"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "help/cs/index.docbook" between
gparted-1.0.0.tar.gz and gparted-1.1.0.tar.gz

About: GParted is a graphical partition editor for creating, reorganizing, and deleting disk partitions (using GNU libparted).

index.docbook  (gparted-1.0.0):index.docbook  (gparted-1.1.0)
skipping to change at line 38 skipping to change at line 38
<articleinfo> <articleinfo>
<title>Příručka k aplikaci GParted</title> <title>Příručka k aplikaci GParted</title>
<publisher> <publisher>
<publishername>Projekt GParted</publishername> <publishername>Projekt GParted</publishername>
</publisher> </publisher>
<abstract role="description"> <abstract role="description">
<para>GParted je editor diskových oddílů pro GNOME (Gnome PARTition EDitor ) sloužící k vytváření, změnám a mazaní diskových oddílů. Umožňuje měnit uspořád ání oddílů při zachování jejich obsahu.</para> <para>GParted je editor diskových oddílů pro GNOME (Gnome PARTition EDitor ) sloužící k vytváření, změnám a mazaní diskových oddílů. Umožňuje měnit uspořád ání oddílů při zachování jejich obsahu.</para>
</abstract> </abstract>
<copyright lang="en"> <copyright><year>2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017<
<year>2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017</year> /year> <holder>Curtis Gedak</holder></copyright>
<holder>Curtis Gedak</holder> <copyright><year>2014, 2015, 2017, 2018</year> <holder>Mike Fleetwood</holde
</copyright> r></copyright>
<copyright lang="en">
<year>2014, 2015, 2017, 2018</year>
<holder>Mike Fleetwood</holder>
</copyright>
<!-- translators: uncomment this: <!-- translators: uncomment this:
<copyright> <copyright>
<year>2009</year> <year>2009</year>
<holder>ME-THE-TRANSLATOR (Latin translation)</holder> <holder>ME-THE-TRANSLATOR (Latin translation)</holder>
</copyright> </copyright>
--> -->
<legalnotice> <legalnotice>
<para>Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podm ínek GNU Free Documentation License, verze 1.2 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů předních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod tímto <ulink type="h elp" url="help:fdl">odkazem</ulink> nebo v <ulink type="http" url="https://www.f sf.org/licensing/licenses/fdl.html"/> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s to uto příručkou.</para> <para>Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podm ínek GNU Free Documentation License, verze 1.2 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů předních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod tímto <ulink type="h elp" url="help:fdl">odkazem</ulink> nebo v <ulink type="http" url="https://www.f sf.org/licensing/licenses/fdl.html"/> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s to uto příručkou.</para>
</legalnotice> </legalnotice>
<authorgroup> <authorgroup>
<author role="maintainer" lang="en"> <author role="maintainer"><firstname>Curtis</firstname> <surname>Gedak</su
<firstname>Curtis</firstname> rname> <affiliation> <orgname>Projekt GParted</orgname> <address><email>gedakc@u
<surname>Gedak</surname> sers.sf.net</email></address></affiliation></author>
<affiliation> <author role="developer"><firstname>Mike</firstname> <surname>Fleetwood</s
<orgname>GParted Project</orgname> urname> <affiliation><orgname>GParted Project</orgname> <address><email>mike.fle
<address> etwood@googlemail.com</email></address></affiliation></author>
<email>gedakc@users.sf.net</email>
</address>
</affiliation>
</author>
<author role="developer" lang="en">
<firstname>Mike</firstname>
<surname>Fleetwood</surname>
<affiliation>
<orgname>GParted Project</orgname>
<address>
<email>mike.fleetwood@googlemail.com</email>
</address>
</affiliation>
</author>
<!-- This is appropriate place for other contributors: translators, <!-- This is appropriate place for other contributors: translators,
maintainers, etc. Commented out by default. maintainers, etc. Commented out by default.
<othercredit role="translator"> <othercredit role="translator">
<firstname>Latin</firstname> <firstname>Latin</firstname>
<surname>Translator 1</surname> <surname>Translator 1</surname>
<affiliation> <affiliation>
<orgname>Latin Translation Team</orgname> <orgname>Latin Translation Team</orgname>
<address> <email>translator@gnome.org</email> </address> <address> <email>translator@gnome.org</email> </address>
</affiliation> </affiliation>
<contrib>Latin translation</contrib> <contrib>Latin translation</contrib>
</othercredit> </othercredit>
--> -->
</authorgroup> </authorgroup>
<!-- According to GNU FDL, revision history is mandatory if you are --> <!-- According to GNU FDL, revision history is mandatory if you are -->
<!-- modifying/reusing someone else's document. If not, you can omit it. --> <!-- modifying/reusing someone else's document. If not, you can omit it. -->
<revhistory> <revhistory>
<revision lang="en"> <revision><revnumber>Příručka V1.12 k aplikaci GParted</revnumber> <date>k
<revnumber>GParted Manual V1.12</revnumber> věten 2018</date> <revdescription>
<date>May 2018</date> <para role="author">Mike Fleetwood</para>
<revdescription> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
<para role="author" lang="en">Mike Fleetwood</para> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.31.0.</p
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> ara>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.31.0 of GParted </revdescription></revision>
</para> <revision><revnumber>Příručka V1.11 k aplikaci GParted</revnumber> <date>z
</revdescription> áří 2017</date> <revdescription>
</revision> <para role="author">Curtis Gedak a Mike Fleetwood</para>
<revision lang="en"> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
<revnumber>GParted Manual V1.11</revnumber> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.29.0.</p
<date>September 2017</date> ara>
<revdescription> </revdescription></revision>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak &amp; Mike Fleetwood</para> <revision><revnumber>Příručka V1.10 k aplikaci GParted</revnumber> <date>l
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> eden 2017</date> <revdescription>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.29.0 of GParted <para role="author">Curtis Gedak a Mike Fleetwood</para>
</para> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
</revdescription> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.28.0.</p
</revision> ara>
<revision lang="en"> </revdescription></revision>
<revnumber>GParted Manual V1.10</revnumber> <revision><revnumber>Příručka V1.9 k aplikaci GParted</revnumber> <date>bř
<date>January 2017</date> ezen 2015</date> <revdescription>
<revdescription> <para role="author">Curtis Gedak a Mike Fleetwood</para>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak &amp; Mike Fleetwood</para> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.22.0.</p
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.28.0 of GParted ara>
</para> </revdescription></revision>
</revdescription> <revision><revnumber>Příručka V1.8 k aplikaci GParted</revnumber> <date>zá
</revision> ří 2015</date> <revdescription>
<revision lang="en"> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<revnumber>GParted Manual V1.9</revnumber> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
<date>March 2015</date> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.20.0.</p
<revdescription> ara>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak &amp; Mike Fleetwood</para> </revdescription></revision>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> <revision><revnumber>Příručka V1.7 k aplikaci GParted</revnumber> <date>ún
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.22.0 of GParted or 2014</date> <revdescription>
</para> <para role="author">Curtis Gedak</para>
</revdescription> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
</revision> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.18.0.</p
<revision lang="en"> ara>
<revnumber>GParted Manual V1.8</revnumber> </revdescription></revision>
<date>September 2014</date> <revision><revnumber>Příručka V1.6 k aplikaci GParted</revnumber> <date>pr
<revdescription> osinec 2013</date> <revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.20.0 of GParted <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.17.0.</p
</para> ara>
</revdescription> </revdescription></revision>
</revision> <revision><revnumber>Příručka V1.5 k aplikaci GParted</revnumber> <date>zá
<revision lang="en"> ří 2013</date> <revdescription>
<revnumber>GParted Manual V1.7</revnumber> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<date>February 2014</date> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
<revdescription> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.16.2.</p
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para> ara>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> </revdescription></revision>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.18.0 of GParted <revision><revnumber>Příručka V1.4 k aplikaci GParted</revnumber> <date>ún
</para> or 2012</date> <revdescription>
</revdescription> <para role="author">Curtis Gedak</para>
</revision> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
<revision lang="en"> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.12.0.</p
<revnumber>GParted Manual V1.6</revnumber> ara>
<date>December 2013</date> </revdescription></revision>
<revdescription> <revision><revnumber>Příručka V1.3 k aplikaci GParted</revnumber> <date>le
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para> den 2011</date> <revdescription>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.17.0 of GParted <para role="publisher">Projekt GParted</para>
</para> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.8.0.</pa
</revdescription> ra>
</revision> </revdescription></revision>
<revision lang="en"> <revision><revnumber>Příručka V1.2 k aplikaci GParted</revnumber> <date>če
<revnumber>GParted Manual V1.5</revnumber> rven 2010</date> <revdescription>
<date>September 2013</date> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<revdescription> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.6.0.</pa
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> ra>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.16.2 of GParted </revdescription></revision>
</para> <revision><revnumber>Příručka V1.1 k aplikaci GParted</revnumber> <date>če
</revdescription> rvenec 2009</date> <revdescription>
</revision> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<revision lang="en"> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
<revnumber>GParted Manual V1.4</revnumber> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.4.6.</pa
<date>February 2012</date> ra>
<revdescription> </revdescription></revision>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para> <revision><revnumber>Příručka V1.0 k aplikaci GParted</revnumber> <date>le
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> den 2009</date> <revdescription>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.12.0 of GParted <para role="author">Curtis Gedak</para>
</para> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
</revdescription> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.4.2.</pa
</revision> ra>
<revision lang="en"> </revdescription></revision>
<revnumber>GParted Manual V1.3</revnumber> <revision><revnumber>Příručka V0.3.9 k aplikaci GParted</revnumber> <date>
<date>January 2011</date> září 2008</date> <revdescription>
<revdescription> <para role="author">Curtis Gedak</para>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para> <para role="publisher">Projekt GParted</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para> <para role="annotations">Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.3.9.</pa
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.8.0 of GParted< ra>
/para> </revdescription></revision>
</revdescription>
</revision>
<revision lang="en">
<revnumber>GParted Manual V1.2</revnumber>
<date>June 2010</date>
<revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.6.0 of GParted<
/para>
</revdescription>
</revision>
<revision lang="en">
<revnumber>GParted Manual V1.1</revnumber>
<date>July 2009</date>
<revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.4.6 of GParted<
/para>
</revdescription>
</revision>
<revision lang="en">
<revnumber>GParted Manual V1.0</revnumber>
<date>January 2009</date>
<revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.4.2 of GParted<
/para>
</revdescription>
</revision>
<revision lang="en">
<revnumber>GParted Manual V0.3.9</revnumber>
<date>September 2008</date>
<revdescription>
<para role="author" lang="en">Curtis Gedak</para>
<para role="publisher" lang="en">GParted Project</para>
<para role="annotations" lang="en">Describes version 0.3.9 of GParted<
/para>
</revdescription>
</revision>
</revhistory> </revhistory>
<releaseinfo>Tato příručka popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.31.0</releas einfo> <releaseinfo>Tato příručka popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.31.0</releas einfo>
<legalnotice> <legalnotice>
<title>Zpětné ohlasy</title> <title>Zpětné ohlasy</title>
<para>Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci <application>gparted</application> nebo této příručce, postupujte dle i nstrukcí na <ulink type="http" url="https://gparted.org/bugs.php"/>.</para> <para>Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci <application>gparted</application> nebo této příručce, postupujte dle i nstrukcí na <ulink type="http" url="https://gparted.org/bugs.php"/>.</para>
<!-- Translators may also add here feedback address for translations --> <!-- Translators may also add here feedback address for translations -->
</legalnotice> </legalnotice>
</articleinfo> </articleinfo>
<!-- ============= Document Body ===================================== --> <!-- ============= Document Body ===================================== -->
<!-- ============= Introduction ====================================== --> <!-- ============= Introduction ====================================== -->
<sect1 id="gparted-introduction"> <sect1 id="gparted-introduction">
<title>Úvod</title> <title>Úvod</title>
<para>Aplikace <application>gparted</application> je editor diskových oddílů pro GNOME (Gnome PARTition EDitor) sloužící k vytváření, změnám a mazaní diskov ých oddílů.</para> <para>Aplikace <application>gparted</application> je editor diskových oddílů pro GNOME (Gnome PARTition EDitor) sloužící k vytváření, změnám a mazaní diskov ých oddílů.</para>
<para>Diskové zařízení může být rozdělené na jeden nebo více oddílů. Aplikac e <application>gparted</application> vám umožňuje změnit organizaci oddílů na di skovém zařízení a přitom zachovat jejich obsah.</para> <para>Diskové zařízení může být rozdělené na jeden nebo více oddílů. Aplikac e <application>gparted</application> vám umožňuje změnit organizaci oddílů na di skovém zařízení a přitom zachovat jejich obsah.</para>
<para lang="en"> <para>S aplikací <application>gparted</application> můžete provádět následuj
With <application>gparted</application> you can accomplish the following ící úkoly: <itemizedlist>
tasks:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vytvářet na diskovém zařízení oddíly</para>
Create a partition table on a disk device.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zapínat a vypínat příznaky oddílu, jako zda je zaveditelný a skr
Enable and disable partition flags such as boot and hidden. ytý.</para>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Provádět s oddíly činnosti, jako je vytvoření, smazání, změna ve
Perform actions with partitions such as create, delete, lkosti, přesun, kontrola, změna návěští, kopírování a vkládání.</para>
resize, move, check, label, copy, and paste.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<caution> <caution>
<para>Úpravou oddílu může potenciálně dojít ke ZTRÁTĚ DAT.</para> <para>Úpravou oddílu může potenciálně dojít ke ZTRÁTĚ DAT.</para>
<para>Aplikace <application>gparted</application> je navržená tak, aby vám umožnila úpravu oddílů s minimálním rizikem ztráty dat. Aplikace je pečlivě tes tovaná a prakticky používaná týmem projektu GParted. Přesto může ke ztrátě dat d ojít v důsledku softwarové chyby, problémů s hardwarem nebo výpadku napájení.</p ara> <para>Aplikace <application>gparted</application> je navržená tak, aby vám umožnila úpravu oddílů s minimálním rizikem ztráty dat. Aplikace je pečlivě tes tovaná a prakticky používaná týmem projektu GParted. Přesto může ke ztrátě dat d ojít v důsledku softwarové chyby, problémů s hardwarem nebo výpadku napájení.</p ara>
<para>Ke snížení rizika ztráty dat pomůže, když nebudete při spuštěné apli kaci <application>gparted</application> připojovat a odpojovat diskové oddíly mi mo aplikaci <application>gparted</application>.</para> <para>Ke snížení rizika ztráty dat pomůže, když nebudete při spuštěné apli kaci <application>gparted</application> připojovat a odpojovat diskové oddíly mi mo aplikaci <application>gparted</application>.</para>
<para>Doporučujeme ZÁLOHOVAT si svá DATA před použitím aplikace <applicati on>gparted</application>. Platí to dvojnásob pro šifrovaná data, u kterých při n áhodném selhání může dojít k znepřístupnění veškerých dat. Rady k zálohování a o bnovení šifrovaných dat můžete najít v <ulink type="http" url="https://gitlab.co m/cryptsetup/cryptsetup/wikis/FrequentlyAskedQuestions">Dotazech a odpovědích pr o Cryptsetup</ulink> (odkazovaný článek je v angličtině).</para> <para>Doporučujeme ZÁLOHOVAT si svá DATA před použitím aplikace <applicati on>gparted</application>. Platí to dvojnásob pro šifrovaná data, u kterých při n áhodném selhání může dojít k znepřístupnění veškerých dat. Rady k zálohování a o bnovení šifrovaných dat můžete najít v <ulink type="http" url="https://gitlab.co m/cryptsetup/cryptsetup/wikis/FrequentlyAskedQuestions">Dotazech a odpovědích pr o Cryptsetup</ulink> (odkazovaný článek je v angličtině).</para>
</caution> </caution>
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Getting Started =================================== --> <!-- ============= Getting Started =================================== -->
<sect1 id="gparted-getting-started"> <sect1 id="gparted-getting-started">
skipping to change at line 312 skipping to change at line 221
<para>Když spustíte aplikaci <application>gparted</application>, zobrazí s e následující okno:</para> <para>Když spustíte aplikaci <application>gparted</application>, zobrazí s e následující okno:</para>
<!-- ==== Figure ==== --> <!-- ==== Figure ==== -->
<!-- The GNOME Documentation Project recommends a maximum image <!-- The GNOME Documentation Project recommends a maximum image
width of 510 pixels. width of 510 pixels.
