"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "_locales/eu/messages.json" between
Signal-Desktop-1.40.0.tar.gz and Signal-Desktop-1.40.1.tar.gz

About: Signal-Desktop is a cross-platform encrypted messaging service (also available for mobile devices).

messages.json  (Signal-Desktop-1.40.0):messages.json  (Signal-Desktop-1.40.1)
skipping to change at line 1355 skipping to change at line 1355
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Henry Richard" "example": "Henry Richard"
} }
} }
}, },
"calling__block-info": { "calling__block-info": {
"message": "Ez duzu bere audio edo bideorik jasoko eta ez dute zurerik j asoko.", "message": "Ez duzu bere audio edo bideorik jasoko eta ez dute zurerik j asoko.",
"description": "Shown in the modal dialog to describe how blocking works in a gorup call" "description": "Shown in the modal dialog to describe how blocking works in a gorup call"
}, },
"calling__overflow__scroll-up": { "calling__overflow__scroll-up": {
"message": "Scroll up", "message": "Joan gora",
"description": "Label for the \"scroll up\" button in a call's overflow area" "description": "Label for the \"scroll up\" button in a call's overflow area"
}, },
"calling__overflow__scroll-down": { "calling__overflow__scroll-down": {
"message": "Scroll down", "message": "Joan behera",
"description": "Label for the \"scroll down\" button in a call's overflo w area" "description": "Label for the \"scroll down\" button in a call's overflo w area"
}, },
"alwaysRelayCallsDescription": { "alwaysRelayCallsDescription": {
"message": "Birtransmititu deiak beti", "message": "Birtransmititu deiak beti",
"description": "Description of the always relay calls setting" "description": "Description of the always relay calls setting"
}, },
"alwaysRelayCallsDetail": { "alwaysRelayCallsDetail": {
"message": "Birtransmititu dei guztiak Signal zerbitzari baten bitartez; horrela ez diozu erakutsiko zure IP helbidea kontaktuari. Aktibatzeak deiaren k alitatea gutxiagotuko du.", "message": "Birtransmititu dei guztiak Signal zerbitzari baten bitartez; horrela ez diozu erakutsiko zure IP helbidea kontaktuari. Aktibatzeak deiaren k alitatea gutxiagotuko du.",
"description": "Details describing the always relay calls setting" "description": "Details describing the always relay calls setting"
}, },
skipping to change at line 3209 skipping to change at line 3209
}, },
"calling__pip--on": { "calling__pip--on": {
"message": "Minimizatu deia", "message": "Minimizatu deia",
"description": "Title for picture-in-picture toggle" "description": "Title for picture-in-picture toggle"
}, },
"calling__pip--off": { "calling__pip--off": {
"message": "Deia pantaila osoan jarri", "message": "Deia pantaila osoan jarri",
"description": "Title for picture-in-picture toggle" "description": "Title for picture-in-picture toggle"
}, },
"calling__switch-view--to-grid": { "calling__switch-view--to-grid": {
"message": "Switch to grid view", "message": "Aldatu saretutako bistara",
"description": "Title for grid/speaker view toggle when on a call" "description": "Title for grid/speaker view toggle when on a call"
}, },
"calling__switch-view--to-speaker": { "calling__switch-view--to-speaker": {
"message": "Switch to speaker view", "message": "Aldatu hizlariaren bistara",
"description": "Title for grid/speaker view toggle when on a call" "description": "Title for grid/speaker view toggle when on a call"
}, },
"calling__hangup": { "calling__hangup": {
"message": "Deia utzi", "message": "Deia utzi",
"description": "Title for hang up button" "description": "Title for hang up button"
}, },
"callingDeviceSelection__label--video": { "callingDeviceSelection__label--video": {
"message": "Bideoa", "message": "Bideoa",
"description": "Label for video input selector" "description": "Label for video input selector"
}, },
skipping to change at line 3291 skipping to change at line 3291
}, },
"ErrorModal--description": { "ErrorModal--description": {
"message": "Mesedez, saiatu berriro edo jarri zaitez harremanetan lagunt za-zerbitzuarekin.", "message": "Mesedez, saiatu berriro edo jarri zaitez harremanetan lagunt za-zerbitzuarekin.",
"description": "Description text in pop-up dialog when user-initiated ta sk has gone wrong" "description": "Description text in pop-up dialog when user-initiated ta sk has gone wrong"
}, },
"Confirmation--confirm": { "Confirmation--confirm": {
"message": "Ados", "message": "Ados",
"description": "Button to dismiss pop-up dialog when user-initiated task has gone wrong" "description": "Button to dismiss pop-up dialog when user-initiated task has gone wrong"
}, },
"unknown-sgnl-link": { "unknown-sgnl-link": {
"message": "Sorry, that sgnl:// link didn't make sense!", "message": "Barkatu, sgnl:// esteka hori ez da zuzena!",
"description": "Shown if you click on a sgnl:// link not currently suppo rted by Desktop" "description": "Shown if you click on a sgnl:// link not currently suppo rted by Desktop"
}, },
"GroupV2--join--invalid-link--title": { "GroupV2--join--invalid-link--title": {
"message": "Baliogabeko Esteka", "message": "Baliogabeko Esteka",
"description": "Shown if we are unable to parse a group link" "description": "Shown if we are unable to parse a group link"
}, },
"GroupV2--join--invalid-link": { "GroupV2--join--invalid-link": {
"message": "Hau ez da talde esteka baliagarria. Ziurta ezazu esteka osoa ondo dagoela taldean sartzen saiatu aurretik.", "message": "Hau ez da talde esteka baliagarria. Ziurta ezazu esteka osoa ondo dagoela taldean sartzen saiatu aurretik.",
