zespół",
"deleted": "Zespół usunięty", "deleted": "Zespół usunięty",
"edit": "Edytuj drużynę", "edit": "Edytuj zespół",
"email": "E-mail", "email": "E-mail",
"exit": "Wyjdź z zespołu", "exit": "Opóść zespół",
"exit_disabled": "Tylko właściciel nie może opuścić zespołu", "exit_disabled": "Tylko właściciel nie może opuścić zespołu",
"invalid_email_format": "Format e-maila jest nieprawidłowy", "invalid_email_format": "Format e-maila jest nieprawidłowy",
"invalid_member_permission": "Proszę podać ważne pozwolenie członkowi zespoł u", "invalid_member_permission": "Proszę podać ważne pozwolenie członkowi zespoł u",
"join_beta": "Dołącz do programu beta, aby uzyskać dostęp do zespołów.", "join_beta": "Dołącz do programu beta, aby uzyskać dostęp do zespołów.",
"left": "Opuściłeś zespół", "left": "Opuściłeś zespół",
"member_removed": "Użytkownik usunięty", "member_removed": "Użytkownik usunięty",
"member_role_updated": "Zaktualizowano role użytkowników", "member_role_updated": "Zaktualizowano role użytkowników",
"members": "Członkowie", "members": "Członkowie",
"name_length_insufficient": "Nazwa drużyny powinna mieć co najmniej 6 znaków "name_length_insufficient": "Nazwa zespołu powinna mieć co najmniej 6 znaków
", ",
"new": "Nowa drużyna", "new": "Nowy zespół",
"new_created": "Utworzono nowy zespół", "new_created": "Utworzono nowy zespół",
"new_name": "Mój nowy zespół", "new_name": "Mój nowy zespół",
"no_access": "Nie masz uprawnień do edycji tych kolekcji", "no_access": "Nie masz uprawnień do edycji tych kolekcji",
"permissions": "Uprawnienia", "permissions": "Uprawnienia",
"saved": "Zespół zapisany", "saved": "Zespół zapisany",
"title": "Drużyny" "title": "Zespoły"
}, },
"test": { "test": {
"javascript_code": "Kod JavaScript", "javascript_code": "Kod JavaScript",
"learn": "Przeczytaj dokumentację", "learn": "Przeczytaj dokumentację",
"report": "Sprawozdanie z badań", "report": "Sprawozdanie z badań",
"results": "Wyniki testu", "results": "Wyniki testu",
"script": "Scenariusz", "script": "Scenariusz",
"snippets": "Fragmenty" "snippets": "Snippety"
}, },
"websocket": { "websocket": {
"communication": "Komunikacja", "communication": "Komunikacja",
"log": "Dziennik", "log": "Logi",
"message": "Wiadomość", "message": "Wiadomość",
"protocols": "Protokoły", "protocols": "Protokoły",
"url": "URL" "url": "URL"
} }
} }
 End of changes. 65 change blocks. 
91 lines changed or deleted 100 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)