http://library.gnome.org/devel/gdp-style-guide/stable/screenshot-4.ht ml.en http://library.gnome.org/devel/gdp-style-guide/stable/screenshot-4.ht ml.en
--> -->
<figure id="gparted-window"> <figure id="gparted-window">
<title>Okno aplikace gparted</title> <title>Okno aplikace gparted</title>
<screenshot> <screenshot>
<mediaobject lang="en"> <mediaobject><imageobject><imagedata fileref="figures/gparted_window.p
<imageobject> ng" format="PNG"/></imageobject> <textobject><phrase>Ukazuje hlavní okno aplikac
<imagedata fileref="figures/gparted_window.png" format="PNG"/> e gparted.</phrase></textobject></mediaobject>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>Shows gparted main window.</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</screenshot> </screenshot>
</figure> </figure>
<para>Okno aplikace <application>gparted</application> obsahuje následujíc í části:</para> <para>Okno aplikace <application>gparted</application> obsahuje následujíc í části:</para>
<variablelist> <variablelist>
<varlistentry> <varlistentry>
<term>Panel nabídek</term> <term>Panel nabídek</term>
<listitem> <listitem>
<para>Nabídky v panelu nabídek obsahují všechny příkazy, které můžet e potřebovat pro práci s diskovými zařízeními a oddíly v aplikaci <application>g parted</application>.</para> <para>Nabídky v panelu nabídek obsahují všechny příkazy, které můžet e potřebovat pro práci s diskovými zařízeními a oddíly v aplikaci <application>g parted</application>.</para>
</listitem> </listitem>
skipping to change at line 382 skipping to change at line 284
<para>Podobně, jako v jiných aplikacích GNOME, můžete i v aplikaci <applic ation>gparted</application> jednotlivé činnosti provádět několika způsoby: z nab ídky, z panelu nástrojů nebo klávesovou zkratkou.</para> <para>Podobně, jako v jiných aplikacích GNOME, můžete i v aplikaci <applic ation>gparted</application> jednotlivé činnosti provádět několika způsoby: z nab ídky, z panelu nástrojů nebo klávesovou zkratkou.</para>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= To Specify Devices on the Command Line ============ --> <!-- ============= To Specify Devices on the Command Line ============ -->
<sect2 id="gparted-run-from-cmd-line"> <sect2 id="gparted-run-from-cmd-line">
<title>Spuštění gparted z příkazové řádky</title> <title>Spuštění gparted z příkazové řádky</title>
<para>Aplikaci <application>gparted</application> můžete spustit z příkazo vé řádky a zadat jí jedno nebo více diskových zařízení.</para> <para>Aplikaci <application>gparted</application> můžete spustit z příkazo vé řádky a zadat jí jedno nebo více diskových zařízení.</para>
<para>Pro práci s více diskovými zařízeními z příkazové řádky napište násl edující příkaz a zmáčkněte <keycap>Enter</keycap>:</para> <para>Pro práci s více diskovými zařízeními z příkazové řádky napište násl edující příkaz a zmáčkněte <keycap>Enter</keycap>:</para>
<para> <para>
<screen lang="en"><prompt>$ </prompt><command>gparted <replaceable>/path-t o-your-device1 /path-to-your-device2</replaceable></command></screen> <screen><prompt>$ </prompt><command>gparted <replaceable>/cesta-k-zařízení 1 /cesta-k-zařízení2</replaceable></command></screen>
</para> </para>
</sect2> </sect2>
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Usage ============================================= --> <!-- ============= Usage ============================================= -->
<!-- ============= Viewing File System Support ======================= --> <!-- ============= Viewing File System Support ======================= -->
<sect1 id="gparted-usage"> <sect1 id="gparted-usage">
<title>Zobrazení podpory souborového systému</title> <title>Zobrazení podpory souborového systému</title>
<para>Pokud chcete zobrazit činnosti podporované v souborových systémech, vyberte: <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Podpora souborového systému</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí dialogové okno <guilabel>P odpora souborového systému</guilabel>.</para> <para>Pokud chcete zobrazit činnosti podporované v souborových systémech, vyberte: <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Podpora souborového systému</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí dialogové okno <guilabel>P odpora souborového systému</guilabel>.</para>
<para>Jestliže jste doinstalovali software až za běhu aplikace <applicatio n>gparted</application>, klikněte na <application>Znovu vyhledat podporované akc e</application>, aby se tabulka aktualizovala. Aplikace provede aktualizaci tabu lky.</para> <para>Jestliže jste doinstalovali software až za běhu aplikace <applicatio n>gparted</application>, klikněte na <application>Znovu vyhledat podporované akc e</application>, aby se tabulka aktualizovala. Aplikace provede aktualizaci tabu lky.</para>
skipping to change at line 409 skipping to change at line 311
<!-- ============= To Select a Device ================================ --> <!-- ============= To Select a Device ================================ -->
<sect2 id="gparted-select-device"> <sect2 id="gparted-select-device">
<title>Výběr zařízení</title> <title>Výběr zařízení</title>
<para>Když chcete vybrat diskové zařízení, zvolte: <menuchoice><guimenu>GP arted</guimenu><guimenuitem>Zařízení</guimenuitem></menuchoice> a vyberte zaříze ní ze seznamu. Aplikace zobrazí v okně <application>gparted</application> rozlož ení oddílů daného zařízení.</para> <para>Když chcete vybrat diskové zařízení, zvolte: <menuchoice><guimenu>GP arted</guimenu><guimenuitem>Zařízení</guimenuitem></menuchoice> a vyberte zaříze ní ze seznamu. Aplikace zobrazí v okně <application>gparted</application> rozlož ení oddílů daného zařízení.</para>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= To View Device Information ======================== --> <!-- ============= To View Device Information ======================== -->
<sect2 id="gparted-view-device-information"> <sect2 id="gparted-view-device-information">
<title>Zobrazení informací o zařízení</title> <title>Zobrazení informací o zařízení</title>
<para lang="en"> <para>Když chcete zobrazit informace o diskovém zařízení: <orderedlist>
To view information about a disk device: <listitem>
<orderedlist> <para>Vyberte diskové zařízení. Viz <xref linkend="gparted-select-de
<listitem> vice"/>.</para>
<para lang="en"> </listitem>
Select a disk device. <listitem>
See <xref linkend="gparted-select-device"/>. <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>In
</para> formace o zařízení</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace otevře v okně <applicati
</listitem> on>gparted</application> postranní panel a zobrazí informace o zařízení.</para>
<listitem>
<para lang="en">
Select:
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Device Information</
guimenuitem></menuchoice>.
The application opens a side pane in the
<application>gparted</application> window
and displays information about the device.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<para>Pokud chcete postranní panel <guilabel>Informace o zařízení</guilabe l> zavřít, zrušte výběr: <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Inf ormace o zařízení</guimenuitem></menuchoice>.</para> <para>Pokud chcete postranní panel <guilabel>Informace o zařízení</guilabe l> zavřít, zrušte výběr: <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Inf ormace o zařízení</guimenuitem></menuchoice>.</para>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= To Refresh a Device =============================== --> <!-- ============= To Refresh a Device =============================== -->
<sect2 id="gparted-refresh-device"> <sect2 id="gparted-refresh-device">
<title>Aktualizace všech zařízení</title> <title>Aktualizace všech zařízení</title>
<para>Když chcete aktualizovat všechna disková zařízení, vyberte: <menucho ice><guimenu>GParted</guimenu><guimenuitem>Aktualizovat zařízení</guimenuitem></ menuchoice>. Aplikace znovu vyhledá všechna disková zařízení a aktualizuje v okn ě <application>gparted</application> rozvržení oddílů zařízení.</para> <para>Když chcete aktualizovat všechna disková zařízení, vyberte: <menucho ice><guimenu>GParted</guimenu><guimenuitem>Aktualizovat zařízení</guimenuitem></ menuchoice>. Aplikace znovu vyhledá všechna disková zařízení a aktualizuje v okn ě <application>gparted</application> rozvržení oddílů zařízení.</para>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= To Create a New Partition Table =================== --> <!-- ============= To Create a New Partition Table =================== -->
<sect2 id="gparted-create-partition-table"> <sect2 id="gparted-create-partition-table">
<title>Vytváření nové tabulky oddílů</title> <title>Vytváření nové tabulky oddílů</title>
<para lang="en"> <para>Když chcete na diskovém zařízení vytvořit novou tabulku oddílů: <ord
To create a new partition table on a disk device: eredlist>
<orderedlist> <listitem>
<listitem> <para>Vyberte diskové zařízení. Viz <xref linkend="gparted-select-de
<para lang="en"> vice"/>.</para>
Select a disk device. </listitem>
See <xref linkend="gparted-select-device"/>. <listitem>
</para> <para>Zvolte <menuchoice><guimenu>Zařízení</guimenu><guimenuitem>Vyt
</listitem> vořit tabulku oddílů</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí dialogové okno
<listitem> <guilabel>Vytvořit tabulku oddílů na <replaceable>/cesta-k-zařízení</replaceab
<para lang="en"> le></guilabel>.</para>
Choose: </listitem>
<menuchoice><guimenu>Device</guimenu><guimenuitem>Create Partition T <listitem>
able</guimenuitem></menuchoice>. <para>Volitelně si můžete ze seznamu vybrat jiný typ tabulky oddílů.
The application displays a </para>
<guilabel>Create partition table on <replaceable>/path-to-device</re
placeable></guilabel>
dialog.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Optionally select a different partition table type from the
list.
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Výchozím typem tabulky oddílů je <guimenuitem>msdos</guimenu
The default partition table type is item> pro disky s velikostí menší než 2 TiB (předpokládá se velikost sektoru 512
<guimenuitem>msdos</guimenuitem> for disks smaller than 2 bajtů) a <guimenuitem>gpt</guimenuitem> pro disky 2 TiB a větší.</para>
Tebibytes in size (assuming a 512 byte sector size) and <para>Viz <xref linkend="gparted-specify-partition-type"/> ohledně
<guimenuitem>gpt</guimenuitem> for disks 2 Tebibytes and omezení tabulky oddílů typu <guimenuitem>msdos</guimenuitem>.</para>
larger.
</para>
<para lang="en">
See <xref linkend="gparted-specify-partition-type"/> for
<guimenuitem>msdos</guimenuitem> partition table
limitations.
</para>
</note> </note>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Jestli chcete používat disk bez tabulky oddílů, zvolte <guim
To use a disk without a partition table, choose enuitem>místní smyčku</guimenuitem> a vytvoří se virtuální oddíl, který se roztá
<guimenuitem>loop</guimenuitem> to create a virtual hne přes celý disk. Pak jej naformátujte na požadovaný souborový systém.</para>
partition that spans the disk. Then format to the <para>Formátování virtuálního oddílu se souborovým systémem viz <x
desired file system. ref linkend="gparted-format-partition"/>.</para>
</para>
<para lang="en">
See <xref linkend="gparted-format-partition"/> to format
a virtual partition with a file system.
</para>
</note> </note>
<caution> <caution>
<para lang="en"> <para>Většina operačních systémů umí pracovat s tabulkami oddílů <
Many operating systems recognize guimenuitem>gpt</guimenuitem> a <guimenuitem>msdos</guimenuitem>, ale nerozpozná
<guimenuitem>gpt</guimenuitem> and všechny typy souborových systémů. Tento nedostatek v rozpoznávání souborových s
<guimenuitem>msdos</guimenuitem> partition tables, but ystémů znamená, že při použití disku bez tabulky oddílů se vystavujete většímu r
do not recognize all types of file systems. This lack iziku. Například některé operační systémy mohou uživateli navrhnout formátování
of file system recognition means that using a disk nerozděleného disku v případě, že souborový systém nerozpoznají. </para>
without a partition table involves more risk. For
example, some operating systems might prompt to format an
unpartitioned disk if the file system is not recognized.
</para>
</caution> </caution>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Nová tabulka oddílů se vytvoří kliknutím na <guibutton>Použít<
Click <guibutton>Apply</guibutton> to create the new partition table /guibutton>. Aplikace zapíše novou tabulku oddílů na diskové zařízení. Po té v o
. kně <application>gparted</application> aktualizuje rozložení oddílů zařízení.</p
The application writes the new partition table to the disk device. ara>
The application refreshes the device partition layout in the
<application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<caution> <caution>
<para>VAROVÁNÍ: Tímto se ODSTRANÍ VŠECHNA DATA na CELÉM DISKOVÉM ZAŘÍZEN Í.</para> <para>VAROVÁNÍ: Tímto se ODSTRANÍ VŠECHNA DATA na CELÉM DISKOVÉM ZAŘÍZEN Í.</para>
<para>Pokud svoji tabulku oddílů přepíšete nešťastnou náhodou, podívejte se na <xref linkend="gparted-recover-partition-table"/></para> <para>Pokud svoji tabulku oddílů přepíšete nešťastnou náhodou, podívejte se na <xref linkend="gparted-recover-partition-table"/></para>
</caution> </caution>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= To Attempt Data Rescue =================== --> <!-- ============= To Attempt Data Rescue =================== -->
<sect2 id="gparted-attempt-data-rescue"> <sect2 id="gparted-attempt-data-rescue">
<title>Pokus o záchranu dat</title> <title>Pokus o záchranu dat</title>
<para lang="en"> <para>Když chcete zkusit zachránit data z diskového zařízení: <orderedlist
To attempt data rescue from a disk device: >
<orderedlist> <listitem>
<listitem> <para>Vyberte diskové zařízení. Viz <xref linkend="gparted-select-de
<para lang="en"> vice"/>.</para>
Select a disk device. </listitem>
See <xref linkend="gparted-select-device"/>. <listitem>
</para> <para>Zvolte <menuchoice><guimenu>Zařízení</guimenu><guimenuitem>Zku
</listitem> sit zachránit data</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí dialogové okno <
<listitem> guilabel>Hledání souborových systémů na <replaceable>/cesta-k-zařízení</replace
<para lang="en"> able></guilabel>.</para>
Choose: </listitem>
<menuchoice><guimenu>Device</guimenu><guimenuitem>Attempt Data Rescu <listitem>
e</guimenuitem></menuchoice>. <para>Klikněte na <guibutton>Budiž</guibutton> a aplikace započne pr
The application displays a ocházení celého disku.</para>
<guilabel>Search for file systems on <replaceable>/path-to-device</r
eplaceable></guilabel>
dialog.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Click <guibutton>OK</guibutton> to start the full disk scan.
</para>
<tip> <tip>
<para lang="en"> <para>U velkých diskových zařízení může jejich úplná prohlídka zab
Large disk devices can take a very long time to scan. rat dlouhou dobu. Pokud na to nemáte dostatek času, klikněte na <guibutton>Zruši
If you do not have the time to wait for a full disk scan t</guibutton>.</para>
then click <guibutton>Cancel</guibutton>.
</para>
</tip> </tip>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>V souborovém systému mohou být objeveny maximálně 4 oddíly.
A maximum of 4 partitions with file systems might be Pokud chcete objevit více než 4 oddíly a obnovit tabulku oddílů, podívejte se na
discovered. If you want to discover more than 4 <xref linkend="gparted-recover-partition-table"/>.</para>
partitions and restore the partition table, see
<xref linkend="gparted-recover-partition-table"/>.
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Až je úplné procházení disku dokončeno, zobrazí se jedno ze dv
When the full disk scan completes one of two possible ou možných dialogových oken: <itemizedlist>
dialogs is displayed:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guilabel>Na <replaceable>/cesta-k-zařízení</replaceable
<guilabel>No file systems found > nebyl nalezen žádný souborový systém</guilabel></para>
on <replaceable>/path-to-device</replaceable> <para>Pokud není nalezen žádný souborový systém, máte ještě da
</guilabel> lší možnosti, jak zkusit zachránit svá data. Pro pomoc se záchranou řady různých
</para> typů ztracených souborů je navržena aplikace <application>photorec</application
<para lang="en"> >. Více informací o ní najdete na <ulink type="http" url="https://www.cgsecurity
If no file systems are found, you have other options .org/wiki/PhotoRec"/>.</para>
to try to rescue your data. <para>Kliknutím na <guibutton>Budiž</guibutton> zavřete dialog
The <application>photorec</application> application ové okno a ukončíte tento pokus o záchranu dat.</para>
is designed to help recover many different types of
lost files. For more information
about <application>photorec</application>, see
<ulink type="http" url="https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoR
ec"/>.
