"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "_locales/fi/messages.json" between
Signal-Desktop-1.40.0.tar.gz and Signal-Desktop-1.40.1.tar.gz

About: Signal-Desktop is a cross-platform encrypted messaging service (also available for mobile devices).

messages.json  (Signal-Desktop-1.40.0):messages.json  (Signal-Desktop-1.40.1)
skipping to change at line 3617 skipping to change at line 3617
"message": "$adminName$otti ryhmäänliittymispyynnöt käyttöön.", "message": "$adminName$otti ryhmäänliittymispyynnöt käyttöön.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"adminName": { "adminName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--access-invite-link--enabled--unknown": { "GroupV2--access-invite-link--enabled--unknown": {
"message": "Ryhmäänliittymispyynnöt on otettu pois käytöstä.", "message": "Ryhmälinkin järjestelmänvalvojan hyväksyntä on otettu käyttö ön.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--member-add--invited--you": { "GroupV2--member-add--invited--you": {
"message": "Lisäsit kutsutun käyttäjän $inviteeName$.", "message": "Lisäsit kutsutun käyttäjän $inviteeName$.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"inviteeName": { "inviteeName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
skipping to change at line 4413 skipping to change at line 4413
}, },
"GroupV2--group-link-remove--unknown": { "GroupV2--group-link-remove--unknown": {
"message": "Ryhmälinkki on poistettu käytöstä.", "message": "Ryhmälinkki on poistettu käytöstä.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--group-link-reset--you": { "GroupV2--group-link-reset--you": {
"message": "Sinä uudelleenasetit ryhmälinkin.", "message": "Sinä uudelleenasetit ryhmälinkin.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--group-link-reset--other": { "GroupV2--group-link-reset--other": {
"message": "$adminName$ reset the group link.", "message": "$adminName$ uudelleenasetti ryhmälinkin.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"adminName": { "adminName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--group-link-reset--unknown": { "GroupV2--group-link-reset--unknown": {
"message": "Ryhmälinkki on asetettu uudelleen.", "message": "Ryhmälinkki on asetettu uudelleen.",
skipping to change at line 4577 skipping to change at line 4577
}, },
"ContactModal--rm-admin": { "ContactModal--rm-admin": {
"message": "Poista ylläpitäjän oikeudet", "message": "Poista ylläpitäjän oikeudet",
"description": "Button text for removing as admin button in Group Contac t Details modal" "description": "Button text for removing as admin button in Group Contac t Details modal"
}, },
"ContactModal--make-admin": { "ContactModal--make-admin": {
"message": "Nimitä ylläpitäjäksi", "message": "Nimitä ylläpitäjäksi",
"description": "Button text for make admin button in Group Contact Detai ls modal" "description": "Button text for make admin button in Group Contact Detai ls modal"
}, },
"ContactModal--make-admin-info": { "ContactModal--make-admin-info": {
"message": "$contact$ will be able to edit this group and its members.", "message": "$contact$ voi tulevaisuudessa muokata ryhmää ja sen jäseniä. ",
"description": "Shown in a confirmation dialog when you are about to gra nt admin privileges to someone", "description": "Shown in a confirmation dialog when you are about to gra nt admin privileges to someone",
"placeholders": { "placeholders": {
"contact": { "contact": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Homer" "example": "Homer"
} }
} }
}, },
"ContactModal--rm-admin-info": { "ContactModal--rm-admin-info": {
"message": "Remove $contact$ as group admin", "message": "Poista $contact$ ylläpitäjistä",
"description": "Shown in a confirmation dialog when you are about to rem ove admin privileges from someone", "description": "Shown in a confirmation dialog when you are about to rem ove admin privileges from someone",
"placeholders": { "placeholders": {
"contact": { "contact": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Homer" "example": "Homer"
} }
} }
}, },
"ContactModal--remove-from-group": { "ContactModal--remove-from-group": {
"message": "Poista ryhmästä", "message": "Poista ryhmästä",
skipping to change at line 4613 skipping to change at line 4613
}, },
"ConversationDetails--group-link": { "ConversationDetails--group-link": {
"message": "Ryhmälinkki", "message": "Ryhmälinkki",
"description": "This is the label for the group link management panel" "description": "This is the label for the group link management panel"
}, },
"ConversationDetails--disappearing-messages-label": { "ConversationDetails--disappearing-messages-label": {
"message": "Katoavat viestit", "message": "Katoavat viestit",
"description": "This is the label for the disappearing messages setting panel" "description": "This is the label for the disappearing messages setting panel"
}, },
"ConversationDetails--disappearing-messages-info": { "ConversationDetails--disappearing-messages-info": {
"message": "When enabled, messages sent and received in this group will disappear after they've been seen.", "message": "Kun tämä on päällä, lähetetyt ja vastaanotetut viestit katoa vat tästä ryhmästä, kun ne on nähty.",
