"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "gparted.appdata.xml" between
gparted-1.0.0.tar.gz and gparted-1.1.0.tar.gz

About: GParted is a graphical partition editor for creating, reorganizing, and deleting disk partitions (using GNU libparted).

gparted.appdata.xml  (gparted-1.0.0):gparted.appdata.xml  (gparted-1.1.0)
skipping to change at line 222 skipping to change at line 222
<p xml:lang="uk">За допомогою GParted можна змінювати розмір, мітки і перемі щати розділи без втрати даних. Ці дії дозволяють збільшувати або скорочувати роз мір розділів, створювати місце для нових операційних систем, намагатись відновит и дані з втрачених розділів.</p> <p xml:lang="uk">За допомогою GParted можна змінювати розмір, мітки і перемі щати розділи без втрати даних. Ці дії дозволяють збільшувати або скорочувати роз мір розділів, створювати місце для нових операційних систем, намагатись відновит и дані з втрачених розділів.</p>
<p xml:lang="vi">Dùng GParted bạn có thể đổi kích cỡ, sao chép, đánh nhãn, v à di chuyển phân vùng mà không làm mất dữ liệu. Những thao tác đó cho phép bạn m ở rộng hay co nhỏ ổ đĩa C: của bạn, tạo chỗ trống cho hệ điều hành mới, hay cố c ứu dữ liệu từ các phân vùng đã mất.</p> <p xml:lang="vi">Dùng GParted bạn có thể đổi kích cỡ, sao chép, đánh nhãn, v à di chuyển phân vùng mà không làm mất dữ liệu. Những thao tác đó cho phép bạn m ở rộng hay co nhỏ ổ đĩa C: của bạn, tạo chỗ trống cho hệ điều hành mới, hay cố c ứu dữ liệu từ các phân vùng đã mất.</p>
<p xml:lang="zh_CN">通过 GParted 您可以无损地调整、复制、标记或移动分区。通过这些操作您可以增大减小 C: 盘、为新操作系统 创建新的空间或者尝试从丢失的分区恢复数据。</p> <p xml:lang="zh_CN">通过 GParted 您可以无损地调整、复制、标记或移动分区。通过这些操作您可以增大减小 C: 盘、为新操作系统 创建新的空间或者尝试从丢失的分区恢复数据。</p>
<p xml:lang="zh_HK">使用 GParted 你可以改變分割區的容量、複製、標籤、移動分割區而不致遺失資料。這些動作可以讓你增加或縮減你 的 C: 磁碟機,建立額外的空間給新的作業系統,或是做為遺失分割區的資料救援。</p> <p xml:lang="zh_HK">使用 GParted 你可以改變分割區的容量、複製、標籤、移動分割區而不致遺失資料。這些動作可以讓你增加或縮減你 的 C: 磁碟機,建立額外的空間給新的作業系統,或是做為遺失分割區的資料救援。</p>
<p xml:lang="zh_TW">使用 GParted 您可以改變分割區的容量、複製、標籤、移動分割區而不致遺失資料。這些動作可以讓您增加或縮減您 的 C: 磁碟機,建立額外的空間給新的作業系統,或是做為遺失分割區的資料救援。</p> <p xml:lang="zh_TW">使用 GParted 您可以改變分割區的容量、複製、標籤、移動分割區而不致遺失資料。這些動作可以讓您增加或縮減您 的 C: 磁碟機,建立額外的空間給新的作業系統,或是做為遺失分割區的資料救援。</p>
<p>GParted works with many file systems including: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, rei ser4, udf, ufs, and xfs.</p> <p>GParted works with many file systems including: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, rei ser4, udf, ufs, and xfs.</p>
<p xml:lang="be">GParted працуе з многімі файлавымі сістэмамі, ўключаючы: bt rfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilf s2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, and xfs.</p> <p xml:lang="be">GParted працуе з многімі файлавымі сістэмамі, ўключаючы: bt rfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilf s2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, and xfs.</p>
<p xml:lang="cs">GParted pracuje s řadou různých souborových systémů, včetně : Btrfs, ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, Linux-Swap, LVM2 PV, MINIX, NILFS2, NTFS, ReiserFS, Reiser4, UDF, UFS a XFS.</p> <p xml:lang="cs">GParted pracuje s řadou různých souborových systémů, včetně : Btrfs, ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, Linux-Swap, LVM2 PV, MINIX, NILFS2, NTFS, ReiserFS, Reiser4, UDF, UFS a XFS.</p>
<p xml:lang="da">GParted fungerer med mange filsystemer inklusive: btrfs, ex t2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntf s, reiserfs, reiser4, udf, ufs og xfs.</p> <p xml:lang="da">GParted fungerer med mange filsystemer inklusive: btrfs, ex t2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntf s, reiserfs, reiser4, udf, ufs og xfs.</p>
<p xml:lang="de">GParted arbeitet mit vielen Dateisystemen, u.a.:: btrfs, ex t2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntf s, reiserfs, reiser4, udf, ufs und xfs.</p> <p xml:lang="de">GParted arbeitet mit vielen Dateisystemen, u.a.:: btrfs, ex t2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntf s, reiserfs, reiser4, udf, ufs und xfs.</p>
<p xml:lang="en_GB">GParted works with many file systems including: btrfs, e xt2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, nt fs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, and xfs.</p>