</para>
<para lang="en">
Click <guibutton>OK</guibutton> to close the dialog
box, and end this attempt to rescue data.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guilabel>Na <replaceable>/cesta-k-zařízení</replaceable
<guilabel>File systems found > byly nalezeny souborové systémy</guilabel></para>
on <replaceable>/path-to-device</replaceable> <para>Pokud jsou souborové systémy nalezeny, je každý z nich z
</guilabel> obrazen v seznamu pod tlačítkem <guibutton>Zobrazit</guibutton>. Dialogové okno
</para> signalizuje, jestli se objevily nějaké nekonzistence v datech. Nekonzistence v d
<para lang="en"> atech vám může zabránit data zobrazit.</para>
If file systems are found, each file system is
displayed in a list along with
a <guibutton>View</guibutton> button. The dialog
will indicate if there are data inconsistencies.
Inconsistencies in the data might prevent you from
viewing the data.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pro záchranu dat postupujte v následujících krocích pro každý
To rescue data, use the following steps for each file system: ze souborových systémů: <orderedlist numeration="upperalpha">
<orderedlist numeration="upperalpha">
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na tlačítko <guibutton>Zobrazit</guibutton>, ab
Click <guibutton>View</guibutton> to mount and display y se souborový systém připojil a zobrazil. Otevře se váš výchozí správce souborů
the file system. Your default file manager is opened a obsah souborového systému zobrazí pouze ke čtení.</para>
and displays a read-only view of the file system.
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Jestliže se objeví dialogové okno <guilabel>Nelze otev
If the dialog <guilabel>Unable to open the default řít výchozího správce souborů</guilabel>, budete muset správce souborů otevřít s
file manager</guilabel> is displayed, then you ami a přejít do přípojného bodu pro souborový systém.</para>
will need to open a file manager and navigate to <para>Přípojný bod je zobrazen v dialogovém okně, například
the mount point for the file system. „/tmp/gparted-roview-XXXXXX“.</para>
</para> <para>Kliknutím na <guibutton>Budiž</guibutton> dialogové ok
<para lang="en"> no <guilabel>Nelze otevřít výchozího správce souborů</guilabel> zavřete.</para>
The mount point is shown in the dialog, for
example "/tmp/gparted-roview-XXXXXX".
</para>
<para lang="en">
Click <guibutton>OK</guibutton> to close the
<guilabel>Unable to open the
default file manager</guilabel> dialog.
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Použijte správce souborů k překopírování svých dat na ji
Use the file manager to copy your data to other né úložné médium.</para>
storage media.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Po dokončení kopírování svých data správce souborů zavře
When you are finished copying your data, close the te.</para>
file manager.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Po dokončení záchrany dat klikněte na <guibutton>Zavřít</guibu
When you are finished rescuing data, tton> a tím celý pokus o záchranu ukončíte. Aplikace odpojí případné souborové s
click <guibutton>Close</guibutton> to end this attempt to ystémy připojené kvůli zobrazení. Po té znovu projde všechna disková zařízení a
rescue data. The application umounts any file systems aktualizuje rozložení oddílů zařízení v okně <application>gparted</application>.
that were mounted for viewing. Then the application </para>
rescans all the disk devices and refreshes the device
partition layout in the <application>gparted</application>
window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect2> </sect2>
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Working with Partitions =========================== --> <!-- ============= Working with Partitions =========================== -->
<sect1 id="gparted-partitions"> <sect1 id="gparted-partitions">
<title>Práce s oddíly</title> <title>Práce s oddíly</title>
<!-- ============= Basic Partition Actions =========================== --> <!-- ============= Basic Partition Actions =========================== -->
<sect2 id="gparted-basic-partition-actions"> <sect2 id="gparted-basic-partition-actions">
<title>Základní činnosti s oddíly</title> <title>Základní činnosti s oddíly</title>
<para>Tyto činnosti neprovádí v oddílech na vašem diskovém zařízení změny. </para> <para>Tyto činnosti neprovádí v oddílech na vašem diskovém zařízení změny. </para>
<!-- ============= To Select a Partition ============================= --> <!-- ============= To Select a Partition ============================= -->
<sect3 id="gparted-select-partition"> <sect3 id="gparted-select-partition">
<title>Výběr oddílu</title> <title>Výběr oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete vybrat oddíl, použijte následující: <itemizedlist>
To select a partition, use one of the following:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na oddíl v oblasti s grafickým zobrazením.</para>
Click on a partition in the graphic display area.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na oddíl v oblasti s textovým zobrazením.</para>
Click on a partition in the text display area.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<para>Aplikace zvýrazní oddíl v okně <application>gparted</application> jak v oblasti s grafickým zobrazením, tak s textovým zobrazením.</para> <para>Aplikace zvýrazní oddíl v okně <application>gparted</application> jak v oblasti s grafickým zobrazením, tak s textovým zobrazením.</para>
<note> <note>
<para>Operace s oddílem, jako smazání, přesun, kopírování, formátování , kontrola, změna návěští a často i změna velikosti, vyžadují, aby oddíl nebyl p řipojený. Viz <xref linkend="gparted-unmount-partition"/>.</para> <para>Operace s oddílem, jako smazání, přesun, kopírování, formátování , kontrola, změna návěští a často i změna velikosti, vyžadují, aby oddíl nebyl p řipojený. Viz <xref linkend="gparted-unmount-partition"/>.</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Select Unallocated Space ======================= --> <!-- ============= To Select Unallocated Space ======================= -->
<sect3 id="gparted-select-unallocated"> <sect3 id="gparted-select-unallocated">
<title>Výběr neobsazeného místa</title> <title>Výběr neobsazeného místa</title>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete vybrat neobsazené místo, použijte následující: <itemi
To select unallocated space, use one of the following: zedlist>
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na <guilabel>neobsazeno</guilabel> v oblasti z graf
Click on <guilabel>unallocated</guilabel> in the graphic display a ickým zobrazením.</para>
rea.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na <guilabel>neobsazeno</guilabel> v oblasti s text
Click on <guilabel>unallocated</guilabel> in the text display area ovým zobrazením.</para>
.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<para>Aplikace zvýrazní v okně <application>gparted</application> neobsa zené místo jak v oblasti s grafickým zobrazením, tak s textovým zobrazením.</par a> <para>Aplikace zvýrazní v okně <application>gparted</application> neobsa zené místo jak v oblasti s grafickým zobrazením, tak s textovým zobrazením.</par a>
<tip> <tip>
<para>Jestliže nemáte žádné diskové zařízení s neobsazeným místem, můž ete zkusit následující:</para> <para>Jestliže nemáte žádné diskové zařízení s neobsazeným místem, můž ete zkusit následující:</para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>Přidat nové diskové zařízení do svého počítače.</para> <para>Přidat nové diskové zařízení do svého počítače.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Zmenšit oddíl, který obsahuje nevyužité místo. Viz <xref lin kend="gparted-resize-partition"/>.</para> <para>Zmenšit oddíl, který obsahuje nevyužité místo. Viz <xref lin kend="gparted-resize-partition"/>.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist>
</tip> </tip>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To View Partition Information ===================== --> <!-- ============= To View Partition Information ===================== -->
<sect3 id="gparted-view-partition-information"> <sect3 id="gparted-view-partition-information">
<title>Zobrazení informací o oddíle</title> <title>Zobrazení informací o oddíle</title>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete zobrazit informace o oddíle: <orderedlist>
To view information about a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select-partition"/
Select a partition. >.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>In
Choose: formace</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace otevře dialogové okno <guilabel>Inf
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Information</ ormace o <replaceable>/cesta-k-zařízení</replaceable></guilabel>.</para>
guimenuitem></menuchoice>.
The application opens an <guilabel>Information about
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<para>Kliknutím na <guibutton>Zavřít</guibutton> dialogové okno <guilabe l>Informace o <replaceable>/cesta-k-zařízení</replaceable></guilabel> zavřete.</ para> <para>Kliknutím na <guibutton>Zavřít</guibutton> dialogové okno <guilabe l>Informace o <replaceable>/cesta-k-zařízení</replaceable></guilabel> zavřete.</ para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Mount a Partition ============================== --> <!-- ============= To Mount a Partition ============================== -->
<sect3 id="gparted-mount-partition"> <sect3 id="gparted-mount-partition">
<title>Připojení oddílu</title> <title>Připojení oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete připojit oddíl: <orderedlist>
To mount a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte nepřipojený oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select
Select an unmounted partition. -partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>Při
Choose: pojit</guimenuitem></menuchoice> a vyberte ze seznamu přípojný bod. Aplikace při
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Mount</guimen pojí oddíl do přípojného bodu a aktualizuje v okně <application>gparted</applica
uitem></menuchoice> tion> rozložení oddílů zařízení.</para>
and select a mount point from the list.
The application mounts the partition on the mount point and
refreshes the device partition layout in the
<application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<note> <note>
<para>Jestliže není operace <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guime nuitem>Připojit</guimenuitem></menuchoice> viditelná, aplikace <application>gpar ted</application> neví, kam by měla oddíl připojit.</para> <para>Jestliže není operace <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guime nuitem>Připojit</guimenuitem></menuchoice> viditelná, aplikace <application>gpar ted</application> neví, kam by měla oddíl připojit.</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Unmount a Partition ============================ --> <!-- ============= To Unmount a Partition ============================ -->
<sect3 id="gparted-unmount-partition"> <sect3 id="gparted-unmount-partition">
<title>Odpojení oddílu</title> <title>Odpojení oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete odpojit oddíl: <orderedlist>
To unmount a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte připojený oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select-p
Select a mounted partition. artition"/></para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>Odp
Choose: ojit</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace odpojí oddíl z přípojného bodu a aktua
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Unmount</guim lizuje v okně <application>gparted</application> rozvržení oddílů zařízení.</par
enuitem></menuchoice>. a>
The application unmounts the partition from the mount point and
refreshes the device partition layout in the
<application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<tip> <tip>
<para>Jestliže operace <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuite m>Odpojit</guimenuitem></menuchoice> nebyl úspěšná, je oddíl pravděpodobně použí ván.</para> <para>Jestliže operace <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuite m>Odpojit</guimenuitem></menuchoice> nebyl úspěšná, je oddíl pravděpodobně použí ván.</para>
<para>Pokud potřebujete mít všechny oddíly odpojené a přístupné pro úp ravy, zaveďte systém ze spustitelného CD a použijte aplikaci <application>gparte d</application>. Viz <xref linkend="gparted-acquire-livecd"/>.</para> <para>Pokud potřebujete mít všechny oddíly odpojené a přístupné pro úp ravy, zaveďte systém ze spustitelného CD a použijte aplikaci <application>gparte d</application>. Viz <xref linkend="gparted-acquire-livecd"/>.</para>
</tip> </tip>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Open an Encrypted Partition ==================== --> <!-- ============= To Open an Encrypted Partition ==================== -->
<sect3 id="gparted-open-encrypted-partition"> <sect3 id="gparted-open-encrypted-partition">
<title>Otevření šifrovaného oddílu</title> <title>Otevření šifrovaného oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Když chcete otevřít šifrovaný oddíl LUKS: <orderedlist>
To open a LUKS encrypted partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte zavřený šifrovaný oddíl LUKS. Viz <xref linkend="gpa
Select a closed LUKS encrypted partition. rted-select-partition"/></para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte <menuchoice><guisubmenu>Oddíl</guisubmenu><guimenuit
Choose: em>Otevřít šifrování</guimenuitem></menuchoice>.</para>
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Open Encrypti <para>Pokud <application>gparted</application> nezná heslovou fráz
on</guimenuitem></menuchoice>. i LUKS, otevře dialogové okno <guilabel>Heslová fráze LUKS pro <replaceable>/pat
</para> h-to-partition</replaceable></guilabel>. Napište heslovou frázi do textového pol
<para lang="en"> e <guilabel>Heslová fráze</guilabel> a klikněte na <guibutton>Odemknout</guibutt
If <application>gparted</application> doesn't yet know the on>.</para>
LUKS Passphrase it will open a <guilabel>LUKS Passphrase <para>Aplikace otevře šifrovaný oddíl a zaktualizuje zobrazení roz
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> ložení diskových oddílů v okně <application>gparted</application>.</para>
dialog. Type the LUKS Passphrase into the
<guilabel>Passphrase</guilabel> text box and click
<guibutton>Unlock</guibutton>.
</para>
<para lang="en">
The application opens the encrypted partition and
refreshes the device partition layout in the
<application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<note> <note>
<para><application>gparted</application> si pamatuje jednotlivé heslov é fráze LUKS v paměti počítače po dobu svého běhu. Díky tomu se nemusí znovu ptá t, když znovu otevírá stejný šifrovaný oddíl. Při zavření aplikace <application> gparted</application> se všechny zapamatované heslové fráze z paměti vymažou a z apomenou.</para> <para><application>gparted</application> si pamatuje jednotlivé heslov é fráze LUKS v paměti počítače po dobu svého běhu. Díky tomu se nemusí znovu ptá t, když znovu otevírá stejný šifrovaný oddíl. Při zavření aplikace <application> gparted</application> se všechny zapamatované heslové fráze z paměti vymažou a z apomenou.</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Close an Encrypted Partition =================== --> <!-- ============= To Close an Encrypted Partition =================== -->
<sect3 id="gparted-close-encrypted-partition"> <sect3 id="gparted-close-encrypted-partition">
<title>Vytvoření šifrovaného oddílu</title> <title>Vytvoření šifrovaného oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Když chcete zavřít šifrovaný oddíl LUKS: <orderedlist>
To close a LUKS encrypted partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte nepřipojený šifrovaný oddíl LUKS. Viz <xref linkend=
Select an unmounted and LUKS encrypted partition. "gparted-select-partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>Zav
Choose: řít šifrování</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zavře sifrovaný oddíl LUKS a
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Close Encrypt zaktualizuje zobrazení rozložení diskových oddílů v okně <application>gparted</a
ion</guimenuitem></menuchoice>. pplication>.</para>
The application closes the LUKS encryption and refreshes
the device partition layout in the
<application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= End of Basic Partition Actions ==================== --> <!-- ============= End of Basic Partition Actions ==================== -->
<!-- ============= Intermediate Partition Actions ==================== --> <!-- ============= Intermediate Partition Actions ==================== -->
<sect2 id="gparted-intermediate-partition-actions"> <sect2 id="gparted-intermediate-partition-actions">
<title>Středně pokročilé činnosti s oddíly</title> <title>Středně pokročilé činnosti s oddíly</title>
<para>Tyto akce provádí v oddílech na vašem diskovém zařízení změny. Ale n emění počáteční a koncovou hranici vašich stávajících oddílů.</para> <para>Tyto akce provádí v oddílech na vašem diskovém zařízení změny. Ale n emění počáteční a koncovou hranici vašich stávajících oddílů.</para>
<!-- ============= Creating a New Partition ========================== --> <!-- ============= Creating a New Partition ========================== -->
<sect3 id="gparted-create-new-partition"> <sect3 id="gparted-create-new-partition">
<title>Vytvoření nového oddílu</title> <title>Vytvoření nového oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete vytvořit nový oddíl: <orderedlist>
To create a new partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte neobsazené místo na diskovém zařízení. Viz <xref lin
Select an unallocated space on the disk device. kend="gparted-select-unallocated"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-unallocated"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>Nov
Choose: ý</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí dialogové okno <guilabel>Vytvořit
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>New</guimenui nový oddíl</guilabel>.</para>
tem></menuchoice>.
The application displays the <guilabel>Create new Partition</guila
bel> dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Určete velikost a umístění oddílu. Viz <xref linkend="gparte
Specify the size and the location for the partition. d-specify-partition-size-and-location"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-size-and-location"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Určete zarovnání pro oddíl. Viz <xref linkend="gparted-speci
Specify the alignment for the partition. fy-partition-alignment"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-alignment"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Určete typ oddílu. Viz <xref linkend="gparted-specify-partit
Specify the type of partition. ion-type"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-type"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pokud je textové pole přístupné, určete název oddílu. Viz <x
Specify the name of the partition when the field is ref linkend="gparted-specify-partition-name"/>.</para>
enabled.
