"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "lib/BackupPC/Lang/pl.pm" between
BackupPC-4.3.2.tar.gz and BackupPC-4.4.0.tar.gz

About: BackupPC is a high-performance, enterprise-grade system for backing up Linux and WinXX PCs and laptops to a server’s disk (http/cgi user interface).

pl.pm  (BackupPC-4.3.2):pl.pm  (BackupPC-4.4.0)
skipping to change at line 21 skipping to change at line 21
# GNU General Public License for more details. # GNU General Public License for more details.
# #
# You should have received a copy of the GNU General Public License # You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. # along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# #
use utf8; use utf8;
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Start_Archive} = "Zacznij Archiwizację"; $Lang{Start_Archive} = "Zacznij Archiwizację";
$Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Zatrzymaj/Odkolejkuj Archiwizację"; $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Zatrzymaj/Odkolejkuj Archiwizację";
$Lang{Start_Full_Backup} = "Zacznij Pełną Kopię Bezpieczeństwa"; $Lang{Start_Full_Backup} = "Zacznij Pełną Kopię Bezpieczeństwa";
$Lang{Start_Incr_Backup} = "Zacznij Inkrementacyjną Kopię Bezpieczeństwa"; $Lang{Start_Incr_Backup} = "Zacznij Inkrementacyjną Kopię Bezpieczeństwa";
$Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Zatrzymaj/Odkolejkuj Kopię Bezpieczeństwa"; $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Zatrzymaj/Odkolejkuj Kopię Bezpieczeństwa";
$Lang{Restore} = "Przywróć"; $Lang{Restore} = "Przywróć";
$Lang{Type_full} = "pełny"; $Lang{Type_full} = "pełny";
$Lang{Type_incr} = "inkrementacyjny"; $Lang{Type_incr} = "inkrementacyjny";
# ----- # -----
$Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Tylko uprzywilejowani uży $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} =
tkownicy mogą oglądać opcje administracyjne"; "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą oglądać opcje administracyjne";
$Lang{H_Admin_Options} = "Serwer BackupPC: Opcje Administracyjne"; $Lang{H_Admin_Options} = "Serwer BackupPC: Opcje Administracyjne";
$Lang{Admin_Options} = "Opcje Administracyjne"; $Lang{Admin_Options} = "Opcje Administracyjne";
$Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF; $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
\${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})} \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
<br> <br>
\${h2("Kontrola Serwera")} \${h2("Kontrola Serwera")}
<form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get"> <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
<input type="hidden" name="action" value=""> <input type="hidden" name="action" value="">
<table class="tableStnd"> <table class="tableStnd">
<tr><td>Wczytaj ponownie konfigurację serwera:<td><input type="button" value=" Reload" <tr><td>Wczytaj ponownie konfigurację serwera:<td><input type="button" value=" Reload"
onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload'; onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
document.ReloadForm.submit();"> document.ReloadForm.submit();">
skipping to change at line 57 skipping to change at line 58
</form> </form>
<!-- <!--
\${h2("Konfiguracja Serwera")} \${h2("Konfiguracja Serwera")}
<ul> <ul>
<li><i>Inne opcje mogą być tu ... . tzn,</i> <li><i>Inne opcje mogą być tu ... . tzn,</i>
<li>Edytuj Konfigurację Serwera <li>Edytuj Konfigurację Serwera
</ul> </ul>
--> -->
EOF EOF
$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Nie można połączyć się z serwerem BackupPC"; $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Nie można połączyć się z serwerem BackupPC";
$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server_error_message} = <<EOF; $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server_error_message} = <<EOF;
Ten skrypt CGI (\$MyURL) nie może połączyć się z BackupPC Ten skrypt CGI (\$MyURL) nie może połączyć się z BackupPC
serwer na \$Conf{ServerHost} porcie \$Conf{ServerPort}.<br> serwer na \$Conf{ServerHost} porcie \$Conf{ServerPort}.<br>
Błąd to: \$err.<br> Błąd to: \$err.<br>
Możliwe ,że serwer BackupPC nie jest uruchomiony albo że występuje Możliwe ,że serwer BackupPC nie jest uruchomiony albo że występuje
błąd w konfiguracji. Proszę powiadomić o tym swojego Administratora. błąd w konfiguracji. Proszę powiadomić o tym swojego Administratora.
EOF EOF
$Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF; $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
\${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})} \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
skipping to change at line 81 skipping to change at line 82
Czy chcesz go włączyć? Czy chcesz go włączyć?
<input type="hidden" name="action" value="startServer"> <input type="hidden" name="action" value="startServer">
<input type="submit" value="Uruchom Serwer" name="ignore"> <input type="submit" value="Uruchom Serwer" name="ignore">
</form> </form>
EOF EOF
# ----- # -----
$Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Status Serwera BackupPC"; $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Status Serwera BackupPC";
$Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF; $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info} = <<EOF;
\${h2(\"Informacje Ogólne Serwera\")} \${h2(\"Informacje Ogólne Serwera\")}
<ul> <ul>
<li> PID serwera to \$Info{pid}, na hoście \$Conf{ServerHost}, <li> PID serwera to \$Info{pid}, na hoście \$Conf{ServerHost},
wersja \$Info{Version}, włączony \$serverStartTime. wersja \$Info{Version}, włączony \$serverStartTime.
<li> WYgenerowanie statusu : \$now. <li> WYgenerowanie statusu : \$now.
<li> Ostatnie ładowanie konfiguracji : \$configLoadTime. <li> Ostatnie ładowanie konfiguracji : \$configLoadTime.
<li> Następne kolejkowanie : \$nextWakeupTime. <li> Następne kolejkowanie : \$nextWakeupTime.
<li> Inne Informacje: <li> Inne Informacje:
<ul> <ul>
skipping to change at line 145 skipping to change at line 146
<td align="center"> Ostatnia próba </td> <td align="center"> Ostatnia próba </td>
<td align="center"> Detale </td> <td align="center"> Detale </td>
<td align="center"> Czas </td> <td align="center"> Czas </td>
<td> Ostatni błąd (inny niż brak połączenia(pingu)) </td></tr> <td> Ostatni błąd (inny niż brak połączenia(pingu)) </td></tr>
\$statusStr \$statusStr
</table> </table>
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Wyciąg Hostow"; $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Wyciąg Hostow";
$Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archiwum"; $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archiwum";
$Lang{BackupPC_Summary} = <<EOF; $Lang{BackupPC_Summary} = <<EOF;
\${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})} \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
<p> <p>
<ul> <ul>
<li>Ten status został wygenerowany o \$now. <li>Ten status został wygenerowany o \$now.