"description": "Shown if we are unable to parse a group link" "description": "Shown if we are unable to parse a group link"
}, },
"GroupV2--join--prompt": { "GroupV2--join--prompt": {
"message": "Talde honetara sartu eta zure izena eta argazkia kideekin pa rtekatu nahi duzu?", "message": "Talde honetara sartu eta zure izena eta argazkia kideekin pa rtekatu nahi duzu?",
"description": "Shown when you click on a group link to confirm" "description": "Shown when you click on a group link to confirm"
}, },
"GroupV2--join--already-in-group": { "GroupV2--join--already-in-group": {
"message": "You're already in this group.", "message": "Dagoeneko taldean zaude",
"description": "Shown if you click a group link for a group where you're already a member" "description": "Shown if you click a group link for a group where you're already a member"
}, },
"GroupV2--join--already-awaiting-approval": { "GroupV2--join--already-awaiting-approval": {
"message": "You have already requested approval to join this group.", "message": "Dagoeneko eskatu duzu talde honetan sartzeko baimena.",
"description": "Shown if you click a group link for a group where you've already requested approval'" "description": "Shown if you click a group link for a group where you've already requested approval'"
}, },
"GroupV2--join--unknown-link-version--title": { "GroupV2--join--unknown-link-version--title": {
"message": "Unknown link version", "message": "Estekaren bertsio ezezaguna",
"description": "This group link is no longer valid." "description": "This group link is no longer valid."
}, },
"GroupV2--join--unknown-link-version": { "GroupV2--join--unknown-link-version": {
"message": "This link is not supported by this version of Signal Desktop .", "message": "Esteka hau ezin da Signal Desktopen bertsio honekin ireki.",
"description": "Shown if you click a group link and we can't get informa tion about it" "description": "Shown if you click a group link and we can't get informa tion about it"
}, },
"GroupV2--join--link-revoked--title": { "GroupV2--join--link-revoked--title": {
"message": "Can’t Join Group", "message": "Ezin da taldera sartu",
"description": "Shown if you click a group link and we can't get informa tion about it" "description": "Shown if you click a group link and we can't get informa tion about it"
}, },
"GroupV2--join--link-revoked": { "GroupV2--join--link-revoked": {
"message": "Talde esteka hau dagoeneko ez da baliagarria", "message": "Talde esteka hau dagoeneko ez da baliagarria",
"description": "Shown if you click a group link and we can't get informa tion about it" "description": "Shown if you click a group link and we can't get informa tion about it"
}, },
"GroupV2--join--prompt-with-approval": { "GroupV2--join--prompt-with-approval": {
"message": "An admin of this group must approve your request before you can join this group. If approved, your name and photo will be shared with its me mbers.", "message": "Talde honetako administratzaile batek zure eskaera onartu be har du talde honetara sartu ahal izan aurretik. Sartzeko eskatzen duzunean, zure izena eta argazkia taldeko kideekin partekatuko dira.",
"description": "Shown when you click on a group link to confirm, if it r equires admin approval" "description": "Shown when you click on a group link to confirm, if it r equires admin approval"
}, },
"GroupV2--join--join-button": { "GroupV2--join--join-button": {
"message": "Batu", "message": "Batu",
"description": "The button to join the group" "description": "The button to join the group"
}, },
"GroupV2--join--request-to-join-button": { "GroupV2--join--request-to-join-button": {
"message": "Request to Join", "message": "Eskatu batzea",
"description": "The button to join the group, if approval is required" "description": "The button to join the group, if approval is required"
}, },
"GroupV2--join--cancel-request-to-join": { "GroupV2--join--cancel-request-to-join": {
"message": "Bertan behera utzi eskaera", "message": "Bertan behera utzi eskaera",
"description": "The button to cancel request to join the group" "description": "The button to cancel request to join the group"
}, },
"GroupV2--join--cancel-request-to-join--confirmation": { "GroupV2--join--cancel-request-to-join--confirmation": {
"message": "Taldean sartzeko zuk egindako eskaera bertan behera utzi nah i duzu?", "message": "Taldean sartzeko zuk egindako eskaera bertan behera utzi nah i duzu?",
"description": "A confirmation message that shows after you click the bu tton" "description": "A confirmation message that shows after you click the bu tton"
}, },
skipping to change at line 3373 skipping to change at line 3373
"message": "$count$ partaide", "message": "$count$ partaide",
"description": "Shown in the metadata section if group has more than one member", "description": "Shown in the metadata section if group has more than one member",
"placeholders": { "placeholders": {
"count": { "count": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "12" "example": "12"
} }
} }
}, },
"GroupV2--join--group-metadata": { "GroupV2--join--group-metadata": {
"message": "Group · $memberCount$", "message": "Taldea · $memberCount$",
"description": "A holder for two pieces of information - the type of con versation, and the member count", "description": "A holder for two pieces of information - the type of con versation, and the member count",
"placeholders": { "placeholders": {