See <xref linkend="gparted-specify-partition-name"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Určete typ souborového systému pro oddíl. Viz <xref linkend=
Specify the type of file system for the partition. "gparted-specify-partition-file-system"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-file-system"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Určete návěští souborového systému pro oddíl. Viz <xref link
Specify the label of the file system for the partition. end="gparted-specify-partition-file-system-label"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-file-system-label"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na <guibutton>Přidat</guibutton> a do fronty operac
Click <guibutton>Add</guibutton> to add the create partition í se přidá operace vytvoření oddílu. Aplikace zobrazí operaci vytvoření oddílu v
operation to the operation queue. panelu <guilabel>Nevyřízené operace</guilabel> v okně <application>gparted</app
The application displays the create partition operation lication>.</para>
in the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane
in the <application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Delete a Partition ============================= --> <!-- ============= To Delete a Partition ============================= -->
<sect3 id="gparted-delete-partition"> <sect3 id="gparted-delete-partition">
<title>Smazání oddílu</title> <title>Smazání oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete smazat oddíl: <orderedlist>
To delete a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte nepřipojený oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select
Select an unmounted partition. -partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>Sma
Choose: zat</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí operaci smazání v panelu <guila
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Delete</guime bel>Nevyřízených operací</guilabel>.</para>
nuitem></menuchoice>.
The application displays the delete partition operation in
the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<caution> <caution>
<para>Když smažete logický oddíl, všechny stávající logické oddíly za tímto smazaným podstoupí změnu názvu zařízení.</para> <para>Když smažete logický oddíl, všechny stávající logické oddíly za tímto smazaným podstoupí změnu názvu zařízení.</para>
<para>Například, rozšířený oddíl obsahuje logické oddíly A, B, C a D. K těmto logickým oddílům přistupuje operační systém následovně:</para> <para>Například, rozšířený oddíl obsahuje logické oddíly A, B, C a D. K těmto logickým oddílům přistupuje operační systém následovně:</para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>Oddíl A jako /dev/sda5.</para> <para>Oddíl A jako /dev/sda5.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Oddíl B jako /dev/sda6.</para> <para>Oddíl B jako /dev/sda6.</para>
</listitem> </listitem>
skipping to change at line 1003 skipping to change at line 632
<para>Oddíl A jako /dev/sda5.</para> <para>Oddíl A jako /dev/sda5.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Oddíl C jako /dev/sda6. Pozor na změnu v názvu zařízení.</pa ra> <para>Oddíl C jako /dev/sda6. Pozor na změnu v názvu zařízení.</pa ra>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Oddíl D jako /dev/sda7. Pozor na změnu v názvu zařízení.</pa ra> <para>Oddíl D jako /dev/sda7. Pozor na změnu v názvu zařízení.</pa ra>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist>
<para>Změny v názvech zařízení mohou způsobit problémy, pokud se oddíl připojuje podle názvu zařízení. Problému můžete při připojování oddílu předejít používáním návěští souborového systému nebo UUID (Universally Unique Identifier – univerzálního jedinečného identifikátoru) oddílu.</para> <para>Změny v názvech zařízení mohou způsobit problémy, pokud se oddíl připojuje podle názvu zařízení. Problému můžete při připojování oddílu předejít používáním návěští souborového systému nebo UUID (Universally Unique Identifier – univerzálního jedinečného identifikátoru) oddílu.</para>
<para lang="en"> <para>Změny v názvu zařízení mohou nepříznivě ovlivnit následující sou
Changes in a device name might adversely affect the bory: <itemizedlist>
following files: <listitem>
<itemizedlist> <para>/etc/fstab - Obsahuje seznam souborových systému, které se
<listitem> mají připojit.</para>
<para lang="en">
/etc/fstab - Contains a list of file systems to mount.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
/boot/grub/menu.lst - Contains operating system boot
instructions for the <application>grub</application>
boot loader.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> <listitem>
</para> <para>/boot/grub/menu.lst - Obsahuje instrukce k zavádění operač
ního systému pro zaváděč <application>grub</application>.</para>
</listitem>
</itemizedlist></para>
</caution> </caution>
<note> <note>
<para>Disky s tabulkou oddílů <guimenuitem>místní smyčka</guimenuitem> nebo <guimenuitem>žádná</guimenuitem> tabulku oddílů neobsahují a tudíž nemají oddíly. Souborový systém na disku bez tabulky oddílů je v GParted prezentován ja ko virtuální oddíl.</para> <para>Disky s tabulkou oddílů <guimenuitem>místní smyčka</guimenuitem> nebo <guimenuitem>žádná</guimenuitem> tabulku oddílů neobsahují a tudíž nemají oddíly. Souborový systém na disku bez tabulky oddílů je v GParted prezentován ja ko virtuální oddíl.</para>
<para>Pro smazání souborového systému a virtuálního oddílu nastavte fo rmát na <guimenuitem>smazáno</guimenuitem>.</para> <para>Pro smazání souborového systému a virtuálního oddílu nastavte fo rmát na <guimenuitem>smazáno</guimenuitem>.</para>
<para>Viz <xref linkend="gparted-format-partition"/>.</para> <para>Viz <xref linkend="gparted-format-partition"/>.</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Name a Partition =============================== --> <!-- ============= To Name a Partition =============================== -->
<sect3 id="gparted-name-partition"> <sect3 id="gparted-name-partition">
skipping to change at line 1042 skipping to change at line 661
<note> <note>
<para>Pojmenování oddílů je dostupné jen s tabukou rozdělení disku GUI D (GPT).</para> <para>Pojmenování oddílů je dostupné jen s tabukou rozdělení disku GUI D (GPT).</para>
<para>Viz také <xref linkend="gparted-create-partition-table"/>.</para > <para>Viz také <xref linkend="gparted-create-partition-table"/>.</para >
</note> </note>
<para>Když chcete nastavit název oddílu:</para> <para>Když chcete nastavit název oddílu:</para>
<orderedlist> <orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para>Vyberte nepřipojený oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select -partition"/>.</para> <para>Vyberte nepřipojený oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select -partition"/>.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu> <guimenuitem>Ná
Choose: zev oddílu</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace otevře dialogové okno <guilabel>
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu> Nastavit název oddílu na <replaceable>/cesta-k-oddílu</replaceable></guilabel>.<
<guimenuitem>Name Partition</guimenuitem></menuchoice>. /para>
The application opens a <guilabel>Set partition name on
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Název oddílu vepište do textového pole <guilabel>Název</guil abel>.</para> <para>Název oddílu vepište do textového pole <guilabel>Název</guil abel>.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Klikněte na <guibutton>Budiž</guibutton>. Aplikace v panelu <guilabel>Nevyřízené operace</guilabel> zobrazí operaci nastavení názvu oddílu.< /para> <para>Klikněte na <guibutton>Budiž</guibutton>. Aplikace v panelu <guilabel>Nevyřízené operace</guilabel> zobrazí operaci nastavení názvu oddílu.< /para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Format a Partition ============================= --> <!-- ============= To Format a Partition ============================= -->
<sect3 id="gparted-format-partition"> <sect3 id="gparted-format-partition">
<title>Formátování oddílu</title> <title>Formátování oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete naformátovat oddíl: <orderedlist>
To format a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte nepřipojený oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select
Select an unmounted partition. -partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>For
Choose: mátovat jako</guimenuitem></menuchoice> a vyberte ze seznamu typ souborového sys
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Format to</gu tému. Aplikace zobrazí operaci formátování oddílu v panelu <guilabel>Nevyřízenýc
imenuitem></menuchoice>, h operací</guilabel>.</para>
and select a type of file system from the list. <para>Viz <xref linkend="gparted-specify-partition-file-system"/>
The application displays the format partition operation o účelu souborového systému typu <guimenuitem>cleared</guimenuitem>.</para>
in the <guilabel>Operations Pending</guilabel> pane.
</para>
<para lang="en">
See <xref linkend="gparted-specify-partition-file-system"/>
for the meaning of the <guimenuitem>cleared</guimenuitem>
file system type.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Set a Partition File System Label ============== --> <!-- ============= To Set a Partition File System Label ============== -->
<sect3 id="gparted-setting-partition-file-system-label"> <sect3 id="gparted-setting-partition-file-system-label">
<title>Nastavení návěští oddílu se souborovým systémem</title> <title>Nastavení návěští oddílu se souborovým systémem</title>
<para lang="en"> <para>Když chcete nastavit návěští nebo název svazku souborového systému
To set a label or a volume name of a file system in a partition: u oddílu: <orderedlist>
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte nepřipojený oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select
Select an unmounted partition. -partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu> <guimenuitem>Ná
Choose: věští souborového systému</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace otevře dialogové
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu> okno <guilabel>Nastavit návěští souborového systému na <replaceable>/cesta-k-odd
<guimenuitem>Label File System</guimenuitem></menuchoice>. ílu</replaceable></guilabel>.</para>
The application opens a <guilabel>Set file system label on
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Název návěští vepište do textového pole <guilabel>Návěští</g
Type a label name in the <guilabel>Label</guilabel> text box. uilabel>.</para>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na <guibutton>Budiž</guibutton>. Aplikace v panelu
Click <guibutton>OK</guibutton>. <guilabel>Nevyřízené operace</guilabel> zobrazí operaci nastavení návěští soubor
The application displays the set file system label operation ového systému.</para>
in the <guilabel>Operations Pending</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Change a Partition's UUID ========================== --> <!-- ============= To Change a Partition's UUID ========================== -->
<sect3 id="gparted-changing-partition-uuid"> <sect3 id="gparted-changing-partition-uuid">
<title>Změna UUID oddílu</title> <title>Změna UUID oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete změnit UUID (Universally Unique Identifier – univerzá
To change the Universally Unique Identifier (UUID) of a partition: lní jedinečný identifikátor) oddílu: <orderedlist>
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte nepřipojený oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select
Select an unmounted partition. -partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu> <guimenuitem>No
Choose: UUID</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí operaci nastavení nového ná
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu> hodného UUID v <guilabel>Nevyřízených operací</guilabel>.</para>
<guimenuitem>New UUID</guimenuitem></menuchoice>.
The application displays the set a new random UUID
operation in the <guilabel>Operations Pending</guilabel>
pane.
</para>
<warning> <warning>
<para lang="en"> <para>Změna UUID může zneplatnit klíč Windows Product Activation
Changing the UUID might invalidate the Windows Product (WPA).</para>
Activation key (WPA). <para>U souborových systémů FAT a NTFS je jako UUID použito séro
</para> vé číslo svazku (Volume Serial Number). Změna tohoto čísla u systémového oddílu
<para lang="en"> Windows, což je obvykle C:, může zneplatnit klíč WPA. Neplatný klíč WPA pak bude
On FAT and NTFS file systems, the Volume Serial Number bránit přihlášení, dokud Windows znovu neaktivujete.</para>
is used as UUID. Changing the Volume Serial <para>Aby se zkusilo předejít zneplatnění klíče WPA, je u soubor
Number on the Windows system partition, normally C:, ového systému NTFS nastavena na novou náhodnou hodnotu pouze polovina UUID.</par
might invalidate the WPA key. An invalid WPA key will a>
prevent login until you reactivate Windows. <para>Při změně UUID u datového oddílu nebo u oddílu na výměnném
</para> médiu, by nemělo dojít k ovlivnění klíče WPA. Toto nemusí platit ve výjimečných
<para lang="en"> případech, kdy je oddíl přípojen již během zavádění systému.</para>
In an attempt to avoid invalidating the WPA key, on
NTFS file systems only half of the UUID is set to a
new random value. On FAT file systems, such a precaution
is not possible.
</para>
<para lang="en">
The WPA key should not be affected by changing the
UUID of data partitions or removable media partitions.
In rare cases, a partition that is present
at boot time might be an exception to this rule.
</para>
</warning> </warning>
<warning> <warning>
<para lang="en"> <para>Neměňte UUID, když to není opravdu zapotřebí. Taková změna
Changing the UUID when there is no need to do so might může totiž u systémů GNU/Linux způsobit, že se nezavede systém nebo selže připo
cause a GNU/Linux system to fail to boot, or to fail jení systému souborů.</para>
to mount a file system. <para>Změna UUID bývá zapotřebí jen po kopírování celého oddílu.
</para> Změnou se zabrání, aby původní oddíl i kopie měli duplicitní UUID v případě, že
<para lang="en"> se budou používat naráz na stejném počítači.</para>
Changing the UUID is only required after copying a <para>Pokud se objeví problémy při zavádění systému nebo při při
partition. The UUID change is needed to prevent pojování oddílu, budete možná muset upravit soubory s nastavením, jako třeba /et
duplicate UUIDs when both the source and the copy of c/fstab, a znovu vygenerovat nabídku grub, aby bylo uvedeno správné UUID.</para>
the partition are used on the same computer.
</para>
<para lang="en">
If boot or mount problems occur you might need to edit
configuration files, such as /etc/fstab, and
regenerate the grub menu to ensure that the correct
UUID is specified.
</para>
</warning> </warning>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= Specifying Partition Details ====================== --> <!-- ============= Specifying Partition Details ====================== -->
<sect3 id="gparted-specify-partition-details"> <sect3 id="gparted-specify-partition-details">
<title>Stanovení podrobností oddílů</title> <title>Stanovení podrobností oddílů</title>
<para>Stanovení podrobností oddílu je potřebné když se provádí takové či nnosti, jako vytváření, změna velikosti a přesun.</para> <para>Stanovení podrobností oddílu je potřebné když se provádí takové či nnosti, jako vytváření, změna velikosti a přesun.</para>
<!-- ============= To Specify a Partition Size and Location ========== --> <!-- ============= To Specify a Partition Size and Location ========== -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-size-and-location"> <sect4 id="gparted-specify-partition-size-and-location">
<title>Stanovení velikosti a umístění oddílu</title> <title>Stanovení velikosti a umístění oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete stanovit velikost a umístění oddílu, použijte jeden
To specify the size and the location of the partition, nebo kombinaci více z následujících postupů: <itemizedlist>
use one or a combination of the following: <listitem>
<itemizedlist> <para>Zmáčkněte a držte šipku na jednom z konců grafického znázo
<listitem> rnění. Táhněte šipku vlevo nebo vpravo v mezích grafické oblasti.</para>
<para lang="en"> </listitem>
Click-and-hold the arrow at either end of the graphic area. <listitem>
Drag the arrow left or right within the display range. <para>Zmáčkněte tlačítko myši uvnitř oddílu v grafickém znázorně
</para> ní a držte jej. Táhněte vlevo nebo vpravo v mezích grafické oblasti.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>V následujících polích upravte hodnoty klikáním na šipky č
Click-and-hold the middle of the partition in the graphic area. íselníků nebo je přímo zapište: <itemizedlist>
Drag the partition left or right within the display range.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Click the spin button arrows, or type numeric values
to adjust the following fields:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guilabel>Volné místo před oddílem</guilabel></para>
<guilabel>Free Space Preceding</guilabel>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guilabel>Nová velikost</guilabel></para>
<guilabel>New Size</guilabel>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guilabel>Volné místo za oddílem</guilabel></para>
<guilabel>Free Space Following</guilabel>
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<para>Aplikace ihned aktualizuje jak grafické znázornění, tak číselné hodnoty ve všech třech polích.</para> <para>Aplikace ihned aktualizuje jak grafické znázornění, tak číselné hodnoty ve všech třech polích.</para>
</sect4> </sect4>
<!-- ============= To Specify a Partition Alignment ================== --> <!-- ============= To Specify a Partition Alignment ================== -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-alignment"> <sect4 id="gparted-specify-partition-alignment">
<title>Stanovení zarovnání oddílu</title> <title>Stanovení zarovnání oddílu</title>
<para>Abyste mohli určit zarovnání oddílu, klikněte na tlačítko se šip kou u pole <guilabel>Zarovnat na</guilabel> a vyberte jej ze seznamu.</para> <para>Abyste mohli určit zarovnání oddílu, klikněte na tlačítko se šip kou u pole <guilabel>Zarovnat na</guilabel> a vyberte jej ze seznamu.</para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>Pro moderní operační systémy použijte zarovnání na <guilabel >MiB</guilabel>. Toto nastavení zarovná oddíly tak, aby začínaly a končily přesn ě na hranicích celých mebibajtů (1 048 576 byjtů). Zarovnání na MiB poskytuje vy šší výkonnost při použití systémů RAID a disků SSD, stejně jako disků USB flash. </para> <para>Pro moderní operační systémy použijte zarovnání na <guilabel >MiB</guilabel>. Toto nastavení zarovná oddíly tak, aby začínaly a končily přesn ě na hranicích celých mebibajtů (1 048 576 byjtů). Zarovnání na MiB poskytuje vy šší výkonnost při použití systémů RAID a disků SSD, stejně jako disků USB flash. </para>
skipping to change at line 1273 skipping to change at line 786
<para>Volbu <guilabel>Nic</guilabel> použijte jen v případě, že má te hlubší znalosti o struktuře disku, tabulkách rozdělení disku a zaváděcích sek torech. Toto nastavení umístí hranice oddílů relativně ke konci přímo předcházej ícího oddílu na diskovém zařízení. Toto nastavení negarantuje rezervování a resp ektování místa potřebného pro zaváděcí sektory.</para> <para>Volbu <guilabel>Nic</guilabel> použijte jen v případě, že má te hlubší znalosti o struktuře disku, tabulkách rozdělení disku a zaváděcích sek torech. Toto nastavení umístí hranice oddílů relativně ke konci přímo předcházej ícího oddílu na diskovém zařízení. Toto nastavení negarantuje rezervování a resp ektování místa potřebného pro zaváděcí sektory.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist>
</sect4> </sect4>
<!-- ============= To Specify a Partition Type ======================= --> <!-- ============= To Specify a Partition Type ======================= -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-type"> <sect4 id="gparted-specify-partition-type">
<title>Stanovení typu oddílu</title> <title>Stanovení typu oddílu</title>
<para>Abyste mohli určit typ oddílu, klikněte na tlačítko se šipkou u pole <guilabel>Vytvořit jako</guilabel> a vyberte jej ze seznamu.</para> <para>Abyste mohli určit typ oddílu, klikněte na tlačítko se šipkou u pole <guilabel>Vytvořit jako</guilabel> a vyberte jej ze seznamu.</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Tabulka oddílů msdos má pro oddíly následující omezení: <itemi
The msdos partition table limits partitions as follows: zedlist>
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Maximálně 4 primární oddíly.</para>
Maximum of 4 primary partitions.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Maximálně 3 primární oddíly a 1 rozšířený oddíl.</para>
Maximum of 3 primary partitions, and 1 extended partition. <para>Rozšiřující oddíl může obsahovat více logických oddílů.