<li>Ostatni obszar systemu plików to \$Info{DUlastValue}% <li>Ostatni obszar systemu plików to \$Info{DUlastValue}%
(\$DUlastTime), dzisiejsza maksymalna wartość to \$Info{DUDailyMax}% (\$DUma xTime) (\$DUlastTime), dzisiejsza maksymalna wartość to \$Info{DUDailyMax}% (\$DUma xTime)
a wczorajszy był \$Info{DUDailyMaxPrev}%. a wczorajszy był \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
<li>Inode Ostatni obszar systemu plików to \$Info{DUInodelastValue}% <li>Inode Ostatni obszar systemu plików to \$Info{DUInodelastValue}%
(\$DUlastTime), dzisiejsza maksymalna wartość to \$Info{DUInodeDailyMax}% (\ $DUInodemaxTime) (\$DUlastTime), dzisiejsza maksymalna wartość to \$Info{DUInodeDailyMax}% (\ $DUInodemaxTime)
skipping to change at line 321 skipping to change at line 322
$Lang{Pool_Stat} = <<EOF; $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
<li>Pula to \${poolSize}GiB zawiera \$info->{"\${name}FileCnt"} plików <li>Pula to \${poolSize}GiB zawiera \$info->{"\${name}FileCnt"} plików
oraz \$info->{"\${name}DirCnt"} katalogów (zajęło \$poolTime), oraz \$info->{"\${name}DirCnt"} katalogów (zajęło \$poolTime),
<li>Hashowanie puli daje \$info->{"\${name}FileCntRep"} powtarzających s ię <li>Hashowanie puli daje \$info->{"\${name}FileCntRep"} powtarzających s ię
plików z najdłuższym łancuchem \$info->{"\${name}FileRepMax"}, plików z najdłuższym łancuchem \$info->{"\${name}FileRepMax"},
<li>Nocne czyszczenie usunęło \$info->{"\${name}FileCntRm"} plików o <li>Nocne czyszczenie usunęło \$info->{"\${name}FileCntRm"} plików o
rozmiarze \${poolRmSize}GiB (zajęło \$poolTime), rozmiarze \${poolRmSize}GiB (zajęło \$poolTime),
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: Kopia rządana na \$host" ; $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: Kopia rząda na na \$host";
$Lang{BackupPC__Delete_Requested_for_a_backup_of__host} = "BackupPC: Delete Requ ested for a backup of \$host"; $Lang{BackupPC__Delete_Requested_for_a_backup_of__host} = "BackupPC: Delete Requ ested for a backup of \$host";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF; $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
\${h1(\$str)} \${h1(\$str)}
<p> <p>
Odpowiedź serwera to : \$reply Odpowiedź serwera to : \$reply
<p> <p>
Wróć do <a href="\$MyURL?host=\$host">strony domowej \$host</a>. Wróć do <a href="\$MyURL?host=\$host">strony domowej \$host</a>.
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potwierdzony start k opii na \$host"; $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potwierdzony start k opii na \$host";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF; $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
\${h1("Are you sure?")} \${h1("Are you sure?")}
<p> <p>
Zamierzasz zaczać kopie \$type na \$host. Zamierzasz zaczać kopie \$type na \$host.
<form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get"> <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
<input type="hidden" name="host" value="\$host"> <input type="hidden" name="host" value="\$host">
<input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr"> <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
<input type="hidden" name="doit" value="1"> <input type="hidden" name="doit" value="1">
<input type="hidden" name="action" value=""> <input type="hidden" name="action" value="">
Czy napewno chcesz tego ? Czy napewno chcesz tego ?
<input type="button" value="\$buttonText" <input type="button" value="\$buttonText"
onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}'; onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
document.Confirm.submit();"> document.Confirm.submit();">
<input type="submit" value="No" name="ignore"> <input type="submit" value="No" name="ignore">
</form> </form>
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Zatrzymaj potwierdzon ą kopie na \$host"; $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Zatrzymaj potwierdzon ą kopie na \$host";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF; $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
\${h1("Czy jesteś pewien ?")} \${h1("Czy jesteś pewien ?")}
<p> <p>
Zamierzasz zatrzymać wykonywanie kopii na \$host; Zamierzasz zatrzymać wykonywanie kopii na \$host;
<form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get"> <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
<input type="hidden" name="host" value="\$host"> <input type="hidden" name="host" value="\$host">
skipping to change at line 376 skipping to change at line 382
<input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> godzin. <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> godzin.
<p> <p>
Czy naprawdę tego chcesz ? Czy naprawdę tego chcesz ?
<input type="button" value="\$buttonText" <input type="button" value="\$buttonText"
onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}'; onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
document.Confirm.submit();"> document.Confirm.submit();">
<input type="submit" value="No" name="ignore"> <input type="submit" value="No" name="ignore">
</form> </form>
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Tylko uprzywilejowani użytwkoni cy mogą przeglądać kolejki"; $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Tylko uprzywilejowani użytwkoni cy mogą przeglądać kolejki";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "ylko uprzywilejowani użytwkonicy mog ą archiwizować."; $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "ylko uprzywilejowani użytwkonicy mog ą archiwizować.";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie kolejki"; $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie kolejki";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF; $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
\${h1("Podsumowanie kolejki kopii bezpieczeństwa")} \${h1("Podsumowanie kolejki kopii bezpieczeństwa")}
\${h2("Podsumowanie kolejki uzytkownika")} \${h2("Podsumowanie kolejki uzytkownika")}
<p> <p>
Następujący użytkonicy są w kolejce: Następujący użytkonicy są w kolejce:
</p> </p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td> Host </td> <tr class="tableheader"><td> Host </td>
<td> Action </td> <td> Action </td>
skipping to change at line 424 skipping to change at line 434
<td> Action </td> <td> Action </td>
<td> Czas do </td> <td> Czas do </td>
<td> Użytkownik </td> <td> Użytkownik </td>
<td> Polecenie </td></tr> <td> Polecenie </td></tr>
\$strCmd \$strCmd
</table> </table>
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Plik \$file"; $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Plik \$file";
$Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF; $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
\${h1("Plik \$file \$comment")} \${h1("Plik \$file \$comment")}
<p> <p>
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF; $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
Komentarze do pliku <tt>\$file</tt>, zmodyfikowne \$mtimeStr \$comment Komentarze do pliku <tt>\$file</tt>, zmodyfikowne \$mtimeStr \$comment
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{skipped__skipped_lines} = "[ pominięto \$skipped linii ]\n"; $Lang{skipped__skipped_lines} = "[ pominięto \$skipped linii ]\n";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nNie można otworzyc dziennika \ $file\n"; $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nNie można otworzyc dziennika \ $file\n";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Historia Dziennika"; $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Historia Dziennika";
$Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF; $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
\${h1("Histria Dziennika \$hdr")} \${h1("Histria Dziennika \$hdr")}
<p> <p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td align="center"> Plik </td> <tr class="tableheader"><td align="center"> Plik </td>
<td align="center"> Rozmiar </td> <td align="center"> Rozmiar </td>
<td align="center"> Czas Modyfikacji </td></tr> <td align="center"> Czas Modyfikacji </td></tr>
\$str \$str
</table> </table>
EOF EOF
skipping to change at line 468 skipping to change at line 480
<td align="center"> Czas </td> <td align="center"> Czas </td>
<td align="center"> Temat </td></tr> <td align="center"> Temat </td></tr>
\$str \$str
</table> </table>
EOF EOF
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Przeglądaj \$num dla \$host"; $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Przeglądaj \$num dla \$host";
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Przywróć opcje dla \$host"; $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Przywróć opcje dla \$host";
$Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF; $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
\${h1("Przywróć opcje dla \$host")} \${h1("Przywróć opcje dla \$host")}
<p> <p>
Zaznaczyłeś następujące pliki/katalogi z Zaznaczyłeś następujące pliki/katalogi z
udziału \$share, kopia numer #\$num: udziału \$share, kopia numer #\$num:
<ul> <ul>
\$fileListStr \$fileListStr
</ul> </ul>
</p><p> </p><p>
Masz do wyboru trzy możliwośći przywrócenia tych plików/katalogów. Masz do wyboru trzy możliwośći przywrócenia tych plików/katalogów.
