"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "help/sv/index.docbook" between
gparted-1.2.0.tar.gz and gparted-1.3.0.tar.gz

About: GParted is a graphical partition editor for creating, reorganizing, and deleting disk partitions (using GNU libparted).

index.docbook  (gparted-1.2.0):index.docbook  (gparted-1.3.0)
skipping to change at line 793 skipping to change at line 793
<sect4 id="gparted-specify-partition-size-and-location"> <sect4 id="gparted-specify-partition-size-and-location">
<title>Att ange partitionsstorlek och plats</title> <title>Att ange partitionsstorlek och plats</title>
<para>För att ange storlek och plats för partitionen använd en eller e n kombination av följande: <itemizedlist> <para>För att ange storlek och plats för partitionen använd en eller e n kombination av följande: <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>Klicka-och-håll pilen vid någon av det grafiska områdets s idor. Dra pilen vänster eller höger inom visningsområdet.</para> <para>Klicka-och-håll pilen vid någon av det grafiska områdets s idor. Dra pilen vänster eller höger inom visningsområdet.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Klicka-och-håll mitten av partitionen i grafiska området. Dra partitionen vänster eller höger inom visningsområdet.</para> <para>Klicka-och-håll mitten av partitionen i grafiska området. Dra partitionen vänster eller höger inom visningsområdet.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Klicka på snurrknappens pilar eller skriv in siffervärden för att justera följande fält: <itemizedlist> <para>Klicka på stegningsrutans pilar eller skriv in siffervärde n för att justera följande fält: <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para><guilabel>Ledigt utrymme före</guilabel></para> <para><guilabel>Ledigt utrymme före</guilabel></para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para><guilabel>Ny storlek</guilabel></para> <para><guilabel>Ny storlek</guilabel></para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para><guilabel>Ledigt utrymme efter</guilabel></para> <para><guilabel>Ledigt utrymme efter</guilabel></para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist></para> </itemizedlist></para>
skipping to change at line 1251 skipping to change at line 1251
<para>När programmet är färdig med åtgärderna visar det knap pen <guibutton>Spara detaljer</guibutton> och knappen <guibutton>Stäng</guibutto n>.</para> <para>När programmet är färdig med åtgärderna visar det knap pen <guibutton>Spara detaljer</guibutton> och knappen <guibutton>Stäng</guibutto n>.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist></para> </itemizedlist></para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Om du vill spara detaljerna från att ha tillämpat alla åtgär der, klicka <guibutton>Spara detaljer</guibutton>. Programmet visar dialogen <gu ilabel>Spara detaljer</guilabel>. <orderedlist numeration="loweralpha"> <para>Om du vill spara detaljerna från att ha tillämpat alla åtgär der, klicka <guibutton>Spara detaljer</guibutton>. Programmet visar dialogen <gu ilabel>Spara detaljer</guilabel>. <orderedlist numeration="loweralpha">
<listitem> <listitem>
<para>Om du vill ändra standardfilnamnet, skriv in ett filna mn i textrutan <guilabel>Namn</guilabel>.</para> <para>Om du vill ändra standardfilnamnet, skriv in ett filna mn i textrutan <guilabel>Namn</guilabel>.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Om du vill spara en fil i en mapp annat än /root, klic ka <guibutton>Bläddra efter andra mappar</guibutton>. Programmet visar en filsys temsnavigator.</para> <para>Om du vill spara filen i en annan mapp än /root, klick a <guibutton>Bläddra efter andra mappar</guibutton>. Programmet visar en filsyst emsnavigator.</para>
<para>Använd filsystemsnavigatorn för att välja en mapp.</pa ra> <para>Använd filsystemsnavigatorn för att välja en mapp.</pa ra>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Klicka <guibutton>Spara</guibutton> för att spara file n. Programmet sparar detaljfilen.</para> <para>Klicka <guibutton>Spara</guibutton> för att spara file n. Programmet sparar detaljfilen.</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist></para> </orderedlist></para>
<caution> <caution>
<para>Om du använder <application>gparted</application> från en live-cd existerar root-filsystemet i RAM-minnet. Alla filer sparade till live-cd :ns root-filsystem kommer att gå förlorade när du stänger av datorn.</para> <para>Om du använder <application>gparted</application> från en live-cd existerar root-filsystemet i RAM-minnet. Alla filer sparade till live-cd :ns root-filsystem kommer att gå förlorade när du stänger av datorn.</para>
<para>Om du sparade gparted-detaljerna till live-cd:ns root-fils ystem behöver du kopiera filen till bestående lagring. Exempel på bestående lagr ing är en hårddisk eller ett USB-flashminne.</para> <para>Om du sparade gparted-detaljerna till live-cd:ns root-fils ystem behöver du kopiera filen till bestående lagring. Exempel på bestående lagr ing är en hårddisk eller ett USB-flashminne.</para>
</caution> </caution>
skipping to change at line 1292 skipping to change at line 1292
<listitem> <listitem>
<para>Du kan redigera partitioner på datorer som inte har ett startbar t operativsystem.</para> <para>Du kan redigera partitioner på datorer som inte har ett startbar t operativsystem.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist></para> </itemizedlist></para>
<para>Programmet <application>gparted</application> är tillgängligt på många live-cd distributioner.</para> <para>Programmet <application>gparted</application> är tillgängligt på många live-cd distributioner.</para>
<para>Du kan hämta en live-cd-avbild innehållandes <application>gparted</app lication> från följande webbplatser: <itemizedlist> <para>Du kan hämta en live-cd-avbild innehållandes <application>gparted</app lication> från följande webbplatser: <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>GParted live-cd <ulink type="http" url="https://gparted.org/live cd.php"/></para> <para>GParted live-cd <ulink type="http" url="https://gparted.org/live cd.php"/></para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Systemräddnings-cd <ulink type="http" url="http://www.system-res cue-cd.org"/></para> <para>SystemRescue (även känt som SystemRescueCD) <ulink type="http" u rl="https://www.system-rescue.org"/></para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist></para> </itemizedlist></para>
<tip> <tip>
<para>Avbilden GParted live-cd kan skrivas till ett USB-flashminne.</para> <para>Avbilden GParted live-cd kan skrivas till ett USB-flashminne.</para>
<para>Om din dator kan starta från en Universal Serial Bus (USB) kanske du föredrar att starta och använda <application>gparted</application> från ett USB -flashminne.</para> <para>Om din dator kan starta från en Universal Serial Bus (USB) kanske du föredrar att starta och använda <application>gparted</application> från ett USB -flashminne.</para>
</tip> </tip>
<tip> <tip>
<para>För att undvika att slösa en tom cd vid bränning av en cd-avbild, se följande tips:</para> <para>För att undvika att slösa en tom cd vid bränning av en cd-avbild, se följande tips:</para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
 End of changes. 3 change blocks. 
3 lines changed or deleted 3 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)