</para> Některé distribuce GNU/Linux podporují přístup k nanejvýše 15 oddílům na diskové
<para lang="en"> m zařízení.</para>
The extended partition can contain multiple logical
partitions.
Some GNU/Linux distributions support accessing at most
15 partitions on a disk device.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Maximální velikost oddílu je 2 TiB při použití velikosti
Maximum size of a partition is 2 Tebibytes using sektoru 512 bajtů. Oddíl také musí začínat na prvních 2 TiB diskového zařízení.
a sector size of 512 bytes. The partition must also </para>
start within the first 2 Tebibytes of the disk device.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</note> </note>
<tip> <tip>
<para>Primární oddíl poskytuje lepší možnosti při obnově dat, protož e údaje o hranicích oddílu jsou uložené na známém pevně daném místě diskového za řízení.</para> <para>Primární oddíl poskytuje lepší možnosti při obnově dat, protož e údaje o hranicích oddílu jsou uložené na známém pevně daném místě diskového za řízení.</para>
</tip> </tip>
</sect4> </sect4>
<!-- ============= To Specify a Partition Name ======================= --> <!-- ============= To Specify a Partition Name ======================= -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-name"> <sect4 id="gparted-specify-partition-name">
<title>Stanovení názvu oddílu</title> <title>Stanovení názvu oddílu</title>
<note> <note>
skipping to change at line 1322 skipping to change at line 819
<para>Viz také <xref linkend="gparted-create-partition-table"/>.</pa ra> <para>Viz také <xref linkend="gparted-create-partition-table"/>.</pa ra>
</note> </note>
<para>Když chcete určit název oddílu, vepište jej do textového pole <g uilabel>Název oddílu</guilabel>.</para> <para>Když chcete určit název oddílu, vepište jej do textového pole <g uilabel>Název oddílu</guilabel>.</para>
</sect4> </sect4>
<!-- ============= To Specify a Partition File System ================ --> <!-- ============= To Specify a Partition File System ================ -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-file-system"> <sect4 id="gparted-specify-partition-file-system">
<title>Stanovení souborového systému oddílu</title> <title>Stanovení souborového systému oddílu</title>
<para>Abyste mohli určit typ souborového systému, klikněte na tlačítko se šipkou u pole <guilabel>Souborový systém</guilabel> a vyberte jej ze seznamu .</para> <para>Abyste mohli určit typ souborového systému, klikněte na tlačítko se šipkou u pole <guilabel>Souborový systém</guilabel> a vyberte jej ze seznamu .</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Zde jsou příklady použití některých souborových systémů: <item
Examples of uses for some file systems are as follows: izedlist>
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Souborové systémy <guimenuitem>ext2</guimenuitem>, <guim
<guimenuitem>ext2</guimenuitem>, enuitem>ext3</guimenuitem> a <guimenuitem>ext4</guimenuitem> můžete použít pro i
<guimenuitem>ext3</guimenuitem> and nstalaci GNU/Linux a pro data.</para>
<guimenuitem>ext4</guimenuitem> file systems can be
used for installing GNU/Linux, and for data.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guimenuitem>linux-swap</guimenuitem> můžete použít se s
<guimenuitem>linux-swap</guimenuitem> can be used with ystémem GNU/Linux ke zvětšení virtuální paměti svého počítače.</para>
GNU/Linux to increase the virtual memory of your
computer.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Souborové systémy <guimenuitem>fat16</guimenuitem> a <gu
<guimenuitem>fat16</guimenuitem> and imenuitem>fat32</guimenuitem> můžete použít ke sdílení dat mezi svobodnými a kom
<guimenuitem>fat32</guimenuitem> file systems can be erčními operačními systémy.</para>
used to share data between free and commercial
operating systems.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guimenuitem>cleared</guimenuitem> můžet použit k vymazá
<guimenuitem>cleared</guimenuitem> can be used to ní značky libovolného stávajího souborového systému a zajištění, že oddíl bude r
clear any existing file system signatures and ensure ozpoznán jako prázdný.</para>
that the partition is recognised as empty.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para><guimenuitem>unformatted</guimenuitem> můžete použít, po
<guimenuitem>unformatted</guimenuitem> can be used to kud chcete vytvořit oddíl bez souborového systému.</para>
just create a partition without writing a file system.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</note> </note>
</sect4> </sect4>
<!-- ============= To Specify a Partition Label ====================== --> <!-- ============= To Specify a Partition Label ====================== -->
<sect4 id="gparted-specify-partition-file-system-label"> <sect4 id="gparted-specify-partition-file-system-label">
<title>Určení návěští souborového systému v oddílu</title> <title>Určení návěští souborového systému v oddílu</title>
<para>Když chcete zadat návěští (název svazku) souborového systému v o ddílu, zapište jej do textového pole <guilabel>Návěští</guilabel>.</para> <para>Když chcete zadat návěští (název svazku) souborového systému v o ddílu, zapište jej do textového pole <guilabel>Návěští</guilabel>.</para>
<tip> <tip>
<para>Návěští můžete použít jako pomůcku k zapamatování, co je v odd íle uložené.</para> <para>Návěští můžete použít jako pomůcku k zapamatování, co je v odd íle uložené.</para>
<para>Jedinečné názvy lze použít k připojování souborových systémů v operačním systému GNU/Linux.</para> <para>Jedinečné názvy lze použít k připojování souborových systémů v operačním systému GNU/Linux.</para>
skipping to change at line 1391 skipping to change at line 864
<!-- ============= Advanced Partition Actions ======================== --> <!-- ============= Advanced Partition Actions ======================== -->
<sect2 id="gparted-advanced-partition-actions"> <sect2 id="gparted-advanced-partition-actions">
<title>Pokročilé činnosti s oddíly</title> <title>Pokročilé činnosti s oddíly</title>
<para>Tyto akce provádí v oddílech na vašem diskovém zařízení změny. Mohou také měnit počáteční a koncovou hranici vašich stávajících oddílů. Tyto akce mo hou způsobit, že selže zavedení operačního systému.</para> <para>Tyto akce provádí v oddílech na vašem diskovém zařízení změny. Mohou také měnit počáteční a koncovou hranici vašich stávajících oddílů. Tyto akce mo hou způsobit, že selže zavedení operačního systému.</para>
<!-- ============= To Resize a Partition ============================= --> <!-- ============= To Resize a Partition ============================= -->
<sect3 id="gparted-resize-partition"> <sect3 id="gparted-resize-partition">
<title>Změna velikosti oddílu</title> <title>Změna velikosti oddílu</title>
<para>Změnu velikosti a přesun oddílu lze provést naráz jako jednu opera ci aplikace <application>gparted</application>.</para> <para>Změnu velikosti a přesun oddílu lze provést naráz jako jednu opera ci aplikace <application>gparted</application>.</para>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete změnit velikost oddílu: <orderedlist>
To resize a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select-partition"/
Select a partition. >.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
<tip> <tip>
<para lang="en"> <para>Nepřipojené a neaktivní oddíly zpřístupňují u změny veliko
Unmounted or inactive partitions enable the most sti více voleb.</para>
resize options. <para>Je k dispozici podpora pro změnu velikosti za běhu u oddíl
</para> ů, které jsou připojené nebo jinak aktivní. Často je však omezena pouze na zvětš
<para lang="en"> ení velikosti.</para>
Support is available for online resize of some
mounted or otherwise active partitions. However this
support is often limited to grow only.
</para>
</tip> </tip>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>Změn
Choose: it velikost/Přesunout</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí dialogové okn
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Resize/Move</ o <guilabel>Změnit velikost/Přesunout <replaceable>/cesta-k-oddílu</replaceable>
guimenuitem></menuchoice>. </guilabel>.</para>
The application displays the
<guilabel>Resize/Move <replaceable>/path-to-partition</replaceable
></guilabel>
dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Upravte velikost oddílu. Viz <xref linkend="gparted-specify-
Adjust the size of the partition. partition-size-and-location"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-size-and-location"/>.
</para>
<tip> <tip>
<para lang="en"> <para>Pokud nechcete, aby se začátek stávajícího oddílu posunul,
If you do not want the start of an existing partition pak neměňte hodnotu <guilabel>volné místo před oddílem</guilabel>. V případě, ž
to move, then do not change the <guilabel>free space e je oddíl připojen nebo nějak jinak aktivní, <guilabel>volné místo před oddílem
preceding</guilabel> value. If the partition is </guilabel> měnit nejde.</para>
mounted or otherwise active, then you will not be able
to change the <guilabel>free space
preceding</guilabel> value.
</para>
</tip> </tip>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Určete zarovnání oddílu. Viz <xref linkend="gparted-specify-
Specify the alignment of the partition. partition-alignment"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-alignment"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na <guibutton>Změnit velikost/Přesunout</guibutton>
Click <guibutton>Resize/Move</guibutton>. . Aplikace zobrazí operaci změny velikosti/přesunu v panelu <guilabel>Nevyřízené
The application displays the resize/move partition operation operace</guilabel>.</para>
in the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zkontrolujte operaci, která byla přidána do panelu <guilabel
Examine the operation that was added to the >Nevyřízené operace</guilabel>.</para>
<guilabel>Pending Operations</guilabel> pane. <para>Jestliže operace zahrnuje krok s přesunem, počítejte s násle
</para> dujícím: <itemizedlist>
<para lang="en">
If the operation involves a move step, then
consider the following:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Krok s přesunem může trvat velmi dlouho, než je zcela
A move step might take a long time dokončen.</para>
to complete.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pokud oddíl obsahuje zavaděč operačního systému, může
If the partition is an operating system boot partition, jeho přesun způsobit selhání při spuštění tohoto operačního systému.</para>
then a move step might cause the operating system
to fail to boot.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para> <para>Pokud nejste připraveni na dlouhé čekání nebo řešení možných
<para lang="en"> problémů se spouštěním operačního systému, budete možná chtít operaci vrátit zp
If you are not prepared to wait ět. Viz <xref linkend="gparted-undo-last-operation"/>.</para>
or to fix potential operating system boot problems,
then you might want to undo the operation.
See <xref linkend="gparted-undo-last-operation"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<tip> <tip>
<para>Aby bylo možné oddíl zvětšit nebo přesunou, musí být k dispozici nepřidělené místo sousedící s oddílem.</para> <para>Aby bylo možné oddíl zvětšit nebo přesunou, musí být k dispozici nepřidělené místo sousedící s oddílem.</para>
<para>V případě, že zvětšujete logický oddíl, musí být nepřidělené mís to součástí rozšířeného oddílu.</para> <para>V případě, že zvětšujete logický oddíl, musí být nepřidělené mís to součástí rozšířeného oddílu.</para>
<para>V případě, že zvětšujete primární oddíl, nesmí být nepřidělené m ísto součástí rozšířeného oddílu.</para> <para>V případě, že zvětšujete primární oddíl, nesmí být nepřidělené m ísto součástí rozšířeného oddílu.</para>
<para>Nepřidělené místo můžete přesunout tak, aby bylo nebo nebylo sou částí rozšířeného oddílu tím, že změníte velikost rozšířeného oddílu.</para> <para>Nepřidělené místo můžete přesunout tak, aby bylo nebo nebylo sou částí rozšířeného oddílu tím, že změníte velikost rozšířeného oddílu.</para>
</tip> </tip>
<tip> <tip>
<para>U oddílu šifrovaného pomocí LUKS a u souborových systémů na něm se dá měnit velikost, jen když je šifrovací mapování otevřené.</para> <para>U oddílu šifrovaného pomocí LUKS a u souborových systémů na něm se dá měnit velikost, jen když je šifrovací mapování otevřené.</para>
</tip> </tip>
<tip> <tip>
<para lang="en"> <para>Abyste vylepšili způsobilost oddílu NTFS ke zmenšení velikosti,
To improve the ability to shrink NTFS partitions, you můžete zvážit použití některé z následujících možností: <itemizedlist>
might consider one or more of the following: <listitem>
<itemizedlist> <para>Defragmentujte souborový systém.</para>
<listitem> <para>Spuštění počítače s komerčním operačním systémem, který po
<para lang="en"> užívá NTFS, v nouzovém režimu, může zlepšit schopnost defragmentace souborového
Defragment the file system. systému. Do nouzového režimu se dostanete stiskem klávesy <keycap>F8</keycap> ve
</para> chvíli, kdy váš počítač začne operační systém zavádět.</para>
<para lang="en">
Booting into Safe Mode with the
commercial operating system that uses NTFS
can improve the ability to defragment
the file system.
To enter Safe Mode press <keycap>F8</keycap>
while your computer is booting
the operating system.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Check the partition for errors with the following command:
<screen lang="en"><prompt>C:&gt; </prompt><command>chkdsk</comma
nd> /f /r</screen>
Remember to reboot back into the commercial operating system
that uses NTFS to allow the <command>chkdsk</command> command
to execute.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Temporarily disable the paging file.
The paging file occupies a fixed location
in the partition that the defragmentation
process is unable to move.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Temporarily move large files to another partition
or disk device. Large files are defined as greater
than a few hundred Megabytes (MB).
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Ensure a proper shut down of the commercial operating
system that uses NTFS before you resize the NTFS
partition
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Leave at least 10 percent unused space in the NTFS partition.