skipping to change at line 642 skipping to change at line 654
Czy napewno chcesz tego ? Czy napewno chcesz tego ?
<input type="button" value="\$Lang->{Restore}" <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore'; onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
document.RestoreForm.submit();"> document.RestoreForm.submit();">
<input type="submit" value="No" name="ignore"> <input type="submit" value="No" name="ignore">
</form> </form>
EOF EOF
# -------------------------- # --------------------------
$Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Rządanie przywrócenie na \$ho stDest"; $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Rządanie przywrócenie na \$ho stDest";
$Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF; $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
\${h1(\$str)} \${h1(\$str)}
<p> <p>
Odpowiedź serwera : \$reply Odpowiedź serwera : \$reply
<p> <p>
Wróć <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">stronę domową \$hostDest</a>. Wróć <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">stronę domową \$hostDest</a>.
EOF EOF
$Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF; $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
\${h1(\$str)} \${h1(\$str)}
<p> <p>
Odpowiedź serwera : \$reply Odpowiedź serwera : \$reply
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Delete_Backup_Confirm__num_of__host} = "BackupPC: Delete Backup Confirm #\$num of \$host"; $Lang{BackupPC__Delete_Backup_Confirm__num_of__host} = "BackupPC: Delete Backup Confirm #\$num of \$host";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{A_filled} = "a filled"; $Lang{A_filled} = "a filled";
$Lang{An_unfilled} = "an unfilled"; $Lang{An_unfilled} = "an unfilled";
$Lang{Are_you_sure_delete} = <<EOF; $Lang{Are_you_sure_delete} = <<EOF;
\${h1("Are you sure?")} \${h1("Are you sure?")}
<p> <p>
You are about to delete \$filled \$type backup #\$num of \$host. You are about to delete \$filled \$type backup #\$num of \$host.
<form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get"> <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
<input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}"> <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
<input type="hidden" name="num" value="\$num"> <input type="hidden" name="num" value="\$num">
skipping to change at line 721 skipping to change at line 734
Kliknij na numer kopii aby przeglądać i przywracać wybrane pliki/katalogi. Kliknij na numer kopii aby przeglądać i przywracać wybrane pliki/katalogi.
</p> </p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3">
<tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td> <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
<td align="center"> Typ </td> <td align="center"> Typ </td>
<td align="center"> Wypełniony </td> <td align="center"> Wypełniony </td>
<td align="center"> Poziom </td> <td align="center"> Poziom </td>
<td align="center"> Początek </td> <td align="center"> Początek </td>
<td align="center"> Czas trwania w min. </td> <td align="center"> Czas trwania w min. </td>
<td align="center"> Wiek/dni </td> <td align="center"> Wiek/dni </td>
<td align="center"> Trzymać </td>
\$deleteHdrStr \$deleteHdrStr
<td align="center"> Ścieżka serwera kopii </td> <td align="center"> Komentarz </td>
</tr> </tr>
\$str \$str
</table> </table>
<p> <p>
\$restoreStr \$restoreStr
</p> </p>
\${h2("Podsumowanie błędów Xfer")} \${h2("Podsumowanie błędów Xfer")}
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td> <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
skipping to change at line 792 skipping to change at line 806
<td align="center"> Kompresja/MB </td> <td align="center"> Kompresja/MB </td>
<td align="center"> Kompresja </td> <td align="center"> Kompresja </td>
<td align="center"> Rozmiar/MB </td> <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
<td align="center"> Kompresja/MB </td> <td align="center"> Kompresja/MB </td>
<td align="center"> Kompresja </td> <td align="center"> Kompresja </td>
</tr> </tr>
\$compStr \$compStr
</table> </table>
EOF EOF
$Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie Archiwizacji hosta \ $host"; $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie Archiwizacji hosta \$host";
$Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF; $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
\${h1("Podsumowanie Archiwizacji hosta \$host")} \${h1("Podsumowanie Archiwizacji hosta \$host")}
<p> <p>
\$warnStr \$warnStr
<ul> <ul>
\$statusStr \$statusStr
</ul> </ul>
\${h2("Działania Użytkownika")} \${h2("Działania Użytkownika")}
<p> <p>
skipping to change at line 820 skipping to change at line 834
<input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}" <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive'; onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
document.StartStopForm.submit();"> document.StartStopForm.submit();">
</form> </form>
\$ArchiveStr \$ArchiveStr
EOF EOF
# ------------------------- # -------------------------
$Lang{Error} = "BackupPC: Błąd"; $Lang{Error} = "BackupPC: Błąd";
$Lang{Error____head} = <<EOF; $Lang{Error____head} = <<EOF;
\${h1("Błąd: \$head")} \${h1("Błąd: \$head")}
<p>\$mesg</p> <p>\$mesg</p>
EOF EOF
# ------------------------- # -------------------------
$Lang{NavSectionTitle_} = "Serwer"; $Lang{NavSectionTitle_} = "Serwer";
# ------------------------- # -------------------------
$Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF; $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
skipping to change at line 860 skipping to change at line 874
function toggleThis(checkbox) function toggleThis(checkbox)
{ {
var cb = eval("document.form1."+checkbox); var cb = eval("document.form1."+checkbox);
cb.checked = !cb.checked; cb.checked = !cb.checked;
} }
//--> //-->
</script> </script>
<form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
<input type="hidden" name="num" value="\$num">
<input type="hidden" name="host" value="\$host">
<input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
<input type="hidden" name="action" value="browse">
<ul> <ul>
<li> Przegladasz kopie nr #\$num, która zaczeła się około \$backupTime <li> Przegladasz kopie nr #\$num, która zaczeła się około \$backupTime
(\$backupAge dni temu), (\$backupAge dni temu),
\$filledBackup \$filledBackup
<li> Wpisz adres: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value <li>
="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit"> <form name="formDir" method="post" action="\$MyURL">
<input type="hidden" name="num" value="\$num">
<input type="hidden" name="host" value="\$host">
<input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
<input type="hidden" name="action" value="browse">
Wpisz adres: <input type="text" name="dir" size="60" maxlength="4096" value="\${
EscHTML(\$dir)}">
<input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
</form>
<li>
<form name="formComment" method="post" action="\$MyURL">
<input type="hidden" name="num" value="\$num">
<input type="hidden" name="host" value="\$host">
<input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
<input type="hidden" name="action" value="browse">
Komentarz: <input type="text" name="comment" class="inputCompact" size="60" maxl
ength="4096" value="\${EscHTML(\$comment)}">
<input type="submit" value="\$Lang->{CfgEdit_Button_Save}" name="SetComment"
>
</form>
<li> Wpisz adres aby przejść do niego, <li> Wpisz adres aby przejść do niego,
<li> Kliknij plik aby go przywrócić, <li> Kliknij plik aby go przywrócić,
<li> Możesz zobaczyć kopie <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$h ost)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">history</a> obecnego adresu. <li> Możesz zobaczyć kopie <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$h ost)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">history</a> obecnego adresu.