"memberCount": { "memberCount": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "12 members" "example": "12 members"
} }
} }
}, },
"GroupV2--join--requested": { "GroupV2--join--requested": {
"message": "Taldean sartzeko zure eskaera taldeko administratzaileari bi dali zaio. Jakinaraziko zaizu erabaki bat hartzen duenean.", "message": "Taldean sartzeko zure eskaera taldeko administratzaileari bi dali zaio. Jakinaraziko zaizu erabaki bat hartzen duenean.",
"description": "Shown in composition area when you've requested to join a group" "description": "Shown in composition area when you've requested to join a group"
}, },
"GroupV2--join--general-join-failure--title": { "GroupV2--join--general-join-failure--title": {
"message": "Link Error", "message": "Estekaren errorea",
"description": "Shown if something went wrong when you try to join via a group link" "description": "Shown if something went wrong when you try to join via a group link"
}, },
"GroupV2--join--general-join-failure": { "GroupV2--join--general-join-failure": {
"message": "Joining via this link failed. Try joining again later.", "message": "Esteka honen bidez sartzeak huts egin du. Saiatu berriro ber anduago.",
"description": "Shown if something went wrong when you try to join via a group link" "description": "Shown if something went wrong when you try to join via a group link"
}, },
"GroupV2--admin": { "GroupV2--admin": {
"message": "Administratzailea", "message": "Administratzailea",
"description": "Label for a group administrator" "description": "Label for a group administrator"
}, },
"GroupV2--all-members": { "GroupV2--all-members": {
"message": "Partaide guztiak", "message": "Partaide guztiak",
"description": "Label for describing the general non-privileged members of a group" "description": "Label for describing the general non-privileged members of a group"
}, },
skipping to change at line 3585 skipping to change at line 3585
}, },
"GroupV2--access-members--all--you": { "GroupV2--access-members--all--you": {
"message": "Taldearen kideak nork editatu ditzakeen \"Taldekide guztiek\ "era aldatu duzu.", "message": "Taldearen kideak nork editatu ditzakeen \"Taldekide guztiek\ "era aldatu duzu.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--access-members--all--unknown": { "GroupV2--access-members--all--unknown": {
"message": "Kudeatzaile batek taldearen kideak nork editatu ditzakeen \" Taldekide guztiek\"era aldatu du.", "message": "Kudeatzaile batek taldearen kideak nork editatu ditzakeen \" Taldekide guztiek\"era aldatu du.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--access-invite-link--disabled--you": { "GroupV2--access-invite-link--disabled--you": {
"message": "You disabled admin approval for the group link.", "message": "Administratzaile baimenaren beharra desaktibatu duzu talde e stekarako.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--access-invite-link--disabled--other": { "GroupV2--access-invite-link--disabled--other": {
"message": "$adminName$ disabled admin approval for the group link.", "message": "$adminName$ erabiltzaileak administratzaile baimenaren behar ra desaktibatu du talde esteketarako.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"adminName": { "adminName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--access-invite-link--disabled--unknown": { "GroupV2--access-invite-link--disabled--unknown": {
"message": "Admin approval for the group link has been disabled.", "message": "Administratzailearen onespena behar izatea desaktibatu egin da talde estekarako.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--access-invite-link--enabled--you": { "GroupV2--access-invite-link--enabled--you": {
"message": "You enabled admin approval for the group link.", "message": "Administratzaile baimenaren beharra aktibatu duzu talde este karako.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--access-invite-link--enabled--other": { "GroupV2--access-invite-link--enabled--other": {
"message": "$adminName$ enabled admin approval for the group link.", "message": "$adminName$ erabiltzaileak administratzaile baimenaren behar ra aktibatu du talde esteketarako.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"adminName": { "adminName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--access-invite-link--enabled--unknown": { "GroupV2--access-invite-link--enabled--unknown": {
"message": "Admin approval for the group link has been disabled.", "message": "Administratzailearen onespena behar izatea aktibatu egin da talde estekarako.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--member-add--invited--you": { "GroupV2--member-add--invited--you": {
"message": "$inviteeName$ gonbidatutako erabiltzailea gehitu duzu.", "message": "$inviteeName$ gonbidatutako erabiltzailea gehitu duzu.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"inviteeName": { "inviteeName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
skipping to change at line 3759 skipping to change at line 3759
}, },
"GroupV2--member-add--you--unknown": { "GroupV2--member-add--you--unknown": {
"message": "Taldera gehitu zaituzte.", "message": "Taldera gehitu zaituzte.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--member-add-from-link--you--you": { "GroupV2--member-add-from-link--you--you": {
"message": "Taldera sartu zara talde esteka baten bidez.", "message": "Taldera sartu zara talde esteka baten bidez.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--member-add-from-link--other": { "GroupV2--member-add-from-link--other": {
