"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "language/phpmailer.lang-sk.php" between
PHPMailer-6.2.0.tar.gz and PHPMailer-6.3.0.tar.gz

About: PHPMailer is a PHP email transport class that features multiple file attachments, CCs, BCCs, REPLY-TOs, HTML messages, redundant SMTP servers, and word wrap, among others.

phpmailer.lang-sk.php  (PHPMailer-6.2.0):phpmailer.lang-sk.php  (PHPMailer-6.3.0)
skipping to change at line 21 skipping to change at line 21
$PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'SMTP Error: Nebolo možné nadviazať sp ojenie so SMTP serverom.'; $PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'SMTP Error: Nebolo možné nadviazať sp ojenie so SMTP serverom.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'SMTP Error: Dáta neboli prijaté'; $PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'SMTP Error: Dáta neboli prijaté';
$PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Prázdne telo správy.'; $PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Prázdne telo správy.';
$PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Neznáme kódovanie: '; $PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Neznáme kódovanie: ';
$PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Nedá sa vykonať: '; $PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Nedá sa vykonať: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Súbor nebol nájdený: '; $PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Súbor nebol nájdený: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'File Error: Súbor sa otvoriť pre číta nie: '; $PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'File Error: Súbor sa otvoriť pre číta nie: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Následujúca adresa From je nesprávna: '; $PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Následujúca adresa From je nesprávna: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Nedá sa vytvoriť inštancia emailovej funkcie.'; $PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Nedá sa vytvoriť inštancia emailovej funkcie.';
$PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Neodoslané, emailová adresa je nesprá vna: '; $PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Neodoslané, emailová adresa je nesprá vna: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_hostentry'] = 'Záznam hostiteľa je nesprávny: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_host'] = 'Hostiteľ je nesprávny: ';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' emailový klient nieje podporovaný.'; $PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' emailový klient nieje podporovaný.';
$PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Musíte zadať aspoň jednu emailovú adr esu príjemcu.'; $PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Musíte zadať aspoň jednu emailovú adr esu príjemcu.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'SMTP Error: Adresy príjemcov niesu sp rávne '; $PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'SMTP Error: Adresy príjemcov niesu sp rávne ';
$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Chyba prihlasovania: '; $PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Chyba prihlasovania: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() zlyhalo.'; $PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() zlyhalo.';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'SMTP chyba serveru: '; $PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'SMTP chyba serveru: ';
$PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Nemožno nastaviť alebo resetovať prem ennú: '; $PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Nemožno nastaviť alebo resetovať prem ennú: ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Chýba rozšírenie: '; $PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Chýba rozšírenie: ';
 End of changes. 1 change blocks. 
0 lines changed or deleted 2 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)