\$share2pathStr
</ul> </ul>
</form> </form>
\${h2("Zawartość \$dirDisplay")} \${h2("Zawartość \$dirDisplay")}
<form name="form1" method="post" action="\$MyURL"> <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
<input type="hidden" name="num" value="\$num"> <input type="hidden" name="num" value="\$num">
<input type="hidden" name="host" value="\$host"> <input type="hidden" name="host" value="\$host">
<input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}"> <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
<input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt"> <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
<input type="hidden" name="action" value="Restore"> <input type="hidden" name="action" value="Restore">
skipping to change at line 907 skipping to change at line 934
</table> </table>
</td></tr></table> </td></tr></table>
<br> <br>
<!-- <!--
This is now in the checkAll row This is now in the checkAll row
<input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files"> <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
--> -->
</form> </form>
EOF EOF
$Lang{Browse_ClientShareName2Path} = <<EOF;
<li> Mapowanie nazwy udziału na ścieżkę rzeczywistego klienta (ClientShareName2P
ath):
<ul>
\$share2pathStr
</ul>
EOF
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Histria kopii dla \$host"; $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Histria kopii dla \$host";
# #
# These two strings are used to build the links for directories and # These two strings are used to build the links for directories and
# file versions. Files are appended with a version number. # file versions. Files are appended with a version number.
# #
$Lang{DirHistory_dirLink} = "adres"; $Lang{DirHistory_dirLink} = "adres";
$Lang{DirHistory_fileLink} = "v"; $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
skipping to change at line 985 skipping to change at line 1019
<p> <p>
<table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%"> <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
<tr class="tableheader"><td>Orginalny plik/katalog</td><td>Przywrócony na</td></ tr> <tr class="tableheader"><td>Orginalny plik/katalog</td><td>Przywrócony na</td></ tr>
\$fileListStr \$fileListStr
</table> </table>
EOF EOF
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Detale Archiwum nr #\$num dl a \$host"; $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Detale Archiwum nr #\$num dl a \$host";
$Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF; $Lang{Archive___num_details_for__host2} = <<EOF;
\${h1("Detale Archiwum nr #\$num dla \$host")} \${h1("Detale Archiwum nr #\$num dla \$host")}
<p> <p>
<table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%"> <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
<tr><td class="tableheader"> Numer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr> <tr><td class="tableheader"> Numer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Żądane przez </td><td class="border"> \$ArchiveReq{ user} </td></tr> <tr><td class="tableheader"> Żądane przez </td><td class="border"> \$ArchiveReq{ user} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Czas żądania </td><td class="border"> \$reqTime </t d></tr> <tr><td class="tableheader"> Czas żądania </td><td class="border"> \$reqTime </t d></tr>
<tr><td class="tableheader"> Wynik </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{resu lt} </td></tr> <tr><td class="tableheader"> Wynik </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{resu lt} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Wiadomość błędu </td><td class="border"> \$Archives [\$i]{errorMsg} </td></tr> <tr><td class="tableheader"> Wiadomość błędu </td><td class="border"> \$Archives [\$i]{errorMsg} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Czas rozpoczęcia </td><td class="border"> \$startTi me </td></tr> <tr><td class="tableheader"> Czas rozpoczęcia </td><td class="border"> \$startTi me </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Czas trwania </td><td class="border"> \$duration mi n </td></tr> <tr><td class="tableheader"> Czas trwania </td><td class="border"> \$duration mi n </td></tr>
skipping to change at line 1017 skipping to change at line 1051
</table> </table>
EOF EOF
# ----------------------------------- # -----------------------------------
$Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie emailów"; $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie emailów";
