"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "help/ro/index.docbook" between
gparted-1.1.0.tar.gz and gparted-1.2.0.tar.gz

About: GParted is a graphical partition editor for creating, reorganizing, and deleting disk partitions (using GNU libparted).

index.docbook  (gparted-1.1.0):index.docbook  (gparted-1.2.0)
skipping to change at line 38 skipping to change at line 38
<articleinfo> <articleinfo>
<title>Gparted - Manualul utilizatorului</title> <title>Gparted - Manualul utilizatorului</title>
<publisher> <publisher>
<publishername>Proiectul GParted</publishername> <publishername>Proiectul GParted</publishername>
</publisher> </publisher>
<abstract role="description"> <abstract role="description">
<para>GParted este editorul de partiții GNOME pentru crearea, reorganizare a și ștergerea partițiilor de disc. GParted vă permite să modificați organizarea partițiilor păstrând conținutul acestora.</para> <para>GParted este editorul de partiții GNOME pentru crearea, reorganizare a și ștergerea partițiilor de disc. GParted vă permite să modificați organizarea partițiilor păstrând conținutul acestora.</para>
</abstract> </abstract>
<copyright lang="en"> <copyright><year>2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017<
<year>2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017</year> /year> <holder>Curtis Gedak</holder></copyright>
<holder>Curtis Gedak</holder> <copyright><year>2014, 2015, 2017, 2018</year> <holder>Mike Fleetwood</holde
</copyright> r></copyright>
<copyright lang="en">
<year>2014, 2015, 2017, 2018</year>
<holder>Mike Fleetwood</holder>
</copyright>
<!-- translators: uncomment this: <!-- translators: uncomment this:
<copyright> <copyright>
<year>2009</year> <year>2009</year>
<holder>ME-THE-TRANSLATOR (Latin translation)</holder> <holder>ME-THE-TRANSLATOR (Latin translation)</holder>
</copyright> </copyright>
--> -->
<legalnotice> <legalnotice>
<para>Copierea, distribuirea și/sau modificarea acestui document este perm isă în conformitate cu termenii GNU Free Documentation License (GFDL), versiunea 1.2 sau orice altă versiune ulterioară publicată de Free Software Foundation fă ră Invariant Sections, fără Front-Cover Texts și fără Back-Cover Texts. Puteți g ăsi o copie a GFDL <ulink type="help" url="help:fdl">aici</ulink> sau la <ulink type="http" url="https://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html"/> sau în fișie rul COPYING-DOCS distribuit împreună cu acest manual.</para> <para>Copierea, distribuirea și/sau modificarea acestui document este perm isă în conformitate cu termenii GNU Free Documentation License (GFDL), versiunea 1.2 sau orice altă versiune ulterioară publicată de Free Software Foundation fă ră Invariant Sections, fără Front-Cover Texts și fără Back-Cover Texts. Puteți g ăsi o copie a GFDL <ulink type="help" url="help:fdl">aici</ulink> sau la <ulink type="http" url="https://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html"/> sau în fișie rul COPYING-DOCS distribuit împreună cu acest manual.</para>
</legalnotice> </legalnotice>
<authorgroup> <authorgroup>
<author role="maintainer" lang="en"> <author role="maintainer"><firstname>Curtis</firstname> <surname>Gedak</su
<firstname>Curtis</firstname> rname> <affiliation> <orgname>GParted Project</orgname> <address> <email>gedakc@
<surname>Gedak</surname> users.sf.net</email> </address> </affiliation></author>
<affiliation> <author role="developer"><firstname>Mike</firstname> <surname>Fleetwood</s
<orgname>GParted Project</orgname> urname> <affiliation> <orgname>GParted Project</orgname> <address> <email>mike.f
<address> leetwood@googlemail.com</email> </address> </affiliation></author>
<email>gedakc@users.sf.net</email>
</address>
</affiliation>
</author>
<author role="developer" lang="en">
<firstname>Mike</firstname>
<surname>Fleetwood</surname>
<affiliation>
<orgname>GParted Project</orgname>
<address>
<email>mike.fleetwood@googlemail.com</email>
</address>
</affiliation>
</author>
<!-- This is appropriate place for other contributors: translators, <!-- This is appropriate place for other contributors: translators,
maintainers, etc. Commented out by default. maintainers, etc. Commented out by default.
<othercredit role="translator"> <othercredit role="translator">
<firstname>Latin</firstname> <firstname>Latin</firstname>
<surname>Translator 1</surname> <surname>Translator 1</surname>
<affiliation> <affiliation>
<orgname>Latin Translation Team</orgname> <orgname>Latin Translation Team</orgname>
<address> <email>translator@gnome.org</email> </address> <address> <email>translator@gnome.org</email> </address>
</affiliation> </affiliation>
<contrib>Latin translation</contrib> <contrib>Latin translation</contrib>
</othercredit> </othercredit>
--> -->
</authorgroup> </authorgroup>
<!-- According to GNU FDL, revision history is mandatory if you are --> <!-- According to GNU FDL, revision history is mandatory if you are -->
<!-- modifying/reusing someone else's document. If not, you can omit it. --> <!-- modifying/reusing someone else's document. If not, you can omit it. -->
<revhistory> <revhistory>
<revision lang="en"> <revision><revnumber>GParted Manual V1.12</revnumber> <date>Mai 2018</date
<revnumber>GParted Manual V1.12</revnumber> > <revdescription>
<date>May 2018</date> <para role="author">Mike Fleetwood</para>
<revdescription> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<para role="author" lang="en">Mike Fleetwood</para> <para role="annotations">Descrie versiunea 0.31.0 a lui GParted</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> </revdescription></revision>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.31.0 of GParted <revision><revnumber>GParted Manual V1.11</revnumber> <date>Septembrie 201
</para> 7</date> <revdescription>
</revdescription> <para role="author">Curtis Gedak &amp; Mike Fleetwood</para>
</revision> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<revision lang="en"> <para role="annotations">Descrie versiunea 0.29.0 a lui GParted</para>
<revnumber>GParted Manual V1.11</revnumber> </revdescription></revision>
<date>September 2017</date> <revision><revnumber>GParted Manual V1.10</revnumber> <date>Ianuarie 2017<
<revdescription> /date> <revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak &amp; Mike Fleetwood</para> <para role="author">Curtis Gedak &amp; Mike Fleetwood</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.29.0 of GParted <para role="annotations">Descrie versiunea 0.28.0 a lui GParted</para>
</para> </revdescription></revision>
</revdescription> <revision><revnumber>GParted Manual V1.9</revnumber> <date>Martie 2015</da
</revision> te> <revdescription>
<revision lang="en"> <para role="author">Curtis Gedak &amp; Mike Fleetwood</para>
<revnumber>GParted Manual V1.10</revnumber> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<date>January 2017</date> <para role="annotations">Descrie versiunea 0.22.0 a lui GParted</para>
<revdescription> </revdescription></revision>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak &amp; Mike Fleetwood</para> <revision><revnumber>GParted Manual V1.8</revnumber> <date>Septembrie 2014
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> </date> <revdescription>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.28.0 of GParted <para role="author">Curtis Gedak</para>
</para> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
</revdescription> <para role="annotations">Descrie versiunea 0.20.0 a lui GParted</para>
</revision> </revdescription></revision>
<revision lang="en"> <revision><revnumber>GParted Manual V1.7</revnumber> <date>Februarie 2014<
<revnumber>GParted Manual V1.9</revnumber> /date> <revdescription>
<date>March 2015</date> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<revdescription> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak &amp; Mike Fleetwood</para> <para role="annotations">Descrie versiunea 0.18.0 a lui GParted</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> </revdescription></revision>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.22.0 of GParted <revision><revnumber>GParted Manual V1.6</revnumber> <date>Decembrie 2013<
</para> /date> <revdescription>
</revdescription> <para role="author">Curtis Gedak</para>
</revision> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<revision lang="en"> <para role="annotations">Descrie versiunea 0.17.0 a lui GParted</para>
<revnumber>GParted Manual V1.8</revnumber> </revdescription></revision>
<date>September 2014</date> <revision><revnumber>GParted Manual V1.5</revnumber> <date>Septembrie 2013
<revdescription> </date> <revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.20.0 of GParted <para role="annotations">Descrie versiunea 0.16.2 a lui GParted</para>
</para> </revdescription></revision>
</revdescription> <revision><revnumber>GParted Manual V1.4</revnumber> <date>Februarie 2012<
</revision> /date> <revdescription>
<revision lang="en"> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<revnumber>GParted Manual V1.7</revnumber> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<date>February 2014</date> <para role="annotations">Descrie versiunea 0.12.0 a lui GParted</para>
<revdescription> </revdescription></revision>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para> <revision><revnumber>GParted Manual V1.3</revnumber> <date>Ianuarie 2011</
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> date> <revdescription>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.18.0 of GParted <para role="author">Curtis Gedak</para>
</para> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
</revdescription> <para role="annotations">Descrie versiunea 0.8.0 a lui GParted</para>
</revision> </revdescription></revision>
<revision lang="en"> <revision><revnumber>GParted Manual V1.2</revnumber> <date>Iunie 2010</dat
<revnumber>GParted Manual V1.6</revnumber> e> <revdescription>
<date>December 2013</date> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<revdescription> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para> <para role="annotations">Descrie versiunea 0.6.0 a lui GParted</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> </revdescription></revision>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.17.0 of GParted <revision><revnumber>GParted Manual V1.1</revnumber> <date>Iulie 2009</dat
</para> e> <revdescription>
</revdescription> <para role="author">Curtis Gedak</para>
</revision> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<revision lang="en"> <para role="annotations">Descrie versiunea 0.4.6 a lui GParted</para>
<revnumber>GParted Manual V1.5</revnumber> </revdescription></revision>
<date>September 2013</date> <revision><revnumber>GParted Manual V1.0</revnumber> <date>Ianuarie 2009</
<revdescription> date> <revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.16.2 of GParted <para role="annotations">Descrie versiunea 0.4.2 a lui GParted</para>
</para> </revdescription></revision>
</revdescription> <revision><revnumber>GParted Manual V0.3.9</revnumber> <date>Septembrie 20
</revision> 08</date> <revdescription>
<revision lang="en"> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<revnumber>GParted Manual V1.4</revnumber> <para role="publisher">Proiectul GParted</para>
<date>February 2012</date> <para role="annotations">Descrie versiunea 0.3.9 a lui GParted</para>
<revdescription> </revdescription></revision>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.12.0 of GParted
</para>
</revdescription>
</revision>
<revision lang="en">
<revnumber>GParted Manual V1.3</revnumber>
<date>January 2011</date>
<revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.8.0 of GParted<
/para>
</revdescription>
</revision>
<revision lang="en">
<revnumber>GParted Manual V1.2</revnumber>
<date>June 2010</date>
<revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.6.0 of GParted<
/para>
</revdescription>
</revision>
<revision lang="en">
<revnumber>GParted Manual V1.1</revnumber>
<date>July 2009</date>
<revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.4.6 of GParted<
/para>
</revdescription>
</revision>
<revision lang="en">
<revnumber>GParted Manual V1.0</revnumber>
<date>January 2009</date>
<revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.4.2 of GParted<
/para>
</revdescription>
</revision>
<revision lang="en">
<revnumber>GParted Manual V0.3.9</revnumber>
<date>September 2008</date>
<revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.3.9 of GParted<
/para>
</revdescription>
</revision>
</revhistory> </revhistory>
<releaseinfo>Acest manual descrie versiunea 0.31.0 a lui GParted</releaseinf o> <releaseinfo>Acest manual descrie versiunea 0.31.0 a lui GParted</releaseinf o>
<legalnotice> <legalnotice>
<title>Sugestii</title> <title>Sugestii</title>
<para>Pentru a raporta o eroare sau pentru a face o sugestie cu privire la aplicația <application>gparted</application> sau la acest manual, urmați instru cțiunile de la <ulink type="http" url="https://gparted.org/bugs.php"/>.</para> <para>Pentru a raporta o eroare sau pentru a face o sugestie cu privire la aplicația <application>gparted</application> sau la acest manual, urmați instru cțiunile de la <ulink type="http" url="https://gparted.org/bugs.php"/>.</para>
<!-- Translators may also add here feedback address for translations --> <!-- Translators may also add here feedback address for translations -->
</legalnotice> </legalnotice>
<othercredit class="translator">
<personname>
<firstname>Nichita Uțiu</firstname>
</personname>
<email>nikita.utiu@gmail.com</email>
</othercredit>
<copyright>
<year>2010</year>
<holder>Nichita Uțiu</holder>
</copyright>
<othercredit class="translator">
<personname>
<firstname>Daniel Șerbănescu</firstname>
</personname>
<email>daniel [at] serbanescu [dot] dk</email>
</othercredit>
<copyright>
<year>2011-2015</year>
<year>2017</year>
<year>2020</year>
<holder>Daniel Șerbănescu</holder>
</copyright>
</articleinfo> </articleinfo>
<!-- ============= Document Body ===================================== --> <!-- ============= Document Body ===================================== -->
<!-- ============= Introduction ====================================== --> <!-- ============= Introduction ====================================== -->
<sect1 id="gparted-introduction"> <sect1 id="gparted-introduction">
<title>Introducere</title> <title>Introducere</title>
<para>Aplicația <application>gparted</application> este editorul de partiții GNOME pentru a crea, reorganiza și șterge partiții de disc.</para> <para>Aplicația <application>gparted</application> este editorul de partiții GNOME pentru a crea, reorganiza și șterge partiții de disc.</para>
<para>Un disc poate fi împărțit în una sau mai multe partiții. Aplicația <ap plication>gparted</application> vă permite să modificați organizarea partițiilor pe un dispozitiv disc păstrând conținutul partiției.</para> <para>Un disc poate fi împărțit în una sau mai multe partiții. Aplicația <ap plication>gparted</application> vă permite să modificați organizarea partițiilor pe un dispozitiv disc păstrând conținutul partiției.</para>
<para lang="en"> <para>Cu <application>gparted</application> puteți realiza următoarele sarci
With <application>gparted</application> you can accomplish the following ni: <itemizedlist>
tasks:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Crearea unei tabele de partiții pe un dispozitiv disc.</para>
Create a partition table on a disk device.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Activarea și dezactivarea indicatoarelor de partiție precum „boo
Enable and disable partition flags such as boot and hidden. t” și „hidden” (ascuns).</para>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Efectuarea de acțiuni cu partiții precum crearea, ștergerea, red
Perform actions with partitions such as create, delete, imensionarea, mutarea, verificarea, etichetarea, copierea și lipirea.</para>
resize, move, check, label, copy, and paste.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<caution> <caution>
<para>Editarea partițiilor poate cauza PIERDERI de DATE.</para> <para>Editarea partițiilor poate cauza PIERDERI de DATE.</para>
<para>Aplicația <application>gparted</application> este proiectată pentru a vă permite să editați partiții reducând riscul pierderii datelor. Aplicația es te testată cu grijă și este utilizată de echipa proiectului GParted. Pierderile de date din cauza problemelor software, hardware ori a căderilor de curent elect ric nu pot fi însă evitate.</para> <para>Aplicația <application>gparted</application> este proiectată pentru a vă permite să editați partiții reducând riscul pierderii datelor. Aplicația es te testată cu grijă și este utilizată de echipa proiectului GParted. Pierderile de date din cauza problemelor software, hardware ori a căderilor de curent elect ric nu pot fi însă evitate.</para>
<para>Puteți reduce riscul pierderii datelor dacă nu montați sau nu demont ați partiții în afara aplicației <application>gparted</application> în timp ce < application>gparted</application> rulează.</para> <para>Puteți reduce riscul pierderii datelor dacă nu montați sau nu demont ați partiții în afara aplicației <application>gparted</application> în timp ce < application>gparted</application> rulează.</para>
<para>Sunteți sfătuit să efectuați o COPIE DE SIGURANȚĂ a DATELOR dumneavo astră înainte de a folosi aplicația <application>gparted</application>. Asta se aplică în special pentru date criptate unde toate datele pot deveni inaccesibile permanent în urma unui eșec. Vă rugăm citiți <ulink type="http" url="https://gi tlab.com/cryptsetup/cryptsetup/wikis/FrequentlyAskedQuestions">Cryptsetup FAQ</u link> (în engleză) pentru sfaturi despre cópii de siguranță a datelor criptate.< /para> <para>Sunteți sfătuit să efectuați o COPIE DE SIGURANȚĂ a DATELOR dumneavo astră înainte de a folosi aplicația <application>gparted</application>. Asta se aplică în special pentru date criptate unde toate datele pot deveni inaccesibile permanent în urma unui eșec. Vă rugăm citiți <ulink type="http" url="https://gi tlab.com/cryptsetup/cryptsetup/wikis/FrequentlyAskedQuestions">Cryptsetup FAQ</u link> (în engleză) pentru sfaturi despre cópii de siguranță a datelor criptate.< /para>
</caution> </caution>
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Getting Started =================================== --> <!-- ============= Getting Started =================================== -->
<sect1 id="gparted-getting-started"> <sect1 id="gparted-getting-started">
skipping to change at line 312 skipping to change at line 250
<para>Când porniți <application>gparted</application>, următoarea fereastr ă va fi afișată:</para> <para>Când porniți <application>gparted</application>, următoarea fereastr ă va fi afișată:</para>
<!-- ==== Figure ==== --> <!-- ==== Figure ==== -->
<!-- The GNOME Documentation Project recommends a maximum image <!-- The GNOME Documentation Project recommends a maximum image
width of 510 pixels. width of 510 pixels.
http://library.gnome.org/devel/gdp-style-guide/stable/screenshot-4.ht ml.en http://library.gnome.org/devel/gdp-style-guide/stable/screenshot-4.ht ml.en
--> -->
<figure id="gparted-window"> <figure id="gparted-window">
<title>Fereastra gparted</title> <title>Fereastra gparted</title>
<screenshot> <screenshot>
<mediaobject lang="en"> <mediaobject><imageobject> <imagedata fileref="figures/gparted_window.
