"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "man-pages/sv/man1/calibre-server.1" between
calibre-4.2.0.tar.xz and calibre-4.3.0.tar.xz

About: calibre is an e-book library management application (syncing, converting, viewing,\PKG_DESCR_TTnbsp;...).

calibre-server.1  (calibre-4.2.0.tar.xz):calibre-server.1  (calibre-4.3.0.tar.xz)
skipping to change at line 136 skipping to change at line 136
--userdb. --userdb.
--max-header-line-size --max-header-line-size
Största storlek på enskild HTTP-rubrik (i KB). Största storlek på enskild HTTP-rubrik (i KB).
--max-job-time --max-job-time
Längsta tid för arbetarprocesser. Högsta tiden arbetsprocesser t illåts att köra (i minuter). Längsta tid för arbetarprocesser. Högsta tiden arbetsprocesser t illåts att köra (i minuter).
Sätt till noll för ingen tidsbegränsning. Sätt till noll för ingen tidsbegränsning.
--max-jobs --max-jobs
Högsta antal arbetarprocesser. Arbetsprocesser lanseras al Högsta antal arbetarprocesser. Arbetsprocesser lanseras eft
lt efter de behövs och används er behov och används för stora
för stora jobb som förbereder en bok för visning, läggs till för jobb som att förbereda en bok för visning, lägga till böcker, k
böcker, konvertering, o.s.v. onvertera o.s.v. Normalt är
Normalt, är högsta antal sådana processer baserad på antalet CPU- högsta antalet sådana processer baserat på antalet CPU-kärnor.
kärnor. Du kan anpassa den med Du kan kontrollera den med den
den här inställningen. här inställningen.
--max-log-size --max-log-size
Största loggfilstorlek (i MB). Största storlek på loggfiler s om genereras av servern. När Största loggfilstorlek (i MB). Största storlek på loggfiler s om genereras av servern. När
loggfilen blir större än denna storlek roteras den automatiskt . Satt till noll för att inak- loggfilen blir större än denna storlek roteras den automatiskt . Satt till noll för att inak-
tivera loggrotation. tivera loggrotation.
--max-opds-items --max-opds-items
Högsta antal böcker i OPDS-flöden. Högsta antal böcker som server n kommer att återvända i ett Högsta antal böcker i OPDS-flöden. Högsta antal böcker som server n kommer att återvända i ett
enda OPDS-anskaffningsflöde. enda OPDS-anskaffningsflöde.
skipping to change at line 205 skipping to change at line 205
--worker-count --worker-count
Antal arbetstrådar som används för att behandla förfrågningar. Antal arbetstrådar som används för att behandla förfrågningar.
AUTHOR AUTHOR
Kovid Goyal Kovid Goyal
COPYRIGHT COPYRIGHT
Kovid Goyal Kovid Goyal
4.2.0 oktober 18, 2019 CALIBRE-SERVER(1) 4.3.0 november 08, 2019 CALIBRE-SERVER(1)
 End of changes. 2 change blocks. 
7 lines changed or deleted 7 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)