"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "help/ro/index.docbook" between
gparted-1.2.0.tar.gz and gparted-1.3.0.tar.gz

About: GParted is a graphical partition editor for creating, reorganizing, and deleting disk partitions (using GNU libparted).

index.docbook  (gparted-1.2.0):index.docbook  (gparted-1.3.0)
skipping to change at line 178 skipping to change at line 178
<firstname>Daniel Șerbănescu</firstname> <firstname>Daniel Șerbănescu</firstname>
</personname> </personname>
<email>daniel [at] serbanescu [dot] dk</email> <email>daniel [at] serbanescu [dot] dk</email>
</othercredit> </othercredit>
<copyright> <copyright>
<year>2011-2015</year> <year>2011-2015</year>
<year>2017</year> <year>2017</year>
<year>2020</year> <year>2020-2021</year>
<holder>Daniel Șerbănescu</holder> <holder>Daniel Șerbănescu</holder>
</copyright> </copyright>
</articleinfo> </articleinfo>
<!-- ============= Document Body ===================================== --> <!-- ============= Document Body ===================================== -->
<!-- ============= Introduction ====================================== --> <!-- ============= Introduction ====================================== -->
<sect1 id="gparted-introduction"> <sect1 id="gparted-introduction">
<title>Introducere</title> <title>Introducere</title>
<para>Aplicația <application>gparted</application> este editorul de partiții GNOME pentru a crea, reorganiza și șterge partiții de disc.</para> <para>Aplicația <application>gparted</application> este editorul de partiții GNOME pentru a crea, reorganiza și șterge partiții de disc.</para>
skipping to change at line 1273 skipping to change at line 1273
<listitem> <listitem>
<para>Puteți edita partițiile de pe calculatoare care nu au un sistem de operare bootabil.</para> <para>Puteți edita partițiile de pe calculatoare care nu au un sistem de operare bootabil.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist></para> </itemizedlist></para>
<para>Aplicația <application>gparted</application> este disponibilă pe multe distribuții de CD Live.</para> <para>Aplicația <application>gparted</application> este disponibilă pe multe distribuții de CD Live.</para>
<para>Puteți descărca o imagine a unui CD Live care conține <application>gpa rted</application> de pe următoarele pagini web: <itemizedlist> <para>Puteți descărca o imagine a unui CD Live care conține <application>gpa rted</application> de pe următoarele pagini web: <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>CD-ul Live GParted <ulink type="http" url="https://gparted.org/l ivecd.php"/></para> <para>CD-ul Live GParted <ulink type="http" url="https://gparted.org/l ivecd.php"/></para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>System Rescue CD <ulink type="http" url="http://www.system-rescu e-cd.org"/></para> <para>SystemRescue (cunoscut și ca SystemRescueCD) <ulink type="http" url="https://www.system-rescue.org"/></para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist></para> </itemizedlist></para>
<tip> <tip>
<para>Imaginea de CD GParted poate fi scrisă pe un dispozitiv USB.</para> <para>Imaginea de CD GParted poate fi scrisă pe un dispozitiv USB.</para>
<para>Dacă calculatorul dumneavoastră poate porni de pe USB atunci puteți prefera să porniți și să folosiți <application>gparted</application> de pe un di spozitiv USB.</para> <para>Dacă calculatorul dumneavoastră poate porni de pe USB atunci puteți prefera să porniți și să folosiți <application>gparted</application> de pe un di spozitiv USB.</para>
</tip> </tip>
<tip> <tip>
<para>Pentru a evita irosirea unui CD gol la inscripționarea fișierului im agine, utilizați următoarele sfaturi:</para> <para>Pentru a evita irosirea unui CD gol la inscripționarea fișierului im agine, utilizați următoarele sfaturi:</para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
 End of changes. 2 change blocks. 
2 lines changed or deleted 2 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)