If you shrink the partition too much,
then the commercial operating system might have difficulty
functioning properly.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Reboot twice into the commercial operating system that
uses NTFS after shrinking the NTFS partition.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> <listitem>
</para> <para>Zkontrolujte oddíl na výskyt chyb následujícím příkazem: <
screen><prompt>C:&gt; </prompt><command>chkdsk</command> /f /r</screen> Nezapome
ňte, že abyste mohli spustit příkaz <command>chkdsk</command>, musíte počítač zn
ovu spustit se systémem, který používá NTFS.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Dočasně zakažte stránkovací soubor. Stránkovací soubor obs
azuje část místa oddílu napevno a defragmentovací proces jej nemůže přesunout.</
para>
</listitem>
<listitem>
<para>Dočasně přesuňte rozsáhlé soubory na jiný oddíl nebo disko
vé zařízení. Rozsáhlými soubory se rozumí takové, jejichž velikost přesahuje něk
olik set megabajtů (MB).</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Před změnou velikosti oddílu NTFS zajistěte korektní ukonč
ení komerčního operačního systému, který NTFS využívá.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Ponechte v oddíle NTFS nejméně 10 % volného místa. Pokud v
elikost oddílu zmenšíte příliš, může mít komerční operační systém potíže s provo
zem.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Po zmenšení oddílu NTFS spusťte počítač dvakrát po sobě s
komerčním operačním systémem, který NTFS používá.</para>
</listitem>
</itemizedlist></para>
</tip> </tip>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Move a Partition =============================== --> <!-- ============= To Move a Partition =============================== -->
<sect3 id="gparted-move-partition"> <sect3 id="gparted-move-partition">
<title>Přesouvání oddílu</title> <title>Přesouvání oddílu</title>
<para>Přesun a změnu velikosti oddílu lze provést naráz jako jednu opera ci aplikace <application>gparted</application>.</para> <para>Přesun a změnu velikosti oddílu lze provést naráz jako jednu opera ci aplikace <application>gparted</application>.</para>
<para lang="en"> <para>Když chcete oddíl přesunout: <orderedlist>
To move a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte nepřipojený oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select
Select an unmounted partition. -partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>Změn
Choose: it velikost/Přesunout</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí dialogové okn
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Resize/Move</ o <guilabel>Změnit velikost/Přesunout <replaceable>/cesta-k-oddílu</replaceable>
guimenuitem></menuchoice>. </guilabel>.</para>
The application displays the
<guilabel>Resize/Move <replaceable>/path-to-partition</replaceable
></guilabel>
dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Změňte umístění oddílu. Viz <xref linkend="gparted-specify-p
Adjust the location of the partition. artition-size-and-location"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-size-and-location"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Určete zarovnání oddílu. Viz <xref linkend="gparted-specify-
Specify the alignment of the partition. partition-alignment"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-alignment"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na <guibutton>Změnit velikost/Přesunout</guibutton>
Click <guibutton>Resize/Move</guibutton>. . Aplikace zobrazí operaci změny velikosti/přesunu v panelu <guilabel>Nevyřízené
The application displays the resize/move partition operation operace</guilabel>.</para>
in the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<tip> <tip>
<para>Pokud oddíl obsahuje zavaděč operačního systému, může použití op erace přesunu způsobit, že daný operační systém nepůjde zavést.</para> <para>Pokud oddíl obsahuje zavaděč operačního systému, může použití op erace přesunu způsobit, že daný operační systém nepůjde zavést.</para>
<para>Jestliže spuštění operačního systému selže, přečtěte si <xref li nkend="gparted-fix-operating-system-boot-problems"/>.</para> <para>Jestliže spuštění operačního systému selže, přečtěte si <xref li nkend="gparted-fix-operating-system-boot-problems"/>.</para>
</tip> </tip>
<tip> <tip>
<para>Oddíl šifrovaný pomocí LUKS se dá přesunout, jen když je šifrova cí mapování zavřené.</para> <para>Oddíl šifrovaný pomocí LUKS se dá přesunout, jen když je šifrova cí mapování zavřené.</para>
</tip> </tip>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Copy and Paste a Partition ===================== --> <!-- ============= To Copy and Paste a Partition ===================== -->
<sect3 id="gparted-copy-and-paste-partition"> <sect3 id="gparted-copy-and-paste-partition">
<title>Kopírování a vkládání oddílu</title> <title>Kopírování a vkládání oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Když chcete oddíl kopírovat: <orderedlist>
To copy a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte nepřipojený oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select
Select an unmounted partition. -partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>Kop
Choose: írovat</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace označí oddíl jako zdrojový.</para>
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenu
item></menuchoice>.
The application marks the partition as the
source partition.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para> <para>Když chcete oddíl vložit: <orderedlist>
<para lang="en">
To Paste a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte nepřidělené místo na diskovém zařízení. Viz <xref li
Select an unallocated space on a disk device. nkend="gparted-select-unallocated"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-unallocated"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>Vlož
Choose: it</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí dialogové okno <guilabel>Vložit
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Paste</guimen <replaceable>/cesta-k-oddílu</replaceable></guilabel>.</para>
uitem></menuchoice>.
The application displays the
<guilabel>Paste <replaceable>/path-to-partition</replaceable></gui
label>
dialog.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete, můžete upravit velikost a umístění oddílu. Viz
If you want you can adjust the size and location of the partition. <xref linkend="gparted-specify-partition-size-and-location"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-size-and-location"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete, můžete stanovit zarovnání oddílu. Viz <xref li
If you want you can specify the alignment of partition. nkend="gparted-specify-partition-alignment"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-specify-partition-alignment"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na <guibutton>Vložit</guibutton>. Aplikace zobrazí
Click <guibutton>Paste</guibutton>. operaci kopírování oddílu v panelu <guilabel>Nevyřízené operace</guilabel>.</par
The application displays the copy partition operation a>
in the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<caution> <caution>
<para>Zkopírovaný oddíl má stejné návěští souborového systému a stejný identifikátor UUID (Universally Unique Identifier) jako zdrojový oddíl. To může způsobit problémy v situaci, kdy se zavádí systém nebo když se připojuje oddíl podle jeho názvu nebo jeho UUID. Podstata problému je v tom, že název ani UUID n ejsou jednoznačné.</para> <para>Zkopírovaný oddíl má stejné návěští souborového systému a stejný identifikátor UUID (Universally Unique Identifier) jako zdrojový oddíl. To může způsobit problémy v situaci, kdy se zavádí systém nebo když se připojuje oddíl podle jeho názvu nebo jeho UUID. Podstata problému je v tom, že název ani UUID n ejsou jednoznačné.</para>
<para>Problémem je, že operační systém bude volit, zda připojit zdrojo vý oddíl nebo jeho kopii, náhodně. Například poprvé může být připojen zdrojový o ddíl. A až se bude připojovat příště, použije se třeba pro změnu oddíl s kopií. Toto náhodné chování při připojování oddílu způsobí, že se budou náhodně objevov at a zase mizet soubory, v závislosti na tom, který oddíl je zrovna připojen. To to náhodná volba připojování může vést i k poškození dat nebo k jejich ztrátě.</ para> <para>Problémem je, že operační systém bude volit, zda připojit zdrojo vý oddíl nebo jeho kopii, náhodně. Například poprvé může být připojen zdrojový o ddíl. A až se bude připojovat příště, použije se třeba pro změnu oddíl s kopií. Toto náhodné chování při připojování oddílu způsobí, že se budou náhodně objevov at a zase mizet soubory, v závislosti na tom, který oddíl je zrovna připojen. To to náhodná volba připojování může vést i k poškození dat nebo k jejich ztrátě.</ para>
<para lang="en"> <para>Abyste předešli problému, doporučuje se vám něco z následujícího
To avoid the problem you are advised to do one of the : <itemizedlist>
following: <listitem>
<itemizedlist> <para>Poté, co jste použili nebo zařadili do fronty operaci kopí
<listitem> rování: <orderedlist>
<para lang="en">
After you have queued or applied the copy operation:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Změňte UUID buď u zdrojového oddílu nebo u kopie odd
Change the UUID of either the source, or the copy ílu. Viz <xref linkend="gparted-changing-partition-uuid"/>.</para>
of the partition.
See <xref linkend="gparted-changing-partition-uuid"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pokud není návěští souborového systému prázdné, změň
If the file system label is not blank then change te návěští buď u zdrojového oddílu nebo u kopie oddílu. Viz <xref linkend="gpart
the file system label of either the source, or the ed-setting-partition-file-system-label"/>.</para>
copy of the partition.
See <xref linkend="gparted-setting-partition-file-system-l
abel"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Po té, co jste použili operaci kopírování, mazání nebo pře
After you have applied the copy operation, delete or formátování zdrojového oddílu.</para>
reformat the source partition.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
Use some other method to ensure that the source
partition and the copy of the partition are not used
on the same computer at the same time. For example,
if the copy of the partition is on a separate drive
then remove the drive from the computer.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> <listitem>
</para> <para>Zvolte jiný postup, který zajistí, že zdrojový oddíl a kop
ie zdrojového oddílu nebudou použity na stejném počítači naráz. Například, jestl
iže je zkopírovaný oddíl na jiném fyzickém disku, vyjměte tento disk z počítače.
</para>
</listitem>
</itemizedlist></para>
</caution> </caution>
<tip> <tip>
<para>Souborový systém na oddílu šifrovaném pomocí LUKS se dá kopírova t, jen když je šifrovací mapování otevřené.</para> <para>Souborový systém na oddílu šifrovaném pomocí LUKS se dá kopírova t, jen když je šifrovací mapování otevřené.</para>
</tip> </tip>
<note> <note>
<para>Aby se předešlo nechtěnému dešifrování dat, není povolené vkládá ní do nepřiděleného prostoru vytvářeného nového oddílu. Avšak oddíl šifrovaný po mocí LUKS může být vložen do stávajícího otevřeného oddílu šifrovaného pomocí LU KS a spravovaného jako šifrový, nebo vložen to prostého oddílu vytvořením nešifr ované kopie souborového systému.</para> <para>Aby se předešlo nechtěnému dešifrování dat, není povolené vkládá ní do nepřiděleného prostoru vytvářeného nového oddílu. Avšak oddíl šifrovaný po mocí LUKS může být vložen do stávajícího otevřeného oddílu šifrovaného pomocí LU KS a spravovaného jako šifrový, nebo vložen to prostého oddílu vytvořením nešifr ované kopie souborového systému.</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Manage Partition Flags ========================= --> <!-- ============= To Manage Partition Flags ========================= -->
<sect3 id="gparted-manage-partition-flags"> <sect3 id="gparted-manage-partition-flags">
<title>Správa příznaků oddílu</title> <title>Správa příznaků oddílu</title>
<para lang="en"> <para>Když chcete nastavit příznaky oddílu: <orderedlist>
To manage partition flags:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select-partition"/
Select a partition. >.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>Nas
Choose: tavit příznaky</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace otevře dialogové okno <guila
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Manage Flags< bel>Nastavit příznaky na <replaceable>/cesta-k-oddílu</replaceable></guilabel>.<
/guimenuitem></menuchoice>. /para>
The application opens a <guilabel>Manage flags on
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dialog.
</para>
<para> <para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Když chcete příznak zapnout, zaškrtněte políčko vedle
To enable a flag, select the check box beside the flag. příznaku. Aplikace zapíše zapnutý příznak do oddílu a aktualizuje dialogové okno
The application writes the enabled flag to the partition <guilabel>Nastavit příznaky na <replaceable>/cesta-k-oddílu</replaceable></guil
and refreshes the <guilabel>Manage flags on abel>.</para>
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dia
log.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Když chcete příznak vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka
To disable a flag, deselect the check box beside the flag. vedle příznaku. Aplikace zapíše vypnutý příznak do oddílu a aktualizuje dialogo
The application writes the disabled flag to the partition vé okno <guilabel>Nastavit příznaky na <replaceable>/cesta-k-oddílu</replaceable
and refreshes the <guilabel>Manage flags on ></guilabel>.</para>
<replaceable>/path-to-partition</replaceable></guilabel> dia
log.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist>
</para> </para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Položka <guimenuitem>Nastavit příznaky</guimenuitem> je př
<guimenuitem>Manage Flags</guimenuitem> is only ístupná jen u disků s tabulkami oddílů. Disky s tabulkami oddílů <guimenuitem>mí
available for disks with partition tables. Disks with stní smyčka</guimenuitem> nebo <guimenuitem>žádná</guimenuitem> tabulku oddílů n
<guimenuitem>loop</guimenuitem> or eobsahují a tudíž nemají příznaky oddílů.</para>
<guimenuitem>none</guimenuitem> partition tables do <para>Zobrazení typu tabulky oddílů viz <xref linkend="gparted-v
not contain a partition table, and do not have iew-device-information"/>.</para>
partition flags.
</para>
<para lang="en">
See <xref linkend="gparted-view-device-information"/>
to view the type of partition table.
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<para>Kliknutím na tlačítko <guibutton>Zavřít</guibutton> dialogové okno <guilabel>Nastavit příznaky na <replaceable>/cesta-k-oddílu</replaceable></guil abel> zavřete.</para> <para>Kliknutím na tlačítko <guibutton>Zavřít</guibutton> dialogové okno <guilabel>Nastavit příznaky na <replaceable>/cesta-k-oddílu</replaceable></guil abel> zavřete.</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Zde je popis jednotlivých příznaků tabulky oddílu MSDOS: <itemiz
A description of flags in an msdos partition table edlist>
follows:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Boot je použito některými zaváděcími programy komerčních o
Boot is used by some commercial operating system peračních systémů. Tento příznak označuje oddíl jako aktivní nebo zaveditelný. P
boot loaders. ouze jeden oddíl na diskovém zařízení může být aktivní.</para>
The boot flag indicates the partition is active
or bootable.
Only one partition on a disk device can be active.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Diag je použito k označení, že oddíl se používá pro diagno
Diag is used to indicate the partition is used for stiku/obnovu.</para>
diagnostics / recovery.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>ESP určuje systémový oddíl EFI použitý k zavedení systému
ESP indicates an EFI System Partition used to boot do počítače pomocí Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) třídy 2, který o
computers with the Unified Extensible Firmware bsahuje kompatibilní podporu pro funkce BIOS, včetně struktury oddílu MBR.</para
Interface (UEFI) class 2 that includes compatibility >
support for BIOS functions including the MBR partition
structure.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Hidden je použito k označení některými komerčními operační
Hidden is used by some commercial operating systems. mi systémy. Tento příznak způsobí, že je oddíl pro operační systém neviditelný.<
The hidden flag makes the partition invisible to the /para>
operating system.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>IRST určuje oddíl Intel Rapid Start Technology.</para>
Irst identifies an Intel Rapid Start Technology
partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>LBA je použito některými zaváděcími programy komerčních op
LBA is used by some commercial operating system eračních systémů. Tento příznak označuje, že by se k oddílu mělo přistupovat pom
boot loaders. ocí logického adresování bloků LBA (Logical Block Addressing) místo adresování C
The LBA flag indicates the partition should be HS (Cylindr-Hlava-Sektor).</para>
accessed using Logical Block Addressing (LBA), instead
of Cylinder-Head-Sector (CHS) addressing.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>LVM je použito k označení, že oddíl je používán správou lo
LVM is used to indicate the partition is used by a gických oddílů LVM (Logical Volume Manager).</para>
Logical Volume Manager (LVM).
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Palo je použito zaváděcím programem palo na architektuře P
Palo is used by the Precision Architecture - A-RISC (Precision Architecture - Reduced Instruction Set Computing).</para>
Reduced Instruction Set Computing (PA-RISC)
boot loader, palo.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Prep je použito k označení zaváděcího oddílu na hardwaru P
Prep is used to indicate the boot partition owerPC (Power Performance Computing).</para>
on Power Performance Computing (PowerPC) hardware.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>RAID je použito k označení, že oddíl se používá v diskovém
RAID is used to indicate the partition is used in a poli RAID (Redundant Array Inexpensive Disks).</para>
Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID).
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</note> </note>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Zde je popis jednotlivých příznaků tabulky oddílu GPT: <itemized
A description of flags in a gpt partition table follows: list>
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Atvrecv je použito k označení oddílu Apple TV Recovery.</p
Atvrecv is used to indicate an Apple TV Recovery ara>
partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>BIOS_GRUB označuje zaváděcí oddíl BIOS, který je často pou
BIOS_GRUB indicates a BIOS boot partition often used žíván zavaděčem GRUB 2.</para>
by the GRUB 2 boot loader.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Boot je použito některými zaváděcími programy komerčních o
Boot is used by some commercial operating system peračních systémů. Tento příznak označuje oddíl jako aktivní nebo zaveditelný. P
boot loaders. ouze jeden oddíl na diskovém zařízení může být aktivní.</para>
The boot flag indicates the partition is active
or bootable.