# ----------------------------------- # -----------------------------------
# !! ERROR messages !! # !! ERROR messages !!
# ----------------------------------- # -----------------------------------
$Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new f ailed: sprawdź apache error_log\n"; $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new f ailed: sprawdź apache error_log\n";
$Lang{Wrong_user__my_userid_is___} = $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} = "Zly użytkownik: mój userid to \$>, a nie \
"Zly użytkownik: mój userid to \$>, a nie \$uid" $uid(\$Conf{BackupPCUser})\n";
. "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
# $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Tylko uprzywilejowani uż ytkownicy mogą przegladać podsumowania."; # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Tylko uprzywilejowani uż ytkownicy mogą przegladać podsumowania.";
$Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} =
"Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą dokonywać kopii na" "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą dokonywać kopii na \${EscHTML(\$host)}
. " \${EscHTML(\$host)}."; .";
$Lang{Invalid_number__num} = "Zły numer \${EscHTML(\$In{num})}"; $Lang{Invalid_number__num} = "Zły numer \${EscHTML(\$In{
num})}";
$Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Niemozna otworzyć \$file: problem z konfiguracja ?"; $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Niemozna otworzyć \$file: problem z konfiguracja ?";
$Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Tylko uprzywilejowa $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} =
ni użytkownicy mogą przeglądac logi/pliki konf."; "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądac logi/pliki konf.";
$Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkow nicy mogą przeglądać logi."; $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkow nicy mogą przeglądać logi.";
$Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Tylko uprzywilejowani u $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} =
żytkownicy mogą przeglądać podsumowania emaili."; "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać podsumowania emaili.";
$Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Tylko uprzywilejowani $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} =
ytkownicy mogą przeglądać pliki kopii" "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać pliki kopii for host \${Esc
. " for host \${EscHTML(\$In{host})}."; HTML(\$In{host})}.";
$Lang{Only_privileged_users_can_delete_backups} = "Only privileged users can del $Lang{Only_privileged_users_can_delete_backups} =
ete backups" "Only privileged users can delete backups of host \${EscHTML(\$host)}.";
. " of host \${EscHTML(\$host)}."; $Lang{Empty_host_name} = "Pusta nazwa hosta.";
$Lang{Empty_host_name} = "Pusta nazwa hosta."; $Lang{Directory___EscHTML} = "Adres \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host
$Lang{Directory___EscHTML} = "Adres \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}" /\$num\")} jest pusty";
. " jest pusty"; $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Nie można przeglądać - zła nazwa \${E
$Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Nie można przeglądać - zła nazwa" scHTML(\$relDir)}";
. " \${EscHTML(\$relDir)}"; $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} =
$Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Tylko uprzywilejowani u "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przywracać pliki kopii dla hosta \${Es
żytkownicy mogą przywracać pliki kopii" cHTML(\$In{host})}.";
. " dla hosta \${EscHTML(\$In{host})}.";
$Lang{Bad_host_name} = "Zła nazwa hosta \${EscHTML(\$host)}"; $Lang{Bad_host_name} = "Zła nazwa hosta \${EscHTML(\$host)}";
$Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "Nie zaznaczyłeś zadn $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} =
ych plików; proszę cofnąć sie do" "Nie zaznaczyłeś zadnych plików; proszę cofnąć sie do zaznaczanych plików.";
. " zaznaczanych plików."; $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "Nie zaznaczyłeś zadnego hosta; proszę c
$Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "Nie zaznaczyłeś zadnego hosta; proszę c ofnij sie i zaznacz odpowiednie hosty.";
ofnij sie" $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Nieźle , ale nie możesz umieścic \'..\'
. " i zaznacz odpowiednie hosty."; w nazwie pliku";
$Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Nieźle , ale nie możesz umieścic \'..\' w $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Host \${EscHTML(\$In{hostDest})} nie is
nazwie pliku"; tnieje";
$Lang{Host__doesn_t_exist} = "Host \${EscHTML(\$In{hostDest})} nie istnieje"; $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} =
$Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "Nie masz uprawnień do "Nie masz uprawnień do przywracania danych na host \${EscHTML(\$In{hostDest})
przywracania danych na host" }";
. " \${EscHTML(\$In{hostDest})}"; $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Nie można otworzyć/stworzyć\${EscHTML(\"\$
$Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Nie można otworzyć/stworzyć" openPath\")}";
. "\${EscHTML(\"\$openPath\")}"; $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} =
$Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Tylko uprzywilejowani "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przywracać pliki kopii dla hosta \${Es
użytkownicy mogą przywracać pliki kopii" cHTML(\$host)}.";
. " dla hosta \${EscHTML(\$host)}."; $Lang{Empty_host_name} = "Pusta nazwa hosta";
$Lang{Empty_host_name} = "Pusta nazwa hosta";
$Lang{Unknown_host_or_user} = "Nieznany host albo uzytwkonik \${EscHTML(\$host)} "; $Lang{Unknown_host_or_user} = "Nieznany host albo uzytwkonik \${EscHTML(\$host)} ";
$Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Tylko uprzywilejowani $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} =
użytkownicy mogą przeglądać informacje o" "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać informacje o host \${EscHTM
. " host \${EscHTML(\$host)}." ; L(\$host)}.";
$Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Tylko uprzywilejowa $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} =
ni użytkownicy mogą przeglądać informacje o archiwum."; "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać informacje o archiwum.";
$Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Tylko uprzywilejowa $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} =
ni użytkownicy mogą przeglądać przywracać informacje."; "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać przywracać informacje.";
$Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Punkt przywracania nr \$n $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} =
um dla hosta \${EscHTML(\$host)} nie" "Punkt przywracania nr \$num dla hosta \${EscHTML(\$host)} nie istnieje.";
. " istnieje."; $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} =
$Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiwum numer \$num dla "Archiwum numer \$num dla hosta \${EscHTML(\$host)} nie istnieje.";
hosta \${EscHTML(\$host)} nie"
. " istnieje.";
$Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Nie moge znaleść adresu IP dla \${EscHTML(\$ host)}"; $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Nie moge znaleść adresu IP dla \${EscHTML(\$ host)}";
$Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF; $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
\$host jest hostem DHCP, i dlatego nie znam jego IP. Sprawdziłem \$host jest hostem DHCP, i dlatego nie znam jego IP. Sprawdziłem
nazwe netbios \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, i znalazlem ze ta maszyna nazwe netbios \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, i znalazlem ze ta maszyna
to nie \$host. to nie \$host.
<p> <p>
Dopuki \$host jest adresem DHCP, możesz Dopuki \$host jest adresem DHCP, możesz
rozpocząć to źądanie bezpośrednio z tejże maszyny. rozpocząć to źądanie bezpośrednio z tejże maszyny.