<p xml:lang="eo">GParted funkcias kun multe da dosiersistemoj, inkluzive: bt rfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilf s2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, kaj xfs.</p> <p xml:lang="eo">GParted funkcias kun multe da dosiersistemoj, inkluzive: bt rfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilf s2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, kaj xfs.</p>
<p xml:lang="es">GParted funciona con la mayoría de los sistemas de archivos , incluyendo btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, y xfs.</p> <p xml:lang="es">GParted funciona con la mayoría de los sistemas de archivos , incluyendo btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, y xfs.</p>
<p xml:lang="eu">GParted aplikazioak hainbat fitxategi-sistemarekin lan egin dezake: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, eta xfs.</p>
<p xml:lang="fi">GParted tukee useita tiedostojärjestelmiä, muun muassa: btr fs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs 2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs ja xfs.</p> <p xml:lang="fi">GParted tukee useita tiedostojärjestelmiä, muun muassa: btr fs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs 2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs ja xfs.</p>
<p xml:lang="fr">GParted fonctionne avec de nombreux systèmes de fichiers, d ont : btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, min ix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs et xfs.</p> <p xml:lang="fr">GParted fonctionne avec de nombreux systèmes de fichiers, d ont : btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, min ix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs et xfs.</p>
<p xml:lang="hr">GParted radi s mnogim datotečnim sustavima, uključujući: bt rfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilf s2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs i xfs.</p> <p xml:lang="hr">GParted radi s mnogim datotečnim sustavima, uključujući: bt rfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilf s2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs i xfs.</p>
<p xml:lang="hu">A GParted számos fájlrendszerrel működik, beleértve: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs és xfs.</p> <p xml:lang="hu">A GParted számos fájlrendszerrel működik, beleértve: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs és xfs.</p>
<p xml:lang="id">GParted bekerja dengan banyak sistem berkas termasuk: btrfs , ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, dan xfs.</p> <p xml:lang="id">GParted bekerja dengan banyak sistem berkas termasuk: btrfs , ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, dan xfs.</p>
<p xml:lang="is">GParted virkar með mörgum tegundum skráakerfa: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, ufs, og xfs.</p> <p xml:lang="is">GParted virkar með mörgum tegundum skráakerfa: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, ufs, og xfs.</p>
<p xml:lang="it">GParted è in grado di lavorare con diversi tipi di file sys tem: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, mini x, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs e xfs.</p> <p xml:lang="it">GParted è in grado di lavorare con diversi tipi di file sys tem: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, mini x, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs e xfs.</p>
<p xml:lang="kk">GParted көптеген файлдық жүйелермен жұмыс жасайды, олар: bt rfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilf s2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs және xfs.</p> <p xml:lang="kk">GParted көптеген файлдық жүйелермен жұмыс жасайды, олар: bt rfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilf s2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs және xfs.</p>
<p xml:lang="ko">GParted는 btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, xfs 등의 수많 은 파일 시스템에서 동작합니다.</p> <p xml:lang="ko">GParted는 btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, xfs 등의 수많 은 파일 시스템에서 동작합니다.</p>