Only one partition on a disk device can be active.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Diag označuje, že oddíl se používá pro diagnostiku a obnov
Diag indicates the partition is used for diagnostics u.</para>
or recovery.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>ESP určuje systémový oddíl EFI použitý k zavedení systému
ESP indicates an EFI System Partition used to boot do počítače pomocí Extensible Firmware Interface (EFI) třídy 1 nebo Unified Exte
computers with Extensible Firmware Interface (EFI) nsible Firmware Interface (UEFI) třídy 2 nebo třídy 3.</para>
class 1 or Unified Extensible Firmware Interface
(UEFI) class 2 or UEFI class 3.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Hidden je použito k označení některými komerčními operační
Hidden is used by some commercial operating systems. mi systémy. Tento příznak způsobí, že je oddíl pro operační systém neviditelný.<
The hidden flag makes the partition invisible to the /para>
operating system.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>HP-service je použito k označení servisního oddílu firmy H
HP-service is used to indicate a Hewlett Packard ewlett Packard.</para>
service partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>IRST určuje oddíl Intel Rapid Start Technology.</para>
Irst identifies an Intel Rapid Start Technology
partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Legacy_boot je používáno některým specializovaným software
Legacy_boot is used by some special purpose software m k označení, že oddíl může být zaveditelný.</para>
to indicate the partition might be bootable.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>LVM označuje, že oddíl je používán správou logických oddíl
LVM indicates the partition is used by a Logical ů (Logical Volume Manager).</para>
Volume Manager (LVM).
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Msfdata určuje oddíl, který obsahuje souborový systém Micr
Msftdata identifies partitions that contain Microsoft osoft, jako je NTFS nebo FAT.</para>
file systems such as NTFS or FAT.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Msftres je použito k označení oddílu Microsoft Reserved.</
Msftres is used to indicate a Microsoft Reserved para>
partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Prep je použito k označení zaváděcího oddílu na hardwaru P
Prep is used to indicate the boot partition owerPC (Power Performance Computing).</para>
on Power Performance Computing (PowerPC) hardware.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>RAID označuje, že oddíl se používá v diskovém poli RAID (R
RAID indicates the partition is used in a Redundant edundant Array Inexpensive Disks).</para>
Array of Inexpensive Disks (RAID).
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</note> </note>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Check a Partition ============================== --> <!-- ============= To Check a Partition ============================== -->
<sect3 id="gparted-Check-partition"> <sect3 id="gparted-Check-partition">
<title>Kontrolování oddílu</title> <title>Kontrolování oddílu</title>
<para>Kontrola oddílu zkusí najít a opravit problémy v souborovém systém u. Kontrola oddílu zkusí zvětšit souborový systém tak, aby vyplnit oddíl.</para> <para>Kontrola oddílu zkusí najít a opravit problémy v souborovém systém u. Kontrola oddílu zkusí zvětšit souborový systém tak, aby vyplnit oddíl.</para>
<para lang="en"> <para>Když chcete oddíl zkontrolovat: <orderedlist>
To check a partition:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte nepřipojený oddíl. Viz <xref linkend="gparted-select
Select an unmounted partition. -partition"/>.</para>
See <xref linkend="gparted-select-partition"/>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zvolte: <menuchoice><guimenu>Oddíl</guimenu><guimenuitem>Zko
Choose: ntrolovat</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí operaci kontroly oddílu v
<menuchoice><guimenu>Partition</guimenu><guimenuitem>Check</guimen panelu <guilabel>Nevyřízené operace</guilabel>.</para>
uitem></menuchoice>.
The application displays the check partition operation
in the <guilabel>Pending Operations</guilabel> pane.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= End of Advanced Partition Actions ================= --> <!-- ============= End of Advanced Partition Actions ================= -->
</sect2> </sect2>
<!-- ============= Working with the Operation Queue ================== --> <!-- ============= Working with the Operation Queue ================== -->
<sect2 id="gparted-operation-queue"> <sect2 id="gparted-operation-queue">
<title>Práce s frontou operací</title> <title>Práce s frontou operací</title>
<!-- ============= To Undo Last Operation ============================ --> <!-- ============= To Undo Last Operation ============================ -->
skipping to change at line 2010 skipping to change at line 1169
<!-- ============= To Clear All Operations =========================== --> <!-- ============= To Clear All Operations =========================== -->
<sect3 id="gparted-clear-all-operations"> <sect3 id="gparted-clear-all-operations">
<title>Vymazání všech operací</title> <title>Vymazání všech operací</title>
<para>Pokud chcete vymazat všechny operace ve frontě operací, zvolte: <m enuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Zrušit všechny operace</guimenu item></menuchoice>. Aplikace odstraní všechny operace z fronty a zavře panel <gu ilabel>Nevyřízené operace</guilabel>.</para> <para>Pokud chcete vymazat všechny operace ve frontě operací, zvolte: <m enuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Zrušit všechny operace</guimenu item></menuchoice>. Aplikace odstraní všechny operace z fronty a zavře panel <gu ilabel>Nevyřízené operace</guilabel>.</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Apply All Operations =========================== --> <!-- ============= To Apply All Operations =========================== -->
<sect3 id="gparted-apply-all-operations"> <sect3 id="gparted-apply-all-operations">
<title>Provedení všech operací</title> <title>Provedení všech operací</title>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete provést všechny operace: <orderedlist>
To apply all operations:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vyberte: <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>
Choose: Provést všechny operace</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace zobrazí dialogové o
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Apply All Operatio kno <guilabel>Provést operace na zařízení</guilabel>.</para>
ns</guimenuitem></menuchoice>.
The application displays an
<guilabel>Apply operations to device</guilabel> dialog.
</para>
<caution> <caution>
<para lang="en"> <para>Úprava oddílu může potenciálně způsobit ZTRÁTU DAT. Doporu
Editing partitions has the potential to cause LOSS of DATA. čujeme vám svá data zálohovat předtím, než začnete oddíl upravovat.</para>
You are advised to backup your data before applying your
partition editing operations.
</para>
</caution> </caution>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na <guibutton>Použít</guibutton>. Aplikace zobrazí
Click <guibutton>Apply</guibutton>. dialogové okno <guilabel>Provádí se nevyřízené operace</guilabel>. Nevyřízené op
The application displays an erace se budou provádět jedna za druhou v pořadí, jak jste je vytvořili. Aplikac
<guilabel>Applying pending operations</guilabel> dialog. e bude po dokončení každé operace aktualizovat zobrazení stavu. <itemizedlist>
The application applies each pending operation
in the order you created the operations.
The application displays a status update when each
operation is completed.
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete zobrazit více informací, klikněte na <gui
To view more information, button>Podrobnosti</guibutton>. Aplikace zobrazí o operaci více podrobností.</pa
click <guibutton>Details</guibutton>. ra>
The application displays more details about operations. <para>Pokud chcete více informací o krocích jednotlivých ope
</para> rací, klikněte na tlačítko se šipkou po straně operace.</para>
<para lang="en">
To view more information about the steps in each operation,
click the arrow button beside each step.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete operaci během provádění zastavit, kliknět
To stop the operations while they are executing, e na <guibutton>Zrušit</guibutton>. Aplikace zobrazí tlačítko <guibutton>Násilně
click <guibutton>Cancel</guibutton>. zrušit (5)</guibutton> s odpočtem 5 sekund.</para>
The application displays a disabled
<guibutton>Force Cancel (5)</guibutton> button and
counts down for 5 seconds.
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para><guibutton>Zrušit</guibutton> nakazuje aplikaci zast
<guibutton>Cancel</guibutton> instructs the avit operace, případně je vrátit do předchozího stavu, aby byla zajištěna celist
application to stop or roll back operations vost dat.</para>
as necessary to ensure data integrity.
</para>
</note> </note>
<para lang="en"> <para>Jestliže se operace do 5 sekund neukončí, aplikace zpř
If operations have not halted after 5 seconds the ístupní tlačítko <guibutton>Násilně zrušit</guibutton>.</para>
application enables the <guibutton>Force <para>Pokud chcete násilně vynutit zastavení operaci během p
Cancel</guibutton> button. rovádění, klikněte na <guibutton>Násilně zrušit</guibutton>. Aplikace zobrazí di
</para> alogové okno s varováním.</para>
<para lang="en"> <para>Kliknutím na <guibutton>Pokračovat v operaci</guibutto
To force the operations to stop, click n> dovolíte dokončit vrácení operací zpět. A nebo kliknutím na <guibutton>Zrušit
<guibutton>Force Cancel</guibutton>. operaci</guibutton> vrácení operací zpět zrušte.</para>
The application displays a warning dialog.
</para>
<para lang="en">
Click <guibutton>Continue Operation</guibutton> to
allow the roll back operations to complete, or
click <guibutton>Cancel Operation</guibutton> to
cancel the roll back operations.
</para>
<warning> <warning>
<para lang="en"> <para><guibutton>Zrušit operaci</guibutton> ukončí bezpečn
<guibutton>Cancel Operation</guibutton> é vrácení operace zpět a může způsobit VÁŽNÉ poškození souborového systému a ztr
terminates the safe roll back of operations and átu dat. Rozhodně se doporučuje kliknout na <guibutton>Pokračovat v operaci</gui
might cause SEVERE file system damage and data button> a tím vrácení zpět dokončit.</para>
loss. You are advised to click
<guibutton>Continue Operation</guibutton> to
allow the roll back to complete.
</para>
</warning> </warning>
<para lang="en"> <para>Po dokončení provádění všech operací aplikace zobrazí
When the application finishes performing operations, tlačítka <guibutton>Uložit podrobnosti</guibutton> a <guibutton>Zavřít</guibutto
the application displays the n>.</para>
<guibutton>Save Details</guibutton> button and the
<guibutton>Close</guibutton> button.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete uložit podrobnosti z provádění všech operací, k
If you want to save the details from applying all operations, likněte na <guibutton>Uložit podrobnosti</guibutton>. Aplikace zobrazí dialogové
then click <guibutton>Save Details</guibutton>. okno <guilabel>Uložit podrobnosti</guilabel>. <orderedlist numeration="loweralp
The application displays a <guilabel>Save Details</guilabel> ha">
dialog.
<orderedlist numeration="loweralpha">
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete změnit výchozí název souboru, zapiště nov
If you want to change the default file name, ý název souboru do textového pole <guilabel>Název</guilabel>.</para>
then type a file name in the
<guilabel>Name</guilabel> text box.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pokud chcete soubor uložit do jiné složky než /root, k
If you want to save the file in a folder likněte na <guibutton>Procházet jiné složky</guibutton>. Aplikace zobrazí navigá
different than /root, tor souborového systému.</para>
Click <guibutton>Browse for other folders</guibutton>. <para>Použijte navigátor souborového systému k výběru složky
The application displays a file system navigator. .</para>
</para>
<para lang="en">
Use the file system navigator to select a folder.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na <guibutton>Uložit</guibutton> a aplikace u
Click <guibutton>Save</guibutton> to save the file. loží podrobnosti do souboru.</para>
The application saves the details file.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
<caution> <caution>
<para lang="en"> <para>V případě, že používáte aplikaci <application>gparted</app
If you use <application>gparted</application> from a Live CD, th lication> ze spustitelného CD, existuje kořenový souborový systém pouze v operač
en ní paměti. Všechny soubory uložené do kořenového souborového systému spustitelné
the root file system exists in RAM memory. All files saved ho CD budou po vypnutí počítače ztraceny.</para>
to the Live CD root file system will be lost when you shut down <para>Pokud jste uložili podrobnosti z aplikace gparted do kořen
the computer. ového souborového systému spustitelného CD, budete je potřebovat zkopírovat na t
</para> rvalé úložiště. Příklady takovýchto trvalých úložišť jsou pevný disk nebo USB fl
<para lang="en"> ash disk.</para>
If you saved the gparted details to the Live CD root file system
,
then you need to copy the file to more permanent storage.
Examples of more permanent storage are a hard disk drive
or a USB flash memory drive.
</para>
</caution> </caution>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Klikněte na <guibutton>Zavřít</guibutton>. Aplikace zavře di
Click <guibutton>Close</guibutton>. alogové okno <guilabel>Provádí se nevyřízené operace</guilabel>. Po té znovu pro
The application closes the jde všechna disková zařízení a aktualizuje rozložení oddílů zařízení v okně <app
<guilabel>Applying pending operations</guilabel> dialog. lication>gparted</application>.</para>
The application rescans all the disk devices and refreshes the dev
ice
partition layout in the <application>gparted</application> window.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= End of Working with the Operation Queue =========== --> <!-- ============= End of Working with the Operation Queue =========== -->
</sect2> </sect2>
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Acquiring GParted on Live CD ====================== --> <!-- ============= Acquiring GParted on Live CD ====================== -->
<sect1 id="gparted-acquire-livecd"> <sect1 id="gparted-acquire-livecd">
<title>Získání GParted na spustitelném CD</title> <title>Získání GParted na spustitelném CD</title>
<para>Spustitelné CD je kompaktní disk, který obsahuje zaveditelný operační systém. Spustitelné CD vám umožňuje rozjet svůj počítač z CD.</para> <para>Spustitelné CD je kompaktní disk, který obsahuje zaveditelný operační systém. Spustitelné CD vám umožňuje rozjet svůj počítač z CD.</para>
<para lang="en"> <para>Použití aplikace <application>gparted</application> ze spustitelného C
Using <application>gparted</application> from a Live CD D má následující výhody: <itemizedlist>
has the following advantages:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Můžete upravovat všechny své oddíly, protože žádný z nich není p
You can edit all of your partitions řipojený.</para>
because the partitions are not mounted.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Můžete upravovat oddíly na počítačích, které nemají zaveditelný
You can edit partitions on computers that operační systém.</para>
do not have a bootable operating system.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<para>Aplikace <application>gparted</application> je dostupná na řadě spusti telných CD distribucí.</para> <para>Aplikace <application>gparted</application> je dostupná na řadě spusti telných CD distribucí.</para>
<para lang="en"> <para>Spustitelné CD obsahující aplikaci <application>gparted</application>
You can download a Live CD image containing si můžete stáhnout z následujících webů: <itemizedlist>
<application>gparted</application> from the following web sites:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>GParted Live CD <ulink type="http" url="https://gparted.org/live
GParted Live CD cd.php"/></para>
<ulink type="http" url="https://gparted.org/livecd.php"/>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>System Rescue CD <ulink type="http" url="http://www.system-rescu
System Rescue CD e-cd.org"/></para>
<ulink type="http" url="http://www.system-rescue-cd.org"/>
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<tip> <tip>
<para>Obraz živého CD GParted můžete zapsat na USB flashdisk.</para> <para>Obraz živého CD GParted můžete zapsat na USB flashdisk.</para>
<para>Pokud váš počítač umí zavést systém z USB, můžete dát přednost zaved ení a používání <application>gparted</application> z USB flashdisku.</para> <para>Pokud váš počítač umí zavést systém z USB, můžete dát přednost zaved ení a používání <application>gparted</application> z USB flashdisku.</para>
</tip> </tip>
<tip> <tip>
<para>Abyste předešli znehodnocení prázdného CD při vypalování souboru s o brazem CD, řiďte se následujícími typy:</para> <para>Abyste předešli znehodnocení prázdného CD při vypalování souboru s o brazem CD, řiďte se následujícími typy:</para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para>Ujistěte se, že kontrolní součet staženého souboru odpovídá kont rolnímu součtu uvedenému na stránce, ze které stahujete.</para> <para>Ujistěte se, že kontrolní součet staženého souboru odpovídá kont rolnímu součtu uvedenému na stránce, ze které stahujete.</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para>Ujistete se, že soubor .iso vypalujete jako obraz na prázdné CD. Pokud jej vypálíte jako soubor .iso na datové CD, nepůjde CD použít ke spuštění počítače.</para> <para>Ujistete se, že soubor .iso vypalujete jako obraz na prázdné CD. Pokud jej vypálíte jako soubor .iso na datové CD, nepůjde CD použít ke spuštění počítače.</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist>
</tip> </tip>
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Fixing Operating System Boot Problems ============= --> <!-- ============= Fixing Operating System Boot Problems ============= -->
<sect1 id="gparted-fix-operating-system-boot-problems"> <sect1 id="gparted-fix-operating-system-boot-problems">
<title>Oprava problémů se zaváděním operačního systému</title> <title>Oprava problémů se zaváděním operačního systému</title>
<para lang="en"> <para>Zavádění operačního systému na vašem počítači může selhat, pokud prove
Your computer might fail to boot an operating system dete jednu z následujících činností: <itemizedlist>
when you perform one of the following actions:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Smažete oddíl.</para>
Delete a partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Přesunete oddíl.</para>
Move a partition.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Nainstalujete další operační systém a přepíšete hlavní zaváděcí
Install another operating system and záznam (Master Boot Record - MBR).</para>
overwrite the Master Boot Record (MBR).
