"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "help/cs/index.docbook" between
gparted-1.2.0.tar.gz and gparted-1.3.0.tar.gz

About: GParted is a graphical partition editor for creating, reorganizing, and deleting disk partitions (using GNU libparted).

index.docbook  (gparted-1.2.0):index.docbook  (gparted-1.3.0)
skipping to change at line 1203 skipping to change at line 1203
<para>Po dokončení provádění všech operací aplikace zobrazí tlačítka <guibutton>Uložit podrobnosti</guibutton> a <guibutton>Zavřít</guibutto n>.</para> <para>Po dokončení provádění všech operací aplikace zobrazí tlačítka <guibutton>Uložit podrobnosti</guibutton> a <guibutton>Zavřít</guibutto n>.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist></para> </itemizedlist></para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Pokud chcete uložit podrobnosti z provádění všech operací, k likněte na <guibutton>Uložit podrobnosti</guibutton>. Aplikace zobrazí dialogové okno <guilabel>Uložit podrobnosti</guilabel>. <orderedlist numeration="loweralp ha"> <para>Pokud chcete uložit podrobnosti z provádění všech operací, k likněte na <guibutton>Uložit podrobnosti</guibutton>. Aplikace zobrazí dialogové okno <guilabel>Uložit podrobnosti</guilabel>. <orderedlist numeration="loweralp ha">
<listitem> <listitem>
<para>Pokud chcete změnit výchozí název souboru, zapiště nov ý název souboru do textového pole <guilabel>Název</guilabel>.</para> <para>Pokud chcete změnit výchozí název souboru, zapiště nov ý název souboru do textového pole <guilabel>Název</guilabel>.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Pokud chcete soubor uložit do jiné složky než /root, k <para>
likněte na <guibutton>Procházet jiné složky</guibutton>. Aplikace zobrazí navigá If you want to save the file in a folder
tor souborového systému.</para> different than /root,
click <guibutton>Browse for other folders</guibutton>.
The application displays a file system navigator.
</para>
<para>Použijte navigátor souborového systému k výběru složky .</para> <para>Použijte navigátor souborového systému k výběru složky .</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Klikněte na <guibutton>Uložit</guibutton> a aplikace u loží podrobnosti do souboru.</para> <para>Klikněte na <guibutton>Uložit</guibutton> a aplikace u loží podrobnosti do souboru.</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist></para> </orderedlist></para>
<caution> <caution>
<para>V případě, že používáte aplikaci <application>gparted</app lication> ze spustitelného CD, existuje kořenový souborový systém pouze v operač ní paměti. Všechny soubory uložené do kořenového souborového systému spustitelné ho CD budou po vypnutí počítače ztraceny.</para> <para>V případě, že používáte aplikaci <application>gparted</app lication> ze spustitelného CD, existuje kořenový souborový systém pouze v operač ní paměti. Všechny soubory uložené do kořenového souborového systému spustitelné ho CD budou po vypnutí počítače ztraceny.</para>
<para>Pokud jste uložili podrobnosti z aplikace gparted do kořen ového souborového systému spustitelného CD, budete je potřebovat zkopírovat na t rvalé úložiště. Příklady takovýchto trvalých úložišť jsou pevný disk nebo USB fl ash disk.</para> <para>Pokud jste uložili podrobnosti z aplikace gparted do kořen ového souborového systému spustitelného CD, budete je potřebovat zkopírovat na t rvalé úložiště. Příklady takovýchto trvalých úložišť jsou pevný disk nebo USB fl ash disk.</para>
</caution> </caution>
skipping to change at line 1244 skipping to change at line 1249
<listitem> <listitem>
<para>Můžete upravovat oddíly na počítačích, které nemají zaveditelný operační systém.</para> <para>Můžete upravovat oddíly na počítačích, které nemají zaveditelný operační systém.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist></para> </itemizedlist></para>
<para>Aplikace <application>gparted</application> je dostupná na řadě spusti telných CD distribucí.</para> <para>Aplikace <application>gparted</application> je dostupná na řadě spusti telných CD distribucí.</para>
<para>Spustitelné CD obsahující aplikaci <application>gparted</application> si můžete stáhnout z následujících webů: <itemizedlist> <para>Spustitelné CD obsahující aplikaci <application>gparted</application> si můžete stáhnout z následujících webů: <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>GParted Live CD <ulink type="http" url="https://gparted.org/live cd.php"/></para> <para>GParted Live CD <ulink type="http" url="https://gparted.org/live cd.php"/></para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>System Rescue CD <ulink type="http" url="http://www.system-rescu <para>