EOF EOF
# ------------------------------------ # ------------------------------------
# !! Server Mesg !! # !! Server Mesg !!
# ------------------------------------ # ------------------------------------
$Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "Kopia zaźądana na hoscie DHCP \$host (\ $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} =
$In{hostIP}) przez" "Kopia zaźądana na hoscie DHCP \$host (\$In{hostIP}) przez \$User z \$ENV{REMO
. " \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}"; TE_ADDR}";
$Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "Kopia zażądana na \$host przez \$U $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "Kopia zażądana na \$host pr
ser"; zez \$User";
$Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "Kopia przerwana na \$host pr zez \$User"; $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "Kopia przerwana na \$host pr zez \$User";
$Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Przywrócenie na host $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} =
\$hostDest, kopii nr #\$num," "Przywrócenie na host \$hostDest, kopii nr #\$num, przez \$User z \$ENV{REMOTE
. " przez \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}"; _ADDR}";
$Lang{Delete_requested_for_backup_of__host_by__User} = "Delete requested for bac $Lang{Delete_requested_for_backup_of__host_by__User} =
kup #\$num of \$host" "Delete requested for backup #\$num of \$host by \$User from \$ENV{REMOTE_ADDR
. " by \$User from \$ENV{REMOTE_ADDR}"; }";
$Lang{Archive_requested} = "Archiwum żądane przez \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}"; $Lang{Archive_requested} = "Archiwum żądane przez \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
# ------------------------------------------------- # -------------------------------------------------
# ------- Stuff that was forgotten ---------------- # ------- Stuff that was forgotten ----------------
# ------------------------------------------------- # -------------------------------------------------
$Lang{Status} = "Status"; $Lang{Status} = "Status";
$Lang{PC_Summary} = "Podsumowanie hostów"; $Lang{PC_Summary} = "Podsumowanie hostów";
$Lang{LOG_file} = "Plik Log"; $Lang{LOG_file} = "Plik Log";
$Lang{LOG_files} = "Pliki Log"; $Lang{LOG_files} = "Pliki Log";
$Lang{Old_LOGs} = "Stare Logi"; $Lang{Old_LOGs} = "Stare Logi";
$Lang{Email_summary} = "Podsumowanie emaili"; $Lang{Email_summary} = "Podsumowanie emaili";
$Lang{Config_file} = "Plik Konfiguracyjny"; $Lang{Config_file} = "Plik Konfiguracyjny";
# $Lang{Hosts_file} = "Plik Hostów"; # $Lang{Hosts_file} = "Plik Hostów";
$Lang{Current_queues} = "Aktualne kolejki"; $Lang{Current_queues} = "Aktualne kolejki";
$Lang{Documentation} = "Dokumentacja"; $Lang{Documentation} = "Dokumentacja";
#$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Host lub nazwa użytkownika:</small>"; #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Host lub nazwa użytkownika:</small>";
$Lang{Go} = "Idź"; $Lang{Go} = "Idź";
$Lang{Hosts} = "Hosty"; $Lang{Hosts} = "Hosty";
$Lang{Select_a_host} = "Wybierz host..."; $Lang{Select_a_host} = "Wybierz host...";
$Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Nie było żadnej archiwizacji </h2>\n" ; $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Nie było żadnej archiwizacji </h 2>\n";
$Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Ten PC nie byl nikty backupowany !! </h2>\n"; $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Ten PC nie byl nikty backupowany !! </h2>\n";
$Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Ten PC jest używany przez \${UserLink(\$user)}" ; $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Ten PC jest używany przez \${User Link(\$user)}";
$Lang{Extracting_only_Errors} = "(Błędy wypakowywania)"; $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Błędy wypakowywania)";
$Lang{XferLOG} = "XferLOG"; $Lang{XferLOG} = "XferLOG";
$Lang{Errors} = "Błędy"; $Lang{Errors} = "Błędy";
# ------------ # ------------
$Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF; $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
<li>Ostatni email wysłany do \${UserLink(\$user)} byl o \$mailTime, subject "\$s ubj". <li>Ostatni email wysłany do \${UserLink(\$user)} byl o \$mailTime, subject "\$s ubj".
EOF EOF
# ------------ # ------------
$Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF; $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
<li>Polecenie \$cmd jest aktualnie wykonywane dla \$host, rozpoczęte o \$startTi me. <li>Polecenie \$cmd jest aktualnie wykonywane dla \$host, rozpoczęte o \$startTi me.
EOF EOF
# ----------- # -----------
$Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EO F; $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EO F;
<li>Host \$host jest zakolejkowany (kopia zostanie wykonana niedługo). <li>Host \$host jest zakolejkowany (kopia zostanie wykonana niedługo).
EOF EOF
skipping to change at line 1205 skipping to change at line 1239
$Lang{fileHeader} = <<EOF; $Lang{fileHeader} = <<EOF;
<tr class="fviewheader"><td align=center> Nazwa</td> <tr class="fviewheader"><td align=center> Nazwa</td>
<td align="center"> Typ</td> <td align="center"> Typ</td>
<td align="center"> Tryb</td> <td align="center"> Tryb</td>
<td align="center"> nr#</td> <td align="center"> nr#</td>
<td align="center"> Rozmiar</td> <td align="center"> Rozmiar</td>
<td align="center"> Data modyfikacji</td> <td align="center"> Data modyfikacji</td>
</tr> </tr>
EOF EOF
$Lang{Home} = "Dom"; $Lang{Home} = "Dom";
$Lang{Browse} = "przeglądaj kopie"; $Lang{Browse} = "przeglądaj kopie";
$Lang{Last_bad_XferLOG} = "Ostatni zły XferLOG"; $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Ostatni zły XferLOG";
$Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Ostatni zły XferLOG (tylko błedy)"; $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Ostatni zły XferLOG (tylko błedy)";
$Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF; $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
<li> ten display zostal złończony z kopią nr #\$numF. <li> ten display zostal złończony z kopią nr #\$numF.
EOF EOF
$Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF; $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
<li> Wybierz kopię którą chcesz przeglądać: <select onChange="window.location=th is.value">\$otherDirs </select> <li> Wybierz kopię którą chcesz przeglądać: <select onChange="window.location=th is.value">\$otherDirs </select>
EOF EOF
skipping to change at line 1254 skipping to change at line 1288
<td align="right"> Data początku</td> <td align="right"> Data początku</td>
<td align="right"> Trwanie/min</td> <td align="right"> Trwanie/min</td>
</tr> </tr>
\$ArchiveStr \$ArchiveStr
</table> </table>
<p> <p>
EOF EOF
$Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Dokumentacja"; $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Dokumentacja";
$Lang{No} = "nie"; $Lang{No} = "nie";
$Lang{Yes} = "tak"; $Lang{Yes} = "tak";
$Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF; $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
<tr><td bgcolor="#ffffff">Ten katalog jest \$dirDisplay pusty <tr><td bgcolor="#ffffff">Ten katalog jest \$dirDisplay pusty
</td></tr> </td></tr>
EOF EOF
#$Lang{on} = "wł"; #$Lang{on} = "wł";
$Lang{off} = "wył"; $Lang{off} = "wył";
$Lang{backupType_full} = "pełen"; $Lang{backupType_full} = "pełen";
$Lang{backupType_incr} = "inkr"; $Lang{backupType_incr} = "inkr";
$Lang{backupType_active} = "active"; $Lang{backupType_active} = "active";
$Lang{backupType_partial} = "cząstwkowy"; $Lang{backupType_partial} = "cząstwkowy";
$Lang{failed} = "nieudany"; $Lang{failed} = "nieudany";
$Lang{success} = "udany"; $Lang{success} = "udany";
$Lang{and} = "oraz"; $Lang{and} = "oraz";
# ------ # ------
# Hosts states and reasons # Hosts states and reasons
$Lang{Status_idle} = "bezczynny"; $Lang{Status_idle} = "bezczynny";
$Lang{Status_backup_starting} = "kopia w drodze"; $Lang{Status_backup_starting} = "kopia w drodze";
$Lang{Status_backup_in_progress} = "kopia w trakcie tworzenia"; $Lang{Status_backup_in_progress} = "kopia w trakcie tworzenia";
$Lang{Status_restore_starting} = "przywracanie w drodze"; $Lang{Status_restore_starting} = "przywracanie w drodze";
$Lang{Status_restore_in_progress} = "przywracanie w trakcie tworzenia"; $Lang{Status_restore_in_progress} = "przywracanie w trakcie tworzenia";
$Lang{Status_admin_pending} = "link wtrakcie"; $Lang{Status_admin_pending} = "link wtrakcie";
$Lang{Status_admin_running} = "link działa"; $Lang{Status_admin_running} = "link działa";
$Lang{Reason_backup_done} = "zrobione"; $Lang{Reason_backup_done} = "zrobione";
$Lang{Reason_restore_done} = "przywracanie zrobione"; $Lang{Reason_restore_done} = "przywracanie zrobione";
$Lang{Reason_archive_done} = "archiwum zrobione"; $Lang{Reason_archive_done} = "archiwum zrobione";
$Lang{Reason_nothing_to_do} = "bezczynny"; $Lang{Reason_nothing_to_do} = "bezczynny";
$Lang{Reason_backup_failed} = "kopia nieudana"; $Lang{Reason_backup_failed} = "kopia nieudana";
$Lang{Reason_restore_failed} = "przywracanie nieudane"; $Lang{Reason_restore_failed} = "przywracanie nieudane";
$Lang{Reason_archive_failed} = "archiwizacja nieudana"; $Lang{Reason_archive_failed} = "archiwizacja nieudana";
$Lang{Reason_no_ping} = "nie ma pingu"; $Lang{Reason_no_ping} = "nie ma pingu";
$Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "kopia przerwana przez użytwkonika"; $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "kopia przerwana przez użytwkonika";
$Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "przywracanie przerwane przez użytkowni ka"; $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "przywracanie przerwane przez użytkowni ka";
$Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archiwum przerwane przez użytwkonika"; $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archiwum przerwane przez użytwkonika";
$Lang{Disabled_OnlyManualBackups} = "automat wyłączony"; $Lang{Disabled_OnlyManualBackups} = "automat wyłączony";
$Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "wyłączony"; $Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "wyłączony";