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> </itemizedlist></para>
</para>
<para>Naštěstí je možné selhání zavaděče systému většinou opravit.</para> <para>Naštěstí je možné selhání zavaděče systému většinou opravit.</para>
<para>Jestliže váš počítač používá zavaděč GRUB, přečtěte si <xref linkend=" gparted-fix-grub-boot-problem"/>.</para> <para>Jestliže váš počítač používá zavaděč GRUB, přečtěte si <xref linkend=" gparted-fix-grub-boot-problem"/>.</para>
<para>Pokud váš počítač nepoužívá GRUB, doporučujeme vám přečíst si dokument aci ke svému zavaděči, ve které můžete najít, jak problém opravit. Můžete si tak é pročíst <ulink type="http" url="https://gparted.org/faq.php">Časté dotazy a od povědi GParted</ulink> nebo <ulink type="http" url="https://gparted.org/forum.ph p">Diskuzní fórum GParted</ulink>. Rovněž můžete použít Internetový vyhledávač, abyste zjistili, jak problém vyřešili ostatní uživatelé.</para> <para>Pokud váš počítač nepoužívá GRUB, doporučujeme vám přečíst si dokument aci ke svému zavaděči, ve které můžete najít, jak problém opravit. Můžete si tak é pročíst <ulink type="http" url="https://gparted.org/faq.php">Časté dotazy a od povědi GParted</ulink> nebo <ulink type="http" url="https://gparted.org/forum.ph p">Diskuzní fórum GParted</ulink>. Rovněž můžete použít Internetový vyhledávač, abyste zjistili, jak problém vyřešili ostatní uživatelé.</para>
<!-- ============= Fixing GRUB Boot Problem ========================== --> <!-- ============= Fixing GRUB Boot Problem ========================== -->
<sect2 id="gparted-fix-grub-boot-problem"> <sect2 id="gparted-fix-grub-boot-problem">
<title>Oprava problémů se zavaděním pomocí GRUB</title> <title>Oprava problémů se zavaděním pomocí GRUB</title>
<para>Grand Unified Boot loader (GRUB) je používán řadou distribucí GNU/Li nux. Než začnete problém se zavaděčem GRUB opravovat, je potřeba zjistit, kterou verzi GRUB používáte.</para> <para>Grand Unified Boot loader (GRUB) je používán řadou distribucí GNU/Li nux. Než začnete problém se zavaděčem GRUB opravovat, je potřeba zjistit, kterou verzi GRUB používáte.</para>
<para lang="en"> <para>Existují dvě hlavní verze zavaděče GRUB: <itemizedlist>
There are two major versions of GRUB: <listitem>
<itemizedlist> <para>GRUB, známý také jako GRUB 2 pokrývají verze 1.98 a novější. G
<listitem> RUB 2 funguje s tabulkami oddílů GUID (GPT) a tabulkami oddílů MSDOS.</para>
<para lang="en">
GRUB, also known as GRUB 2, covers versions 1.98 and
higher. GRUB 2 works with both GUID partition tables
(GPT) and msdos partition tables.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para lang="en">
GRUB Legacy, traditionally known as GRUB, covers versions
0.9x and earlier. GRUB Legacy works with msdos partition
tables only.
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para lang="en">
GRUB 2 is used as the default boot loader in the following
GNU/Linux distributions:
<itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>GRUB Legacy, dříve známý jako GRUB, pokrývají verze 0.9x a sta
CentOS 7 and higher rší. GRUB Legacy funguje jen s tabulkami oddílů MSDOS.</para>
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist></para>
<para>GRUB 2 je používán jako výchozí zavaděč v následujících distribucích
GNU/Linux: <itemizedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>CentOS 7 a novější</para>
Debian 6 (Squeeze) and higher
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Debian 6 (Squeeze) a novější</para>
Fedora 16 (Verne) and higher
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Fedora 16 (Verne) a novější</para>
openSUSE 12.2 and higher
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>openSUSE 12.2 a novější</para>
Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) and higher
</para>
</listitem> </listitem>
</itemizedlist> <listitem>
</para> <para>Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) a novější</para>
</listitem>
</itemizedlist></para>
<para>Pokud nevíte, jestli váš počítač používá GRUB 2 nebo GRUB Legacy, mů žete zkusit vyhledat odpověď na Internetu.</para> <para>Pokud nevíte, jestli váš počítač používá GRUB 2 nebo GRUB Legacy, mů žete zkusit vyhledat odpověď na Internetu.</para>
<!-- ============= To Restore GRUB 2 ================================= --> <!-- ============= To Restore GRUB 2 ================================= -->
<sect3 id="gparted-restore-grub-2"> <sect3 id="gparted-restore-grub-2">
<title>Obnova zavaděče GRUB 2</title> <title>Obnova zavaděče GRUB 2</title>
<para lang="en"> <para>Použijte následující kroky pro obnovu zavaděče GRUB 2: <orderedlis
Use the following steps to restore the GRUB 2 boot loader: t>
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zaveďte systém z živého média, jako je GParted Live nebo obr
Boot from Live media such as GParted Live or your az vaší distribuce GNU/Linux. Otevřete okno s terminálem.</para>
GNU/Linux distribution image. Open a terminal window.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zjistěte, který oddíl obsahuje kořenový souborový systém / p
Determine which partition contains the / file system for ro vaši distribuci GNU/Linux.</para>
your GNU/Linux distribution. <para>Použijte GParted k vypsání oddílů na svém diskovém zařízení.
</para> Dívejte se po oddílu, který obsahuje linuxový kořenový systém /. Takovýto oddíl
<para lang="en"> GNU/Linux bude nejspíše používat souborový systém ext2, ext3, ext4 nebo btrfs.<
Use GParted to list the partitions on your disk device. /para>
Look for a partition that contains your GNU/Linux / file
system. This Linux partition will likely use a file
system such as ext2, ext3, ext4, or btrfs.
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>V případě, že je kořenový oddíl / na LVM, musí být aktivní
If the / partition is on LVM then the Logical Volume správa logických disků (Logical Volume Manager). LVM můžete spustit příkazem: <
Manager must be active. LVM can be started with the screen><prompt># </prompt><command>vgchange</command> -a y</screen></para>
command: <para>Při používání LVM je logický svazek (LV – Logical Volume)
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>vgchange</command> to stejné jako diskový oddíl. Logické svazky si můžete vypsat příkazem: <screen>
-a y</screen> <prompt># </prompt><command>lvscan</command></screen></para>
</para>
<para lang="en">
With LVM, the equivalent of a disk partition is a
Logical Volume. Logical Volumes can be listed with
the command:
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>lvscan</command></
screen>
</para>
</note> </note>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>V případě, že je kořenový oddíl / na poli RAID, musí být R
If the / partition is on RAID, then the RAID must be AID aktivní. Linuxový softwarový RAID můžete spustit pomocí příkazu: <screen><pr
active. Linux Software RAID can be started with the ompt># </prompt><command>mdadm</command> --assemble --scan</screen></para>
command:
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mdadm</command> --
assemble --scan</screen>
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Vytvořte složku přípojného bodu zadáním (jako root): <screen
Create a mount point directory by entering (as root): ><prompt># </prompt><command>mkdir</command> /tmp/mydir</screen></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mkdir</command> /tmp
/mydir</screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Připojte kořenový oddíl / do složky přípojného bodu. Předpok
Mount the / partition on the mount point directory. For ládejme například, že kořenový souborový systém / se nachází na /dev/sda5. Zadej
example assume the / file system is contained in the te (jako root): <screen><prompt># </prompt><command>mount</command> <replaceable
/dev/sda5 partition. Enter (as root): >/dev/sda5</replaceable> /tmp/mydir</screen></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mount</command> <rep
laceable>/dev/sda5</replaceable> /tmp/mydir</screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Pokud máte zvlášť oddíl /boot, například na /dev/sda3, je po
If you have a separate /boot partition, for example at třeba udělat krok navíc. Připojte oddíl /boot do /tmp/mojeslozka/boot zadáním př
/dev/sda3, then an extra step is required. Mount the íkazu (jako root): <screen><prompt># </prompt><command>mount</command> <replacea
/boot partition at /tmp/mydir/boot by entering (as ble>/dev/sda3</replaceable> /tmp/mydir/boot</screen></para>
root):
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mount</command> <rep
laceable>/dev/sda3</replaceable> /tmp/mydir/boot</screen>
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Jestliže nevíte, zda máte zvlášť oddíl /boot, tak pravděpo
If you do not know whether you have a separate boot dobně nemáte a můžete tento krok ignorovat.</para>
partition then you probably do not and can ignore this
step.
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Připravte změnu kořenového prostředí zadáním příkazů (jako r
Prepare to change the root environment by entering (as oot): <screen><prompt># </prompt><command>mount</command> --bind /dev /tmp/mydir
root): /dev</screen> <screen><prompt># </prompt><command>mount</command> --bind /proc /
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mount</command> --bi tmp/mydir/proc</screen> <screen><prompt># </prompt><command>mount</command> --bi
nd /dev /tmp/mydir/dev</screen> nd /sys /tmp/mydir/sys</screen></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mount</command> --bi
nd /proc /tmp/mydir/proc</screen>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>mount</command> --bi
nd /sys /tmp/mydir/sys</screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Změňte kořenové prostředí zadáním příkazu (jako root): <scre
Change the root environment by entering (as root): en><prompt># </prompt><command>chroot</command> /tmp/mydir</screen></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>chroot</command> /tm
p/mydir</screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Přeinstalujte GRUB 2 na zaváděcím zařízení. Upozorňujeme, že
Reinstall GRUB 2 on the boot device. Note that the je použit název zařízení a ne název oddílu. Například, když je / na /dev/sda5,
device name is used and not the partition name. For pak zařízení je /dev/sda.</para>
example, if the / partition is /dev/sda5 then the device <para>V linuxových distribucích Debian, Ubuntu a jejich dalších od
is /dev/sda. nožích zadejte příkaz (jako root): <screen><prompt># </prompt><command>grub-inst
</para> all</command> <replaceable>/dev/sda</replaceable></screen></para>
<para lang="en"> <para>V linuxových distribucích CentOS, Fedora, openSUSE a jejich
For Debian, Ubuntu, and other offshoot GNU/Linux dalších odnožích zadejte příkaz (jako root): <screen><prompt># </prompt><command
distributions, enter the command (as root): >grub2-install</command> <replaceable>/dev/sda</replaceable></screen></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>grub-install</comman
d> <replaceable>/dev/sda</replaceable></screen>
</para>
<para lang="en">
For CentOS, Fedora, openSUSE and other offshoot
GNU/Linux distributions, enter the command (as root):
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>grub2-install</comma
nd> <replaceable>/dev/sda</replaceable></screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Opusťte změněné kořenové prostředí zadáním příkazu (jako roo
Exit the chroot environment by entering (as root): t): <screen><prompt># </prompt><command>exit</command></screen></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>exit</command></scre
en>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Restartujte svůj počítač.</para>
Reboot your computer.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
<!-- ============= To Restore GRUB Legacy ============================ --> <!-- ============= To Restore GRUB Legacy ============================ -->
<sect3 id="gparted-restore-grub-legacy"> <sect3 id="gparted-restore-grub-legacy">
<title>Obnova zavaděče GRUB Legacy</title> <title>Obnova zavaděče GRUB Legacy</title>
<para lang="en"> <para>Použijte následující kroky pro obnovu zavaděče GRUB Legacy: <order
Use the following steps to restore the GRUB Legacy boot edlist>
loader:
<orderedlist>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zaveďte systém z živého média některé z distribucí GNU/Linux
Boot from Live media such as your GNU/Linux distribution . Otevřete okno s terminálem.</para>
image. Open a terminal window.
</para>
<note> <note>
<para lang="en"> <para>Živé médium musí obsahovat zavaděč GRUB Legacy. Pokud vaše
The Live media must contain the GRUB Legacy boot distribuce používá GRUB Legacy, pak i její živé médium obsahuje GRUB Legacy.</p
loader. If your GNU/Linux distribution uses GRUB ara>
Legacy, then the distribution Live media will also
contain GRUB Legacy.
</para>
</note> </note>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Spusťte aplikaci <application>grub</application> z příkazové
Start the <application>grub</application> application ho řádku. (jako root). <screen><prompt># </prompt><command>grub</command></scree
from the command line (as root). n></para>
<screen lang="en"><prompt># </prompt><command>grub</command></scre
en>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Zjistěte, kde se nachází <application>grub</application> sta
Find where <application>grub</application> stage1 is ge1 pomocí jednoho z následujících postupů:</para>
located by using one of the following: <para>Jestliže je složka /boot uložená v oddíle /, použijte příkaz
</para> : <screen><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command> /boot/grub/stage1</s
<para lang="en"> creen> Jestliže je složka /boot uložená v jiném oddíle, než je oddíl /, použijte
If the /boot folder is stored in the / partition, příkaz: <screen><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command> /grub/stage1<
use the command: /screen></para>
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command <para>Výstup z příkazu <command>find</command> může vypadat nějak
> /boot/grub/stage1</screen> následovně: <screen><computeroutput> <replaceable>(hd0,0)</replaceable></compute
If the /boot folder is stored in a partition routput></screen> Pokud se ve výstupu přikazu vypíše více než jeden řádek, musít
different than the / partition, use the command: e se rozhodnout, které zařízení se používá pro <application>grub</application>.<
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt><command>find</command> /para>
/grub/stage1</screen>
</para>
<para lang="en">
The output from the <command>find</command> command
might look like the following:
<screen lang="en"><computeroutput> <replaceable>(hd0,0)</replaceab
le></computeroutput></screen>
If more than one line is listed in the command output,
you will need to decide which device you use for
<application>grub</application>.
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Nastavte kořenové zařízení <application>grub</application> z
Set the <application>grub</application> root device by adáním zařízení vráceného příkazem <command>find</command>. Mělo by se jednat o
specifying the device returned by the oddíl obsahující složku boot. <screen><prompt>grub&gt; </prompt>root <replaceabl
<command>find</command> command. This should be the e>(hd0,0)</replaceable></screen></para>
partition containing the boot directory.
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt>root <replaceable>(hd0
,0)</replaceable></screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Znovu nainstalujte zavaděč <application>grub</application> d
Reinstall the <application>grub</application> boot o MBR (Master Boot Record) pomocí: <screen><prompt>grub&gt; </prompt>setup <repl
loader into the Master Boot Record (MBR) with: aceable>(hd0)</replaceable></screen></para>
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt>setup <replaceable>(hd <para>Pokud chcete nainstalovat zavaděč <application>grub</applica
0)</replaceable></screen> tion> do zaváděcího sektoru oddílu, zadejte místo toho oddíl pomocí: <screen><pr
</para> ompt>grub&gt; </prompt>setup <replaceable>(hd0,0)</replaceable></screen></para>
<para lang="en">
If you want to install the
<application>grub</application> boat loader into the
boot sector of a partition, instead specify a partition
with:
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt>setup <replaceable>(hd
0,0)</replaceable></screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Ukončete <application>grub</application>. <screen><prompt>gr
Exit <application>grub</application>. ub&gt; </prompt>quit</screen></para>
<screen lang="en"><prompt>grub&gt; </prompt>quit</screen>
</para>
</listitem> </listitem>
<listitem> <listitem>
<para lang="en"> <para>Restartujte svůj počítač.</para>
Reboot your computer.
</para>
</listitem> </listitem>
</orderedlist> </orderedlist></para>
</para>
</sect3> </sect3>
</sect2> </sect2>
<!-- ============= End of Fixing Operating System Boot Problems ====== --> <!-- ============= End of Fixing Operating System Boot Problems ====== -->
</sect1> </sect1>
<!-- ============= Recovering Partition Tables ======================= --> <!-- ============= Recovering Partition Tables ======================= -->
<sect1 id="gparted-recover-partition-table"> <sect1 id="gparted-recover-partition-table">
<title>Obnovení tabulky oddílů</title> <title>Obnovení tabulky oddílů</title>
<para>Pokud nešťastnou náhodou přepíšete svoji tabulku oddílu, je ještě šanc e, že ji můžete obnovit.</para> <para>Pokud nešťastnou náhodou přepíšete svoji tabulku oddílu, je ještě šanc e, že ji můžete obnovit.</para>
 End of changes. 256 change blocks. 
1618 lines changed or deleted 833 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)