<imageobject> png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Arată fereastra principa
<imagedata fileref="figures/gparted_window.png" format="PNG"/> lă a lui gparted.</phrase> </textobject></mediaobject>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>Shows gparted main window.</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</screenshot> </screenshot>
</figure> </figure>
<para>Fereastra <application>gparted</application> conține următoarele ele mente:</para> <para>Fereastra <application>gparted</application> conține următoarele ele mente:</para>
<variablelist> <variablelist>
<varlistentry> <varlistentry>
<term>Bara de meniu</term> <term>Bara de meniu</term>
<listitem> <listitem>
<para>Meniurile de pe bara de meniu conțin toate comenzile de care a veți nevoie pentru a lucra cu dispozitive disc în <application>gparted</applicat ion>.</para> <para>Meniurile de pe bara de meniu conțin toate comenzile de care a veți nevoie pentru a lucra cu dispozitive disc în <application>gparted</applicat ion>.</para>
</listitem> </listitem>
skipping to change at line 382 skipping to change at line 313
<para>La fel ca în alte aplicații GNOME, acțiunile din <application>gparte d</application> pot fi efectuate în diferite moduri: din meniu, din bara de unel te, sau cu ajutorul scurtăturilor de tastatură.</para> <para>La fel ca în alte aplicații GNOME, acțiunile din <application>gparte d</application> pot fi efectuate în diferite moduri: din meniu, din bara de unel te, sau cu ajutorul scurtăturilor de tastatură.</para>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= To Specify Devices on the Command Line ============ --> <!-- ============= To Specify Devices on the Command Line ============ -->
<sect2 id="gparted-run-from-cmd-line"> <sect2 id="gparted-run-from-cmd-line">
<title>Rularea lui gparted dintr-o linie de comandă</title> <title>Rularea lui gparted dintr-o linie de comandă</title>
<para>Puteți rula <application>gparted</application> dintr-o linie de coma ndă și să specificați unul sau mai multe dispozitive disc.</para> <para>Puteți rula <application>gparted</application> dintr-o linie de coma ndă și să specificați unul sau mai multe dispozitive disc.</para>
<para>Pentru a lucra cu mai multe dispozitive disc din linia de comandă, t astați următoarea comandă și apoi apăsați <keycap>Enter</keycap>:</para> <para>Pentru a lucra cu mai multe dispozitive disc din linia de comandă, t astați următoarea comandă și apoi apăsați <keycap>Enter</keycap>:</para>
<para> <para>
<screen lang="en"><prompt>$ </prompt><command>gparted <replaceable>/path-t o-your-device1 /path-to-your-device2</replaceable></command></screen> <screen><prompt>$ </prompt><command>gparted <replaceable>/cale-către-dispo zitiv-1/cale-către-dispozitiv-2</replaceable></command></screen>
</para> </para>
</sect2> </sect2>
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Usage ============================================= --> <!-- ============= Usage ============================================= -->
<!-- ============= Viewing File System Support ======================= --> <!-- ============= Viewing File System Support ======================= -->
<sect1 id="gparted-usage"> <sect1 id="gparted-usage">
<title>Suport pentru vizualizarea sistemelor de fișiere</title> <title>Suport pentru vizualizarea sistemelor de fișiere</title>
<para>Pentru a vizualiza acțiunile suportate pe sistemele de fișiere, sele ctați: <menuchoice><guimenu>Vizualizare</guimenu><guimenuitem>Suport sisteme de fișiere</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația afișează dialogul <guilabel>Nivelu l suportului pentru sisteme de fișiere</guilabel></para> <para>Pentru a vizualiza acțiunile suportate pe sistemele de fișiere, sele ctați: <menuchoice><guimenu>Vizualizare</guimenu><guimenuitem>Suport sisteme de fișiere</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația afișează dialogul <guilabel>Nivelu l suportului pentru sisteme de fișiere</guilabel>.</para>
<para>Dacă ați instalat software în timp ce <application>gparted</applicat ion> rula, apăsați <guibutton>Rescanează acțiunile suportate</guibutton> pentru a reîmprospăta graficul. Aplicația reîmprospătează afișajul graficului.</para> <para>Dacă ați instalat software în timp ce <application>gparted</applicat ion> rula, apăsați <guibutton>Rescanează acțiunile suportate</guibutton> pentru a reîmprospăta graficul. Aplicația reîmprospătează afișajul graficului.</para>
<para>Pentru a închide dialogul <guilabel>Nivelul suportului pentru sistem e de fișiere</guilabel>, apăsați <guibutton>Închide</guibutton>.</para> <para>Pentru a închide dialogul <guilabel>Nivelul suportului pentru sistem e de fișiere</guilabel>, apăsați <guibutton>Închide</guibutton>.</para>
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Working With Devices ============================== --> <!-- ============= Working With Devices ============================== -->
<sect1 id="gparted-devices"> <sect1 id="gparted-devices">
<title>Lucrul cu dispozitive</title> <title>Lucrul cu dispozitive</title>
<!-- ============= To Select a Device ================================ --> <!-- ============= To Select a Device ================================ -->
<sect2 id="gparted-select-device"> <sect2 id="gparted-select-device">
<title>Alegerea unui dispozitiv</title> <title>Alegerea unui dispozitiv</title>
<para>Pentru a selecta un dispozitiv disc selectați: <menuchoice><guimenu> GParted</guimenu><guimenuitem>Dispozitive</guimenuitem></menuchoice> și selectaț i un dispozitiv din listă. Aplicația afișează aranjamentul partițiilor dispoziti vului în fereastra <application>gparted</application>.</para> <para>Pentru a selecta un dispozitiv disc selectați: <menuchoice><guimenu> GParted</guimenu><guimenuitem>Dispozitive</guimenuitem></menuchoice> și selectaț i un dispozitiv din listă. Aplicația afișează aranjamentul partițiilor dispoziti vului în fereastra <application>gparted</application>.</para>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= To View Device Information ======================== --> <!-- ============= To View Device Information ======================== -->
<sect2 id="gparted-view-device-information"> <sect2 id="gparted-view-device-information">
<title>Vizualizarea informațiilor despre dispozitive</title> <title>Vizualizarea informațiilor despre dispozitive</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a vizualiza informații despre un dispozitiv disc: <orderedlis
To view information about a disk device: t>
<orderedlist> <listitem>
<listitem> <para>Selectați un dispozitiv disc. Consultați <xref linkend="gparte
<para lang="en"> d-select-device"/>.</para>
Select a disk device. </listitem>
See <xref linkend="gparted-select-device"/>. <listitem>
</para> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Vizualizare</guimenu><guimenui
</listitem> tem>Informații dispozitiv</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația deschide un pano
<listitem> u lateral în fereastra <application>gparted</application> și afișează informații
<para lang="en"> despre dispozitiv.</para>
Select:
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Device Information</
guimenuitem></menuchoice>.
The application opens a side pane in the
<application>gparted</application> window
and displays information about the device.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<para>Pentru a închide panoul lateral <guilabel>Informații despre dispozit iv</guilabel>, deselectați: <menuchoice><guimenu>Vizualizare</guimenu><guimenuit em>Informații dispozitiv</guimenuitem></menuchoice>.</para> <para>Pentru a închide panoul lateral <guilabel>Informații despre dispozit iv</guilabel>, deselectați: <menuchoice><guimenu>Vizualizare</guimenu><guimenuit em>Informații dispozitiv</guimenuitem></menuchoice>.</para>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= To Refresh a Device =============================== --> <!-- ============= To Refresh a Device =============================== -->
<sect2 id="gparted-refresh-device"> <sect2 id="gparted-refresh-device">
<title>Reîmprospătarea tuturor dispozitivelor</title> <title>Reîmprospătarea tuturor dispozitivelor</title>
<para>Pentru a reîmprospăta toate dispozitivele disc, selectați: <menuchoi ce><guimenu>GParted</guimenu><guimenuitem>Reîmprospătează dispozitivele</guimenu item></menuchoice>. Aplicația rescanează toate dispozitivele disc și reîmprospăt ează aranjamentul partițiilor dispozitivului în fereastra <application>gparted</ application>.</para> <para>Pentru a reîmprospăta toate dispozitivele disc, selectați: <menuchoi ce><guimenu>GParted</guimenu><guimenuitem>Reîmprospătează dispozitivele</guimenu item></menuchoice>. Aplicația rescanează toate dispozitivele disc și reîmprospăt ează aranjamentul partițiilor dispozitivului în fereastra <application>gparted</ application>.</para>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= To Create a New Partition Table =================== --> <!-- ============= To Create a New Partition Table =================== -->
<sect2 id="gparted-create-partition-table"> <sect2 id="gparted-create-partition-table">
<title>Crearea unei noi tabele de partiții</title> <title>Crearea unei noi tabele de partiții</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a crea o nouă tabelă de partiții pe un dispozitiv disc: <ord
To create a new partition table on a disk device: eredlist>
<orderedlist> <listitem>
<listitem> <para>Selectați un dispozitiv disc. Consultați <xref linkend="gparte
<para lang="en"> d-select-device"/>.</para>
Select a disk device. </listitem>
See <xref linkend="gparted-select-device"/>. <listitem>
</para> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Dispozitiv</guimenu><guimenuit
</listitem> em>Creează tabelă de partiții</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația va afișa dia
<listitem> logul <guilabel>Creare tabelă de partiții pe <replaceable>/cale-spre-dispozitiv<
<para lang="en"> /replaceable></guilabel>.</para>
Choose: </listitem>
<menuchoice><guimenu>Device</guimenu><guimenuitem>Create Partition T <listitem>
able</guimenuitem></menuchoice>. <para>Opțional, selectați un tip de tabel de partiții diferit din li
The application displays a stă.</para>
<guilabel>Create partition table on <replaceable>/path-to-device</re
placeable></guilabel>
dialog.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Optionally select a different partition table type from the
list.
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Tipul implicit de tabel de partiții este <guimenuitem>msdos<
The default partition table type is /guimenuitem> pentru discuri mai mici de 2 Tebibytes (presupunând un sector de 5
<guimenuitem>msdos</guimenuitem> for disks smaller than 2 12 byte) și <guimenuitem>gpt</guimenuitem> pentru discuri de 2 Tebibytes și mai
Tebibytes in size (assuming a 512 byte sector size) and mari.</para>
<guimenuitem>gpt</guimenuitem> for disks 2 Tebibytes and <para>Consultați <xref linkend="gparted-specify-partition-type"/>
larger. pentru limitările tabelului de partiții de tip <guimenuitem>msdos</guimenuitem>.
</para> </para>
<para lang="en">
See <xref linkend="gparted-specify-partition-type"/> for
<guimenuitem>msdos</guimenuitem> partition table
limitations.
</para>
</note> </note>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Pentru a folosi un disc fără o tabelă de partiții, alegeți <
To use a disk without a partition table, choose guimenuitem>loop</guimenuitem> pentru a creea o partiție virtuală care se întind
<guimenuitem>loop</guimenuitem> to create a virtual e pe tot discul. Apoi formatați în sistemul de fișiere preferat.</para>
partition that spans the disk. Then format to the <para>Consultați <xref linkend="gparted-format-partition"/> pentru
desired file system. a formata o partitie virtuală cu un sistem de fișiere.</para>
</para>
<para lang="en">
See <xref linkend="gparted-format-partition"/> to format
a virtual partition with a file system.
</para>
</note> </note>
<caution> <caution>
<para lang="en"> <para>Multe sisteme de operare recunosc tabele de partiții <guimen
Many operating systems recognize uitem>gpt</guimenuitem> și <guimenuitem>gpt</guimenuitem>, dar nu recunosc toate
<guimenuitem>gpt</guimenuitem> and tipurile de sisteme de fișiere. Lipsa recunoașterii sistemeleor de fișiere înse
<guimenuitem>msdos</guimenuitem> partition tables, but amnă că folosirea unui disc fără o tabelă de partiții include un risc mai mare.
do not recognize all types of file systems. This lack De exemplu, unele sisteme de operare vor cerea să formatați un disc nepartiționa
of file system recognition means that using a disk t dacă sistemul de fișiere nu este recunoscut.</para>
without a partition table involves more risk. For
example, some operating systems might prompt to format an
unpartitioned disk if the file system is not recognized.
</para>
</caution> </caution>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați <guibutton>Aplică</guibutton> pentru a crea noua tabel
Click <guibutton>Apply</guibutton> to create the new partition table ă de partiții. Aplicația va scrie noua tabelă de partiții pe dispozitivul disc.
. Aplicația reîmprospătează aranjarea partițiilor dispozitivului în fereastra <app
The application writes the new partition table to the disk device. lication>gparted</application>.</para>
The application refreshes the device partition layout in the
<application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<caution> <caution>
<para>AVERTISMENT: Această acțiune va ȘTERGE TOATE DATELE de pe ÎNTREGUL DISPOZITIV DISC.</para> <para>AVERTISMENT: Această acțiune va ȘTERGE TOATE DATELE de pe ÎNTREGUL DISPOZITIV DISC.</para>
<para>Dacă din greșeală suprascrieți tabela de partiții, consultați <xre f linkend="gparted-recover-partition-table"/>.</para> <para>Dacă din greșeală suprascrieți tabela de partiții, consultați <xre f linkend="gparted-recover-partition-table"/>.</para>
</caution> </caution>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= To Attempt Data Rescue =================== --> <!-- ============= To Attempt Data Rescue =================== -->
<sect2 id="gparted-attempt-data-rescue"> <sect2 id="gparted-attempt-data-rescue">
<title>Încercarea recuperării datelor</title> <title>Încercarea recuperării datelor</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a încerca recuperarea datelor de pe un disc: <orderedlist>
To attempt data rescue from a disk device: <listitem>
<orderedlist> <para>Selectați un dispozitiv disc. Consultați <xref linkend="gparte
<listitem> d-select-device"/>.</para>
<para lang="en"> </listitem>
Select a disk device. <listitem>
See <xref linkend="gparted-select-device"/>. <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Dispozitiv</guimenu><guimenuit
</para> em>Încearcă recuperarea datelor</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația va afișa d
</listitem> ialogul <guilabel>Căutarea sistemelor de fișiere de pe <replaceable>/cale-spre-d
<listitem> ispozitiv</replaceable></guilabel>.</para>
<para lang="en"> </listitem>
Choose: <listitem>
<menuchoice><guimenu>Device</guimenu><guimenuitem>Attempt Data Rescu <para>Apăsați <guibutton>OK</guibutton> pentru a începe scanarea com
e</guimenuitem></menuchoice>. pletă.</para>
The application displays a
<guilabel>Search for file systems on <replaceable>/path-to-device</r
eplaceable></guilabel>
dialog.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Click <guibutton>OK</guibutton> to start the full disk scan.
</para>
<tip> <tip>
<para lang="en"> <para>Pentru discurile mari scanarea poate dura un timp îndelungat
Large disk devices can take a very long time to scan. . Dacă nu aveți timp să așteptați pentru o scanare completă atunci apăsați <guib
If you do not have the time to wait for a full disk scan utton>Anulează</guibutton>.</para>
then click <guibutton>Cancel</guibutton>.
</para>
</tip> </tip>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Un maxim de 4 partiții cu sisteme de fișiere pot fi descoper
A maximum of 4 partitions with file systems might be ite. Dacă doriți să descoperiți mai mult de 4 partiții și să restaurați tabela d
discovered. If you want to discover more than 4 e partiții, consultați <xref linkend="gparted-recover-partition-table"/>.</para>
partitions and restore the partition table, see
<xref linkend="gparted-recover-partition-table"/>.