e-cd.org"/></para> SystemRescue (also known as SystemRescueCD)
<ulink type="http" url="https://www.system-rescue.org"/>
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist></para> </itemizedlist></para>
<tip> <tip>
<para>Obraz živého CD GParted můžete zapsat na USB flashdisk.</para> <para>Obraz živého CD GParted můžete zapsat na USB flashdisk.</para>
<para>Pokud váš počítač umí zavést systém z USB, můžete dát přednost zaved ení a používání <application>gparted</application> z USB flashdisku.</para> <para>Pokud váš počítač umí zavést systém z USB, můžete dát přednost zaved ení a používání <application>gparted</application> z USB flashdisku.</para>
</tip> </tip>
<tip> <tip>
<para>Abyste předešli znehodnocení prázdného CD při vypalování souboru s o brazem CD, řiďte se následujícími typy:</para> <para>Abyste předešli znehodnocení prázdného CD při vypalování souboru s o brazem CD, řiďte se následujícími typy:</para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
skipping to change at line 1386 skipping to change at line 1394
<listitem> <listitem>
<para>Zjistěte, kde se nachází <application>grub</application> sta ge1 pomocí jednoho z následujících postupů:</para> <para>Zjistěte, kde se nachází <application>grub</application> sta ge1 pomocí jednoho z následujících postupů:</para>
<para>Jestliže je složka /boot uložená v oddíle /, použijte příkaz : <screen><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command> /boot/grub/stage1</s creen> Jestliže je složka /boot uložená v jiném oddíle, než je oddíl /, použijte příkaz: <screen><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command> /grub/stage1< /screen></para> <para>Jestliže je složka /boot uložená v oddíle /, použijte příkaz : <screen><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command> /boot/grub/stage1</s creen> Jestliže je složka /boot uložená v jiném oddíle, než je oddíl /, použijte příkaz: <screen><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command> /grub/stage1< /screen></para>
<para>Výstup z příkazu <command>find</command> může vypadat nějak následovně: <screen><computeroutput> <replaceable>(hd0,0)</replaceable></compute routput></screen> Pokud se ve výstupu přikazu vypíše více než jeden řádek, musít e se rozhodnout, které zařízení se používá pro <application>grub</application>.< /para> <para>Výstup z příkazu <command>find</command> může vypadat nějak následovně: <screen><computeroutput> <replaceable>(hd0,0)</replaceable></compute routput></screen> Pokud se ve výstupu přikazu vypíše více než jeden řádek, musít e se rozhodnout, které zařízení se používá pro <application>grub</application>.< /para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Nastavte kořenové zařízení <application>grub</application> z adáním zařízení vráceného příkazem <command>find</command>. Mělo by se jednat o oddíl obsahující složku boot. <screen><prompt>grub&gt; </prompt>root <replaceabl e>(hd0,0)</replaceable></screen></para> <para>Nastavte kořenové zařízení <application>grub</application> z adáním zařízení vráceného příkazem <command>find</command>. Mělo by se jednat o oddíl obsahující složku boot. <screen><prompt>grub&gt; </prompt>root <replaceabl e>(hd0,0)</replaceable></screen></para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Znovu nainstalujte zavaděč <application>grub</application> d o MBR (Master Boot Record) pomocí: <screen><prompt>grub&gt; </prompt>setup <repl aceable>(hd0)</replaceable></screen></para> <para>Znovu nainstalujte zavaděč <application>grub</application> d o MBR (Master Boot Record) pomocí: <screen><prompt>grub&gt; </prompt>setup <repl aceable>(hd0)</replaceable></screen></para>
<para>Pokud chcete nainstalovat zavaděč <application>grub</applica <para>
tion> do zaváděcího sektoru oddílu, zadejte místo toho oddíl pomocí: <screen><pr If you want to install the
ompt>grub&gt; </prompt>setup <replaceable>(hd0,0)</replaceable></screen></para> <application>grub</application> boot loader into the
boot sector of a partition, instead specify a partition
with:
<screen><prompt>grub&gt; </prompt>setup <replaceable>(hd0,0)</repl
aceable></screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Ukončete <application>grub</application>. <screen><prompt>gr ub&gt; </prompt>quit</screen></para> <para>Ukončete <application>grub</application>. <screen><prompt>gr ub&gt; </prompt>quit</screen></para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Restartujte svůj počítač.</para> <para>Restartujte svůj počítač.</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist></para> </orderedlist></para>
</sect3> </sect3>
</sect2> </sect2>
 End of changes. 3 change blocks. 
8 lines changed or deleted 18 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)