"message": "$memberName$ joined the group via the group link.", "message": "$memberName$ taldera sartu da talde esteka baten bidez.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"memberName": { "memberName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--member-add-from-admin-approval--you--other": { "GroupV2--member-add-from-admin-approval--you--other": {
"message": "$adminName$ approved your request to join the group.", "message": "$adminName$ erabiltzaileak taldean sartzeko zure eskaera ona rtu du.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"adminName": { "adminName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--member-add-from-admin-approval--you--unknown": { "GroupV2--member-add-from-admin-approval--you--unknown": {
"message": "Taldeak sartzeko egin duzun eskaera onartua izan da.", "message": "Taldeak sartzeko egin duzun eskaera onartua izan da.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--member-add-from-admin-approval--other--you": { "GroupV2--member-add-from-admin-approval--other--you": {
"message": "You approved a request to join the group from $joinerName$." , "message": "$joinerName$ erabiltzaileak taldean sartzeko egindako eskaer a onartu duzu.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"joinerName": { "joinerName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--member-add-from-admin-approval--other--other": { "GroupV2--member-add-from-admin-approval--other--other": {
"message": "$adminName$ approved a request to join the group from $joine rName$.", "message": "$adminName$ erabiltzaileak taldean sartzeko $joinerName$ era biltzailearen eskaera onartu du.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"adminName": { "adminName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Bob" "example": "Bob"
}, },
"joinerName": { "joinerName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--member-add-from-admin-approval--other--unknown": { "GroupV2--member-add-from-admin-approval--other--unknown": {
"message": "A request to join the group from $joinerName$ has been appro ved.", "message": "$joinerName$ erabiltzaileak taldean sartzeko egindako eskaer a onartua izan da.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"joinerName": { "joinerName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--member-remove--other--other": { "GroupV2--member-remove--other--other": {
"message": "$adminName$ erabiltzaileak $memberName$ ezabatu du.", "message": "$adminName$ erabiltzaileak $memberName$ ezabatu du.",
skipping to change at line 4303 skipping to change at line 4303
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "5" "example": "5"
} }
} }
}, },
"GroupV2--admin-approval-add-one--you": { "GroupV2--admin-approval-add-one--you": {
"message": "Taldean sartzeko eskaera bat bidali duzu.", "message": "Taldean sartzeko eskaera bat bidali duzu.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--admin-approval-add-one--other": { "GroupV2--admin-approval-add-one--other": {
"message": "$joinerName$ requested to join via the group link.", "message": "$joinerName$ erabiltzaileak taldean sartzeko eskatu du talde esteka baten bidez.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"joinerName": { "joinerName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--admin-approval-remove-one--you--you": { "GroupV2--admin-approval-remove-one--you--you": {
"message": "Taldean sartzeko zuk egindako eskaera bertan behera utzi duz u.", "message": "Taldean sartzeko zuk egindako eskaera bertan behera utzi duz u.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--admin-approval-remove-one--you--unknown": { "GroupV2--admin-approval-remove-one--you--unknown": {
"message": "Administratzaileak ukatu du taldean sartzeko egin duzun eska era.", "message": "Administratzaileak ukatu du taldean sartzeko egin duzun eska era.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--admin-approval-remove-one--other--you": { "GroupV2--admin-approval-remove-one--other--you": {
"message": "You denied a request to join the group from $joinerName$.", "message": "$joinerName$ erabiltzaileak taldean sartzeko egindako eskaer a ukatu duzu.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"joinerName": { "joinerName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--admin-approval-remove-one--other--own": { "GroupV2--admin-approval-remove-one--other--own": {
"message": "$joinerName$ canceled their request to join the group.", "message": "$joinerName$ erabiltzaileak taldean sartzeko eskaera bertan behera utzi du.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"joinerName": { "joinerName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--admin-approval-remove-one--other--other": { "GroupV2--admin-approval-remove-one--other--other": {
"message": "$adminName$ denied a request to join the group from $joinerN ame$.", "message": "$adminName$ erabiltzaileak taldean sartzeko $joinerName$ era biltzailearen eskaera ukatu du.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"adminName": { "adminName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Bob" "example": "Bob"
}, },
"joinerName": { "joinerName": {
"content": "$2", "content": "$2",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--group-link-add--disabled--you": { "GroupV2--group-link-add--disabled--you": {
"message": "You turned on the group link with admin approval disabled.", "message": "Talde esteka aktibatu duzu administratzailearen baimena beha r ez delarik.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--group-link-add--disabled--other": { "GroupV2--group-link-add--disabled--other": {