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Când scanarea completă a discului se încheie unul din cele dou
When the full disk scan completes one of two possible ă dialoguri vor fi afișate: <itemizedlist>
dialogs is displayed:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guilabel>Nu s-au găsit sisteme de fișiere pe <replaceab
<guilabel>No file systems found le>/cale-către-dispozitiv</replaceable> </guilabel></para>
on <replaceable>/path-to-device</replaceable> <para>Dacă nu se găsesc sisteme de fișiere, puteți încerca alt
</guilabel> e opțiuni pentru a încerca recuperarea datelor. Aplicația <application>photorec<
</para> /application> este proiectată pentru a ajuta la recuperarea mai multor tipuri de
<para lang="en"> fișiere pierdute. Pentru mai multe informații despre <application>photorec</app
If no file systems are found, you have other options lication>, consultați <ulink type="http" url="https://www.cgsecurity.org/wiki/Ph
to try to rescue your data. otoRec"/>.</para>
The <application>photorec</application> application <para>Apăsați <guibutton>OK</guibutton> pentru a închide caset
is designed to help recover many different types of a de dialog, și a încheia încercarea recuperării datelor.</para>
lost files. For more information
about <application>photorec</application>, see
<ulink type="http" url="https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoR
ec"/>.
</para>
<para lang="en">
Click <guibutton>OK</guibutton> to close the dialog
box, and end this attempt to rescue data.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guilabel>S-au găsit sisteme de fișiere pe <replaceable>
<guilabel>File systems found /cale-către dispozitiv</replaceable> </guilabel></para>
on <replaceable>/path-to-device</replaceable> <para>Dacă sunt găsite sisteme de fișiere, fiecare sistem de f
</guilabel> ișiere este afișat în listă împreună cu un buton <guibutton>Vizualizare</guibutt
</para> on>. Dialogul va indica dacă sunt inconsecvențe în date. Inconsecvențele în date
<para lang="en"> vă pot împiedica să vizualizați datele.</para>
If file systems are found, each file system is
displayed in a list along with
a <guibutton>View</guibutton> button. The dialog
will indicate if there are data inconsistencies.
Inconsistencies in the data might prevent you from
viewing the data.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pentru a recupera date, utilizați pașii următori pentru fiecar
To rescue data, use the following steps for each file system: e sistem de fișiere: <orderedlist numeration="upperalpha">
<orderedlist numeration="upperalpha">
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați <guibutton>Vizualizare</guibutton> pentru a mont
Click <guibutton>View</guibutton> to mount and display a și afișa sistemul de fișiere. Administratorul de fișiere implicit al dumneavoa
the file system. Your default file manager is opened stră este deschis și afișează o vizualizare doar pentru citire a sistemului de f
and displays a read-only view of the file system. ișiere.</para>
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Dacă dialogul <guilabel>Nu s-a putut deschide administ
If the dialog <guilabel>Unable to open the default ratorul de fișiere implicit</guilabel> este afișat, atunci va trebui să deschide
file manager</guilabel> is displayed, then you ți un administrator de fișier și să navigați la punctul de montare pentru al sis
will need to open a file manager and navigate to temului de fișiere.</para>
the mount point for the file system. <para>Punctul de montare este afișat în dialog, de exemplu „
</para> /tmp/gparted-roview-XXXXXX”.</para>
<para lang="en"> <para>Apăsați <guibutton>OK</guibutton> pentru a închide dia
The mount point is shown in the dialog, for logul<guilabel>Nu s-a putut deschide administratorul de fișiere implicit</guilab
example "/tmp/gparted-roview-XXXXXX". el>.</para>
</para>
<para lang="en">
Click <guibutton>OK</guibutton> to close the
<guilabel>Unable to open the
default file manager</guilabel> dialog.
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Utilizați administratorul de fișiere pentru a copia date
Use the file manager to copy your data to other le dumneavoastră pe alte medii de stocare.</para>
storage media.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Când ați finalizat copierea datelor, închideți administr
When you are finished copying your data, close the atorul de fișiere.</para>
file manager.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Când ați finalizat recuperarea datelor, apăsați <guibutton>Înc
When you are finished rescuing data, hide</guibutton> pentru a încheia această încercare de a recupera datele. Aplica
click <guibutton>Close</guibutton> to end this attempt to ția demontează sistemele de fișiere care au fost montate pentru vizualizare. Apo
rescue data. The application umounts any file systems i aplicația rescanează toate discurile și reîmprospătează aranjamentul partițiil
that were mounted for viewing. Then the application or dispozitivului în fereastra <application>gparted</application>.</para>
rescans all the disk devices and refreshes the device
partition layout in the <application>gparted</application>
window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect2> </sect2>
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Working with Partitions =========================== --> <!-- ============= Working with Partitions =========================== -->
<sect1 id="gparted-partitions"> <sect1 id="gparted-partitions">
<title>Lucrul cu partițiile</title> <title>Lucrul cu partițiile</title>
<!-- ============= Basic Partition Actions =========================== --> <!-- ============= Basic Partition Actions =========================== -->
<sect2 id="gparted-basic-partition-actions"> <sect2 id="gparted-basic-partition-actions">
<title>Acțiuni de bază cu partiții</title> <title>Acțiuni de bază cu partiții</title>
<para>Aceste acțiuni nu vor altera partițiile de pe dispozitivul disc.</pa ra> <para>Aceste acțiuni nu vor altera partițiile de pe dispozitivul disc.</pa ra>
<!-- ============= To Select a Partition ============================= --> <!-- ============= To Select a Partition ============================= -->
<sect3 id="gparted-select-partition"> <sect3 id="gparted-select-partition">
<title>Selectarea unei partiții</title> <title>Selectarea unei partiții</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a selecta o partiție, utilizați una din următoarele: <itemi
To select a partition, use one of the following: zedlist>
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați pe o partiție în zona de afișare grafică.</para>
Click on a partition in the graphic display area.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați pe o partiție în zona de afișare text.</para>
Click on a partition in the text display area.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<para>Aplicația evidențiază partiția și în zona de afișare grafică și în cea de afișare text în fereastra <application>gparted</application>.</para> <para>Aplicația evidențiază partiția și în zona de afișare grafică și în cea de afișare text în fereastra <application>gparted</application>.</para>
<note> <note>
<para>Operațiile pe partiții precum ștergerea, mutarea, copierea, form atarea, verificarea, etichetarea și de multe ori și redimensionarea necesită ca partiția să fie demontată. Consultați <xref linkend="gparted-unmount-partition"/ >.</para> <para>Operațiile pe partiții precum ștergerea, mutarea, copierea, form atarea, verificarea, etichetarea și de multe ori și redimensionarea necesită ca partiția să fie demontată. Consultați <xref linkend="gparted-unmount-partition"/ >.</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Select Unallocated Space ======================= --> <!-- ============= To Select Unallocated Space ======================= -->
<sect3 id="gparted-select-unallocated"> <sect3 id="gparted-select-unallocated">
<title>Selectarea spațiului nealocat</title> <title>Selectarea spațiului nealocat</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a selecta spațiul nealocat, utilizați una dintre următoarel
To select unallocated space, use one of the following: e: <itemizedlist>
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați pe <guilabel>nealocat</guilabel> în zona de afișare
Click on <guilabel>unallocated</guilabel> in the graphic display a grafică.</para>
rea.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați pe <guilabel>nealocat</guilabel> în zona de afișare
Click on <guilabel>unallocated</guilabel> in the text display area text.</para>
.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<para>Aplicația evidențiază spațiul nealocat și în zona de afișare grafi că și în cea de afișare text în fereastra <application>gparted</application>.</p ara> <para>Aplicația evidențiază spațiul nealocat și în zona de afișare grafi că și în cea de afișare text în fereastra <application>gparted</application>.</p ara>
<tip> <tip>
<para>Dacă nu aveți niciun dispozitiv disc cu spațiu nealocat, puteți încerca următoarele:</para> <para>Dacă nu aveți niciun dispozitiv disc cu spațiu nealocat, puteți încerca următoarele:</para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>Adăugați un nou dispozitiv disc la calculator.</para> <para>Adăugați un nou dispozitiv disc la calculator.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Micșorați o partiție care conține spațiu neutilizat. Consult ați <xref linkend="gparted-resize-partition"/>.</para> <para>Micșorați o partiție care conține spațiu neutilizat. Consult ați <xref linkend="gparted-resize-partition"/>.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist>
</tip> </tip>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To View Partition Information ===================== --> <!-- ============= To View Partition Information ===================== -->
<sect3 id="gparted-view-partition-information"> <sect3 id="gparted-view-partition-information">
<title>Vizualizarea informațiilor despre partiții</title> <title>Vizualizarea informațiilor despre partiții</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a vizualiza informații despre o partiție:<orderedlist>
To view information about a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție. Consultați <xref linkend="gparted-sele
Select a partition. ct-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Detalii</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația va deschide dialogul <guilabel>
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Information</ Informații despre <replaceable>/cale-spre-partiție</replaceable></guilabel>.</pa
guimenuitem></menuchoice>. ra>
The application opens an <guilabel>Information about
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<para>Pentru a închide dialogul <guilabel>Informații despre <replaceable >/cale-spre-partiție</replaceable></guilabel>, apăsați <guibutton>Închide</guibu tton>.</para> <para>Pentru a închide dialogul <guilabel>Informații despre <replaceable >/cale-spre-partiție</replaceable></guilabel>, apăsați <guibutton>Închide</guibu tton>.</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Mount a Partition ============================== --> <!-- ============= To Mount a Partition ============================== -->
<sect3 id="gparted-mount-partition"> <sect3 id="gparted-mount-partition">
<title>Montarea unei partiții</title> <title>Montarea unei partiții</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a monta o partiție: <orderedlist>
To mount a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție nemontată. Consultați <xref linkend="gp
Select an unmounted partition. arted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Montează</guimenuitem></menuchoice> și selectați un punct de montare din list
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Mount</guimen ă. Aplicația montează partiția în punctul de montare și reîmprospătează aranjare
uitem></menuchoice> a partițiilor dispozitivului în fereastra <application>gparted</application>.</p
and select a mount point from the list. ara>
The application mounts the partition on the mount point and
refreshes the device partition layout in the
<application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<note> <note>
<para>Dacă <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuitem>Monteaz ă</guimenuitem></menuchoice> nu este vizibil, atunci <application>gparted</appli cation> nu știe unde ar trebui montată partiția.</para> <para>Dacă <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuitem>Monteaz ă</guimenuitem></menuchoice> nu este vizibil, atunci <application>gparted</appli cation> nu știe unde ar trebui montată partiția.</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Unmount a Partition ============================ --> <!-- ============= To Unmount a Partition ============================ -->
<sect3 id="gparted-unmount-partition"> <sect3 id="gparted-unmount-partition">
<title>Demontarea unei partiții</title> <title>Demontarea unei partiții</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a demonta o partiție: <orderedlist>
To unmount a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție montată. Consultați <xref linkend="gpar
Select a mounted partition. ted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Demontează</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația demontează partiția din punc
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Unmount</guim tul de montare și reîmprospătează aranjarea partițiilor dispozitivului în fereas
enuitem></menuchoice>. tra <application>gparted</application>.</para>
The application unmounts the partition from the mount point and
refreshes the device partition layout in the
<application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<tip> <tip>
<para>Dacă <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuitem>Demonte ază</guimenuitem></menuchoice> nu se efectuează cu succes, atunci partiția este probabil în uz.</para> <para>Dacă <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuitem>Demonte ază</guimenuitem></menuchoice> nu se efectuează cu succes, atunci partiția este probabil în uz.</para>
<para>Pentru a avea toate partițiile demontate și disponibile pentru a cțiunile de editare, porniți sistemul de pe un CD Live și utilizați <application >gparted</application>. Consultați <xref linkend="gparted-acquire-livecd"/></par a> <para>Pentru a avea toate partițiile demontate și disponibile pentru a cțiunile de editare, porniți sistemul de pe un CD Live și utilizați <application >gparted</application>. Consultați <xref linkend="gparted-acquire-livecd"/></par a>
</tip> </tip>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Open an Encrypted Partition ==================== --> <!-- ============= To Open an Encrypted Partition ==================== -->
<sect3 id="gparted-open-encrypted-partition"> <sect3 id="gparted-open-encrypted-partition">
<title>Deschiderea unei partiții criptate</title> <title>Deschiderea unei partiții criptate</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a deschide o partiție criptată LUKS închisă: <orderedlist>
To open a LUKS encrypted partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție LUKS criptată închisă. Consultați <xref
Select a closed LUKS encrypted partition. linkend="gparted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Deschide criptarea</guimenuitem></menuchoice>.</para>
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Open Encrypti <para>Dacă <application>gparted</application> nu cunoaște încă fra
on</guimenuitem></menuchoice>. za secretă LUKS va deschide un dialog <guilabel>Frază secretă LUKS <replaceable>
</para> /cale-către-partiție</replaceable></guilabel>. Tastați fraza secretă LUKS în căs
<para lang="en"> uța de text <guilabel>Frază secretă</guilabel> și apăsați clic pe <guibutton>Deb
If <application>gparted</application> doesn't yet know the lochează</guibutton>.</para>
LUKS Passphrase it will open a <guilabel>LUKS Passphrase <para>Aplicația deschide partiția criptată și reîmprospătează zona
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> de afișare grafică în fereastra <application>gparted</application>.</para>
dialog. Type the LUKS Passphrase into the
<guilabel>Passphrase</guilabel> text box and click
<guibutton>Unlock</guibutton>.
</para>
<para lang="en">
The application opens the encrypted partition and
refreshes the device partition layout in the
<application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<note> <note>
<para><application>gparted</application> ține minte fiecare frază secr etă LUKS în memoria calculatorului atât timp cât gparted rulează. Aceasta este p entru a nu întreba de fiecare dată când trebuie redeschisă criptarea partiției d in nou. Când <application>gparted</application> este închis toate frazele secret e LUKS memorate sunt curățate din memorie și uitate.</para> <para><application>gparted</application> ține minte fiecare frază secr etă LUKS în memoria calculatorului atât timp cât gparted rulează. Aceasta este p entru a nu întreba de fiecare dată când trebuie redeschisă criptarea partiției d in nou. Când <application>gparted</application> este închis toate frazele secret e LUKS memorate sunt curățate din memorie și uitate.</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Close an Encrypted Partition =================== --> <!-- ============= To Close an Encrypted Partition =================== -->
<sect3 id="gparted-close-encrypted-partition"> <sect3 id="gparted-close-encrypted-partition">
<title>Închiderea unei partiții criptate</title> <title>Închiderea unei partiții criptate</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a închide o partiție criptată LUKS: <orderedlist>
To close a LUKS encrypted partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție nemontată criptată LUKS. Consultați <xr
Select an unmounted and LUKS encrypted partition. ef linkend="gparted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Închide criptarea</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația închide criptarea LUK
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Close Encrypt S și reîmprospătează aranjarea partițiilor dispozitivului în fereastra <applicat
ion</guimenuitem></menuchoice>. ion>gparted</application>.</para>
The application closes the LUKS encryption and refreshes
the device partition layout in the
<application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= End of Basic Partition Actions ==================== --> <!-- ============= End of Basic Partition Actions ==================== -->
<!-- ============= Intermediate Partition Actions ==================== --> <!-- ============= Intermediate Partition Actions ==================== -->
<sect2 id="gparted-intermediate-partition-actions"> <sect2 id="gparted-intermediate-partition-actions">
<title>Acțiuni intermediare cu partiții</title> <title>Acțiuni intermediare cu partiții</title>
<para>Aceste acțiuni vor altera partițiile de pe dispozitivul disc. Aceste acțiuni nu vor modifica granițele de început sau sfârșit ale partițiilor existe nte.</para> <para>Aceste acțiuni vor altera partițiile de pe dispozitivul disc. Aceste acțiuni nu vor modifica granițele de început sau sfârșit ale partițiilor existe nte.</para>
<!-- ============= Creating a New Partition ========================== --> <!-- ============= Creating a New Partition ========================== -->
<sect3 id="gparted-create-new-partition"> <sect3 id="gparted-create-new-partition">
<title>Crearea unei noi partiții</title> <title>Crearea unei noi partiții</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a crea o partiție nouă: <orderedlist>
To create a new partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați un spațiu nealocat de pe dispozitivul disc. Consul
Select an unallocated space on the disk device. tați <xref linkend="gparted-select-unallocated"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-unallocated"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Nouă</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația va afișa dialogul <guilabel>Creare
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>New</guimenui partiție nouă</guilabel>.</para>
tem></menuchoice>.