<p xml:lang="lt">GParted veikia su daug failų sistemų, tokių kaip: btrfs, ex t2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntf s, reiserfs, reiser4, udf, ufs ir xfs.</p> <p xml:lang="lt">GParted veikia su daug failų sistemų, tokių kaip: btrfs, ex t2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntf s, reiserfs, reiser4, udf, ufs ir xfs.</p>
<p xml:lang="lv">GParted strādā ar daudzām datņu sistēmām, tai skaitā btrfs , ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, and xfs.</p>
<p xml:lang="nl">GParted kan omgaan met vele bestandssystemen waaronder: btr fs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs 2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, en xfs.</p> <p xml:lang="nl">GParted kan omgaan met vele bestandssystemen waaronder: btr fs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs 2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, en xfs.</p>
<p xml:lang="pa">GParted ਕਈ ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix,nilfs2, ntfs, reiserf s, reiser4, udf, ufs, ਅਤੇ xfs</p>
<p xml:lang="pl">Program GParted działa z wieloma systemami plików, w tym: B trfs, ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, partycje wymiany systemu Linux, woluminy fizyczne LVM2, MINIX, NILFS2, NTFS, ReiserFS, Reiser4, UDF, UFS i XFS. </p> <p xml:lang="pl">Program GParted działa z wieloma systemami plików, w tym: B trfs, ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, partycje wymiany systemu Linux, woluminy fizyczne LVM2, MINIX, NILFS2, NTFS, ReiserFS, Reiser4, UDF, UFS i XFS. </p>
<p xml:lang="pt_BR">GParted funciona com muitos sistemas de arquivos, inclui ndo: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, mini x, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs e xfs.</p> <p xml:lang="pt_BR">GParted funciona com muitos sistemas de arquivos, inclui ndo: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, mini x, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs e xfs.</p>
<p xml:lang="ro">GParted funcționează cu multe sisteme de fișiere incluzând: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, n ilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, și xfs.</p> <p xml:lang="ro">GParted funcționează cu multe sisteme de fișiere incluzând: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, n ilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, și xfs.</p>
<p xml:lang="ru">GParted работает со многими файловыми системами, включая: b trfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nil fs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, а также xfs.</p> <p xml:lang="ru">GParted работает со многими файловыми системами, включая: b trfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nil fs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, а также xfs.</p>
<p xml:lang="sv">GParted fungerar med många filsystem: btrfs, ext2, ext3, ex t4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, och xfs.</p> <p xml:lang="sv">GParted fungerar med många filsystem: btrfs, ext2, ext3, ex t4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, och xfs.</p>
<p xml:lang="tr">GParted şunlar da dahil olmak üzere birçok dosya sistemi il e çalışır: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv , minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, ve xfs.</p> <p xml:lang="tr">GParted şunlar da dahil olmak üzere birçok dosya sistemi il e çalışır: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv , minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, ve xfs.</p>
<p xml:lang="vi">GParted có thể xử lý được nhiều hệ thống tập tin bao gồm: b trfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nil fs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs và xfs.</p> <p xml:lang="vi">GParted có thể xử lý được nhiều hệ thống tập tin bao gồm: b trfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nil fs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs và xfs.</p>
</description> </description>
<launchable type="desktop-id">gparted.desktop</launchable> <launchable type="desktop-id">gparted.desktop</launchable>
<screenshots> <screenshots>
 End of changes. 4 change blocks. 
0 lines changed or deleted 4 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)