"message": "$adminName$ turned on the group link with admin approval dis abled.", "message": "$adminName$ erabiltzaileak talde esteka aktibatu du administ ratzailearen baimena behar ez delarik.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"adminName": { "adminName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--group-link-add--disabled--unknown": { "GroupV2--group-link-add--disabled--unknown": {
"message": "The group link has been turned on with admin approval disabl ed.", "message": "Talde esteka aktibatu da administratzailearen baimena behar ez delarik.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--group-link-add--enabled--you": { "GroupV2--group-link-add--enabled--you": {
"message": "You turned on the group link with admin approval enabled.", "message": "Talde esteka aktibatu duzu administratzailearen baimena beha r delarik.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--group-link-add--enabled--other": { "GroupV2--group-link-add--enabled--other": {
"message": "$adminName$ turned on the group link with admin approval ena bled.", "message": "$adminName$ erabiltzaileak talde esteka aktibatu du administ ratzailearen baimena behar delarik.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"adminName": { "adminName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--group-link-add--enabled--unknown": { "GroupV2--group-link-add--enabled--unknown": {
"message": "The group link has been turned on with admin approval enable d.", "message": "Talde esteka aktibatu da administratzailearen baimena behar delarik.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--group-link-remove--you": { "GroupV2--group-link-remove--you": {
"message": "Talde esteka desaktibatu duzu.", "message": "Talde esteka desaktibatu duzu.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--group-link-remove--other": { "GroupV2--group-link-remove--other": {
"message": "$adminName$ turned off the group link.", "message": "$adminName$ erabiltzaileak talde esteka desaktibatu du.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"adminName": { "adminName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--group-link-remove--unknown": { "GroupV2--group-link-remove--unknown": {
"message": "Talde esteka desaktibatu egin da.", "message": "Talde esteka desaktibatu egin da.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--group-link-reset--you": { "GroupV2--group-link-reset--you": {
"message": "Talde esteka berrezarri duzu.", "message": "Talde esteka berrezarri duzu.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes" "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes"
}, },
"GroupV2--group-link-reset--other": { "GroupV2--group-link-reset--other": {
"message": "$adminName$ reset the group link.", "message": "$adminName$ erabiltzaileak talde esteka berrezarri du.",
"description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes", "description": "Shown in timeline or conversation preview when v2 group changes",
"placeholders": { "placeholders": {
"adminName": { "adminName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Alice" "example": "Alice"
} }
} }
}, },
"GroupV2--group-link-reset--unknown": { "GroupV2--group-link-reset--unknown": {
"message": "Talde esteka berrezarria izan da.", "message": "Talde esteka berrezarria izan da.",
skipping to change at line 4577 skipping to change at line 4577
}, },
"ContactModal--rm-admin": { "ContactModal--rm-admin": {
"message": "Administratzaile gisa ezabatu", "message": "Administratzaile gisa ezabatu",
"description": "Button text for removing as admin button in Group Contac t Details modal" "description": "Button text for removing as admin button in Group Contac t Details modal"
}, },
"ContactModal--make-admin": { "ContactModal--make-admin": {
"message": "Bihurtu administratzaile", "message": "Bihurtu administratzaile",
"description": "Button text for make admin button in Group Contact Detai ls modal" "description": "Button text for make admin button in Group Contact Detai ls modal"
}, },
"ContactModal--make-admin-info": { "ContactModal--make-admin-info": {
"message": "$contact$ will be able to edit this group and its members.", "message": "$contact$ erabiltzailea talde hau eta bere kideak editatzeko gai izango da",
"description": "Shown in a confirmation dialog when you are about to gra nt admin privileges to someone", "description": "Shown in a confirmation dialog when you are about to gra nt admin privileges to someone",
"placeholders": { "placeholders": {
"contact": { "contact": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Homer" "example": "Homer"
} }
} }
}, },
"ContactModal--rm-admin-info": { "ContactModal--rm-admin-info": {
"message": "Remove $contact$ as group admin", "message": "$contact$ erabiltzailea talde administratzaile gisa ezabatu" ,
"description": "Shown in a confirmation dialog when you are about to rem ove admin privileges from someone", "description": "Shown in a confirmation dialog when you are about to rem ove admin privileges from someone",
"placeholders": { "placeholders": {
"contact": { "contact": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Homer" "example": "Homer"
} }
} }
}, },
"ContactModal--remove-from-group": { "ContactModal--remove-from-group": {
"message": "Ezabatu taldetik", "message": "Ezabatu taldetik",
skipping to change at line 4613 skipping to change at line 4613
}, },
"ConversationDetails--group-link": { "ConversationDetails--group-link": {