The application displays the <guilabel>Create new Partition</guila
bel> dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Specificați dimensiunea și locația pentru partiție. Consulta
Specify the size and the location for the partition. ți <xref linkend="gparted-specify-partition-size-and-location"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-size-and-location"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Specificați aliniamentul pentru partiție. Consultați <xref l
Specify the alignment for the partition. inkend="gparted-specify-partition-alignment"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-alignment"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Specificați tipul partiției. Consultați <xref linkend="gpart
Specify the type of partition. ed-specify-partition-type"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-type"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Specificați numele partiției când câmpul este activat. Consu
Specify the name of the partition when the field is ltați <xref linkend="gparted-specify-partition-name"/>.</para>
enabled.
See <xref linkend="gparted-specify-partition-name"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Specificați tipul sistemului de fișiere pentru partiție. Con
Specify the type of file system for the partition. sultați <xref linkend="gparted-specify-partition-file-system"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-file-system"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Specificați eticheta sistemului de fișiere pentru partiție.
Specify the label of the file system for the partition. Consultați <xref linkend="gparted-specify-partition-file-system-label"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-file-system-label"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați <guibutton>Adaugă</guibutton> pentru a adăuga operaț
Click <guibutton>Add</guibutton> to add the create partition ia de creare a partiției în coada de operații. Aplicația afișează operația de cr
operation to the operation queue. eare a partiției în panoul <guilabel>Operații în așteptare</guilabel> din fereas
The application displays the create partition operation tra <application>gparted</application>.</para>
in the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane
in the <application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Delete a Partition ============================= --> <!-- ============= To Delete a Partition ============================= -->
<sect3 id="gparted-delete-partition"> <sect3 id="gparted-delete-partition">
<title>Ștergerea unei partiții</title> <title>Ștergerea unei partiții</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a șterge o partiție: <orderedlist>
To delete a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție nemontată. Consultați <xref linkend="gp
Select an unmounted partition. arted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Șterge</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația afișează operația de ștergere a
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Delete</guime partiției în panoul <guilabel>Operații în așteptare</guilabel>.</para>
nuitem></menuchoice>.
The application displays the delete partition operation in
the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<caution> <caution>
<para>Dacă ștergeți o partiție logică, atunci toate partițiile logice aflate după partiția logică ștersă vor suferi schimbări ale numelor dispozitivel or.</para> <para>Dacă ștergeți o partiție logică, atunci toate partițiile logice aflate după partiția logică ștersă vor suferi schimbări ale numelor dispozitivel or.</para>
<para>De exemplu, o partiție extinsă conține patru partiții logice A, B, C și D. Aceste partiții logice sunt accesate de sistemul de operare după cum urmează:</para> <para>De exemplu, o partiție extinsă conține patru partiții logice A, B, C și D. Aceste partiții logice sunt accesate de sistemul de operare după cum urmează:</para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>Partiția A ca /dev/sda5.</para> <para>Partiția A ca /dev/sda5.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Partiția B ca /dev/sda6.</para> <para>Partiția B ca /dev/sda6.</para>
</listitem> </listitem>
skipping to change at line 1003 skipping to change at line 661
<para>Partiția A ca /dev/sda5.</para> <para>Partiția A ca /dev/sda5.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Partiția C ca /dev/sda6. Sesizați modificarea numelui dispoz itivului.</para> <para>Partiția C ca /dev/sda6. Sesizați modificarea numelui dispoz itivului.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Partiția D ca /dev/sda7. Sesizați modificarea numelui dispoz itivului.</para> <para>Partiția D ca /dev/sda7. Sesizați modificarea numelui dispoz itivului.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist>
<para>Modificările numelui unui dispozitiv pot cauza probleme dacă o p artiție este montată utilizând un nume de dispozitiv. Puteți evita problema util izând eticheta sau UUID-ul (Universally Unique Identifier) partiției la montarea ei.</para> <para>Modificările numelui unui dispozitiv pot cauza probleme dacă o p artiție este montată utilizând un nume de dispozitiv. Puteți evita problema util izând eticheta sau UUID-ul (Universally Unique Identifier) partiției la montarea ei.</para>
<para lang="en"> <para>Modificările unui nume de dispozitiv pot afecta în mod negativ u
Changes in a device name might adversely affect the rmătoarele fișiere: <itemizedlist>
following files: <listitem>
<itemizedlist> <para>/etc/fstab - Conține o listă a sistemelor de fișiere de mo
<listitem> ntat.</para>
<para lang="en">
/etc/fstab - Contains a list of file systems to mount.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
/boot/grub/menu.lst - Contains operating system boot
instructions for the <application>grub</application>
boot loader.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> <listitem>
</para> <para>/boot/grub/menu.lst - Conține instrucțiunile de pornire al
e sistemului de operare pentru încărcătorul de sistem <application>grub</applica
tion>.</para>
</listitem>
</itemizedlist></para>
</caution> </caution>
<note> <note>
<para>Discuri cu tabele de partiții <guimenuitem>loop</guimenuitem> sa u <guimenuitem>lipsă</guimenuitem> nu conțin o tabelă de partiții, și nu conțin partiții. Un sistem de fișiere pe un disc fără tabelă de partiții este reprezent at în GParted de o partiție virtuală.</para> <para>Discuri cu tabele de partiții <guimenuitem>loop</guimenuitem> sa u <guimenuitem>lipsă</guimenuitem> nu conțin o tabelă de partiții, și nu conțin partiții. Un sistem de fișiere pe un disc fără tabelă de partiții este reprezent at în GParted de o partiție virtuală.</para>
<para>Pentru a șterge sistemul de fișiere și partiția virtuală, select ați opțiunea de formatare la <guimenuitem>curățat</guimenuitem>.</para> <para>Pentru a șterge sistemul de fișiere și partiția virtuală, select ați opțiunea de formatare la <guimenuitem>curățat</guimenuitem>.</para>
<para>Consultați <xref linkend="gparted-format-partition"/>.</para> <para>Consultați <xref linkend="gparted-format-partition"/>.</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Name a Partition =============================== --> <!-- ============= To Name a Partition =============================== -->
<sect3 id="gparted-name-partition"> <sect3 id="gparted-name-partition">
skipping to change at line 1042 skipping to change at line 690
<note> <note>
<para>Numirea partițiilor este disponibilă numai pentru tabelele de pa rtiții GUID (GPT).</para> <para>Numirea partițiilor este disponibilă numai pentru tabelele de pa rtiții GUID (GPT).</para>
<para>Consultați de asemenea și <xref linkend="gparted-create-partitio n-table"/>.</para> <para>Consultați de asemenea și <xref linkend="gparted-create-partitio n-table"/>.</para>
</note> </note>
<para>Pentru a stabili un nume unei partiții:</para> <para>Pentru a stabili un nume unei partiții:</para>
<orderedlist> <orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para>Selectați o partiție nemontată. Consultați <xref linkend="gp arted-select-partition"/>.</para> <para>Selectați o partiție nemontată. Consultați <xref linkend="gp arted-select-partition"/>.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu> <guimenui
Choose: tem>Nume partiție</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația va deschide un dialog <g
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu> uilabel>Definește numele partiției de pe <replaceable>/cale-spre-partiție</repla
<guimenuitem>Name Partition</guimenuitem></menuchoice>. ceable></guilabel>.</para>
The application opens a <guilabel>Set partition name on
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Tastați un nume de partiție în căsuța de text <guilabel>Nume </guilabel>.</para> <para>Tastați un nume de partiție în căsuța de text <guilabel>Nume </guilabel>.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Apăsați <guibutton>OK</guibutton>. Aplicația va afișa operaț ia de definire a numelui partiției în panoul <guilabel>Operații în așteptare</gu ilabel>.</para> <para>Apăsați <guibutton>OK</guibutton>. Aplicația va afișa operaț ia de definire a numelui partiției în panoul <guilabel>Operații în așteptare</gu ilabel>.</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Format a Partition ============================= --> <!-- ============= To Format a Partition ============================= -->
<sect3 id="gparted-format-partition"> <sect3 id="gparted-format-partition">
<title>Formatarea unei partiții</title> <title>Formatarea unei partiții</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a formata o partiție: <orderedlist>
To format a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție nemontată. Consultați <xref linkend="gp
Select an unmounted partition. arted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Formatează ca</guimenuitem></menuchoice>, și selectați un tip de sistem de fi
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Format to</gu șiere din listă. Aplicația afișează operația de formatare a partiției în panoul
imenuitem></menuchoice>, <guilabel>Operații în așteptare</guilabel>.</para>
and select a type of file system from the list. <para>Consultați <xref linkend="gparted-specify-partition-file-sys
The application displays the format partition operation tem"/> pentru înțelesul tipului de sistem de fișiere <guimenuitem>curățat</guime
in the <guilabel>Operations Pending</guilabel> pane. nuitem>.</para>
</para>
<para lang="en">
See <xref linkend="gparted-specify-partition-file-system"/>
for the meaning of the <guimenuitem>cleared</guimenuitem>
file system type.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Set a Partition File System Label ============== --> <!-- ============= To Set a Partition File System Label ============== -->
<sect3 id="gparted-setting-partition-file-system-label"> <sect3 id="gparted-setting-partition-file-system-label">
<title>Definirea unei etichete pentru sistemul de fișiere al partiției</ title> <title>Definirea unei etichete pentru sistemul de fișiere al partiției</ title>
<para lang="en"> <para>Pentru a defini o etichetă sau un nume de volum pentru o partiție:
To set a label or a volume name of a file system in a partition: <orderedlist>
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție nemontată. Consultați <xref linkend="gp
Select an unmounted partition. arted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu> <guimenui
Choose: tem>Etichetă</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația va deschide un dialog <guilab
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu> el>Definește eticheta sistemului de fișiere de pe <replaceable>/cale-spre-partiț
<guimenuitem>Label File System</guimenuitem></menuchoice>. ie</replaceable></guilabel>.</para>
The application opens a <guilabel>Set file system label on
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Tastați un nume de etichetă în căsuța de text <guilabel>Etic
Type a label name in the <guilabel>Label</guilabel> text box. hetă</guilabel>.</para>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați <guibutton>OK</guibutton>. Aplicația va afișa operaț
Click <guibutton>OK</guibutton>. ia de definire a etichetei sistemului de fișiere în panoul <guilabel>Operații în
The application displays the set file system label operation așteptare</guilabel>.</para>
in the <guilabel>Operations Pending</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Change a Partition's UUID ========================== --> <!-- ============= To Change a Partition's UUID ========================== -->
<sect3 id="gparted-changing-partition-uuid"> <sect3 id="gparted-changing-partition-uuid">
<title>Schimbarea UUID-ului unei partiții</title> <title>Schimbarea UUID-ului unei partiții</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a schimba UUID-ul (Universally Unique Identifier) pentru o
To change the Universally Unique Identifier (UUID) of a partition: partiție: <orderedlist>
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție nemontată. Consultați <xref linkend="gp
Select an unmounted partition. arted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu> <guimenui
Choose: tem>UUID nou</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația afișează operația de stabilir
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu> e a unui nou UUID aleator în panoul <guilabel>Operații în așteptare</guilabel>.<
<guimenuitem>New UUID</guimenuitem></menuchoice>. /para>
The application displays the set a new random UUID
operation in the <guilabel>Operations Pending</guilabel>
pane.
</para>
<warning> <warning>
<para lang="en"> <para>Modificarea UUID-ului poate invalida cheia de activare a p
Changing the UUID might invalidate the Windows Product rodusului Windows (WPA).</para>
Activation key (WPA). <para>Pe sistemele de fișiere FAT și NTFS, numărul de serie al v
</para> olumului este folosit ca UUID. Prin schimbarea numărului de serie al partiției d
<para lang="en"> e sistem Windows, în mod normal C:, se poate invalida cheia WPA. O cheie WPA inv
On FAT and NTFS file systems, the Volume Serial Number alidă va împiedica autentificarea până la reactivarea Windows.</para>
is used as UUID. Changing the Volume Serial <para>În încercarea de a evita invalidarea cheii WPA, pe sisteme
Number on the Windows system partition, normally C:, le de fișiere NTFS doar o jumătate din UUID este definită la o nouă valoare alea
might invalidate the WPA key. An invalid WPA key will torie. Pe sistemele de fișiere FAT, această precauție este imposibilă.</para>
prevent login until you reactivate Windows. <para>Cheia WPA nu ar trebui să fie afectată de schimbarea UUID-
</para> ului unor partiții de date sau partiții ale mediilor detașabile. În cazuri rare,
<para lang="en"> o partiție care este prezentă în timpul pornirii poate fi o excepție de la acea
In an attempt to avoid invalidating the WPA key, on stă regulă.</para>
NTFS file systems only half of the UUID is set to a
new random value. On FAT file systems, such a precaution
is not possible.
</para>
<para lang="en">
The WPA key should not be affected by changing the
UUID of data partitions or removable media partitions.
In rare cases, a partition that is present
at boot time might be an exception to this rule.
</para>
</warning> </warning>
<warning> <warning>
<para lang="en"> <para>Schimbarea nenecesară a UUID-ului poate conduce la eșuarea
Changing the UUID when there is no need to do so might pornirii unui sistem GNU/Linux sau la eșuarea montării unui sistem de fișiere.<
cause a GNU/Linux system to fail to boot, or to fail /para>
to mount a file system. <para>Schimbarea UUID-ului este necesară numai după copierea une
</para> i partiții. Această schimbare este necesară pentru a preveni UUID-uri duplicate
<para lang="en"> când ambele, sursa și copia partiției sunt folosite pe același calculator.</para
Changing the UUID is only required after copying a >
partition. The UUID change is needed to prevent <para>Dacă apar probleme la pornire sau la montare este posibil
duplicate UUIDs when both the source and the copy of să fiți nevoiți să editați fișierele de configurație, cum ar fi /etc/fstab, și s
the partition are used on the same computer. ă regenerați meniul grub pentru a vă asigura că UUID-ul corect este specificat.<
</para> /para>
<para lang="en">
If boot or mount problems occur you might need to edit
configuration files, such as /etc/fstab, and
regenerate the grub menu to ensure that the correct
UUID is specified.