"description": "This is the info about the disappearing messages setting " "description": "This is the info about the disappearing messages setting "
}, },
"ConversationDetails--group-info-label": { "ConversationDetails--group-info-label": {
"message": "Ketkä voivat muokata ryhmän tietoja", "message": "Ketkä voivat muokata ryhmän tietoja",
"description": "This is the label for the 'who can edit the group' panel " "description": "This is the label for the 'who can edit the group' panel "
}, },
"ConversationDetails--group-info-info": { "ConversationDetails--group-info-info": {
"message": "Choose who can edit group name, avatar, and disappearing mes sages timer.", "message": "Valitse, ketkä voivat muokata ryhmän nimeä, kuvaketta ja kat oavien viestien ajastinta.",
"description": "This is the additional info for the 'who can edit the gr oup' panel" "description": "This is the additional info for the 'who can edit the gr oup' panel"
}, },
"ConversationDetails--add-members-label": { "ConversationDetails--add-members-label": {
"message": "Who can add members", "message": "Ketkä voivat lisätä jäseniä",
"description": "This is the label for the 'who can add members' panel" "description": "This is the label for the 'who can add members' panel"
}, },
"ConversationDetails--add-members-info": { "ConversationDetails--add-members-info": {
"message": "Choose who can add members to this group.", "message": "Valitse, ketkä voivat lisätä uusia jäseniä tähän ryhmään.",
"description": "This is the additional info for the 'who can add members ' panel" "description": "This is the additional info for the 'who can add members ' panel"
}, },
"ConversationDetails--requests-and-invites": { "ConversationDetails--requests-and-invites": {
"message": "Requests & Invites", "message": "Liittymispyynnöt & Kutsut",
"description": "This is a button to display which members have been invi ted but have not joined yet" "description": "This is a button to display which members have been invi ted but have not joined yet"
}, },
"ConversationDetailsActions--leave-group": { "ConversationDetailsActions--leave-group": {
"message": "Poistu ryhmästä", "message": "Poistu ryhmästä",
"description": "This is a button to leave a group" "description": "This is a button to leave a group"
}, },
"ConversationDetailsActions--block-group": { "ConversationDetailsActions--block-group": {
"message": "Estä ryhmä", "message": "Estä ryhmä",
"description": "This is a button to block a group" "description": "This is a button to block a group"
}, },
skipping to change at line 4657 skipping to change at line 4657
}, },
"ConversationDetailsActions--leave-group-modal-content": { "ConversationDetailsActions--leave-group-modal-content": {
"message": "Et voi enää lähettää tai vastaanottaa viestejä tässä ryhmäss ä.", "message": "Et voi enää lähettää tai vastaanottaa viestejä tässä ryhmäss ä.",
"description": "This is the modal content for confirming leaving a group " "description": "This is the modal content for confirming leaving a group "
}, },
"ConversationDetailsActions--leave-group-modal-confirm": { "ConversationDetailsActions--leave-group-modal-confirm": {
"message": "Poistu", "message": "Poistu",
"description": "This is the modal button to confirm leaving a group" "description": "This is the modal button to confirm leaving a group"
}, },
"ConversationDetailsActions--block-group-modal-title": { "ConversationDetailsActions--block-group-modal-title": {
"message": "Block and Leave the \"$groupName$\" Group?", "message": "Estetäänkö ja poistutaanko ryhmästä \"$groupName$\"?",
"description": "This is the modal title for confirming blocking a group" , "description": "This is the modal title for confirming blocking a group" ,
"placeholders": { "placeholders": {
"groupName": { "groupName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Our Conversation" "example": "Our Conversation"
} }
} }
}, },
"ConversationDetailsActions--block-group-modal-content": { "ConversationDetailsActions--block-group-modal-content": {
"message": "Et tule vastaanottamaan viestejä tai päivityksiä tältä ryhmä ltä.", "message": "Et tule vastaanottamaan viestejä tai päivityksiä tältä ryhmä ltä.",
"description": "This is the modal content for confirming blocking a grou p" "description": "This is the modal content for confirming blocking a grou p"
}, },
"ConversationDetailsActions--block-group-modal-confirm": { "ConversationDetailsActions--block-group-modal-confirm": {
"message": "Estä", "message": "Estä",
"description": "This is the modal button to confirm blocking a group" "description": "This is the modal button to confirm blocking a group"
}, },
"ConversationDetailsHeader--members": { "ConversationDetailsHeader--members": {
"message": "$number$ members", "message": "$number$ jäsentä",
"description": "This is the number of members in a group", "description": "This is the number of members in a group",
"placeholders": { "placeholders": {
"number": { "number": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "10" "example": "10"
} }
} }
}, },
"ConversationDetailsMediaList--shared-media": { "ConversationDetailsMediaList--shared-media": {
