"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "man-pages/cs/man1/ebook-convert.1" between
calibre-4.2.0.tar.xz and calibre-4.3.0.tar.xz

About: calibre is an e-book library management application (syncing, converting, viewing,\PKG_DESCR_TTnbsp;...).

ebook-convert.1  (calibre-4.2.0.tar.xz):ebook-convert.1  (calibre-4.3.0.tar.xz)
skipping to change at line 509 skipping to change at line 509
--verbose, -v --verbose, -v
Úroveň podrobnosti. Zadejte vícekrát pro větší podrobnost. Zadání dvakrát bude mít za následek Úroveň podrobnosti. Zadejte vícekrát pro větší podrobnost. Zadání dvakrát bude mít za následek
úplnou podrobnost, jednou střední podrobnost a nulakrát nejmenší p odrobnost. úplnou podrobnost, jednou střední podrobnost a nulakrát nejmenší p odrobnost.
AUTHOR AUTHOR
Kovid Goyal Kovid Goyal
COPYRIGHT COPYRIGHT
Kovid Goyal Kovid Goyal
4.2.0 října 18, 2019 EBOOK-CONVERT(1) 4.3.0 listopadu 08, 2019 EBOOK-CONVERT(1)
 End of changes. 1 change blocks. 
0 lines changed or deleted 0 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)