"message": "Talderako esteka", "message": "Talderako esteka",
"description": "This is the label for the group link management panel" "description": "This is the label for the group link management panel"
}, },
"ConversationDetails--disappearing-messages-label": { "ConversationDetails--disappearing-messages-label": {
"message": "Mezuen desagerpena", "message": "Mezuen desagerpena",
"description": "This is the label for the disappearing messages setting panel" "description": "This is the label for the disappearing messages setting panel"
}, },
"ConversationDetails--disappearing-messages-info": { "ConversationDetails--disappearing-messages-info": {
"message": "When enabled, messages sent and received in this group will disappear after they've been seen.", "message": "Aktibatuta dagoenean, solasaldi honetan bidalitako eta jasot ako mezuak ikusi ostean desagertu egingo dira.",
"description": "This is the info about the disappearing messages setting " "description": "This is the info about the disappearing messages setting "
}, },
"ConversationDetails--group-info-label": { "ConversationDetails--group-info-label": {
"message": "Taldearen informazioa edita dezakeena", "message": "Taldearen informazioa edita dezakeena",
"description": "This is the label for the 'who can edit the group' panel " "description": "This is the label for the 'who can edit the group' panel "
}, },
"ConversationDetails--group-info-info": { "ConversationDetails--group-info-info": {
"message": "Choose who can edit group name, avatar, and disappearing mes sages timer.", "message": "Aukeratu taldearen izena, abatarra eta mezuak desagertzeko t enporizadorea alda dezakeen erabiltzailea.",
"description": "This is the additional info for the 'who can edit the gr oup' panel" "description": "This is the additional info for the 'who can edit the gr oup' panel"
}, },
"ConversationDetails--add-members-label": { "ConversationDetails--add-members-label": {
"message": "Who can add members", "message": "Nork gehitu ditzake kide berriak",
"description": "This is the label for the 'who can add members' panel" "description": "This is the label for the 'who can add members' panel"
}, },
"ConversationDetails--add-members-info": { "ConversationDetails--add-members-info": {
"message": "Choose who can add members to this group.", "message": "Hautatu taldearen kide zeintzuk diren edita ditzaketen erabi ltzaileak.",
"description": "This is the additional info for the 'who can add members ' panel" "description": "This is the additional info for the 'who can add members ' panel"
}, },
"ConversationDetails--requests-and-invites": { "ConversationDetails--requests-and-invites": {
"message": "Requests & Invites", "message": "Eskaerak & Gonbidapenak",
"description": "This is a button to display which members have been invi ted but have not joined yet" "description": "This is a button to display which members have been invi ted but have not joined yet"
}, },
"ConversationDetailsActions--leave-group": { "ConversationDetailsActions--leave-group": {
"message": "Utzi taldea", "message": "Utzi taldea",
"description": "This is a button to leave a group" "description": "This is a button to leave a group"
}, },
"ConversationDetailsActions--block-group": { "ConversationDetailsActions--block-group": {
"message": "Blokeatu taldea", "message": "Blokeatu taldea",
"description": "This is a button to block a group" "description": "This is a button to block a group"
}, },
skipping to change at line 4657 skipping to change at line 4657
}, },
"ConversationDetailsActions--leave-group-modal-content": { "ConversationDetailsActions--leave-group-modal-content": {
"message": "Talde honetan ezin izango duzu mezurik bidali eta jaso.", "message": "Talde honetan ezin izango duzu mezurik bidali eta jaso.",
"description": "This is the modal content for confirming leaving a group " "description": "This is the modal content for confirming leaving a group "
}, },
"ConversationDetailsActions--leave-group-modal-confirm": { "ConversationDetailsActions--leave-group-modal-confirm": {
"message": "Utzi", "message": "Utzi",
"description": "This is the modal button to confirm leaving a group" "description": "This is the modal button to confirm leaving a group"
}, },
"ConversationDetailsActions--block-group-modal-title": { "ConversationDetailsActions--block-group-modal-title": {
"message": "Block and Leave the \"$groupName$\" Group?", "message": "Blokeatu eta utzi \"$groupName$\" taldea?",
"description": "This is the modal title for confirming blocking a group" , "description": "This is the modal title for confirming blocking a group" ,
"placeholders": { "placeholders": {
"groupName": { "groupName": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Our Conversation" "example": "Our Conversation"
} }
} }
}, },
"ConversationDetailsActions--block-group-modal-content": { "ConversationDetailsActions--block-group-modal-content": {
"message": "Ez dituzu talde honetatik mezu edo egunerapenik jasoko.", "message": "Ez dituzu talde honetatik mezu edo egunerapenik jasoko.",
"description": "This is the modal content for confirming blocking a grou p" "description": "This is the modal content for confirming blocking a grou p"
}, },
"ConversationDetailsActions--block-group-modal-confirm": { "ConversationDetailsActions--block-group-modal-confirm": {
"message": "Blokeatu", "message": "Blokeatu",
"description": "This is the modal button to confirm blocking a group" "description": "This is the modal button to confirm blocking a group"