"message": "Jaettu media", "message": "Jaettu media",
"description": "Title for the media thumbnails in the conversation detai ls screen" "description": "Title for the media thumbnails in the conversation detai ls screen"
}, },
"ConversationDetailsMediaList--show-all": { "ConversationDetailsMediaList--show-all": {
"message": "Näytä kaikki", "message": "Näytä kaikki",
"description": "This is a button on the conversation details to show all media" "description": "This is a button on the conversation details to show all media"
}, },
"ConversationDetailsMembershipList--title": { "ConversationDetailsMembershipList--title": {
"message": "$number$ members", "message": "$number$ jäsentä",
"description": "The title of the membership list panel", "description": "The title of the membership list panel",
"placeholders": { "placeholders": {
"number": { "number": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "10" "example": "10"
} }
} }
}, },
"ConversationDetailsMembershipList--show-all": { "ConversationDetailsMembershipList--show-all": {
"message": "Näytä kaikki", "message": "Näytä kaikki",
"description": "This is a button on the conversation details to show all members" "description": "This is a button on the conversation details to show all members"
}, },
"GroupLinkManagement--clipboard": { "GroupLinkManagement--clipboard": {
"message": "Group link copied.", "message": "Ryhmälinkki kopioitu",
"description": "Shown in a toast when a user selects to copy group link" "description": "Shown in a toast when a user selects to copy group link"
}, },
"GroupLinkManagement--share": { "GroupLinkManagement--share": {
"message": "Copy link", "message": "Kopioi linkki",
"description": "This lets users share their group link" "description": "This lets users share their group link"
}, },
"GroupLinkManagement--confirm-reset": { "GroupLinkManagement--confirm-reset": {
"message": "Haluatko varmasti nollata ryhmälinkin? Ryhmään ei voi enää l iittyä nykyistä linkkiä käyttäen.", "message": "Haluatko varmasti nollata ryhmälinkin? Ryhmään ei voi enää l iittyä nykyistä linkkiä käyttäen.",
"description": "Shown in the confirmation dialog when an admin is about to reset the group link" "description": "Shown in the confirmation dialog when an admin is about to reset the group link"
}, },
"GroupLinkManagement--reset": { "GroupLinkManagement--reset": {
"message": "Uudelleenaseta linkki", "message": "Uudelleenaseta linkki",
"description": "This lets users generate a new group link" "description": "This lets users generate a new group link"
}, },
"GroupLinkManagement--approve-label": { "GroupLinkManagement--approve-label": {
"message": "Hyväksy uusia jäseniä", "message": "Hyväksy uusia jäseniä",
"description": "Title for the approve new members select area" "description": "Title for the approve new members select area"
}, },
"GroupLinkManagement--approve-info": { "GroupLinkManagement--approve-info": {
"message": "Require an admin to approve new members joining via the grou p link", "message": "Vaadi ylläpitäjän hyväksyntä uusille jäsenille, jotka liitty vät ryhmälinkin kautta.",
"description": "Description for the approve new members select area" "description": "Description for the approve new members select area"
}, },
"PendingInvites--tab-requests": { "PendingInvites--tab-requests": {
"message": "Requests ($count$)", "message": "Pyynnöt ($count$)",
"description": "Label for the tab to view pending requests", "description": "Label for the tab to view pending requests",
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "4" "example": "4"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--tab-invites": { "PendingInvites--tab-invites": {
"message": "Invites ($count$)", "message": "Kutsut($count$)",
"description": "Label for the tab to view pending invites", "description": "Label for the tab to view pending invites",
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "2" "example": "2"
} }
} }
}, },
"PendingRequests--approve-for": { "PendingRequests--approve-for": {
"message": "Approve request from \"$name$\"?", "message": "Hyväksytäänkö liittymispyyntö käyttäjältä \"$name$\"?",
"description": "This is the modal content when confirming approving a gr oup request to join", "description": "This is the modal content when confirming approving a gr oup request to join",
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Meowsy Purrington" "example": "Meowsy Purrington"
} }
} }
}, },
"PendingRequests--deny-for": { "PendingRequests--deny-for": {
"message": "Deny request from \"$name$\"?", "message": "Hylätäänkö liittymispyyntö käyttäjältä \"$name$\"?",
"description": "This is the modal content when confirming denying a grou p request to join", "description": "This is the modal content when confirming denying a grou p request to join",
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Meowsy Purrington" "example": "Meowsy Purrington"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--invites": { "PendingInvites--invites": {
"message": "Invited by you", "message": "Sinun lähettämäsi kutsut",
"description": "This is the title list of all invites" "description": "This is the title list of all invites"