</para>
</warning> </warning>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= Specifying Partition Details ====================== --> <!-- ============= Specifying Partition Details ====================== -->
<sect3 id="gparted-specify-partition-details"> <sect3 id="gparted-specify-partition-details">
<title>Specificarea detaliilor partițiilor</title> <title>Specificarea detaliilor partițiilor</title>
<para>Specificarea detaliilor partițiilor este utilă la efectuarea acțiu nilor precum crearea, redimensionarea și mutarea.</para> <para>Specificarea detaliilor partițiilor este utilă la efectuarea acțiu nilor precum crearea, redimensionarea și mutarea.</para>
<!-- ============= To Specify a Partition Size and Location ========== --> <!-- ============= To Specify a Partition Size and Location ========== -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-size-and-location"> <sect4 id="gparted-specify-partition-size-and-location">
<title>Specificarea dimensiunii și locației partiției</title> <title>Specificarea dimensiunii și locației partiției</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a specifica dimensiunea și locația partiției, utilizați u
To specify the size and the location of the partition, na sau o combinație din următoarele: <itemizedlist>
use one or a combination of the following: <listitem>
<itemizedlist> <para>Apăsați și țineți săgeata la oricare capăt al zonei grafic
<listitem> e. Trageți săgeata spre stânga sau dreapta în limita afișajului.</para>
<para lang="en"> </listitem>
Click-and-hold the arrow at either end of the graphic area. <listitem>
Drag the arrow left or right within the display range. <para>Apăsați și țineți mijlocul partiției în zona grafică. Trag
</para> eți partiția spre stânga sau dreapta în limita afișajului.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați săgețile butoanelor incrementale, sau tastați valo
Click-and-hold the middle of the partition in the graphic area. ri numerice pentru a ajusta următoarele câmpuri: <itemizedlist>
Drag the partition left or right within the display range.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Click the spin button arrows, or type numeric values
to adjust the following fields:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guilabel>Spațiu liber precedent</guilabel></para>
<guilabel>Free Space Preceding</guilabel>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guilabel>Dimensiune nouă</guilabel></para>
<guilabel>New Size</guilabel>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guilabel>Spațiu liber succesor</guilabel></para>
<guilabel>Free Space Following</guilabel>
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<para>Aplicația reîmprospătează și zona grafică și numerele de lângă c ele trei etichete pentru câmpuri.</para> <para>Aplicația reîmprospătează și zona grafică și numerele de lângă c ele trei etichete pentru câmpuri.</para>
</sect4> </sect4>
<!-- ============= To Specify a Partition Alignment ================== --> <!-- ============= To Specify a Partition Alignment ================== -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-alignment"> <sect4 id="gparted-specify-partition-alignment">
<title>Specificarea aliniamentului partiției</title> <title>Specificarea aliniamentului partiției</title>
<para>Pentru a specifica aliniamentul partiției, apăsați butonul săgea tă <guilabel>Aliniază la</guilabel>, și selectați din listă.</para> <para>Pentru a specifica aliniamentul partiției, apăsați butonul săgea tă <guilabel>Aliniază la</guilabel>, și selectați din listă.</para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>Utilizați aliniamentul <guilabel>MiB</guilabel> pentru siste me de operare moderne. Această configurare aliniază partițiile pentru a începe ș i finaliza pe limite precise de un MiB (1,048,576 bytes). Aliniamentul MiB oferă performanță îmbunătățită la utilizarea cu sisteme RAID și unități Solid State, precum unitățile USB flash.</para> <para>Utilizați aliniamentul <guilabel>MiB</guilabel> pentru siste me de operare moderne. Această configurare aliniază partițiile pentru a începe ș i finaliza pe limite precise de un MiB (1,048,576 bytes). Aliniamentul MiB oferă performanță îmbunătățită la utilizarea cu sisteme RAID și unități Solid State, precum unitățile USB flash.</para>
skipping to change at line 1273 skipping to change at line 815
<para>Utilizați <guilabel>Nespecificat</guilabel> doar dacă nu ave ți cunoștințe în profunzime despre structura discului, tabelele de partiții și s ectoarele de pornire. Această configurare plasează granițele partiției la capătu l oricărei partiții imediat precedente de pe dispozitivul disc. Această configur are nu garantează rezervarea sau respectarea spațiul necesar pentru sectoarele d e pornire.</para> <para>Utilizați <guilabel>Nespecificat</guilabel> doar dacă nu ave ți cunoștințe în profunzime despre structura discului, tabelele de partiții și s ectoarele de pornire. Această configurare plasează granițele partiției la capătu l oricărei partiții imediat precedente de pe dispozitivul disc. Această configur are nu garantează rezervarea sau respectarea spațiul necesar pentru sectoarele d e pornire.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist>
</sect4> </sect4>
<!-- ============= To Specify a Partition Type ======================= --> <!-- ============= To Specify a Partition Type ======================= -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-type"> <sect4 id="gparted-specify-partition-type">
<title>Specificarea tipului partiției</title> <title>Specificarea tipului partiției</title>
<para>Pentru a specifica tipul partiției, apăsați butonul săgeată <gui label>Creează ca</guilabel>, și selectați din listă.</para> <para>Pentru a specifica tipul partiției, apăsați butonul săgeată <gui label>Creează ca</guilabel>, și selectați din listă.</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Tabela de partiții msdos limitează partițiile după cum urmează
The msdos partition table limits partitions as follows: : <itemizedlist>
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Maximum 4 partiții primare.</para>
Maximum of 4 primary partitions.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Maximum 3 partiții primare, și o partiție extinsă.</para
Maximum of 3 primary partitions, and 1 extended partition. >
</para> <para>Partiția extinsă poate conține mai multe partiții logice
<para lang="en"> . Unele distribuții GNU/Linux suportă accesarea a cel mult 15 partiții pe un dis
The extended partition can contain multiple logical pozitiv disc.</para>
partitions.
Some GNU/Linux distributions support accessing at most
15 partitions on a disk device.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Dimensiune maximă a unei partiții este 2 Tebibytes utili
Maximum size of a partition is 2 Tebibytes using zând dimensiunea sectorului de 512 bytes. Partiția trebuie de asemenea să înceap
a sector size of 512 bytes. The partition must also ă în primii 2 Tebibytes ai dispozitivului disc.</para>
start within the first 2 Tebibytes of the disk device.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</note> </note>
<tip> <tip>
<para>Partițiile primare oferă o mai bună recuperare a datelor deoar ece granițele partițiilor sunt stocate la locații cunoscute pe dispozitivul disc .</para> <para>Partițiile primare oferă o mai bună recuperare a datelor deoar ece granițele partițiilor sunt stocate la locații cunoscute pe dispozitivul disc .</para>
</tip> </tip>
</sect4> </sect4>
<!-- ============= To Specify a Partition Name ======================= --> <!-- ============= To Specify a Partition Name ======================= -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-name"> <sect4 id="gparted-specify-partition-name">
<title>Specificarea numelui partiției</title> <title>Specificarea numelui partiției</title>
<note> <note>
skipping to change at line 1322 skipping to change at line 848
<para>Consultați de asemenea și <xref linkend="gparted-create-partit ion-table"/>.</para> <para>Consultați de asemenea și <xref linkend="gparted-create-partit ion-table"/>.</para>
</note> </note>
<para>Pentru a specifica un nume de partiție, tastați numele în căsuța de text <guilabel>Nume pariție</guilabel>.</para> <para>Pentru a specifica un nume de partiție, tastați numele în căsuța de text <guilabel>Nume pariție</guilabel>.</para>
</sect4> </sect4>
<!-- ============= To Specify a Partition File System ================ --> <!-- ============= To Specify a Partition File System ================ -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-file-system"> <sect4 id="gparted-specify-partition-file-system">
<title>Specificarea sistemului de fișiere al partiției</title> <title>Specificarea sistemului de fișiere al partiției</title>
<para>Pentru a specifica tipul sistemului de fișiere pentru partiție, apăsați butonul săgeată <guilabel>Sistem de fișiere</guilabel>, și selectați din listă.</para> <para>Pentru a specifica tipul sistemului de fișiere pentru partiție, apăsați butonul săgeată <guilabel>Sistem de fișiere</guilabel>, și selectați din listă.</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Exemple de utilizări pentru unele sisteme de fișiere: <itemize
Examples of uses for some file systems are as follows: dlist>
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Sistemele de fișiere <guimenuitem>ext2</guimenuitem>, <g
<guimenuitem>ext2</guimenuitem>, uimenuitem>ext3</guimenuitem> și <guimenuitem>ext4</guimenuitem> pot fi utilizat
<guimenuitem>ext3</guimenuitem> and e pentru a instala GNU/Linux, și pentru a stoca date.</para>
<guimenuitem>ext4</guimenuitem> file systems can be
used for installing GNU/Linux, and for data.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guimenuitem>Linux-swap</guimenuitem> poate fi utilizat
<guimenuitem>linux-swap</guimenuitem> can be used with cu GNU/Linux pentru a mări memoria virtuală a calculatorului.</para>
GNU/Linux to increase the virtual memory of your
computer.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Sistemele de fișiere <guimenuitem>fat16</guimenuitem> și
<guimenuitem>fat16</guimenuitem> and <guimenuitem>fat32</guimenuitem> pot fi utilizate pentru partajarea datelor înt
<guimenuitem>fat32</guimenuitem> file systems can be re sistemele de operare libere și cele comerciale.</para>
used to share data between free and commercial
operating systems.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guimenuitem>Curățat</guimenuitem> poate fi folosit pent
<guimenuitem>cleared</guimenuitem> can be used to ru a curăța semnăturile sistemului de fișiere și pentru a asigura recunoașterea
clear any existing file system signatures and ensure partiției ca fiind goală.</para>
that the partition is recognised as empty.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guimenuitem>Neformatat</guimenuitem> poate fi utilizat
<guimenuitem>unformatted</guimenuitem> can be used to dacă doriți să creați o partiție fără vreun sistem de fișiere.</para>
just create a partition without writing a file system.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</note> </note>
</sect4> </sect4>
<!-- ============= To Specify a Partition Label ====================== --> <!-- ============= To Specify a Partition Label ====================== -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-file-system-label"> <sect4 id="gparted-specify-partition-file-system-label">
<title>Specificarea etichetei sistemului de fișiere al partiției</titl e> <title>Specificarea etichetei sistemului de fișiere al partiției</titl e>
<para>Pentru a specifica eticheta sistemului de fișiere, cunoscută și ca eticheta volumului, tastați un nume în căsuța de text <guilabel>Etichetă</gui label>.</para> <para>Pentru a specifica eticheta sistemului de fișiere, cunoscută și ca eticheta volumului, tastați un nume în căsuța de text <guilabel>Etichetă</gui label>.</para>
<tip> <tip>
<para>Etichetele sistemelor de fișiere pot fi utilizate pentru a vă ajuta să vă amintiți ce este stocat pe partiție.</para> <para>Etichetele sistemelor de fișiere pot fi utilizate pentru a vă ajuta să vă amintiți ce este stocat pe partiție.</para>
<para>Etichete unice pot fi utilizate pentru montarea sistemelor de fișiere cu sistemul de operare GNU/Linux.</para> <para>Etichete unice pot fi utilizate pentru montarea sistemelor de fișiere cu sistemul de operare GNU/Linux.</para>
skipping to change at line 1391 skipping to change at line 893
<!-- ============= Advanced Partition Actions ======================== --> <!-- ============= Advanced Partition Actions ======================== -->
<sect2 id="gparted-advanced-partition-actions"> <sect2 id="gparted-advanced-partition-actions">
<title>Acțiuni avansate cu partiții</title> <title>Acțiuni avansate cu partiții</title>
<para>Aceste acțiuni vor altera partițiile de pe dispozitivul disc. Aceste acțiuni pot modifica granițele de început și de sfârșit ale partițiilor existen te. Aceste acțiuni pot cauza eșuarea pornirii sistemelor de operare.</para> <para>Aceste acțiuni vor altera partițiile de pe dispozitivul disc. Aceste acțiuni pot modifica granițele de început și de sfârșit ale partițiilor existen te. Aceste acțiuni pot cauza eșuarea pornirii sistemelor de operare.</para>
<!-- ============= To Resize a Partition ============================= --> <!-- ============= To Resize a Partition ============================= -->
<sect3 id="gparted-resize-partition"> <sect3 id="gparted-resize-partition">
<title>Redimensionarea unei partiții</title> <title>Redimensionarea unei partiții</title>
<para>Redimensionarea și mutarea unei partiții poate fi efectuată cu o s ingură operație <application>gparted</application>.</para> <para>Redimensionarea și mutarea unei partiții poate fi efectuată cu o s ingură operație <application>gparted</application>.</para>
<para lang="en"> <para>Pentru a redimensiona o partiție: <orderedlist>
To resize a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție. Consultați <xref linkend="gparted-sele
Select a partition. ct-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
<tip> <tip>
<para lang="en"> <para>Partițiile demontate sau inactive vor permite majoritatea
Unmounted or inactive partitions enable the most operațiilor de redimensionare.</para>
resize options. <para>Funcționalități pentru redimensionare sunt disponibile par
</para> tiții montate sau active. Totuși aceste funcționalități sunt de multe ori limita
<para lang="en"> te doar la expandare.</para>
Support is available for online resize of some
mounted or otherwise active partitions. However this
support is often limited to grow only.
</para>
</tip> </tip>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Redimensionează/Mută</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația va afișa dialogul
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Resize/Move</ <guilabel>Redimensionare/Mutare <replaceable>/cale-spre-partiție</replaceable></
guimenuitem></menuchoice>. guilabel>.</para>
The application displays the
<guilabel>Resize/Move <replaceable>/path-to-partition</replaceable
></guilabel>
dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Ajustați dimensiunea partiției. Consultați <xref linkend="gp
Adjust the size of the partition. arted-specify-partition-size-and-location"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-size-and-location"/>.
</para>
<tip> <tip>
<para lang="en"> <para>Dacă nu doriți ca începutul unei partiții existente să fie
If you do not want the start of an existing partition mutat, nu modificați valoarea <guilabel>spațiu liber precedent</guilabel>. Dacă
to move, then do not change the <guilabel>free space partiția este montată sau activă, atunci nu veți putea schimba valoarea <guilab
preceding</guilabel> value. If the partition is el>spațiu liber precedent</guilabel>.</para>
mounted or otherwise active, then you will not be able
to change the <guilabel>free space
preceding</guilabel> value.
</para>
</tip> </tip>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Specificați aliniamentul partiției. Consultați <xref linkend
Specify the alignment of the partition. ="gparted-specify-partition-alignment"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-alignment"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați <guibutton>Redimensionează/Mută</guibutton>. Aplicaț
Click <guibutton>Resize/Move</guibutton>. ia va afișa operația de redimensionare/mutare a partiției în panoul <guilabel>Op
The application displays the resize/move partition operation erații în așteptare</guilabel>.</para>
in the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Examinați operația care a fost adăugată la panoul <guilabel>
Examine the operation that was added to the Operații în așteptare</guilabel>.</para>
<guilabel>Pending Operations</guilabel> pane. <para>Dacă operația implică un pas de mutare, luați în considerare
</para> următoarele: <itemizedlist>
<para lang="en">
If the operation involves a move step, then
consider the following:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Un pas de mutare poate dura mult timp pentru a fi fina
A move step might take a long time lizat.</para>
to complete.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Dacă partiția este o partiție de pornire a unui sistem
If the partition is an operating system boot partition, de operare, atunci pasul de mutare poate cauza eșuarea pornirii sistemului de o
then a move step might cause the operating system perare.</para>
to fail to boot.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para> <para>Dacă nu sunteți pregătit pentru a aștepta sau a repara poten
<para lang="en"> țiale probleme de pornire a sistemului de operare, atunci s-ar putea să doriți s
If you are not prepared to wait ă anulați operația. Consultați <xref linkend="gparted-undo-last-operation"/>.</p
or to fix potential operating system boot problems, ara>
then you might want to undo the operation.
See <xref linkend="gparted-undo-last-operation"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<tip> <tip>
<para>Pentru a crește sau muta o partiție, trebuie să existe disponibi l spațiu nealocat adiacent partiției.</para> <para>Pentru a crește sau muta o partiție, trebuie să existe disponibi l spațiu nealocat adiacent partiției.</para>
<para>Dacă creșteți o partiție logică, atunci spațiul nealocat trebuie să fie înăuntrul partiției extinse.</para> <para>Dacă creșteți o partiție logică, atunci spațiul nealocat trebuie să fie înăuntrul partiției extinse.</para>
<para>Dacă creșteți o partiție primară, atunci spațiul nealocat nu tre buie să fie înăuntrul partiției extinse.</para> <para>Dacă creșteți o partiție primară, atunci spațiul nealocat nu tre buie să fie înăuntrul partiției extinse.</para>
<para>Puteți muta spațiul nealocat pentru a a se afla înăuntrul sau în afara partiției extinse prin redimensionarea granițelor partiției extinse.</para > <para>Puteți muta spațiul nealocat pentru a a se afla înăuntrul sau în afara partiției extinse prin redimensionarea granițelor partiției extinse.</para >
</tip> </tip>
<tip> <tip>
<para>O partiție criptată cu LUKS și sistemul de fișiere din interior pot fi redimensionate când maparea criptării este deschisă.</para> <para>O partiție criptată cu LUKS și sistemul de fișiere din interior pot fi redimensionate când maparea criptării este deschisă.</para>
</tip> </tip>
<tip> <tip>
<para lang="en"> <para>Pentru a îmbunătăți abilitatea de a micșora partițiile NTFS, put
To improve the ability to shrink NTFS partitions, you eți lua în considerare una sau mai multe dintre următoarele: <itemizedlist>
might consider one or more of the following: <listitem>
<itemizedlist> <para>Defragmentarea sistemul de fișiere.</para>
<listitem> <para>Pornirea în Modul sigur cu sistemul comercial de operare c
<para lang="en"> are utilizează NTFS poate îmbunătăți abilitatea de a defragmenta sistemul de fiș
Defragment the file system. iere. Pentru a intra în Modul sigur apăsați <keycap>F8</keycap> în timpul pornir
</para> ii sistemului de operare.</para>
<para lang="en"> </listitem>
Booting into Safe Mode with the <listitem>
commercial operating system that uses NTFS <para>Verificați partiția pentru erori cu următoarea comandă: <s
can improve the ability to defragment creen><prompt>C:&gt; </prompt><command>chkdsk</command> /f /r</screen> Amintiți-
the file system. vă să reporniți în sistemul comercial de operare care utilizează NTFS pentru a p
To enter Safe Mode press <keycap>F8</keycap> ermite comenzii <command>chkdsk</command> să fie executată.</para>
while your computer is booting </listitem>
the operating system. <listitem>
</para> <para>Dezactivați temporar fișierul de paginare. Fișierul de pag
</listitem> inare ocupă o locație fixă pe partiție, pe care procesul de defragmentare nu o p
<listitem> oate muta.</para>
<para lang="en"> </listitem>
Check the partition for errors with the following command: <listitem>
<screen lang="en"><prompt>C:&gt; </prompt><command>chkdsk</comma <para>Mutați temporar fișierele mari pe o altă partiție sau disp
nd> /f /r</screen> ozitiv disc. Fișierele mari sunt definite ca fiind mai mari de câteva sute de Me
Remember to reboot back into the commercial operating system gabytes (MB).</para>
that uses NTFS to allow the <command>chkdsk</command> command </listitem>
to execute. <listitem>
</para> <para>Asigurați o închidere corespunzătoare a sistemului comerci
</listitem> al de operare care utilizează NTFS înainte de a redimensiona partiția</para>
<listitem> </listitem>
<para lang="en"> <listitem>
Temporarily disable the paging file. <para>Lăsați cel puțin 10 procente de spațiu neutilizat pe parti
The paging file occupies a fixed location ția NTFS. Dacă micșorați partiția prea mult, atunci sistemul comercial de operar
in the partition that the defragmentation e poate să nu funcționeze corespunzător.</para>
process is unable to move.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Temporarily move large files to another partition
or disk device. Large files are defined as greater
than a few hundred Megabytes (MB).