}, },
"ConversationDetailsHeader--members": { "ConversationDetailsHeader--members": {
"message": "$number$ members", "message": "$number$ partaide",
"description": "This is the number of members in a group", "description": "This is the number of members in a group",
"placeholders": { "placeholders": {
"number": { "number": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "10" "example": "10"
} }
} }
}, },
"ConversationDetailsMediaList--shared-media": { "ConversationDetailsMediaList--shared-media": {
"message": "Partekatutako media", "message": "Partekatutako media",
"description": "Title for the media thumbnails in the conversation detai ls screen" "description": "Title for the media thumbnails in the conversation detai ls screen"
}, },
"ConversationDetailsMediaList--show-all": { "ConversationDetailsMediaList--show-all": {
"message": "Ikusi denak", "message": "Ikusi denak",
"description": "This is a button on the conversation details to show all media" "description": "This is a button on the conversation details to show all media"
}, },
"ConversationDetailsMembershipList--title": { "ConversationDetailsMembershipList--title": {
"message": "$number$ members", "message": "$number$ partaide",
"description": "The title of the membership list panel", "description": "The title of the membership list panel",
"placeholders": { "placeholders": {
"number": { "number": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "10" "example": "10"
} }
} }
}, },
"ConversationDetailsMembershipList--show-all": { "ConversationDetailsMembershipList--show-all": {
"message": "Ikusi denak", "message": "Ikusi denak",
"description": "This is a button on the conversation details to show all members" "description": "This is a button on the conversation details to show all members"
}, },
"GroupLinkManagement--clipboard": { "GroupLinkManagement--clipboard": {
"message": "Group link copied.", "message": "Talde esteka kopiatuta",
"description": "Shown in a toast when a user selects to copy group link" "description": "Shown in a toast when a user selects to copy group link"
}, },
"GroupLinkManagement--share": { "GroupLinkManagement--share": {
"message": "Copy link", "message": "Kopiatu esteka",
"description": "This lets users share their group link" "description": "This lets users share their group link"
}, },
"GroupLinkManagement--confirm-reset": { "GroupLinkManagement--confirm-reset": {
"message": "Ziur zaude talde esteka berrezarri nahi izateaz? Eginez gero , jendea ezingo da taldera gehitu oraingo esteka erabiliz.", "message": "Ziur zaude talde esteka berrezarri nahi izateaz? Eginez gero , jendea ezingo da taldera gehitu oraingo esteka erabiliz.",
"description": "Shown in the confirmation dialog when an admin is about to reset the group link" "description": "Shown in the confirmation dialog when an admin is about to reset the group link"
}, },
"GroupLinkManagement--reset": { "GroupLinkManagement--reset": {
"message": "Berrezarri esteka", "message": "Berrezarri esteka",
"description": "This lets users generate a new group link" "description": "This lets users generate a new group link"
}, },
"GroupLinkManagement--approve-label": { "GroupLinkManagement--approve-label": {
"message": "Onartu kide berriak", "message": "Onartu kide berriak",
"description": "Title for the approve new members select area" "description": "Title for the approve new members select area"
}, },
"GroupLinkManagement--approve-info": { "GroupLinkManagement--approve-info": {
"message": "Require an admin to approve new members joining via the grou p link", "message": "Kideak talde esteka bidez sartzen badira taldean, derrigorre zkotzat jo administratzaile batek onartzea.",
"description": "Description for the approve new members select area" "description": "Description for the approve new members select area"
}, },
"PendingInvites--tab-requests": { "PendingInvites--tab-requests": {
"message": "Requests ($count$)", "message": "Eskaerak ($count$)",
"description": "Label for the tab to view pending requests", "description": "Label for the tab to view pending requests",
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "4" "example": "4"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--tab-invites": { "PendingInvites--tab-invites": {
"message": "Invites ($count$)", "message": "Gonbidapenak ($count$)",
"description": "Label for the tab to view pending invites", "description": "Label for the tab to view pending invites",
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "2" "example": "2"
} }
} }
}, },
"PendingRequests--approve-for": { "PendingRequests--approve-for": {
"message": "Approve request from \"$name$\"?", "message": "Onartu \"$name$\" erabiltzailearen eskaera?",
"description": "This is the modal content when confirming approving a gr oup request to join", "description": "This is the modal content when confirming approving a gr oup request to join",
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Meowsy Purrington" "example": "Meowsy Purrington"
} }
} }
}, },
"PendingRequests--deny-for": { "PendingRequests--deny-for": {
"message": "Deny request from \"$name$\"?", "message": "Ukatu \"$name$\" erabiltzaileak egindako eskaera?",
"description": "This is the modal content when confirming denying a grou p request to join", "description": "This is the modal content when confirming denying a grou p request to join",