# --------- # ---------
# Email messages # Email messages
# No backup ever # No backup ever
$Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: żadna kopia \$host niepowiodła się"; $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: żadna kopia \$host niepowiodła się";
$Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF'; $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
Do: $user$domain Do: $user$domain
cc: cc:
Temat: $subj Temat: $subj
skipping to change at line 1388 skipping to change at line 1422
Select "Start Incr Backup" twice to start a new incremental backup. Select "Start Incr Backup" twice to start a new incremental backup.
You can select "Return to $host page" and then hit "reload" to check You can select "Return to $host page" and then hit "reload" to check
the status of the backup. It should take just a few minutes to the status of the backup. It should take just a few minutes to
complete. complete.
Regards, Regards,
BackupPC Genie BackupPC Genie
https://backuppc.github.io/backuppc https://backuppc.github.io/backuppc
EOF EOF
$Lang{howLong_not_been_backed_up} = "utworzenie kopii nie zostało zakonczone pom yślnie"; $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "utworzenie kopii nie zostało zakonczone pomyślnie";
$Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "Kopia nie była tworzona od \$ days dni"; $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "Kopia nie była tworzona od \$ days dni";
####################################################################### #######################################################################
# RSS strings # RSS strings
####################################################################### #######################################################################
$Lang{RSS_Doc_Title} = "Serwer BackupPC"; $Lang{RSS_Doc_Title} = "Serwer BackupPC";
$Lang{RSS_Doc_Description} = "Kanał RSS dla BackupPC"; $Lang{RSS_Doc_Description} = "Kanał RSS dla BackupPC";
$Lang{RSS_Host_Summary} = <<EOF; $Lang{RSS_Host_Summary} = <<EOF;
Pełna Ilość: \$fullCnt; Pełna Ilość: \$fullCnt;
Całkowita liczba/dni: \$fullAge; Całkowita liczba/dni: \$fullAge;
Calkowity rozmiar/GiB: \$fullSize; Calkowity rozmiar/GiB: \$fullSize;
Prędkość MB/sek: \$fullRate; Prędkość MB/sek: \$fullRate;
Ilość Inkr: \$incrCnt; Ilość Inkr: \$incrCnt;
Inkr wiek/Dni: \$incrAge; Inkr wiek/Dni: \$incrAge;
Status: \$host_state; Status: \$hostState;
Wyłączone: \$host_disabled; Wyłączone: \$hostDisabled;
Ostatnia próba: \$host_last_attempt; Ostatnia próba: \$hostLastAttempt;
EOF EOF
####################################################################### #######################################################################
# Configuration editor strings # Configuration editor strings
####################################################################### #######################################################################
$Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Tylko uprzywilejowani uzyt $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} =
wkonicy mogą edytować pliki konfiguracyjne."; "Tylko uprzywilejowani uzytwkonicy mogą edytować pliki konfiguracyjne.";
$Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Edytuj konfigurację"; $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Edytuj konfigurację";
$Lang{CfgEdit_Edit_Hosts} = "Edytuj Hosty"; $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts} = "Edytuj Hosty";
$Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Serwer"; $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Serwer";
$Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Parametry Ogólne"; $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Parametry Ogólne";
$Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Plan pobudek"; $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Plan pobudek";
$Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Prace Równoległe"; $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Prace Równoległe";
$Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Limity puli systemu plików"; $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Limity puli systemu plików";
$Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Inne Parametry"; $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Inne Parametry";
$Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Zdalne ustawienia Apache"; $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Zdalne ustawienia Apache";
$Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Ścieżki Programów"; $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Ścieżki Programów";
$Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Ścieżki Instalacji"; $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Ścieżki Instalacji";
$Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email"; $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
$Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Ustawienia Email"; $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Ustawienia Email";
$Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Wiadomości Email do użytwkoników"; $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Wiadomości Email do użytwkonik
$Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI"; ów";
$Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Prawa dostępu Admina"; $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
$Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Tworzenie strony"; $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Prawa dostępu Admina";
$Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Ścieżki"; $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Tworzenie strony";
$Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "URLe użytkownika"; $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Ścieżki";
$Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Edytowanie konfiguracji użytkownika" $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "URLe użytkownika";
; $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Edytowanie konfiguracji użytko
$Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Xfer"; wnika";
$Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Ustawienia Xfer"; $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Xfer";
$Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "Ustawienia FTP"; $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Ustawienia Xfer";
$Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Ustawienia Smb"; $Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "Ustawienia FTP";
$Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Ustawienia Tar"; $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Ustawienia Smb";
$Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Ustawienia Rsync"; $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Ustawienia Tar";
$Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Ustawienia Rsyncd"; $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Ustawienia Rsync";
$Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Ustawienia Archiwizacji"; $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Ustawienia Rsyncd";
$Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Dodaj/Usuń"; $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Ustawienia Archiwizacji";
$Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Smb"; $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Dodaj/Usuń";
$Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Tar"; $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Smb";
$Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Tar";
$Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Ściezki/Polecenia/Argumenty Rs ync"; $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Ściezki/Polecenia/Argumenty Rs ync";
$Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Porty/Argumenty Rsyncds"; $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Porty/Argumenty Rsyncds";
$Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Ściezki/PoleceniaArchive"; $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Ściezki/PoleceniaArchive";
$Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Harmonogram"; $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Harmonogram";
$Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Pełne Kopie"; $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Pełne Kopie";
$Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Kopie Inkrementalne"; $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Kopie Inkrementalne";
$Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Przeciążenia"; $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Przeciążenia";
$Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Inne"; $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Inne";
$Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Ustawienia Kopii"; $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Ustawienia Kopii";
$Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Sprawdzenie klienta"; $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Sprawdzenie klienta";
$Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Polecenia dla użytkownika"; $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Polecenia dla użytkownika";
$Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Hosty"; $Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Hosty";
$Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<EOF; $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<EOF;
Aby dodać nowego hosta, zaznacz "Dodaj" i podaj jego nazwę. Aby Aby dodać nowego hosta, zaznacz "Dodaj" i podaj jego nazwę. Aby
skopiowac ustawienia z innego hosta, wpisz nazwę hosta jako skopiowac ustawienia z innego hosta, wpisz nazwę hosta jako
NOWYHOST=KOPIOWANYHOST. Takie ustawienie spowoduje nadpisanie NOWYHOST=KOPIOWANYHOST. Takie ustawienie spowoduje nadpisanie
konfiguracji dla NOWYHOST . Możesz zrobic to także dla istniejacych konfiguracji dla NOWYHOST . Możesz zrobic to także dla istniejacych
już hostów. Aby skasować hosta, po prostu naciśnij "Kasuj". "Dodaj", "Skasuj", już hostów. Aby skasować hosta, po prostu naciśnij "KasujDodaj", "Skasuj",
oraz kopia konfiguracji, nie zadziała puki nie naciśniesz "Zapisz". oraz kopia konfiguracji, nie zadziała puki nie naciśniesz "Zapisz".