}, },
"PendingInvites--invited-by-you": { "PendingInvites--invited-by-you": {
"message": "Invited by you", "message": "Sinun lähettämäsi kutsut",
"description": "This is the title for the list of members you have invit ed" "description": "This is the title for the list of members you have invit ed"
}, },
"PendingInvites--invited-by-others": { "PendingInvites--invited-by-others": {
"message": "Invited by others", "message": "Muiden lähettämät kutsut",
"description": "This is the title for the list of members who have invit ed other people" "description": "This is the title for the list of members who have invit ed other people"
}, },
"PendingInvites--invited-count": { "PendingInvites--invited-count": {
"message": "Invited $number$", "message": "Kutsuttiin $number$ ",
"description": "This is the label for the number of members someone has invited", "description": "This is the label for the number of members someone has invited",
"placeholders": { "placeholders": {
"number": { "number": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "3" "example": "3"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--revoke-for-label": { "PendingInvites--revoke-for-label": {
"message": "Revoke group invite", "message": "Peruuta ryhmäkutsu",
"description": "This is aria label for revoking a group invite icon" "description": "This is aria label for revoking a group invite icon"
}, },
"PendingInvites--revoke-for": { "PendingInvites--revoke-for": {
"message": "Revoke group invite for \"$name$\"?", "message": "Peruuta ryhmäkutsu käyttäjältä \"$name$\"?",
"description": "This is the modal content when confirming revoking a sin gle invite", "description": "This is the modal content when confirming revoking a sin gle invite",
"placeholders": { "placeholders": {
"number": { "number": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "3" "example": "3"
}, },
"name": { "name": {
"content": "$2", "content": "$2",
"example": "Fred Riley III" "example": "Fred Riley III"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--revoke-from-singular": { "PendingInvites--revoke-from-singular": {
"message": "Revoke 1 invite sent by \"$name$\"?", "message": "Peruutetaanko käyttäjän $name$ lähettämä kutsu?",
"description": "This is the modal content when confirming revoking a sin gle invite", "description": "This is the modal content when confirming revoking a sin gle invite",
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$2", "content": "$2",
"example": "Fred Riley III" "example": "Fred Riley III"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--revoke-from-plural": { "PendingInvites--revoke-from-plural": {
"message": "Revoke $number$ invites sent by \"$name$\"", "message": "Peruuta $number$ käyttäjän $name$ lähettämää kutsua",
"description": "This is the modal content when confirming revoking multi ple invites", "description": "This is the modal content when confirming revoking multi ple invites",
"placeholders": { "placeholders": {
"number": { "number": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "3" "example": "3"
}, },
"name": { "name": {
"content": "$2", "content": "$2",
"example": "Fred Riley III" "example": "Fred Riley III"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--revoke": { "PendingInvites--revoke": {
"message": "Revoke", "message": "Peruuta kutsut",
"description": "This is the modal button to confirm revoking invites" "description": "This is the modal button to confirm revoking invites"
}, },
"PendingRequests--approve": { "PendingRequests--approve": {
"message": "Approve Request", "message": "Hyväksy pyyntö",
"description": "This is the modal button to approve group request to joi n" "description": "This is the modal button to approve group request to joi n"
}, },
"PendingRequests--deny": { "PendingRequests--deny": {
"message": "Hylkää pyyntö", "message": "Hylkää pyyntö",
"description": "This is the modal button to deny group request to join" "description": "This is the modal button to deny group request to join"
}, },
"PendingRequests--info": { "PendingRequests--info": {
"message": "People on this list are attempting to join \"$name$\" via th e group link.", "message": "Tässä luettelossa olevat henkilöt yrittävät liittyä ryhmään \"$name$\" ryhmälinkin kautta.",
"description": "Inforamtion shown below the pending admin approval list" , "description": "Inforamtion shown below the pending admin approval list" ,
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Tahoe List" "example": "Tahoe List"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--info": { "PendingInvites--info": {
"message": "Details about people invited to this group aren’t shown unti l they join. Invitees will only see messages after they join the group.", "message": "Tähän ryhmään kutsuttuja ihmisiä koskevia tietoja ei näytetä ennen kuin he ovat liittyneet. Kutsutut näkevät viestit liittymishetkestä eteen päin.",
"description": "Information shown below the invite list" "description": "Information shown below the invite list"
} }
} }
 End of changes. 31 change blocks. 
31 lines changed or deleted 31 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)