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Meowsy Purrington" "example": "Meowsy Purrington"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--invites": { "PendingInvites--invites": {
"message": "Invited by you", "message": "Zuk gonbidatua",
"description": "This is the title list of all invites" "description": "This is the title list of all invites"
}, },
"PendingInvites--invited-by-you": { "PendingInvites--invited-by-you": {
"message": "Invited by you", "message": "Zuk gonbidatua",
"description": "This is the title for the list of members you have invit ed" "description": "This is the title for the list of members you have invit ed"
}, },
"PendingInvites--invited-by-others": { "PendingInvites--invited-by-others": {
"message": "Invited by others", "message": "Beste norbaitek gonbidatua",
"description": "This is the title for the list of members who have invit ed other people" "description": "This is the title for the list of members who have invit ed other people"
}, },
"PendingInvites--invited-count": { "PendingInvites--invited-count": {
"message": "Invited $number$", "message": "Gonbidatuak $number$",
"description": "This is the label for the number of members someone has invited", "description": "This is the label for the number of members someone has invited",
"placeholders": { "placeholders": {
"number": { "number": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "3" "example": "3"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--revoke-for-label": { "PendingInvites--revoke-for-label": {
"message": "Revoke group invite", "message": "Bertan behera utzi talderako gonbidapena",
"description": "This is aria label for revoking a group invite icon" "description": "This is aria label for revoking a group invite icon"
}, },
"PendingInvites--revoke-for": { "PendingInvites--revoke-for": {
"message": "Revoke group invite for \"$name$\"?", "message": "Ezeztatu \"$name$\" erabiltzailearentzako talde gonbidapena? ",
"description": "This is the modal content when confirming revoking a sin gle invite", "description": "This is the modal content when confirming revoking a sin gle invite",
"placeholders": { "placeholders": {
"number": { "number": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "3" "example": "3"
}, },
"name": { "name": {
"content": "$2", "content": "$2",
"example": "Fred Riley III" "example": "Fred Riley III"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--revoke-from-singular": { "PendingInvites--revoke-from-singular": {
"message": "Revoke 1 invite sent by \"$name$\"?", "message": "Ezeztatu \"$name$\" erabiltzaileak bidalitako gonbidapen 1?" ,
"description": "This is the modal content when confirming revoking a sin gle invite", "description": "This is the modal content when confirming revoking a sin gle invite",
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$2", "content": "$2",
"example": "Fred Riley III" "example": "Fred Riley III"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--revoke-from-plural": { "PendingInvites--revoke-from-plural": {
"message": "Revoke $number$ invites sent by \"$name$\"", "message": "Ezeztatu \"$name$\" erabiltzaileak bidalitako $number$ gonbi dapen?",
"description": "This is the modal content when confirming revoking multi ple invites", "description": "This is the modal content when confirming revoking multi ple invites",
"placeholders": { "placeholders": {
"number": { "number": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "3" "example": "3"
}, },
"name": { "name": {
"content": "$2", "content": "$2",
"example": "Fred Riley III" "example": "Fred Riley III"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--revoke": { "PendingInvites--revoke": {
"message": "Revoke", "message": "Ezeztatu",
"description": "This is the modal button to confirm revoking invites" "description": "This is the modal button to confirm revoking invites"
}, },
"PendingRequests--approve": { "PendingRequests--approve": {
"message": "Approve Request", "message": "Onartu eskaera",
"description": "This is the modal button to approve group request to joi n" "description": "This is the modal button to approve group request to joi n"
}, },
"PendingRequests--deny": { "PendingRequests--deny": {
"message": "Ukatu Eskaera", "message": "Ukatu Eskaera",
"description": "This is the modal button to deny group request to join" "description": "This is the modal button to deny group request to join"
}, },
"PendingRequests--info": { "PendingRequests--info": {
"message": "People on this list are attempting to join \"$name$\" via th e group link.", "message": "Zerrenda honetan dagoen jendea talde estekaren bidez \"$name $\" taldean sartzen saiatzen ari dira.",
"description": "Inforamtion shown below the pending admin approval list" , "description": "Inforamtion shown below the pending admin approval list" ,
"placeholders": { "placeholders": {
"name": { "name": {
"content": "$1", "content": "$1",
"example": "Tahoe List" "example": "Tahoe List"
} }
} }
}, },
"PendingInvites--info": { "PendingInvites--info": {
"message": "Details about people invited to this group aren’t shown unti l they join. Invitees will only see messages after they join the group.", "message": "Taldera gonbidatutako erabiltzaileen xehetasunak ez dira era kusten taldera sartu arte. Gonbidatuek taldeam sartu ostean bakarrik ikusi ditza kete mezuak.",
"description": "Information shown below the invite list" "description": "Information shown below the invite list"
} }
} }
 End of changes. 67 change blocks. 
67 lines changed or deleted 67 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)