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Ensure a proper shut down of the commercial operating
system that uses NTFS before you resize the NTFS
partition
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Leave at least 10 percent unused space in the NTFS partition.
If you shrink the partition too much,
then the commercial operating system might have difficulty
functioning properly.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Reboot twice into the commercial operating system that
uses NTFS after shrinking the NTFS partition.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> <listitem>
</para> <para>Reporniți de două ori în sistemul comercial de operare car
e utilizează NTFS după micșorarea partiției NTFS.</para>
</listitem>
</itemizedlist></para>
</tip> </tip>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Move a Partition =============================== --> <!-- ============= To Move a Partition =============================== -->
<sect3 id="gparted-move-partition"> <sect3 id="gparted-move-partition">
<title>Mutarea unei partiții</title> <title>Mutarea unei partiții</title>
<para>Mutarea și redimensionarea unei partiții poate fi efectuată într-o singură operație <application>gparted</application>.</para> <para>Mutarea și redimensionarea unei partiții poate fi efectuată într-o singură operație <application>gparted</application>.</para>
<para lang="en"> <para>Pentru a muta o partiție: <orderedlist>
To move a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție nemontată. Consultați <xref linkend="gp
Select an unmounted partition. arted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Redimensionează/Mută</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația va afișa dialogul
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Resize/Move</ <guilabel>Redimensionare/Mutare <replaceable>/cale-spre-partiție</replaceable></
guimenuitem></menuchoice>. guilabel>.</para>
The application displays the
<guilabel>Resize/Move <replaceable>/path-to-partition</replaceable
></guilabel>
dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Ajustați locația partiției. Consultați <xref linkend="gparte
Adjust the location of the partition. d-specify-partition-size-and-location"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-size-and-location"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Specificați aliniamentul partiției. Consultați <xref linkend
Specify the alignment of the partition. ="gparted-specify-partition-alignment"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-alignment"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați <guibutton>Redimensionează/Mută</guibutton>. Aplicaț
Click <guibutton>Resize/Move</guibutton>. ia va afișa operația de redimensionare/mutare a partiției în panoul <guilabel>Op
The application displays the resize/move partition operation erații în așteptare</guilabel>.</para>
in the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<tip> <tip>
<para>Dacă partiția este o partiție de pornire a unui sistem de operar e, atunci sistemul de operare poate să nu mai pornească deloc după ce operația d e mutare este aplicată.</para> <para>Dacă partiția este o partiție de pornire a unui sistem de operar e, atunci sistemul de operare poate să nu mai pornească deloc după ce operația d e mutare este aplicată.</para>
<para>Dacă pornirea sistemului de operare eșuează, consultați <xref li nkend="gparted-fix-operating-system-boot-problems"/>.</para> <para>Dacă pornirea sistemului de operare eșuează, consultați <xref li nkend="gparted-fix-operating-system-boot-problems"/>.</para>
</tip> </tip>
<tip> <tip>
<para>O partiție criptată cu LUKS poate fi mutată doar când maparea cr iptării este închisă.</para> <para>O partiție criptată cu LUKS poate fi mutată doar când maparea cr iptării este închisă.</para>
</tip> </tip>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Copy and Paste a Partition ===================== --> <!-- ============= To Copy and Paste a Partition ===================== -->
<sect3 id="gparted-copy-and-paste-partition"> <sect3 id="gparted-copy-and-paste-partition">
<title>Copierea și lipirea unei partiții</title> <title>Copierea și lipirea unei partiții</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a copia o partiție: <orderedlist>
To copy a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție nemontată. Consultați <xref linkend="gp
Select an unmounted partition. arted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Alegeți: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuitem
Choose: >Copiază</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația marchează partiția ca partiție su
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenu rsă.</para>
item></menuchoice>.
The application marks the partition as the
source partition.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para> <para>Pentru a lipi o partiție: <orderedlist>
<para lang="en">
To Paste a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați un spațiu nealocat pe un dispozitiv disc. Consulta
Select an unallocated space on a disk device. ți <xref linkend="gparted-select-unallocated"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-unallocated"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Lipește</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația afișează dialogul <guilabel>Lip
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Paste</guimen ire <replaceable>/cale-spre-partiție</replaceable></guilabel>.</para>
uitem></menuchoice>.
The application displays the
<guilabel>Paste <replaceable>/path-to-partition</replaceable></gui
label>
dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Dacă doriți puteți ajusta dimensiunea și locația partiției.
If you want you can adjust the size and location of the partition. Consultați <xref linkend="gparted-specify-partition-size-and-location"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-size-and-location"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Dacă doriți puteți specifica aliniamentul partiției. Consult
If you want you can specify the alignment of partition. ați <xref linkend="gparted-specify-partition-alignment"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-alignment"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați <guibutton>Lipire</guibutton>. Aplicația afișează op
Click <guibutton>Paste</guibutton>. erația de copiere a partiției în panoul <guilabel>Operații în așteptare</guilabe
The application displays the copy partition operation l>.</para>
in the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<caution> <caution>
<para>Copia partiției are aceeași etichetă a sistemului de fișiere și același UUID (Universally Unique Identifier) ca partiția sursă. Aceasta poate ca uza probleme la acțiunile de pornire sau montare când acestea utilizează etichet a sistemului de fișiere sau UUID-ul pentru a identifica partiția.</para> <para>Copia partiției are aceeași etichetă a sistemului de fișiere și același UUID (Universally Unique Identifier) ca partiția sursă. Aceasta poate ca uza probleme la acțiunile de pornire sau montare când acestea utilizează etichet a sistemului de fișiere sau UUID-ul pentru a identifica partiția.</para>
<para>Problema este că sistemul de operare va alege aleator să monteze fie sursa fie copia partiției. De exemplu, la prima acțiune de montare sursa pa rtiției poate fi montată. La următoarea acțiune copia partiției poate fi montată . Pe parcursul timpului această natură aleatoare de montare a partițiilor poate face ca fișiere să apară și să dispară misterios în funcție de partiția montată. Montarea aleatorie a sursei sau copiei partiției poate cauza de asemenea corupț ie severă a datelor sau chiar pierderea lor.</para> <para>Problema este că sistemul de operare va alege aleator să monteze fie sursa fie copia partiției. De exemplu, la prima acțiune de montare sursa pa rtiției poate fi montată. La următoarea acțiune copia partiției poate fi montată . Pe parcursul timpului această natură aleatoare de montare a partițiilor poate face ca fișiere să apară și să dispară misterios în funcție de partiția montată. Montarea aleatorie a sursei sau copiei partiției poate cauza de asemenea corupț ie severă a datelor sau chiar pierderea lor.</para>
<para lang="en"> <para>Pentru a evita problema sunteți sfătuit să efectuați una dintre
To avoid the problem you are advised to do one of the următoarele: <itemizedlist>
following: <listitem>
<itemizedlist> <para>După ce ați pus la coadă sau aplicat operația de copiere:
<listitem> <orderedlist>
<para lang="en">
After you have queued or applied the copy operation:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Schimbați fie UUID-ul sursei fie al copiei partiției
Change the UUID of either the source, or the copy . Consultați <xref linkend="gparted-changing-partition-uuid"/>.</para>
of the partition.
See <xref linkend="gparted-changing-partition-uuid"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Dacă eticheta sistemului de fișiere nu este goală at
If the file system label is not blank then change unci schimbați fie eticheta sistemului de fișiere al sursei fie a copiei partiți
the file system label of either the source, or the ei. Consultați <xref linkend="gparted-setting-partition-file-system-label"/>.</p
copy of the partition. ara>
See <xref linkend="gparted-setting-partition-file-system-l
abel"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para> </listitem>
<listitem>
<para>După ce ați aplicat operația de copiere, ștergeți sau refo
rmatați partiția sursă.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Utilizați o altă metodă pentru a asigura că partiția sursă
After you have applied the copy operation, delete or și copia acesteia nu sunt utilizate pe același calculator în același timp. De e
reformat the source partition. xemplu, dacă copia partiției este pe un dispozitiv separat, atunci detașați-l de
</para> la calculator.</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Use some other method to ensure that the source
partition and the copy of the partition are not used
on the same computer at the same time. For example,
if the copy of the partition is on a separate drive
then remove the drive from the computer.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</caution> </caution>
<tip> <tip>
<para>Sistemul de fișiere din interiorul unei partiții criptate cu LUK S poate fi copiat numai când maparea criptării este deschisă.</para> <para>Sistemul de fișiere din interiorul unei partiții criptate cu LUK S poate fi copiat numai când maparea criptării este deschisă.</para>
</tip> </tip>
<note> <note>
<para>Pentru a preveni decriptarea neintenționată a datelor, lipirea î n zona cu spațiu nealocat creeând o partiție nouă nu este permisă. Cu toate aces tea o partiție criptată cu LUKS poate fi lipită într-o partiție existentă cripta tă cu LUKS, menținând-o criptată, sau lipită într-o partiție normală făcând o co pie necriptată a sistemului de fișiere.</para> <para>Pentru a preveni decriptarea neintenționată a datelor, lipirea î n zona cu spațiu nealocat creeând o partiție nouă nu este permisă. Cu toate aces tea o partiție criptată cu LUKS poate fi lipită într-o partiție existentă cripta tă cu LUKS, menținând-o criptată, sau lipită într-o partiție normală făcând o co pie necriptată a sistemului de fișiere.</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Manage Partition Flags ========================= --> <!-- ============= To Manage Partition Flags ========================= -->
<sect3 id="gparted-manage-partition-flags"> <sect3 id="gparted-manage-partition-flags">
<title>Administrarea indicatoarelor de partiție</title> <title>Administrarea indicatoarelor de partiție</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a administra indicatorii partiției: <orderedlist>
To manage partition flags:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție. Consultați <xref linkend="gparted-sele
Select a partition. ct-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Administrează indicatorii</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația deschide un d
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Manage Flags< ialog <guilabel>Administrare indicatori de pe <replaceable>/cale-spre-partiție</
/guimenuitem></menuchoice>. replaceable></guilabel>.</para>
The application opens a <guilabel>Manage flags on
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dialog.
</para>
<para> <para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pentru a activa un indicator, selectați căsuța de bifa
To enable a flag, select the check box beside the flag. re de lângă indicator. Aplicația va activa indicatorul pentru partiție și va reî
The application writes the enabled flag to the partition mprospăta dialogul <guilabel>Administrare indicatori de pe <replaceable>/cale-sp
and refreshes the <guilabel>Manage flags on re-partiție</replaceable></guilabel>.</para>
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dia
log.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pentru a dezactiva un indicator, deselectați căsuța de
To disable a flag, deselect the check box beside the flag. bifare de lângă indicator. Aplicația scrie indicatorul dezactivat pe partiție ș
The application writes the disabled flag to the partition i reîmprospătează dialogul <guilabel>Administrare indicatori de pe <replaceable>
and refreshes the <guilabel>Manage flags on /cale-spre-partiție</replaceable></guilabel>.</para>
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dia
log.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist>
</para> </para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para><guimenuitem>Administrează indicatori</guimenuitem> este d
<guimenuitem>Manage Flags</guimenuitem> is only isponibil numai pentru discurile cu tabele de partiții. Discuri cu tabelă de par
available for disks with partition tables. Disks with tiții <guimenuitem>loop</guimenuitem> sau <guimenuitem>nespecificat</guimenuitem
<guimenuitem>loop</guimenuitem> or > nu conțin o tabelă de partiții, și nu au indicatori de partiție.</para>
<guimenuitem>none</guimenuitem> partition tables do <para>Consultați <xref linkend="gparted-view-device-information"
not contain a partition table, and do not have /> pentru a vedea tipul tabelei de partiții.</para>
partition flags.
</para>
<para lang="en">
See <xref linkend="gparted-view-device-information"/>
to view the type of partition table.
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<para>Pentru a închide dialogul <guilabel>Administrare indicatori de pe <replaceable>/cale-spre-partiție</replaceable></guilabel>,apăsați <guibutton>Înc hide</guibutton>.</para> <para>Pentru a închide dialogul <guilabel>Administrare indicatori de pe <replaceable>/cale-spre-partiție</replaceable></guilabel>,apăsați <guibutton>Înc hide</guibutton>.</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>O descriere a indicatorilor într-o tabelă de partiții msdos: <it
A description of flags in an msdos partition table emizedlist>
follows:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Boot este utilizat de încărcătoarele de sistem ale unor si
Boot is used by some commercial operating system steme comerciale de operare. Indicatorul boot indică faptul că partiția este act
boot loaders. ivă sau bootabliă (pornește sistemul de operare). Doar o singură partiție poate
The boot flag indicates the partition is active fi activă pe un dispozitiv disc.</para>
or bootable.
Only one partition on a disk device can be active.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Diag este utilizat pentru a indica faptul că partiția este
Diag is used to indicate the partition is used for utilizată pentru diagnostice / recuperare.</para>
diagnostics / recovery.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>ESP indică o partiție de sistem EFI folosită pentru a boot
ESP indicates an EFI System Partition used to boot a calculatoare cu UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) clasa a 2-a care
computers with the Unified Extensible Firmware innclude suport pentru funcționalități BIOS incluzând structura partiției din MB
Interface (UEFI) class 2 that includes compatibility R.</para>
support for BIOS functions including the MBR partition
structure.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Hidden este utilizat de unele sisteme comerciale de operar
Hidden is used by some commercial operating systems. e. Indicatorul hidden face partiția invizibilă pentru unele sisteme de operare.<
The hidden flag makes the partition invisible to the /para>
operating system.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Irst identifică o partiție de tipul Intel Rapid Start Tech
Irst identifies an Intel Rapid Start Technology nology.</para>
partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>LBA este utilizat de încărcătoarele de sistem ale unor sis
LBA is used by some commercial operating system teme comerciale de operare. Indicatorul LBA indică faptul că partiția ar trebui
boot loaders. accesată utilizând Logical Block Addressing (LBA), în locul adresării Cylinder-H
The LBA flag indicates the partition should be ead-Sector (CHS).</para>
accessed using Logical Block Addressing (LBA), instead
of Cylinder-Head-Sector (CHS) addressing.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>LVM este utilizat pentru a indica faptul că partiția este
LVM is used to indicate the partition is used by a utilizată de un Logical Volume Manager (LVM).</para>
Logical Volume Manager (LVM).
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Palo este utilizat de încărcătorul de sistem Precission Ar
Palo is used by the Precision Architecture - chitecture - Reduced Instruction Set Computing (PA-RISC), palo.</para>
Reduced Instruction Set Computing (PA-RISC)
boot loader, palo.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Prep este utilizat pentru a indica faptul că partiția de p
Prep is used to indicate the boot partition ornire este pe hardware Power Performance Computing (PowerPC).</para>
on Power Performance Computing (PowerPC) hardware.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>RAID este utilizat pentru a indica faptul că partiția este
RAID is used to indicate the partition is used in a utilizată în Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID).</para>
Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID).
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</note> </note>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>O descriere a indicatorilor într-o tabelă de partiții gpt: <item
A description of flags in a gpt partition table follows: izedlist>
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Atvrecv este utilizat pentru a indica o partiție tip Apple
Atvrecv is used to indicate an Apple TV Recovery TV Recovery.</para>
partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>BIOS_GRUB indică o partiție BIOS bootabilă, utilizată frec
BIOS_GRUB indicates a BIOS boot partition often used vent de GRUB 2.</para>
by the GRUB 2 boot loader.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Boot este utilizat de încărcătoarele de sistem ale unor si
Boot is used by some commercial operating system steme comerciale de operare. Indicatorul boot indică faptul că partiția este act
boot loaders. ivă sau bootabliă (pornește sistemul de operare). Doar o singură partiție poate
The boot flag indicates the partition is active fi activă pe un dispozitiv disc.</para>
or bootable.