Także zadna z usuniętych kopii hostów,więc jeżeli przypadkowo skasujesz coś, Także zadna z usuniętych kopii hostów,więc jeżeli przypadkowo skasujesz coś,
po prostu znowu ją dodaj. Aby całkowicie usunąć kopie bezpieczeństwa po prostu znowu ją dodaj. Aby całkowicie usunąć kopie bezpieczeństwa
danego hosta, musisz manualnie usunąć pliki z katalogu \$topDir/pc/HOST danego hosta, musisz manualnie usunąć pliki z katalogu \$topDir/pc/HOST
EOF EOF
$Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF; $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
\${h1("Główny Edytor Konfiguracji")} \${h1("Główny Edytor Konfiguracji")}
EOF EOF
$Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF; $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
\${h1("Edytor Konfiguracji Hosta \$host")} \${h1("Edytor Konfiguracji Hosta \$host")}
<p> <p>
Notka: Sprawdź opcję "Nadpisz" jeżeli chcesz zmienić wartość specificzną dla teg o hosta. Notka: Sprawdź opcję "Nadpisz" jeżeli chcesz zmienić wartość specificzną dla teg o hosta.
<p> <p>
EOF EOF
$Lang{CfgEdit_Button_Save} = "Zapisz"; $Lang{CfgEdit_Button_Save} = "Zapisz";
$Lang{CfgEdit_Button_Insert} = "Wstaw"; $Lang{CfgEdit_Button_Insert} = "Wstaw";
$Lang{CfgEdit_Button_Delete} = "Kasuj"; $Lang{CfgEdit_Button_Delete} = "Kasuj";
$Lang{CfgEdit_Button_Add} = "Dodaj"; $Lang{CfgEdit_Button_Add} = "Dodaj";
$Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Nadpisz"; $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Nadpisz";
$Lang{CfgEdit_Button_New_Key} = "Nowy Klucz"; $Lang{CfgEdit_Button_New_Key} = "Nowy Klucz";
$Lang{CfgEdit_Button_New_Share} = "New ShareName or '*'"; $Lang{CfgEdit_Button_New_Share} = "New ShareName or '*'";
$Lang{CfgEdit_Error_No_Save} $Lang{CfgEdit_Error_No_Save} = "Błąd: Nie zapisano z
= "Błąd: Nie zapisano z powodu błędów"; powodu błędów";
$Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer} $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer} = "Błąd: \$var musi być
= "Błąd: \$var musi być liczbą całkowitą"; liczbą całkowitą";
$Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number} $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number} = "Błąd: \$var musi być
= "Błąd: \$var musi być liczbą rzeczywistą"; liczbą rzeczywistą";
$Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer} $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer} = "Błąd: \$var wpis \$k
= "Błąd: \$var wpis \$k musi być liczbą całkowitą"; musi być liczbą całkowitą";
$Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number} $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number} = "Błąd: \$var wpis \$k
= "Błąd: \$var wpis \$k musi być liczbą rzeczywistą"; musi być liczbą rzeczywistą";
$Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program} $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program} = "Błąd: \$var musi być poprawn
= "Błąd: \$var musi być poprawną ścieżką do programu wykonywalnego"; ą ścieżką do programu wykonywalnego";
$Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option} $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option} = "Błąd: \$var musi być poprawn
= "Błąd: \$var musi być poprawną opcją"; ą opcją";
$Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist} $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist} =
= "Kopiowany host \$copyHost nie istnieje; tworzę nową nazwę \$fullH "Kopiowany host \$copyHost nie istnieje; tworzę nową nazwę \$fullHost. Skasuj
ost. Skasuj ją jeżeli to nie to co chciałeś."; ją jeżeli to nie to co chciałeś.";
$Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config} $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config} = "Skopiowano konfigurację \$User z \$from
= "Skopiowano konfigurację \$User z \$fromHost do \$host\n"; Host do \$host\n";
$Lang{CfgEdit_Log_Delete_param} $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param} = "\$User skasowany \$p z \$conf\n";
= "\$User skasowany \$p z \$conf\n"; $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value} = "\$User dodany \$p do \$conf, ustawiono
$Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value} \$value\n";
= "\$User dodany \$p do \$conf, ustawiono \$value\n"; $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value} = "\$User zmieniony \$p w \$conf na \$valu
$Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value} eNew z \$valueOld\n";
= "\$User zmieniony \$p w \$conf na \$valueNew z \$valueOld\n"; $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete} = "\$User skasował host \$host\n";
$Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete} $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change} = "\$User z hosta \$host zmienił \$key z \
= "\$User skasował host \$host\n"; $valueOld na \$valueNew\n";
$Lang{CfgEdit_Log_Host_Change} $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add} = "\$User dodał host \$host: \$value\n";
= "\$User z hosta \$host zmienił \$key z \$valueOld na \$valueNew\n"
;
$Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
= "\$User dodał host \$host: \$value\n";
#end of lang_en.pm #end of lang_en.pm
 End of changes. 66 change blocks. 
220 lines changed or deleted 252 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)