Only one partition on a disk device can be active.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Diag indică faptul că partiția este utilizată pentru diagn
Diag indicates the partition is used for diagnostics ostice sau recuperare.</para>
or recovery.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>ESP indică o partiție de sistem EFI folosită pentru a boot
ESP indicates an EFI System Partition used to boot a calculatoare cu EFI (Extensible Firmware Interface) clasa a 1-a sau UEFI (Unif
computers with Extensible Firmware Interface (EFI) ied Extensible Firmware Interface) clasa a 2-a sau a 3-a.</para>
class 1 or Unified Extensible Firmware Interface
(UEFI) class 2 or UEFI class 3.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Hidden este utilizat de unele sisteme comerciale de operar
Hidden is used by some commercial operating systems. e. Indicatorul hidden face partiția invizibilă pentru unele sisteme de operare.<
The hidden flag makes the partition invisible to the /para>
operating system.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>HP-service este utilizat pentru a indica o partiție de tip
HP-service is used to indicate a Hewlett Packard service Hewlett Packard.</para>
service partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Irst identifică o partiție de tipul Intel Rapid Start Tech
Irst identifies an Intel Rapid Start Technology nology.</para>
partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Legacy_boot este utilizată pentru software destinat unor s
Legacy_boot is used by some special purpose software copuri speciale, pentru a indica faptul că partiția ar putea fi bootabilă.</para
to indicate the partition might be bootable. >
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>LVM indică faptul că partiția este utilizată de un Logical
LVM indicates the partition is used by a Logical Volume Manager (LVM).</para>
Volume Manager (LVM).
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Msftdata identifică partiții care conțin sisteme de fișier
Msftdata identifies partitions that contain Microsoft e Microsoft cum ar fi NTFS sau FAT.</para>
file systems such as NTFS or FAT.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Msftres este utilizat pentru a indica o partiție Microsoft
Msftres is used to indicate a Microsoft Reserved Reserved.</para>
partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Prep este utilizat pentru a indica faptul că partiția de p
Prep is used to indicate the boot partition ornire este pe hardware Power Performance Computing (PowerPC).</para>
on Power Performance Computing (PowerPC) hardware.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>RAID indică faptul că partiția este utilizată în Redundant
RAID indicates the partition is used in a Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID) - configurație matrice de discuri dure (HDD).
Array of Inexpensive Disks (RAID). </para>
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Check a Partition ============================== --> <!-- ============= To Check a Partition ============================== -->
<sect3 id="gparted-Check-partition"> <sect3 id="gparted-Check-partition">
<title>Verificarea unei partiții</title> <title>Verificarea unei partiții</title>
<para>Verificare unei partiții va încerca să găsească și să repare probl eme într-un sistem de fișiere. Verificarea unei partiții va încerca să crească s istemul de fișiere pentru a umple partiția.</para> <para>Verificare unei partiții va încerca să găsească și să repare probl eme într-un sistem de fișiere. Verificarea unei partiții va încerca să crească s istemul de fișiere pentru a umple partiția.</para>
<para lang="en"> <para>Pentru a verifica o partiție: <orderedlist>
To check a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați o partiție nemontată. Consultați <xref linkend="gp
Select an unmounted partition. arted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Partiție</guimenu><guimenuit
Choose: em>Verifică</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația afișează operația de verificar
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Check</guimen e a partiției în panoul <guilabel>Operații în așteptare</guilabel>.</para>
uitem></menuchoice>.
The application displays the check partition operation
in the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= End of Advanced Partition Actions ================= --> <!-- ============= End of Advanced Partition Actions ================= -->
</sect2> </sect2>
<!-- ============= Working with the Operation Queue ================== --> <!-- ============= Working with the Operation Queue ================== -->
<sect2 id="gparted-operation-queue"> <sect2 id="gparted-operation-queue">
<title>Lucrul cu coada de operații</title> <title>Lucrul cu coada de operații</title>
<!-- ============= To Undo Last Operation ============================ --> <!-- ============= To Undo Last Operation ============================ -->
<sect3 id="gparted-undo-last-operation"> <sect3 id="gparted-undo-last-operation">
<title>Anularea ultimei operații</title> <title>Anularea ultimei operații</title>
<para>Pentru a anula ultima operație din coadă, selectați: <menuchoice>< guimenu>Editare</guimenu><guimenuitem>Anulează ultima operație</guimenuitem></me nuchoice>. Aplicația elimină ultima operație din lista afișată în panoul <guilab el>Operații în așteptare</guilabel>. Dacă nu este nicio operație rămasă în coadă , aplicația închide panoul <guilabel>Operații în așteptare</guilabel>.</para> <para>Pentru a anula ultima operație din coadă, selectați: <menuchoice>< guimenu>Editare</guimenu><guimenuitem>Anulează ultima operație</guimenuitem></me nuchoice>. Aplicația elimină ultima operație din lista afișată în panoul <guilab el>Operații în așteptare</guilabel>. Dacă nu este nicio operație rămasă în coadă , aplicația închide panoul <guilabel>Operații în așteptare</guilabel>.</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Clear All Operations =========================== --> <!-- ============= To Clear All Operations =========================== -->
<sect3 id="gparted-clear-all-operations"> <sect3 id="gparted-clear-all-operations">
<title>Ștergerea tuturor operațiilor </title> <title>Ștergerea tuturor operațiilor</title>
<para>Pentru a șterge toate operațiile din coada de operații, selectați: <menuchoice><guimenu>Editare</guimenu><guimenuitem>Șterge toate operațiile</gui menuitem></menuchoice>. Aplicația va elimina toate operațiile din coadă și va în chide panoul <guilabel>Operații în așteptare</guilabel>.</para> <para>Pentru a șterge toate operațiile din coada de operații, selectați: <menuchoice><guimenu>Editare</guimenu><guimenuitem>Șterge toate operațiile</gui menuitem></menuchoice>. Aplicația va elimina toate operațiile din coadă și va în chide panoul <guilabel>Operații în așteptare</guilabel>.</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Apply All Operations =========================== --> <!-- ============= To Apply All Operations =========================== -->
<sect3 id="gparted-apply-all-operations"> <sect3 id="gparted-apply-all-operations">
<title>Aplicarea tuturor operațiilor</title> <title>Aplicarea tuturor operațiilor</title>
<para lang="en"> <para>Pentru a aplica toate operațiile: <orderedlist>
To apply all operations:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Selectați: <menuchoice><guimenu>Editare</guimenu><guimenuite
Choose: m>Aplică toate operațiile</guimenuitem></menuchoice>. Aplicația va afișa dialogu
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Apply All Operatio l <guilabel>Aplică operațiile dispozitivului</guilabel>.</para>
ns</guimenuitem></menuchoice>.
The application displays an
<guilabel>Apply operations to device</guilabel> dialog.
</para>
<caution> <caution>
<para lang="en"> <para>Editarea partițiilor poate cauza PIERDERI de DATE. Sunteți
Editing partitions has the potential to cause LOSS of DATA. sfătuit să creați o copie de siguranță înaintea aplicării operațiilor de editar
You are advised to backup your data before applying your e a partițiilor.</para>
partition editing operations.
</para>
</caution> </caution>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați <guibutton>Aplică</guibutton>. Aplicația va afișa di
Click <guibutton>Apply</guibutton>. alogul <guilabel>Se aplică operațiile în așteptare</guilabel>. Aplicația va apli
The application displays an ca operațiile în așteptare în ordinea în care au fost create. Aplicația va afișa
<guilabel>Applying pending operations</guilabel> dialog. o actualizare de stare când fiecare operație este încheiată. <itemizedlist>
The application applies each pending operation
in the order you created the operations.
The application displays a status update when each
operation is completed.
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pentru a vedea mai multe informații, apăsați <guibutto
To view more information, n>Detalii</guibutton>. Aplicația afișează mai multe detalii despre operații.</pa
click <guibutton>Details</guibutton>. ra>
The application displays more details about operations. <para>Pentru a vedea mai multe informații despre pașii fiecă
</para> rei operații, apăsați butonul săgeată de lângă fiecare pas.</para>
<para lang="en">
To view more information about the steps in each operation,
click the arrow button beside each step.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pentru a opri operațiile în timpul execuției, apăsați
To stop the operations while they are executing, <guibutton>Anulează</guibutton>. Aplicația va afișa un un buton dezactivat <guib
click <guibutton>Cancel</guibutton>. utton>Forțează anularea (în 5 s)</guibutton> ce va număra invers pentru 5 secund
The application displays a disabled e.</para>
<guibutton>Force Cancel (5)</guibutton> button and
counts down for 5 seconds.
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para><guibutton>Anulează</guibutton> instrucționează apli
<guibutton>Cancel</guibutton> instructs the cația să oprească sau să refacă operații după neceseitate, pentru a asigura inte
application to stop or roll back operations gritatea datelor.</para>
as necessary to ensure data integrity.
</para>
</note> </note>
<para lang="en"> <para>Dacă operațiile nu au fost oprite după 5 secunde aplic
If operations have not halted after 5 seconds the ația va activa butonul <guibutton>Forțează anularea</guibutton>.</para>
application enables the <guibutton>Force <para>Pentru a forța oprirea operațiilor, apăsați <guibutton
Cancel</guibutton> button. >Forțează anularea</guibutton>. Aplicația va afișa un dialog de avertizare.</par
</para> a>
<para lang="en"> <para>Sunteți sfătuiți să apăsați <guibutton>Continuă operaț
To force the operations to stop, click ia</guibutton> pentru a permite completarea operațiilor de refacere, sau apăsați
<guibutton>Force Cancel</guibutton>. <guibutton>Anulează operația</guibutton> pentru a anula operațiile de refacere.
The application displays a warning dialog. </para>
</para>
<para lang="en">
Click <guibutton>Continue Operation</guibutton> to
allow the roll back operations to complete, or
click <guibutton>Cancel Operation</guibutton> to
cancel the roll back operations.
</para>
<warning> <warning>
<para lang="en"> <para><guibutton>Anulează operați</guibutton> va întrerupe
<guibutton>Cancel Operation</guibutton> operațiile de refacere și poate cauza pagube SEVERE sistemului de fișiere precu
terminates the safe roll back of operations and m și pierderi de date. Sunteți sfătuiți să apăsați <guibutton>Continuă operația<
might cause SEVERE file system damage and data /guibutton> pentru a permite completarea operației de refacere.</para>
loss. You are advised to click
<guibutton>Continue Operation</guibutton> to
allow the roll back to complete.
</para>
</warning> </warning>
<para lang="en"> <para>La încheierea operațiilor, aplicația va afișa butonul
When the application finishes performing operations, <guibutton>Salvează detaliile</guibutton> și butonul <guibutton>Închide</guibutt
the application displays the on>.</para>
<guibutton>Save Details</guibutton> button and the
<guibutton>Close</guibutton> button.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Dacă doriți să salvați detaliile de la aplicarea tuturor ope
If you want to save the details from applying all operations, rațiilor, atunci apăsați <guibutton>Salvează detaliile</guibutton>. Aplicația af
then click <guibutton>Save Details</guibutton>. ișează un dialog <guilabel>Salvarea detaliilor</guilabel>. <orderedlist numerati
The application displays a <guilabel>Save Details</guilabel> on="loweralpha">
dialog.
<orderedlist numeration="loweralpha">
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Dacă doriți să modificați numele implicit al fișierulu
If you want to change the default file name, i, tastați un nume de fișier în căsuța de text <guilabel>Nume</guilabel>.</para>
then type a file name in the
<guilabel>Name</guilabel> text box.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Dacă doriți să salvați fișierul într-un dosar diferit
If you want to save the file in a folder față de /root, apăsați <guibutton>Navighează la alte dosare</guibutton>. Aplicaț
different than /root, ia va afișa un navigator al sistemului de fișiere.</para>
Click <guibutton>Browse for other folders</guibutton>. <para>Utilizați navigatorul sistemului de fișiere pentru a s
The application displays a file system navigator. electa un dosar.</para>
</para>
<para lang="en">
Use the file system navigator to select a folder.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați <guibutton>Salvează</guibutton> pentru a salva
Click <guibutton>Save</guibutton> to save the file. fișierul. Aplicația va salva detaliile în fișier.</para>
The application saves the details file.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<caution> <caution>
<para lang="en"> <para>Dacă utilizați <application>gparted</application> de pe un
If you use <application>gparted</application> from a Live CD, th CD Live, atunci sistemul de fișiere de bază se află în memoria RAM. Toate fișie
en rele salvate în sistemul de fișiere de bază al CD-ului Live vor fi pierdute la î
the root file system exists in RAM memory. All files saved nchiderea calculatorului.</para>
to the Live CD root file system will be lost when you shut down <para>Dacă ați salvat detaliile gparted în sistemul de fișiere d
the computer. e bază al CD-ului Live, atunci trebuie să copiați fișierul într-un loc de stocar
</para> e permanent. Exemple de asemenea locuri de stocare sunt un hard disc sau o unita
<para lang="en"> te USB de memorie flash.</para>
If you saved the gparted details to the Live CD root file system
,
then you need to copy the file to more permanent storage.
Examples of more permanent storage are a hard disk drive
or a USB flash memory drive.
</para>
</caution> </caution>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Apăsați <guibutton>Închide</guibutton>. Aplicația va închide
Click <guibutton>Close</guibutton>. dialogul <guilabel>Se aplică operațiile aflate în așteptare</guilabel>. Aplicaț
The application closes the ia va rescana toate dispozitivele disc și va reîmprospăta aranjamentul partițiil
<guilabel>Applying pending operations</guilabel> dialog. or dispozitivului în fereastra <application>gparted</application>.</para>
The application rescans all the disk devices and refreshes the dev
ice
partition layout in the <application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= End of Working with the Operation Queue =========== --> <!-- ============= End of Working with the Operation Queue =========== -->
</sect2> </sect2>
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Acquiring GParted on Live CD ====================== --> <!-- ============= Acquiring GParted on Live CD ====================== -->
<sect1 id="gparted-acquire-livecd"> <sect1 id="gparted-acquire-livecd">
<title>Obținerea unui CD Live GParted</title> <title>Obținerea unui CD Live GParted</title>
<para>Un CD Live este un disc compact care conține un sistem de operare boot abil. Un CD Live vă permite să porniți calculatorul de pe CD.</para> <para>Un CD Live este un disc compact care conține un sistem de operare boot abil. Un CD Live vă permite să porniți calculatorul de pe CD.</para>
<para lang="en"> <para>Utilizarea lui <application>gparted</application> de pe un CD Live are
Using <application>gparted</application> from a Live CD următoarele avantaje: <itemizedlist>
has the following advantages:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Puteți edita toate partițiile deoarece partițiile nu sunt montat
You can edit all of your partitions e.</para>
because the partitions are not mounted.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Puteți edita partițiile de pe calculatoare care nu au un sistem
You can edit partitions on computers that de operare bootabil.</para>
do not have a bootable operating system.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<para>Aplicația <application>gparted</application> este disponibilă pe multe distribuții de CD Live.</para> <para>Aplicația <application>gparted</application> este disponibilă pe multe distribuții de CD Live.</para>
<para lang="en"> <para>Puteți descărca o imagine a unui CD Live care conține <application>gpa
You can download a Live CD image containing rted</application> de pe următoarele pagini web: <itemizedlist>
<application>gparted</application> from the following web sites:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>CD-ul Live GParted <ulink type="http" url="https://gparted.org/l
GParted Live CD ivecd.php"/></para>
<ulink type="http" url="https://gparted.org/livecd.php"/>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>System Rescue CD <ulink type="http" url="http://www.system-rescu
System Rescue CD e-cd.org"/></para>
<ulink type="http" url="http://www.system-rescue-cd.org"/>
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<tip> <tip>
<para>Imaginea de CD GParted poate fi scrisă pe un dispozitiv USB.</para> <para>Imaginea de CD GParted poate fi scrisă pe un dispozitiv USB.</para>
<para>Dacă calculatorul dumneavoastră poate porni de pe USB atunci puteți prefera să porniți și să folosiți <application>gparted</application> de pe un di spozitiv USB.</para> <para>Dacă calculatorul dumneavoastră poate porni de pe USB atunci puteți prefera să porniți și să folosiți <application>gparted</application> de pe un di spozitiv USB.</para>
</tip> </tip>
<tip> <tip>
<para>Pentru a evita irosirea unui CD gol la inscripționarea fișierului im agine, utilizați următoarele sfaturi:</para> <para>Pentru a evita irosirea unui CD gol la inscripționarea fișierului im agine, utilizați următoarele sfaturi:</para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>Asigurați-vă că suma de control a fișierului descărcat se potriv ește cu suma de control publicată pe pagina de descărcări.</para> <para>Asigurați-vă că suma de control a fișierului descărcat se potriv ește cu suma de control publicată pe pagina de descărcări.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Asigurați-vă că inscripționați fișierul .iso ca imagine pe un CD gol. Dacă inscripționați fișierul .iso ca date pe un CD gol atunci CD-ul nu va porni în calculator.</para> <para>Asigurați-vă că inscripționați fișierul .iso ca imagine pe un CD gol. Dacă inscripționați fișierul .iso ca date pe un CD gol atunci CD-ul nu va porni în calculator.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist>
</tip> </tip>
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Fixing Operating System Boot Problems ============= --> <!-- ============= Fixing Operating System Boot Problems ============= -->
<sect1 id="gparted-fix-operating-system-boot-problems"> <sect1 id="gparted-fix-operating-system-boot-problems">
<title>Repararea problemelor de pornire ale sistemelor de operare</title> <title>Repararea problemelor de pornire ale sistemelor de operare</title>
<para lang="en"> <para>Calculatorul poate eșua la pornirea unui sistem de operare când efectu
Your computer might fail to boot an operating system ați una dintre următoarele operații: <itemizedlist>
when you perform one of the following actions:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Ștergerea unei partiții.</para>
Delete a partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Mutarea unei partiții.</para>
Move a partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Instalarea unui alt sistem de operare și suprascrierea MBR-ului
Install another operating system and (Master Boot Record).</para>
overwrite the Master Boot Record (MBR).
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<para>Din fericire eșuarea de a porni poate fi adesea rezolvată.</para> <para>Din fericire eșuarea de a porni poate fi adesea rezolvată.</para>
<para>Dacă calculatorul dumneavoastră folosește încărcătorul de sistem GRUB, consultați <xref linkend="gparted-fix-grub-boot-problem"/> pentru a restaura ab ilitatea de pornire.</para> <para>Dacă calculatorul dumneavoastră folosește încărcătorul de sistem GRUB, consultați <xref linkend="gparted-fix-grub-boot-problem"/> pentru a restaura ab ilitatea de pornire.</para>
<para>Sunteți sfătuiți să consultați documentația pentru încărcătorul de sis tem pentru a învăța cum să rezolvați problema. Puteți consulta <ulink type="http " url="https://gparted.org/faq.php">GParted FAQ - întrebările frecvente pentru G Parted</ulink>, sau <ulink type="http" url="https://gparted.org/forum.php">forum ul GParted</ulink>. Puteți de asemenea să căutați pe internet pentru a învăța cu m alți oameni au rezolvat problemele similare.</para> <para>Sunteți sfătuiți să consultați documentația pentru încărcătorul de sis tem pentru a învăța cum să rezolvați problema. Puteți consulta <ulink type="http " url="https://gparted.org/faq.php">GParted FAQ - întrebările frecvente pentru G Parted</ulink>, sau <ulink type="http" url="https://gparted.org/forum.php">forum ul GParted</ulink>. Puteți de asemenea să căutați pe internet pentru a învăța cu m alți oameni au rezolvat problemele similare.</para>
<!-- ============= Fixing GRUB Boot Problem ========================== --> <!-- ============= Fixing GRUB Boot Problem ========================== -->
<sect2 id="gparted-fix-grub-boot-problem"> <sect2 id="gparted-fix-grub-boot-problem">
<title>Rezolvarea problemei de pornire GRUB</title> <title>Rezolvarea problemei de pornire GRUB</title>
<para>GRUB (Grand Unified Boot Loader - Marele încărcător universal de sis teme) este folosit de multe distribuții GNU/Linux. Pebtru a repara probleme de p ornire ale GRUB începeți prin a determina care versiune majoră de GRUB a fost fo losită.</para> <para>GRUB (Grand Unified Boot Loader - Marele încărcător universal de sis teme) este folosit de multe distribuții GNU/Linux. Pebtru a repara probleme de p ornire ale GRUB începeți prin a determina care versiune majoră de GRUB a fost fo losită.</para>
<para lang="en"> <para>Există două versiuni majore de GRUB:<itemizedlist>
There are two major versions of GRUB: <listitem>
<itemizedlist> <para>GRUB, cunoscut ca și GRUB 2, acoperă versiunile 1.98 și superi
<listitem> or. GRUB 2 funcționează cu ambele tabele de partiții GUID (GPT) și msdos.</para>
<para lang="en">
GRUB, also known as GRUB 2, covers versions 1.98 and
higher. GRUB 2 works with both GUID partition tables
(GPT) and msdos partition tables.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
GRUB Legacy, traditionally known as GRUB, covers versions
0.9x and earlier. GRUB Legacy works with msdos partition
tables only.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para lang="en">
GRUB 2 is used as the default boot loader in the following
GNU/Linux distributions:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>GRUB Legacy, cunoscut tradițional ca și GRUB, acoperă versiuni
CentOS 7 and higher le 0.9x și inferioare. GRUB Legacy funcționează numai cu tabele de partiții msdo
</para> s.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist></para>
<para>GRUB 2 este folosit ca încărcător de sistem implicit în următoarele
distribuții de GNU/Linux: <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>CentOS 7 și superior</para>
Debian 6 (Squeeze) and higher
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Debian 6 (SQueeze) și superior</para>
Fedora 16 (Verne) and higher
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Fedora 16 (Verne) și superior</para>
openSUSE 12.2 and higher
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>openSUSE 12.2 și superior</para>
Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) and higher
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> <listitem>
</para> <para>Ubuntu 9.10 (Karmik Koala) și superior</para>
</listitem>
</itemizedlist></para>
<para>Dacă nu sunteți sigur că folosiți GRUB 2 sau GRUB Legacy, ați putea căuta răspunsul pe Internet.</para> <para>Dacă nu sunteți sigur că folosiți GRUB 2 sau GRUB Legacy, ați putea căuta răspunsul pe Internet.</para>
<!-- ============= To Restore GRUB 2 ================================= --> <!-- ============= To Restore GRUB 2 ================================= -->
<sect3 id="gparted-restore-grub-2"> <sect3 id="gparted-restore-grub-2">
<title>Restaurarea încărcătorului de sistem GRUB 2</title> <title>Restaurarea încărcătorului de sistem GRUB 2</title>
<para lang="en"> <para>Urmați următorii pași pentru a restaura încărcătorul de sistem GRU
Use the following steps to restore the GRUB 2 boot loader: B2: <orderedlist>
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pornește de pe un mediu live cum ar fi GParted Live sau imag
Boot from Live media such as GParted Live or your inea distribuției dumneavoastră GNU/Linux. Deschide o fereastră de terminal.</pa
GNU/Linux distribution image. Open a terminal window. ra>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Determină care partiție conține sistemul de fișier „/” (rădă
Determine which partition contains the / file system for cină) pentru distribuția dumneavoastră GNU/Linux.</para>
your GNU/Linux distribution. <para>Folosiți GParted pentru a lista partițiile de pe dispozitivu
</para> l disc al dumneavoastră. Căutați o partiție care conține sistemul de fișiere „/”
<para lang="en"> (rădăcină) al GNU/Linux. Această partiție Linux va folosi probabil un sistem de
Use GParted to list the partitions on your disk device. fișiere cum ar fi ext2, ext3, ext4 sau brtfs.</para>
Look for a partition that contains your GNU/Linux / file
system. This Linux partition will likely use a file
system such as ext2, ext3, ext4, or btrfs.
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Dacă partiția „/” (rădăcină) este pe LVM (Logical Volume M
If the / partition is on LVM then the Logical Volume anager) atunci LVM trebuie să fie activ. LVM poate fi pornit cu comanda: <screen
Manager must be active. LVM can be started with the ><prompt># </prompt><command>vgchange</command> -a y</screen></para>
command: <para>Cu LVM, echivalentul unui disc partiție există LV (Logical
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>vgchange</command> volume). LV-urile pot fi listate cu comanda: <screen><prompt># </prompt><comman
-a y</screen> d>lvscan</command></screen></para>
</para>
<para lang="en">
With LVM, the equivalent of a disk partition is a
Logical Volume. Logical Volumes can be listed with
the command:
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>lvscan</command></
screen>
</para>
</note> </note>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Dacă partiția „/” (rădăcină) este pe RAID, atunci RAID tre
If the / partition is on RAID, then the RAID must be buie să fie activ. RAID software în Linux poate fi pornit cu comanda: <screen><p
active. Linux Software RAID can be started with the rompt># </prompt><command>mdadm</command> --assemble --scan</screen></para>
command:
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mdadm</command> --
assemble --scan</screen>
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Creează un director punct de montare tastând (ca root): <scr
Create a mount point directory by entering (as root): een><prompt># </prompt><command>mkdir</command> /tmp/mydir</screen></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mkdir</command> /tmp
/mydir</screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Montează partiția „/” (rădăcină) în directorul punct de mont
Mount the / partition on the mount point directory. For are. De exemplu asumați că sistemul de fișiere de pe „/” (rădăcină) este conținu
example assume the / file system is contained in the t în partiția /dev/sda5. Tastați (ca root) <screen><prompt># </prompt><command>m
/dev/sda5 partition. Enter (as root): ount</command> <replaceable>/dev/sda5</replaceable> /tmp/mydir</screen></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mount</command> <rep
laceable>/dev/sda5</replaceable> /tmp/mydir</screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Dacă aveți o partiție /boot separată, de exemplu la /dev/sda
If you have a separate /boot partition, for example at 3, atunci este necesar un pas adițional. Montați partiția /boot la /tmp/mydir/bo
/dev/sda3, then an extra step is required. Mount the ot tastând (ca root): <screen><prompt># </prompt><command>mount</command> <repla
/boot partition at /tmp/mydir/boot by entering (as ceable>/dev/sda3</replaceable> /tmp/mydir/boot</screen></para>
root):
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mount</command> <rep
laceable>/dev/sda3</replaceable> /tmp/mydir/boot</screen>
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Dacă nu știți dacă aveți o partiție boot separată atunci p
If you do not know whether you have a separate boot robabil că puteți ignora acest pas.</para>
partition then you probably do not and can ignore this
step.
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pregătiți schimbarea mediul root tastând (ca root): <screen>
Prepare to change the root environment by entering (as <prompt># </prompt><command>mount</command> --bind /dev /tmp/mydir/dev</screen>
root): <screen><prompt># </prompt><command>mount</command> --bind /proc /tmp/mydir/proc
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mount</command> --bi </screen> <screen><prompt># </prompt><command>mount</command> --bind /sys /tmp/m
nd /dev /tmp/mydir/dev</screen> ydir/sys</screen></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mount</command> --bi
nd /proc /tmp/mydir/proc</screen>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mount</command> --bi
nd /sys /tmp/mydir/sys</screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Schimbați mediul root tastând (ca root): <screen><prompt># <
Change the root environment by entering (as root): /prompt><command>chroot</command> /tmp/mydir</screen></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>chroot</command> /tm
p/mydir</screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Reinstalați GRUB 2 pe un dispozitiv de pornire (boot). Rețin
Reinstall GRUB 2 on the boot device. Note that the eți că numele dispozitivului este folosit ci nu numele partiției. De exemplu, da
device name is used and not the partition name. For că partiția „/” este /dev/sda5 atunci dispozitivul este /dev/sda.</para>
example, if the / partition is /dev/sda5 then the device <para>Pentru Debian, Ubuntu și alte distribuții GNU/Linux ramifica
is /dev/sda. te din acestea, tastați comanda (ca root): <screen><prompt># </prompt><command>g
</para> rub-install</command> <replaceable>/dev/sda</replaceable></screen></para>
<para lang="en"> <para>Pentru CentOS, Fedora, openSUSE și alte distribuții GNU/Linu
For Debian, Ubuntu, and other offshoot GNU/Linux x ramificate din acestea, tastați comanda (ca root): <screen><prompt># </prompt>
distributions, enter the command (as root): <command>grub2-install</command> <replaceable>/dev/sda</replaceable></screen></p
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>grub-install</comman ara>
d> <replaceable>/dev/sda</replaceable></screen>
</para>
<para lang="en">
For CentOS, Fedora, openSUSE and other offshoot
GNU/Linux distributions, enter the command (as root):
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>grub2-install</comma
nd> <replaceable>/dev/sda</replaceable></screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Ieșiți din mediul chroot tastând (ca root): <screen><prompt>
Exit the chroot environment by entering (as root): # </prompt><command>exit</command></screen></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>exit</command></scre
en>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Reporniți calculatorul.</para>
Reboot your computer.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Restore GRUB Legacy ============================ --> <!-- ============= To Restore GRUB Legacy ============================ -->
<sect3 id="gparted-restore-grub-legacy"> <sect3 id="gparted-restore-grub-legacy">
<title>Restaurarea încărcătorului de sistem GRUB Legacy</title> <title>Restaurarea încărcătorului de sistem GRUB Legacy</title>
<para lang="en"> <para>Urmați următorii pași pentru a restaura încărcătorul de sistem GRU
Use the following steps to restore the GRUB Legacy boot B Legacy: <orderedlist>
loader:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Porniți de pe un mediu live cum ar fi distribuția dumneavoas
Boot from Live media such as your GNU/Linux distribution tră GNU/Linux. Deschideți o fereastră terminal.</para>
image. Open a terminal window.
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Mediul live trebuie să conțină încărcătorul de sistem GRUB
The Live media must contain the GRUB Legacy boot Legacy. Dacă distribuția dumneavoastră GNU/Linux folosește GRUB Legacy, atunci
loader. If your GNU/Linux distribution uses GRUB mediul live al distribuției va conține de asemenea GRUB Legacy.</para>
Legacy, then the distribution Live media will also
contain GRUB Legacy.
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Porniți aplicația <application>grub</application> din linia
Start the <application>grub</application> application de comandă (ca root). <screen><prompt># </prompt><command>grub</command></screen
from the command line (as root). ></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>grub</command></scre
en>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Aflați unde este localizat <application>grub</application> s
Find where <application>grub</application> stage1 is tage1 utilizând una dintre următoarele:</para>
located by using one of the following: <para>Dacă dosarul /boot este stocat pe partiția /, utilizați coma
</para> nda: <screen><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command> /boot/grub/stage1
<para lang="en"> </screen> Dacă dosarul /boot este stocat pe o partiție diferită față de partiția
If the /boot folder is stored in the / partition, /, utilizați comanda: <screen><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command>
use the command: /grub/stage1</screen></para>
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command <para>Rezultatul comenzii <command>find</command> poate arăta prec
> /boot/grub/stage1</screen> um următoarele: <screen><computeroutput> <replaceable>(hd0,0)</replaceable></com
If the /boot folder is stored in a partition puteroutput></screen> Dacă este afișată mai mult de o linie în rezultatul comenz
different than the / partition, use the command: ii, va trebui să decideți care dispozitiv să-l utilizați pentru <application>gru
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command> b</application>.</para>
/grub/stage1</screen>
</para>
<para lang="en">
The output from the <command>find</command> command
might look like the following:
<screen lang="en"><computeroutput> <replaceable>(hd0,0)</replaceab
le></computeroutput></screen>
If more than one line is listed in the command output,
you will need to decide which device you use for
<application>grub</application>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Definiți dispozitivul rădăcină pentru <application>grub</app
Set the <application>grub</application> root device by lication> specificând dispozitivul returnat de comanda <command>find</command>.
specifying the device returned by the Acesta ar trebui să fie partiția conținând dosarul de boot. <screen><prompt>grub
<command>find</command> command. This should be the &gt; </prompt>root <replaceable>(hd0,0)</replaceable></screen></para>
partition containing the boot directory.
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt>root <replaceable>(hd0
,0)</replaceable></screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Reinstalați încărcătorul de sistem <application>grub</applic
Reinstall the <application>grub</application> boot ation> în MBR (Master Boot Record) cu: <screen><prompt>grub&gt; </prompt>setup <
loader into the Master Boot Record (MBR) with: replaceable>(hd0)</replaceable></screen></para>
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt>setup <replaceable>(hd <para>Dacă doriți să instalați încărcătorul de sistem <application
0)</replaceable></screen> >grub</application> în sectorul de boot al unei partiții, specificați partiția c
</para> u: <screen><prompt>grub&gt; </prompt>setup <replaceable>(hd0,0)</replaceable></s
<para lang="en"> creen></para>
If you want to install the
<application>grub</application> boat loader into the
boot sector of a partition, instead specify a partition
with:
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt>setup <replaceable>(hd
0,0)</replaceable></screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Ieșiți din <application>grub</application>. <screen><prompt>
Exit <application>grub</application>. grub&gt; </prompt>quit</screen></para>
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt>quit</screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Reporniți calculatorul.</para>
Reboot your computer.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= End of Fixing Operating System Boot Problems ====== --> <!-- ============= End of Fixing Operating System Boot Problems ====== -->
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Recovering Partition Tables ======================= --> <!-- ============= Recovering Partition Tables ======================= -->
<sect1 id="gparted-recover-partition-table"> <sect1 id="gparted-recover-partition-table">
<title>Recuperarea tabelelor de partiții</title> <title>Recuperarea tabelelor de partiții</title>
<para>Dacă suprascrieți accidental tabela de partiții, e posibil să nu o put eți recupera.</para> <para>Dacă suprascrieți accidental tabela de partiții, e posibil să nu o put eți recupera.</para>
 End of changes. 259 change blocks. 
1620 lines changed or deleted 884 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)